söndag 27 juni 2021

Sommarhälsning 2021 – Hemsidan håller sommarpaus

 


Guds frid kära syskon

Traditionen tro håller hemsidan sommarpaus här i juli och startar upp igen i början av augusti. Sommarperioden är alltid en uppskattad och kärkommen tid, där man både kan stilla sig inför Herren, samla krafter och vara tillsammans med nära och kära. Samtidigt är det också svårt att helt ”stänga av”, när tidens tecken och utvecklingen i världen sker med den frekvens och intensitet som vi upplever.

Förväntningens glädje

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

Det finns inget mer dyrbart än att få leva i en förväntning till vår frälsare och Herre, med den vetskap om att Herren kan komma tillbaka när som helst. Det finns en glädje i det att vänta, där vi ser fram till att få uppleva att vår kommande frälsningen blir en verklighet. Vår väntan är till Herrens imminenta och närstående komma.

Betydelsen av det engelska ordet ”imminent” är ”the quality or condition of being about to occur” – Det vill säga, ”en händelse eller ett tillstånd som är på väg att inträffa”. Så när vi talar om Herrens ”imminenta” eller närstående återkomst i förbindelse med ändetidsprofetior, så betyder det helt enkelt, att Jesu återkomst till församlingen kan ske när som helst, utan några som helst förutgående tecken. Ordet ”vänta” i denna bibelvers är översatt från ordet ”anamenein”, som betyder att ”vänta på att någon ska ankomma”. Det visar på den ”aktiva” attityd och roll den person har som väntar. Vi väntar och vi förbereder oss till att vår Konung och Brudgum ska vända tillbaka.

Tidstecken

Det har varit ett otroligt första halvår, och jag tänkte att jag vill göra en uppsummering av intressanta tecken vi har upplevt under det första halvåret. Tecken som både har förundrat och överbevisat mig om, att vi lever i tiden för själva uppryckandet.  

1.   I början av året hade Ryssland, Kina och Iran stora gemensamma flottövningar i Indiska Oceanen. Alla dessa tre länder har på något sätt spänningar med USA, Israel och västvärlden att göra. Att dessa tre länder håller ihop kan bli avgörande i ett kommande världskrig.

2.   Vi har upplevt vaccin- och coronapass på många ställen i världen. Enligt samma föreskrift som vilddjurets märke, kommer det att finnas restriktioner för dem som inte vill eller kan framvisa ett vaccinationsintyg. Vi upplevde också en skrämmande nyhet från Pentagon, som har tänkt sig att utveckla ett mikrochips, som är knyten till just COVID-19. Det är första gången att jag ser en tydlig koppling mellan coronaviruset och vildjurets märke. Min överbevisning är, att nästa kontrolsystem kommer att bli vilddjurets märke som blir inför av Antikrist och den falske profeten. 

3.   Här i juni släpps information om UFO-aktivitet. Det är USA:s Congress som går ut och ställer krav om upplysningar angående UFO-aktivitet. USA:s efterrättningstjänst har haft ett halvt år på sig att informera och berätta om UFO som hotar USA:s nationella säkerhet. Man ser med andra ord ett möjligt hot från dessa konkreta händelser som har ägt rum under senaste åren. Som jag ser det, kan UFO vara en del av ändetidens bedrägeri, där utomjordingar kan få skulden efter bortagandet av alla kristna från jorden.

4.   Rykten om krig – Vi har upplevt spänningar mellan länder som Kina och Indien, som visade sig var nära ett fulltaligt krig i 2020. Kina, som på samma sätt har spänningar mot USA, är beredd att ”handla militärt varje sekund”. Kina, som samtidigt är en del av ”Kungarna från öst”, har en särskild del i profetian. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina fick nytt liv, och fram för allt Ryssland valde att hålla stora militära övningar tätt på gränsen till Ukraina. GOG kriget känns närmare än någonsin.

5.   Ifölje Torah kalender är det precis 6000 år sedan att Herren skapade jorden. Som vi vet är det sjunde årtusendet en bild på det kommende tusenårsriket, och det åttonde på själva evigheten. Ett tecken som kan visa på att vi är väldigt nära Jesu återkomst och upprättandet av Gudsriket på jorden.

6.   Till sist har vi här på hemsidan delat en del utombibliska profetior som omhandlar den tid vi lever i. Dessa profetior är knytna till både covid-19, New World Order, GOG kriget och Israel.

Innaför och utanför dörren

Vi lever i en fantastisk spännande tid. Här, cirka 6000 år efter skapelsen, är människan på väg in i en ny tidsålder, tusenårsriket, som är den sista tidsålder innan evighetens morgon randas. Men innan det sker, kommer vi att få uppleva två mäktiga och helt avgörande händelser. Det första är borttagandet av Guds församling på jorden. Herrens barn och ambassadörer blir kallade hem, in i Herrens kamrar, in i det förlovade löfteslandet, så Herren kan stänga dörren efter sitt folk. Det är en dörr som ingen annan kan öppna eller stänga, och bakom den finns övernaturlig härlighet, glädje och en fantastisk bröllopsfest som är förberedd hans folk. Det är en kärleksfest och en förlösning på återförenandet, efter en lång väntan och bidande efter brudgummens återkomst.

Utanför denna dörr kommer en orkan att blåsa, en glödande eldsvind kommer fara över jorden. Herren kommer att svinga sin piska, för att tukta och straffa sin skapelse i helig rättfärdighet. Jorden raglar fram och tillbaka som en drucken. Den formår inte hålla sin kurs, när Herren dömer och går till rätta med människan i sin vrede. Det blir först tyst och stilla när den allra sista vredesdroppe har utömts, profetiorna är uppfyllda och Herrens vredes mått är nådd. Ve den människa som står utanför denna nådens dörr. Denne må själv dricka Herrens vredes vin.

Avslutning

Kära Syskon. Vi går både en underbar och mörk tid i vänta. Men vårt hopp står till Herren. Han har för evigt märkt och förklarat oss för sina. Före jordens grundval blev lagd, såg, kallade och förutbestämde han oss i sitt eviga hopp. Vilken nåd och vilken glädje. 

Jag önskar var och en, en underbar och välsignad sommar, i hoppet om Herrens tillkommelse.

 

Jesus kommer snart!

söndag 20 juni 2021

Jona-tecken i vår tid - man slukad av val

 


Israel365news delar en uppmärksammad nyhet på deras hemsida. I fredags simmade en dykare utanför Massachusetts kust i Atlanten, för at fånga hummer. Där upplevde han det otroliga, att han blev svald av en knölval. Även om forkare hävdar att valar är oförmögna att svälja människor, är det ifölje artiklen fjärde gången i den senare historien, att människor har ”bett om frälsning” inifrån ett marint däggdjur.

Dykaren berättar:

”Helt plötsligt kände jag det här enorma trycket och det blev helt svart. Jag kände att jag rörde mig och hur valen klämde mig med musklerna. Jag tänkte för mig själv att jag inte kan komma härifrån – jag är färdig och jag är död.”

Han uppskattar att han var inne i valen i cirka 30-40 sekunder, innan valen spottade ut honom.

Banketten vid Messias återkomst

Jes 27:1 – På den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, och han ska döda draken i havet.

I följe judisk tradition var det en ”Leviatan” som svalde Jona. En Leviatan är inte nödvändigvis en val, men ett stort vattenlevande väsen. Det har tidigare blivit synonymt med stora monster eller varelser, men i det moderna hebreiska språket betyder ”Leviatan” helt enkelt ”val”.

Traditionen säger samtidigt, att Herren slog ihjäl Leviatanen för att han var bekymrad för att arten skulle förstöra världen. Herren har sedan, ifölje traditionen, bevarat Laviatens kött, som har gömts till den särskilda bankett som ska hållas vid Messias återkomst, i riket för Israel. Banketten kommer att hållas i ett stort tält, tillverkat av huden från själva odjuret.

Två olika tecken

Matt 12: 38-42 – Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken." Han svarade dem: "Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken . För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter , så ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo.

När Jesus vänder sig till det judiska folket, så säger han att kännetecknet för den generationen är att den är ond, och att den inte ska få annat tecken än Jona-tecknet. Men vad är Jona-tecknet, och är det något vi kan relatera till i dag? I evangeliet ser vi, att Jesus både refererar Jona till sin död och uppståndelse, men också i förhållande till Guds avslutande dom över ett ont och trolöst släkte.

Jonas kallelse

Jona 2:1 – Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter

Jona, betyder duva, och är den femte i raden av de 12 småprofeterna i GT. Han verkade i Israel under den första hälften av 700-talet f.Kr.

Herren kallade Jona, till att bege sig till Nineve för att varna och profetera Guds domar och straff över staden, som en följd av deras ondska. När Jona motvilligt lyder Herrens kallelse  och predikar sitt budskap till Nineve, omvänder folket sig och utlyser en stor fasta. Det leder till att Herren sparar staden och låter bli att straffa den. Men det ser ut till att omvändelsen inte är djup nog i Herrens ögon. För 200 år senare får profeten Nahum ett budskap till Nineva, där han uttalar Guds straff och domar över staden.

Riket för Israel och Guds församling

Vittnebördet om dykaren var både en påminnelse om den kommande bankett och festmåltid i Riket för Israel, men också Guds församling som en profetisk röst i denna tid.

På samma sätt som Jona, har vi en uppgift att varna och förkunna om de domslut som ligger framför. Det är Guds hjärta och Herrens kärlek till den här världen som driver oss, där vi på Herrens vägnar talar vädjande ord. 

Guds församling, som är jordens salt, är Herrens språkrör där vi förkunnar och pekar på den tid vi lever i. På samma sätt som Jona och staden Nineve, går den profetiska rösten ut till ett ont och fördärvat släkte. En röst som talar om behovet för omvändelse, och få sin sak klar med Gud. Den tid kommer då nådens dörr stängs, och Guds rättfärdiga domar kommer att gå ut. Vi lever i en allvarstid utan like, och som kommer att få konsekvenser som den här världen tidigare aldrig skådat eller upplevt.

Nådatid

När Jona förmedlade sitt budskap till Nineve, så gav Herren staden en nådatid på 40 dagar till att omvända sig på. Herren ger på samma sätt en nådatid i dag, där det fortfarande är möjlighet för omvändelse och där det fortfarande är möjligt att ta till sig Herrens varnande ord. Vi ber att så många människor som möjligt, och på samma sätt som staden Nineve, kommer att omvända och ödmjuka sig under Herrens hand. Må så må många som möjligt vakna upp innan det helt enkelt är för sent.

 

Jesus kommer snart!

 

söndag 13 juni 2021

The Great Reset (den stora återställningen) efter Covid-19Jag hittade en väldigt intressant profetia från en grekisk-ortodox munk, som tjänstgjorde vid Mount Athos-klostret, fram till sin död 1994 vid 69 års ålder. Några år före sin död, omkring 1990, förutsåg Paithios en tid då globalistiska eliter, skulle använda ett obligastoriskt vaccin, för att framskynda sin globala agenda. I profetian förbinder munken det vaccin vi ser i dag, som ett steg mot vilddjurets märke, som på samma sätt som vaccinet, kommer att ”märka människan”.

The Great Reset (den stora återställningen) efter Covid-19

World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse med säte i Genéve. Varje år samlas några av världens mäktigaste beslutningsfattare inom politik och näringsliv, för att diskutera de mest angelägna frågorna för världen. Stiftelsen grundades 1971 av Klaus Schwab, en tyskfödd professor i företagsekonomi vid universitetet i Genéve.

Det är just grundaren Klaus Schwab som har föreslagit att man ska använda överreaktionen i världen på coronapandemin, för att lansera en världsomspännande återställning, som han kallar ”The Great Reset”. Det här är väldigt allvarligt och handlar om att ”återställa” och omskapa det samhälle vi har och känner till i dag. Globalisternas mål går ut på att vidga regeringsmakten och undertrycka människors frihet över hela världen. Det här är den ultimativa form för statskontroll, och den går hand i hand med vilddjurets märke och banar väg för ett enmansstyre, lagt under Antikrists kontroll.

30 år gammal profetia


I profetian från Paithios hittar man följande utdrag:

”...nu har ett vaccin utvecklats för att bekämpa en ny sjukdom, vilket kommer att vara obligatorisk och dom som tar det kommer att märkas...Senare, kommer alla som inte är märkta med 666 (vilddjurets märke), inte ha möjlighet för att köpa eller sälja, att få en lån, att få ett job, och så vidare. Mitt tänkande säger mig att detta är det system genom vilket Antikrist har valt att ta över hela världen, och människor som inte ingår i detta system kommer inte att kunna hitta arbeta osv. – oavsett om man är svart, vit eller röd. Med andra ord, han kommer att ta över med hjälp av ett ekonomiskt system som kontrollerar den globala ekonomin, och endast de som accepterar detta sigill, märket 666, får möjlighet för att deltaga i all handel”

Källa:

https://www.countdowntothekingdom.com/st-paisios-an-obligatory-mark/

Avslutning

Allt sedan Babels torn har människan försökt att bygga och skapa sin egen privata himmel här på jorden, men fullständigt oberoende av Gud. Det är den absoluta kärnan i Luciferianism, på samma sätt som talet 666 representerar människan utan Gud, till både ande, själ och kropp.

Eliten, eller globalisterna, har i århundraden arbetat på att udfärda denna plan, och aldrig har man varit så nära som man är nu. En ny global världsordning, med en politisk, ekonomisk och religiös agenda. Men det kräver ”en återställning” av det nuvarande systemet. Så när det system vi känner till går till grunda och bryter ihop, står ett nytt system klart till att bli infört och använt. En världsledare, vilddjurets märke och det religiösa Babylon som rider på vilddjuret.

Vilddjurets märke avlöser Covidbevis

Det här är ett allvarligt budskap, och det är den verklighet som vi är på väg in i. Jag har skrivit det tidigare, men vill gärna slå fast, att det vi har upplevt bli till genom covid, kommer till sist att bli ersatt av vildjurets märke, på samma sätt som profetian häntyder.

Den här världen har valt att gå in på en bred väg, och man har inte tänkt sig att byta kurs. Uppryckandet kommer att bli den sista och avgörande händelse, som gör det legitimt för ”räddaren och den starke mannen”, att träda fram och införa ett sataniskt, globalt system.

Den här världen är på väg mot undergång och det finns ingen återvändo – all frälsning finns endast i Jesu Kristus, och i hans frälsande kraft.


Jesus kommer snart!

 

fredag 11 juni 2021

Ändringer på hemsidan - möjligheten att kommentera håller paus.

Kära Syskon,

Det har desvärre varit en tråkig utveckling här på hemsidan när det kommer till kommentarfunktionen, som gör att jag har valt att slå bort möjligheten i ögonblicket. Det är väldigt tråkigt, men desvärre en nödvädighet just nu. Det betyder att dom sista inläggen som kommer här i juni, innan bloggen går på semester i juli, blir utan möjlighet för att kommentera.

Jag kommer att be och överväga om möjligheten ska komma tillbaka efter sommaren, men kanske då med moderering. Det vill säga att kommentarer ska godkännas först.

Jag hoppas på förståelse att jag gör det här, då jag inte kan tillåta att syskon, som är på väg mot samma himmelska mål, inte samtalar med varandra i kärlek och ödmjukhet. Min upplevelse är desvärre, att bloggvärlden både kan vara en välsignelse, men ibland något som bryter ner Kristi kropp och delar oss ännu mer.

Be för varandra, be för hemsidan och be gärna för mig, att jag får vara ett redskap i Herrens hand, i denna sena tid.

Jesus kommer snart!

 

söndag 6 juni 2021

Talet om Jesu återkomst skapar bestående frukt i våra liv

 


”Jag är säker i min tro, och fullständigt överbevisad att vi snart står inför en av tidernas största och mäktigaste händelse. Herren själv kommer att stiga ner på skyn för att rycka upp och hämta sin församling och brud till sig, för att vi ska vara tillsammans med honom för evigt. Generationer före oss har längtat och suckat efter att få uppleva den dagen, men vi är den generation som kommer  att få nåden att se och uppleva Guds ord gå i fullbordan.”

Uppryckandet är den dag då Herren kommer att göra allt nytt.

1 Kor 15:51 – Se, jag säger er hemlighet; Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall alla förvandlas. 

I ett nu, vid den sista basunens ljud kommer vi att fullständigt förvandlas. Ordet ”i ett nu”, är ordet ”Atomos” på grekiska, som betyder ”något som inte kan delas”. Vi talar alltså om ett splitt sekund, ett kort ögonblick, som infinner sig vid den sista basunens ljud – ett ögonblick som fullständigt förvandlar allt! Det är ett ögonblick som inte kan delas med något annat, det har enbart med Herren och hans brud att göra.

Herren har lovat, att från just det speciella ögonblicket, kommer vi aldrig att bli de samma igen. Om vi får en förståelse och en uppenbarelse av själva betydelsen av ”i ett nu”, så ville det förändra vårt sätt att tänka och leva. Det ville ge oss evighetsperspektiv, och vi ville få en annan uppfattelse av Jesu komma. Detta ”nu” är nämligen dagen då han kommer att göra allt nytt. Allt annat i våra liv blir en parantes i förhållande till just det ögonblicket - dagar av seger, tider av förtvivlan, stunder av glädje eller frustrationer. Allt samman betyder helt plötsligt ingenting i förhållande till det som vi har i vänta. Det som verkligen betyder något, är det som han har lovat att vi skal bli till en gång.

Frukt i våra liv
När Herren talade till mitt hjärta om att han snart kommer tillbaka, påverkade det mitt liv på många områden. Saker som tidigare var viktigt, blev helt plötsligt inte så viktigt längre, och automatiskt skedde en omprioritering i mitt liv.

Budskapet om Jesu återkomst berör och skapar bestående frukt i våra liv. Det får oss bildligt talat ner på knä, så att vi i helighet och förväntan kan sträcka oss mot honom, som förmår att bevara våra hjärtan och tankar i sig. Några av de frukter som jag menar att budskapet om Jesu tillkommelse skapar i våra liv är:

Förväntningens glädje.

Församlingen föddes i förväntning i hans återkomst. Redan efter uppståndelsen, innan Kristi himmelsfärd, så frågar lärljungarna om tiden nu var inne för Jesus att återupprätta riket åt Israel (Apg 1:6). Men någonstans på vägen förlorade församlingen förväntningens glädje. Vi förlorade kärleken och tanken om att vi snart skulle se honom sådan som han är. Den dagen vi blev frälsta fick vi en nedlagd längtan i våra hjärtamn att leva för det som ”ögat inte har sett, och örat inte har hört och människohjärtan inte kunnat ana” (1 Kor 2:9). Evighetsperspektiv blev nedlagt i oss, och vi vet att detta livet inte är vårt allt och vårt ett. Vi hör till skaran som älskar Herrens tillkommelse, där Jesu återkomst är vårt hopp och vår glädje i våra liv.

Ett heligt och avskilt liv

Synd och världslighet står i motsatts till den första kärleken och längtan efter hans återkomst. Vilken brud gör inte besvär med att förbereder sig inför sitt bröllop? Vi, hans brud, väntar med iver på den dag vi kommer att få se honom sådan som han är. Då är väntans tider slut, och vi kommer äntligen att förenas med Jesus. Den tid vi lever nu är en tid av förberedelse. Vi önskar att leva ett välbehagligt liv, avskilda för honom och hans rike. Förståelsen av att vara en främling och ännu inte riktigt hemma, blir allt mer påtaglig. Vi låter Guds renande eld luttra och helga våra liv så att vi blir rena kärl som är honom välbehagliga.

En nöd för en förlorad mänsklighet

Det handlar om människor! Människor som Jesus redan betalat priset för. Människor, köpta med Guds eget blod, men som ändå är på väg till evig förtappelse. Om vi kunde få en liten skymt av evigheten, och om vi för en kort sekund kunde höra ropen från helvetets djup. Om vi fick möjlighet att höra den bön som ständigt blir sänd från avgrundens plats: -Sänd någon att varna från detta ställe! -Sänd någon att berätta om sanningens ord! -Sänd någon att berätta om Jesu dyrköpta seger och kraften i hans blod!

Det är förtappta själars förtvivlade rop. Den andliga verklighet som tusentals människor upplever varje dag, när de går in i evigheten utan Gud. Talet om Jesu återkomst väcker nöden för människor i våra liv.

Avslutning

”Jag blev träffad av en kärlek som kom direkt från ditt hjärta. Den stred och gick igenom dödsskuggans dal för mig, och mötte mig i min hopplöshet. Inga omständigheter eller makter från avgrunden, kunde hindra den från att nå mitt hjärta. Den bär allt, även i de stunder jag inte själv kan eller orkar bära. Den tror allt, även i stunder när tvivel och missförströstan överskuggar och fördunklar mina ögon. Din eviga, heliga och underbara kärlek! Du som är kärleken, som kallar oss dina ”utvalda, heliga och älskade”. En dag kommer det att bli uppenbarat och helt tydligt, och vi kommer att märka se din villkorslösa kärlek på våra egna kroppar. Vi blir genomsyrade av din kärlek, där du ger oss din fulla uppmärksamhet - omslutna av den himmelska härligheten och ständigt närvarande av den Sanne, Helige Guden.”

Jesus kommer snart!