fredag 14 december 2018

Kan vi tyda tidens tecken?Matt 16: 3 - ”Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.”

Genom att studera tidens tecken, kan vi bli vissa om, att vi lever i tidens avslutning. Det var Jesus själv, som bad oss om att vara uppmärksamma på det som händer runt omkring oss, så vi har möjlighet att tyda och få en förståelse av den tid vi lever i. Som jag har skrivit tidigare, så vet ingen människa helt precist när Herren väljer att komma tillbaka, men Herren vill att Guds folk ska känna tiden runtomkring.  

Vad är det då för tecken som är avgörande för att vi ska veta och känna den tid vi lever i? Svaret är, när det sker profetiska tecken som både uppfylls här och nu, men som också kan vara en föraning till det som kommer att uppfyllas under eller efter vedermödans tid, så vet vi att tiden är när.  

Tidens fastsätts

Matt 24: 32-34 - Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Bara ett par exempel på profetior som kan fastställa och ge en indikation på den tid vi lever i, är först och främst den generation som såg Israel, fikonträdet, spricka ut. Löftet är, att den generation som såg Israel pånyttfödas, inte kommer utdö, men får lov till att se ändetidens profetiska löften uppfyllas. Det är i år 70 år sedan Israel blev en nation, och om en generation är mellan 70 och 80 år, så betyder det, att vi lever i tiden.

Upp 13:16 – Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Uppenbarelseboken talar om vilddjurets märke, där alla människor kommer att tvingas märkas för att kunna handla. I dag har nästan 5000 svenskar redan fått ett chipimplantat i handen, och vi är med stora steg på väg mot det system vi vet kommer finnas till i vedermödans tid.

Joel 2:28 - Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar, och era unga ska se syner.

I dag upplever tusentals människor syner, drömmar och visioner som vittnar om Herrens återkomst. Joel profeterade, att i den sista tiden skulle den generation som lever, vara genomsyrad av tilltal från himmelens Gud, där Herrens vittnesbörd genom Guds barn skulle vara ett tecken.  

Men vi kan också ta ett axplock av det som händer i dag, för att peka på vår frälsare och Herres dyrbara återkomst:

Historiens näst största Ebola utbrott

Vi upplever just nu ett utbrott i Kongo, som är det näst största i historien, där över 400 tillfällen har rapporterats. Det största utbrottet skedde i Västafrika i 2014, där över 11 000 människor dog.  


Rykten om krig

Rykten och rädslan för en konfrontation mellan USA och Iran stiger.  Det är USA som ger uttryck för, att dom misstänker Iran för att planlägga ett ”massivt regionalt krig” i Mellanöstern. 


Extremt väder

Det extrema och kaotiska väder som vi upplever runt om i världen, ser bara ut att fortsätta. Just nu är det Asien som upplever extrem kyla, där bland annat Kina har upplevt köldrekord här i december månad.


Ekonomisk krasch

Det är IMF, eller internationella valutafonden, som nu varnar för att det är mörka moln på den ekonomiska himlen. Organisationen uttalar sig, att världen inte är förberedd på ytterligare en kris, och att vi borde vara bekymrade över amerikanska centralbankens möjlighet för att handla och ta åtgärdande vid en ny kris.  


Avslutning

Ser vi tidens avslutning och dessas profetiska händelser som en kommande katastrof för Guds folk, eller är vår utgångspunkt att Herren kommer att frälsa sitt folk från den kommande vredesdomen? Identifierar vi oss med jordens kungar och befälhavare i upp kap 6, som kommer att gömma sig i hålor och bland bergens klippor när Guds domar drar över jorden, eller är vi trygga vid, att Guds folk kommer att vara undangömda och bevarade i tryggt förvar när det sker? Förbereder vi oss på förföljelse och slaveri under Antikrist regim, eller är vi säkra i vår tro, på att vi tillhör skaran i himlen han kommer att häda och förbanna? Det är avgörande, om vi ser den tid som ligger framför som en prövningens tid för Guds folk, eller om det är tecken på att vårt saliga hopp är när. Jag hoppas och ber, att var och en av er, känner glädje, trygghet och välsignelse i vårt dyrbara hopp, väl vetande att Herren är på väg för att frälsa oss, just från den kommande vreden.

Jesus kommer snart!

lördag 8 december 2018

70 nationer är inbjudna till invigelse av altaret till det tredje templetJag har tidigare skrivit om de förberedelser som vi ser i dag, när det gäller uppförandet av det tredje templet i Jerusalem. Det är intressant, då vi kan se att ett kommande tempel, både är knutet till vedermödan och tusenårsriket. Så när det arbetas på högtryck för uppförandet av ett nytt och tredje tempel, så är det profetiskt högintressant, då det pekar på den sista och sjuttionde årsveckan. Jag har bland annat skrivit i förbindelse med dessa förberedelser, om den röd kviga som man nu har hittat, som Israel behöver för att kunna tjäna i templet.

Nationerna är inbjudna

Den senaste nyheten som kommer från Israel, handlar om att Sanhedrin, det som i Bibeln beskriv som ”Stora rådet”, har inbjudit 70 nationer, för att deltaga i invigningen av själva altaren som nu är klart för det tredje templet.
Det sker i förbindelse med den judiska högtiden Hanukkah, som pågår just nu i Israel. Där kommer Sanhedring, att framlägga en deklaration som kommer att läsas högt i slutet av högtiden. Deklarationen är avsett som en inbjudan till nationerna, för att få del av den välsignelse som följer med.

Altaren

Altaret består för närvarande av lösa stenblock, som är lätta att transportera. Stenarna är gjorda av luftbeton, och är kvadratisk 3 meter på varje sida, och 1,5 meter högt. Den judiska prästen, som kallas ”Kohanim”, och nedstammar från Aarons släkttavla, kommer att leda ceremonin. Man är osäker på, om det kommer att föregå ett ritual där man faktiskt slaktar ett lamm, eller om man tar med kött, som redan är förberett. Prästerna uttalar sig, att då ”Hanukkah handlar om att få ljus i mörkret, så är judarnas uppgift att göra detta för världen.

Avslutning

Efter korset stannade Guds profetiska klocka för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje. Guds fokus flyttades från Israel till församlingen, som var en hemlighet från Guds hjärta och något som inte tidigare var känd i GT. Den parentesen har varat i cirka 2000 år nu, men utifrån tidens tecken och Guds ord kan vi se att den parantes, som också är församlingens tid på jorden snart är slut. Då är vi klara till att uppleva den 70:e och sista årsveckan för Israel som också är vedermödans tid.  Därför är det av stor profetisk betydelse när man talar om att uppföra ett tredje tempel i Jerusalem, då ett av den 70:e årsveckans kännetecken kommer att vara ett återuppbyggt judiskt tempel.

Jesus kommer snart!

måndag 3 december 2018

Den sista generationens vittnesbörd


Jag satt och tittade tillbaka på året som gick, och såg på några av dessa otroliga händelser vi har upplevt i 2018. Ett år som på ett helt särskilt sätt har varit en manifestation, och ett uttryck för den profetiska tid vi lever i. Det verkar som att vart enda tecken har varit en enda stor varningssignal - en signal som man omöjligt kan stänga av eller distansera sig ifrån. Orsaken är helt enkelt den, att vi är den sista generationen och ändetidens församling. Vi är vittnen och iakttagare till avslutningen på denna tidens avslutning.

Vi är generationen

Vi är absolut och utan tvivel, den generation som kommer att uppleva uppryckandet, och se Jesu dyrbara återkomst. Vi är den utvalda skara, som kommer att få se Gudsriket, millenniet, bli fysiskt upprättat, med Jesus sittandes på sin rättmässiga tron i Jerusalem. Vi är just dem, som kommer få nåden, att få se det absolut sista slaget vi avslutningen av denna tidsperiod, där Satan för evig tid kommer att kastas i den brinnande eldsjön. Vi är dessa saliga vittnen, som kommer att få se hur Herren kommer att skapa nya himlar och en ny jord, och vi kommer att få se det himmelska Jerusalem, vårt eviga hem, sänka sig från himlen och Guds tron kommer för evigt att vara ibland Herrens folk.

Tecken som inte kan betvivlas

I början av året skrev jag att ”vi är där nu”, och att vi ”upplever tecken i himlen och på jorden som inte kan betvivlas eller ifrågasättas”. Där vi ser dessa tecken på område efter område, och profetiska löften får sitt uppfyllande. Världen har varnat för tider av katastrofer i ganska lång tid nu. Här i 2017, skrev tusentals vetenskapsmän ett undertecknat ”varningsbrev” till mänskligheten, där det varnades för en kommande och imminent apokalyps. Det vi upplever genom jordbävningar, våldsamma klimatförändringar och vulkanutbrott vittnar om att detta varningsbrev är på allvar.

Jorden ringde som en klocka


Vi har precis upplevt ett ovanligt fenomen, som experterna inte kan hitta en förklaring på. Tidingen ”National Geographic” uttryckte sig om händelsen och skrev att ”man tror inte, att man någonsin har sett något liknande”.
Det var den 11 november var det något som hände djupt nere i Indiska Oceanen. Seismiska sensorer registrerade ovanliga skakningar som experterna inte kan förklara. Dom beskriver det, som att jorden ”ringde som en klocka”. Vi har tidigare upplevt dessa oförklarliga basunljud runt om i världen. Här är det alltså i havets djup, att jorden upplevs som en ringande (varnings) klocka.  

Källa:
https://tribunist.com/news/nobody-understands-why-the-earth-just-rang-like-a-bell/

Avslutning

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Om och om igen, så fortsätter Herren att uppmuntra och bekräfta detta underbara och profetiska ord, som vittnar om att Herren mycket snart kommer tillbaka. Hur många fler tidstecken behöver vi, och hur många profetiska tilltal ska det till för att vi ska förstå allvarsamheten och betydelsen av den tid vi lever i?

I den korta tid som är kvar så låt oss hålla fast! Låt oss hålla fast, och fortsätta att låta Herrens nåd och gränslösa kärlek vara fundamentet i våra liv. Låt oss hålla fast, och värna om Herrens närhet och prioritera vår relation med honom. Låt oss hålla fast, och beskydda våra hjärtan för synd och denna tidens omsorg. Låt oss hålla fast, och fortsätta att lyssna efter Herrens röst, den stilla susningen i våra liv. Låt oss hålla fast i vår underbara frälsare och Herre, för han kommer mycket snart.

Guds rika välsignelse

tisdag 27 november 2018

Bara Jesu blod frälser och säkrar en plats i den uppryckta skaranEn fråga som fortsätter att komma, och som jag upplever ett starkt behov att skriva om, är just den, om vem som är ”värdig” en plats i själva uppryckandet. Vad är det som garanterar, och gör att jag kan vara helt trygg, att just jag får följa med om Jesus skulle välja att komma tillbaka i dag?

Bara Jesus

Det är ingen hemlighet, att på det sätt jag tror och förstår Guds ord - är att allt beror på Jesus och det han gjorde på Golgata kors. Våra egna gärningar, och allt tillägg till Guds nåd och Jesu blod, gör ingen skillnad alls. Om det är på det sättet, att allt beror på Jesus, då kan jag vara trygg i, att det Jesus gjorde på korset är nog, och räcker för varje område i mitt liv. Det är det som kallas och beskrivs som en oförtjänt, gränslös och oförklarlig kärlek och nåd!

Ett uppmuntrande vittnesbörd

En kär broder delade en dröm som jag gärna vill dela med er, som jag tror kommer uppmuntra och välsigna. Den handlar just om det som förvandlar och gör oss redo:

 ”Jag hade en dröm i natt. Vi var på någon form av nöjesfält. Folk roade sig och var glada. Jag och några till kände ofrid och olust över att vara där. 
Vi suckade till Herren om art få komma där ifrån. För att ta sig därifrån behövde man visa upp en liten leksaksbil som fungerade som biljett och symboliserade resande. Bilen var dock för smutsig och svart i tonen för att duga som biljett. Vi bad till Jesus och bilen blev rödare och rödare som blod. Då kunde vi åka därifrån och frid och lättnad kom. Vi åkte över en enorm bro över ett mörkt hav. När jag vaknade kände jag att drömmen kan ha varit från Herren, och jag vill dela den med dig. Jag tolkar drömmen som att nöjesfältet är världen där folk roar sig. Vi vet dock att tiden håller på att ta slut men vi sitter fast delvis i världen. Den röda färgen som gjorde att vi fick klartecken att åka symboliserade Jesu blod. Jesu blod är det som renar oss så vi kan ta oss härifrån när han kommer. Bara Jesu blod räddar oss ifrån domen och gör att vi får komma med när han hämtar oss.” 

-Tack broder, för att du delade den här drömmen med oss. 

Genom tro, utan laggärningar

Rom 1: 17 – Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

En av dom viktigaste punkterna i Paulus undervisning var, att lagen inte längre grunden för frälsningen, men i stället ”tron utan gärningar”. Att den rättfärdige skal ”leva av tro”, betyder att både rättfärdiggörelsen och frälsningen fås endast genom tro.

Tron är en gåva från Herren, och egna gärningar var inte längre ett indirekt krav för att få del av frälsningen. Det här är Guds rättfärdighet i församlingens period, att det är bara är tron på Jesus, som är vår rättfärdiggörelse, som ger oss frälsning. Det betyder, att vårt liv och position i Herren fast. Vi har redan dött och uppstått med Kristus på korset, och vi sitter redan i det himmelska med Herren (Kol 3:1). Vi är rättfärdiggjorda, utvalda och heliga (Rom 3:28). Vi har samtidigt fått det löfte från Herren, att ingenting i den här världen kan skilja oss från denna kärlek i Kristus (Rom 8:39).

Guds barn

Joh 1:12-13 – Vi är födda av Guds vilja

Evigt liv är inte bara en plats som vi kommer till när vi dör. Det eviga livet, är det som Herren ger oss när vi blir ”födda på nytt”, för att bli Guds barn. När vi tar emot Jesus som vår frälsare, sker en andlig process i våra liv - där vi både dör, uppstår, och tar säte med Kristus i det himmelska. Vid pånyttfödelse, så inblåser Herren samtidigt sitt eviga liv i oss.

På samma sätt som när man föds i en naturlig kropp, kan man inte helt plötsligt bli ofödd igen. På samma sätt, är det lika omöjligt för oss som är döda i Kristus och födda på nytt till Guds barn, att ”komma till liv igen” och bli ofödd i Guds rika. Allt har med Jesu blod och verk på korset att göra, och det säkrar oss en plats i den skara som en dag kommer att mötas på himlens skyar.

Jesus kommer snart!


onsdag 21 november 2018

Tidstecken som pekar på Jesu återkomst1000-tals stridsvagnar med röda stjärnor

Det låter som konspirationsteorier, men en amerikansk journalist, Alex Backman, har efter ett besök i México, hävdat, att han har bevittnat tusentals stridsvagnar med röda stjärnor som åker genom México just nu. Det spekuleras i, att det kan vara ett tecken på, att Ryssland bygger militära fabriker i Sydamerika just nu, nära gränsen till USA. Det ser ut som at ingen litar på ingen nu för tiden, och världen förbereder sig på värst tänkbara scenario.

USA – en nation under dom

När vi ser dessa våldsamma bränder i Kalifornien just nu, så blir jag påmind av den profetia som David Wilkerson delade i I 2009, där han gav ett brådskande budskap från Herren. Han varnade bland annat för upplopp och eldsvådor i New York, och andra storstäder runt om i hela världen. David Wilkerson menade själv, att USA som nation, var under Guds dom.

Det är den största skogsbranden i Kaliforniens historia, som är helt utom kontroll och sprider sig extremt snabbt och aggressivt. Dödssiffran stiger och närmare 80 människor har fått sätta livet till.

Nyval i Israel?

Tidningen ”The Jerusalem Post” delar en intressant artikel som berör det kommande nyvalet i Israel, och hur den i så fall kommer till att påverka det kommande fredsavtalet. Det ser ut som att Trumps presentation av ”århundradets avtal”, som han själv kallar det, kommer att utskjutas om det blir på det sättet, att det blir nyval i Israel. Trump kommer i så fall att tänka på nationella intressen och Israels säkerhet och inte lägga fram den amerikanska planen förens efter valet.

1,5 millioner häxor i USA

Som en uppföljning på den artikel jag skrev om det tilltagande intresset för det ockulta, skriver tidningen Christian Post, en skrämmande artikel på påstår, att det nu finns över 1,5 millioner häxor i USA?! Enligt undersökningar har talet stigit från 8000 i 1990, till 340 000 i 2008, och till i dag, cirka 1,5 millioner.

Avslutning

Dessa artiklar är i sig själva så skrämmande och trista, men också helt naturligt, då vi nu lever i slutet av denna tidsålder. Samtidigt som det är ett konstaterande av den tid vi lever i, så ger det en nöd för den här världen och visar behovet för en genuin och genomgripande väckelse.

Vi förmår inte att skapa eller planera väckelse i oss själva, men vi behöver gå till sidan, och låta Herren komma till i vårt eget tillkortakommande. Där vi inte själva förmår i våra familjer, och där vi inte själva förmår i vårt samfund och församlingar, vill han komma med sin frälsning och förvandlande kraft. Ger vi Herren utrymme, och ger uttryck för att vi behöver honom mer än någonsin i våra församlingar och liv? Han är den enda som kan göra en skillnad, och räcka ut sin mäktiga frälsande hand och nå den mest fallna själ, som är fångad av mörkrets krafter.  

Jesus kommer snart!

Källa:


fredag 16 november 2018

SOS – Herren kallar snart hem sina ambassadörer!Jag som upplever en ”urgency” från Guds hjärta? En SOS  signal går ut, som en kraftig vädjan och en appell. Den ljuder så högt, klart och tydligt, att man inte kan undgå att höra om man vill väljer att lyssna. Det är en uppmuntran till sitt folk om vår kommande förlossning, och en varning inför det skeende och mycket allvarliga tid vi lever i.

Herrens ambassadörer

2 Kor 5:20 - Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!

En ambassadör är ett diplomatiskt sändebud, och representerar det land som har sänt honom. På samma sätt är vi, Herrens folk, Kristi sändebud eller Herrens ambassadörer. Det första ett land gör, när man är i konflikt, och innan dess att man går i krig med ett annat land, är att kalla hem sina ambassadörer.
Herren kommer snart att påbörja ett krig, och gå till rätta med människan och nationerna i den här världen. Det kommer han att göra, genom att döma världen genom 21 domar, med hjälp av sigill, basuner och vredesdomar. Men på samma sätt som en vanlig ambassadör, kommer vi, Herrens sändebud, att kallas hem av Herren innan dess.

Bevarade från vreden (orge)

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.

Det löfte som Herren har gett oss, är att Jesus har frälst oss från den kommande vredesdomen. När man påstår att Guds vrede, eller vredesdomen först blir uppenbarad i slutet av den stora nöden, är det helt enkelt inte sant och obibliskt. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet ”orge”. Alltså den vrede som Herren lovar att frälsa oss ifrån.

Första gången vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (Aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. När man ser tillbaka på de tidigare sigill som har varit före det sjätte, är det heller inte svårt att se att denna vrede också har genomsyrat de första fem sigillen, som bland annat har resulterat i globala krig, ekonomisk hyperinflation, hungersnöd och virusutbrott, som har orsakat att en fjärdedel av jordens befolkning har omkommit. 

Avslutning

Jes 26:19-21 – Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta.

Snart kommer basunen att ljuda, och det kommer att vara en förlösande signal för oss, Guds folk. Signalen vittnar inte bara om vår kropps förvandling, och det att vi kommer att få evighetskroppar med en helt ny härlighet. Denna signal betyder samtidigt, att Gud kallar hem sina ambassadörer till sig, innan dess han går till rätta med den här världen. Han kommer att kalla oss hem, in i sina boningar, där vi kommer att vara gömda ett ögonblick (7 år), samtidigt med att Guds domar kommer att bli förlösta.  

Jesus kommer mycket snart!


söndag 11 november 2018

FN önskar en global regering inom 12 årNågot som verkligen gör det intressant att dela tidens tecken, är när det sker profetiska händelser, som bekräftar den tid vi lever i. Dessa tecken visar sig både i naturen genom klimatförändringar och naturkatastrofer, men också på det sociala, politiska och det ekonomiska området. 

Global världsregering

Sedan 60-talet har det funnits tankar inom FN, att en världsregering skulle växa eller komma ut ur FN. I FN:s deklaration, finns en grundsyn om mänskliga rättigheter, men också det, att varje person har rätt till ”liv, frihet och säkerhet”. I år 2015, tog FN ett stort steg mot just en global världsregering, där dom skickade ut ett dokument ”transforming our world” – agenda år 2030. Detta dokument är långt större än det tidigare grundlag, och handlar om följande fem områden: jorden, välstånd, fred och partnerskap. Jämte detta, finns utvecklingsmål för att förbättra livet på jorden.

Den internationella världsordningen kollapsar

Det var också i 2015, att 20 av världens största ledare var samlade, för att hålla konferens om det allvarliga tillståndet i världen. Den tyska diplomaten, Wolfgang Ishinger, som var koordinator för arrangemanget uttalade följande och nästan profetiska uttalande:

”Vi lever i en tid där den internationella världsordningen kollapsar just nu. I detta vakuum prövar alla för att se hur långt de kan gå. Det finns ett behov av en ”global regering”.

En religion, politik och ekonomi

Upp 13: 3 – Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför at han hade gett sin makt åt vilddjuret.

Det profetiska ordet slår fast, att det kommer en tid, där den här världen kommer att uppleva en gemensam politik, ekonomi och religion.

Det kommer att ske genom Antikrist, som enrådigt kommer att leda världen, i det största världsrike som jorden någonsin har sett. Han kommer också, och tillsammans med den falske profeten, att införa ett gemensamt ekonomiskt system, genom att införa vilddjurets märke, som alla människor kommer tvingas att använda, vid alla former for ekonomisk handel. Antikrist kommer samtidigt att kräva all form för religiös dyrkan, och kommer inte att tillåta att andra än honom själv, kommer mottaga och få tillbedjan. 

Avslutning

Min personliga överbevisning är, att det inte kommer att gå 12 år innan dess att vi kommer att uppleva det scenario som inlägget beskriver. En global regering kommer på plats, så snart att församlingen är borttagen från den här jorden. En ny man, som den här världen inte tidigare har känt, kommer att träda fram och ge världen dom svar den så desperat behöver. Han kommer att förklara vart alla människor har försvunnet, och han kommer att kunna förklara vad som behövs göras, i denna akuta och desperata situation.

Vedermödans inleds med det första sigillet som bryts, när ryttaren på den vita hästen träder fram. I kölvattnet av Antikrist, den första ryttaren, kommer krig, naturkatastrofer, en ekonomisk krasch och Guds vredesdomar som kommer att skaka den här världen. 

Ett desperat rop går ut i denna sena tid – den handlar om Jesu dyrbara återkomst!

Källa:


onsdag 7 november 2018

Maranata – du vår Herre, kom!Upp 22:17 – Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga: ”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. 

Ordet Marana´ta är armeiska och betyder ungefär ”Du vår Herre, kom!” Råbet och bönen efter vår Herre Jesu Kristi återkomst har funnits och hörts genom alla tider. Den föddes på apostlarnas tid, och vi kan uppleva den genom hela församlingens historia. Vi ser det genomgående i apostlarnas förkunnelse, och det är en röd tråd genom hela NT, att Herrens folk ska vara vakande, väntande och leva i en ständig förväntning på Honom som ska komma.


Ett rop från ändetidens församling


Ännu i denna tid finns det ett rop och en bön som kommer från Guds vakande och väntande församling. Det ropet kunde vara en bön och ett uttryck för många saker som ligger på församlingens hjärta, men det här ropet kommer från ändetidens församling som har sett den tid vi lever i. Ett folk som kan se att den värld vi känner till är på väg mot upplösning, och som samtidigt kan känna att förlossningens dag är nära. Det är en bön som kommer från församlingens hjärta, och som handlar om en enda sak: Att Jesus snart må komma och hämta sin församling till sig.

Församlingen är född med en nedlagd längtan efter den dag då vi kommer att få se och möta vår frälsare och konung. Den längtan och det ropet växer sig starkare allt eftersom att vi kan se och uppleva att vi med hast närmar oss denna tidsålders slut. Vi lever i en tid då bruden gör sig redo i väntan på sin brudgum. Det är en tid av väntan och en tid av förberedelse på det som snart ska komma.      

Driven av kärlek till sin brud


Höga Visan 2:8 – Hör min väns röst! Se, där kommer han! Han springer över bergen, han hoppar fram på höjderna.

Höga Visan 2:10 - Min vän börjar tala, han säger till mig: Stå upp, min älskade, du min sköna, och kom. 


Jesus kommer, och det som driver honom är hans villkorslösa kärlek till sitt folk, och sin längtan att förenas med sin brud. Vi måste förstå att Jesus längtar långt mer efter oss, än vi någonsin kan längta efter honom. Dagen kommer, då han kommer över bergen och över höjderna. Han kommer springandes emot oss med en kärlek som inte kan beskrivas med ord, och han kallar på oss att stå upp, och komma honom i möte.


1 Tess 4: 17 – Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.


Löftet från Herren är, att vi och tillsammans med våra syskon som har gått före oss, ska ryckas bort för att möta Herren i skyn. Han lovade att han ville gå bort för att förbereda plats åt oss, för att han skulle komma tillbaka och ta oss dit han är. Så vi lyssnar efter Guds befallning, och vi lyssnar efter en ärkeängels röst och Guds mäktiga basun. För det är då han kommer, för att hämta sitt utvalda och himmelska folk, hem till den plats han har förberett för oss. 

Jesus kommer mycket snart!

lördag 3 november 2018

Församlingar firar Halloween med Zombier och dansande skelettVi lever dessvärre i en tid, där onda krafter försöker att stjäla den första kärleken från Guds församling, och dra henne bort från närheten, intimiteten och renheten i Herren. Även om vi upplever och ser, hur orenhet och avfall får grepp i Guds församling, blir man ändå överraskad över vissa nyheter som kommer ut.

Halloween blir firad

Halloween är en helt igenom en ockult och mörk tradition, som ingenting har med Herren att göra. Bilden jag har lagt ut, är ett exempel på en församling i USA, som otroligt nog väljer att dra in Halloween-temat i församlingen, där man spelar upp skådespel som innehåller skelett, spöken och häxor. Andra församlingar hoppar på samma ide, och firar samma tradition i mer eller mindre dimensioner.

Ockultismen tilltar

Jag har velat skriva om det tidigare, då det ser ut till, att vi upplever en ett globalt problem, med stigande dragning till det övernaturliga, ockultism och Satansdyrkan.

Ett skrämmande exempel, är denna kvinna, som träder fram och vittnar om, att hon har haft sexuellt umgänge med över 20 olika andar i sitt liv. Hon berättar fortsättningsvis, att hon nu har mött den ande som hon är förälskad i, och samtidigt önskar att gifta sig och ha barn med.

Ur Davids Wilkersons bok – Synen

David Wilkerson, talar just om det tidstecken som den stigande ockultismen är, och skriver i sin bok ”Synen” från 1973:

”Fastän världen stapplar på avgrunden till krig och ödeläggelse, säger Bibeln, att människorna skall vända sig till djävulsdyrkan och tillbedja sataniska andar och även tillverka avgudabilder av metall, sten och trä. Den spridning av ockultismen som vi ser idag är förutsagd i Bibeln som ett tecken att tidsålderns avslutning står för dörren. Ungdomar idag lovar satan tro och lydnad, eller också tillbeder de vetenskapens och teknikens gudar. Bara en värld besatt av onda andar kan skjuta åt sidan den terror och skräck det måste innebära att se en tredjedel av människosläktet förgås i krig. Men snart faller människorna tillbaka i sitt gamla liv i upproriskhet och omoral”

Avslutning

På samma sätt som Herrens härlighet, änglar och Guds övernaturliga ingripande, är mörkret och avgrundens demoner lika verklig. Demoner och onda andar manifesterar sig på olika sätt, men med samma agenda, att bedra en hel mänsklighet och dra den ner i helvetets avgrund.

Vi upplever hur David Wilkersons profetiska ord går i uppfyllelse, och vi ser en föraning till det som kommer att bli fullt ut manifesterat i vedermödans tid. En tid där ondskan och mörkret blir så påtagligt, att man kommer att kunna ta på det och se det med egna ögon. Men mitt i detta mörker, och i den mest demoniska omständighet, räcker Jesu dyrbara blod, som kan upprätta, befria och hela varje sargade och förlorat hjärta.

Jesus kommer snart!


Källa: