lördag 29 augusti 2015

Vårt kommande vittnesbördVår trosvandring med Herren kommer snart att bytas ut mot åskådning, och vi kommer att se honom sådan som han är. Vi kommer samtidigt att bli vittnen till hela ändetidens scenario allt från uppryckelsen och uppståndelsens dag, till själva tidens avslutning med skapelsen av en ny himmel och en ny jord.
Det här är i stora drag det som en dag kommer att bli en verklighet, och vårt kommande vittnesbörd:

Uppryckelsen

Snart en dag, kommer en befallning kommer att ljuda, och vi kommer att få höra en ärkeängels röst och en Guds basun. Då kommer vår frälsare att stiga ner från himlen för att hämta oss hem till vårt himmelska hem. 

Vi kommer att få se och uppleva hur millioner av gravar blir tomma, de döda uppstår, och att vi som lever och är kvar kommer att förvandlas. Herren kommer att ikläda oss härlighetskroppar och vi kommer att förvandlas för att bli lika honom som är huvudet för sin kropp.

Kristi domstol

Det första vi kommer att uppleva i himlen är att Herren kommer att ställa oss inför Kristi domstol, och vi kommer att få lön efter våra gärningar här på jorden. Den lön som Herren ger oss kommer att vara grundlaget för våra uppgifter och på det sätt att Herren kommer att använda oss i 1000 års riket.

När domen är över och Herren har lönat sitt folk efter sin trofasthet, kommer vi att få delta i himlens bröllopsfest för att fira att brud och brudgum äntligen är förenade. Från himlen kommer vi att se på när Herren bryter det första sigillet, att Antikrists träder fram och vedermödans domslut blir iverksatta genom sigill, basuner och vredesskålar. 

Återvänder till jorden

Efter den sista årsveckan återvänder vi med Jesus till jorden för att se honom sätta sin tron i det jordiska Jerusalem. Vi kommer att bevittna när Satan bli bunden och nedslängd i avgrunden för 1000 år, och vi kommer att få se den här jorden förvandlas och förnyas, och att Herrens härlighet kommer att fylla den. 

Vi kommer att regera tillsammans med Herren från det himmelska Jerusalem, men också på jorden och vi kommer att tjäna Herren i de uppgifter som han ger oss.

Satan blir utsläppt

Efter 1000 år kommer vi att uppleva en sista motattack från Satan, som då har blivit utsläppt från avgrunden, för att också pröva de människor som har blivit födda och kommit till i detta fredsrike där synden inte regerar. Vi kommer att se hur Satan mobiliserar en styrka för en allra sista gång för att strida mot Herren själv i Jerusalem.

Vi kommer att bevittna hur Herren besegrar sina fienden, som låter eld falla ner från himlen som förtär dem. Satan kommer äntligen att få sin dom och blir nedslängd i den brinnande eldsjön där antikrist och den falske profeten redan finns. 

Den stora vita tronen

Vi kommer sedan att bli vittne till något storslående. Vi kommer att se hur denna himmel och jord kommer att försvinna och inte längre finnas till, och någonstans i rymden kommer vi att få se en stor vit tron sättas fram. Vi kommer att se vår mäktige skapare sätta sig på den tronen för att hålla dom. Där kommer varje enskild människa från alla tider stå och göra räkenskap för sitt liv på jorden. 

Alla dessa människor är redan dömda till en evighet utan Herren. Eldsjön står nu klar och kommer att ta emot varenda människa som inte har tagit emot Herren som sin frälsare, och tillsammans med Satan blir också döden och dödsriket nedkastade.

De förtappade

Dessa människor som dör i tron utan Herren, kommer också att bli förvandlade. På samma sätt som att vi får evighetskroppar och blir lika Herren, tror jag också att dessa kommer att förvandlas, och bli lika Satan. Fullständigt genomsyrade av synd och förbannelse till både ande, själ och kropp.

Dessa människor blir utan förmåga att tänka goda tankar eller någonsin göra något gott igen. De är dömda, förtappade och helt utan hopp.

Det nya Jerusalem

Sedan kommer vi att få skåda en helt underbar och fantastisk syn. Vi var inte med från begynnelsen när Herren skapade himmel och jord. Men den här gången kommer vi att få vara med och se på när han skapar en ny himmel och en ny jord. Vi kommer att få se det nya Jerusalem, vårt himmelska hem, komma ner från himlen som en smyckad brud för sin brudgum. 

Vi kommer att se hur Gud själv kommer ned från himlen för att bo tillsammans med oss, och vi kommer att få se hans underbara ansikte. Vi kommer att uppleva att Herren gör allting nytt, och att han kommer att torka varje tår från vår kind. Död, sjukdom eller synd finns inte längre, och vi kommer att finnas till i fullkomliga härlighetskroppar, som är skapade för en evighet tillsammans med Herren.

Han talar ljuvligt till mig

Jag kommer att få se Herrens härlighet med mina fysiska ögon, och jag kommer att få röra och omfamna honom med mina händer. Jag kommer för första gången få höra honom tala ljuvligt till mina öron, och jag kommer att få känna och andas hans härlighet. Framför allt kommer min mun att tillbe och lovsjunga min underbare skapare och frälsare i all evighet.


Det är vår kroppsförlossning och vår kommande härlighet.

tisdag 25 augusti 2015

Den avfälliges bön


Psaltaren 31:23 - Jag sade i min ångest: "Jag är bortdriven från dina ögon." Men du hörde mina böners ljud, när jag ropade till dig.

”Jag har vandrat på min egen väg, långt bort från ditt ansikte. Jag har gått bort från den nåd som en gång räddade mig och som drog mig bort från mörkrets välde. Den samma röst som en gång kallade mig och var så tydlig i mitt liv, har nu långsamt försvunnit och blivit allt mer dunkel och fjärran. Det ord som tidigare ledde mina steg, och den kärlek som brann så starkt i mitt hjärta har bleknat och suddats ut. 

Jag tänkte inte längre på din godhet, och på den trofasthet du har visat mig. Ditt namn var inte längre på mina läppar, och mitt hjärta var långt ifrån ditt. Den samma synd som tidigare hade förfört och våldfört mitt liv, knackade nu på min dörr. Den ville in och bli en del av mitt liv igen. Den här världen visade upp sitt förföriska yttre och fångade min blick och min uppmärksamhet. Min passion, åtrå och längtan blev bit för bit en del av den.

Mina knän är svaga, och mitt huvud är böjt i förkrosselse över mitt hjärtas tillstånd. Mina händer sträcker sig ut i hopp om att du åter vill ta min hand. Min röst ropar sig hes i förtvivelse, när jag ber ut efter din närhet. –”Låt mig få komma tillbaka, och låt mig få bli din igen!”

Herrens hand på min axel

Psaltaren 34:18 - Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har ett bedrövat hjärta.

Jag kände din hand på min axel, och jag kände igen den hand som tidigare legat så tung på mitt liv. Den hand som ledde mig genom dödskuggans dal, och bevarade mig från stupens väldiga brant. Den samma hand låg nu på min axel, och en villkorslös kärlek strömmade genom mitt liv.

Jag upplevde en kärlek som är helt oförklarlig och som inte kan beskrivas med ord. Det var en kärlek jag aldrig tidigare hade mött i den här världen, som läkte och helade mina djupaste sår. Det var en kärlek som var tålig och mild, och som gavs helt utan krav eller begärde något igen. När människor hade dömt mig eller den här världen hade förkastat mig, så mötte jag en kärlek som fördrar, tror och hoppas allting. En kärlek som visade sig vara en person – Jesus själv.

Den förlorade sonen

Jag kände igen rösten som talade till mig. Det var en röst liksom väldiga vatten, och samtidigt var det balsam för min själ. Orden som kom ut hans mun var ord av liv och ord av hopp. Han viskade i mitt öra att han aldrig hade övergivit eller lämnat mig.

Han hade aldrig övergivit mig eller varit fjärran ifrån mig. Han hade väntat på mig, stått där trofast i all sin nåd och i all sin kärlek. Han fördömde mig aldrig men stod där med en öppen famn, och med en villkorslös kärlek. Han väntade på att få springa mig i möte. Han väntade på att få lägga armarna om min hals, och han väntade på att få säga –”Välkommen hem min dyrbara son”.

Ett specifikt budskap från Herren

Jag upplever att Herren har ett specifikt budskap i dag, till både sin församling, till den här världen men också till den skara av människor som en gång har vandrat tillsammans med Herren. Människor som av olika orsaker någon gång kom bort i från Herrens väg.

Det är en tid då han kallar oss tillbaka till honom. En tid då han sträcker sig ut efter våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. Han älskar oss med en obeskrivlig och villkorslös kärlek. Om du kommit bort från Herren, och ditt hjärta inte längre tillhör honom så kallar han på dig att komma tillbaka. Han vill rena, upprätta och hela dina sår.

Vägen tillbaka är kort

Jak 4:8 – Närma er Gud, så skall han närma sig er.

Vägen tillbaka till Herren är inte lång. Även om du har gått tusen steg bort, är han ändå bara ett steg tillbaka. Han står bredvid dig och väntar på att du sträcker dig ut efter honom i tro. Löftet är att den som drar när till honom, kommer Herren att dra när till sig. 

Herrens rika välsignelse

Mikael  

torsdag 20 augusti 2015

September 2015 - En ödesmånad?


Varför fortsätter vi att få varningar om kommande naturkatastrofer och kaos på det ena området efter det andra, där en stor del av dessa händelser är knutna till just september 2015?

Är det här bara konspirationsteorier, eller ligger det något djupare i det som kräver vår uppmärksamhet, och som talar om den tid vi lever i? Är det i verkligheten allvarliga tecken som pekar på vedermödans start och Jesu dyrbara återkomst?

Här är några av de händelser som vi ska hålla ett extra öga på under september 2015:

Tv och Media

Genom årtionden har film, musik och tvindustrin förmedlat dolda budskap om september som något betydelsefullt och avgörande. Särskilt datumet den 23 september är något som går igen på många ställen.

Det är alltså en mängd av filmer, serier och musik som genom lång tid har pekat på detta datum här i 2015. Det har varit filmer som har gett antydan till allt från uppryckelsen eller borttagandet av särskilda människor, våldsamma naturkatastrofer, och en invasion av utomjordingar (Nephilims)

Påven och vita huset

Påven kommer att besöka Obama och det vita huset just den 23 september 2015. Det är precis på dagen på den judiska högtiden Jom Kipur, eller försoningsdagen.

Påve Francis är den 266 i raden av tidigare påvar, och som kommer att möta president Obama på den 266 dagen på året. Många undrar om det är något som är på väg att ”födas fram” under deras möte, då talet 266 är det typiska antal dagar för en kvinnas graviditet innan födsel.

FN och en ny palestinsk stat

Den 15 september börjar FNs 70:e session i FNs generalförsamling. Det är känt att det är här Frankrike har planerat att införa en resolution, som formellt kommer ge FN:s säkerhetsråd ett erkännande av en palestinsk stat.

USA har normalt varit emot en sådan resolution, men har gett antydan till att det kan vara annorlunda den här gången. Skulle det här ha en antydan av sanning, förstår du säkert hur nära vi är en delning av Israel och ett kommande fredsavtal.

Ett par dagar senare den 20 september, har vi ”The world week for peace in Palestine Israel”, som är sponsrad av kyrkornas världsråd. Det följs sedan upp av FN:s internationella fredsdag den 21 september, och många undrar då om det kommer att ligga en färdig fredsplan för Mellanöstern den dagen?

500 dagars varning innan klimatiskt kaos.

Den 13 maj 2014 gav Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius världen 500 dagars varning för att undgå att ett världsomfattande klimatisk kaos kommer inträffa.


Det som gör det lite intressant är att om man räknar 500 dagar från den 13 maj 2014 och framåt, då hamnar man på den 24 september 2015 som alltså är mitt på dagen i den judiska högtiden Jom Kipur. Man måste fråga sig vilken typ av klimatisk katastrof utrikesministern talar om, och på vilket sätt han menar att det kommer att ha katastrofala konsekvenser för hela världen? 

Jom Kipur

Rosh Hashana, är den av Herrens högtider som inleder botdagarna, som avslutas tio dagar senare med Jom Kipur eller försoningsdagen som den också kallas. Jom Kipur inleds på kvällen den 23 september, och avslutas just den 24 september. Denna högtid talar om försoning både mellan Gud och människor, och man vädjar till människor om bot, bättring och bönhörelse. 

Den 14 september 2015, på basunhögtiden, går vi samtidig över i ett jubelår där nästa först kommer i år 2065.

FN kallar till möte för globala lösningar

FN har kallat in till konferens den 25-27 september där man ska hitta globala lösningar på många av världens problem. Ämnet kommer att vara ”Time for Global action for People and Planet”.

Både påven och flera av världens ledare kommer att delta, och man har planer om att lansera en helt ny plan som gäller lösningar och strategier. Ett av de ämnen som bland annat ska diskuteras är världsekonomin.

Cern öppnar dörren till avgrunden

CERN är en kärnforskningsanläggning som grundades 1954. Anläggningen är ett av Europas första samarbeten inom det vetenskapliga området och har nu 20 medlemsländer, några även utanför Europa.

Anläggningens huvuduppgift i Schweiz är att skapa eller hålla öppen en portal, "a wormhole", en dörr till en annan dimension, något som även förskningschefen för CERN Sergio Bertolucci, har antytt. En dimensionsportal eller wormhole är en öppning på jorden eller andra platser i universum, där man mycket snabbt, bara inom några sekunder, kan göra långa resor genom vårt universum och genom olika dimensioner. 

I september öppnas denna dörr, i ett försök att utforska ursprunget till universum, mörk materia, svarta hål och extra dimensioner.

Avgrundens dörr blir öppnad

Upp 9:1-3 - Och den femte ängeln stötte i sin basun. Då såg jag en stjärna vara fallen ifrån himmelen ned på jorden; och åt henne gavs nyckeln till avgrundens brunn. Och hon öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp ur brunnen, lik röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Och ur röken kom gräshoppor ut över jorden; och åt dem gavs samma makt som skorpionerna på jorden har.

Uppenbarelseboken kap 9 talar om att när den femte ängeln blåser i sin basun under vedermödans tid, resulterar det i att avgrundens brunn blir öppnad, och onda andemakter blir förlösta över jorden. Dessa onda andar får makt att plåga människorna på jorden under fem månader. De kommer att orsaka så stor smärta att människorna kommer att söka döden, men inte finna den.

Man kan fråga sig om CERN, kommer att vara den nyckel som kommer att öppna dörren till denna avgrund som kommer att förlösa demonisk aktivitet över jorden?

Sabbat och Shmita-år.

2014/2015 är också ett sabbatsår eller et shmita-år som också avslutas i september 2015. Vart sjunde år skulle vara ett sabbatsår för Israels folk, men när Israel valde att inte följa och lyda Herre, blev dessa sabbatsår till dom i stället för välsignelse.

Det här mönstret var en biblisk princip som också har visat sig ha konsekvenser för resten av världen, där vi kan se ett mönster där speciellt världsekonomin har följt denna sjuårscykel. Genom att studera tidigare konjukturcyklus kan man se att dessa konjunkturer fungerar i en slags sjuårscykel, som betyder att ekonomin på något sätt blir speciellt berörd vart 7 år. Denna utveckling kan man bekräfta och kan spåras helt tillbaka till den stora depressionen som fick sin början i USA 1929.

Skulle det här mönstret fortsätta kommer vi alltså att få se en ytterligare ekonomisk världskris i hösten 2015, och vi står inför en mycket allvarlig situation. 

Den sista blodröda månen

Som många vet så är vi mitt inne i en Tetrad av blodröda månar som alla fyra inträffar på Judiska högtider. Det som också är värt att uppmärksammas är att den sista i raden av de fyra blodröda månar kommer att träda fram här i september 2015. Den sista, som också kallas ”super blodmåne” då den är extra stor och även kan ses från Jerusalem, inträffar under lövhyddohögtiden den 28 september i höst.

Det som gör dessa fyra blodröda månar helt speciella och intressanta, är att alla dessa månförmörkelser inträffar på judiska högtider, och som tidigare i historien har visat sig ha stor profetisk betydelse för nationen Israel.

Avslutning

I ett tidigare inlägg skrev jag så här:

”I dag finns ett tydligt globalt rop efter globala lösningar. Hotet om världskrig, stigande terrorism och den kollapsande världsekonomin, har gjort att världens ledare har blivit allt mer medvetna om att människan lever i en tid av oförmåga där den nuvarande världsordningen kollapsar och något som kräver omedelbara globala lösningar.

När man ser listan på allt det som sker bara under september 2015, så kan man inte annat än att bli förundrad. Jag tror inte på tillfälligheter av dessa format men att det är en tid av förberedelse. Världen förbereder sig, ondskans andemakter förbereder sig, men framför allt Herren förbereder för att låta den absolut sista tiden få sin avslutning.

Vad september kommer att föra med sig av profetisk betydning kommer nästa månad att visa oss. Men en sak är helt säker. Vi är med stora steg på väg mot den dagen då Herren kommer att hämta sitt folk och en vredens tid kommer att bli utgjuten över jorden. Vi närmar oss med hast Jesu dyrbara återkomst.


Jesus kommer snart!

söndag 16 augusti 2015

Gerald Celente förutser en börskrasch i slutet av 2015


Ett flertal tecken pekar på att tillståndet i världsekonomin är långt värre än vi tror och får upplyst i media. Flera länder där senast Ukraina är ett av de länder som har stora utmaningar med ekonomin och upplever recension just nu, eller Irak som upplever en fullständig upplösning och en ekonomisk kollaps.

Samtidigt så höjer flera ekonomer varnande röster för det vi just nu ser utspela sig i världsekonomin.

Gerald Celente förutser en börkrasch

Den senaste i raden som varnar för våldsamma konsekvenser är Gerald Celente. För dom som inte känner till Gerald är han en av de mest respekterade trendanalytiker som kommer med förutsägelser om den finansiellla ekonomin. Han är ofta gäst och kommenterar bland annat på TV-shower som The Oprah Winfrey Show, Good Morgning America, och nyhetskanaler som CNN och BBC.

Gerald Celente skulle tidigare ha förutsett flera stora omvälvningar inom ekonomin som aktiekraschen 1987, valutakrisen i Asien 1997 och även finanskrisen 2008. Men hans senare förutsägelser inkluderar även terrorism, krig och skatteuppror.

Förutsägelse om en ekonomisk krasch under 2015

För ett par dagar sedan skulle Gerald Celente ha uttalat följande:

“I’m now predicting that we are going to see a global stock market crash before the end of the year.”

“Jag förutser nu att vi kommer att få se en global börskrasch före slutet av 2015”

Gerald pekar på att denna krasch inte enbart är knuten till USA, men att det kommer att vara en global kris som sträcker sig allt från Wall Street till Shanghai, och från England till Brasilien.


Stora omvälvningar

Vi lever i tider av stora omvälvningar. Tidens tecken bekräftar den tid vi lever i, och det som ligger framför. Dessa skakningar och allt det som händer just nu är födslovåndor som pekar på Jesu dyrbara återkomst. Varför upplever världen dessa skakningar just nu, och varför upplever vi dessa starka tidstecken i bland annat valuta systemet och världsekonomin?

Därför att vi lever i själva avslutningen av denna tidsålders slut. Samtidigt som mörker sveper in över världen, växer hoppet om vårt kommande barnaskap, då Herren själv kommer att stiga ner för att att hämta sin blodköpta församling.

Jesus Kommer Snart

tisdag 11 augusti 2015

Ta Jesus till folket - till vår generation


”Ta Jesus till folket, till min generation. Till de slagna till marken, till de bundna med ok. Gud visa dig själv. Kom med ditt härlighets regn. Uppenbara din kraft, och kom över vårt land som du sagt. Jesus rör vid vårt land.”

Något som jag upplevar att Herren allt mer har lagt på mitt hjärta, och något som har blivit allt mer levande i takt med att vi ser och upplever tidens tecken som pekar på Jesu återkomst, är nöden och förståelsen för att Herren önskar att frälsa och förvandla denna generation med sin genomgripande kraft.

Herren önskar att uppenbara sin kraft och sin härlighet, och han önskar att förvandla människor i den sena tid som är. Herren har ett specifikt budskap till sitt folk, och ett specifikt budskap till den här världen.

Personligt vittnesbörd

Det här är ett vittnesbörd som jag upplevde under sommaren som vittnar om att Herren både kan och vill möta människor överallt där vi är och ställer oss till hans förfogande:

Vi var på semster utomlands och jag fick hälsat på en annan svensk på hotellet. Jag upplevde i mitt hjärta att jag någon gång under uppehållet skulle få lov till att dela Jesus och mitt vittnesbörd med mannen.

Mycket riktigt kom mannen över en dag för att prata. Vi kom ganska snabbt in på vem vi var, och jag kunde berätta av jag och min familj var kristna. Resten av samtalet blev ett vittnesbörd om vem Jesus är, och vad hans kärlek har gjort och betytt i mitt liv. Några dagar tidigare hade jag i mitt inre fått en bild av mannen som jag delade med honom. Jag såg honom stå i ett ökenområde omringad av svart sand. Den bilden berättade jag för honom, och han bekräftade att han hade haft en mycket mörk och tuff barndom som präglat hans liv.

Så mitt där under semesten, fick jag nåd att dela Jesus med mannen och vårt samtal slutade med att jag fick lov till att be och välsigna honom med önska om att Herren skulle möta och uppenbara sin godhet och kärlek för honom och hans familj.

Kan du höra plasket från helvetet

Jag hittade följande tekst som är skrivet av James Smith, 1802-1862 som är översatt till svenska som jag tycker var väldigt talande och stark:

Jer 9:1 - O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk.

”Bör det inte istället sägas om många av oss - "Utan att någon märker det, går de under?" Själar går under varje dag, varje timme - men vem märker det? Helvetet fylls - men vem märker det? Satan skördar en enorm skörd - men vem märker det? Varje timme, varje minut, varje sekund, dalar själar ned i helvetet - men vem märker det?

Vänner, gråter ni någon gång över syndare som går under? Är det inte märkligt, att vi kan gå till Guds hus och gå förbi mängder av ogudaktiga, aningslösa varelser som trängs på våra gator - och aldrig fälla en tår! Är det inte ännu mer märkligt, att vi kan predika om de förlorades plågor, och de frälstas fröjder - och se den stora folkmassan omkring oss förkasta det, ja, vägra att lyssna på det - och inte gråta bittra, bittra tårar!

Vi tror inte hälften av vad vi predikar - eller vad vi hör! Vi tror inte hälften på den Heliga Skriftens ofelbara påståenden när det gäller den rysliga verkligheten om det eviga helvetet - annars skulle vi känna djupt, och även gråta ofta.

Det ohyggliga plasket

Den helige aposteln Paulus, när han talar om sitt slit i Efesus, säger: "Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar." (Apg 20:31 SFB). Vår bedårande Herre och Frälsare, när Han kom närmare Jerusalem just före Sin död "och såg staden, brast Han i gråt över den!" Åh, att känna som Paulus kände! Som Jesus kände! Om vi insåg syndarnas fara, och helvetets fasor som de gjorde - skulle vi gråta som de grät!

Vi borde känna för syndare - som om vi såg dem upphängda över helvetets brinnande sjö, och en efter en falla i! Vi borde känna för syndare - som om vi kunde höra det ohyggliga plasket, när den förlorade själen får sitt förskräckliga dopp i det flytande glödande svavlet!

"O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar! Då skulle jag gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk!"

Hela översättningen kan läsas på följande hemsida:


Utsträck din hand
 
Apg 4:29 – Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.

Samma bön som låg på apostlarnas hjärta för 2000 år sedan måste vara församlingens rop i dag.

Herren önskar att visa sin härlighet, och han önskar att utsträcka sin hand till under och tecken. Herren vill göra sitt namn känt, och att hans villkorslösa kärlek ska bli uppenbarad för en döende värld på väg mot evig förtappelse.

Himmelsk kallelse

Vi har fått en himmelsk kallelse, där vi är på en mission från Gud. Här på jorden är vi ambassadörer för hans kärlek, kallade att älska människor och förmedla nådens budskap. Den kärlek som Fadern har gett oss, önskar han ska bli uppenbarad genom våra liv precis där vi är.

Vi är öppna Kristus-brev, skrivna av den helige Ande och en Kristi välluktande rökelse i den här världen.  Vi har blivit rörda av Herren själv och vi är drivna av hans kärlek och manande röst – En vädjan till människor att försona sina liv med Gud.

Jesus kommer snart!

fredag 7 augusti 2015

Irans ledare ger ut en ny bok om Israels förintelse


 
Tanken om att ödelägga Israel och utrota det judiska folket ligger djupt i Irans tankegång.

Samtidigt med att stora delar är förtröstningsfulla gentemot det nya aftalet om Irans kärenergiprogram, så visar Iran att dom långt ifrån vill vara med till att skapa fred i Mellanöstern. Irans ledare Ali Khamenei, har precis utgivit en detaljerad bok som beskriver hur och på vilket sätt man ska förstöra och förinta landet Israel och det judiska folket:

Ny bok av Irans ledare om Israels förintelse
 
Boken Palestina

Boken heter Palestina, som består av 416 sidor och innehåller en detaljerad plan för och hur man ska utplåna den judiska staten.

New York Post har fått en kopia från Iran, som är den enda platsen där boken finns just nu, även om en arabisk översättning väntas snart. Budskapet i boken bygger på ”väletablerade islamiska principer”, och att Israel i grunden inte har något rätt att existera.

Det nya aftalet leder till krig

Netanyahu fortsätter att ropa högt till omvärlden som ett uttryck för den frustration Israel upplever gentemot det nya aftalet om Irans kärnenergiprogram.

“The nuclear deal with Iran doesn’t block Iran’s path to the bomb. It actually paves Iran’s path to the bomb,” Netanyahu declared.”

“Kärnkrafts avtalet med Iran är inte ett hinder på Irans väg till en bomb. Det banar faktiskt väg til bomben, förklarade Netanyahu.

Ökat terrorism

Netanyahu fortsätter att varna för att det nya aftalet samtidigt kommer att leda till en ökat terrorism runt om i världen.

Avtalet betyder att Iran kommer att få ekonomiskt stöd där en konsekvens kan vara att Iran kommer att använda dessa pengar för att finansiera och stödja terrorism runt om i världen. Det betyder att det kommer att bli fler attacker och fler människor kommer att dö.

Mellanöstern och Israels allt mer utsatta roll är ett tidstecken som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

lördag 1 augusti 2015

En tid av vånda - Ett gästinlägg av Tage Bergman


Varmt välkommen tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. Jag hoppas att det har varit en välsignad sommar i Herrens närhet. Det första inlägget jag gärna vill dela, är skrivet av min gode vän Tage Bergman som alltid har intressanta tankar att dela kring den yttersta tiden.

Här delar Tage tankar kring det vi upplever i Mellanöstern i dag. Tecken och händelser som pekar på både vedermödan och Jesu återkomst. Tage skriver:

”När vi följer nyheterna och ser vad som händer i Mellanöstern är vi många som tänker för oss själva - "är inte det här något som bibeln talar om" - för mycket av det som bibeln säger ska ske i födslovåndans tid ser vi framför våra ögon idag, och det som kommer senare i vedermödan kan vi ana oss till. Slutet är inte här än, men det som händer idag visar att vi närmar oss med raska steg.”

Tage visar också på profetior som får sin bokstavliga uppfyllelse i dag genom den Islamiska statens framfart. Här skriver Tage bland annat om ”Damaskus skatter” som blir plundrade och erövrade. Tage skriver:

Jes. 8:3-4

Och jag [Jesaja] gick in till profetissan och hon blev havande och födde en son. Och HERREN sade till mig: "Ge honom namnet Maher-salal Has-bas* (*plundra snabbt, bytet hastar). Ty innan pojken kan säga far och mor, skall man bära bort Damaskus skatter och bytet från Samaria till kungen i Assyrien."

”Jesaja får med sin son Maher-salal Has-bas som exempel profetera om det rike som kommer [Assyrien]. Sonens namn betyder " plundra snabbt, bytet hastar". Innan pojken kan säja far och mor ska Damaskus skatter föras bort. ISIS bildade sitt kalifat sommaren 2014. Damaskus skatter förs bort sommaren 2015.”

Ta gärna del av hela inlägget på Jesus kommer snart:

Herrens rika välsignelse
Mikael