lördag 26 augusti 2023

Jesus är Aleph och Tav - Alfa och Omega - som snart kommer tillbaka!

 


Upp 1:8 - "Jag är A och O," säger Herren Gud, "han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige."

Upp 12:13 - "Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden."

I Uppenbarelseboken kallar både Fadern och Sonen sig för Alfa och Omega. Alfa och Omega är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet, vilket betyder att Herren är alltings början och fullbordan. Denna titel visar på Sonen och Faderns gudomliga natur och att denna enighet är den evige Guden som inte har någon början eller något slut.

Men Jesus talade inte grekiska som det Nya testamentet är skrivet på. Herren talade hebreiska och arameiska, så det Jesus egentligen säger på hebreiska är - "Jag är Aleph och Tav".

Aleph och Tav

"Aleph" och "Tav" är den första och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Namnet "Aleph" kommer från det västsemitiska ordet för "oxe", vilket betyder "auktoritet" och "ledare". I det forna hebreiska språket är "Tav" den sista bokstaven, skrivet som ett kors, och betyder "märke", "tecken" och "signatur".

När dessa bokstäver symboliseras och skrivs som en oxe och ett kors, ser vi evangeliet beskrivet på ett fantastiskt sätt. Oxe-symbolen för "Aleph" representerar auktoritet och ledarskap, medan kors-symbolen för "Tav" står för märket, tecknet och signaturen. Denna representation visar på det mäktiga budskapet att ledaren, som är Jesus Kristus, ger sitt liv på korset för världen som han älskar så högt. Det visar på evangeliet om frälsning genom Jesu död och uppståndelse, och att han är början och slutet på allting, den evige Guden som bär märket av frälsning för alla som tror på honom.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Mos 1:1 - "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord."

Om man tar utgångspunkt i den absolut första versen i Bibeln så består versen av 7 hebreiska ord, där det i grundtexten står "b'rasheet bara Elohim et HaShamayim v'et HaEretz."

Ordet ”B'rasheet” översätts "i början". ”Bara” översätts "skapad". ”Elohim” återges som ”Gud”. ”HaShamayim” översätts med "himlen". ”V'et HaEretz” översätts med "och jorden". Men det mittersta ordet "et" blev aldrig översatt av varken rabbiner eller andra språk. Anledningen till att det inte översattes är att rabbinerna och de skriftlärda aldrig har känt till betydelsen av detta ord. Anledningen till att den inte togs bort ur texten är för att den hebreiska texten också är en komplicerad matematisk formel, och ingenting kan läggas till eller tas bort. Det har med andra ord varit oöversättbart i tusentals år. 

Det står självständigt, i mitten, utan att få plats i något språk. Men det som gör det här fantastiskt är att ordet "et" skrivs med två bokstäver på hebreiska, nämligen bokstaven "Aleph" och "Tav".

Jesus i den sjuarmade ljusstaken

Upp 1:12 - "Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet."

När Johannes i en syn ser Jesus i Uppenbarelseboken, står Herren mitt i församlingen, representerad av de sjuarmade ljusstakarna. Om Herren står i mitten av ljusstakarna, så är det på plats nummer fyra, där han har tre stakar på varje sida av sig själv.

Det vill säga, på samma sätt som i den absolut första bibelversen, står Herren i mitten av ljusstakarna och visar på ett mäktigt sätt att han för evigt är "Aleph" och "Tav", början och slutet på allting

Avslutning

Joh 1:1-3 - "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.

Joh 1:14 - "Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning."

När Jesus sa "Jag är Aleph och Tav," betydde det samtidigt att han var "JAG ÄR" Ordet som var i begynnelsen, som var med tillsammans med Gud i den första versen i 1 Mosebok. Han fanns i begynnelsen, och genom honom skapades allt.

Ordet blev människa, kom till jorden och blev frälsning för människan. Men ordet inte bara var med Gud, det var självt Gud. Så förstår vi att Jesus inte bara hänvisade till sig själv som bokstäver i alfabetet, utan han sa tydligt att han var det skrivna Guds ord som fanns i begynnelsen tillsammans med Gud!

Herren är ”Aleph” och ”Tav”, den förste och den siste som mycket snart kommer tillbaka!

Mikael

 

lördag 19 augusti 2023

Tecken i himlen den 19 september – Uppryckandet, FN, NWO, Påven och Vilddjurets märke

 


Jag har tidigare skrivit om det viktiga och profetiska tecken vi upplevde i himlen år 2017, där vi den 23 september fick ett uppfyllande av Uppenbarelseboken kapitel 12. Gud använder nämligen stjärnor och planeter för att kommunicera med oss och för att visa på betydningsfulla händelser som ska komma (1 Mos 1:14).

Den 23 september 2017 upplevde vi ett stort tecken i himlen. Vi såg kvinnan som är stjärnbilden Jungfrun, vara klädd i solen som var vid hennes vänstra axel. Kvinnan hade månen under sina fötter och hon hade tolv stjärnor vid sitt huvud, bland annat med hjälp av stjärntecknet Lejonet. Hon födde samtidigt planeten Jupiter, som också är känd som ”kungaplaneten”, den största planeten i solsystemet. Jupiter cirklade runt i ring och var ”inne” i Jungfrun i cirka 9 månader och 20 dagar, varpå "kungen blev född" och Jupiter kom ut ur kvinnan igen. Det har varit en symbol på Herren som bildligt talat föds en andra gång, en händelse som pekar på Herrens andra tillkommelse och konungens återkomst.

Rosh Hashanah – 15 september

Även om uppryckandet är en imminent händelse som kan ske när som helst, finns det många syskon som pekar på Herrens högtider i samband med Jesu komma, och då även uppryckandet. En högtid som ofta nämns är Rosh Hashanah eller Busunhögtiden. Jag har tidigare skrivit inlägg om just den högtiden och varför den på ett särskilt sätt pekar på Jesu återkomst. I år infaller Basunhögtiden den 15–17 september i vår kalender.

Om detta skulle vara tidpunkten för uppryckandet av Guds församling och sedan början av vedermödan, är det alltid spännande att se om Herren visar och kommunicerar något genom tecken på himlen. När man ser hur just himlen ser ut i september, ser det ganska intressant ut, där vi ser likheter med det tecken vi såg 2017, men också andra saker som pekar in i den tid och det vi ser och står i just nu.

Profetiskt tecken som pekar på vår tid

Uppenbarelseboken 12:1-2 - "Och ett stort tecken visade sig i himlen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda."

Det är faktiskt otroligt många tecken som utspelar sig i himlen på en och samma gång här i september där allt rör sig om stjärnbilden Jungfrun, precis som det gjorde 2017. Även vid Jesu födsel så var planeten Venus,”den klara morgonstjärnan”, också inne i livmodern på stjärnbilden Jungfrun. Jungfrun var för 2000 år sedan redo att ”föda Messias”.

När vi ser på himlen den 19 september, som alltså är precis efter Basunhögtiden, så ser vi Jungfrun på samma sätt som 2017 vara klädd i solen och ha månen under sina fötter. Det som gör det väldigt intressant är det är flera intressanta asteroider som samtidigt är i Jungfrun på en och samma gång. Namnen på dessa asteroider ger oss en profetisk bild över ändetidens utveckling. Vi ser asteroiden ”Child” (barn), ”Yeshuhua” (Jesus), ”United Nations” (FN), "Francis" (Påven) och ”Desdemona” (Demon 666). Både barnet, Jesus, FN, Påven och Demon/Satan kan ha en profetisk betydelse som pekar rakt in i den tid vi lever i.

Barnet och Jesus

Uppenbarelseboken 12:4 - "Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. 5 Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron."

I Uppenbarelseboken är Jesus det barn som draken, Satan, försöker döda och som sedan blir uppryckt till himlen till Guds tron. En av asteroiderna som är i Jungfrun den 19 september är den som kallas ”Barn” (Child). Det kan vara ett tecken på att ”Kristi barn”, på samma sätt som Kristus, huvudet, kommer att möta förlossningen och bli uppryckt. Precis som 2017 är ”barnet” placerat i Jungfruns livmoder och är på väg att födas fram. Vid foten av Jungfrun befinner sig asteroiden ”Yeshuhua”, som kan symbolisera Herren som en god fader, som förbereder sig att ta emot barnet.

FN och Agenda 2030

En annan intressant sak är att asteroiden UN (Förenta Nationerna) samtidigt är inne i stjärnbilden Jungfrun. Den 18-19 september håller FN ett möte om Agenda 2030 som har fått stor uppmärksamhet. Utöver FN:s mål ska man även ta upp olika kriser i världen och diskutera "transformativa åtgärder" som krävs för att Agendamålen ska uppnås 2030. Begreppet "transformativa" åtgärder är vanligt inom WEF (World Economic Forum) och innebär att kriser ska användas för att skapa helt nya samhällssystem. Det samhällssystem som avses här är en global agenda som bygger på ett antikristligt kontrollsamhälle och banar väg för antikrist och vilddjurets märke. Vilka antikristliga åtgärder som kommer att beslutas och om det är då Antikrist träder fram och sluter ett förbund med de många är frågor som väcks.

Världen och den globala eliten förbereder vägen för "den starke mannen" och världen ropar efter globala beslut och en ny världsordning. Antikrist kommer att vara den som leder världen in i detta.

Francis - Påven och skökokyrkan

 

Upp 17:5 - På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: "Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. 

Även asteroiden "Francis" befinner sig precis ovenför Jungfrun.  Att denna också är placerad tillsammans med de andra intressanta asteroider är ingen tillfällighet. Det har gått tio år sedan att den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio valdes till påve och bytte namn till Francis/Franciskus. Min tro är att påven och den katolska kyrkan kommer att representera skökokyrkan i vedermödans tid, och kommer då att samarbeta med Antikrist fram till mitten i vedermödan, då det religiösa Babylon möter sitt slut. Påven får med andra ord en central roll i den första delen av vedermödan.  

666 Desdemona

Upp 13:18 - Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666

Lika otroligt är det att asteroiden 666 Desdemona också befinner sig i Jungfrun samtidigt och inte långt från asteroiden FN. Talet 666 är taget från Uppenbarelseboken och är synonymt med vilddjurets märke. Ordet ”Desdemona” liknar ordet ”demon” och betyder "olycksbådande" eller "otursbringande", översatt från grekiska. Förutom att detta kan kopplas till FN och Agenda 2030 vet vi att det sker stora förberedelser för att introducera vilddjurets märke. Det som håller antikrist och den falske profeten tillbaka är uppryckandet av Guds församling.

Avslutning

Luk 21:25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 

Ingen känner dagen eller stunden utom Herren, men det här kan vara en väldigt intressant och profetisk händelse som både pekar på uppryckandet och vedermödans början.

Vi upplever hur stjärnbilden Jungfrun är i centrum för församlingen som ska förlossas, med Herren som står och tar emot barnet. FN driver en global agenda och antikrist med införandet av vilddjurets märke. Herren lovade att det skulle finnas tecken på himlen före hans ankomst, och här verkar det som att vi ser ett sådant tecken.

Jesus kommer mycket snart!

Mikael

 

 

lördag 12 augusti 2023

"När stenarna ropar" - Alex Jones förutsåg en invasion av USA i 2023

 


Stenarna kommer att ropa

Luk 19:40 – Han svarade: "Jag säger er: Om de tiger, kommer stenarna att ropa."

Ibland ropar ”den här världens profeter” mycket högre än Guds församling. När Jesus red in i Jerusalem prisade folket Gud och tackade Herren för hans väldiga gärningar. Men fariséerna blev irriterade och försökte få folket att sluta ropa. Jerusalem var en gammal stad byggd på stenar, och Jesu svar var att ”om folket tiger kommer stadens stenar att ropa”. På samma sätt är det om Guds folk tiger, för då kommer ”stenarna att ropa” i stället.

Det kan vara på samma sätt med ett uttalande och en ”profetia” som Alex Jones kom med i 2018.

USA upplever en total invasion i 2023

I 2018 uttalade Alex Jones, en amerikansk journalist och konspirationsteoretiker följande;

“We are going to lock back on 2018, 2019, 2020 because there is going to be big challenges coming. This is us (he is breathing very heavy) before the fight. This is God giving us a chance to get ready. You should have gotten ready now. Its like the biblical story who was the prophet and they historically dug him up in Egypt (Joseph in Egypt) They proved his was real. Who was the Jewish prophet that was chief advisor under the Egyptians and had the vision of the seven years of plenty, seven years of famine coming. Big choice is coming, the big choice is coming and the big attack is five years out. Its five years. We have five years until the next level. Five years until total invasion. Now you can make what you want of that, but I am just going to tell you what I really know. We got five years, get ready. Planet earth enemies all over. They have been jacked up by the enemy to try to destabilize things. Five years. We have five years. That’s what they don’t want you to know. Get ready, five years.”

Översättning till svenska:

”Vi kommer att blicka tillbaka på 2018, 2019, 2020 eftersom det kommer att komma stora utmaningar. Det här är vi innan striden. Detta är Gud som ger oss en chans att förbereda oss. Du borde ha förberett dig nu. Det är som den bibliska berättelsen om profeten som de historiskt grävde upp i Egypten (Josef i Egypten). De bevisade att han var verklig. Vem var den judiska profeten som var huvudrådgivare under egyptierna och hade visionen om sju år av överflöd och sju år av hungersnöd som kom? Ett stort val är på gång, det stora valet är på gång och den stora attacken är fem år borta (2023). Det är fem år. Vi har fem år fram till nästa nivå. Fem år till total invasion. Nu kan du göra vad du vill med den informationen, men jag kommer bara att berätta vad jag verkligen vet. Vi har fem år, gör dig redo. Planetens fiender är överallt. De har blivit uppjagade av fienden för att försöka destabilisera saker. Fem år. Vi har fem år. Det är det de inte vill att du ska veta. Gör dig redo, fem år.

Min kommentar: 

Jag vet inte vad Alex kände till för fem år sedan, men det verkar som om han prickade in de senaste årens turbulens och stora förändringar som bland annat kom genom Covid efterföljande år. Sedan säger han något kontroversiellt, nämligen att fem år från 2018, det vill säga år 2023, kommer det att äga rum en "total invasion" av USA. Alex upprepar detta budskap flera gånger och säger: "Vi har fem år kvar, gör er redo, vi har fem år kvar."

Enligt Alex kommer det alltså att ske en total invasion av USA år 2023, fem år efter 2018, och efter flera år av stora förändringar. Det säger mig att om Guds församling är tyst, så kommer stenarna att ropa, och den här världen kommer att "profetera" och varna för den tid som ligger framför och det vi ser i horisonten.

Framför tronen

Jag står framför tronen, klädd i vita kläder, med segerkransen i min hand. Hela Kristi brudeskara, som består av alla pånyttfödda människor, har varit inför Kristi domstol och fått lön efter sina gärningar och efter sin trofasthet mot Herren under sitt liv på jorden.

Allt det som inte var från Gud, och varje område där vi inte har byggt våra liv på Herren, är nu borta, uppbränt och tillintetgjort. Det som är kvar är endast det som är rent, sant och det som har evighetsvärde. Våra korta liv på jorden är över, och vi har fullbordat våra lopp. Nu står Guds folk på tröskeln till evigheten tillsammans med änglarna, de heliga och Herren själv.

Herrens skönhet

Herrens ansikte skiner som solen, och hans röst är som stora vatten. När han talar lyssnar universum och stjärnorna böjer sig efter hans ord. Hans röst är långt mycket mäktigare än det största vattenfallet, men samtidigt mjuk som balsam för min själ.

Varje ord han talar penetrerar mitt hjärta och genomströmmar mitt liv med fullkomlig kärlek, nåd och liv. För första gången upplever jag en gränslös och villkorslös kärlek, och jag känner mig fullkomligt accepterad, älskad och fullständigt fri. All annan skönhet jag tidigare har upplevt bleknar i jämförelse med hans och det jag ser.

Han gör allting nytt

Jesus stryker sina händer över mitt ansikte. När han gör det försvinner varje jordisk tanke och varje smärtsamt minne som jag upplevt i min vandring på jorden. Kvar är endast frid, glädje och en evig tacksamhet till Herren.

Änglarna blåser i sina trumpeter i ett stigande crescendo. De 24 äldste och de fyra väsen faller ner på sina knän och lägger sina kronor på marken. Tillsammans med hela himlens härskara stämmer de upp i ett enstämmigt lov till Herren.

De förlöstas lovsång

En ny lovsång börjar ljuda i himlen. Den här gången är det de 24 äldste som sjunger för, och hela Guds församling tillber och sjunger med. Det är de återlöstas sång, som bara de som har upplevt korset och kraften i Jesus försoning i sina liv kan sjunga med på. (Upp 5:9)

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt oss av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och vi ska regera på jorden.”

Jesus kommer snart!

Mikael

Øverst på formularen

 

lördag 5 augusti 2023

På väg mot Vilddjurets märke – Del 2

Jag har tidigare skrivet ett inlägg som bekräftar att vi är på väg mot vilddjurets märke och vedermödans tid. Även om det inte förs register över hur många människor som frivilligt har satt in ett mikrochips under huden, så är det ett faktum att nästan 6000 svenskar redan har ett inopererat chip i handen (tal från 2020). Mikrochipset är inte större än ett riskorn och placeras under huden mellan tummen och pekfingret.  

Ken Petes som jag tidigare har skrivit om, fick i en dröm av Herren en detaljerad beskrivning på själva avslutningen av församlingens tid på jorden och början på vedermödans fruktansvärda tid. Han såg och upplevde precis det här, hur vilddjurets märke var placerat och satt mellan tummen och pekfingret.  

Centralbanker planerar att införa mikrochipimplantat 

Upp 13 - Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. 

Ibland får vi lov till att uppleva otroliga och profetiska nyheter som talar direkt in i den tid vi lever i - odiskutabla och oemotsägliga tidstecken som utan all form för tvivel är direkt knutna till vedermödans tid. Den här nyheten är ännu en bekräftelse på det.  

Det är toppekonomer som varnar för att centralbanker planerar att införa mikrochipimplantat! Det är en välkänd tysk ekonom som har avslöjat att centralbanker runt om i världen planerar att införa digitala valutor (CBDC) i form av mikrochips som implanteras under huden. Denna teknik kommer att möjliggöra fullständig statlig kontroll över medborgarnas personliga ekonomi.  

COVID öppnade dörren 

CBDCs, i jämförelse med andra former av digital valuta som används för närvarande, kräver att individer öppnar bankkonton direkt hos centralbanker som Federal Reserve, vilket ger regeringar kontroll över medborgarnas tillgång till pengar.  

Werner uttalar sig igen: "Du måste tänka på CDBCs som ett kontrollsystem [eller ett tillståndssystem], inte en valuta," och tillägger att människors pengar "inte längre skulle vara deras egna." Det blir ett statligt program där varje vuxen medborgare får en viss summa pengar regelbundet. Werner tror att pandemin av coronavirus (COVID-19) gav en ursäkt för upprätthållandet av vaccinpass och var ett avgörande steg mot slutmålet att rulla ut implanterade CBDC. 

Min kommentar:  

Ett märke på handen och statlig kontroll är som taget ut ur Uppenbarelseboken. Vem hade trott att det här var möjligt för bara några år sedan? Han talar dessutom om att i början kommer den enskilde människan att få pengar för att övertalas och bli lockad till att använda detta mikrochip, även om vi vet att det i vedermödans tid blir tvång. Sedan är det intressant att han säger att Covid var det som öppnade dörren och gav möjligheten för detta övervakningssystem, som då gör att ingen kan handla eller sälja utan att ha detta chip i handen.  

Avslutning  

Vedermödan och vilddjurets märke är på väg, och tekniken existerar - vilddjurets märke är klar till att införas och implementeras. Ett system som gör att "ingen kan köpa eller sälja utan det”. Kan vi förstå och tyda tidens tecken och ser vi hur profetiska tecken lyser upp på den mörka andliga himlen och visar på Jesu snara återkomst. 

Mikael