onsdag 29 april 2015

Uppryckelsen och Kristi domstol


Jag är säker i min tro, och fullständigt överbevisad att vi snart står inför en av tidernas största och mäktigaste händelse. Herren själv kommer att stiga ner på skyn för att rycka upp och hämta sin församling och brud till sig, för att vi ska vara tillsammans med honom för evigt.

Generationer före oss har längtat och suckat efter att få uppleva den dagen, men vi är det släkte som kommer att få nåden att se och uppleva Guds ord gå i fullbordan.

Den nästa stora händelsen

Jag tror att den nästa stora begivenhet eller händelse i Guds profetiska kalender, är uppryckelsen av församlingen.

Det finns med andra ord inga profetior som måste ha sin fullbordan innan uppryckelsen av församlingen kan ske. Det betyder inte, att vi inte kommer att fortsätta att se profetiska ord bli uppfyllda, men mer att det inte finns några som kvarstår att uppfyllas innan Jesus kan hämta sin församling. Det betyder att nästa stora händelse i ändetidens tidslinje är uppryckelsen av hans brud, församlingen.

Omedelbart efter uppryckelsen av församlingen, kommer Herren att visa fram sin brud inför Fadern, och vi kommer därefter att bedömas inför Kristi domstol.

Kristi domstol

2 Kor 5:10 - Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var 
och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.

Det är många som undrar, om den som har tagit emot Jesus och är född på nytt kommer att ställas inför Kristi domstol på den yttersta dagen, och vad det innebär? Att man är osäker på den tanken, är att man förbinder domstol med något negativt och något som automatiskt utlöser en dom. Men låt oss slå fast att Jesu Kristi domstol inte är till doms för de rättfärdiga.

För att förstå föremålet med Kristi domstol så måste vi förstå vad Paulus menar. Det grekiska ordet för domstol som Paulus använder är ”Bema”. Denna domstol som Paulus använder som exempel, var en domstol för segervinnare. Där blev sportsutövare som hade vunnit eller gjort något speciellt framställda, för att man skulle bestämma vilken belöning denne skulle få.

Kristi domstol är helt enkelt Guds möjlighet för att belöna sina barn för deras trofasthet och goda gärningar här nere på jorden.

Materialet vi har byggt med

Belöningen vid Kristi domstol, ges i förhållande till det material vi har valt att bygga våra liv med.

Om vi har byggt våra liv med guld, silver och dyrbara stenar eller om vi har byggt med trä, hö och strå. Herren prövar våra liv för att se om vi valt att vandra i de gärningar han redan har berett för oss, eller om har vi valt att vandra vår egen väg och bygga vårt liv utan honom?

Den dagen kommer våra liv att bli prövade genom eld som då kommer att förtära allt som inte är byggt på honom eller har evighetsvärde.

En daglig påminnelse

På insidan av min garderob står det följande text: One life, it will soon be past. Only what´s done for Christ will last.

Det är för mig en daglig påminnelse om att fortsätta ha evighetsperspektiv i mitt liv, med vetskapen om att jag en dag kommer att stå inför Kristi domstol och kommer att få göra räkenskap för mitt liv.

För vad betyder det att vara en gäst och en främling i ett land? Det att inte bli för uppslukad eller för hemmastad, utan veta att man är på väg någon annanstans, till sitt rätta hemland. Låt oss fortsätta ha våra ögon fästa på Jesus, och låt oss gå och sträcka oss efter det som verkligen betyder något i det här livet, och för själva evigheten.


Jesus kommer snart!

lördag 25 april 2015

Jordbävningar - Ett ändetidens tecken
Tusentalts människor har dött och hus och byggningar har rasat samman, efter att en kraftig jordbävning har inträffat i Nepal. Skalvet uppmätte 7.9 på richterskalan, och kunde kännas så långt bort som i New Delhi i det nordliga Indien och i Pakistan. Jordbävningen är den värsta som har drabbat Nepal på 80 år.

Vi upplever svärmar av jordbävningar i dag, och jorden skakar runt om på vår jord. Varför? Jo, därför att Jesus snart kommer tillbaka. 

Tecken som föregår Jesu ankomst

Matt 24:7 – Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Jesus profeterade om andliga tecken, politiska tecken, sociala tecken och tecken i naturen, när han svarade lärjungarna på deras fråga om de tecken som skulle föregå hans återkomst, och den här tidsålderns slut.

Genom de sista åren har vi upplevt en våldsam stigning i antal jordbävningar, som också är helt i linje med det som Jesus profeterade just om. I den sista tiden skulle det ske jordbävningar ”på den ena platsen efter den andra”. Hela fem av de elva största jordbävningarna som kunnat registreras har alla inträffat på 2000-talet.

Jordbävningar i vedermödans tid

Även om dessa jordbävningar vi upplever i dag är våldsamma, är det bara en försmak, och ingenting i jämförelse med dem som kommer under vedermödans tid. Skillnaden på de naturkatastrofer vi upplever i dag, och dem vi ser under vedermödans tid är storleken och antalet. Det som förut hände lokalt kommer i vedermödan att vara globalt, och kommer att påverkan hela jorden. 

Var varmt välkomna till att ta del av ett tidigare inlägg jag har skrivit om just ändetidens jordbävningar:Jesus kommer snart!

Even So Come - Chris Tomlin
Ta gärna del av denna fantastisk sång på engelska som är ett uttryck för den väntande och längtande församlingen. Det finns ett folk i dag som väntar på vår dyrbare frälsare från himlen!

Even So Come - Christ Tomlin - Passion 2015

All of creation, all of the earth

Make straight a highway, a path for the Lord

Jesus is coming soon

Call back the sinner, wake up the saint

Let every nation, shout of your fame

Jesus is coming soon

Like a bride waiting for the groom
We´ll be a church ready for you

Every heart, longing for our King

We sing, even so come. Lord Jesus, Come.
Even so come, Lord Jesus, come.

There will be justice, all will be new

Your name forever, faithful and true

Jesus is coming soon

So we wait, we wait for you

God we wait, you´re coming soon

Chris Tomlin – Passion 2015

onsdag 22 april 2015

Dollarn krasch, Grekisk euroexit och en ekonomisk kollaps


 
Det finns många orosmoln på den finansiella marknaden just nu, där vi upplever samma hotande tecken och mönster som visade sig före finanskrisen i 2008, och som nu visar sig på aktiemarknaden, i dollarkursen och i det generella tillståndet i världsekonomin.

Dollarkrasch

Redan 2006 förutsåg ekonomiexperten Peter Schiff finanskrisen som fick sin början i 2008. Nu kommer han med nya radikala uttalande om ett kommande dollar krasch.


Peter Schiff, som är känd för att göra dramatiska uttalanden, har talat om en dollar kollpas i flera år nu. Men den senaste dollar stigningen har gjort honom mer orubblig i sin tro än någonsin.

Markant dollar stigning

Bara de senaste nio månaderna har vi sett dollar indexet stiga, som har nått sitt högsta punkt i 12 år i förhållande till Euron.

Peter Schiff uttalar sig: “The 'reality' according to Schiff, is the U.S. economy has not "recovered" and the Federal Reserve is not going to raise rates anytime soon”

Översatt: ”Värkligheten är den att USA:s ekonomi inte alls har återhämtat sig, och att Federal Reserve inte kommer att höja räntan när som helst” Han fortsätter: ”Jag är förvånad över att det har tagit så lång tid, men det faktum att vi har fått vänta så länge kommer betyda att raset blir desto större. Den nästa verkliga rörelsen av dollarn kommer att bli en krasch. Han uppmanar därför människor i att investera i guld som han menar kommer att stiga i rasandes fart.”

Grekisk euroexit

Det ser ut som att Europa allt mer försöker att vänja sig till tanken att Grekland kommer att bli tvugna till att lämna eurosamarbetet. Det som är mer osäkert är vad som händer om Grekland skulle lämna euron? Det som är helt säkert är att det inte blir utan konsekvenser för både det grekiska folket, men också för den europeiska ekonomin.

Samtidig är Greklands ekonomi är liten, och en Grekisk kollaps skulle världsekonomin säkert klara, men det man är mest rädd för är att det ger en dominoeffekt och att andra länder kommer att följa efter och att valutablocket skulle då kollapsa.

Derivat bubblan


Men det är inte bara en dollarkrasch eller en Grekisk euroexit som hotar. En av de största bubblorna just nu är på derivat marknaden. Derivat är ett samlingsnamn på en form av värdepapper som bland annat kan vara optioner och terminer, och den är alltid kopplat till värdet på en tillgång som exempelvis aktier, valutor eller räntor.

Några av de största bankerna i USA som JP Morgan Chase, Goldman Sachs och Wells Fargo har just nu derivater eller handelspapper för över 278 biljoner dollar. Men om man räknar på deras rejäla tillgångar, så hämnar vi på runt 10 biljoner dollar. Vi talar alltså om en bubbla som långt överstiger deras tillgångar. I 2008 fick vi en försmak av vad som händer när något man har övervärderat slår till mot derivatmarknaden.

Många menar att när derivat bubblan spricker, så är det tala om så mycket pengar att den helt enkelt inte kan räddas, och finansmarknaden skulle bokstavligt talat krascha inom mycket kort tid.

När kollapsar världsekonomin?

Den stora frågan är naturligtvis, när vi kan förvänta att se en dollarn krasch eller en fullständig kollaps på finansmarknaden?

Med tanke på det shmita år vi är inne i just nu, och genom att studera tidigare konjukturcyklus är det många som förväntar att världsekonomin på något sätt kommer att se avgörande händelser här i till hösten 2015. Det vi med säkerhet vet, är att tidigt inne i vedermödan,  och när den tredje svarta hästen träder fram kommer världen att få uppleva en hyperinflation som resulterar i våldsamt stigande räntor och matvarepriser.

Vilddjurets märke

Det är ett sammanbrott som kommer att medföra ett nytt antikristligt system, där den ekonomiska marknaden blir bunden till ett märke på handen eller pannan. Ett märke som samtidigt visar ett tillhörsförhållande till Antikrist och den falske profeten.

Tidens tecken peker på den absolut sista och avslutande tiden innan det att Jesus vänder tillbaka och sätter sina fötter på oljeberget för att döma människan och upprätta Riket för Israel

Jesus kommer snart!

söndag 19 april 2015

Mellanöstern står i brand - Del 1¨


Utvecklingen har på den senaste tiden varit skrämmande, och vi upplever i dag ett Mellanöstern som bokstavligt talat står i brand. Det är ett Mellanöstern där vi ser ett kompakt mörker sprida sig, och ett landområde som är präglat av krig, anarki och fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna.
Jag upplevde att Herren talade till mitt hjärta att Mellanöstern var just ett av de områden vi skulle hålla ett extra öga på, med tanke på den absoluta sista och avslutande tiden. Man kan säga att på samma sätt som att allting började i Mellanöstern, kommer allting också att avslutas i Mellanöstern. 


Ett led i ändetidens utveckling
Jag är överbevisad om att den utveckling vi har sett de senaste par åren betyder följande två saker:

1.   Det som sker i Mellanöstern just nu är inget tillfälligt, men är ett led i ändtidens utveckling som till sist kommer leda fram till ett tiohorns förbund och Antikrists framträdande.  

2.   Antikrist kommer från den islamiska delen av världen, och utifrån den koalition av arabiska länder som vi ser tar form just nu.
Det händer så mycket och på så kort tid just nu i Mellanöstern, men jag har försökt att sammanställa en del av det vi kan se ta form i dag, och utifrån den förståelse jag tror att det uppfyller bibliska profetior. Inlägget är uppdelat i två delar.  
 
Var varmt välkommen att ta del av inlägget på sidan ”Jesus kommer snart”. 

måndag 13 april 2015

Iran och det profetiska ordets uppfyllelse


 
Iran gör sig bemärkt på flera fronter just nu, och det är inget tvivel om att vi är på väg mot det profetiska ordets uppfyllelse när det gäller Iran och deras roll i ändetiden. 
Vi har i de senaste åren sett Iran upprusta för fullt, och avhålla enorma militärövningar tillsammans med Kina och Ryssland. Samtidigt så fortsätter man att hota Israel, och vägrar erkänna det judiska folket och en judisk stat. Iran kämpar också med omvärlden för att få igenom ett avtal, så att man i hemlighet kan fortsätta att utveckla kärnvapen. Man är samtidigt indirekt i krig mot Saudiarabien då man stödjer Houthirebellarna i Jemen, något som liknar en konfrontation och ett uppgörande mellan shia- och sunnimuslimer om makten i Mellanöstern.

Iran ser också sig själva som en viktig och central del i ändetidens profetior, där Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei varnar för att en ny världsordning är på väg, och att Iran kommer ha en stor roll i att utforma denna nya världsordning.

Irans kärnkraftsprogram
Irans kärnkraftsprogram började redan på 1950-talet med hjälp från USA, och i 1967 stod det första forskningscentret för kärnkraft färdigt i Teheran. I 2011 stod Irans första kärnkraftverk färdigt med stor hjälp från ryska myndigheten.

I 2011 rapporterade det atomenergiorganet IAEA – en rapport som bevisade att Iran faktiskt hade bedrivit forskning och experiment i syfte att utveckla kärnvapen. Något som Iran genom alla år har förnekat.
Förhandlingar om Irans kärnprogram

Just nu pågår förhandlingar om Irans kärnprogram där länder som USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland också deltar. Det slutliga avtalet ska vara klart senast den 30 juni 2015.
Samtidigt med att omvärldens reaktioner på ramöverkommelsen är övervägande positiva, har Netanyahu ett flertal gånger gett uttryck för att Irans kärnkraftsprogram är hot mot hela Israels existens, och till och med ett större hot än Islamiska staten.

Hotar omvärlden med krig
http://www.timesofisrael.com/irans-revolutionary-guards-said-preparing-for-war-in-case-deal-collapses/

Enligt uppgifter från den arabiska underrättelsetjänsten, så förbereder sig Iran för krig och militära åtgärder, i händelse av att förhandlingarna skulle bryta ihop senast den 30 juni.
Wall Street Journal var tidigare ute och rapporterade att även USA förbereder sig militärt med avancerade ”bunker buster” bomber, som har möjlighet för att penetrera tunga befästningar såsom underjordiska anläggningar.  Ett anfall av USA eller Israel skulle omedelbart föra till att Iran skulle stänga Hormuzsundet.

Hormuzsundet
Hormuzsundet är ett sund mellan Musandamhalvön på Arabiska halvöns nordkust och Iran.

Sundet är enormt strategiskt, eftersom den som kontrollerar sundet därmed kontrollerar större delen av oljeflödet från Mellanöstern. Dagligen skeppas mellan 20-40 % av världens olja genom sundet främst från Saudiarabien, Irak, Iran och Kuwait. Iran har flera gånger hotat att stänga av Hormuzsundet om Iran attackeras av Israel.
Skulle Iran stänga sundet skulle det vara en direkt krigsförklaring mot stora delar av världen, och skulle få fatala följder för världens oljelevering och den redan i förvägen skröpliga världsekonomin. 

Persien och Elam
Hesekiel och Jeremia var samtida, och profeterade under det babyloniska riket runt 600 år före Kristus.

Namnet Iran togs i bruk och har använts sedan 1935, men innan dess var landet känt för västvärlden som Persien. I forna tider var Iran uppdelat i två territorier, Persien och Elam. När Hesekiel profeterade över Iran använder han namnet Persien, som vi bland annat känner från Gog/Magog kriget i Hes 38, medans Jeremia använde Elam när han profeterar över dagens Iran.
Jeremias profetia

I Jer 49:35 framför Jeremia en stark profetia där han förutser nio profetiska händelser som berör Iran (Elam).
1. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.
2. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam,
3.och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.
4. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv,
5. och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HERREN.
6. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.
7. Och jag skall sätta upp min tron i Elam
8. Och förgöra där både konung och furstar, säger HERREN.
9. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.
Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låter fyra vindar komma mot landet (Herrens domar).
Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

Profetia om ett krig mellan Israel och Iran
http://www.apg29.nu/index.php?artid=9046

På Christer Åbergs hemsida APG29, hittade jag denna profetia från 2011, som just omhandlar ett krig mellan Israel och Iran:
Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen. Han berättar:

Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidspunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

Augusto Maqyengo är från Angola eller Kongo, men bor i Tunisien och missionerar bland muslimer enligt uppgifter på Internet.
Irans kommande attack

HES 38-39
I följe det profetiska ordet, så vet vi att Iran är ett av de länder som en dag kommer att attackera Israel. Det kommer med andra ord en dag, då Iran som nation kommer att göra allvar av sina år långa hot mot det judiska folket. Iran och tillsammans med många andra nationer, kommer att dra upp mot Israel, mot det obefästa landet för att plundra och röva och angripa dem som bor i trygghet.

Det är Herrens själv som just nu förbereder Iran, och har satt en krok i dennes käft. Tillsammans med många andra nationer kommer dessa att bli dragna av Herren för att dra upp mot Jerusalem. Orsaken till att Herren gör detta, är att Herren ska visa omvärlden och nationerna sin storhet och helighet, och att hans namn ska bli känt. Nationerna ska inse att han är Herren, Israels Gud.
Jesus kommer snart!

torsdag 9 april 2015

Ändetidens pusselbitar faller på plats
Det finns två doktriner eller läror, som genom tiden har gett mig ny förståelse och nytt ljus över ändetidens utveckling, gentemot det profetiska ordet.
Uppryckelsen före vedermödan

Den ena är förståelsen för att Herren kommer att hämta sin församling och brud innan den sista och 70:e års veckan. Före det att Antikrist träder fram, och före det att Guds vrede blir utgjuten över den här jorden kommer Guds församling att bli bortryckt till himlen.
Därefter, sekventiellt efter församlingens tid på jorden, kommer Herren att fortsätta sin profetiska tid med Israel och han kommer att döma den här världen genom sigill, basuner och vredesdomar.

Antikrists ursprung
Den andra förståelsen som har ändrat min syn på ändetiden, är att syndens människa – Antikrist, kommer utifrån den islamiska delen av världen.

Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden. Det finns förtalare för att Antikrist ursprung antingen kommer att vara från ett nyuppståndet Romerskt rike, eller utifrån det Osmanska riket (det muslimska kalifatet). Men egentligen finns det inga motsättningar i dessa påståenden, då dessa landområden och de länder som är aktuella, stort sätt är det samma inom dessa två riken.
När vi ser på de områden som Antikrist ska komma från, så är det alltstå utifrån det Osmanska riket, eller den östra delen av det gamla Romerska riket, som alltså blir det åttonde, och det sista världsriket.   

Pusselbitarna faller på plats
Jag upplevde att Herren talade till mitt hjärta att Mellanöstern är just ett av de områden vi ska hålla ett extra öga på, med tanke på den absoluta sista och avslutande tiden. Man kan säga att på samma sätt som att allting började i Mellanöstern, kommer allting också att avslutas i Mellanöstern.

I dag ser vi hur pusselbitarna faller på plats, och vi ser de sista förberedelser som talar för uppryckelsen och vedermödans start. Vi ser hur land efter land bryter ihop, och kaos, sammanbrott och upplösning präglar Mellanöstern. Vi upplever hur det arbetas på högtryck för ett avtal om Irans kärnprogram, och vi ser IS utbredelse som kommer allt närmare staden Damaskus i Syrien. President Ergodan som närmast har gudastatus i Turkiet, och det muslimska brödraskapet som han stödjer ser ut att få allt större inflytande och som når helt in i det Vita huset.
Samtidig med detta så upplever vi just nu profetiska sol och månförmörkelser som pekar på historiska händelser för det judiska folket, men också på vedermödans tid som ska fortgå av just dessa.

Ett kommande inlägg
I slutet av april, kommer jag att lägga ut ett längre inlägg på hemsidan ”Jesus kommer snart”, där jag försöker att ge en bild och en förståelse för hur jag upplever det vi ser tar form i dag i Mellanöstern, och på vilket sätt att det uppfyller bibliska profetior.  

Vi lever i en högprofetisk tid med högprofetiska händelser och tidstecken. Tecken som pekar, ropar och manar oss att lyfta våra huvuden och förvänta vår Herre Jesu Kristi ankomst.
Jesus kommer snart!

måndag 6 april 2015

Herrens frågar oss - Är du redo för min återkomst?http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2012/12/ar-du-redo-for-jesu-aterkomst.html

Vad kan vi förvänta oss inför den tid som ligger framför oss, och på vilket sätt kommer det profetiska ordet att fullbordas? Det vi kan förvänta och förutse för den närmaste tiden, är att vi kommer fortsätta att se samma utveckling som vi har sett i föregående tid, som har varit en tydlig upptrappning mot vedermödans och ändens tid.

Genom att jämföra olika händelser i tiden med det som står I Bibeln, kan vi veta hur långt i denna tidsålder vi har kommit. Vi gör det genom att akta på det profetiska ordet, som är historia som är nedskriven före det att det sker, för att vi ska tro på det, både före och efter det att det får sin fullbordan.

En stormvind från Herren

Jer 23: 19-20 – Se, Herrens stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner. Herrens vrede skall inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. I den yttersta tiden skall ni inse och förstå det.

Vedermödan är ramen för den kommande vreden, och kommer att vara en tid där Herren kommer att döma, pröva och gå till rätta med människorna på den här jorden. Efter uppryckelsen kommer den här världen att få uppleva en tid som är utan motstycke i mänsklighetens historia. Guds vrede kommer att bli utgjuten, och den här jorden kommer bokstavligt talat att få uppleva Herrens dag.

Är du redo för Jesu återkomst?

Rom 5:9 -  När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?

Den stora och viktiga frågan som Guds Ande ställer i dag, är om vi är redo för Jesu återkomst?

I vedermödans tid kommer Herren att ställa frågan, om människan är klar till att ta emot Konungen som snart kommer tillbaka för att sätta sina fötter på oljeberget? Ett rop och en vädjan kommer gå ut om att inte låta böja sig för eller att välja Antikrist system, och att människans evighet räknas och avgörs utifrån om du välger eller förkastar Jesus kristus.

I dag frågar Herren om vi är klara för uppryckelsens och Jesu Kristi dag? Den helige Ande talar till våra hjärtan och frågar oss om vi är klara till att möta Herren på en brusten sky, och om vi har vår sak och vår relation klar med Herren?

Herrens bön

Det är enbart vår tro, Jesu nåd och hans förlösande blod som både frälser och räddar oss från den kommande vreden och som säkrar oss för både själva uppryckelsen och evigheten. All förströstan ligger i Jesus, och i att ha sitt namn skrivet i livets bok.

Det är Herren som ställer frågan om vi är redo för Jesu återkomst, och den frågan och det kallet ekar genom andevärlden och den söker och penetrerar varje människohjärta. Herrens bön och önskan är att vi gensvarar Herrens kallelse i dag, och att vi får vår relation klar med vår Gud och skapare.

Jesus kommer snart!

onsdag 1 april 2015

En bokrulle med sju sigill – Ett gästinlägg av Tage Bergman


 
Var varmt välkomna att ta del av Tages senaste inlägg på hemsidan ”Jesus kommer snart”.
http://www.jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2015/04/en-bokrulle-med-sju-sigill-ett.html

Här delar Tage tankar utifrån de sju sigillen som är beskrivna i Uppenbarelseboken. Tage argumenterar för att uppryckelsen sker vid 6 sigillet, och att de tidigare sigillen redan har, eller håller på att fullbordas bland annat genom Islam och dess utbredelse.
Tage skriver:

Alla sju sigillen kommer före vedermödan [slutet] och är alltså inte en del av vedermödan, men de leder fram till den. Min uppfattning är att de fyra första sigillen har anknytning till islam.
Jesus kommer snart!