tisdag 20 mars 2018

Turkiska röster ropar efter en islamisk arme för att attackera IsraelPrecis efter sommarlovet skrev jag, att i tiden framöver, kanske det inte kommer att vara samma intensitet på skrivandet som det har varit tidigare - om det inte händer något särskilt ute i världen som kräver vår uppmärksamhet. 

Sanningen är, att desto längre fram vi kommer i världsutvecklingen, och ju närmare vi kommer själva uppryckandet av församlingen och vedermödans början, så upplever vi, att tidstecken närmast i står i kö för att avlösa varandra.
Jesus nämner vissa tidstecken och pekar på, att när vi ser och upplever dessa på en och samma gång, så är det tecken som pekar på att tiden är nära, och att vi närmar oss denna tidens avslutning (Luk 21).

Turkiska röster ropar efter en islamisk koalition

En nyhet som är värd att nämna och lyfta fram, är den roll som Turkiet framträder i just nu. Som vi vet, så har Turkiet tagit kraftigt avstånd mot Israel den sista tiden, och ger bland annat uttryck for att Israel är en ”terrorstat”, där Turkiet lovar att göra allt vad som står i deras makt, för att kämpa emot ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad.

Det senaste är en av Turkiets största dagstidningar, Yeni Safak, som kräver brådskande åtgärder, för att bilda en 57-nations islamisk armé, för att besegra och attackera Israel. Om det omöjliga skulle bli en realitet, så skulle den skapa den största militära kraft på jorden – en armé, nästan lika stor som antalet av invånare i den judiska staten.

Rapporten kom fram precis före toppmötet för organisationen av islamiskt samarbete, och publicerades under rubriken: ”vad händer om en islam-armé bildas mot Israel”?.

Avslutning

Tyvärr säger det profetiska ordet, att vi kommer att uppleva en attack från en gemensam koalition av islamiska länder. Dessa sista tidens ”kungar” intar sina platser, och länder och koalitioner hittar varandra precis i denna tid. Israel, och inte minst Jerusalem, är det centrala och blir den ödesfråga som kommer att driva dessa länder mot Israel för att förgöra folket och landet. Det vi upplever är med andra ord, ett tydligt uppfyllande av det profetiska ordet, och tecken som pekar på Jesu återkomst. Vi behöver inte längre leta efter tidstecken, vi lever mitt ibland dem – och de uppfylls just här och nu.

Budskapet om Jesu dyrbara återkomst, måste vara på den vakna församlingens läppar. Längtan och ropet efter vår dyrbare Herre, måste vara brudens åtrå och tröst. Öppnade ögon och öron, där vi ser den tid vi lever i, måste vara varje broder och systers uppgift. Snart kommer han tillbaka, som äger och har kontroll i hela ändetidens utveckling, för att hämta oss hem till sig.

Jesus kommer snart!

  

Källa:


tisdag 13 mars 2018

Harmagedon – Guds stora måltid


Upp 14: 14-16 – Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen." Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.

När Jesus undervisar om ändetiden och denna tidsålders slut, så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. 
Jesus kommer tillbaka i slutet av vedermödan, tillsammans med änglarna och de troende för att döma världen. Denna skördetid som domen är en bild på, är samtidigt en dubbel skörd, som både innebär själva domen över de ogudaktiga, men som också består av insamlandet av de heliga från hela jorden, för att församla dessa inför Jesu tron i Jerusalem. (Matt 25) 

Den här domen är också beskriven av Johannes döparen, när han varnade judarna för den ”kommande vreden”, som kulminerar med denna dom. (Matt 3: 7, 11-12)

Guds stora måltid

Upp 19:17-18 - Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen: "Kom och samlas till Guds stora måltid, så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora." 

Harmagedon blir också beskriven som ”Guds stora måltid”. Denna ”vredens måltid” är samtidigt en kontrast till ”Lammets bröllopsmåltid”, som är av en hel annan karaktär. I kapitel 19 beskrivs denna måltid med både Herrens inbjudan, festens gäster, måltiden som anskaffas, och måltiden som förtärs.

Fåglarna är en bild på ondskans andemakter som blir förlösta och kommer att förtära dessa ogudaktiga människor, som kommer att bli som aska och försvinna i vinden. Alla ogudaktiga människor kommer att bli besegrade, och kommer att bli borttagna från jorden innan Gudsriket på jorden blir manifesterat. 

Guds vredes vinpress

Upp 19:15 – Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

Upp 14: 18-20 - "Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna från jordens vinstock, för dess druvor är mogna." Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier bort. 

I Uppenbarelseboken är slaget vid Harmagedon är också beskrivet som ”den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress”.

Johannes ser en ängel stå inne i solen, som är en bild på att auktoriteten och bakom honom står Kristus själv. För Israel är Kristus ”rättfärdighetens sol”, för Herrens kropp och församling är Herren ”den klara morgonstjärnan”, och för den här världen, är Jesus ”världens ljus”. 

I förbindelse med Harmagedon ska alla jordens nationer samlas, i ett försök på att tillintetgöra Israel, judarna och Jerusalem. Både Antikrist, de 10 kungarna, kungarna från Östern och kungarna från alla jordens nationer, kommer att delta i detta krig. Det betyder, att detta slag är det största militära och andliga slag som någonsin utkämpats på den här jorden, och är den sista kampen mellan Gud och Satan i den här tidsåldern.

Kläder doppade i blod

Jes 63: 1-4 - Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? "Det är jag som talar i rättfärdighet, jag som är mäktig att frälsa." Varför är din dräkt så röd, varför liknar dina kläder en vintrampares? "En vinpress (Harmagedon) har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad.

Det här bibelstället är en beskrivning av Jesus som kommer tillbaka efter slaget vid Harmagedon.

Jesaja ger sitt vittnesbörd och talar om för oss att Herren är full av kraft och talar i rättfärdighet. Han beskriver den här dagen som en hämndens dag från Gud (vers 4), och året för Herrens återlösning hade kommit (vers 4), som betyder att han kommer som judarnas Messias. Han dräkt är samtidigt röd av blod, som är en bekräftelse på den syn Johannes ser, där hans mantel är doppad i blod (Upp 19:13). Det är en symbol på Herrens fullkomliga och totala seger över Antikrist och jordens arméer. 

Josafats – Domens dal

Joel 3: 12-15 - Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta till doms över alla hednafolk häromkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i Domens dal, ty Herrens dag är nära i Domens dal. 

Herren ropar ut bland hednafolken, och kallar till helig strid (v 9). Helig strid, är ett utryck som vi känner till från Islam. Sakarja (Sak 12: 2) bekräftar att det på ett särskilt sätt är ”folket runt omkring” Israel (araberna) som ska gå mot Jerusalem. Herren kommer tillsammans med sina hjältar (v 12) som är änglarna och de himmelska härskarorna för att strida. Hednafolket ska dra ner till Josafats dal, som betyder ”Gud dömer”. 

Upprättelse och dom

Mal 4:2 – Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

Malaki bekräftar ängelns ord och symbolik i Uppenbarelseboken, och talar om Messias uppenbarelse som både innebär att rättfärdighetens sol ska stå upp för det judiska folket, som betyder frälsning och förlossning för det judiska folket, men också upprättandet av Riket för Israel.

Samtidigt proklamerer Malaki att på den dagen är domensdag, då de ogudaktiga ska bli som aska under deras fötter. Det är Herren som kommer som domare, med straff över alla onda och ogudaktiga människor. 

Jesus kommer snart!

söndag 4 mars 2018

Herren frågar oss "om vi är redo"?Jag upplever en upprepande fråga som kommer från Herrens hjärta – en fråga som han ställer på djupaste allvar, med största medömkan, motiverad av hans nåd och eviga kärlek. Det är en fråga som skär igenom den tid vi lever i, och lyser tydligt och klart jämte de tidstecken vi upplever i dag. Den fråga han ställer varje enskilt hjärta, är helt enkelt ”om vi är redo”?

Är du redo?

Är vi redo för Jesu dyrbara återkomst, och en evakuering av hans älskade och dyrköpta brud. En brud som är räddad från en värld, som kommer att uppleva en invasion av helvetets makter, förlösta med ett syfta - att förföra och plåga de kvarlämnade. Han frågar oss, för att han önskar och för att han vill oss mer än vi kan föreställa oss. Han frågar oss, för att han i sin obeskrivliga kärlek brinner och längtar, efter att vara tillsammans med var och en av oss.

Herre, jag vill

Frågan är enkel, och den tvingar oss att granska våra hjärtan och vår relation till Herren. Den upplyser vårt hjärtas motiv, och den pekar på varje område som inte är överlåtet Herren. Den letar inte efter fullkomliga, men förkrossade, överlåtna hjärtan – människor som inte har någon eller något annat i den här värden att förlita sig på, än Herrens trofasthet, barmhärtighet och nåd. Herren letar efter människor som vill svara ”Herre, jag vill” på den frågan.

Framför hans tron

Heb 4:16 - Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Han drar våra hjärtan, in framför hans helige och underbara tron. Det är vid ”nådens tron”, som är den heliga och avskilda plats han vill att du ska vara. Där, i hans närvaro – är det att han kan tala, hela och förvandla våra liv. Det är just där, i det intima och nära mötet med Herren, att han formar och renar våra hjärtan, så att det till sist bara är Herren kvar. Så att mina drömmar och ambitioner är Herrens, och att mina motiv och min vilja är hans. Där, framför nådens tron, finns en underbar glädje, kraft och barmhärtighet, hjälp för varje område i våra liv. Allt vi behöver finns där, i hans närhet, och framför Guds tron.

Ett förkrossat hjärta

2 Krön 16:9 - för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom 

Om du inte kan svara Ja på den fråga som Herren ställer i dag, så är Guds tron precis den rätta platsen för dig. Han drar i ditt hjärta för att få dig helt tätt på, och nära honom. Han söker förkrossade hjärtan, som önskar att överlämna allt till  honom. Han förkastar inte någon som söker honom, men han söker och letar efter de hjärtan som längtar och söker Herrens ansikte. Så är du ännu inte avgjort för Herren, och är du inte redo inför Herrens komma – spring till nådens tron, för där finns upprättelse, frälsning och ett gudomligt vidrörande från Jesus.

Då kommer du att få en visshet i ditt hjärta att du är hans barn. En överbevisning att du tillhör himlen och att du är redo för hans komma. Kom till Herren, med allt vad du har, och kom sådan som du är, för det finns ”nåd till hjälp till rätt tid” för just dig. Jesus älskar dig med en evig, obeskrivlig kärlek, och han väntar på dig, vid sin tron, för att göra ett övernaturligt mirakel i ditt liv.

Jesus kommer snart!

söndag 25 februari 2018

Israel i profetiskt ljusVi lever i högprofetiska tider, där Israel och Mellanöstern sticker ut mest av allt. Israel är i min värld, både ett bevis på Guds existens, och på det profetiska ordets trovärdighet. När vi ser allt det som händer i dag, kan vi med Bibeln i hand se med våra egna ögon, hur det profetiska ordet uppfylls till punkt och pricka. Här är några av de händelser vi har sett här på det sista, med min kommentar efteråt. 

USA flyttar sin ambassad på Israels 70 års dag

Israels underrättningsminister Yisrael Katz, ska ha uttalat sig om, att USA kommer att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, på Israels 70 års dag som nation, den 14 maj 2018. Katz tackar Donald Trump, och USA för att dom har valt att flytta ambassaden på just denna dag, och ser det som en obeskrivlig gåva. Tidigare har USA uttalat sig, att det inte kommer att ske före slutet av 2019. USA har inte bekräftat Katz uttalande.

Min kommentar: Oavsett när USA väljer att flytta sin ambassad, kommer det att skapa stora reaktioner i hela den arabiska världen. Vi har redan sett bland annat Turkiet, som har varit en av dom som har reagerat kraftigt, och har använt en aggressiv och hotande retorik överför USAs beslutning.

Israel och USA i massiv militär övning

Israeliska och amerikanske styrkor förbereder sig för en massiv militär övning,  där man simulerar missilattacker på Israel. Just en missil och raket attack, är absolut det största hotet mot Israel och det judiska folket.

Min kommentar: Israel lever i dag i år 5777, som betyder år av krig, och kan vara ett tecken på det som ligger framför. Varje attack och konfrontation med både Hizbollah och Hamas, kommer att avlösa varandra till dess att vi kommer att uppleva GOG/Magog kriget, som jag inte tror ligger långt fram i tiden. Länder och konstellationer som tar plats i dag, är en förberedelse för detta krig – och just där ser vi tydliga tecken på GOG/Magog kriget.  

Nu är tiden för fredag

Trump har precis proklamerat för Putin, att nu är tiden för fred mellan Israel och palestinierna. Trump har tidigare tänkt sig att presentera en fredsplan, även om palestinierna inte vill samarbeta. USA försäkrar samtidigt, att man vill säkra och tillgodose bägge sidor.  

Min kommentar: Det är egentligen inte uppryckandet av församlingen, men ”avtalet med de många” som Daniel kap 9 talar om, som kommer att utlösa vedermödan eller den 70:e årsveckan. I 2002 framlade Saudiarabien ett fredsförslag, som samtliga 22 stater i Arabförbundet, inklusive Palestina står bakom. Det kan vara detta avtal, som kommer att ligga till grund för det antikristliga förbund som är på väg. Ett förbund som Herren kallar ”Israels förbund med döden” (Jes 28:15)

150 000 raketer riktade mot Israel

Hizbollah, som indirekt stöds av Iran, är ett stigande hot mot Israel. Första gången sedan kriget i 2006, har nu Israel uttalat sig att man i en konfrontation med Hizbollah, överväger att återbesätta det sydliga Libanon – för att försvaga Hizbollah rent militärt. I dag råder Hizbollah över 40 000 soldater och cirka 150 000 missiler, som i princip kan träffa hela Israel.

Min kommentar: Iran (Persien) är en del av det kommande stora kriget mot Israel, och dom kommer att använda sin ”förlängda arm” för att träffa Israel så hårt som möjligt. Vi vet, att Herren är med Israel, och att GOG/Magog kriget, kommer att visa Israel på ett helt övernaturligt sätt, att han är med dom på samma sätt som fordons dagar.

Den sista tidens stridsplats

Min personliga tro, är att Mellanöstern innebär och har huvudrollen i de flesta händelser som har med ändetiden att göra.

Det är där att vi kommer att se de två profeter träda fram under vedermödans tid, det är i Mellanöstern att avtalet med Israel kommer att komma på plats, och det är här att Jesus har valt att sätta sina fötter på Oljeberget när han kommer tillbaka. Israel och Mellanöstern är den sista tidens stridsplats.

Antikrist träder fram

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

Men det är också utifrån Mellanöstern, som jag tolkar Guds ord, när jag ser var Antikrist kommer att träda fram ifrån. Jag tror alltså inte att Antikrist kommer att vara amerikan, eller västeuropé men en muslim från arabvärlden.

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden. Daniel beskriver ingående dessa områden och ”riken”, där vi kan tolka och förstå i vilken del av världen att Antikrist ska komma ifrån. Några av dessa gemensamma länder är Turkiet, Syrien och Irak.  

Avslutning

1 Mos 15:7-12 – Och rovfåglarna slog sig ner på de döda kropparna, men Abram drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abram, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom.  

Mitt i det kaos som rasar i Mellanöstern, står Israel inför en alltmer utmanande verklighet.

I en dröm fick Abraham lov till att se Israels kommande vedermödor och förföljelser genom alla generationer, innan dess att det messianska riket äntligen blir upprättat vid Jesu återkomst. Rovfåglarna är en bild på Satans attacker på Israel genom alla tider, för att förhindra Guds löften, och förbundens uppfyllande. Det har alltid varit krig om landet Israel, och dess existens, och det kommer att fortsätt till den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget.

Jesus kommer snart!


Källa:onsdag 21 februari 2018

Är Billy Grahams död ett profetiskt tecken?


Världsevangelisten Billy Graham har precis avlidit 99 år gammal, och gått hem till Herren. I förbindelse med Billy Grahams död, finns en del utombibliska profetior som kan vara intressanta att nämna. En del av dem knyter nämligen Billys bortgång, till ett snarligt uppryckande och dom.  

Profetior knutna till Billys bortgång

Den första profetia blev delad av Maurice Sklar, den 1 december 2011:

“I am taking Billy Graham home to heaven soon. When you see this, know that 
My time of grace for the Gentile nations is coming to a close.

”Snart kommer jag att ta hem Billy Graham till himlen. När du ser detta, så vet du att min tid av nåd för hedna nationerna är på väg att ta slut”.

Den andra kom från TD Hale:

“Look to when I take my servant Billy Graham home.
When I do, it shall be a prophetic sign that the Age of grace will end soon after.”

“Titta efter när jag tar hem min tjänare Billy Graham. När det sker, ska det vara ett profetiskt tecken på att nådens tidsålder snart kommer att ta slut därefter”.

Den tredje är från Greg Herrin, 10 Juli 2009:

”Shortly after I call Billy Graham home, I will come for my people”.

“Kort tid efter att jag kallar Billy Graham hem, kommer jag efter mitt folk”.

Avslutning

Det här är utombibliska profetior som alla ska prövas. Men det är intressant att det finns profetior som är knutna till Billys hemgång till Herren. Profetior som alltså talar om både en kommande dom och ett snarligt uppryckande.

Jesus Kommer Snart!

Källa:
http://whistleblowerjeff.holyspiritwind.net/2018/02/21/2-words-about-billy-grahams-death/

http://www.fivedoves.com/letters/may2011/stevens512-3.htm

måndag 19 februari 2018

Herrens dag och en kommande tid av dom


När vi ser på församlingen, och särskilt på tiden för församlingens uppryckande, är det av stor betydning att vi känner till skillnaden på Herrens dag och Jesu Kristi dag. Vid första antagande, kan det se ut som att det är tala om samma dag, men faktum är att dessa ”två” dagar är av helt olika karaktär, och har helt olika innehåll för ändetiden.

Herrens dag

Sef 1: 14-16 – HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa murtornen

2 Tess 2:2 – När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa befattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Herrens dag handlar om den vredes och domstid som kommer att gå ut över jorden, i en tidsperiod som sträcker sig från uppryckandet och fram till tusenårsriket. Jesu Kristi dag är inte alls nämnd i GT, då den har med en av församlingens hemligheter att göra, nämligen sanningen om NT-församlingen och hennes uppryckande i härlighet.

Jesu Kristi dag

Fil 1:6 – Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Jesu Kristi dag är därför enbart en NT- uppenbarelse. Herrens dag är inte bara en GT uppenbarelse, men domens tid över folken är mer detaljerad i NT, och på ett särksikt sätt beskriven i Upp kap 6-19. ”Herrens dag” angår jorden och människorna på jorden, medan Jesu Kristi dag angår NT församlingens uppryckande och dennes framställning inför Fadern i det himmelska. Jesu Kristi dag är alltså en benämnelse på den dag, då Jesus ska komma på skyarna för att hämta sin fulltaliga församling till sig.

Flygkrasch i Iran

I nästan varje inlägg, så visar jag på händelser som pekar på att Herrens dag står för dörren. När församlingen är borttagen, så kommer det första sigillet att brytas, och Antikrist kommer att träda fram. Ibland sker händelser, som på ett indirekt och symboliskt sätt pekar på det samma, och den tid vi lever i.  

Ett passagerarplan med 66 ombord har nyligen dött i en flygkrasch i Iran, efter det att planet flög in i berget ”Dena” som ligger i bergskedjan Zagros. Det som gör det här intressant är, att som vi vet så finns det 66 böcker i bibeln, där den sista och 66 boken är uppenbarelseboken. Ordet ”Dena” är samma ord som det hebreiska namnet ”Dinah”, och har betydelsen ”dom” eller ”rättvisa”. Är det här ett otroligt sammanträffande, eller visar den här händelsen på Herrens dag, och en kommande domstid?

Avslutning

Upp 3:10 - Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov

Jesaja kap 26:19-21, talar om att ” HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning”. På samma sätt bekräftar Upp 3:10, att prövningens stund (vedermödan), som ska komma över hela världen, är till för att sätta dess invånare på prov. Både Jesaja och Uppenbarelseboken talar om att syftet med vedermödan, är till för att straffa och pröva och jordens invånare på grund av deras synder, genom någonting som heter Guds vrede.

Vreden är på väg in över den här världen, och ett mörker som ingen tidigare har sett maken till. Men samma vrede, och som båda dessa bibelverser vittnar om, är vi samtidigt räddade ifrån, genom att Herren kallar oss hem till sin Faders hus - hem till sina kamrar, till dess att vreden har gått förbi.

Jesus kommer snart!


tisdag 13 februari 2018

Tidstecken – Februari 2018


Här är ett axplock av det vi upplever i dag. Det är födslovåndor som växer till i kraft och styrka, där vi ser och upplever en värld som suckar och våndas. Vi närmar oss Jesu återkomst, och den tid av dom som kommer att gå ut över världen. Mitt i allt detta har vi vårt underbara hopp – Jesu dyrbara återkomst, vårt barnaskap och vår kropps förlossning.

Börsen föll 666 punkter

Fredag den 2 januari, föll Amerikanska Dow Jones med 666 punkter - ett fall som fick en rasande effekt på alla världens börser. Flera spekulerade och talade om biblisk apokalyps, och satte likhetstecken 666 med både Antikrist och en ekonomisk krasch. Nedgången ska vara den värsta veckan sedan 2009.

David Wilkerson profeterade om just liknande situationer som denna. David Wilkerson gav uttryck för, att när man som bäst förväntar att marknaden har stabiliserat sig, så kommer nästa skakning och gungning – och att denna osäkerhet skulle fortsätta till den dag, då vi ser ekonomin bryta ihop, och vi kommer få ett antikristligt ekonomiskt system, där vilddjurets märke blir gällande.

Kina flyttar 300 000 soldater

Regionen kring Nordkorea förbereder sig på krig. Kina flyttar ytterligare 300 000 soldater tätt på Nordkoreas gräns. Det ses som ett tecken på att Kina förväntar en militär konfrontation, som bland annat kan utlösa en stor flyktingvåg från Nordkorea. I början av februari varnade Trump Nordkorea igen, och proklamerade att det var tid till en regeringsförändring.

Israel förbereder sig för krig

Israels premiärminister är fast besluten på att Iran inte ska ha något militärt fotfäste i Syrien. Israel har precis utfört militära attacker mot förmodade iranska mål i Syrien, efter en påstådd kränkning av Israels luftrum. En räd som slutade med att ett israeliskt stridsplan störtade sedan syriskt luftvärn öppnat eld. Israel kom med starka varningar, och en talesperson för Israels försvarsmakt, säger att Iran och Syrien ”leker med elden”.

Rekord stora hagel i Argentina

Staden Cordoba i Argentina, har precis upplevt hagelstorm, med rekord stora hagen på upp till 23 cm. Ett tal som potentiellt är något av det största som vi någonsin har upplevt. Hagel, på samma sätt som jordbävningar, är förbundet med de domar som kommer att gå ut över världen i vedermödans tid. De tio plågorna som Herren skickade över Egypten, i förbindelse med Israels befrielse, är en förebild på ändetidens domar. Där drabbades Egypten bland annat av en kraftig hagelstorm som förstörde landet. I den sista årsveckan talar bibeln om att ”stora hagel, tunga som talenter”, kommer att falla ner från himlen. Det betyder, att det är hagel som väger cirka 26 kg.

Avslutning

Vi är på väg, och vi är på vandring – mot vårt himmelska hem och det himmelska Jerusalem. Jag vill dela texten från en underbar sång som har uppmuntrat och välsignat mig på ett särskilt sätt den sista tiden. ”Det går en väg mot framtiden – Pingst, Ida Möller:

Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid. Från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort. In i Guds stad, genom dess port. Dom fyller himlen med sin sång. Dom sjunger evigheten lång

Vi sjunger ära till Ditt namn
För frälsningen Du åt oss vann
Och hela himlen stämmer in
All makt och härlighet är Din

Det står ett lamm i folkets mitt. I stora skaran klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren. Och gett dom del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår. Och stilla torkar varje tå. Han mättar hunger, släcker törst. Visar den kärlek som är störst

Vi sjunger ära till Ditt namn
För frälsningen Du åt oss vann
Och hela himlen stämmer in
All makt och härlighet är Din
Och alla änglar faller ner
Förundras över vad dom ser
Och skaran växer som tillber
Och sången stiger mer och mer

Hela sången kan höras här:Jesus kommer snart!

Källa: