tisdag 28 oktober 2014

Terrordåd och Global terrorism ökar


 
Terrordåd och global terrorism får allt mer uppmärksamhet, och skapar allt större rubriker i nyheter och media. Världen upplever en stigande våldsspiral och växande terrorism runt om i världen. Nya tal visar att världen är betydligt våldsammare nu, än den var för bara ett par år sedan
http://www.theguardian.com/world/2014/apr/30/global-terrorism-rose-despite-al-qaida-splintering

Vi lever i en ond tid
Efe 5: 16 – Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

Vi lever i en värld som är uppfylld av ondska och som är genomsyrad av syndafallets konsekvens.  Falska religioner, våld, krig, mord, omoral, korruption och förtryck, är allt samman ett resultat från syndens intrång hos människan. I Joh 5:19 säger att hela den här världen är i den ondes våld.

Från första dagen, har Satans plan varit att nedbryta och förstöra det som Herren har skapat.
En generation fylld av ondska

1 Mos 6:5 – Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
Herren beskriver den generation som levde på Noas tid, som genomsyrad av ondska, där både människans sinnen och handlingar var helt igenom onda.

Från Adam och fram till syndafloden gick det cirka 1600 år. På dessa 1600 år hade människan gått från att ha vandrat ansikte till ansikte, och i fullständig harmoni med Herren, till att bli ett släkte som var helt fördärvat och alltigenom ond.
Stigning av våld och död


Enligt ”Global peace index 2014”, som årligt rankar 162 länder för våld, rapporterar om allt fler människor som dör runt om i världen på grund av krig och mord. Enligt dem har världen blivit betydligt våldsammare sedan 2007.
År 2008 dog cirka 350 000 människor genom krig och mord, en siffra som har ökat till drygt 500 000 i år 2013. Högt upp på listan ligger länder som Syrien, Libyen, Mexiko, Pakistan, Irak, Yemen, Afghanistan och Somalia. Det är alltså länder som har många interna konflikter och är i strid med sig själva.

Växande terrorism
Samtidigt upplyser ”Global terrorism database” att antalet offer för terrorism har öket under 2000-talet, från knappt 4000 i år 2002 till långt över 10 000 om året under 2012 och 2013. Det är en ökning med cirka 250 %. Antalet av länder som drabbats av terrordåd har mer än fördubblats, under samma tid.

Ökad oro för islamistisk terror
Efter Isis framfart finns en ökad oro för islamistisk terror runt om i världen. Isis är inte bara begränsad till sin arme nere i Mellanöstern, men kan också utföra angrepp genom bland annat sovande celler i Europa.

Flera internationellt kända terrorism experter menar att det bara är en tidsfråga innan IS eller en snarlik islamistisk terrorgrupp försöker genomföra ett dåd i Europa.
Noas generation upprepar sig

Matt 24:37 – Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst
Vi ska med andra ord kunna känna igen tiden för Jesus återkomst genom att se på Noas dagar, som vi kan jämföra med vår tid och därmed kunna se att ändens tid är när. För på samma sätt som det var på Noas tid, kommer det återigen att bli innan Jesus kommer igen, och Guds domar kommer att gå ut över jorden.

Vi lever i dag mitt ibland denna generation som kommer att få uppleva en ny ”syndaflod”. Vi lever i ett släkte som är genomsyrad av hat och ondska, och vi ser en våldsspiral som inte kommer att minska i kraft eller försvinna. Detta scenario är ett tidstecken som pekar på våra frälsares återkomst och uppryckelsen av hans brud.

Jesus kommer mycket snart!

fredag 24 oktober 2014

Massdöd av alla världens vilda djur


 
De sista par åren har nyheterna strömmat in om uppgifter kring massdöd av djur som sker över hela vår jord. Vi har bland annat upplevt tonsvis av döda fiskar som ligger döda och uppskölda på land, tusentals fåglar som bokstavligt talat har fallit ner från himlen, kycklingar, bin och delfiner som utan förklaring dör i hoptal.

Listan över massdöd av djur de senaste åren är oändligt stor, och visar att det är något i naturen som är helt fel på ett sätt vi tidigare aldrig har upplevt. 

52 % har har försvunnit


Men något som kanske är ännu mer skrämmande är nya tal från världsnaturfonden (WWF) som visar att cirka hälften av alla världens vilda djur har försvunnit genom de sista 40 åren.

I rapporten framgår det att populationen av arter som fåglar, reptiler, groddjur, och fiskar minskat i genomsnitt med 52 % de senaste 40 åren. I världens sötvatten ser prognosen ännu mer dyster ut, där djurriket minskat med mer än tre fjärdedelar under samma tidsperiod.

Situationen är värsts i låginkomstländer, där populationen av vilda djur har minskat med 58 % i genomsnitt mellan 1970 och 2010. Latinamerika har de största nedgångarna, där 83 % av de vilda djur försvunnit under de senaste 40 åren.

Källa: Living Planet Report

Hos 4: 1-3 – Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgår.

I Hosea ger Herren ett svar på problemet, att det Han själv som går till rätta med landet. På grund av ogudaktighet och den laglöshet som råder, så har Herren en kontrovers med nationerna.

Massdöd av djur och fåglar är ett tydligt tecken på att Herren vill få vår uppmärksamhet. Han manar till omvändelse och visar att det är hög tid att ta i mot den nåd och upprättelse han erbjuder genom Jesus Kristus.

Jesus kommer snart!

söndag 19 oktober 2014

Dom över Sverige, Rysk invasion och Uppryckelsen


 
Ta gärna del av detta högaktuella inlägg av Christer Åberg från APG29:
http://www.apg29.nu/index.php?artid=16742

Artikeln omhandlar den kränkning av främmande undervattensverksamhet vi upplever just nu i svenskt farvatten, samt Birger Cleassons mycket aktuella profetia ”Dom över Sverige” från 1950, om en kommande invasion av Sverige.

Invasion av Sverige och sedan uppryckelsen

Det är några saker som är ganska intressanta med Birger Cleassona profetia som jag gärna vill kommentera:
För det första får Birger veta att denna profetia, som omhandlar en kommande invasion av Sverige, kommer att ske för Nordens folk i den sista tiden ”i denna nådeshushållning”. Vi lever i denna nådens hushållning, eller i församlingens tidsålder som den också kallas, som får sin avslutning vid uppryckelsen av församlingen. Det här är alltså en profetia som inte först och främst gäller vedermödans tid, men i stället församlingens nådeshushållning och alltså den tid vi lever i.

Det andra jag häftar mig vid är att i slutet av denna invasion av Sverige, blir det alldeles svart över hela landet och Birger hör en röst ropa: - Mörker faller över hela världen. Efter det ser han en ljusstrimma ovanför allt mörker, och ur mörkret såg han en stor skara vitklädda gestalter ryckas upp mot ljusstrimman.
Birger ser och upplever alltså uppryckelsen av församlingen i slutet av denna invasion, och Herren uttalar att mörker, som jag tror är vedermödans mörker, är på väg in över världen.

Ökad svensk oro
I lång tid har Ryssland förnekat några som helst planer eller ambitioner om att anfalla Sverige. Men sedan Ryssland annekterade Krim har oron ökat hos många svenskar för vilka intentioner Ryssland har mot Sverige.

Några av de frågor man ställer sig är varför Ryssland rustar till tänderna? Varför över man anfall mot Sverige, och varför uppträder man hotfullt mot sina grannar?
Ryssland upprustar

Förra året, i år 2013, undertecknade president Putin en ny rysk försvarsplan som betyder att Ryssland upprustar. När vi når 2020 har man investerat hela fyra tusen miljarder kronor i militära vapen, för att modernisera och effektivisera den ryska armen. Enligt Putin själv är det mot bakgrund av att Ryssland alltmer hotas av omvärlden. Men frågan är vem som egentligen hotar vem?
I dag ser ett Ryssland som upprustar, och som inte är rädd för att visa omvärlden att han både vågar och kommer att använda vapenmakt om han känner sig pressad. Ta gärna del av följande inlägg om Putin som hotar omvärlden med kärnvapen:

Jesus kommer snart

torsdag 16 oktober 2014

Det ska bli pest på den ena platsen efter den andra


 
 
Virusangrepp var något som de flesta människorna inte kände speciellt mycket till före år 2014. I dag har de flesta människorna hört om Ebolaviruset, som omvärlden kämper emot för undgå en världsvid pandami. Det är en stor utmaning då det rejält inte finns något botmedel mot detta virus, som slår ihjäl cirka 70% av de smittade.

Vedermödans tecken

Luk 21: 11 - Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

Men det är inte bara Ebola som skakar världen just nu. Även virus som Marburgvirus, Enterovirus och Chikungunya är något som sätter sina spår runt om i världen. Men varför händer allt detta just nu, och är det ett tidstecken som pekar på att vi är på väg mot vedermödans tid? Jesus undervisade att just pest som är det samma som virus, är en del av ändetidens tecken som pekar på hans återkomst.

