lördag 30 oktober 2021

Noa - den profetiska rösten

 


Noa lyfte sitt ansikte mot himlen och tänkte på sin gammelfarfar Enok. Han hade aldrig mött honom, men hans ord hade blivit bevarade. Noa visste att Enok var en profet, som redan tidigt i människans historia hade vandrat med Gud och profeterat det som Herren hade lagt på hans hjärta. Det var hårda ord som hade kommit ut ur Enoks mun. Han hade profeterat dom över mänskligheten, och att Herren en dag skulle ställa människan till svars för sina onda gärningar. Människorna i Enoks generation, hade inte brytt sig om hans tal. Han var anklagad för att vara hård och fördomsfull. Han tänkte på sin gammelfarfar, som otröttligt hade fortsatt att tjäna den Helige, till den dag då Herren ryckte bort honom. En dag var han där inte mer, och den profetiska rösten tystnade.

Fast Noa aldrig hade mött denne mäktige släkting, tänkte han ofta på honom och på det han fick lov att modtaga av Herren. Noa kände igen sig och kunde föreställa sig på det sätt hans förfader hade haft det. I snart 600 år hade Noa på samma sätt sett dessa onda gärningar växa till i kraft och styrka. Om det var illa på Enoks tid, så var det inget i jämförelse med nu. Visst hade Enok profeterat om gudlösa synder och gärningar, men nu var hela världen genomsyrad av gudlöshet, våld och förvillelse. Herren själv hade delat sitt hjärta med honom, och Han som ser allt, hade berättat, att denna ondska sträckte sig över hela jorden och att människans tankar och avsikter var alltigenom onda.

Det gjorde ont helt in i bröstet på Noa, och det rann tårar från hans kind. Det Herren hade talat och uppenbarat och det hans gammelfarfar hade profeterat, var ganska tydligt och uppenbart. Noa hade fått nåden att leva i 600 år. I denna tid hade han sett människan och samhället han levde i förändras. Ondskan hade bokstavligt talat formerat sig och tagit en kuslig vändning. Han hade själv sett människor som tidigare hade vandrat med Herren, som nu hade vänt Herren ryggen. Hur kunde det gå så vitt, tänkte han. För mindre än tio generationer sedan, vandrade människan i harmoni med Herren och levde i hans närhet. Nu, cirka 1600 år senare, var människan fördärvad och gjorde bara det som var ogudaktigt i Herrens ögon. Man hade glömt och tänkte inte mer på den Evige, och man önskade inte längre att tjäna och vandra med och tillsamman med honom. Historien om Guds skapelse, Adam och Eva, och Herrens plan med människan tystnades ner, och man brydde sig inte om att höra på det. Våldet och jättarna regerade, och tog människans uppmärksamhet. Hur kunde det gå så vitt tänkte Noa igen, och suckade till Herren.

Noa hade faktiskt inte blivit överraskad när Herren för länge sedan hade kommit till honom, för att tala och dela hans hjärta. Det var tid att göra upp med allt det onda, göra slut på allt det levande, för att börja om på nytt. Noa kunde höra på Herrens röst att han var bedrövad. Den levande Guden sörjde över människans tillstånd och över skapelsens fall. Han kände att Herren menade allvar. Det var alvarets tid och mörkret skulle nu få ett slut.

Noa hade alltid önskat att tjäna Herren, och precis som nu, så vände han ofta ansiktet mot Herren för att söka hans ansikte och be för det släkte han levde bland. Herren hade sagt till honom, att han hade fått nåd inför hans ansikte. Han viste inte om han förtjänade det, men det han från barnsben hade hört om, och det hans förfäder hade gett vidare, det var det han önskade och ville. På samma sätt som Enok ville han vandra med Gud, och hans familj hade följt hans exempel. De var åtta människor, som levde mitt i detta fördärvade släkte, som ville följa och tjäna Herren.

Men resan hit hade inte varit utan besvär. I 120 år hade Noa varit lydig och byggt på arken efter Herrens föreskrift. På samma sätt som Enok, hade Noa fått lov till att vara en profet inför folket. Men på samma sätt som på Enoks tid, hade ingen valt att lyssna. Han hade vädjat och varnat för att regnet och en stormflod var på väg. Han hade talat det som Herren hade sagt, och han hade pekat upp mot himlens sky och berättat om det regn och den dom som Herren hade varnat om. –”Regnet kommer. Syndafloden är på väg. Vänd om till Herren, mens tid är”. Ingen kunde vara i tvivel om vad Noa gjorde, och vad Herren hade beslutat att göra. Men det var som att ropa in i en grotta. Orden vände tomt tillbaka, utan att bära frukt och utan att det var någon som tog sig till dem.

Noa stod framför arken och tittade sig runt omkring. Herren hade gett en sju dagars varning, och nu var allt klar och färdigt. Djuren som på ett övernaturligt sätt hade kommit in i arken, och sedan de sista förberedelserna var nu klara. Det började redan bildas mörka moln på himlen och blåsten växte till. Det var inte ofta Noa frös, men det gjorde han nu. Om det var blåsten och mörkret som var på väg, eller för att han visste att han stod på tröskeln till något helt avgörande. Det var tid att gå in i arken, så Herren kunde stänga dörren efter honom. Noa visste att när han kom ut ur arken igen, så var det en förändrad värld han kom ut till. Det var en ny tid och en ny början för mänskligheten. Men Noa var trygg. Han visste att inne i arken kunde stormfloden inte nå honom. Han visste att Herren själv skulle stänga dörren bakom honom, och han visste, att när han kom ut igen så var det en helt ny dag för människan. Noa vände sig om och gick in i Arken. Han hade gjort det som Herren hade lagt på hans hjärta. Han hade fullbordat sitt lopp och varit lydig Guds befallning. En ny dag var på väg, och han kunde inte vänta.

 

Jesus kommer snart!

söndag 24 oktober 2021

Den 21 oktober hölls världens största jordbävningsberedskap

 


”Det ser ut som att den här världen redan har förutsett det som Guds ord talar om ska komma. De största jordbävningarna ligger framför oss. Ändetidens jordbävningar kommer att skaka den här världen, och ingen beredskap kommer att hjälpa.”

Matt 24:7 – Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

När Jesus profeterar om ändetiden, så nämner han bland annat jordbävningar som ett kännetecken. Det grekiska ordet för jordbävning är ”seismos”, som grundläggande betyder ”skakning”, och används för det mesta i NT i förbindelse med jordbävningar. Det engelska ordet ”seismograph” har roten i detta grekiska ord. Bara i uppenbarelseboken ser vi ordet jordbävning (”seismos”) sju gånger.

Jordbävningar i födslovåndornas tid

När Jesus i Matt 24 talar om ändetidens tecken, så nämner han jordbävningar i förbindelse med födslovåndornas tid. Dessa jordbävningar som Jesus talar om är jordbävningar som visar på den tid vi lever i just nu, alltså tiden upp till vedermödan, som inte är samma jordbävningar kommer inträffa under själva vedermödan och särskilt under den stora nöden.

I uppenbarelseboken nämns inte jordbävningar förrän vi når till det sjätte sigillet. Alla de fem stora jordbävningar som är nämnda i uppenbarelseboken sker först från det sjätte sigillet och framåt. Alla jordbävningar som är nämnda i uppenbarelseboken är av övernaturlig karaktär, och är utlösta av Herren själv eller genom en ängel. De är en del av de domar han sänder ut över jorden.  

De jordbävningar som är omtalade i GT är alla knutna till HERRENS dag, och är förbunden med Herrens vrede. De är specifika apokalyptiska händelser som ofta har globala konsekvenser, till skillnad från de jordbävningar som Jesus talar om som sker på ”den ena platsen efter den andra”.   

Jordbävningar i Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken vittnar om fem stora jordbävningar som händer under själva vedermödan:

Den första jordbävningen

Upp 6: 12-16 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas

Den första stora jordbävningen sker redan vid det sjätte sigillet, som är i den första delen av vedermödan. Det är en massiv världsvid jordbävning, som helt tydligt visar att Guds vredes dag har kommit. Flera profeter i GT har också profeterat om en kommande jordbävning, där sol och måne förmörkas och mister sitt sken, på samma sätt som denna. 

Joel 2:10 - Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken

Jes 13:10 - Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk,
och månens ljus lyser inte

Den andra jordbävningen

Upp 8:5 – Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner den på jorden, och det åskade, dundrade och blixtrade och jorden skälvde

Den andra jordbävningen inträffar efter det sjunde sigillet, och precis innan den första av de sju basuner. Det är en jordbävning som följs av hagel, och eld. Resultatet är att en tredjedel av alla träd och allt grönt på jorden bränns upp.

Den tredje jordbävningen

Upp 11:12 – Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: "Kom hit upp!" Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. 13 I samma stund blev det en stor jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman. Sju tusen människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud.

Den tredje jordbävningen sker i förbindelse med de två vittnenas död och uppståndelse, som jag tror sker i slutet av vedermödan.

I samma ögonblick att de två vittnena blir uppryckta till himlen sker en lokal jordbävning i Israel som gör att en tiondel av Jerusalem kommer att störta samman, och sju tusen människor kommer att dö. Samtidigt så kommer denna jordbävning att utlösa en form av väckelse, då människor som ser detta kommer att gripas av skräck och ära himlens Gud. 

Den fjärde jordbävningen

Upp 11:19 – Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel.

Den fjärde jordbävningen sker efter det att den sjunde ängeln blåser i den sjunde basunen. På samma sätt som den andra jordbävningen, sker denna i samband med blixtar, hagel, dån och åska. Den sjunde basunen och denna jordbävning, är inledningen på den stora nöden och de sista 3,5 åren av vedermödan.

Den femte jordbävningen

Upp 16: 18 – Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: "Det har skett." Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

Den femte och sista jordbävningen som sker i slutet av den stora nöden, är när ängeln tömmer den sjunde vredesskålen över jorden.

Det här är en jordbävning som saknar motstycke och är helt utan jämförelse av vad vi tidigare har upplevt. Det är den kraftigaste jordbävning som jorden någonsin har eller kommer att uppleva igen. Själva Jerusalem kommer att delas i tre delar, och alla folkens städer kommer att störta samman. Det är med andra ord en global jordbävning som har förödande konsekvenser över hela vår jord.

Förutom att alla städer störtar samman, kommer alla jordens öar att flytta sig, och alla väldiga berg kommer att försvinna. På samma gång kommer 25 kg stora hagel att falla från himlen över människorna. Det finns med andra ord ingen plats att gömma sig eller en plats där man kan komma undan. Det är kulminationen av Guds vrede och domslut över jorden.

Syn om en jordbävning som klyver USA i mitten

Inte bara Guds ord talar om kommande jordbävningar runt om på vår jord, men Herren bekräftar det också genom syner och drömmar genom Guds tjänare och tjänarinnor. I 2004 delade Susan Cummings en syn hon fick om en kommande jordbävning, som är så kraftig att den kommer att dela USA i mitten:

Jag står och under mina fötter börjar marken under mig att sjunka. Det är en plötslig våldsam sjunkande känsla, som om jordens grund faller eller kollapsar. Allt under dina fötter sjunker medan ett starkt ljus plötsligt blixtrar till runt omkring och ett klickande ljud hörs i anden. Detta klickande är ett dämpat klickljud som om en strömbrytare sätts på och det signalerar någonting, medan skenet pågick och exploderade i ett stort ljus runt omkring. Sedan, detta stora dån som sakta började växa och öka när den fallande grunde gav vika till en skälvning uppifrån och ner, från sida till sida, på samma gång. Det verkar som om jorden spricker isär. Jorden skälver våldsamt och bryts upp runt omkring. Sida till sida rörelser, upp och nergångar, och nu framåt och bakåt. Landet bryts upp och det sjunker ner och skälver i alla riktningar.

Mellersta USA bryts upp och klyvs neråt mitten. När jag står där så rubbas landmassorna. Jag förstår i synen, att jag inte skadas när jag iakttar detta och Guds folk kommer inte heller att bli skadade, men mängder kommer att omkomma i denna plötsligt, stora, explosiva jordbävning. Det kom ingen varning. Bara marken som sjunker, ljuset, klickandet och sedan explosionen av en väldig jordbävning. USA klyvs isär och delar och blottlägger mitten av USA, hjärtat av Amerika. Landmassorna och topografin förändras. Det uppstår en stor tystnad efteråt. Allt är lugnt. Jag vet inte var jag står i mitten av USA, när denna upplevelsen händer, inte heller sades när det skulle ske, bara att den skulle ske, och att hjärtat slets upp och blottlades och delades.

Avslutning

Den 21 oktober hölls världens största jordbävningsberedskap. Det är organisationen ”Shakeout” som arrangerade denna övning, och millioner av människor från länder runt om i världen deltog. Organisationen uttalar sig och säger:

”Vi kan inte förutsäga när eller var nästa förödande jordbävning kommer att inträffa, men vi kan hjälpa människor att lära sig hur de kan skydda sig själva och minska skadorna på deras hem”.

Det ser ut som att den här världen redan har förutsett det som Guds ord talar om ska komma. De största jordbävningarna ligger framför oss. Ändetidens jordbävningar kommer att skaka den här världen, och ingen beredskap kommer att hjälpa.  

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

 

 

söndag 17 oktober 2021

Globala initiativ bereder väg för Antikrist och vilddjurets rike

 


”Den här världen läser bibeln, men utan att veta om det. När den vanliga människan ser ut över världen, så tar denne del i profetiska budskap och bibliska profetior, utan att själv veta om det”.

Jag tänker att det är fler än mig, som reagerar kraftigt när man hör och upplever globala initiativ, där en stor del av världen står tillsammans med en global agenda. Ännu värre är det, när man upplever att människor som inte vill följa denna globala agenda, blir utfrysta, mister sina arbeten eller till och med riskerar att bli straffade.

Vi kan redan nu känna vedermödans andedräkt, som blir allt mer påtaglig i vår vandring här i världen. Beslutningar och utvecklingen sker i en rasande fart. Det är bråttom nu, och de sista förberedelserna ska på plats, innan ryttaren på den vita hästen får lov till att träda fram.

USA:s militär ger tidsfrist för vaccination

Den politiska retoriken blir allt hårdare i USA, när det gäller att indirekt tvinga den amerikanska befolkningen till att bli vaccinerade. Senast är det USA:s militär som ger en tidsfrist till att bli vaccinerad mot Covid-19, om man inte ska riskera att mista sitt jobb. I Ohio har två domare gått så långt, att dom kräver vaccination av dem som släppts med villkorlig dom. Villkoret var att ta emot vaccinationen inom 60 dagar, eller bli dömd till fängelse. Vaccintvång breder sig snabbt till flera länder som betyder inget jobb, inga tågresor och inga restaurangbesök. Det vill säga möjligheten för att leva ett normalt liv.

Det är en kuslig utveckling, som visar att vi med rasande fart är på väg mot ett totalitärt samfund med global övervakning. Vedermödans mörka tid är på väg!

Global skattebetalning

Vi har precis upplevt ett av världens störta tilltag när det gäller globala regler för skattebetalning. Det är hela 136 av världens cirka 195 länder som har blivit eniga i skatteregler för företag runt om i världen. Tilltaget är tänkt att ge en mer rättvis skattebetalning.

Det som är intressant här, är mångfalden och uppslutningen till tilltaget. 2/3 av världens länder har gått med till att göra ett globalt avtal för att införa något som ger mening, rättvisa och något som är mer förmånlig. Det som kännetecknar den sista tiden, är just ”ett och samma sinnelag” som kommer att vara den ande som kommer råda i den här världen. Alla kommer att vara överens om att Antikrist är en hjälte och gudasänd, och någon som den här världen har väntat på. Alla kommer att vara överens om att vilddjurets märke kommer ge trygghet och säkerhet, i en kaotisk och skakad värld.

Avslutning

Den här världen läser bibeln, men utan att veta om det. När den vanliga människan ser ut över världen, så tar denne del i profetiska budskap och bibliska profetior, utan att själv veta om det.

Den här världen har sett Israel återfödas som en nation igen, på en enda dag (Jes 66:8). De ser och upplever massdöd av djur runt om i världen, som är profeterat om i Hosea (Hos 4:1-3). De senaste år har man sett ”Damaskus profetian” gå mot ett uppfyllande (Jes 17:1). Man har också kunnat ta del i Påvens agenda, som ska leda till en ”one world religion” och en ”one world order” (Upp 13). Hade man haft kännedom om vedermödans profetia i 1 Tess 5:3, så hade man haft en förståelse för dess uppfyllande, när FN gång på gång de senaste år har proklamerat ”Safe and Security”. Utan att veta om det, har man också sett Jesu ord uppfyllas, där han profeterar om naturkatastrofer som ska prägla den sista tiden genom hungersnöd, pest och kraftiga jordbävningar.

Det är just bibliska profetiors uppfyllande som bekräftar den tid vi lever i. Det gör att jag lever i vissheten om att min frälsare mycket snart kommer tillbaka. Vi är på tröskeln till avgörande händelser, som samtidigt kommer att påverka resten av ändetidens utveckling – uppryckandet av Guds församling och vedermödans början.

Jesus kommer snart!

 

 

söndag 10 oktober 2021

One World Religion - Världsreligionernas huvudkontor öppnar i 2022

 


Ett tydligt tecken på att vi närmar oss den sista och avslutande årsveckan, är att ändetidens huvudpersoner, tar form och intar sin plats. Den här nyheten bekräftar det och talar sitt tydliga språk.

Nästa år, 2022, kommer det att öppnas ett gemensamt huvudkvarter för de största världsreligioner som kommer att heta ”The Abrahamic family house”, och kommer ligga i Abu Dhabi i Mellanöstern.

Påven har en central roll

Det är påven, som tillsammans med Ahmen al-Tayeb, en sunnimuslimsk ledare, som har tagit initiativet till att etablera ett gemensamt huvudkontor för de tre största världsreligioner. Bägge har underskrivit ett globalt fredsavtal som heter ”Document of Human Fraternity for World Peace”. Syftet med avtalet är att skapa en förståelse och tolerans mellan trossamfunden.

Huvudkontoret kommer ha tre byggningar. En byggning som representerar islam, och en var för judendomen respektive kristendomen.

Jesu liknelse om skökokyrkan

Skökoskyrkan har en central plats i vedermödans tid och genom två liknelser i Matteus-evangeliet visar Jesus hur den kommer att expandera i ändens tid, och hur genomsyrad den kommer vara av falska läror:

Matt 13:31-32 - Han framställde också en annan liknelse för dem: "Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna."

Liknelsen visar oss på Guds rikes expansion intill Jesu återkomst. Det kommer att bli som ett stort träd, så att till sist himmelens fåglar kommer och bygger bo i dess grenar. Det visar på kyrkans onormala växt och expansion i ändens tid. Den kommer att omfatta hela världen, på det sätt att alla religioner kommer att söka gömställe i kyrkoträdets grenar.

Liknelsen visar på skökokyrkan (den falska kyrkan) som i ändetiden som kommer att inkludera främmande och falska religioner. Det är först i Rikets tid att Gudsriket kommer att få den expansion som är beskrivet här. Gudsriket kommer då att bli så stort att det kommer att omfatta hela jorden. Centrum för Gudsriket blir Israel och Jerusalem. Jesus kommer tillbaka och kommer då att styra hela världen från Jerusalem, och då kommer alla hedningar att söka sig till det messianska riket.

Matt 13:33 - Ännu en liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl, till dess alltsammans blir syrat." Liknelsen visar oss på den falska lära som skökokyrkan kommer att ha i ändetiden.

Surdegen är i skriften en bild på det som är ond och falsk lära och kvinnan är en bild på skökokyrkan i ändenstid. I följe moselagen var det förbjudet att blanda in surdeg i mjöloffret.

På samma sätt som att hela matoffret blev genomsyrat av surdegen kommer skökokyrkans lära att genomsyra det religiösa systemet som vi kommer få i ändens tid. Det kommer att bestå av både judiska, kristna och hedniska element.

Rider på vilddjuret

Upp 13:12 - Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt

Då Antikrist till stor del kommer att vara en politisk makthavare, så kommer den falske profeten kommer att vara ett religiöst överhuvud. I Upp 17 kan vi se att skökan rider på det scharlakansröda vilddjuret, som betyder att Antikrist kommer att samarbeta och utnyttja skökan till sin egen fördel i den första delen av vedermödan. Den falske profeten kommer att bygga en plattform med Antikrist, där han tillsammans med skökan kommer att förena världen i en ”One World Religion”.

En av Antikrists kommande uppgifter blir att förena världens religioner under samma tak. Detta blir en slags världskyrka, eller den yttersta formen för synkretism. Denna skökokyrka och detta samarbete kommer att finnas fram till mitten av vedermödan, då Antikrist tillsammans med de tio kungarna kommer att förgöra skökan och det religiösa Babylon, och i stället vänder all tillbedjan till sig själv. Då finns inte längre plats för andra religioner eller något annat kyrkoväsende än honom själv.

Avslutning

Skökan och Guds utvalda brud är varandras motsättning och kontrast. Skökan symboliserar och representerar all falsk religion, och all avfällig kristendom som funnits genom alla tider och i alla världsriken.

Guds utvalda brud är allt det som skökan inte representerar. Utvald, helig, kallad och älskad av Herren. Det är hon som är utvald före världens grundval blev lagd, förutbestämt till Herrens kärlek och närhet.

Jesus kommer snart!

söndag 3 oktober 2021

Församlingen - den sjätte människan och den sjätte hushållningen

 


Jag upplever att det kommer otroligt många och bekräftande vittnesbörd från syskon runt om i världen. Vittnesbörd som bekräftar den tid vi lever i. Många drömmer om att dom är gravida och snart kommer att föda. En del hör trumpetljud så kraftiga, att dom tror att det händer precis utanför deras hem. Många vittnar om att det hörs knackljud på deras dörr, utan att det står någon utanför (det har jag själv upplevt). Små barn, som inte känner något om uppryckandet, uttalar sig och säger saker som ”Jesus kommer för att ta oss upp”. En del hör kyrkklockor som ringer, utan att det ligger något kyrka i närheten och andra har en tung känsla i sin ande, att något avgörande snart kommer hända. I alla dessa fantastiska vittnesbörd finns en röd tråd, att Jesus mycket snart kommer tillbaka!

Det är ingen tillfällighet att så många syskon upplever tilltal, syner och drömmar på en och samma gång. Det är uppmuntrande hälsningar och varningar inför den tid som ligger framför oss. Guds härlighet och ett kommande mörker går hand i hand, där den ena avlöser den andra. Det är med andra ord en bekräftelse på att församlingens tid och den hushållning vi lever i, håller på att avslutas.

Parantesen mellan den 69:e och den 70:e årsveckan

Vi lever i den hushållning som är församlingens tidsålder, det vill säga den parantes, som infinner sig i mellan den 69:e och den avslutande 70:e årsveckan för Israel. Den parantesen har varat i cirka 2000 år, och tidens tecken pekar på att Herren mycket snart kommer att fortsätta sitt arbete med Israel, där vi får se den sista och 70:e årveckan utspela sig, innan sista tidsåldern blir en verklighet.

Genom alla tider har Herren indelat vår tidsperiod och människans historia i olika hushållningar. I dessa hushållningar har han ställt olika krav till människan, och dessa hushållningar har alltid avslutats med en dom.

Det här är Herrens sätt att dela in människans historia på, där han i dessa olika hushållningar har gett olika principer och krav till människan.

Sju hushållingar innan evigheten

Den första hushållningen var ”den oskyldiga hushållningen” som sträckte sig från Adam och Evas skapelse, tills dess att de syndade och blev förvista ut hur Edens lustgård, som också var domen och konsekvensen av syndafallet.

Nästa hushållning var ”samvetets hushållning” som sträckte sig från förvisningen från Edens lustgård till Noa och syndafloden. Syndafloden var också den dom som avslutande denna hushållning.

Den tredje hushållning var den ”mänskliga regerings” hushållning. Det var i denna hushållning att människan skulle styra världen på vägnar av Herren, men som inte lyckades. Hushållningen började med åtta personer efter syndafloden och varade till Babels torn, där Herren spred alla människor ut över jorden. Det var också i denna hushållning att Herren upprättade ett förbund med människan.

Den fjärde hushållningen var ”löftetes hushållning”. Det var här att Herren tog ut sig ett nytt folk, judarna. Han utvalde samtidigt Abraham som skulle vara fader till detta nya folk. Hushållningen sträcker sig från Abraham till dess att Herren gav lagen på Sinai berg. Men Herren dömde Israels barn till att gå 40 år i öknen, innan dess att de kunde komma in i löfteslandet.

Den femte hushållning var Sinai-förbundet eller lagen som gavs til israelsbarn. Den varade helt fram till församlingens födelse, när den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen. Guds löfte till israelsbarn var att ”om de lyckades att hålla lagen och detta förbund, skulle de vara Guds egendomsfolk framför alla andra folk” (2 mos 19:5-6). Domen kom i år 70 e.Kr. där israelsbarn blev spridda ut i diasporan, runt om i världen.

Församlingens hushållning

Vi lever i dag i den sjätte hushållningen, och man kan säga att vi representerar den sjätte människan på jorden, efter de principer och krav som Herren ger i denna hushållning. Det som kännetecknar denna hushållning, som sträcker sig från pingstdagen till uppryckandet av Guds församling, är att Herren inte kräver något gentemot frälsning. Allt fås och mottages av Herrens nåd. Domen som efterföljer denna tidsålder är vedermödans tid och Guds utgjutande av vrede och dom.

En dold hemlighet

Efe 2: 14 - Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 

Församlingen var dold i det gamla testamentet och blev först förmedlat genom Paulus, som fick uppenbarelsen om denna hemlighet, att Herren hade skapat ett folk som både bestod av både judar och hedningar. Den helige Andes utgjutande på pingstdagen där 3000 judar blir frälsta, är ett bevis på det nya förbundet.  

Det betyder också att vi har fått en ny slags människa, nämligen den ”pånyttfödda” människan. I GT var det endast förbehållt vissa och utvalda människor att bli uppfyllda av helig Ande, men i vår hushållning är det ett tecken och bevis på att man är frälst. Varje troende har fått den helige Ande som ett sigill i sina hjärtan, och vi är nya skapelser i Kristus (2 Kor 5:17) Vi stod förut utanför, men har nu fått del i löfter och förbund mellan Herren och judarna. Förut var vi utan Gud och utan hopp i den här världen, men vi har blivit inympade i det judiska olivträdets rot (Rom 11:17). Vi har på samma sätt blivit Abrahams barn och fått del av löftena. Vi är med andra ord inte bundna till lagen på det sätt som judarna var, men vi har fått del av nådens principer i denna nya hushållning, där vi får syndernas förlåtelse genom tro.

När församlingen är borttagen, kommer judarna att fortsätta med uppgiften om att vara Guds vittnen och missionera på jorden. Det vil ske både i vedermödan och i 1000-års riket.

Två egendomsfolk

Herren har med andra ord två egendomsfolk i dag – judarna och Guds församling. Det som kännetecknar församlingen, det nya egendomsfolket, är närheten och den intima relation mellan Kristus och de troende. De har blivit ett och utgör en gemensam organism, där Herren är huvudet och Guds församling är kroppen (Kol 1:18)

När Herren inte har kommit tillbaka ännu, är det för att Herrens kropp inte är fulltalig. När kroppen har blivit fulltalig, kommer Herren tillbaka för att hämta sin församling. Då ska kroppen församlas och vi ska bli lika Jesus i hans himmelska härlighet. Den som får följa med när Herren vänder tillbaka är med andra ord de som har tagit emot honom som sin personlige frälsare, de som tror och bekänner honom med sin mun och har fått den helige Ande som ett sigill i sitt hjärta.

Avslutning

Vi lever i avslutningen i en fallen värld, en värld som går mot sin undergång. I många år har tiden känns knapp och ordet ”kort tid” har kännetecknat den tid som har varit. Men det är något som har hänt de senaste par åren. Vi har upplevt en andlig klimat-ändring och den tyngd som många andra syskon vittnar om har jag själv upplevt.

Det är frestande att sätta ord på den tidshorisont jag ser, men välger att inte göra det. Men allt tyder på att den tid vi syskon har kvar här på jorden är mycket kort. Nyheterna vittnar om det och det andliga vittnesbördet från tusentals syskon runt om i världen vittnar också väldigt starkt om det. Det här är ännu en uppmaning att den här hemsidan får vara en plats där vi kan dela det som Herren lägger och delar på våra hjärtan när det gäller syner, drömmar och visioner. Det uppmuntrar och det tröstar i vår vandring på väg mot vårt himmelska hem.

Guds rika välsignelse

Mikael