fredag 15 september 2023

Basunhögtiden och väldiga tidstecken

 


Kära Syskon,

På samma sätt som förra året delar jag utdrag från Lars Enarsons inlägg om Basunhögtiden. Normalt brukar jag peka på Pingst eller Shavuot som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet.

Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, och som jag förstår det, infaller den runt den 15-17september i år. Men enligt den judiska traditionen är det först när två vittnen ser nymånen som Rosh Hashanah börjar. Många argumenterar för att det först är möjligt för ögat att se nymånen när den har en viss procentandel, vilket skulle göra att det korrekta datumet är runt den 18/19 september. Det skulle då stämma överens med de tecken vi upplever i himlen runt den 19 september.

Här är utdrag från Lars Enarsons inlägg om Basunhögtiden:

Basunhögtiden

”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten.

De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst.

Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:23-25)

Basunhögtiden firas som en vilodag, en Sabbat, då man blåser i shofar. Varför det? Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2:16-17 att Herrens högtider är "en skugga av det kommande." Att man blåser i shofar under Basunhögtiden betyder att det är en skugga som pekar fram emot den basun som ska ljuda vid Messias återkomst,

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess. 4:16-18)

Inom kyrkan finns som sagt i prinicip ingen tradition angående basunhögtiden. När man däremot studerar vad de judiska rabbinerna lär om Basunhögtiden, så förbluffas man dock över hur exakt det överensstämmer med vad Apostlarna skriver om Jeshuas återkomst i det nya förbundets skrifter. Det är nästan ofattbart hur väl det stämmer. Bibeln är i sanning EN bok med ETT budskap från pärm till pärm. Här är några saker som rabbinerna lär ut om Basunhögtiden.

1.   Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med "Den uppväckande trumpetstötens dag". Paulus förklarar " Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå." Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst. Vilken basunstötens dag det kommer att bli!

2.   För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, "Den dolda dagen." Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jeshua sade om den dag då Han skulle komma, "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.

3.   För det tredje kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen. Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Högtiden kallas för den sista basunen, eller den sista shofaren, av två skäl. För det första på grund av att shofaren blåses i synagogorna varje morgon under den sjätte månaden för att väcka upp folk och göra dem förberedda inför den sista stora shofaren som blåses under Basunhögtiden. Man blåser sedan inte mer i shofar igen förrän på Försoningsdagen.

För det andra lär rabbinerna att det bara finns två tillfällen i Skriften när Herren själv blåser i shofar. Första gången var på Sinai under Shavuot då Toran gavs. Den andra och sista gången blir när Messias kommer enligt Sakarja 9:14-15, "Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, HERREN skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. HERREN Sebaot skall beskydda dem"

4.   För det fjärde kallas Basunhögtiden för Messias bröllop. Det är slutfasen i bröllopsceremonin som kallas "Lakach" och infaller när Brudgummen tar oss till sin sida, för att vi ska få vara med honom för alltid. Vi vet att detta också är i linje med Nya Förbundets skrivna ord. "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh. 14:3) Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst. Med början vid Lövhyddohögtiden kommer vi att fira Lammets bröllopsmåltid i tusen år i Jerusalem.

5.   För det femte kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, "Domens dag." Paulus säger i Apostlagärningarna 17:31, "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det." Vidare förklarar han i 2:a Tess 1:5-8, "Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jeshua kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jeshuas evangelium."

6.   För det sjätte kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, "Åminnelsens dag." Vi behöver kontinuerligt påminna oss om den fantastiska dag då Messias kommer tillbaka. Paulus skrev "Trösta därför varandra med dessa ord." Vi behöver komma ihåg "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jeshua Messias skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13) och glädjas i detta hopp. Det blir en dag olik alla andra dagar, Sak 14:6-7. Petrus skrev, "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom." (2 Pet. 3:14)

7.   För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder "årets huvud" eller "årets begynnelse." Även om det bibliska nyåret infaller på våren och motsvaras av uttåget ur Egypten och vår nya födelse, så förknippas också Basunhögtiden med en ny begynnelse och firas därför idag som det judiska nyåret.  

Mark Biltz och jubileumsår

Ta gärna del av denna mycket intressanta intervju med Mark Biltz.

Det Mark Biltz påpekar är att vi just nu befinner oss i ett jubileumsår; ett jubileumsår som avslutas ved Rosh Hashanah, då Israel går in i år 5784. Jag har tidigare skrivit mycket om det Shmita-år som avslutades förra året, 2022. Men det Mark påpekar, precis som många andra, är att det finns en förväntning att Herren kommer tillbaka i ett jubileumsår, vilket vi med andra ord befinner oss i just nu. Mark delar sedan ett ord från Ordspråksboken kap 7:

Ord 7:19-20 - För min man är inte hemma, han har rest långt bort. 20 Han tog med sig en påse pengar, först vid fullmåne kommer han hem.”

Det Mark poängterar är att detta ord "fullmåne" är felöversatt och borde i stället vara "nymåne". I år är det nymåne som vi upplever mellan den 15 och 19 september vid Rosh Hashanah, vilket inleder nästa år. Vi får se vad som händer, men vi lever i mycket spännande tider. Jesus kommer mycket snart tillbaka för att hämta sin församling, och detta år, 2023, verkar vara det år då Jesus kommer tillbaka.

Maranatha

Mikael

 

22 kommentarer:

 1. Basunhögtiden eller Rosh Hashanah börjar vid nymåne i dag den 15, men det är först när nymånen är synlig för ögat att den egentligen börjar. Tvi vittnen skulle se nymånen på himlen som en bekräftelse på att högtiden hade börjat. Så vi förväntar att det sker någon gång mellan den 15 och den 19 september.

  När det är ett jubileumsår, som många påstår att vi befinner oss i, så är det på det sättet att den stora basunen först blir blåst 10 dagar senare, så i slutet av september. Ingen känner tidspunkt för Herrens komma, men året (jubileumsår), tecken i himlen men också dessa överbevisande tecken i världen pekar på september och resten av året som något helt särskilt.

  Jag är helt överbevisad om att Jesus kommer mycket snart!

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 2. Det drar i hop sig mellan Kina och Taiwan. Kina har nu helt omringat Taiwan med 140 stridsflygplan och 50 krigsfartyg!

  Militärexpert säger att Kinas senaste luft- och sjöövningar nära Taiwan kan signalera strategi för överraskande attacker.

  https://www.scmp.com/news/china/military/article/3234581/plas-latest-air-and-sea-drills-near-taiwan-could-signal-surprise-attack-strategy-analysts-say

  Mikael

  SvaraRadera
 3. Profetiska nyheter:

  Vi har tidigare skrivit om det viktiga möte som FN kommer att hålla här på måndag den 18 september, där man framskyndar beslut som har med 2030 agenda att göra. Nu visar det sig att man samtidigt vill ha den israeliska fredsprocessen som en del av agendan. Israelfrågan och fred i Mellanöstern är därmed helt uppe på högsta nivå och har hela världens uppmärksamhet.

  Jesus kommer mycket snart!

  https://www.timesofisrael.com/saudis-co-hosting-un-event-aimed-at-revamping-israeli-palestinian-peace-process/

  Mikael

  SvaraRadera
 4. 1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

  Internationella fredsdagen infaller varje år den 21 september.

  Generalsekreterare Ban Ki-moon kräver att man lägger ner vapen och en 24-timmars vapenvila den 21 september, som uppmärksammas runt om i världen varje år som den internationella fredsdagen.

  "Den här dagen, inför fredens dag, ber jag alla partners att ge sina röster till denna uppmaning om vapennedläggning och att arbeta oavbrutet under de kommande dagarna för att åstadkomma en 24-timmars vapenvila den 21 september, sade Ban i ett uttalande på torsdagen.

  "Låt oss göra den här internationella fredsdagen till en dag utan våld och en dag av förlåtelse. Om vi för en dag kan leva i en värld utan aggression och fientlighet, kan vi föreställa oss hur mycket mer som är möjligt”, tillade han.

  Min kommentar:

  Överskriften för det som FN och den här världen ropar om är precis som det som står på FN:s hemsida: Peace & Security (Fred och trygghet). Det är precis de ord som profetian i 1 Tess 5 innehåller. Där säger Guds ord att i de tider när man ropar efter och säger "Fred och trygghet" då drabbas människan av undergång (vedermödan).

  Jag tror inte att det är tillfälligheter när vi hör dess ord om och om igen. Det är en profetisk uppfyllelse av den tid vi lever i, och en av de absolut sista profetior som är knutna till vedermödans start.

  Jesus kommer snart!

  Mikael

  SvaraRadera
 5. Uppenbarelseboken kap 22

  7. "Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok."

  12. "Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.

  22. Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom Herre Jesus!

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 6. Amen längtar hem ,tack ännu en gång. allt du delar Shalom broder /Yvonne

  SvaraRadera
 7. I dag börjar FN:s SDG Summit-konferens där man ska framskynda och göra avtal i förhållande till 2030-agendan.

  En av de saker som står på agendan är "Fred och säkerhet", inklusive frågan om Israel i Mellanöstern. När världen talar om fred och säkerhet, är det viktigt att lyssna, eftersom detta är en profetia som hämtats från 1 Tessalonikerbrevet 5. I de tider då man säger "Fred och trygghet" kommer undergången (vedermödan) plötsligt.

  Jesus kommer snart!"

  https://pmnch.who.int/news-and-events/events/item/2023/09/18/default-calendar/2023-sdg-summit

  SvaraRadera
 8. Saudiarabien informerade Biden-administrationen om sitt beslut att stoppa alla samtal om normalisering av förbindelserna med Israel på söndagen, citerade det arabiska nyhetsmediet Elaph en israelisk tjänsteman vid premiärministerns kansli.

  Det innebär att det stora avtalet just nu är pausat. Vi vet att det stora avtalet kommer att bli av mellan Arabvärlden och Israel, men det är antikrist som har möjlighet att få det på plats. Detta avtal kommer att sätta igång den sista och 70:e årsveckan

  https://www.jpost.com/middle-east/article-759423

  Mikael

  SvaraRadera
 9. Vi har många vittnesbörd från unga och gamla både i Sverige och övriga världen som talar om att Herren kommer. Genom vårt inre vittnesbörd, drömmar och syner förstår vi att tiden är kort.
  Gud talar till dig varje dag! Det är lätt att ledas av hans Ande i varje omständighet. Många "vardagskristna" tror inte att Gud någonsin talar till dem, eftersom de aldrig fått ett hörbart tilltal från honom, aldrig sett en syn och kanske aldrig fått ett profetiskt budskap som talat rakt in i deras situation. Likväl talar Gud till varje troende. Han talar genom det inre vittnesbördet. Om du inte har allt klart med Gud nu, se till att få allt klart nu. I morgon kan det vara för sent!
  Guds rika välsignelse över er alla! // Shalom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag instämmer med Y.A. Tack för ett välsignad inlägg, Lelle.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 10. Tack Lelle!
  Detta behövde jag höra! Bad inatt om att få höra Jesu röst så jag kan känna igen den..förstår nu att jag ska lyssna till Andens stilla susning o vägledning i mitt inre, o vara uppmärksam när han talar genom ordet.
  / Y.A.

  SvaraRadera
 11. Var uthålliga i Kristus! Be Be Be! Våra böner är starkare och mäktigare än vad vi inser och förstår. En kristen kan se mer och längre på sina knän än när han står på sina fötter. Herren kommer håll er nära honom! Guds rika välsignelse över er alla! // Shalom

  SvaraRadera
 12. Kära syskon , Jesus kommer snart. Man tror knappt detta är sant jag kopierar här

  Vad händer i Filadelfiakyrkan i Stockholm? Kommer det att finnas upp och ned vända kors (enligt arrangörens foton) under en konsert den 25 september? Detta i ett Guds hus där människor blivit befriade från ondskan genom Jesu seger på korset? Filadelfiakyrkan dras med mycket stora ekonomiska problem. Om man i desperation söker finanser genom sitt bolag Filadelfia Convention Center på annat håll än från Guds välsignade källor ska man nog inte räkna med att det går bättre. Inte vill väl världens makter att Filadelfiakyrkan ska ha välgång ekonomiskt? Eller andligt? Nej jag tror detta visar en kyrka som förlitar sig på något annat än Gud och som riskerar att få smaka frukterna av den död som kommer att manifesteras på den scen där människor i mer än 100 år fått möta Jesus, bli förvandlade, helade och upplevt dopet i den Helige Ande.
  -----

  Filadelfia kommer att upplåta sina lokaler för ”mörk energi"

  Mats Olofsson, före detta medlem i Filadelfia Stockholm skriver på Dagen debatt.
  "#The Rock Orchestra by Candlelight kommer att framträda i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 25 september i år..." Musikerna är utklädda till skelett och scenen är ”utsmyckad” med ”krokiga slingrande torn, svävande lyktor och gigantiska headbanging-dockor” (läs djävulsliknande figurer).

  https://www.dagen.se/debatt/2023/09/19/vad-kan-fa-filadelfia-att-upplata-sina-lokaler-for-mork-energi/

  Smakprov på musiken:
  https://www.facebook.com/100076118142482/posts/264195726127697/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nya Smyrnakyrkan Göteborg verkar bli allaktivitetshus, med idrottshall, som jag vet att föräldrar klagar på andra orter som satsat på idrott, där särskilt flickor i församlingen har hittat livspartner, när dom stannat kvar för att titta på någon match, tryggheten i församlingens närhet försvinner.

   Radera
  2. Jag blev tvungen att kontrollera uppgiften du skrev då jag knappt trodde mina ögon, men det stämmer! Den 25 sept är Candellight bokad på Filadelfia Stockholm…..
   Jag kände mig nödgad att ifrågasätta hur Filadelfia kan upplåta sina lokaler till element som utstrålar mörk energi.. https://www.dagen.se/debatt/2023/09/19/vad-kan-fa-filadelfia-att-upplata-sina-lokaler-for-mork-energi/
   Undrar om jag får svar…..
   Sorgligt är det….
   Men oxå ett tecken på Jesu dyrbara återkommande❤️
   Guds frid önskar jag er alla…
   Mvh /Mats

   Radera
 13. En ny konflikt hotar i Europa efter Azerbajdzjans attack, som kan vara början på ett fullskaligt krig

  https://www.dn.se/varlden/azerbajdzjans-attack-kan-vara-borjan-pa-ett-fullskaligt-krig/

  Mikael

  SvaraRadera
 14. 3 MOS 25

  Du ska räkna sju årssabbater, det vill säga sju gånger sju år, så att tiden för de sju årssabbaterna blir fyrtionio. 9 Då ska du i sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta basunen ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta basunen ljuda över hela ert land. 10 Ni ska helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel och var och en av er ska återvända till sin släkt. 11 Ett jubelår ska detta femtionde år vara för er. Då ska ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda, och ni ska inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar, 12 för det är ett jubelår. Heligt ska det vara för er. Av markens egen avkastning ska ni få er föda.

  Jag har skrivit om det tidigare men det är värt att uppmärksammas. Ingen känner dagen eller stunden Herren kommer och heller inte jag. Men vi visar på tecken som pekar på Herrens komma, och får därmed en förståelse för att den tid som är tillbaka är kort.

  Basunhögtiden är en skuggbild på uppryckandet som jag delar i inlägget här. Men det man ska vara uppmärksam på är att i ett jubileumsår, som många argumenterar för är i år, är då att den sista basunen först ljuder 10 dagar efter Rosh Hashanah.

  -På försoningsdagen (Yom Kippur) som då är den 27 september, räknat efter nymåne ska man låta basunen låta över hela landet
  -Det är den sista basunen som betyder frihet för folket
  -Folket blir satt fria och kan återvända till sin släkt

  Det är absolut en dag att uppmärksammas. Kommer basunen att ljuda över hela landet och Guds folk att hämtas på den sista dagen i ett jubileumsår för att uppleva fullkomlig frihet, där vi kan återvända till vår släkt och vårt himmelska land?

  Tiden är kort och Jesus kommer mycket snart!

  Maranatha

  Mikael

  SvaraRadera
 15. Elon Musk (Tesla) har nu delvis kontrollen över "Starlink" till den amerikanska militären.

  Starlink är en satellitinternet-tjänst som erbjuds av SpaceX, det privata rymdföretaget grundat av Elon Musk. Starlink-nätverket består av en konstellation av småsatelliter som kretsar runt jorden i låga omloppsbanor. Tjänsten syftar till att tillhandahålla bredbandsinternet med hög hastighet till användare över hela världen

  Varför man nu överför kontrollen till den amerikanska militären kan man undra, men det måste vara en del av en militär eller en regerings strategi: att man ska kunne kontrollera nätet.

  https://babel.ua/en/news/98461-elon-musk-partially-transferred-control-of-starlink-to-the-us-military

  Mikael

  SvaraRadera
  Svar
  1. Riktigt! Från den 25 aug 2023 kontrollerar bl.a. EU nätet med någonting som kallas Digital Act Security Services. Myndigheterna kommer säkerställa information över nätet som de anser vara sann! De som sitter inne med viktig och väsentlig information kommer få svårare att dela den.

   Radera
 16. Här är en broder som delar ett intressant vittnesbörd från en broder som fick en vision och upplevelse av Herren år 1987, precis efter att han hade tagit emot Herren. Gud visade honom ändenstid och början på de två vittnens framträdande, uppryckandet och det tredje världskriget. I den visionen hände allt samtidigt.

  "Han visade mig Uppenbarelsebokens två vittnen när de möttes och påbörjade sitt sista dagars uppdrag. Det började på ett nattklubbsgolv med en dansgolv när countrysången "Sure Be Cool If You Did" spelades i bakgrunden. Den sången släpptes inte förrän år 2013. De två vittnena blev förvandlade och liknade Kristus på berget, och när de mottog kraft från ovan sken Guds härlighetsljus ut från dem och lyste upp hela världen. Den händelsen följs snabbt av en oväntad uppryckning av de döda i Kristus och de utvalda som kallas upp till himlen. Världskrig 3 börjar samma natt mot Förenta staterna. Detta inträffar en fullmånnatt på hösten."

  Det är intressant att höra att den sång som spelades i visionen först utgavs flera år senare, år 2013. Dessa händelser hände samtidigt med en fullmåne på hösten, men utan att det gavs ett datum eller en månad. Fullmåne i september infaller den 29 som är i dagarna efter "den sista blåsningen" i ett jubileumsår.

  https://www.youtube.com/watch?v=zAyV0eMoNmY&t=376s

  Jesus kommer snart

  Mikael

  SvaraRadera
 17. Det blir allt mer uppenbart att Kina inte bara flyger runt omkring Taiwan. De övar och planlägger en invasion.

  https://www.wsj.com/world/asia/chinas-fighter-jets-arent-just-flying-around-taiwan-theyre-practicing-d6e56cc5

  Mikael

  SvaraRadera