tisdag 30 januari 2018

Domedagsklockan visar två ”minuter” kvar till jordens undergång


Världen har aldrig varit så nära att gå under, hävdar forskare bakom ”domedagsklockan”. När vi tittar med profetiska ögon på tidstecken, och jämför med den sista och avslutande tiden, så bekräftar ibland den här världen, att så också är tillfället. Sedan 1947, har en rad olika forskare presenterat domedagsklockan, som är en symbol på, hur långt vi har kvar till jordens undergång.

Två minuter i tolv

Klockan startades under det kalla krigets period och stod då på sju minuter i midnatt. I över 60 år har organisationen ”Bulletin of the Atomic Scientist” presenterat och gett sitt bud på vad klockan står på, gentemot händelser i världen. I år har klockan flyttats fram en halv minut, som betyder att klockan nu står på två minuter i midnatt. Bara en gång tidigare, har forskarna hävdat att världen har varit så nära undergång, och det var i 1953, då spänningarna var som störst mellan USA och Sovjetunionen.

En underdriven fara

Två forskare från organisationen, kallar tillståndet som världen befinner sig i, för en underdriven fara. Där nämns både situationen och spänningen mellan USA och Nordkorea, det stigande hotet för kärnvapenkrig, men också hotet från jordens klimat och klimatförändringar.
Tidigare har jag också nämnt det varningsbrev till mänskligheten, som forskare har skrivit under på, som är ett rop för att peka på jordens tillstånd och det hot som ligger framför.

Avslutning

Om församlingen tiger och tystnar, kommer stenarna att ropa. Om Guds folk slutar att profetera, kommer den här världen att göra det i vårt ställe. Om vi slutar att peka på den tid vi lever i, och låter bli att tala om den syndaflod och det mörker som ligger framför oss, så kommer den här världens röst att höras och göra sig gällande.

Är den eviga sången fortfarande levande i våra hjärtan, eller har ropet från våra läppar dött ut. Är våra öron vända mot himlen, och vår förväntan mot den levande Guden? Är hoppet om Herrens återkomst fortfarande levande i våra hjärtan, och har vi bevarat tron, glädjen och trösten i vårt kommande barnaskap? Låt oss fortsätta vår vandring mot vårt himmelska hem. Vi är så nära, och vi är snart där – så nära, att vi närmast kan märka evigheten, den åttonde dagen, och Herrens kallande röst.

Jesus kommer snart!


Källa:onsdag 24 januari 2018

Tidens tecken ropar!


Tecken i himlen och tecken i jorden. Tecken som inte kan betvivlas eller ifrågasättas. Vi ser dom på område efter område, samtidigt som vi ser profetiska löften få början till sitt uppfyllande. Det är löften, som har med vedermödans tid att göra. Kära vänner – vi är där nu, och vi är den generation som bevittnar dessa tecken, och vi är den generation som får nåden att se dem uppfyllas.

En tid av upplösning

2 Pet 3:11 – När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva
1 Kor 7: 29 – Men det säger jag er, bröder: Tiden är kort

Petrus kan inte beskriva den tid vi lever i bättre, är när han skriver att ”allt går mot sin upplösning”. Bara några av de otroliga händelser som vi har upplevt i den sista tiden bekräftar detta.

Här i november 2017 underskrev tusentals vetenskapsmän ett undertecknat ”varningsbrev” till mänskligheten, där det varnades för en kommande och imminent apokalyps. Jordbävningar, vulkanutbrott och våldsamma förändringar i jordens klimat, vittnar om att detta varningsbrev är på allvar. 
Månaden efter, blev profetian i Sak 12 högaktuell, då Trump proklamerade Jerusalem som Israels huvudstad. Det resulterade i, att en koalition på 50 muslimska länder samlades, för att stå tillsammans mot denna beslutning. Den 21 december, röstade hela 128 länder för en resolution som kräver att USA tar tillbaka sitt beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Jerusalem frågan blev en ödesfråga, precis som det profetiska ordet säger att den kommer att bli.

Om det är på det sätt att Herren kommunicerar och använder tidsperioder i sitt skapande och handlade, så är också det ett tecken på att vi är vid tidens ände. Många menar att vi just lever i det 6000 året för människans skapelse, i det 120 jubileumsåret (120x50), och i själva avslutningen av det 50 jubileumsåret, som avslutas i mars 2018.

Rykten av krig

Hela USA, var så nära man kan komma ett reguljärt krig, när alla invånarna i Hawaii fick en varning på deras mobiltelefoner, att en missil från Nordkorea var på väg och att det inte var en övning. Situationen mellan dessa två länder är på helspänn, och att den här världen balanserar på gränsen till kärnvapen krig. Påven var också ute och bekräftade denna stigande fruktan, där han gav uttryck för att ”vi är på gränsen och att det finns en risk”.

Den 90 åriga kvinnans profetia

En annan intressant profetia, som jag ibland återkommer till, är den profetia som en norsk kvinna fick i 1968, som predikanten Emanuel Minos fick frambära. Där talar kvinnan om det tredje världskriget och Jesu återkomst (uppryckandet av församlingen) i samma andetag. Det var med andra ord två händelser som hörde ihop, eller tidsmässigt var mycket nära varandra. Andra utombibliska profetior som bekräftar denna profetia, är bland annat Birger Cleassons kända profetia, ”dom över Sverige”, som bland annat talar om, att när kriget startar så kommer uppryckandet att ske.

Jag blir samtidigt påmind av ett flertal utombibliska profetior från syskon över hela världen, som talar om att ”så snart att bomber faller ner, så kommer vi att ryckas upp”.

Avslutning

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Hur många fler tidstecken behöver vi, för att förstå den tid vi lever i? Hur mycket mer tydligt måste Herren tala genom tecken i himlen och på jorden, för att vi ska få en förståelse av att vara vaken och bedjande – och att leva i en förväntning till Herrens tillkommelse?

Herren är på väg, och tiden innan han kommer är kort! Herren har lagt ett ord på mitt hjärta, och talat tydligt om det han önskar att vi ska prioritera i våra liv just nu. Han proklamerar denna underbara sanning, att ”Han kommer snart” – och att ingenting i denna avslutande tid, ska få lov till att stjäla vår krona, vår renhet och vår seger.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!


Mikael  

tisdag 16 januari 2018

När hämtar Jesus sin församling?Med jämna mellanrum kommer ofta argument och frågeställningar från människor som inte tror på ett uppryckande före vedermödan. Jag har försökt att sammanställa några av de frågeställningar som nämns. Samtidigt har jag ställt några av de ”obesvarade” frågor som finns, som kan vara intressanta att ställa när vi ska sätta församlingens uppryckande, i förhållande till vedermödan. 
                 
”Bibeln lär inte ut att det ska vara två tillkommelser. Hur kan man då säga att Jesus kommer två gånger?”

Svar: Precis som det på samma sätt finns två olika bilder av Messias i GT (den lidande tjänaren och Konungen) finns det två olika bilder av Jesu återkomst som är svåra att få ihop. Dessa två sekvenser, är uppryckandet och Jesu synliga återkomst. Man kan säga att Jesu återkomst sker etappvis, där uppryckandet inleder och Jesu synliga återkomst avslutar den. Det är helt enkelt helt två skilda händelser. 

”Jesus sa att uppryckandet skulle ske omedelbart efter vedermödan (Matt 24:29-31) när han sänder änglar för att samla hans utvalda”.

Svar: Uppryckandet sker inte i Matt kap 24 av flera orsaker. Vid uppryckandet får de troende härlighetskroppar, som gör att vi på samma sätt som Jesus vid Kristi himmelfart kan göra det utan änglars hjälp. Varför skulle vi behöva änglars hjälp vid uppryckandet, när vi har förvandlade härlighetskroppar?

Änglarna ihopsamlar också de orättfärdiga vid denna tidpunkt (Matt 13:38-43, 49-50) Om man påstår att änglarnas ihopsamlande av de troende i Matt 24 är uppryckandet så måste Matt 13 på samma sätt också vara det. I Matt 13 ser vi samtidigt att det är de orättfärdiga som kommer att bli borttagna från jorden först, och inte de rättfärdiga. Änglarna blir utsända för att ihopsamla både rättfärdiga och orättfärdiga, till att bli dömda av Jesus innan 1000 års riket. Dessa människor är i deras naturliga kroppar, där de orättfärdiga blir kastade i eldsjön, medans de rättfärdiga får lov till att ärva 1000 års riket.

”Pre-trib är införd av några som var rädda för att gå genom förföljelse”

Svar: När vi talar om lidande måste vi börja med att skilja på det generella lidande vi möter i världen (gr.thlipsis) och det lidande vi möter i den stora nöden (gr.Thlipsis Megas) som Jesus talar om i Matt 24, och Daniel i kap 12. 

Pre-trib läran, handlar inte om att troende ska undfly förföljelse. Jesus profeterade att vi kommer att bli hatade i den här världen för hans skull (Joh 15:18). I den världen kommer de troende att få uppleva en andlig kamp mot furstar och väldigheter, sitt eget kött, och lidande för evangeliets skull. Det slags lidande har Jesus aldrig lovat oss att vi kommer att bli fria ifrån. Den vreden vi möter i vedermödan är något annat och är något som ordet har lovat oss att vi inte behöver uppleva eller gå igenom. (1 Tess 5:8)

”Paulus säger i 2 Thess 2:1-9 att uppryckandet inte sker före det att Antikrist träder fram”

Svar: Paulus talar om uppryckandet i förhållande till HERRENS dag, som inte är entydig med Jesu synliga återkomst. HERRENS dag är inte en enskild dag i betydningen av 24 timmer, men i stället en period av dom som går ut i världen. (Jes 2:12, 13:6, Hes 13:5, Joel 1:15, Amos 5:18,20)

Församlingen i Thessalonike var rädda och ängsliga, över att de redan befann sig inne i vedermödans period. Paulus lugnar dem och talar om att först måste Antikrist uppenbaras innan det sker. När Antikrist inleder sitt förbund med Israel inleds den sista årsveckan, eller vedermödans tid.

Hur kan människor bli frälsta i vedermödan om den helige Ande är borta från jorden?

Svar: Att den helige Ande är tillsidosatt betyder inte att möjligheten för frälsning inte längre finns, men att den helige Ande tar sin boning i människohjärtan där vi får den helige Ande som ett sigill är helt unikt för församlingens tidsålder.

Före den helige Andes utgjutande på pingstdagen blev människor också frälsta och den helige Ande verkade i människor. När den helige Ande blev utgjuten på pingstdagen, fick vi inte en ”andra” helige Ande på jorden. På samma sätt som i GT, kommer människor att bli frälsta under vedermödan, där den helige Ande kommer att verka på samma sätt som i GT - med bas uppifrån.

Obesvarade frågor

Samtidigt finns det också en del obesvarade frågor, som kan vara svåra att ge en ordentlig förklaring på, om det skulle vara på det sättet att Guds församling först blir hämtade efter vedermödan.

Om uppryckandet först sker vid Jesu synliga komma, vem kommer i så fall att befolka tusenårsriket?

”Om man tror att bara frälsta får del i tusenårsriket, och att uppryckandet först sker vid Jesu synliga komma då borde i princip alla människor i tusenårsriket ha förvandlade evighets kroppar. Men vem kommer i så fall att befolka tusenårsriket då reproduktion bara kan ske av människor i naturliga kroppar”?

Svar: Det sker genom människor som blivit frälsta efter uppryckandet under själva vedermödan. De människorna går in i tusenårsriket i sina naturliga kroppar.

Varför är uppryckandet inte nämnd i Upp 19:11-23 eller Sak kap 14?

”I Upp kap 19 får vi en beskrivning av Jesu synliga återkomst, men där nämns varken en uppståndelse eller ett uppryckande. Sak 14:1-7 beskriver också denna händelse, men inte heller där nämns det. Är det inte konstigt att en av historiens största händelse som innebär en uppståndelse av hundratals millioner människor inte är nämnd varken i Upp kap 19 eller i Sak kap 14? Varför?”

Svar: Uppryckandet eller uppståndelsen är inte nämnda, då det helt enkelt inte sker på det tidpunkten.

Vem blir ihopsamlade först, de orättfärdiga (Matt 13:30,41,49) eller de rättfärdiga? (1 Thess 4: 16-17)

Både 1 Tess och Matt 13 påstår att respektive uppståndelser sker först. 1 Thess talar om uppståndelsen av församlingen som sker först, men Matt 13 säger att först ska de orättfärdiga tas bort från jorden. Båda grupper kan inte vara den förste som ska bli borttagen?

Svar: Det är två separata händelser, som helt enkelt inte sker samtidigt

I och med att de frälsta blir belönade med kronor vid uppryckandet (Kristi domstol) Hur kommer det sig att de 24 äldste redan har dem på (Upp 4:4-10) även om inte uppryckandet har ägt rum?

Svar: Uppryckandet måste ha ägt rum innan det första sigillet bryts. 

Varför ska får och getter bli åtskilda efter vedermödan om de redan blivit det i uppryckandet? (Matt 25:31-33)


Svar: I och med att uppryckandet inte sker vid Jesu synliga återkomst, så behöver får och getter (överlevande människor i vedermödan) bli åtskilda innan tusenårsriket.

Var kommer alla ”ofrälsta” ifrån som finns i slutet av tusenårsriket? (Upp 20:7-10)

Svar: Det är människor som är födda under tusenårsriket. Dom är avkomma av dem som har gått in i tusenårsriket i deras naturliga kroppar.

Vem är det som håller tillbaka så att Antikrist inte kan träda fram?

Svar: Den helige Ande i församlingen, är det största hinder för att Antikrist inte kan träda fram.

Om församlingen är förstlingsfrukt i ändetidens skörd, hur kan då uppryckandet ske i slutet av skörden?


Svar: Om Jesu ord stämmer, att ändetiden är en skördetid, och vi är förstlingsfrukten, så är det inte möjligt att församlingen först skördas till sist, eller i slutet av vedermödan. Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckandet av församlingen som sker innan vedermödans början. När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).

Guds rika välsignelse i hoppet om Herrens tillkommelse

måndag 8 januari 2018

Den röda hästen och rysk invasion


Hotet från Ryssland verkar mer påtagligt än någonsin. Även om det har varit varningar tidigare, så verkar detta hos mer verkligt och påtagligt än någonsin. Experter har precis gått ut och varnat och uppmanat Sveriges folk, att skaffa sig mat och vattenförråd, för att vara klara om Ryssland skulle anfalla. Försvarsberedningen skriver rakt ut, att Ryssland är det stora hotet mot Sverige.

Om Ryssland är identisk med ryttaren på den röda hästen, så pekar det på att vi är långt framme i tidens ände, och väldigt nära de första sigillens som bryts, som resulterar i Antikrists framträdande, och ett tredje världskrig.

Upp 6: 3-4 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.

Matt 24: 6-7 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Krig och blod

Efter att Antikrist har fått lov att träda fram och inta sin roll i ändetiden, och får ett avtal på plats mellan arabvärlden och Israel, så bryter Herren det andra sigillet. Det är ryttaren på den eldröda hästen som kommer fram, och denna kommer att ta bort freden från jorden och få människor till att slakta varandra.

I bibeln så symboliserar den röda färgen krig och blod, som tyder på att den här ryttaren kommer att tillföra våldsamma krig på jorden. Han har fått auktoritet till att ta bort freden, och kommer att få människorna till att slakta varandra.

Är den röda hästen GOG?

Denne ryttare gavs ett stort svärd (mighty sword eng. översättning) som talar om effekten och kraften i detta vapen. Ur historiskt perspektiv så var detta svärd ett tvåhändigt svärd som kraftfulla krigare använde för att plöja sig igenom fiendes linjer, för att göra plats till den övriga styrkan. På samma sätt kommer Antikrist att använda övernaturliga vapen för att genomföra sin vilja på jorden. 

Denne ryttare kommer att ta bort freden från ”jorden”. Men det kan lika gärna betyda ”landet” dvs. landet Israel. Därför finns det tolkningar som menar att ett av de krig som kommer att utspela sig här är Gog/Magog kriget där en koalition av muslimska länder och kanske Ryssland, angriper Israel. Andra tolkningar går på att vid detta sigill kommer att utbryta ett tredje världskrig där kärnvapen kommer att bli använda med fruktansvärda konsekvenser för människorna på jorden.

Profetior som pekar på en rysk annektering av Sverige

Det är alltid intressant när utombibliska profetior pekar på något som sker, och håller på att utveckla sig inför våra ögon. Det är två profetior som jag tänker på, och den ena är Birger Cleassons kända profetia som jag tidigare har skrivit om. Där ser Birger ett ryskt infall och en kommande invasion mot Sverige. Det som gör den intressant är, att det sker när församlingen fortfarande är på jorden, men i förbindelse med den, så ser Birger uppryckandet sker. Hela inlägget kan läsas här:


Ingvar Harknäs syn om världens sista dagar

Ingvar Harknäs, en broder som nu är hemma hos Herren, har skrivit en bok – Världens sista dagar, som bygger på uppenbarelseboken och syner som Ingvar fick från Herren. Där bekräftar Ingvar Birgers syn med sin egen, och beskriver på samma sätt en rysk invasion av Sverige.

Ingvar beskriver Ryssland som Gog, och skriver bland annat: ”Vedermödans första världskrig orsakas av mannen på den röda hästen, densamma som är Gog, Rysslands ledare och president (Upp 6:3-4)” Ingvar fortsätter: ”Här kommer flera profetior som uttalats över Sverige att fullbordas, bland annat Anton Johansson som förutsa första världskriget och Birger Cleasson som skrivit boken ”Dom över Sverige”. Jag ser ryssarna komma från norr. De får snabbt ett brofäste i Norrland” slut citat.

Avslutning

Sverige är ett varnat land, där man just nu går ut och uppmanar människor att ha matförråd och vatten hemma hos sig om ett anfall skulle inträffa. Det betyder, att man tar hotet från Ryssland ganska allvarligt. Om Ryssland är mannen på den röda hästen, så pekar allt på, att vi är på väg och rör oss mot vedermödans mörker och inferno. Utombibliska profetior bekräftar och pekar på, att det kan vara händelser som är på väg. Mitt i allt detta, så har Herren precis allt under kontroll och hela ändetidens utveckling. Vårt stora hopp, står till Herren och hans underbara återkoms – uppryckandet av Herrens brud.

Jesus kommer mycket snart!


Källa:måndag 1 januari 2018

2018 - Födslovåndorna tilltarNär jag ser tillbaka på 2017 och det år som har varit, så är det två saker som står klart och tydligt på mitt hjärta:

Det ena är den otroligt snabba utveckling, och på det sätt tidens tecken och det profetiska ordet uppfylls mitt framför våra ögon. Man kan bara konstatera, att vi lever i hög profetiska tider. Sanningen är, att dessa tecken är knutna, och är en förberedelse till den tid av nöd som är på väg in över vår värld. Det vi upplever är med andra ord, en tydlig förberedelse till vedermödans tid och avslutningen på denna tidsålder. Vi har i 2017 sett tydliga tecken i världsekonomin, i konflikten mellan USA och Nordkorea, i den oroliga situationen i Mellanöstern, genom naturkatastrofer och våldsamma virusutbrott. Varje enskilt tecken, varje profetisk händelse, och Guds Andes vittnesbörd talar gemensamt om en enda sak: Jesus kommer snart tillbaka!

Det andra är att mitt i detta mörker som går ut över jorden, och mitt i den tid av eskalerande synd och perversion som har gripit tag i människan, ser vi hur Herren förbereder och gör klar sin utvalda brud. I den här världen finns ett folk, som inte har besmittat sig med denna tidens orenhet, men som har avskilt och överlåtit sina liv till Herren. 

Vad kommer härnäst

Alla människor undrar vad som kommer hända härnäst, och vilka fler tidstecken som kommer visa sig i himlen och på jorden här under 2018?

Vi kommer med all säkerhet fortsätta att se födslovåndorna tillta genom Mellanösterns skrämmande utveckling. Vi kommer fortsätta att se världsekonomin skaka i sina grundvalar, och vi kommer att fortsätta att se tidstecken genom naturkatastrofer, massdöd av djur och virus utbrott. Vi kommer fortsätta att höra rykten om krig, där fruktan för ett tredje världskrig stiger, och en militär konfrontation kryper alt närmare. Vi kommer med andra ord, att se födslovåndor som kommer att tillta i både kraft och styrka, något som kommer fortsätta till den dag att Herren  väljer att hämta oss hem.

FN slår alarm

I sitt nyårstal utfärdade FN-chefen Antonio Guterres en kraftfull varning, "red alert", för utveclingen i världen 2018. Det var risken för kärnvapenkrig, ökande nationalism och främlingsfientlighet och klimakriens effekter som det rörde sig om. 

Antonio uttalde sig: -När jag svors in för ett år sedan, vädjade jag om att 2017 skulle bli ett år av fred. Tyvärr blev det helt tvärtom. Nu vädjar jag inte längre utan sänder ut en varning - en "red alert" för vår värld. Konflikter har fördjupats och nya faror har uppstått. Den globala oron för kärnvapen har inte varit större sedan kalla kriget. 

Jag vil samtidigt påminna om, att vi lever i det israeliska året 5777, som just betyder ett år av krig. Det året varar fram till mars 2018, då Israel går in i året 5778. 

Avslutning

Det är inget tvivel om att vi är med hastiga steg på väg mot vedermödans tid, och själva avslutningen på denna tidsålder. Det betyder samtidigt, att vi för allvar börjar närma oss tiden då vi kan förvänta att Herren kommer att hämta sin väntade och vakande brud.

Vi vandrar i tro till Herren – i tro till Herrens villkorslösa kärlek, och till att han vill upprätthålla oss i tider där allting skakar. Vi sätter vårt lit till Herren, att han har hela ändetidens utveckling under kontroll och i sin hand. Vi vet, och utan minsta tvivel, att Herren har förberett ett himmelskt gästabud, en bröllopsfest för sin älskade och från evigheten begynnelse utvalda brud. Vi tror att Herren är oss lika nära nu, som han var vid skapelsens begynnelse, då han utvalde oss i honom. Vi tror att Herrens kärlek är lika stark och oförändrad till sina barn i dag, som då han hängde på korset för 2000 år sedan och bokstavligt talat, tömde sitt hjärta för dig och mig. Vi tror att tiden är väldigt kort, och att Herren mycket snart väljer att hämta oss hem till det himmelska Jerusalem.

Ett välsignat år i väntan på Herrens tillkommelse. Maranatha – Kom dyrbare Herre, Kom. 

Mikael