onsdag 31 mars 2021

Segern är vunnen och dödens makt är bruten!

 


Jes 53: 3 - Föraktat var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktat, att vi höll honom för intet.

Där hängde han, Guds rena offerlamm. Fullständigt naken och blottad, naglad fast till korset, mitt i mellan himmel och helvete. Han kom till sina egna, men hans egna hade inte tagit emot honom. Han var oskyldigt anklagad, dömd och förkastad av den här världen.

En smärtans man

Varje sjukdom, smärta och synd, som någonsin funnits till alltifrån skapelsens fall och fram till evigheten, blev nu lagd på honom. Tyngden av den här världens synd och mörker, fick bokstavligt talat hans kropp till att vrida sig i smärta och ångest. Man kunde inte längre känna igen den man, som hade vandrat runt i Israel som gjort gott och hjälpt alla. Man kände inte igen honom som hade helat, befriat och frälst människor i deras nöd. Det syn man såg av den man som hängde på korset, var så fruktansvärt och så brutal, att man vände bort och gömde sitt ansikte. 

Han blev till förbannelse

Han hade blivit gjord till förbannelse, och han var fullständigt ensam och helt och hållet överlåten sitt lidande och sin smärta. Han hade lämnat sin Faders härlighet, ödmjukat sig för att ge sitt liv för mänskligheten. I den stund han hängde på korset, behagade det Herren att slå honom med sjukdom och lidande. Guds rena, fläckfria och oskyldiga lamm, fick bokstavligt talat smaka Guds vrede.

Varje blodsdroppe som rann från hans kropp, ropade om nåd och försoning med Gud. Det var inte spikarna som höll fast honom på korset, men kärleken till den här världen och till varje enskild människa. Det var ett fullständigt verk, och helt i genom perfekt. Han hade gett sitt liv för den värld han älskade så högt, och för varje människa som han bar i sitt hjärta. Han ropade ditt och mitt namn ut i mörkret, och förkunnade att frälsningens väg var fullbordad och klar. Det var det yttersta beviset, på en villkorslös kärlek och en villkorslös nåd. 

Korsets förvandlande kraft 

Den dagen vi böjde våra knän vid korset, och oförtjänt tog emot Jesus som Herre i våra liv, var inte bara något som berörde vårt liv här och nu, men något som var avgörande för hela vår evighet.

Vi famlade i mörkret utan Gud och utan hopp. Vi var skilda från Guds kärlek, och vår öde var en evig skilsmässa, från allt som har med Guds liv och hans närhet att göra. Yttre omständigheter var kanske bra, men vårt andliga liv var icke existerande. Vi var andligt döda på insidan, och bundna i länkor som man omöjligt kan bli fri från i egen kraft. Vi har levande, men ändå i ett permanent tillstånd av slaveri, träldom och död.

Han ropade ditt namn

Men den dagen kom, då Han ropade ditt namn i mörkret. Han sträckte sig ut, tog dig ut ur mörkret och in i hans rike av ljus. Han drog dig upp ur den djupa dyn, och satte dina fötter på en klippa. Han tvättade dig ren med sitt eget dyrbara blod, och gav dig den bästa gåva som man någonsin kan ge - frälsningen i honom! En frälsning som bara fås genom hans dyrbara nåd. Fullständigt oförtjänt, och helt utan egen förtjänst. 

När du vände dig om, och såg upp på korsets träd, som är det samma kors där blodet hade utgjutits och som hade renat ditt liv från all synd, fick du se det skuldbrev som tidigare hade anklagat och fördömt dig hänga där. Det hade vittnat och pekat på varje synd, och på varje överträdelse som du någonsin hade gjort, och den obetalda skuld du har inför Gud. En skuld som du visste att du aldrig någonsin i egen kraft eller förmåga, skulle kunna inlösa eller kunna betala tillbaka. Men det skuldbrev som förut blev till fördömelse i ditt liv, var nu naglat fast vid korset. Skulden var inlöst, fullständigt betalad och uppfylld till punkt och pricka.

Allt var förändrat

Allt var helt plötsligt förändrat. Du hade blivit en ny skapelse i honom, och var nu fullständigt ren, helgad och rättfärdiggjord. Dina gamla synder existerade inte längre, och din synd hade blivit ersatt av hans helighet och hans rättfärdighet. Fördömelsen som förut fanns i ditt liv var borta. Mörkret var utbytt med hans ljus, och den förbannelse du levde under tidigare fanns inte mer, men var utbytt med Guds välsignelse, kärlek och kraft. Du var nu Herrens älskade, kallade och heliga. 

Löften hade blivit dig givna. Löften om att han ska bära dig där du går fram, och att han ska vara med dig alla dagar till tidens ände. Löften om att ingenting från den dagen, någonsin kommer att skilja dig från hans kärlek. Men ett ord stod starkare än något annat - Nåd!

Med en önska om en god och välsignad påsk med Jesus i centrum


Varma hälsningar

 

Mikael

fredag 26 mars 2021

Herre, låt väckelsens vind blåsa


”Låt väckelsens eld brinna klart och tydligt, och låt din Andes vind blåsa över våra städer. Grip, hela och fräls, sarjade och brustna hjärtan. Låt en besökelsetid svepa över vårt land, och låt din din mäktiga arm bli synlig, genom kraftgärningar, under och tecken.”

Till dess att Herren kommer igen, och helt fram till den sista sekund innan basunen ljuder, kommer Herren fortsätta att frälsa själar för himmelrikes skull. Till den dag han kallar oss hem, kommer Guds Ande att blåsa och sätta sitt folk i brand, så nöden och längtan att se människor vid korset blir påtaglig. Evighetens kallelse och inbjudan låter, ett dekret och en befallning till hans folk, att gå ut med en vädjan till människorna, att ”försona sig med Gud”.

Texas upplever besökelsetid

På samma sätt som för 2000 år sedan, är Guds rike är också närvarande i dag. Guds rike har inga begränsningar, inga landsgränser eller förhindringar, och Jesus fortsätter att förvandla människors liv på ett gripande sätt. Guds frälsning når in i familjer som aldrig tidigare har varit troende, och den sträcker sig in i stängda muslimska länder, till människor som aldrig tidigare har hört det sanna evangeliet om vår uppståndne frälsare.

Just nu upplever Texas i USA en besökelsetid, där Guds kraft minifisterar sig på ett mäktigt sätt. Det var Intarnationel Outreach Church, som tillsammans med Sean Feucht höll en lovsångsevent. Efteråt vittnades om många människor som gav sina liv till Herren, döva fick sin hörsel och flera homosexuella blev befriade. Hundratals människor sökte Herren när det gavs en inbjudan.

Guds rike är här

Judarnas uppfattning om Guds rike var att varje gång Gud visade sin mäktiga hand, så var Guds rike närvarande. Överallt där Guds kraft blir demonstrerat är Guds konungarike. Det betyder att Guds rike var också närvarnade i GT, där Israel såg Guds rike när Herren handlade. På samma sätt såg judarna Guds rike, när Jesus och apostlarna gjorde undergärningar. Dessa undergärningar var helt enkelt ett uttryck för att Guds rike var närvarande och hade kommit.

När Jesus uppenbarade sig i Israel hade Guds rike kommit in i en ny fas. Guds son hade kommit för att visa och uppenbara Guds kraft. Jesus proklamerade, att om det var med ”Guds finger” han drev ut de onda andarna, då hade Guds rike nått dom (Luk 11:20)

Avslutning

”Vi ber Herre, att du vill fortsätta att manifistera ditt rike runt om i världen. Vi ber att du når människor på platser som är omöjliga att nå. Vi ber för konungar, regeringar, och vi ber för människor i olika positioner. Du gör det omöjliga möjligt, och du öppnar de mest stända och omöjliga dörrar. Vi ber att vi får vara redskap för dig, i den tid som är. Låt tyngden av din kärlek till den här världen, smitta av på våra liv. Låt en droppe av din nöd och villkårslösa kärlek till den här världen, påverka våra ögon, våra öron, våra fötter och händer. Vi säger som folket sa till Josua, -”Allt du befallar oss vill vi göra, och överallt du sänder oss att gå vill vi gå”. Vi är svaga och skröpliga lerkäl, men fyllda av din mäktiga och levandegörande kraft.”

Maranatha


Mikael


söndag 21 mars 2021

Uppvaknande och väckelse i vedermödan

 


”Till och med i vedermödans tid, kommer Herren förmana människor att välga honom i stället för ett antikristligt system, mana människan att inte ta vilddjurets märke och ropa till människans hjärta att inte förmörka sitt sinne.”

Tidstecken

När jag läser nyheter och tar del av det som händer rundt omkring, så är det egentligen inte en enstaka nyhet som gör det överbevisande. Det är bredden och mångfalden i det vi upplever. Vi ser det i politiska beslutninger, länder som rustar sig till krig och genom skökokyrkan som gör sig klar till att samla all världens religioner under en paraply. Vi ser det i naturen och genom omfattande och fruktansvärda naturkatastrofer.

Tisdag kväll skickade Israel missiler mot Damaskus, Syriens huvudstad. Joe Biden, USA:s president har precis kallat Putin för mördare, som har medverkat till att Rysland har kallat hem sina ambassadörer. Samtidigt så varnar Biden Nordkorea, att USA är ”klara att slå till”, efter hot från landet. Massdöd av djur fortsätter över hela vår jord, där vi upplever att fåglar, delfiner och fiskar dör i högt antal. Bland annat Irland upplevde en ny tråkig rekord, när dom kunde registrera 93 dödsfall av delfiner och valar. Påven fortsätter sin interreligiösa resa, och fortsätter att samla all världens religioner under en paraply. Den senaste resan gick till Irak, där han höll möte med sina ”bröder och systrar” i den arabiska delen av världen. Här talade Påven om Abraham, och deras gemensamma fader i tron.

En barmhärtig och nådig Gud

När Moses kom in i Herrens närhet på Sinai berg, gick Herren förbi honom och proklamerade att han är – ”en barmhärtig och nådig Gud, sen til vrede och stor i sanning” (2 Mos 34:6). Herren är en kärleksfull Gud, som önskar att alla ska bli frälsta och lära känna honom som är sanningen.

Till och med i vedermödans tid, kommer Herren förmana människor att välga honom i stället för ett antikristligt system, mana människan att inte ta vilddjurets märke och ropa till människans hjärta att inte förmörka sitt sinne.

Herrens hjärta

Ofta har vi kanske en tendens, till att peka finger och döma dessa människor som inte var redo när Herren kom, och vi har lätt att glömma Herrens hjärta och hans eviga kärlek till dem.

På samma sätt som att Herren är förtvivlad över varje enskild människas förtappade själ, så är Herrens hjärta brutet för dessa människor som inte är redo för hans återkomst. Synd, olika omständigheter och kärleken till den här världen, gjorde att dessa människor långsamt förlorade den första kärleken och den nära intima relationen med Jesus. Dom slutade vandra på den smala vägen, slutade att bära sitt kors och vände bort blicken från Jesus, trons hövding och fullkomnare.

 Men i varje situation i deras liv, i varje beslutning som har fört dom ett steg längre bort från Herren, har Guds kärlek aldrig övergett dom. Herren har medömkan med dessa människor, och med en kärleksfull röst drar han i deras hjärtan och kallar dom tillbaka till sig. Herren ger aldrig upp, men fortsätter att mana så länge som att det heter i dag, som är frälsningens dag.  

Ett globalt uppvaknande

 Min personliga tro och överbevisning, är att en av de största väckelser eller uppvaknande sker just efter själva bortryckandet av församlingen, Jesu Kristi brude skara.

 Uppryckelsen kommer att skaka den här världen, men kommer samtidigt vara ett tydligt vittnesbörd, som kommer att peka på bibelns trovärdighet och Guds rättfärdighet. Det plötsliga försvinnande av milliontals människor, kommer att utlösa ett globalt uppvaknande där många människor kommer att ge sina liv till Jesus, av både ofrälsta och kvarlämnade kristna. Priset kommer att bli högt, och många av dessa människor som vaknar upp, kommer att få ge sina liv i denna period, där de omkommer genom förföljelse, eller genom de många domsslut som går ut över jorden.

Ett av syftet med vedermödans tid, är att ge människor en möjlighet att omvända sig till Jesus, och välga honom i stället för det Antikristliga system som kommer att sättas fram. Evangeliet om riket kommer att gå ut, och kommer tvinga människan till att ta ställning.

Den stora skaran framför Guds tron

Upp 7: 13-14 - En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" Jag svarade: "Min herre, du vet det." Då sade han till mig: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Den stora skaran framför Guds tron i Uppenbarelseboken i kap 7, visar oss att det kommer ett stort uppvaknande under vedermödans tid, och att ut ur denna prövningens stund, kommer en stor skara av överlevande människor som har gett sina liv till Herren.

Vid första ögonkast kan det nämligen se ut som att denna skara är församlingen, bestående av pånytt födda människor från alla tider, som nu är samlade omkring tronen. Det vill säga, potentiellt dig och mig, om vi är pånyttfödda. Men då vi studerar texten kan vi se att det är stora skillnader på församlingen och denna stora skara inför tronen. Denna skara tillhör dem som kommer ur den stora nöden, det vill säga människor som blir frälsta under vedermödans tid.

Ändetidens två församlingar

Upp 3: 10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Jag tror att ändetiden kännetecknas av två olika församlingar. Församlingen i Filadelfia, och församlingen i Laodicea. På grund av Filadelfia församlingens uthållighet, får dom löfte att bli räddade från prövningens stund (vedermödan) som ska komma över jorden. Filadelfia församlingen är alltså en förebild på den väntande församlingen, Herrens rena och väntande brud, som blir uppryckta för det att Herrens domar går ut över jorden. Vi är den generation, och vi är del av denna skara, som har fått detta starka och levande löfte.

Laodicea församlingen

Upp 3: 15 – Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.

Ordet Laodicea betyder ”folket regerar”, och representerar den avfälliga kyrkan, som finns i dag och som sträcker sig helt fram till Jesu synliga återkomst. Laodicea församlingen är den kyrka som kommer att vara representerad i vedermödan, och den kommer att samarbeta med skökan och Antikrist.

Herren står utanför dörren

Upp 3: 20 – Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

I brevet till Laodicea nämns inte en enda som fortfarande är trofast Herren. Laodicea har nått så långt att Herren inte längre är i församlingen, men står nu utanför deras hjärtans dörr och klappar på.

Att Herren står utanför dörren och klappar på är en bild på det oomvända hjärtat, och på människor som inte är en del av Kristi kropp och hans liv. Dessa människor kanske kallar sig själva kristna men de har ingen personlig relation med Jesus. Han vänder sig inte längre till hela församlingen men manar och söker den enskilde till omvändelse och frälsning,”Om någon hör min röst”.

Herren älskar Laodicea

Herren lämnar inte församlingen i Laodicea utan hopp. Han ger utryck för att den han älskar tuktar han. Han älskar församlingen och uppmanar dem till omvändelse, och ta emot den inbjudan Herren ger. Herren har guld som är renat i eld, och salva som de kan smörja sina ögon med. Han har vita kläder som han önskar att klä dem med, för att sedan hålla måltid med dem. Det är på grund av Herrens kärlek att han ger denna kallelse till församlingen.

Din nåd varar för evigt

Har vi, på samma sätt som Moses, hört Herren ropa sin ”nådsproklamation” i våra liv? Har vi hört honom förkunna och slå fast att han är en ”nådig och barmhärtig Gud”?

Herrens nåd är inte begränsat till vissa tidsperioder i människans historia - den är från evighet till evighet. Ingen början och inget slut. Från den dagen vi tog vårt första andetag, till den dag att vi lämnar den här jorden, är Guds nåd vår fasta följesven. Runt om Guds tron finns en rengbåge, som är en symbol på Herrens nåd till oss. Den är ny varje morgon, och samtidigt med att solen reser sig på himlavalvet är förbundet och löftet från Herren, lika nytt och gällande som den var i går. Nåd betyder helt enkelt frälsning, beskydd, hjälp och styrka, från den högste och rakt in i våra liv.

Guds rika välsignelse

tisdag 16 mars 2021

Kina och kungarna från östern

 


Kina förbereder sig till krig

Det är ofta genom frågor på hemsidan, jag blir inspirerad till att skriva nya eller hänvisa till äldre inlägg. Nyligen blev det frågat och kommenterat angående Kina och deras roll i ändetiden. När jag läser och tar del av nyheter, bekräfter utvecklingen i Kinas deras kommande roll i ändetiden. I Januari så proklamerade Kinas president, Xi Jingping, att Kina skulle vara beredda att ”handla militärt varje sekund”. Kina är landet med den största stående armén i världen, och är en av de bästa utbildade. Samtidigt lägger Kina lägger fler och fler pengar på deras försvarsbudget, och USA har gett uttryck för att maktbalansen mellan länderna kan påverkas. Kina är absolut en del av ändetidens utveckling, och är nämnda i Uppenbarelsenboken. Där kallar Johannes dem för ”kungarna från öst”.

Kungarna från öst

Upp 9:13-16 – Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: »Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.» Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de voro så många

Upp 16:12 -  Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk arme på 200 miljoner man kommer resa sig. En arme som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel. Uppenbarelseboken refererar till denna arme som ”Kungarna från öst”. Den grekiska grundtexten av denna benämning, kan också översättas till ”soluppgångens söner”.

Östfolkets ursprung

Jes 49:12 – Se, där komma de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väster, somliga ock från sinéernas land.

Floden Eufrat var det naturliga skiljet för Israel när man talade om folket eller riket i öst. Som troende vi vet vi, att varje människa har sitt ursprung och sitt komma från Sem, Ham eller Japeth. Men varifrån har det orientaliska folket sin avstamning?

Genesis 10:17 nämner en grupp som kallas Sinéerna eller Siniter, som härstammade från Ham genom Kanaan. Jesaja 49:12 talar om Sinim, eller sinéernas land (samma hebreiska rot), ett folk som enligt Strongs överensstämmelse var bebodda i änden av den dåvarande kända världen. (Strongs kommentar på Sinim tyder på att det förmodligen hänvisar till kinesiska.) Det är den hänvisning vi har att gå efter, till dess att Uppenbarelseboken nämner dessa kungar i öst och deras profetiska roll i ändetiden.

Asiens Harmagedon arme

Shangai Cooperation är en militär allians som blev grundlagd 1996 av Kina, Ryssland och Kasakhstan. De två sista länderna som blev medlemmar är Pakistan och Indien som båda två är kärnvapen länder.

Utan att jag har kunnat bekräfta uppgiften, så finns dom som påstår, att SCO har en arme på sammanlagt 200 miljoner soldater. Det kan i så fall vara den arme som bibeln omtalar som kungarna i öst.

När texten nämner denna arme, så är det kungar i flertal. Jag har svårt att tro, att det endast kommer vara Kina som kommer att stapla denna arme på benen, men att det i stället kommer att vara en bred koalition av asiatiska och muslimska länder, öst för Israel, som drar mot det judiska folket.

De fyra änglarna vid floden Eufrat

Upp 9: 13-15 - Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna

Fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eufrat. Floden Eufrat ligger precis i samma område där IS i dag har upprättat ett islamistiskt kalifat. Dessa änglar kommer att förbli bundna fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun.

Eufrat torkar ut

Floden Eufrat som är cirka 2800 km lång, och skapas där två grenar rinner samman, nämligen Karasu och Murat (västra och östra Eufrat). Båda floderna har sitt ursprung i Turkiet och den flyter sedan både genom Syrien och Irak. Så länge man kan minnas så har Eufrat aldrig slutat flöda. Men just nu, kan vi se en tendens till att floden håller på att torka upp.

Tidningen New York Times, hade en intressant artikel i 2013, där man just skrev om detta problem, om floden Eufrat som i dag torkar ut, och konsekvensen för människorna däromkring och särskilt de fattiga. Torka i området runt omkring Eufrat är inte ovanlig, men torkan har varit mer frekvent under de senaste åren, och i dag talar man om en katastrof.

Globala kärnvapenkrig

På sin väg mot Israel, kommer denna jättearme att orsaka död för en tredjedel av jordens befolkning.

När Johannes beskriver dessa krig som han ser, beskrivs och kännetecknas de med eld, rök och svavel och kan inte vara annat än globala kärnvapenkrig som här beskrivs. Resultatet är förödande och kommer att resultera i att en tredjedel av jordens alla människor kommer att dö. En värld som i förvägen har förlorat en fjärdedel genom de domslut som tidigare har gått ut. (Upp 6:8)

Avslutning

Kungarna fån öst har en viktig roll och del i det profetiska ordet, och under den sista årsveckan. Denna upptrappning som vi ser just nu är inte något tillfälligt, men en del i dessa profetiors uppfyllande. Till sist, handlar det om landet Israel som denna jätte arme kommer att dra ut emot, för att tillsammans med Antikrist en gång för alla tillintetgöra det judiska folket. På sin väg mot Harmageddon är denna arme förödande, och kommer att orsaka stora förluster av människoliv.

Vi är med stormsteg på väg mot denna tidens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst.

 

Jesus kommer snart!

torsdag 11 mars 2021

Vem är Gog i Magogs land?

 


Efter mitt sista inlägg om ”ett GOG/Magog krig innan pandemins slut”, fick jeg frågan om ”vem som egentligen är GOG som Herren talar om i Hesekiel 38/39”, som i detalj beskriver just detta krig?

Jag har ju själv skrivit ett inlägg i ämnet, men jag blev påmind av en kär broder, Tage Bergman, som väldigt starkt skriver om ändetiden och på det sätt den är knuten till den muslimska delen av världen, och så även GOG kriget.

Vem är Gog?

HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. (Hes. 38:1-3)

Tage argumenterar för att Rosh inte är ett land, men snarare en storfurste eller ett överhuvud, på samma sätt som ordet översätts i resten av biblen. Samtidig skriver Tage om att Magog är ett rike som Herren har talat till i ”forna tider” (Hes 38:17). Det betyder att det bara finns tre ”huvuden” (rosh) som Herren tidigare har talat till – Egypten, Assyrien och Babylon. Det vill säga, att vi måste gå till profeterna för att hitta Gog.

Tage har skrivit flera intressanta inlägg som alla kan läsas på hemsidan ”Jesus kommer snart”, och jag vet att han är igång med att skriva en bok i ämnet, som jag glädjer mig till att presentera när den är klar.

Men om man vill ta del och läsa mer om just Tages tankar omkring GOG/Magog, så kan man ta del av det här:

http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2015/02/gog-i-magogs-land-ett-gastinlagg-av.html


Guds rika välsignelse

Mikael

 

söndag 7 mars 2021

GOG/Magog kriget innan pandemin är slut?

 


”I det år som Messias kommer att uppenbaras, kommer alla nationernas ledare att provokera varandra. Kungen i Persien (Iran) kommer att provocera kungen i Arabien (Saudiarabien), och kungen i Arabien kommer att gå till Edom (USA/Västvärlden) för att få råd från dem.”

800 år gammal profetia

Jag hittade en intressant artikel på ”Israel 365 news”. Det är en rabbiner i Israel som hävdar att det existerar en 800 år gammal dold profetia, som visar att GOG/Magog kriget kommer att inträffa, innan den pågående pandemi vi upplever just nu har nått sitt slut.

Genom att använda metoder som avkodar denna 800 år gamla källa, träder en Torah-kod fram som hävdar just det att innan pandemin försvinner, kommer ett krig att bryta ut mellan USA, Saudiariabien och Iran. Denna konflikt kommer att orsaka stort mörker i världen, men genom mörkret kommer Messias att bli förlöst.

Det år Messias kommer

Denna profetia kan finnas i en bok, Yalkut Yishayahu, som är utgiven år 1939 i Brooklyn. Där skrivs det bland annat:

”I det år som Messias kommer att uppenbaras, kommer alla nationernas ledare att provokera varandra. Kungen i Persien (Iran) kommer att provocera kungen i Arabien (Saudiarabien), och kungen i Arabien kommer att gå till Edom (USA/Västvärlden) för att få råd från dem.

Persiens kung ska gå och förstöra hela världen (kanske genom kärnvapen), och alla världens nationer kommer att skaka, gå i panik, falla på deras ansikten och känna sammandragningen på samma sätt som dem som föder (födslovåndornas tid). Dom kommer att fråga ”-Vart ska vi gå”? Och Gud kommer att säga till dem –”Mina barn, frukta inte, för allt jag gjorde, gjorde jag för er. Varför är du rädd? Var inte rädd. Det är tid för din förlösning”

Sammanfattningsvis visar profetian, att det finns ett sammanhang mellan detta året 2021, buskapet för 800 år sedan och coronaepedemin. Det skulle resultera och leda upp till GOG/Kriget, som skulle komma innan denna epedemi är över.

Afslutning

Personligt tycker jag det är intressant att ta del av utombibliska profetior, som naturligtvis alltid ska prövas, där tiden kommer att utvisa deras äkthet. Det som är intressant här, är just det sammanhanget att vi upplever en pandemi, samtidigt med att det är spänningar mellan länder som Iran, USA och Saudiarabien. Sedan vet vi att det är det många tecken som tyder på att GOG/Magog kriget inte alls är långt borta. 

Guds rika välsignelse


Mikael