tisdag 30 augusti 2016

Pekar tecken i himlen på vedermödans början?Upp 12:1-2 - Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syn-tes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.

Använder Gud stjärnor och planeter för att kommunicera med oss, och för att visa på betydningsfulla händelser som ska komma? (1 Mos 1.14) I Johannes uppenbarelse hittar vi en profetia, som talar om ett tecken som ska visa sig på himlen under vedermödans tid. Där får Johannes får se en ”kvinna som har solen till sin klädnad, och som är havande och i födslovånda”.

Stort tecken

Upp 12:1-2 - Och ett stort tecken visade sig i himmelen

Johannes får alltså se ett stort tecken på himlen. Det grekiska ordet för ”stort” är "megas", och har betydelsen stort, omfattande, mäktigt och storartat. Det är samma ord som Jesus använder när han ska beskriva den stora nöden, 3.5 år in i vedermödan. Tecknet betyder alltså något som är ”väldigt tydligt och uppenbart” – och är samtidigt ett tecken som ska peka på avgörande händelser i vedermödans tid.


Kungen föds på Rosh Hashanah, den 23 september 2017

Den 23 september 2017, som samtidigt är den judiska högtiden Rosh Hashanah, har vi en kombination av stjärnor som på ett mäktigt sätt bekräftar det tecken som Johannes ser. Det kan alltså vara något som Herren vill säga till oss, och kan vara ett tecken som pekar på ändetiden. Denna händelse är samtidigt en något helt unikt, och något som inte kommer att återupprepa sig igen i mycket lång tid.  

Då kommer vi uppleva kvinnan, som är stjärnbilden Jungfrun, vara klädd i solen, som då är vid hennes vänstra axel. Kvinnan har månen under sina fötter, och hon har tolv stjärnor vid sitt huvud, bland annat med hjälp av stjärntecknet Lejonet. Hon föder samtidigt planeten Jupiter, som också är känd som ”kungaplaneten”, då den är den största planeten i solsystemet.

Jungfrun är gravid i nio månader

En normal graviditet för en gravid kvinna är mellan 38 och 42 veckor, och är samma tid som kvinnan är gravid i Upp kap 12. Planeten Jupiter kommer i tiden runt 2016/2017 att cirkla runt i ring, och kommer att vara ”inne i kvinnan” i cirka 9 månader och 20 dagar, eller 41 veckor, innan dess att ”kungen blir född” och Jupiter kommer ut kvinnan igen. 

Det här är alltså jungfrun som föder konungen. En symbol på Herren som bildligt talat ”föds” en andra gång, och som pekar på Herrens andra tillkommelse och konungens återkomst.    

Kronologisk ordning med inlagda paranteser

När vi försöker att placera detta tecken i vedermödan, kan vi tolka det på två olika sätt. För det första kan det vara ett tecken som pekar och placerar år 2017 till att vara mitten av själva vedermödan. Kaptitel 12 i uppenbarelseboken, innehåller händelser som utspelar sig efter 3,5 år inne i vedermödan, och precis innan den sista och avslutande delen med början av Jakobs nöd. Det skulle i så fall betyda, att vi faktiskt redan nu skulle vara ett par år inne i den sista årsveckan.

Den andra tolkningen är, att detta tecken är en av flera paranteser i uppenbarelseboken, som tidsmässigt ska placera detta tecken ett annat ställe. Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning, med undantag av olika parenteser. Det betyder att händelsen antingen utspelar sig före eller efter det att vi läser om det, och ska därför tidsmässigt placeras ett annat ställe. Vi kan före exempel läsa om Harmageddon i Upp kapitel 16, fast vi vet att den händelsen egentligen äger rum i Kap 19 vid Jesu synliga återkomst.

Händelser som bekräftar vedermödan

Min personliga tro är, att vi på trots av kraftiga födslovåndor, och en värld i kaos och med väldigt tydliga tidstecken, att vi ännu inte är inne i den sista årsveckan.

Några av det tecken som kommer att bekräfta vedermödan eller den sista årsveckans början, är bland annat uppryckandet av församlingen, laglöshetens människa som öppet träder fram (Antikrist), ett kommande förbund mellan Israel och arabvärlden, de två vittnen som träder fram i Jerusalem och börjar profetera, de 144 000 judarna utväljs och börja missionera. Sedan, och innan vi når mitten av vedermödan kommer dessutom sigillen att brytas, som innebär både krig och död för en tredjedel av alla jordens människor.

Det är bland annat därför jag tror att denna händelse är en parantes, som därför ska placeras i början av vedermödans start.

Avslutning

Om detta tecken som kommer på himlen hösten 2017 är ett ändetids tecken, och om det är knutet till vedermödans tid, så betyder det att vi är mycket närmare denna tidens avslutning än vi tror. I så fall är vi odiskutabelt på väg mot uppryckandet av Herrens församling, och början på den doms tid där Herren ska förlösa sin vrede genom sigill, basuner och vredesskålar. Vad betyder det för dig och mig, och vilken skillnad gör det i vår vandring med Herren?

Herren söker våra hjärtan i dag, och önskar att vi ska ”få ordning på vårt hus”. Vi måste se till att våra hjärtan är nära Herrens, och att det inte finns något som är till hinder i vår relation till Jesus.

1 Joh 2:28 - Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse. 

Titus 2: 11-13  - Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse - 

Johannes och Titus uppmanar oss, att låta Jesu återkomst vara det som manar och får oss till att leva ett helgat och överlåtet liv för honom. Så när Herren vänder åter, kommer han för att hämta en ren, helgad och överlåten brud som lever i förväntan till hans återkomst.


Jesus kommer snart!

6 kommentarer:

 1. Mycket intressant detta, Mikael!
  Tack, Kram & Blessings!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Marguerite,

   Ja, det är verkligen en både intressant och unik händelse som kommer att visa sig på himlen i 2017. Det är faktiskt bara denna gång på 7000 år, så det är enastående. Men det visar att vi är och lever i den tid som är den absolut avslutande och sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.

   Min förväntning till Jesu komma, blir större dag för dag, och jag tror och hoppas att jag snart kommer att få se min frälsare sådan som han är i all sin makt och härlighet.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 2. Som jag ser det är inte himlafenomenen ur profetisk synvinkel avslutade i och med Högtidstetraden 2014-15. Den astronomiska händelse som du här beskriver är ur profetiskt perspektiv ett mycket intressant observandum men liksom med övriga aktuella profetiska tecken på himlavalvet så är det svårt att tidsmässigt exakt placera de kommande skeenden som dessa himlafenomen signalerar.
  Under de kommande åren har vi ju sedan inte minst tre månförmörkelser som brukar benämnas Krabbförmörkelserna där den mittersta daterad 27 juli 2018 är av högsta intresse då den innebär en så kallad Bull´s-eye förmörkelse och där hela förmörkelsen blir synlig över Jerusalem i samband med Shabbat Nachamu. Det finns en rad intressanta signaler som hör samman med denna förmörkelse.
  Förövrigt är vi ju inne i en extremt skakig tid som kontinuerligt ser ut att eskalera, inte minst på ekonomisidan. Det ständiga diskussionsämnet är räntehöjningar eller inte. En räntehöjning ser i dagsläget helt otänkbart ut då detta skulle radera stora delar av aktiemarknaderna och samtidigt sätta en mängd statsbudgetar på pottkanten.
  Det andra alternativet är att inte höja räntorna vilket kommer att knäcka bankerna (Deutsche Bank har redan flaggat för att man inte kommer att klara ett scenario med fortsatta negativa räntor) Samtidigt kommer detta att leda till ”bank runs” när människor inte vill betala för att hysa sina pengar på ett bankkonto.
  Sammanfattningsvis, världen har ekonomiskt målat in sig i ett hörn där det saknas alternativ för att ta sig ur utan att samtidigt rasera hela det ekonomiska systemet.

  Mvh Rune

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Rune,

   Stort tack för dina väldigt vigtiga tankar som du delar här. Väldigt intressant med tanke på den så kallade Bulls-eye förmörkelsen som kommer sommaren 2018.

   Världsekonomin är ju ett helt kapitel för sig själv. Det är intressant hur centralbankerna bokstavligt talat ropar om hjälp från respektive regeringar i ögonblicket. Deutche Bank som du själv nämnde, är ju en av de banker som har skakat ganska rejält här på det senaste. Den har precis som du säger "målat in sig i ett hörn", och det ser väldigt svårt ut.

   Tidens tecken pekar verkligen på denna tidens avslutning och Jesu dyrbara komma

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 3. Om vi börjar med Harold Camping 2011, sen var det (som en parentes) Maya 2012, sen John Hagees Blood Moon 2014/15 (den var bra den) sen var det Martin Armstrong And Alex Jones ekonomiska krasch hösten 2015 och senast var det den 1 augusti 2017 och sen blir det solförmörkelse i USA augusti 21. Sen blir det jupiter i jungfrun 23 september 2017. Alltid något stort på gång inom den närmsta framtiden men aldrig sker det något utom en sak - vi hålls i rädsla. Det är RÄDSLAN som är syftet med alla profetsior!!! Inget kommer att inträffa den 23 september i år, inte heller "Bulls eye" 2018 eller 2019 eller 2059 eller 2198!! Så här har det varit sedan tidernas begynnelse. Religiösa och paranoida gubbar som sitter och tänker ut jordens undergång med jämna mellanrum för att vi ska vara rädda varje år och när de har fel tror vi att det är nästa profetia som är den riktiga. Och nästa och nästa och nästa...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, och välkommen hit.

   När det gäller det profetiska ordet, och dess uppfyllelse, så är det på det sättet, att vissa profetior redan har fått sitt uppfyllande. Om vi tar Israels nationella födelse i 1948, så är det ett av de viktigaste tidstecken, så Jesus ska komma tillbaka till Israel när judarna har fått sitt land.

   Andra tecken pekar på den tid som ligger framför, alltså vedermödans tid, och när den inträffar är det ju ingen som vet. Vi kan bara se att vi är i tiden runt omkring, och att vi lever i den säsong, där tecken pekar på att Jesus snart kommer tillbaka, och att vedermödans tid står för dörren. När Jesus la på mitt hjärta att starta den här bloggen, så var det för att dels varna för den tid som ligger framför, och till dels att uppmuntra Herrens brud, att göra sig klar, lyfta sitt huvud och vänta på den kommande brudgummen. Talen om tidens tecken och Jesu snara återkomst, är alltså ingenting som ska föda rädsla i Guds barn, vi tillhör ju inte mörkret, och Herren har lovat att frälsa oss från den kommande vreden. Tidens tecken är däremot en tröst för oss som tillhör Jesus, och gör att vi bara ännu mer kan förvänta och glädja oss till att den dagen kommer.

   Oavsett om vi vill det eller inte - vi är den generation som kommer att se löftena uppfyllda, och en av historiens största händelser - uppryckandet av Guds församling. Därefter, kommer en tid av mörker över den här jorden, där många av de "skräck profetior" som vi har tagit del av, kommer att uppfyllas.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera