söndag 27 september 2015

Påven intar sin plats för den sista tiden


Påve Franciskus har precis varit på besök i USA, där han både har talat inför den amerikanska kongressen i Vita Huset och senare i FN. Det var ett historiskt tal, då Påven är den första påve som någonsin har blivit inbjuden att tala i Kongressen.

Påven var samtidigt en av talarna i FNs konferens ”Time for Global action for People and Planet, där FNs agenda var att presentera globala lösningar och stategier för många av världens utmaningar och problem.

Det är ganska tydligt att påven utskiljer sig ganska anmärkningsvärt i förhållande till tidiga påvar, och att Påve Franciskus är på väg att inta en central plats i ändetidens slutskeende.

En påve med globala hänsikter

I sitt tal till Kongregressen framträdde påven som en stor världs- och fredsman, där han förutom talade över världssituationen, också nämnde ämnen som religion, ideologisk extremism, flyktingströmmen, fattigdomen i världen och världsekonomin. Han slog samtidigt en sak för NWO där han betonade vikten av global solidaritet och samarbete:

”Att bygga en framtid av frihet kräver kärlek till det gemensamma bästa och samarbete i en anda av subsidiaritet och solidaritet.”

New Agenda

I FN fortsatte påven att tala i globala syften, där han använde frasen ”New Agenda” för att beskriva sin vision om framtidens värld.

Påven var inbjuden att tala till FN:s högkvarter i New York, där han var inbjuden av generalsekreterare Ban Ki- Moon. Där kunde påven tala inför cirka de 100-statsmän från världens länder, som skulle enas om vilken värld de ville ha i framtiden. Han talade till alla regeringschefer för att hitta konkreta och omdelbara åtgärder för att bevara miljön, stoppa sociala utslagningen, terrorism och organiserad brottslighet.

Det är ingen hemlighet att påven har en agenda, där han ger uttryck för ett globalt system på både det ekonomiska, religiösa och det politiska området, något som är helt i linje med det vi kommer uppleva under vedermödans tid och Antikrits välde.  

Malachias profetia

Jag tycker att det är intressant i sammanhanget, att påminna och nämna Malachias utombibliska profetia om den siste Påven från 1100-talet.

Malachias, en ärkebiskop från Armagh, fick en syn där han fick alla kommande 112 påvarna som skulle komma helt fram till tidens slut. Benedictus XVI som helt oväntat lämnade sitt ämbete i slutet av februari 2013 var den 111:e påven, och därmed skulle den nästa vara den sista och 112:e påven i följe profetian.

Profetian om den 112:e påven är följande:

”Under den sista förföljelsen av den heliga romerska kyrkan skall Petrus II, romaren regera. Han skall föra sin hjord i bete under många svårigheter, varpå efter deras upphörande, de sju kullarnas stad skall förstöras och den fruktansvärde domaren skall döma sitt folk.”

Mer om profetian kan läsas på APG29: http://www.apg29.nu/index.php?artid=10485

Den siste påven, som alltså kan vara Franciskus, kan vara den påve som kommer att leda den katolska kyrkan i vedermödans tid, och representera det religiösa Babylon som till sist uppleva Herrens dom i Uppenbarelseboken kapitel 18. Malachias profetia bekräftar detta uttrycker det på detta sätt – ”de sju kullarnas stad skall förstöras och den fruktansvärde domaren skall döma sitt folk.”

Jesus kommer snart!

Källa:

onsdag 23 september 2015

Ändetidens mörker och Guds härlighetJes 60:1-2 -  Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken,men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

Tidens tecken profeterar

Bibliska profetior blir uppfyllda i dag, och ger oss en förståelse för den tid vi lever i. Kan vi se tecken som pekar på den tid vi lever i, och har vi en förståelse för det allvar och det andliga skeende som utspelar sig inför våra ögon?

Ändetidens tecken bokstavligt talat ropar ut till oss om Herrens snara ankomst, och denna tidens avslutning. Är vi andligt vakna och väntande i vårt hopp, eller är vi andligt blinda utan förmåga att se det som Gud vill visa och tala till oss om?

Andligt stormoväder på gång

I 2014 upplevde jag att Herren talade till mig om att det är ett andligt stormoväder på väg. Ett stormoväder, där område efter område kommer att skaka och raseras. Dessa hotande mörka moln kommer inte att lätta eller försvinna, men kommer i stället att växa till i kraft, för att till sist att täcka hela himlen.

Det vi ser just nu uppenbara sig är ett förspel och en försmak på det som ska komma. Natten är på väg mot sitt slut, och tiden kommer då ingen kan längre kan verka. Herrens uppmaning att höra vad Anden säger till församlingen, är viktigare och mer betydningsfull än någonsin.

Herrens härlighet

Samtidigt så tror jag att i dessa tider av mörker, så önskar Herren att uppenbara sin härlighet över våra nationer och över varje enskild människa. Där mörkret råder som kraftigast, önskar Herren att hans närvaro och härlighets ljus ska skina igenom.

Har vi förlorat hoppet om väckelsen och människors dyrbara frälsning? Har vi stirrat oss blinda på dessa mörka moln, och glömt att under samma himmel finns millioner av människor som redan lever i ett omslutande kompakt mörker, utan möjlighet för att i egen kraft skingra dessa moln? Har vi slutat tro på en genuin väckelse där människor får sina synder förlåtna i Lammets dyrbara blod?

Frälsningens dörr är öppen

Jag är mer än någonsin överbevisad om att Herren önskar att utgjuta sin ande över allt kött och uppenbara sin härlighet. Väckelse handlar om ett namn, och en person – Jesus Kristus som är frälsningens ark. Han är det levande hoppet som förmår att frälsa, upprätta och skringra mörkret i varje människas liv.

Just nu är frälsningens och nådens dörr är öppen, och Herren önskar inget hellre än att varje människa ska vara en av dem som får följa med när Herren hämtar sin blodköpta brudeskara. Han önskar att församlingens ljus ska skina klart, och att inte någon ska ta miste eller vara i tvivel om dess buskap.

Frälsningens dörr är mer öppen än någonsin, och jag tror att i kontrast till detta kompakta mörker som sveper över världen kommer Herren att svara igen genom tusentals människors frälsning och upprättelse.

"Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like You have loved me. Break my heart for what break Yours. Everything i am for Your kingdom´s cause. As i walk from earth into eternnity"

Jesus kommer snart!

lördag 19 september 2015

IS översvämmar Europa med terrorister


Terrordåd och global terrorism får allt mer uppmärksamhet, och skapar allt större rubriker i nyheter och media. Världen upplever en stigande våldsspiral och växande terrorism runt om i världen. Nya tal visar att världen är betydligt våldsammare nu, än den var för bara ett par år sedan

Efter Isis expansion i Mellanöstern finns en ökad oro för islamistisk terror runt om i världen, då Isis inte bara är begränsad till sin arme nere i Mellanöstern, men kan också utföra angrepp genom bland annat sovande celler i Europa.

Översvämma Europa med terrorister


I augusti 2015 hotade Islamiska staten att ”översvämma” Europa med mer än 500 000 terrorister. Planen var att IS skulle transportera krigare från Syrien och Nordafrika över medelhavet.

Planen var att gömma terrorister bland dessa hundtatusentals flyktingar som lätt skulle komma i land i det kaos som råder i det yttre Europa. Medelhavet har som Gaddafi uttryckte sig för en del år sedan ” blivit ett hav av kaos”. Det betyder att tillsammans med dessa rejäla flyktingar som just nu flyr krig, kaos och fattigdom, finns samtidigt människor med onda planer, och som har en helt annan agenda.

Avhoppare från IS bekräftar


Redan i början av 2015 kom rapporter från avhoppare från IS som bekräftar att det här är tillfället.

En föredetta medlem av en jihadist grupp berättar att krigare har blivit smugglade på fartyg från Turkiet tillsammans med tusentals av flyktningar på väg till Europa. Som uppgift har dom att utföra terrorattacker mot västvärlden som hämnd för västerländska flyganfall mot IS positioner i Syrien.

Det andra sigillet

Upp 6:3 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom" En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra.

Jag vill påminna om det andra sigillet som omedelbart kommer att förlösa en ande av hat och död över hela jorden. Denne ryttare kommer att få makt och auktoritet att få människorna att slakta varandra och kommer att resultera i regionala konflikter, inbördeskrig och brutala terrordåd.

Det vi upplever nu är en försmak och ett förspel till det fruktansvärda scenario, som kommer att utspela sig under vedermödans tid. Tidens tecken pekar på att vår Herre och frälsare kommer mycket snart.


måndag 14 september 2015

Först uppryckelsen och sedan vedermödan
2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram

2 Tess 2:3 Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a departing first, and that the man of sin be disclosed, even the son of perdition, (Geneva Bible)

Vi har precis påbörjat en ny årsvecka, och det är många som undrar sig om just denna höst kan vara början på den sista årsveckan, som också är vedermödans tid?

I de tre år jag har skrivit om Jesu återkomst, har jag på samma sätt varit en av dem som har varnat och skrivit om den tid som ligger framför oss. För det är på det sättet att tidens tecken talar sitt tydliga språk. Dom vittnar nämligen om vedermödans början, och en tid då Guds domar kommer att gå ut över den här världen. Vi står med andra ord på tröskeln till den sista årsveckan, och vedermödans start.

På andra sidan, så finns det inte något tvivel i min överbevisning, om att vedermödan inte kan få sin början före det att församlingen är borttagen från den här jorden, då Herren inte kan döma den ogudaktige tillsammans med den rättfärdige. Så borttagandet av Herrens brud kommer att vara det som förlöser och sätter igång ändetidens händelser och Antikrist framträdan.

Avfall eller bortgång

Något som är intressant och som kan bekräfta mitt påstående, är själva tolkningen och översättningen av 2 Tess 2:3 som talar om händelser som måste inträffa innan Herrens dag, och den domstid som kommer över världen.

Paulus undervisar församlingen om en viktig och avgörande tes, nämligen det att församlingen inte kunde förvänta att Herrens dag (vedermödan) skulle komma, innan tre avgörande händelser skulle ske:

Avfallet (Apostasia) måste komma, den som håller tillbaka måste träda till sida, och laglösthetens människa (Antikrist) måste öppet träda fram (Upp 6:1)

Betydelsen av ordet Apostasia

Det ord som i grekiskan blir översatt avfall, svek och uppror är ordet ”apostasia”. Substantivet ”apostasia” kommer från verbet ”afistämi” vars huvudbetydning är ”att flytta sig” eller ”att flytta något från ett ställe till ett annat”. Ordet används speciellt i förbindelse med att någon flyttar från ett ställe till ett annat, eller om man går bort eller skiljer sig från någon.

Vi hittar ordet apostasia endast två gånger i NT, där det andra finns i Apg 21:21 där det talas om att ”överge Mose”, eller avfalla från Mose. Medan substantivet apostasia är sällsynt i NT, förekommer verbet afistämi som ordet härleds av femton gånger. Endast i tre tillfällen syftar det på religiöst avfall från tron. (1 Tim.1, Heb 3:12 och 2 Tim 2:9). 

I de övriga tolv fallen betyder afistämi ”att avlägsna sig från”, vare sig det är en person (Luk 4:13, apg 12:10), från orättfärdighet (2 Tim 2:19), från templet (Luk 2:37) eller från kroppen (2 Kor 12:8). 

De första översättningarna

I den engelska Bibeln, the Amplified Bibel, finns en fotnot: ”A possible rendering of apostasia is: departure (of the church).

De första sju engelska översättningarna från 1394 – 1608, blev alla översatta med ordet ”departure”, (avgång) som syftar på uppryckelsen. Hur kommer det sig att King James Version som en av de allra första översättningar använde ordet avfall i stället för avgång? 

Apostasia historiska utveckling

1576 kom den katolska översättningen till engelska som också kallas ”Rheims Bible”. Den var den första översättningen som använde ordet avfall i stället för departure (avgång). 

Katolikerna använde denna översättning för att peka på det ”avfall” som föregick på 1500 talet genom reformationen. Omvänt år 1611 när King James Bible utkom ändrade översättarna de tidligare översättningar från departure till avfall för att peka på den katolska  kyrkan och dess lära som det stora avfallet. Det var alltså inte studier eller betydelse av ordet apostasia som avgjorde detta, men som användelse mot den katolska kyrkans lära. 

Jesus kommer snart!

torsdag 10 september 2015

Är flyktingströmmen en profetisk uppfyllelse?


I dag strömmar flyktingar från mellanöstern, och rekordmånga kommer till Europa. Bara under första halvåret har mer än 350 000 flyktingar anlänt till Europa, jämfört med 280 000 flyktingar som kom under hela 2014.

Det här är samtidigt ett tal som bara stiger och ökar vecka för vecka, och det finns inga tecken på att flyktingvågen kommer att ebba ut. Det ger oss en bild på det totala kaos och upplösning, som många länder i Mellanöstern befinner sig i just nu.

En profetisk uppfyllelse?

Jag tänker på den välkända profetian från 1968, där en kvinna i Etnedal i Norge fick en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta krig. En del av profetian kan omhandla den flyktingström som vi upplever just nu, och som aldrig har varit högre sedan andra världskriget:

"Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst - och det tredje världskriget bryter lös.”

Hela profetian kan läsas i sin helhet här: http://www.flammor.com/profetior/profetia031.htm

Det tredje världskriget

Det som är intressant att nämna i denna profetia, är att den talar om ett tredje världskrig, som bryter ut strax efter det att Jesus kommer tillbaka. Ett krig som börjar som en liten konflikt, men som till slut utvecklar sig till ett stort krig. Resultatet blir förödande för Europa, USA, Australien och för de rika länderna, och vi kommer uppleva en omvänd flyktingström än den vi ser i dag. Profetian fortsätter så här:

”Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot.”

Är den här flyktingströmmen vi upplever i dag en profetisk uppfyllelse av denna profetia, och kommer vi snart att uppleva uppryckelsen av församlingen som kommer att utlösa ”den stora olyckan”, och det tredje världskriget? Ett krig som enligt denna profetia kommer att orsaka en flyktingström från de rika länderna, till de fattigare delarna av världen.

Jesus kommer snart!


söndag 6 september 2015

Damaskus närmar sig profetians uppfyllelse


Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om den ännu ouppfyllda profetian i Jesaja 17:1 som handlar om Damaskus totala förstörelse, och hur den ska gå från att vara en stad, till att sluta som en ruinhög.

Hela inlägget om Syrien i profetiskt ljus kan läsas på följande länk:


I det inlägget ställde jag frågan om det till sist är Israel som kommer att tvingas attackera Syrien, och på det sättet fullborda denna profetia om Damaskus förstörelse?

IS kommer närmare Damaskus


”Den Islamiska staten har kämpat mot syriska rebellstyrkor i en stadsdel i Damaskus. Det innebär att jihadister och IS sakta men säkert närmar sig Damaskus, och är närmare stadens centrum än någonsin tidigare.”

I flera år har Syrien varit i centrum för ett landstäckande uppror, och vi har sett hur vi med stormsteg närmar oss själva uppfyllande av denna tusentals år gamla profetia.

Ryska marktrupper i Syrien


Ryssland är nästa stora land som blandar sig i kriget i Syrien. Enligt USA, är Ryssland i full gång med att bygga en militärbas i Syrien för att ge stöd åt Syriens president Bashar al-Assad.

Enligt flera tidningar och sociala medier strider redan ryska marktrupper på syriska sidan mot IS och rebeller. Syrisk tv har sänt inslag som visar hur ryska trupper strider sida vid sida med Assad-regimen. Både stridsplan och fartyg från Ryssland uppges vara på väg till Syrien. Källa DN.se

Dramatiska tider av profetisk dimension

Det är dramatiska tider för Syrien och det syriska folket. Detta land som gränser mot Israel, är ett land som har flera ouppfyllda profetior som har med ändetiden att göra. Profetior som både har med själva huvudstaden, men också för det syriska folket att göra.

Syrien och Damaskus är ett ändetidstecken, som visar och pekar på den sena tid vi lever i. Vi lever i en tid där vi bokstavligt talat ser ändetidens profetior fullbordas och gå i fullbordan.


Jesus kommer snart!

tisdag 1 september 2015

Jesu återkomst före vedermödan - Del 4Var varmt välkommen att ta del av det senaste inlägget på hemsidan Jesus kommer snart, där jag har skrivit ”Jesu återkomst före vedermödan – Del 4.

Jesu återkomst före vedermödan - Del 4

En av de frågor som ofta diskuterats när vi pratar om Pre-trib läran – alltså uppryckelsen av församlingen före själva vedermödan eller den sista årsveckan – är dels Pre-tribs historia och sedan den berömda Margeret McDonalds profetia från 1800-talet som påstås ha påverkat John Darby i hans teologi.

Bägge punkter tycker jag är intressanta då de ofta blir använda som motargument när vi pratar Pre-trib läran, som då framställs som en ny lära och som inte tidigare har undervisats genom kyrkohistorien. Det här inlägget tar utgångspunkt i dessa invändningar och frågeställningar.

Herrens imminenta återkomst

En av den allra viktigaste delen när vi pratar om uppryckelsen, är att den är ”Imminent”, som betyder att den är närstående och något som man kan förvänta kan ske när som helst.

Historien visar oss, att på trots av den stora avsaknaden av profetiskt seende eller det förandligande av det profetiska ordet under nära 1000 år och fram till reformationen, så visar kyrkohistorien att den första församlingen och de tidiga kyrkofäderna hade en ständig förväntan till Jesu komma.

Uppryckelsen – en teckenlös händelse

Det ända sättet att uppryckelsen av församlingen kan vara ”imminent” och teckenlös, är att den måste ske före vedermödan eller den sista årsveckan. Det finns med andra ord inga profetiska tecken som ska föregå uppryckelsen, eller något som församlingen ska vara uppmärksam på ska ske innan det att denna händelse kan äga rum. 

Om församlingen skulle vänta på vissa tecken, så skulle det inte finnas eller vara behov av att ”ständigt vänta på Herrens återkomst”.

Jesu synliga återkomst

Till skillnad från uppryckelsen är Jesu synliga återkomst är inte ”imminent”, då det måste ske vissa tecken eller händelser före det att Jesus kan sätta sina fötter på Oljeberget.

För det första måste Israel vara tillbaka i sitt land. Antikrist måste ha trätt fram, och vi måste uppleva förödelsens styggelse och vilddjurets märke. De två profeter måste också träda fram och profetera under 3,5 år, och Guds domslut och vrede måste utgjutas över den här jorden. Till sist måste varje nation vända sig mot Israel, och vi kommer att få det som bibeln kallar Harmagedon.


Jesus kommer snart!