Här är en snabb genomgång av några av de virsusangrepp som vi upplever just nu:

Ebola kan bli ”världens nästa HIV”


Antalet dödsoffer för dem som har dött genom Ebola i Västafrika fortsätter att stiga, och är nu uppe på över 4000 människor. Samtidigt med att vi har sett ett drastiskt stigande antal dödsoffer, har vi sett hur Ebola smittade nu har spridit sig till i över sju olika länder, och nu senast i Tyskland som har haft sitt första dödsfall av Ebola.

Antalet av Ebola smittade fördubblas var tredje till fjärde vecka, och utan en global insatts kommer den världen att stå för mycket svåra problem.  Experter uttalar att Ebola sprider sig med en sådan fart att den har kapacitet att bli en global pandami som kan jämföras med AIDS.

USA:s smittskyddsmyndighet CDC målar upp en ännu mörkare bild i en ny rapport. Den säger att mellan 550 000 och 1,4 miljoner människor i Västafrika kan vara smittade runt slutet av januari nästa år 2015.

Ebola liknar HIV

Sättet som Ebola sprider sig på, gör att den liknar väldigt mycket HIV. Båda två använder ett sorts protein som kallas Tsg101, som man använder på celler man infekterar. Sedan tar dessa virsus över och ”kaprar” cellerna, och förvandlar dem till små virusfabriker som sedan sprider sig i kroppen.

Dr. Tom Freiden, som är director på CDCP (Centers for Disease Control and Preventsion) uttalar sig:

“In the 30 years I´ve been working public health, the only thing like this has been AIDS, and we have to work now so that this is not the world´s next AIDS”

Ebola är luftburet

Man vet fortfarande inte hur det kan vara att den norska kvinnan som arbetade för Läkare utan gränser blev smittad av Ebola. Hon följde de rättningslinjer som finns, och använde den skyddsutrustning som man ska.

Bo Niklasson, tidigare chef för den försvarsmikrobiologiska enheten vid dåvarande Smittskyddsinstitutet påstår att Ebola är luftburet. Bo menar inte om frågan är om Ebola är luftburet eller inte, utan graden av den och om risken finns för att den ska öka?


Marburgvirus

Marburgvirus är ett virus som orsakar blödarfeber, som är nära besläktat med Ebolaviruset och finns i samma områden i Afrika. Även Sverige (Linköping) hade ett fall av detta virus på 90-talet.

Marburgfeber är en infektionssjukdom som tillhör en större grupp av sjukdomar som gula febern, denguefeber och lassafeber. Symptomer är bland annat feber, huvudvärk, muskelvärk, diarreér samt både invärtes och utvärtes blödningar. Marburgfebern smittar vid kontakt mellan människor, och sprids med kroppsvätskor som blod, urin, svett och tårar. Sjukdomen har en hög dödlighet, och det finns ingen specifik behandling som kan bota detta virus.

Sjukdommen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika, och har precis just nu utbrott i Uganda. Hittils har man identificerat cirka 150 personer som man övervakar, och som har visat symptomer som linkar Marburgvirus.


Enterovirus (EV-D68)

Enterovirus är en grupp virussort som bland annat orsakar förkylning och polio. Viruset drabbar runt 50 miljoner människor i USA varje år, och troligen ca en miljard eller mer människor i hela världen. De flesta som smittas av viruset är barn, och de med nedsatt immunförsvar.

Viruset smittar via vatten, födoämnen, avföring och kontaktsmitta. Sjukdomar som orsakas av Enterovirus är hjärnhinneinflamation, hjärtmuskelinflamation och kroniskt trötthetssyndrom.

Sedan mitten av augusti 2014 pågår ett utbrott av enterovirus D68 i USA och Kanada. Hittils har mer än 700 personer i 44 delstater har diagnotiserats med allvarlig luftvägssjudom orsakad av detta virus, och de allra flesta har varit barn. Staden Kansas i delstaten Missouri, har drabbats värst. 50-talet barn ska vårdas på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Smittskyddsläkaren Mary Anne Jackson uttalar sig: 

”Jag har aldrig varit med om något liknande under mina 30 år som barnläkare. Slut citat”


Chikungunya

I början av december 2013 rapporterades för första gången spridningen av virussjukdomen chikungunya i västra hemisfären. Under de månader månader utbrottet har pågått har viruset spridit sig till mer än 25 av de karibiska öarna liksom till bland annat El Salvador, Costa Rica och Venezuela i Central- och Sydamerika.

Sjukdomen överförs inte från människa till människa, men smittar från en slags mygga som inte finns i Sverige. Symtomer är hög feber, huvudvärk, ledbesvär och muskelvärk. Det finns inget vaccin mot sjukdomen, men genom att skydda sig mot insektsbett minskar man risken att bli smittad.

I år har över 650 000 fall av chikungunya rapporteras, och har enligt rapporter nu även spridits till Florida i södra USA. Folkhälsomyndigheten skriver att det finns en viss risk för att den sprider sig till Europa och medelhavsområdet.

Andra virusutbrott

Tidigare i år hörde vi om en ny obotlig virussjukdom Mers som härjade  i mellanöstern där över 100 personer fick sätta livet till. WHO var ute och varnade för att det kunde utveckla sig till en världsomspännande pandami. Här i början av oktober 2014 har Saudi-Arabien haft nya fall detta MERS virus.

I Venezuela har samtidigt ett nytt virus dykt upp som läkarna inte vet vad det är. På många sätt liknar både Ebola och Margburg, med symptomer som feber, fläckar på huden och intre och yttre blödningar.

Varför alla dessa virusutbrott

Upp 6:8 – Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Pest eller virusutbrott är en del av ändetidens utveckling, och är ett av de tecken som pekar på ändens och denna avslutnings tid.

Den gulbleka hästen

När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den person som rider hästen är döden själv.

Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden.  När det fjärde sigillet är över, har det resulterat i över 1 miljarder människors liv. Det är människor som bland annat har dött i krig, hungersnöd och pest.

Tidstecken för den yttersta tiden

Tidens tecken pekar på att Jesus snart kommer tillbaka. Vi är onekligen och odiskutabelt på väg mot den sista årsveckan och vedermödans tid.

Syftet med den här hemsidan, är att peka på dessa tydliga tecken som manar oss att lyfta blicken mot himlen, och förvänta att Herren snart hämtar sin brudeskara hem. Alla dessa tidstecken visar på tidens allvar, men samtidigt skapar de hopp då vi vet att dessa födslovåndor pekar på uppryckelsen av Herrens församling.

Vad kommer härnäst

Alla människor undrar vad som kommer hända härnäst, och vilka fler tidstecken som kommer visa sig i himlen och på jorden.

Vi kommer med all säkerhet fortsätta att se födslovåndorna tillta genom Mellanösterns skrämmande utveckling. Vi kommer fortsätta att se världsekonomin skaka i sina grundvalar, och vi kommer att fortsätta att se tidstecken genom naturkatastrofer, massdöd av djur och virus utbrott. Vi kommer med andra ord att se födslovåndor som kommer att tillta i både kraft och styrka, till den dag att Herren hämtar oss hem.

Bevara hoppet i hans tillkommelse

På det sista har Herren talat starkt till mig om vikten att bevara hoppet i hans tillkommelse. Det är lätt att bli orolig och nedtyngd när man studerar tidens tecken, och tar del av allt det förfärliga som sker runt om på vår jord. Men mitt i allt detta önskar Herren att våra huvuden ska vara rättade uppåt, och att vår förväntning ska vara att ”vänta på Jesus från himlen” (1 Tess 1:10)

Tidens tecken måste ge oss hopp, och en daglig förväntning till att Herren hämtar oss hem. Vi blåser i basun för att väcka och göra människor uppmärksamma på den tid vi lever i, och att vår frälsare snart kommer tillbaka. Tidens allvar och hoppet om hans tillkommelse går hand i hand, och Guds Ande talar om en kort tid och att vi är på väg mot denna tidens avslutning.

Herrens välsignelse i hoppet om hans tillkommelse

Mikael

 

måndag 13 oktober 2014

Fukushima olyckan värre än Tjernobyl


 
Upp 8: 10-11 – Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnet förvandlades då till malört, och många människor dog av vattnen, som hade blivit förgiftat.
När den tredje ängeln blåser i sin basun under vedermödan, har det konsekvens för både jordens floder och vattenkällor. En tredjedel blir förgiftat genom den”stjärna” som faller ner från himlen.

Ordet Malört (apsinthos) är synonymt med det ryska ordet för Tjernobyl. I 1986 så drabbades Ukraina av en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket Tjernobyl. En av Tjernobyls reaktor förstördes genom en explosion och ett moln med radioaktiva partiklar spreds med vindarna över stora delar av Europa. I dag, 27 år senare, upplever vi fortfarande effekterna av denna olycka.

Det kan tyda på att vid denna basun så kommer vi igen att uppleva radioaktivt nedfall som kommer att påverka både människor och djurliv.  

Fukushima olyckan  

Den 11 mars 2011 upplevde Japan en jordbävning på en magnitud på 9,0. Jordbävningen var den kraftigaste som har drabbat Japan sedan mätningar påbörjades, och preliminärt den femte kraftigaste i världen sedan år 1900.

Jordbävningen utlöste efterföljande en tsunami mot Japans östra kust, som drabbades hårt  av förödelsen längst kusten. Ett dygn efter katastrofen skedde en kraftig explosion i Fukushimas kärkraftverk och radioaktiva partiklar läckte ut. Olyckans allvarlighetsgrad enigt INES-skalan har stigit och till slut satts till högsta nivån, en sjua, vilket är samma gradering som Tjernobylolyckan.

Överstiger Tjernobyl


Tidigare har Fukushima olyckan uppgettes till en tiondel av Tjernobyl, och faktum är att ”ingen” i följe media har dött på grund av strålningen från Fukushima.

Men nya uppgifter tyder på att Fukushimas radioaktiva utsläpp nu överstiger den mängd som läckte från Tjernobyl. Vad konsekvensen av denna kärnkraftsolycka egentligen har haft för betydelse är det nog ingen som vet.

Den tredje basunens konsekvens

Konsekvensen av kommande kärnvapen krig, eller ytterligare kärnreaktorer som förolyckar, kommer att resultera i att många människor kommer att få sätta livet till. När en tredjedel av vattenförsyningarna blir förstörda, säger det sig själv att det kommer att ha en förödande effekt för människorna på jorden, där vattnet är något fundamentalt för att livet ska fungera för människor och djur.

Den tredje basunen är ett led i de domslut som Herren sänder över jorden för att pröva människornas barn under den sista årsveckan.

Jesus kommer snart!

söndag 5 oktober 2014

Som det var i Noas dagar


 
 
Matt 24:37 – Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Den dator som tillhör ärkebiskopen Jozef Wesolowski som sitter i husarrest i Vatikanen, var proppfull av barnpornografibilder. Utredningen talar om över 100.000 bilder och en lång rad videor.

Nyheten kommer tre dagar efter att polacken Jozef Wesolowski sensationellt greps inne i Vatikanen, där han snart kommer att ställas inför rätta. Wesolowski som ifråntogs sin prästtitel i somras är misstänkt för att utnyttjat en lång rad minderåriga pojker sexuellt mot betalning.


När Jesus profeterade och förutsåg den här tidens avslutning, så jämförde han tiden för Jesu återkomst med dagarna omkring Noa och Lots tid.

Jesus förkunnar att den här tidens avslutning inte skulle komma, innan vissa villkor kommer att bli uppfyllda. Vi ska med andra ord kunna känna igen tiden för Jesus återkomst genom att se på Noas dagar, som vi kan jämföra med vår tid och därmed kunna se att ändens tid är när. För på samma sätt som det var på Noas tid, kommer det återigen att bli innan Jesus kommer igen, och Guds domar kommer att gå ut över jorden.

En värd på väg mot upplösning

1 Pet 3:11 - Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva

Vi lever i en värld som är på väg mot upplösning. Människan har utmanat och flyttat allt vad som finns av gränser och normer för vad som är tillåtet. Vi har förkastat det vi förr ansåg för heligt och normalt, och har i stället ersatt det med våra egna lustar och ambitioner. Det onda och fördärvade släkte vi ser på Noas och Lots tid är också kännetecknet för den generation som lever i dag.

Från att ha varit något olagligt och tabubelagt, har porr sedan 1971 varit lagligt i Sverige. I följe Google så genomförs varje dag hela 68 miljoner sökningar på ordet ”Porn”. Före 1971 så var porr industrin förbjuden i Sverige, och internet var inget som vi kände till. Tråkigt nog kom Skandinavien, främst Sverige och Danmark, till att bli några av de föregångsländer när det gäller ”fri sex” i tidningar och på tv.

Det som förut var något privat, blev nu lätt tillgängligt för alla. Perverterad synd, av en slags, som är helt utan jämförelse, kan i dag ses och ta del av via internet. Millioner av människor är fångna i pornografiskt slaveri, som inte för med sig annat än död och andlig fångenskap.

Det finns hopp

Räddningen, precis som på Noas tid finns i arken, Jesus Kristus. Den enda som kan ta bort syndens konsekvens i våra liv.

Herren lämnade oss inte utan hopp. Han kom till oss, och bevisade sin kärlek till oss, genom att dö för oss. Det gjorde han medans vi fortfarande levde och vandrade i våra synder (Rom 5:8) En obeskrivlig kärlek till den här världen, där Gud försonade med sig själv i Kristus på korset. Blodet på korset vittnar om fullständig upprättelse, helande och befrielse för den som tar emot. På trots av att Noas tid håller på att upprepa sig i vår tid, så älskar Gud den här världen.

Jesus kommer snart!