söndag 29 mars 2015

En syn om uppryckelsen - Från en syster i Herren


 
”Vi lever i en tid där Herren både genom yttre tecken och genom den helige Andes vittnesbörd, bekräftar sin återkomst och den tid vi lever i. I dag får många människor uppleva Herrens tilltal genom syner, drömmer och visioner. Här delar en syster i Herren en syn som Herren gav henne om Kristi och uppryckelsens dag”  

En stor vit båt med en rund kaptenshytt ovanpå är på väg till kaj. Kaptenen i stilig mörkblå klädsel ser glad ut när han lägger till. Vid kaj står en stor grupp människor, vitklädda och glatt förväntansfulla. En liten flicka i vit klänning och vitt hårband blåser såpbubblor. De har väntat och är helt redo att stiga på båten. Många viftar farväl med vita näsdukar efter avgång. Kaptenen tutar och vänder och styr båten mot soluppgången. Alla sjunger och det är stor glädje.
Jag ser nu att Jesus står vid rodret och plötsligt lyfter båten och är ett stort vitt flygplan som går uppåt, uppåt. En vit duva med en grön olivkvist i munnen flyger framför nosen på flygplanet. När vi är framme ser jag att det var en väldig hand, Guds hand som burit oss upp till sig. Handen sätter ner oss försiktigt och Jesus säger att Han skall föra oss inför tronen och Fadern.

Det är massor av vitklädda framför tronen och många änglar som svävar ovanför. En del spelar på blåsinstrument och några blåser i horn. Ett stort brus, som av vatten går ut från ljuset på tronen. Gud säger ' kom hit mina barn, välkomna hem. Allt det gamla är förbi, allting är nytt. Ni skall få nya namn, och jag skall ta upp er i min famn var och en och torka era tårar, ingen sorg skall finnas mer.
Jag skall lösa er från jordens band och plåga. Ni skall få se mig som jag är och bli mig lika. Alla vitklädda låg på sina ansikten när de hörde Gud tala.

Efter synen hörde jag ' detta skall ske i dessa dagar. Mina löften står fast. Se till att ni kommer med.
Gör er redo! Lämna allt för mig'

En syster i Herren

onsdag 25 mars 2015

Vedermödans tempel är snart klart till att byggas


Herrens tempel har alltid haft, och kommer fortsatt att ha en central roll för Israel och det judiska folket i ändetidens slutskeende. I dag arbetas det på högtryck för uppförande av ett nytt och ett tredje tempel i Jerusalem, som är ett starkt tidstecken som pekar på profetiska händelser under den sjuttionde och sista årsveckan för Israel.  
http://mobile.wnd.com/2015/03/holy-altar-constructed-for-third-jewish-temple/

Det är ”The Tempel Institut” i Jerusalem, som precis har gått ut med nyheten om att man nu har rekonstruerat det altare som ska användas i offertjänsten i det kommande templet. Altaret är det mest ambitiösa projekt hittills, mot målet att återuppbygga det judiska templet. Det massiva utomhus altaret som tog flera år att bygga, kan vara funktionsdugligt på väldigt kort tid rapporterar den Israeliska tidningen Matzav Haruach.
Parantesen mellan den 69:e och den 70:e årsveckan

Efter korset stannade Guds profetiska klocka för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje. Guds fokus flyttades från Israel till församlingen, som var en hemlighet från Guds hjärta och något som inte tidigare var känd i GT.
Den parentesen har varat i cirka 2000 år nu, men utifrån tidens tecken och Guds ord kan vi se att den parantes, som också är församlingens tid på jorden snart är slut. Då är vi klara till att uppleva den 70:e och sista årsveckan för Israel som också är vedermödans tid. 

Därför är det av stor profetisk betydelse när man talar om att uppföra ett tredje tempel i Jerusalem, då ett av den 70:e årsveckans kännetecken kommer att vara ett återuppbyggt judiskt tempel.
Framtidens tempel

Vi kan förvänta ytterligare två byggda tempel i Jerusalem. Det ena är det tempel som kommer att stå under vedermödan, och det andra templet som Messias kommer att bygga i den messianska tidsåldern.
Vedermödans tempel

2 Tess 2: 3-4 – Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.
Det här templet kommer troligtvis att bli byggd på tempelplatsen med tillåtelse av Antikrist. Man kan föreställa sig att när Antikrist sluter ett förbund med Israel, och skapar en kortvarig fred mellan Israel och arabvärlden, så ingår ett byggt tempel som en del av det förbundet eller avtalet. Judarna kommer att få sitt tempel men det är inte ett tempel som är byggd på ett erkännande av Jesus som messias, men mer en national önska om ett tempel som en religiös symbol.

Det kommer med andra ord att vara ett falskt tempel som kommer att stå intill dess att Jesus kommer tillbaka. Det är det här templet som Antikrist kommer att skända, avskaffa offertjänsten som återigen är införd, och kräva gudomlig tillbedjan (2 Tess 2:3-4). På samma sätt som Antiokus IV är en förebild på Antikrist då han skändade templet i sin tid, stoppade offrandet, och använde templet till hedniska föremål, så kommer också Antikrist att göra det.
I förbindelse med Jesu återkomst kommer det här templet att förstöras genom den jordbävning som kommer i förbindelse med att Jesus sätter sina fötter på oljeberget, som troligtvis kommer att delas mitt itu till en mycket stor dal. (Sak 14:4)

Templet i 1000 års riket
Sak 6:13 – Och du skall säga till honom: ”Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel. Ja, det är han som skall bygga HERRENS tempel.

När Jesus kommer tillbaka till Israel, så kommer Herren själv att bygga det tempel som kommer att finnas i 1000 års riket, och han kommer att bygga det efter de föreskrifter som är beskrivet i Hes kap 40-44. Även hedningar från hela världen kommer att resa till Jerusalem för att delta i byggandet av detta tempel (Sak 6:15).

Jesus kommer snart!

söndag 22 mars 2015

Islam i Vita huset


 
De senaste åren, och speciellt efter år 2008 då Obamas valdes som president i USA, har landets regering tagit ett stort och tydligt steg i förhållande till ett avkristnande av landet, och ett allt mer närmande mot islam.

http://www.charismanews.com/opinion/heres-the-deal/48641-obama-completing-distorting-islam-s-role-in-america-s-history

Nedanför är bara några av Obamas uttalande de senaste par åren, som visar en tydlig förrändring i den amerikanska politiken i förhållande till islam:
 
·         ”Islam har vävts in i tyget av vårt land sedan starten” (2015)

·         ”Islam har alltid varit en del av Amerika.” (2010)

·         ”Jag vet också att Islam har alltid varit en del av vår amerikanska historia” (2009)

·         ”Denna semester (muslimska Eid) påminner oss om de många prestationer och bidrag, där muslimska amerikanare byggde själva strukturen i vår nation, och stärkte kärnan för vårt demokrati.” (2014)

Obama ger intryck av att redan från början så har islam haft en avgörande del i USAs historia, och att det är på grund av dens påvärkan och inflytande som har utvecklat landet till vad det är i dag.

Terrorister i Vita Huset

Den 4 Februari, och efter terrorattacken i Paris inbjöd Obama olika länder till förebyggande samtal, för att diskutera hur man ska lösa problemet med den allt mer omfattande terrorismen. Där var både medlemmar från Egyptens muslimska brödraskap och andra muslimskal ledare representerade och inbjudna till det Vita huset.

Efter den Egyptiska revolutionen i 2011 har USA breddat deras engagement för att inkludera framväxande politiska partier och rörelser i Mellanöstern, där ibland det muslimska brödraskapet.

Muslimska brödraskapet

I dag upplever vi att synen på det muslimska brödraskapet skiftar. Många betraktar idag brödraskapet som en demokratisk och tolerant kraft i stället för den terrororganisation som den rejält är.

Det muslimska brödraskapet är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 av Hasan al-Banna, och är en av världens äldsta, största och mest inflytelserika islamiska rörelser. Brödraskapets slutmål är att bilda en islamisk välfärdsstat som är grundad på Koranen, med sharia som statens lag, ordning och politiskt system. Det terrorstämplade Hamas är det muslimska brödraskapets gren i Gaza. På samma sätt som ISIS, är det muslimska brödraskapets motto: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår hösta strävan.

En farlig allians

I dag ser vi en farlig allians av Obama, västvärlden och det muslimska brödraskapet. En allians som till sist kan bana vägen för syndens människa Antikrist. Alliansen mellan Obama-administrationen och det muslimska brödraskapet är hörnstenen i Obamas nya Mellanösternpolitik, som till exempel avspeglar sig i hans vänskap med den Turkiska präsidenten Erdogan.

Jag tror inte att den här nya alliansen som vi ser växa fram är en tillfällighet, men att vi utifrån dessa landområden och från denna islamiska rörelse kommer att få se en stark och karismatisk ledare träda fram som både kommer att omfamna väst- och den muslimska världen. En man som kommer att göra det omöjliga, och kommer att förmå att skapa en tillfällig och kort fred i Mellanöstern.

Jesus kommer snart!

onsdag 18 mars 2015

Netanyahu och det kommande förbundet


Netanyahu har precis vunnit valet i Israel, där han överraskade och slog alla med häpnad. Det betyder att Benjamin Netanyahu kommer att fortsätta som premiärminister under den nästa mandatperioden.

Men det betyder också samtidigt, att om vi är så långt som vi tror i ändtidens skeende och om det är på det sättet att vi med stora steg är på väg mot vedermödans tid, så kommer Netanyahu att få en allt mer framträdande roll i bibliska profetior och i tiden framöver.

Desvärre är det på det sättet, att det kan vara Netanyahu som kommer att vara den Israeliska ledare som kommer att sluta det betydande och profetiska förbundet med Antikrist, som kommer att inleda och påbörja den sista årsveckan och vedermödans tid.  

Årsveckan inleds med ett förbund

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

I Danielsboken 9 finns en av de allra viktigaste profetiorna vi kan hitta i skriften med hänsyn till ändetiden och Guds konkreta framtidslöften för Israel. Denna profetia får sin början nästan 500 år före korset, och får sin fullbordan då Jesus sätter sina fötter på oljeberget, och upprättar riket för Israel.

Den sista och 70:e årsveckan kommer att inledas med att ”en kommande furste” kommer att sluta och stadsfästa ett förbund med de många som framför allt berör Israel. För Israel kommer det här att vara ett förbund, som först kommer att brytas 3,5 år senare när Antikrist invaderar Jerusalem.

Ett förbund med döden

Jes 28: 15 – Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden,
vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe.

Utan att veta om det, så kommer det att vara Satan själv som Israel kommer att gå i förbund med, och kommer alltså att vara ett förbund med döden. Ett förbund som kommer att ha stora konsekvenser för det judiska folket.

Det har funnits många ”antikrister” och många världsriken som om igen har prövat att tillintetgöra och förstöra det judiska folket. Men den värsta och den grymmaste ledaren kommer att vara i förbund med Satan själv, och kommer att bedriva den största judeförföljelse som världen någonsin har upplevt och sett.

Profetia angående Netanyahu

Det finns en intressant profetia angående Benjamin Netanyahu som just omhandlar hans tid som premiärminister. På samma sätt som att den första delen redan har gått i uppfyllelse, kan vara på det sättet att vi samtidigt är på väg att se en uppfyllelse av den sista delen av profetian, som har med vedermödans och nödens tid att göra för Israels folk.

Det var Michael Evens som talade profetiskt över Netanyahu för över trettio år sedan. Michael är en inflytelserik person, och är både journalist, författare och en av världens ledande experter på Mellanöstern. Han är väl förtrogen med det israeliska ledarskapet, såväl den tidigare premiärministern Menachem Begin, som den nuvarande Benjamin Netanyahu.Han talade då profetiskt över Netanyahu, och sa att han skulle bli premiärminister två gånger och under den andra perioden skulle en av de allvarligaste tiderna i Israels historia komma.

Även om Netanyahu nu har blivit vald för en tredje mandatperiod i rad, är det intressant med hänsyn till just det att det skulle vara Netanyahu som kommer att vara Israels lederare under denna svåra och kommande period för Israel.

Det kommande förbundet

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om detta kommande förbund som Israel kommer att sluta med syndens människa Antikrist. Var varmt välkommen att ta del av detta här:

Jesus kommer snart!

tisdag 17 mars 2015

Esters bok och ändens tid - Ett gästinlägg av Björn Hellman


Esters bok i Gamla Testamentet tilldrar sig ca år 480 f Kristus. Kung Ahasveros regerar ett världsrike som sträcker sig från Indien till Etiopien. Han regerar från "Susans borg” i Persien, närmast motsvarande dagens Iran.

Inom Ahasveros väldiga rike finns ett antal folkslag och bland dessa bor många judar, utspridda i samband med den babyloniska fångenskapen. Även i Susa finns en judisk koloni. Ahasveros regerar som kungars kung och hans ord är lag.

Berättelsen om Ester är ett stycke judisk historia, som ihågkoms vid Purimhögtiden. Men Esters bok är också i hög grad profetisk, med ett viktigt budskap in i ändens tid. Den berör den kristna församlingens ansvar för det judiska folket och Israel.

Drottning Vasti visar en längre tid förakt för kung Ahasveros. Till slut avsätter kungen henne och söker en ny drottning. Ester är en av de utvalda jungfrur som får gå inför kungen. Hon är judinna, och fostras av Mordokai, sin styvfar. Kungen fäster sig mycket vid Ester. Hon står brud och blir ny drottning. Hennes judiska identitet förblir hemlig.

Kungens nye tjänare Haman märker att Mordokai inte bugar för honom i porten, och han får höra att Mordokai är jude. Ett hat växer inom Haman, han smider planer mot alla judar i riket. Han går inför Ahasveros och berättar om ett folk som inte lyder kungens lagar. Haman får kungens auktoritet att göra vad han finner för gott med judarna.

Mordokai får vetskap om hotet om utplåning, i förtvivlan sänder han bud till Ester. Hon måste gå inför kungen och söka nåd för sitt folk. Ester tvekar, det är förenat med dödsfara att gå inför kungen utan att vara kallad. Mordokai sänder då åter bud till Ester:

”Tänk inte att du ensam bland alla judar ska slippa undan, därför att du är i kungens hus. Nej, om du är tyst vid detta tillfälle, så ska nog hjälp och räddning beredas judarna från annat håll, men du och din fars hus, ni ska förgöras. Vem vet om du inte just för en sådan tid som den här har kommit till kunglig värdighet? (Ester 4:13-14)

Ester blir utmanad. Hennes folk är i fara, även Mordokai, han som ”varit hennes uppfostrare” till nåden hon nu står i. Ester är i en unik ställning att kunna plädera för judarna inför kungen. Kommer hon att undandra sig ansvar och kallelse av rädsla eller bekvämlighet, förneka sitt ursprung? Hur går det då med Ester, hon är själv judinna?

Efter en tid av fasta går Ester ”på tredje dagen” inför kungen - och hon ”undfår nåd”. Ester bekräftar sin judiska börd och Hamans anslag mot hennes folk. Kungens vrede upptänds. Haman, som anklagat Mordokai för att inte hålla lagen, hängs upp på pålen han förberett för Mordokai. Mordokai, som endast vägrat buga för Haman, frias.

Esters bok är brännande aktuell i en sen tid. Över judar i förskingring vilar hotfulla skuggor, staten Israel blir ansatt från alla håll. Onda tungor smider anslag, desinformerar, använder lagutrymme - i tro att man kan hindra Guds vägar.

Församlingen, Konungens brud, är kallad att bejaka sitt ursprung, att stå upp för folket och landet Israel och att plädera för dem inför Konungen. Så räddade Ester sitt liv.

Björn Hellman
Kungsängen

lördag 14 mars 2015

New World Order och Antikrists tio budord


Har du hört talas om Georgia Guidestones? Det är ett granitmonument från 1980, som finns i Elbert County i Georgia, USA, och som förbryllar många människor på grund av dess utformning och ingraverade budskap.

På monumentet finns ett längre budskap, som består av 10 budord huggna i fyra stenar på åtta olika språk som engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska, och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge. 
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=31447

Stenarnas placering
Stenarna är uppställda på exakta platser i linje med stjärnhimlen, som ger häntydningar till astrologi och new age. Dessa enorma granitblock väger totalt 118 ton, och står med sin topp 4,8 meter ovanför marken. Högst upp på stenen står det med stora bokstäver på fyra antika språk: ”The Age of Reason”.

Ett budskap till mänskligheten

Egentligen vet man inte på vems eller vilkas initiativ detta monument har byggts eller finanserats. Men en okänd man vid namn R.C Christian, har klargjort att han representerar en grupp män som vill sända ett budskap till mänskligheten hugget i sten. Det lär finnas en bok skriven av samma person där R.C skriver att detta monument är en hyllning till Thomas Paine, och hans till kristendomen kristiska ”The age of reason” från 1794.
Många betraktar dess budskap på dessa stenar, som ett direkt budskap från New World Order, där vi efter 1980 har sett flera av dessa ”tio budord” gå i uppfyllelse. Det mest kontroversiella och uppmärksamma budordet är det första, som talar om en önskad reduktion av världsbefolkningen på helt ner till 500 miljoner människor, till skillnad från de 7 miljarder världen består av i dag.

Budskapet på stenen
Det längre meddelandet, som står skrivet på åtta moderna språk, står följande:
 1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
 2. Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
 3. Unite humanity with a living new language.
 4. Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
 5. Protect people and nations with fair laws and just courts.
 6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
 7. Avoid petty laws and useless officials.
 8. Balance personal rights with social duties.
 9. Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
 10. Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature.  
 Översättning
 1. Håll människans population under 500,000,000 i ständig balans med naturen.
 2. Utför reproduktion klokt - utveckla hälsa och mångfald.
 3. Förena människan med ett gemensamt nytt språk.
 4. Styr passion - tro - tradition - och alla sysslor med balanserat synsätt.
 5. Skydda folk och nation med rättvisa domstolar och lagar.
 6. Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.
 7. Undvik obetydliga och värdelösa lagar och information.
 8. Balansera personliga rättigheter med sociala uppgifter.
 9. Värdera sanning - skönhet - kärlek - i harmoni med evigheten.
 10. Var inte en cancer på jorden - lämna fritt spelrum för naturen - lämna fritt spelrum för naturen
NWOs agenda
Många av dessa punkter som blir presenterade här kan härledas till både NWO:s agenda, och Antikrists kommande ”frälsningspolitik”.
Bakom dessa tankegångar finns en new age ideologi, där moder jord och människan ska uppnå en global balans och harmoni, både i förhållande till oss själva och vår jord, men också i förhållande till våra lager, vår tro och traditioner.
Antikrist och en ny världsordning
Många menar att den grupp som ligger bakom detta monument, tillsammans med andra slutna sällskap, jobbar för att uppnå en ny ekonomisk världsordning och en ny andlighet.
NWO arbetar i dag på högtryck för att få fram en världsledare som kan föra och leda in världen i denna nya ordning, och där passar Antikrist väldigt bra. Syndens människa kommer dels att ändra på tider og lagar. Han kommer att bli mottagen som en messias och frälsningsgestalt med globala lösningar för både världsekonomin, världsfreden och för de ständigt stridande religiösa grupperingar.
Alla människor kommer att bli en del av, och medborgare i denna nya världsordning, där Antikrist själv kommer att föra in världen i en ny tidsålder. Tillsammans med den falska profeten och skökan, kommer han att stå för ett globalt religiöst system, och han kommer helt enkelt att framstå som en global ledare med globala lösningar.
Jesus kommer snart

måndag 9 mars 2015

Solförmörkelse den 20 mars - Ett tecken på en kommande dom?

 
http://endoftheamericandream.com/archives/sign-of-judgment-total-solar-eclipse-on-march-20th-falls-in-the-middle-of-the-four-blood-red-moons

1 Mos 1:14 - Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden."

Använder Gud stjärnor och planeter för att kommunicera med oss, och för att visa på betydningsfulla händelser som ska komma?

Som många vet så är vi mitt inne i en tetrad av blodröda månar som alla fyra inträffar på Judiska högtider. Den nästa och tredje blodröda månen, sker här under påsken den 4 april 2015. Den sista, som också kallas ”super blodmåne” då den är ekstra stor och även kan ses från Jerusalem, inträffar under lövhyddohögtiden den 28 september i höst.

Blodröda månar

Det som gör dessa fyra blodröda månar helt speciella och intressanta, är att alla dessa månförmörkelser inträffar på judiska högtider, och som tidigare i historien har visat sig ha stor profetisk betydelse för nationen Israel.
Under de senaste 500 åren har vi haft tre stycken ”Tetrader”, med just blodröda månar, som alla har infallit exakt på judiska högtider. Vi kommer inte att uppleva en Tetrad med blodröda månar igen för om flera hundra år.

Solen ska vändas i mörker

Apg 2:20 – Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.

Men i följe det profetiska ordet, är det inte bara månen som ska vändas i blod, men samtidigt och i kombination av den, ska också solen vändas i mörker, som tyder på en solförmörkelse.

Den 20 mars, mitt i denna tetrad och före de två avslutande blodmånar, har vi just en total solförmörkelse som inträffar exakt på den judiska dagen Nisan 1, som är den första dagen i den första månaden i den bibliska kalendern.

Denna solförmörkelse är synlig i Europa utom nordligaste Skandinavien, norra Afrika, Mellanöstern, Centralasien, Ryssland utom östra delen.

Sabbat och Shmita-år

Det som gör denna solförmörkelse intressant, är att den inte bara inträffar i mitten av denna tetrad, men också det att den sker mitt i ett sabbat eller shmita-år som vi befinder oss i just nu.

Enligt judisk tradition, är en solförmörkelse på Nisan 1, ett tecken på dom. Efter en period av sju sabbatsår följer ett jubelår. När Israel valde att inte följa och lyda Herren, blev dessa sabbatsår till dom i stället för välsignelse. Den 14 september 2015, på basunhögtiden, går vi över i ett jubelår där nästa först kommer i år 2065.

Till exempel inträffade en solförmörkelse på Nisan 1 i år 70 e.kr, och senare samma år anföll romarna Jerusalem, och totalförstörde templet.

6000 år från skapelsen


Den 20 mars är samtidigt den allra första dagen i det nya andliga året för Israel. Enligt ”torah calendar”, är det precis då att vi avslutar mänsklighetens 6000 åriga historia, och går in i det andliga året 6001.

Herren skapade jorden på 6 dagar, och vilade på den sjunde. Som vi vet så är en dag som 1000 år för Herren (2 Pet 3:8). Det betyder att Herren har en 7000 årig plan med skapelsen, där den sjunde dagen är en vilodag (1000 års riket).

Profetiskt tecken

Det betyder att denna solförmörkelse den 20 mars som inträffar på första dagen i den bibliska kalendern, under ett shmita-år, och mitt i en pågående tetrad av blodröda månar, kan vara ett profetiskt tecken på en kommande dom och peka på betydelsefulla händelser i den här världen.

Jesus kommer snart

torsdag 5 mars 2015

Skapelsen väntar på Jesu återkomst
Rom 8: 19–22 – Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skal uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Det fortsätter att strömma in nyheter kring massdöd av djur som sker över hela vår jord. De sista par åren har vi upplevt både oförklarliga dödsfall av djur som vetenskapen många gånger är oförstående för, men också skrämmande statistik från WWF (världsnaturfonden) som visar att cirka hälften av alla världens vilda djur har försvunnit genom de senaste 40 åren.

Forskning av massdöd av djur visar att det inte bara sker allt vanligare, men att det också sker i en allt ökad omfattning.  

Tydliga exempel
Här är några exempel på bara det vi har upplevt de senaste par månaderna:
·         I Indonesien dog plötsligt över 16 ton fisk på grund av sänkt syrenivå i en vulkanisk sjö.
·         135 sköldpaddor har hittats döda i Italien bara under december och januari månad vilket er en markant stigning i förhållande till det antal som hittades döda förra året. Experter uttalar att det är en mycket oroande situation
·          Tusentals av döda sjöstjärnor har spolats upp på en strand i Abergele i Wales. Man menar att det är det är klimatförändringar och det våldsamma vädret, som är orsak till dessa sjöstjärnors död.
·          Tusentals fåglar har hittills dött i en virussjukdom i sjön Walker Lake som ligger i Nevada. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 3000 fåglar som har dött av detta virusutbrott som man inte sett något liknande i årtionden.
·         Biologerna är chockade över det antal delfiner som har dött de senaste par månaderna utanför Irlands kust. Det antal som har dött sedan oktober månad förra året, är samma antal som normalt dör under ett helt år.
 
·         För tredje året i rad har Kalifornien haft rekordmånga dödsfall av sjölejon som har blivit uppsköljda på land. Dom är uppsköljda utan muskler eller fett på kroppen och har bokstavligt talat svält ihjäl.
Det här är bara några få exempel på det vi upplever av massdöd av djur just nu. Inte bara Guds församling, men hela skapelsen suckar, våndas och lider under syndens förgängelse, och väntar på förlösning och den kommande härligheten. (Rom 8:22)
En förnyad jord
Efter Jesu seger över fienden vid Harmagedon, och efter det att han har dömt nationerna och varje enskild individ som har överlevt vedermödan, så kommer han att upprätta sitt rike här på jorden.
När Riket för Israel, eller tusenårsriket kommer betyder det en fullständig återupprättelse och frälsning för hela den här jorden. Det är Herren själv och himmelriket som kommer ner, som inte bara betyder att Herren kommer att regera och att hans ord kommer att gå ut från Jerusalem, men också att själva jorden, djuren och naturen upplever en fullständig förvandling.
Herrens härlighet och det nya tillståndet kommer att påverka både typografin, djurlivet, luften och hela jordens skapelse. Man kan säga att tusenårsriket är en försmak av himlen, som är den nya och fullkomliga kommande jorden.
Öknarna blomstrar
Jes 51:3 – Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård.
Allt ska läggas under Kristi fötter, och allt ska sammanfattas i honom (Efe 1:10). Under den här tiden kommer hela världen att vara underlagd Kristus och vi kommer se en återställelse av syndafallets konsekvens.
Klimatet och naturen kommer att totalt förändras. Öknarna kommer att blomstra och bli bördig mark, och jorden kommer att återställas så den kommer att bli lik Edens lustgård och på det sätt som Herren hade tänkt från början. Hela jordens djurliv kommer också att påverkas och vi kommer att se vargen bo tillsammans med lammen, och lejon och gödboskap sida om sida. (Jes 11:6-8)
Hela skapelsen väntar och suckar efter Jesu återkomst och uppenbarelse.
Jesus kommer snart!