söndag 26 februari 2017

År 5777 – Ett år av svärd (krig)


Vi befinner oss i ett mycket intressant år, som kan vara en hänvisning till kommande händelser, och uppfyllandet av profetiska löften. Israel befinner sig just nu i år 5777, där summan och betydelsen av detta år, betyder ”ett år av svärd”.

Många menar samtidigt, att det först är i år 2017, att vi har ett Shemitah år som kommer varje sjunde år, och vi samtidigt och just nu, upplever det 50 jubileumsåret. Samtidigt kan vi konstatera, att det precis i år är 50 år sedan att Jerusalem återigen blev Israels huvudstad.

Den judiska kalendern

3 Mos 23: 23 - Herren talade till Mose. Han sade: 24 Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. 25 Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt Herren.

Den judiska kalendern räknar år 3761 före vår tid som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Den judiska tidräkningen bygger på solåret och måncykeln, där året är indelat i tolv månader som är antingen 29 eller 30 dagar långa.

I följe den traditionella judiska kalendern, så är judarnas nyår Rosh Hashanah, som förra året var den 2 oktober 2016, där Israel gick in i år 5777. Men enligt Guds ord, så är Rosh Hashanah den första dagen i den sjunde månaden, som gör att det egentliga nyåret är vid påsk, som ligger omkring mars/april månad, som också kallas månaden Nissan.  

Betydelsen av 5777

Det hebreiska skriftspråket innehåller inte siffror. I själva verket har de nummer som tilldelats bokstäverna. Så när det behövs ett nummer, är det en bokstav som används.

Talet 5 i biblisk betydelse, är ”Guds nåd” eller ”nådens tal”. Talet 7 betyder ”andlig fulländning eller slutförande”. Talet 7 präglade israeliternas liv och högtider. Förutom att var sjunde dag var sabbatsdag, vart sjunde år sabbatsår, var det jubelår efter sju gånger sju år. Lövhyddohögtiden firas i sju dagar och man har en sjuarmad ljusstake.

Talet 5777 betyder med andra ord ”Guds nåd, och gudomligt fulländande”. En spännande fråga är, om det en bild på ett fulländande av den hushållning som vi befinner oss i, som också kallas församlingens eller nådens tidsålder? Det är uppryckandet av Guds församling, som avslutar och fulländar den tidsperioden.

Ett år av svärd

Men den sjunde bokstaven i det Hebreiska alfabetet är bokstaven ”Zayin” som både representerar talet 7, men som också är symbolen för svärd (krig). Bilden för denna bokstav ser ut som ett svärd, och har just betydelsen ”vapen” eller ”svärd”. Den femte bokstaven ”Hei” har betydelsen ”att skåda”.

Det betyder att bokstaven ”Hei”, och tillsammans med ”Zayins” tre bokstäver i rad som talet 5777 innehåller, betyder ”att skåda krig, krig, krig”. Har det en profetisk betydelse, som pekar på ett storkrig som hotar Israel, och är det möjligen GOG/Magog kriget som det här året varnar och vittnar om?

Avslutning

Bibliska talvärden vittnar och symboliserar Guds natur, Guds ordning men också händelser och Guds handlande och mönster. På samma sätt vittnar det judiska året 5777, om både en fullbordan på den nådens tidsålder vi lever i, men också om krig och oroliga tider för landet Israel.

Uppryckandet av församlingen, kommer att utlösa ett crescendo av händelser som kommer att skaka den här världen av naturkatastrofer och krig. Står GOG/Magog kriget för dörren, och är det i år att Israel kommer att bli attackerad av nationer som önskar att förgöra den judiska nationen?
Vi får se hur det profetiska ordet kommer att fullbordas, och om året 5777 har en särskild profetisk betydelse. En sak vet vi med säkerhet. Vi lever i den sista tiden, och Herren kommer mycket snart tillbaka för att hämta sitt folk.


Jesus kommer snart!

onsdag 22 februari 2017

Är du redo för Herrens tillkommelse?


Vad kan vi förvänta oss av den tid som ligger framför oss, och på vilket sätt kommer vi att få se det profetiska ordet fullbordas? Mycket snart kommer att få uppleva vårt saliga och efterlängtade hopp, att Herren kommer att ropa och rycka sin församling till sig.

I
 dag finns det människor över hela vår jord, som väntar på att höra de förlösande orden i från Herrens egen mun: ”Kom hit upp”. Ingen människa vet exakt tidspunkt för själva uppryckandet, då vi inte ska känna till dagen eller timmen, men själva tiden där omkring ska vi däremot känna till och ha en förståelse av. 

Ge akt på det profetiska ordet

Genom att jämföra olika händelser i tiden med det som står I Bibeln, kan vi veta hur långt I denna tidsålder vi har kommit. Vi gör det genom att akta på det profetiska ordet, som är historia som är nedskriven före det att det sker, för att vi ska tro på det, både före och efter att det får sin fullbordan.

Tiden efter uppryckandet

Upp 4:1 – Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som en basun sade: ”Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter. 

På samma sätt som att Johannes blev bortryckt i Anden upp till Herren, så blir också Guds församling bortryckt av Herren, och på samma sätt som Johannes fick beskåda vedermödans tid från himmelen, ska församlingen göra det samma. När församlingen är uppryckt, startar den 70 årsveckan för Israel och för den här världen.

En förödande tid

D
e människor som är kvarlämnade på jorden efter uppryckelsen kommer att få uppleva en värld som är i chock, och det kommer en förödande tid av panik och terror.

M
illioner av människor är på en och samma gång helt plötsligt försvunna, och har blivit bortagna från den här jorden. Den gemensamma nämnaren för dessa människor är tron på Jesus Kristus som frälsare. Vi kommer att se föräldrar som mister sina barn, män som mister sina hustrur, och arbetsgivare som mister anställda. De flesta kommer säkert på något sätt känna någon som inte längre är kvar, men är bland dem som är borta. 

D
et är en värld som är skakad, och i fullständig upplösning. Fruktan griper människor, och det i livet som förut gav hopp, trygghet, och glädje, är nu utbytt mot rädsla, ångest, och mörker. 

Guds vrede blir utgjuten 

Upp 6:17 – Ty deras (Lammets) vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?

Vedermödan är ramen för Guds vrede som blir utgjuten over jorden. Redan efter sjätte sigillet ser vi att en fjärdedel av alla människor har fått ge sina liv. Innan Guds avslutande vredesskålar blir utgjutna over jorden har cirka hälften av alla människor redan omkommit genom de olika domslut som Herren har sänt.

G
enom hela den här tiden kommer Guds vrede att bli utgjuten över den här världen i form av olika plågor som vi ser i Uppenbarelseboken. Det vill samtidigt vara en intensiv tid av förföljelse. 

Se till att du är redo

E
n personlig tro på Jesus, är enda sättet du kan undgå denna tid av vedermöda som kommer gå ut över jorden, och samtidigt få lov att tillbringa en evighet tillsammans med honom. 

D
en människa som omvänder sig från sin synd, och i tro tar emot Jesus som sin Herre och frälsare, blir lovad att få vara en av dem som kommer att ryckas honom till mötes på himmelens sky. Det är inte bara ett löfte om att undfly den tid av vedermöda som kommer över jorden, men att samtidigt få en fast visshet om att du är ett Guds barn, att ditt namn är skrivet i livets bok, och att du en dag ska få lov att vara med Jesus i himlen i evigheters evigheter. 

1 Tess 1: 9 ger detta löfte till dem som tillhör honom:

1 Tess 1:9 - Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden 10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

I hoppet om Herrens tillkommelse


söndag 19 februari 2017

En ny himmel och en ny jord


Upp 21: 1-2 - Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.

Vi lever i vårt saliga hopp, och vi lever i tron på att Herren en dag kommer att göra allting nytt. Vi väntar på evigheten, den åttonde dagen, och ett liv tillsammans med Herren. Den gamla himlen och jorden kommer att vara borta, och Herren kommer att skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet, helighet och Gud själv kommer att bo tillsammans med sitt folk.

Hebreiska ordet för himmel

Det hebreiska ordet som är översatt till vårt ord ”himmel” har flera olika betydelser:

Den första är den himmel som vi ser, som också är luften eller atmosfären. I det sammanhanget så betyder himlen ordagrant ”höjderna”. Det grekiska ordet för himlen är ”Ouranos” som avser något som upplyft eller högt. Himlen här är luften eller atmosfären där molnen samlas. 1 Mos 1:1

Den andra himlen är rymden med stjärnor och planeter – Den plats som är mellan jorden och Guds himmel. Det är här att Satan och hans änglar har sitt tillhåll. 1 Mos 1:14-17

Den tredje himmel är Guds och hans heliga änglars bolig, som även är kallad den tredje himlen (2 Kor 12:2). Herren kommer en att skapa en ny jord och en ny himmel, där rättfärdighet bor (Upp 21)

Den tredje består

De två första himlarna kommer att förgå, men den tredje, Guds himmel, kommer att bestå till evig tid. (2 Pet 3:10) När Johannes får sin vision om ändetiden, så ser han det ”Nya Jerusalem” komma ner från himmelen.

I fullbordan av allt kommer Gud att skapa nya himlar och en ny jord. Herren kommer att slå i hop sin himmel, med ett nytt universum för att skapa en perfekt boplats, som kommer att vara vårt hem för evigt.

Himlens härlighet

Med andra ord, himmelriket där Gud bor, kommer att expendera till att omfatta hela universums skapelse, som kommer att formas och förvandlas till en perfekt och härligt domän, som passar för himlens härlighet. (2 Pet 3:13, Jes 65:17-19)

Himlen kommer att vara en värld av pefekt lycka, utan tårar, smärta och sorg, där det inte finns någon olycka. Det är en plats där Guds folk kommer att bo tillsammans för evigt, där det inte finns någon effekt av varken synd eller ondska.

En ny jord

Precis som att de himlar vi känner till, har också denna jord genomgått dramatiska förrändringar sedan skapelsen. Man kan faktiskt säga att just nu så lever vi på ”jord nr 3”, samtidigt som Guds ord talar om att det kommer ytterligare två.

Den första jorden

Den ”första jorden” var i begynnelsen när Herren skapade himmel och jord. Allt skapades perfekt, och i fullständig harmoni i alla aspekter. Men på grund av människans synd och uppror kom skapelsen under förbannelse.

Den ”andra jorden” är från Adam till Noa. Även att synden förde med sig radikala ändringar så var det ändå stor skillnad på den jord vi känner i dag. Människan levde betydlig längre, och innan syndafloden var jorden beskyddad på ett helt annat sätt än det var efter. Hela jorden var som ett stort växthus, där det var stor vegitation överallt, även vid polerna. Det var troligtvis bara en ända stor landplatta också.  

Den ”tredje jorden” var en produkt av syndafloden. Precis som synden så orsakade syndafloden radikala förrändringar på jorden. Luften förrändrades, och kontinenterna som vi känner det i dag formades. Det beskyddande himlen av damp var så förstörd att de ultravioletta strålar började nå jorden med högt nivå. Människans genomsnittsålder började drastiskt falla. Först till 120 år, och sedan till cirka 70 år.

Tusenårs rikets jord

Nästa gång vi kommer att uppleva en radikal förrändring av denna jord, och vi får en ”fjärde jord” är vid Jesu synliga återkomst och vi går in i 1000 års riket.

Vid Jesu återkomst kommer vi också se massiva jordbävningar och övernaturliga fenomen på himlen. Skapelsen kommer återigen att bli upprättad, och leva i harmoni. Dalarna kommer att höjas, och bergen kommer att försvinna. Atmosfären runt jorden kommer att bli upprättad så levnadsåldern igen kommer att ändras. Den som dör ung dör först vid 100 års ålder. Döda havet kommer återigen att få liv (Hes 47:1-9).

I Jesaja 11 får vi en bra bild på skapelsen under 1000 års riket, där vi ser både djur och skapelsen är förrändrad. Skapelsens frälsning är bland annat beskriven i Jes 65:17, där Jesaja ser en ”ny himmel och en ny jord”.

Den sista jorden

I slutet av 1000 års riket kommer ett sista uppror mot Herren, där Herren slutligen och en gång för alla besegrar Djävulen och hans anhängare. Herren kommer att ta de förlösta bort från jorden, och beskydda dem i det nya Jerusalem, och han kommer därefter att rena jorden med sin eld. (2 Pet 3:10-13).

Därefter kommer den sista jorden, som också är evigheten. En fullständig upprättad jord och himmel, som är evigheten tillsammans med Gud och de heliga. Både GT och NT talar väldigt lite om den eviga jorden som Gud kommer att skapa efter 1000 års riket.

Evigheten

De flesta bibelord talar om både jord och himmel under själva 1000 års riket, och inte så mycket efteråt.

Orsaken till att vi inte får veta så mycket om själva evigheten, är att syftet och fokus på evigheten är att de förlösta kommer att vara tillsammans och leva i Guds närhet i evigheten, och vi kommer att få se Herrens ansikte (Upp 22:3-4). Vi lever i hoppet om denna dag, som är målet för vår vandring. Det är den nya jorden, det himmelska Jerusalem och vårt eviga hem.


Jesus kommer snart!

onsdag 15 februari 2017

Jesu återkomst före vedermödan – Del 5 – Pretrib i GT


Ta gärna del av det senaste inlägget på hemsidan Jesus Kommer Snart:


Det här inlägget vill vara en fortsättning på tidigare inlägg, som visar och pekar på ett uppryckande av Guds församling, som sker före vedermödans tid, och före det att Guds domar går ut över jorden.

Jag vill samtidigt ta utgångspunkt i Gamla Testamentet, som visar att den är en skuggbild av NT och att det även där finns spegelbilder och symboler, som pekar på att Herren kommer att hämta sitt folk innan den sista avslutande tiden på jorden.

Församlingen och vedermödan

Genom den sista och 70:e årsveckan, kommer Herren att fortsätta sitt handlande och program med Israel, på samma sätt som han gjorde i GT. För att göra detta, måste han först ta bort församlingen.

Men om vedermödan har med Israel och hennes relation med Herren att göra, så måste uppryckandet ändå vara knutet till, och på något sätt vara representerat i GT.

Skuggbilder i GT

Även om inte uppryckandet bokstavligt talat blir förkunnat i GT, så kan vi ändå se spegelbilder, häntydningar och symboler, på det som senare skulle bli en självklar del av vår tro – nämligen uppståndelsen och uppryckandet av Guds församling.

Vi kommer att se dessa spegelbilder i enskilda bibelverser, och i fantastiska bibelberättelser som Enok, Lot, Rebecca och Isak, Rahab, Rut och Daniel. Det här inlägget kommer att ta utgångspunkt i dessa.

Guds rika välsignelse


Mikael 

söndag 12 februari 2017

Den röda kvigan för tempeltjänsten är hittad


4 Mos 19:2 - Detta är en lagstadga som Herren har befallt: Säg till Israels barn att de skaffar fram åt dig en röd kviga som är felfri och inte har något lyte och som inte har burit något ok. 

I flera inlägg, har jag med jämna mellanrum skrivit om tilltag och händelser, som har med det kommande och tredje templet i Jerusalem att göra. Vi vet, att det tredje templet kommer att ha en central roll i vedermödan, och i ändetidens slutskede.

Vi har tidigare tagit del av nyheter som pekar på att templet i princip redan är klart till att byggas, och när det väl går i gång, är något som kan vara funktionsdugligt på väldigt kort tid. Det senaste är att man har hittat en röd kviga, som är en mycket viktig del och en nödvändig förutsättning i offertjänsten och judarnas reningsprocedur, för att Israels barn ska kunna tjäna i templet. Där Moses var den förste, som offrade en röd kviga enligt föreskrifter från Herren.

Ett sällsynt djur

Det som gör det här till en större nyhet, är att det är väldigt svårt att hitta just en felfri röd kviga. Rabbinen Benny Herschovich berättar, att han aldrig någonsin har sett en i hela sitt liv, och han förväntade inte heller att se någon.

Han berättar att det var vid ett rent tillfälle att han upptäckte det sällsynta djuret, då han gick till ett avlägset område för att köpa mjölk på en bondgård i staden Baja, i México.

Messias och den tionde kvigan

De lagar som gäller för den röda kvigan är ganska komplexa, och bara en liten fläck eller ett hår med fel färg kan göra den oanvändbar.

Under en tidsperiod på cirka 1000 år, vid det första och andra templet, har det tidigare endast funnits nio tidigare kvigor, som kunde användas till vattnet som skulle rena judarna. Enligt traditionen, kommer den tionde kvigan man hittar att användas av Messias själv.

Avslutning

Rabbinens beskriver att hans hjärta jublade när han upptäckte den här kvigan, som uppfyller kraven för tempeltjänsten. Vi kan se förberedelser till det tredje templet, där pusselbitarna faller på plats en efter en.

Bygget av det kommande templet i Jerusalem, är ett tidstecken som pekar på vår dyrbare Herres snara återkomst!

Jesus kommer snart!

Källa:
tisdag 7 februari 2017

Yttre tecken och det inre vittnesbördet


När människor ifrågasätter, hur vi kan vara så säkra på att Jesus snara återkomst, så brukar jag svara att det är på grund av ”yttre tecken och det inre vittensbördet”.

I dag vittnar händelser i världen, att vi lever i den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka. Det gör att vi inte behöver leta efter tidens tecken, då vi lever mitt ibland dem. Vi har också den helige Ande, som talar starkt och vittnar om denna tids slut. I Uppenbarelseboken förmanar och uppmuntrar Herren de sju församlingarna, att höra vad Anden säger och det han delar med sitt folk. Avslutningsvis i varje brev, ger Herren en tillskyndelse till sin återkomst, och en förmaning att vara redo.

Syner, drömmar och visioner

Ett påtagligt sätt som Herren i dag visar sina barn om den tid vi lever i, är genom den helige Andes tilltal. Guds församling ska ha en kännedom, och veta om den tid vi lever i. Det gör att denna tidens avslutning och Jesu återkomst, inte kommer som en överraskning för Guds folk, men vi känner tiden och vi kan se vad som skal komma.  

Herren delar också denna tid genom syner, drömmar och visioner. Många dyrbara syskon, får nåd att få förmedlat det vi upplever i dag och det som ligger framför. Det som är genomgående, är det påskyndande budskapet om brudgummen som mycket snart kommer tillbaka.

En färja som ligger klar till avgång

Jag fick tillsänt ett personligt vittnesbörd från en broder, som delade en dröm han hade för nyligen. Han skriver:

”I går natt fick jag en upplevelse: Vi hade varit på en resa och skulle åka hem igen. Vi kände av att det var bråttom. Vi måste packa det nödvändigaste för att båten skulle mycket snart komma. Jag fick se en grön färja, och vi hann bara plocka ihop lite saker i en necessär, tandborste, tandkräm och tvål samt någon salva, sedan fick vi skynda oss ned till färjan för den hade redan signalerat för avgång så det var hög tid. Resten av sakerna vi hade hann vi ej få med oss. Vi hann precis på båten.  Sedan när jag vaknade tittade på klockan hade den slagit 23:59”.

Tack käre broder för detta dyrbara och bekräftande vittnesbörd!

Avslutning

Upp 22: 17 - Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska säga: "Kom!"

När Herren vittnar om sin snara återkomst, är det både ett uppmuntrande men samtidigt allvarligt budskap. Hela tre gånger i sista kapitlet i Uppenbarelseboken, slår Herren fast att han snart kommer tillbaka och viktigheten av att vara redo.

I vers 17, som är en av mina favoritverser i Bibeln, ser vi ett gemensamt rop och bön från Guds egen Ande, och Herrens utvalda, väntande och avskilda brud. Den längtan vi har efter vårt himmelska hem, och den kärlek och förväntan vi har till vår konung och Herre, kan uttryckas med ett enda ord - ”Kom”!

”Kom Herre till ditt folk. Från ett endräktigt hjärta och från en väntande brud, anropar och ber vi om att du snart må komma, rycka din utvalda till dig, så vi kan se och vara tillsammans med dig för alltid. Du är allt vi är, allt vi kan, allt vi vill, allt vi tror och allt det vi hoppas på”

Din väntande brud!


fredag 3 februari 2017

Som på Lots tid - En könslös generation


De senaste åren, har vårt samhälle tagit ett stort steg för att acceptera och normalisera det som Bibeln kallar synd.

På det politiska området, har det varit stor fokus på bland annat homosexuella och transpersoners rättigheter. Man har samtidigt utvecklat ett slags intet kön, där man har väldigt svårt att avgöra vilket kön personen egentligen har. Man är heller inte längre begränsad till bara två kön, men i stället finns det ett otal av olika könsvarianter man kan välja mellan.

Facebook

Facebook har tillsammans med HBTQ-organisationen, gjort det möjligt att man nu kan välja mellan hela 56 olika könsidentiteter, för att ha en möjlighet att ”känna sig bekväm med sitt sanna jag”. Facebook lanserar förrändringen först i USA, och sedan i resten av världen.

Med cirka 1,3 miljarder aktiva användare, så påverkar Facebook och gör en skillnad i debatten omkring könsidentitet. Det gör att man framöver kan välja mellan kön som androgyna, tvåkönade eller transexuella.

Svenska Akademiens ordlista

I stället för att säga han eller hon, har vi i Sverige fått ett nytt uttryck ”hen”, som har uppfunnits för att användas om personer som inte känner sig hemma i en könsuppdelning mellan man och kvinna. Ordet ”hen” togs med i Svenska Akademiens ordlista så sent som i 2015.

Det vi ser en medveten och tydlig agenda från Satan, som går ut på att bryta ner vårt samfund, ta bort det äkta och heliga som Gud har skapat, och ersätta det med något som är perverterat och orent.

Obamas väckelse kampanj

År 2009 lovade Obama utökade rättigheter för homosexuella, och i 2012 blev det en verklighet. Obama var den förste amerikanska president någonsin som stödjer samkönade äktenskap, och gjorde det möjligt för homosexuella par att gifta sig.  

Senare har Obama drivit på i frågor om transpersoner, och påskyndade att ”transexuella elever ska få använda den toalett som de anser passar deras könsidentitet”. Det betyder, att vissa skolor inte längre får ha toaletter och omklädningsrum som är reserverade för ett visst kön. Även i Sverige satsas det på att få fram könsneutralt omklädningsrum.  

Modeindustrin

Modeindustrin är också präglad av denna utveckling, där det bland annat kommer fler könsneutrala barnmodeller, där man inte kan se eller avgöra vilket kön barnet tillhör. Man går till och med så långt, att man slutar att nämna eller tala om vilket kön barnet har, eller utesluter att nämna ”han” eller ”hon”.

I sin rädsla för att påverka barnen, suddar man ut allt som identifierar flickor och pojkar för att göra dem könslösa. Något som gör barnet både förvirrade och identitetslösa.

Avslutning

Lot levde i Sodom, en stad som var präglad av perverterad synd. Avfallet från Sodom och Gomorra var så starkt, att ropet från städerna nådde Herren.

Vi lever i en fallen värld, där vi upplever samma fördärvade tillstånd som på Lots tid. Människan och nationerna, fortsätter att utmana Herren genom att flytta gränserna för det som ska kallas normalt. Det som tidigare var fel är numera rätt, och det som tidigare var synd, är nu legalt och godkänt genom laggivning. Vi sätter frågetecken vid äktenskapet, utmanar vår identitet, och utvecklar en könslös generation.

Våra länders, städers och människors synd ropar inför Herren, och det ser ut som att vi lever i en ond spiral som inte går att vända. Det finns bara en lösning och ett hopp, och det hoppet har ett namn: Jesus Kristus. Bara i honom hittar vi oss själva, och får en förståelse av vem vi verkligen är. På trots av att Lots tid håller på att upprepa sig, älskar Herren den här världen, där räddningen finns i Jesus, den enda som kan ta bort syndens konsekvens i våra liv och i vårt land.

Jesus kommer snart!


Källa: