lördag 15 september 2018

Dödliga stormar och vilddjurets märke


Är det bara min förståelse och på det sätt jag upplever det, men känns det inte som att vi är på kanten och väldigt nära Jesu underbara och dyrbara återkomst? Är det inte på det sättet, att dessa tecken vi ser i dag, inte bara är vanliga och tillfälliga händelser, men på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett och upplevt? Är sanningen inte den, att tusentals syskon på en och samma gång, upplever tilltal från Herren genom syner, drömmar och visioner – där det genomgående budskapet är, att brudgummen vänder åter och är på väg efter sin brud?

I det här inlägget vill jag peka på två händelser som sticker ut just nu – dels alla dessa orkaner som drar över vår värld, och sedan röster i USA, som precis har gått ut och varnat om något som kommer att bli tvång under vedermödan – nämligen det, att alla amerikanska medborgare ska chippas.

Dödliga stormar

Satellitbilden visar hela nio potentiella dödliga stormar som härjar runt om i världen just nu. Det är bland annat orkanen ”Florens” som är på väg mot USA, men också andra orkaner som Olivia, Isaak, Helene och Typhoon Mangkut. Experter uttalar sig om, att det är väldigt ovanligt att det finns aktiva stormar i både Atlanten och Stilla havet samtidig. Flera av dessa orkaner har möjlighet för att bli kolossalt stora, med stora konsekvenser och följder för både människor, städer och hela länder.

Vilddjurets märke

Röster i USA har precis varit ut och varnat befolkningen om, att dom kan förvänta att dom kommer att bli ”chippade”. Tidigare har det varit konspirationsteorier, och långt ifrån något som alla trodde skulle bli en verklighet. Det blir i ögonblicket presenterat som ”trendigt”, och något som kommer att ”göra ditt liv lättare”. I utlandet har Sverige redan fått uppmärksamhet som ett föregångsland, där det omtalas att cirka 3000 människor redan har fått ett elektroniskt chip insatt i handen eller pannan.

Noelle Chesley, en amerikansk professor, vänder sig till den amerikanska befolkningen, och uttalar sig om att ”du kommer att bli chippad, det är bara en fråga om tid”. Människans gränser när det gäller teknologi, har flyttat sig väldigt snabbt bara på ett par år, och vi upplevt en långsam tillvänjning till det system som vi vet kommer under vedermödans tid. 

Avslutning

Budskapet om Jesu återkomst ljuder klart, och det är ett vädjande rop som går ut i den sena midnattstimmen. Vi har upplevt hur den här världen, gradvist har gått från aftonskymning till natt, och vi har sett hur tillstånd och händelser har utvecklats till globala, massiva odiskutabla tidstecken.

”Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen”. – Heb 3:7


Jesus kommer snart!




Källa:




måndag 10 september 2018

Jag sträcker ut tomma händer.



”Jag kallade, och du svarade mig. Jag ropade, och du kom till min räddning. Där jag såg mörker, såg du ljus. Där jag upplevde misslyckande, såg du hopp. När jag kände förtvivlan, förkastelse och förakt, erbjöd du fullständig accept och villkorslös kärlek.

När jag sträckte ut tomma händer, fyllde du dom med allt ditt goda och lät det flöda över. När jag vände mig om i skam, bort från ditt ansikte, så talade du ömt till mitt hjärta. Du sa att allt var förlåtet, och att du gör allt nytt. När jag föll ned på mina knän, för att gömma mig för din helighet, lyfte du mig och tog mig upp i din famn. Du talade ömma ord, fyllda av liv, kärlek och hopp. Du talade tröstande ord, och du lovade, att jag aldrig någonsin mer behövde vara rädd.

När tankar når mig, att jag aldrig kommer lyckas, är du där, och talar tro in i mitt hjärta. Du påminner mig om, vem jag är i dig, och vad du har gjort för mig. Du säger att jag är stark, när jag känner mig svag. Du säger att jag är älskad, när jag känner mig förkastad. Du säger att jag är din, när jag känner mig förtappad, vilse och bortkommen. Och när jag vandrar i dödsskuggans dal, omgiven av mörker, ångest och fruktan, så skickar du en här för att hitta och rädda mig.

För det är sådan som du är – fullkomlig i alla dina vägar, i allt vad du gör. Men vad har jag gjort för att förtjäna din godhet och nåd? Vem är jag, att jag förtjänar en kärlek som den här? Aldrig någonsin kan aldrig uppväga, utjämna eller på något sätt betala tillbaka, det fullkomliga pris och den kärlek du har visat mig. Du är den fullkomlige, kärleksfulla Fadern, som älskar oss på ett sätt som ingen annan kan älska oss. Vi är centrum för din kärlek, och du ger oss en frid, som övergår allt annat i den här världen. För evigt dina, omslutna, fasta och bevarade i dig."

Kom snart Herre, dyrbare Jesus!




torsdag 6 september 2018

Patriarkernas liv pekar på Jesu återkomst och ändens tid



Ibland kan man hitta häntydningar i Gamla Testamentet, som genom bilder och symboler, pekar på Herrens syfte med människan och hans folk.  

Dom 12 patriarkerna är ett bra exempel på det. Innebörden av dessa tolv namn, händelserna, längden och summan av deras liv, pekar framåt mot de första 6000 år av människans historia, men också på ändens tid och det kommande Guds riket på jorden. Det visar Herrens genuina och helt i detaljen fantastiska plan – där ingenting är lämnat åt slumpen, men ett bevis på att Herren har allt under kontroll och i sin mäktiga hand.

Adam

Adam betyder ”människa, den strålande, den som är lik Gud”, och var den första generation av människan. Adam blev nästan 1000 år gammal, som visar att en dag för Herren är 1000 år. Det blev början på Guds tidsschema, där människans historia är uppdelad i 7000 år. De första 6000 åren är människans tid, och de sista 1000 åren är människosonens tid.

Set

Set betyder ”den som är satt i stället för en annan”, ”rotskott”, ”telning”. Set är en förebild på de människor som fick en ny början efter syndafloden. Set levde i 912 år, och representerar det nästa årtusende av människans historia.

Enos

Enos – betyder ”den som lider eller den som är sårad”. Enos tillhörde den 3 generation av människor, och är en förbild Guds uttagande av Abraham och det judiska folket som Herrens egendomsfolk. 

Kenan

Kenan – betyder ”ett förärv, att vinna egendom med makt”. Enos var den 4 generationen, och är en förebild på judarnas intagande av Kanan. På samma sätt som Josua, var Israel tvungna att ”vinna landet, Kanan, med makt”.

Mahalalel

Mahalalel – betyder ”Guds framvisning”, eller ”Guds pris”. Han är en förbild på den 5 generation av människor, och en förbild på Jesu första komma. Mahalalels namn och generation har samma betydning som det Jesus gjorde då han kom, då han ”steg fram” till människan i det femte årtusendet.

Jared

Jared – betyder ”Nedstigningen eller nedgång”. Han tillhörde människans 6 generation, och är en förebild på Jesu återkomst. Jared blev 962 år, och namnet vittnar om Jesu nedgång eller nedstigning, efter 6000 år av människans historia. Vi lever just nu i avslutningen av dessa 6000 år av människans historia.

Enok

Enok – betyder ”Invigd, upplärd eller tränad. Det finns två olika tolkningar angående Enok. Dels att han representerar församlingen som blir uppryckt eller borttagen före syndafloden, eller de messianska judarna, som blir bevarade genom vedermödans tid.

Metusalah

Metusalah – betyder ”Frigiven från döden, och mannen med pilen”. Han är en förebild på Jesus som skal komma tillbaka efter vedermödan, för att bekämpa och övervinna sina fienden. Då kommer han att övervinna dem med sitt blotta ord.

Lamek

Lamek – betyder ”den starke”, ”den mäktige”, ”den oövervinnelige”. Lamek är en förbild på Jesu återkomst för Israel och för världen. Jesus kommer att övervinna och besegra Antikrist vid sin återkomst. Samtidigt är längden på Lameks liv 777 år, som representerar det fullkomliga och perfekta.

Noha

Noha – betyder ”vila”. På samma sätt som Noah blev bevarad och räddad genom syndafloden, kommer också de messianska judarna att bli det. Efter verdermödan, kommer Israel att komma in i sin ”vila”, som också är 1000 års riket eller det messianska riket. Det var åtta personer i arken, och talet åtta betyder ”en ny början”. 1000 års riket är en ny början och en ny tid för människan, där Messias kommer att regera och sätta sin tron i Israel.  

Sem

Sem – betyder ”Namnet”, eller ”den som är firad”. Som namnet säger, så är det en bild på Messias, Konungarnas Konung som blir firad, hyllad och insatt som ”konung i riket för Israel”.

Arpaksad

Arpaksad (en av Sems söner) – betyder ”styrka eller fästning”. Han är också en förbild på Jesus som konung i 1000 års riket.

Avslutning

Vi lever i slutet av människans 6000 år långa historia. Herrens tidräkning visar, att vi närmar oss den sjunde dagen, och det sjunde årtusendet, som också är den vila som både Guds folk och själva skapelsen suckar och längtar efter. Efter dessa sjutusen år, väntar den eviga vilan i det himmelska Jerusalem.

”Det är den tid då ”Guds boning kommer att stå bland människor. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta”. – Upp 21:3

Jesus kommer snart!


lördag 1 september 2018

Kommer USA att attackera Damaskus?



Rykten om krig

Rykten om krig, där nationer hotar eller känner sig hotade, avlöser varandra i media och nyheter. Även om konflikter är ett globalt problem, är det ändå flera av dessa som skulle ha större konsekvens för mänskligheten, om ett rejält krig skulle bryta ut. Några av dessa konflikter är bland annat Nordkorea/USA och USA-Saudi/Iran.

Det som gör det intressant är, att flera av dessa stora konflikter ligger i Mellanöstern och Asien, som båda har en särskild plats i ändetidens utveckling. Det är områden, som uppenbarelseboken pekar på som en plats av krig, mörker, där millioner av människor kommer at få ge sina liv i vedermödans domar.  

Syrien

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

Globalis, ett digitalt uppslagsverk, beskriver de största pågående konflikter i världen just nu, samt konflikter där FN är inne med sina fredsstyrkor. Den ena av de 27 konflikter som Globalis beskriver, är konflikten i Syrien. Det som gör den väldigt intressant, är att den är knuten till flera profetiska uppfyllanden. Den profetia som jag bland annat återkommer till ganska ofta, är profetian om Damaskus förstörelse i Jesaja 17.

Konflikten i Syrien, är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assads Baaths´regim, och flera oppositionsgrupper. Några av de länder som är indirekt involverade är Ryssland och Iran som stödjer Assad-regimen, och på andra sidan USA och dess allierade som Frankrike, Turkiet och Saudiarabien.

Fruktan för en amerikansk attack

Nu stiger fruktan för att oroligheterna tar ytterligare fart, då Ryssland hävdar att USA förbereder en attack mot den syriska myndigheten och just Damaskus, som svar på den påstådda kemiska attacken.

Vad skulle det betyda för den fortsatta utvecklingen i Mellanöstern? Det skulle naturligtvis vara ännu en droppe i den allt mer fyllda bägaren i detta spända område. Samtidigt skulle det vara ännu ett steg i profetiors uppfyllande, där Damaskus kommer att vara en skådeplats och slagfält i ändetiden. Det är verkligen dramatiska tider av profetiska dimensioner – där allt har ett klart syfte – att peka på Jesu dyrbara återkomst.

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen skall ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas." 1 Kor 15:51

Jesus kommer snart!


Källa:


måndag 27 augusti 2018

Massiva, kraftfulla och omfattande tidstecken!



Kina över militär attack mot USA

Kina har precis övat militärt anfall mot USA och dess allierade, som har väckt stora reaktioner från USA. Kina svarar tillbaka, att USA överdriver ”det så kallade militära hotet från Kina”. Kina påpekar, att syftet är till försvar, och inte attack.

En ring av jordbävningar

Vi har precis upplevt flera stora jordbävningar, där den ena var den största vi har upplevt under 2018. Det var ett gigantiskt jordskalv på hela 8,2, nära Fiji och Tonga. Om inte skalvets centrum legat så djupt, så hade det kunnat resultera i katastrofala skador.

Färska tal visar att antalet av jordbävningar runt om på jorden, har ökat med mer än 50 % än normalt. Många frågar sig om de 11 000 jordbävningar vi har upplevt sedan här i juli, är ett tecken på att större jordbävningar är på väg?

Massdöd av djur

Här under sommaren har hela 179 sälar rapporterats utanför Scarboroughs kust i England. Det är NOAA, ett amerikanskt vetenskapligt organ, som rapporterar dessa uppgifter. Talet är tre gånger så högt som under en normal augusti månad, och man vet inte vad det är som orsaker denna massdöd av sälar. Samtidigt har över 100 utrotningshotade havssköldpaddor hittats döda på olika platser i södra Mexiko. Havssköldpaddan är världens största sköldpadda, är den tionde av världens mest utrotningshotade djur.

Värsta översvämningar i 100 år

I Indien så upplever man just nu, den värsta översvämning på 100 år. Det har resulterat i över 300 människors död, och tiotusentals hem är drabbade. Myndigheterna uttalar sig, att ”vi bevittnar något som aldrig förr har hänt i Kerales historia. 

Avslutning

När man skriver och delar nyheter om händelser som sker runt om i världen, så är det ändå bara axplock och utvalda nyheter, som egentligen är långt ifrån fyllestgörande i förhållande till det vi upplever i dag. Tidstecknen är massiva, kraftfulla och så omfattande, att människan bokstavligt talat ”står rådlösa vid havets och vågornas dån”. När människan ”grips av ångest”, så är det en stark känsla av oro, hopplöshet och fruktan som präglar och fasthåller människan i ett grepp. Det är en konsekvens, som kommer av insikten, när människan förstår att hon är fångad i ett mörker, där det inte längre finns någon lösning eller väg ut ur stormen.  

Vi väntar på Jesus, frälsningens ark. I Jesus kan vi vara trygga i vår frälsning och väl vetande, att Herren har ”frälst oss från den kommande vredesdomen”. I frälsningen finns inte bara löfte om barnaskap och evigt liv, men också ett starkt löfte, om att varje barn, och alla dem som tillhör honom – är frälsta, räddade och bevarade från vredesdomen och vedermödans tid.


Jesus kommer snart!

Källa:

onsdag 22 augusti 2018

Snart ska vi se honom sådan som han är!




“Like a bride waiting for her groom. We'll be a Church ready for You. Every heart longing for our King. We sing "even so come". Lord Jesus, come. Even so come. Lord Jesus, come” (Chris Tomlin – Even so Come)
En oförlöst uppenbarelse
1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan som han är.
Genom Jesu offer på korset, har vi fått del av alla Guds underbara löften, och vi har fått del av Herrens villkorslösa kärlek. Det betyder, att han inte kan ge eller älska oss mer än det han gör just nu. Guds nåd och kärlek är konstant, utan uppehåll, där varje sekund i våra liv, är en sekund av Guds kärlek.
Men det finns löften som vi har fått del av, som ännu inte är uppenbarade och förlösta i våra liv. Dessa löften, har med evigheten och vårt saliga hopp att göra. Ett av dom allra mäktigaste, och som jag gläder mig allra mest till – är vetskapen om, att jag en dag ska se min frälsare ”sådan som han är”. För det är ju på det sättet, att vi älskar och följer en som vi aldrig har sett, och våra hjärtan suckar efter ett land vi bara har hört om.
Guds tron och Jesu härlighet
Johannes fick nåden, att både få se Guds tron, och Jesus I all sin härlighet. Det finns ingenting i dessa beskrivelser och symboler som Johannes använder, som inte har en bestämd mening för att ge mening till det som Johannes ser och upplever. Det är underbara förtolkningar som ska ge uttryck för den himmelska härligheten och Jesu underbara skönhet.
Upp 1:12 – Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna 
Johannes såg Jesus stå mitt ibland ljusstakarna av guld. Det här är en bild på Jesus som vår överstepräst i himlen, och som står mitt ibland den kristna församlingen. Fast församlingen inte är uppryckt till Herren på den tidpunkten, så ser Johannes församlingen där. Det betyder att vi som troende har en full garanti för att vi ska hem till himlen en dag. När huvudet för kroppen, som är Jesus själv, är i himlen, så kommer också resten av hans kropp att vara säker på att komma dit. Efe 2:4-6 talar om att vi redan nu sitter med Kristus i det himmelska!
v.13 – en som liknade en människoson
När Johannes såg Jesus såg han ut som en människa. Jesus antog en människas gestalt, då han kom till jorden, och blev till det yttre en människa (Fil 2:6) Jesus var Herren Gud som blev kött bodde ibland oss. Han levde som en människa, på en människas premisser. Han bar människans synd och mörker fast han själv var syndfri. När han var uppstånden och satte sig på Faderns högra sida, så fick han den härlighet tillbaka som han har haft hos Fadern av evighet. Den är den förhärligade Jesus som Johannes ser.

v.13 – klädd i en fotsid klädnad. (gr. Poderes
Det hebreiska ord som är översatt Poderes på grekiska är ordet ”efod”. Det är samma ord som används på översteprästens dräkt i GT. Jesus uppfyllde det profetiska orden angående Messias, genom att både vara konung och överstepräst. Denna dräkt är inte bara översteprästens dräkt, det är också konungens dräkt. Jesus förenar med andra ord dessa två ämbeten - han är både överstepräst och konung i en och samma person. 

v.13 – och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.
Den dräkt som Jesus bär var samtidigt omgjordad med ett bälte av guld. Det var precis likadant med översteprästens dräkt i GT. Skillnaden på dessa två bälten är att översteprästens bälte var gjort av guldtrådar, medan Jesu bälte är av massivt guld. Guld är en symbol på den fulla frälsningen och Guds rättfärdighet. Jesus har ett högre prästämbete, och förmedlar ett bättre förbund som övergår det gamla, då det nya är stadfäst med bättre löften (Heb 8:6)

v.14 – Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö
Den vita färgen på Jesu hår, är en symbol för hans helighet, hans rättfärdighet och hans fulla visdom. I Dan 7:9 blir Fadern, den Gamle av dagar, också beskriven med hår som var som ren ull. När Jesus är uppe på förklaringsberget tillsammans med några av lärjungarna, blir Jesus också förvandlad inför dem med ett ansikte som solen, och skinande vita kläder.                

v.14 – och hans ögon var som eldslågor.
Det är en bild på att Jesus är den som både dömer och ser allting samtidigt. Ingenting är fördolt, men allt är uppenbarat för honom. Han är den som ser vårt hjärtas uppsåt och tankar. Hans genomborrande blick ser alla förhållande, och ser våra motiv för alla våra handlingar. Fadern har överlåtit hela domen till Sonen (Joh 5:22). 
Att Fadern har överlåtit hela domen till Sonen är på grund av att a) Jesus är själv människa, och vet vad det vill säga att vara människa (Joh 5:27) b) Jesus kan döma människan då han själv är syndfri och ren i både tankar, gärningar och ord. Han blev prövad i allt men dock utan synd (Heb 4:15) Vid Kristi domstol ska Herren pröva våra liv inför honom. Allt som inte är byggt på honom kommer att brännas upp, och det som är kvar är det som är byggt på honom själv. 

v.15 – Hans fötter liknade glänsande malm som glöder i smältugnen
Vi kan inte se vilket ämne Jesu fötter är gjort av, men bara att det liknar glänsande malm. Men det kan vara närliggande att tro att det är koppar. Koppar är en symbol för Guds dom som vi kan se på flera ställen i bibeln. Offeraltaret i tabernaklet var också gjort av koppar. Brännoffret var en bild på Jesu kors, och med andra ord en bild på den Dom som blev lagd på Jesus för att människan skulle gå fri. Det var en kopparorm som israeliterna skulle se på i öknen, om dom hade blivit bitna av de ormar som Herren hade skickat in i lägret. Den som såg på kopparormen blev räddad. Ormen som bet är en bild på syndens gift, och kopparormen en bild på Jesu försoning. Jesus tog Guds Dom på sig, för att människan inte skulle behöva dö av syndens gift. 

v.15 – och hans röst lät som dånet av väldiga vatten.
Jesu röst är så fantastisk och stark att den inte kan överdövas av någon annan röst. När Herren talar och lyfter sin röst måste alla lyssna.

Psaltaren 29:3 – HERRENS röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar, HERREN, över de stora vattnen. HERRENS röst är mäktig. HERRENS röst är majestätisk.

v.16 – I sin högra hand hade han sju stjärnor och ur hans mun utgick ett tveeggat svärd.
Det tveeggade svärdet är en bild på Guds allmakts ord. Herren skapade världen vid sitt ord, och han kommer också att döma Antikrist och denna världen med sitt ord. Efter 1000 års riket, kommer han med sitt ord att skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Guds ord är skapande och har liv i sig själv. I Jes 49:2, blir Messias beskriven med en mun lik ett skarpt svärd. 

v.16 – och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.
Gud är ljus och inget mörker finns i honom, och i hans ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Jesus är det stora ljuset som skulle komma till en mörk värld. Jesus blir beskriven som det stora ljuset både i GT och i NT. I NT så har ljuset tagit på sig en mänsklig skickelse genom Jesus.
Jesus är den klara morgonstjärnan, som nu är hos sin Fader i himlen, som också är ljus. Vi kan inte komma dit ännu, men en dag kommer han för att hämta oss till sig för att vi ska vara där han är.  Vi som tror på Jesus blir kallade ljusets barn, och ljus i världen. Vi som en gång var i mörker, är nu ljus i Herren, och blir uppmanade att vandra som ljusets barn.

v.18 – Jag är den förste och den siste
Att Jesus ger utryck för att han är den förste och den siste är en tydlig identifikation med Fadern, som på samma sätt, är den förste och den siste. Han och Fadern är ett, och en och den samma. Det är den treeninge Guden som uppenbarar sig för Johannes. I Upp 1:8 blir Gud uppenbarad som Alfa och Omega (A och O). Dessa två bokstäver är den första och den sista, precis som Jesus uppenbarar sig själv med.
v.18 – och den levande. Jag var död, och se jag lever i evigheternas evigheter
Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Han var helig och fullständig fläckfri.  Jesus dog en ställföreträdande död, och då han hade betalat priset för våra synder, hade döden ingen makt över Jesus. Han dog i kroppen, men blev levandegjord genom Anden. (1 Pet 3:18) Han hade löftet av Fadern att han kunde ge sitt liv av fri vilja för att ta det tillbaka igen. (Joh 10:17-18) Efter att han hade gett sitt liv på korset gick han ner i dödsriket och predikade för andarna som var där. Han predikade om sin fullkomliga seger på korset och om frälsningens väg genom tron på honom.   

v.18 – och har nycklarna till döden och helvetet.
Jesus tog nycklarna till döden och helvetet! Det betyder att Satan är besegrad, och att han inte längre härskar i dödsriket. Jesus har kontroll även där. Vid sin himmelfärd tog Jesus de frälsta med sig från dödsriket och förde dem till himlen. (Efe 4:8) Vid sin återkomst ska Satan bindas för 1000 år, och bevaras i Avgrunden (Upp 20:2) Jesus har nu all makt, både i himmel och på jorden.

Avslutning
Precis som Johannes så kommer jag en dag att få skåda den upphöjde och förhärligade Jesus. Jag vet att jag snart en dag, kommer att få se in i ögonen på honom som uttömde sig själv för min skull på korset, med en evig och fullkomlig kärlek. Jag vet att jag mycket snart, kommer att få se in i de mest kärleksfulla ögon som finns. Jag kommer att falla ner inför hans fötter och tillbe honom för den han är. Omfamna honom, och hoppas på att han aldrig vill släppa mig igen. Min första, min största och min eviga kärlek. Han som är min tro, min kraft, min styrka och mitt hopp - min seger, mitt liv och mitt allt.

fredag 17 augusti 2018

Nytt - 17/9-18 - Uppdatering på "ett kommande fredsförslag" i Mellanöstern



Här i juni skrev jag ett inlägg, om möjligheten för att Trump skulle presentera ett kommande fredsavtal mellan Israel och arabländerna under månaden. Vi såg efterföljande, att det inte kom någon form för fredsförslag som förväntat under sommaren. Här är en uppföljning, och en kommentar på vad som händer just nu i hela den processen.

Senaste uppdatering:



Nytt 17/9 - Trump har precis varit ute och uttalat sig om, att vi nu befinner oss i avslutningen och förlanseringen av det kommande fredsavtalet som USA mycket snart kommer att presentera. Trump uttalar sig att ”den sista delen skal helt på plats, även om det kan hända mycket snabbt”. Det är Trumps svärson Jared Kushner, som arbetar på att få den ekonomiska delen på plats. Det som gör det väldigt spännande för oss som följer utvecklingen, är naturligtvis om det blir ett 7 årigt avtal som kommer bli presenterat, och naturligtvis vad avtalet kommer innehålla.

Källa:
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Trump-peace-plan-in-pre-launch-phase-completing-economic-package-567261


Nytt 8/9 -  Trump hotar och lägger press på Abbas just nu, att om dom inte går med på ett fredsavtal med Israel, så är det slut med nödhjälp till det palestinska folket. Det betyder att USA gör allt vad dom kan för att pressa Abbas till en situation, där dom inte kan annat än att gå med på ett fredsavtal. 

Källa: Trump pressar Abbas

29/8-2018 - Netanyahu säger, att vägen till fred med Palestina, är knuten till ett förbund med arabländerna. Netanyahu uttalar sig: Jag tror att om vi uppnår fred med större delen av arabländerna, kommer det att hjälpa oss att få fred med Palestina. Netanyahu vet inte hur rätt han har. Han talar om förbundet med de många, som kommer att bana vägen för tillfällig fred i Mellanöstern. Den som kommer att få detta avtal och förbund på plats är Antikrist. 

27/8-2018: Senaste meddelande från Vita Huset är, att Trump kommer att presentera en fredsplan den 25 september under själva fredskonferesen.  
Källa _ https://unitycoalitionforisrael.org/?p=15707992


Fredskonferens på Yom Kippur

Den 18 september så håller FNs säkerhetsråd sin årliga fredskonferens. Det här året hålls konferensen den 18 september, som är precis på den judiska högtiden Yom Kippur. På programmet är både situationen i Mellanöstern, och frågor som berör Palestina frågan och en tvåstatslösning.

Kushner och ett kommande fredsavtal

När den amerikanska ambassaden hade invigning i Jerusalem, så gav Jared Kushner, Trumps judiska svärson, signaler om att en fredsplan kunde bli framlagt, just omkring den 18 september i år. USA har tidigare proklamerat att just är Kushner, som mycket snart kommer att presentera en fredsplan för Mellanöstern, med eller utan Abbas. I juni månad uttalade Kushner att ”we are almost done”.

Avslutning

Jag är helt övertygad, om att det kommande ”förbundet med de många” är ett väldigt stort tidstecken, som helt konkret är knytet till den sista årsveckan. Men samtidigt är jag lika övertygad om, att även om ett fredsförslag blir framlagt, så kommer det först att träda i kraft, efter uppryckandet och församlingen är borta från jorden. Det kommer att vara Antikrist som kommer att skriva under detta avtal, och det är Antikrist som skapar en tillfällig fred mellan Israel och arabländerna. 

Det drar ihops sig och tiden är knapp. Endast Herren vet precis hur lång tid vi har tillbaka, men det känns som att vi lever på lånad tid, där pusselbitar och viktiga förberedelser faller på plats.  

Jesus kommer snart!

söndag 12 augusti 2018

En föraning till vedermödan


När vi talar om födslovåndor, är det egentligen en förberedelse och en varsel till det som uppenbarelseboken förutser. Det vi upplever är alltså en föraning till en ekonomisk krasch, en föraning till vilddjurets märke, en föraning till globala krig och epidemier och en föraning till Antikrist framträdelse.

Vedermödan är en helt särskild och bestämd tid. En tid som kommer att vara utanför allt annat som den här jorden tidigare har upplevt. Det är en tid av dom, en tid av mörker, och framför allt en tid när Herren går till rätta med nationerna och utgjuter sina vredesdomar över den här jorden.

Ekonomisk krasch

Warren Buffet, en av världens mest kända investerarare och affärsman, uttalar sig om, att aktierna är mer övervärderade just nu än dom någonsin varit tidigare i amerikansk historia. Det kan betyda att en börskrasch skulle ge absolut mening i förhållande till det ekonomiska tillståndet.

Ny planet

En massiv glödande planet har precis upptäckts i universum. Det som överraskade forskarna, är både storleken på den, men också att denna ”planet-massa” inte kretsar kring en stjärna som det normalt gör. Den har samtidigt ett magnetfält som är hela 200 gånger starkare än Jupiter, och den är nästan 13 gånger så stor.  

Ebola utbrott

Kongo har precis upplevt ett nytt utbrott av den fruktade virussjukdomen Ebola. Hittills har minst ett trettiotal människor avlidit. WHO gör allt vad dom kan för att få tag på vaccin till landet.

Israel hotar Iran

Spänningarna mellan Israel och Iran fortsätter, och Netanyahu hotar Iran med ”hela Israels militära styrka”. Hotet från Israel kommer efter det att Iranstödda styrkor har angripit ett Saudiarabiskt oljefartyg, och Iran har hotat stänga av den viktiga och strategiska Hormuzsundet, där olja transporteras till tredjeländer som USA.

Israel i konfrontation med Hamas


Omkring 150 raketer har precis affyrats mot Israel från Gazaremsan. Minst elva personer har skadats, varav en allvarligt. Hamas har tagit på sig ansvaret för raketattackarna, och det kan verka som ett krig eller en större konfrontation är på väg mellan Israel och Hamas. 

Värmeböljor, tornados och jordbävningar

Michael Snyder skriver en intressant artikel, där han ställer frågan, varifrån kommer alla dessa värmeböljor, tornador, gigantiska dammstormar och jordbävningar vi upplever?

Michael skriver: ”Det sker stora förändringar med vår planet, och experterna ropar på svar. Något dramatiskt håller på att hända på jorden och vi har nått ett slags ”tipp-punkt”. Den här veckan har till exempel regeringen i Nordkorea kallat den rekordhöga temperaturen i landet för ”en oöverträffad naturkatastrof”.

Avslutning

”Herre, i denna sena tid: Om mitt hjärta har svalnat - låt din heliga flamma vidröra och låt det brinna på nytt. Om min längtan efter till tillkommelse har blivit mindre, låt min trängtan efter din tillkommelse vara som trädet som sträcker sina rötter mot vattenbäckar i torra tider. Om mina ögon inte längre är fästa på dig – upplys mina ögon på nytt, och låt mig förstå djupet, höjden och bredden av din gränslösa, ojämförbara nåd och eviga kärlek. Om min mun inte längre ger dig lov och pris – öppna min mun och fyll den på nytt. Låt min bägare flöda över med allt ditt goda, och låta det strömma på nytt i öknen”

Jesus kommer snart!



Källa:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/earth-changes-accelerate-what-is-causing-these-record-heatwaves-massive-firenadoes-giant-dust-storms-and-large-earthquakes