tisdag 30 augusti 2016

Pekar tecken i himlen på vedermödans början?Upp 12:1-2 - Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syn-tes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda.

Använder Gud stjärnor och planeter för att kommunicera med oss, och för att visa på betydningsfulla händelser som ska komma? (1 Mos 1.14) I Johannes uppenbarelse hittar vi en profetia, som talar om ett tecken som ska visa sig på himlen under vedermödans tid. Där får Johannes får se en ”kvinna som har solen till sin klädnad, och som är havande och i födslovånda”.

Stort tecken

Upp 12:1-2 - Och ett stort tecken visade sig i himmelen

Johannes får alltså se ett stort tecken på himlen. Det grekiska ordet för ”stort” är "megas", och har betydelsen stort, omfattande, mäktigt och storartat. Det är samma ord som Jesus använder när han ska beskriva den stora nöden, 3.5 år in i vedermödan. Tecknet betyder alltså något som är ”väldigt tydligt och uppenbart” – och är samtidigt ett tecken som ska peka på avgörande händelser i vedermödans tid.


Kungen föds på Rosh Hashanah, den 23 september 2017

Den 23 september 2017, som samtidigt är den judiska högtiden Rosh Hashanah, har vi en kombination av stjärnor som på ett mäktigt sätt bekräftar det tecken som Johannes ser. Det kan alltså vara något som Herren vill säga till oss, och kan vara ett tecken som pekar på ändetiden. Denna händelse är samtidigt en något helt unikt, och något som inte kommer att återupprepa sig igen i mycket lång tid.  

Då kommer vi uppleva kvinnan, som är stjärnbilden Jungfrun, vara klädd i solen, som då är vid hennes vänstra axel. Kvinnan har månen under sina fötter, och hon har tolv stjärnor vid sitt huvud, bland annat med hjälp av stjärntecknet Lejonet. Hon föder samtidigt planeten Jupiter, som också är känd som ”kungaplaneten”, då den är den största planeten i solsystemet.

Jungfrun är gravid i nio månader

En normal graviditet för en gravid kvinna är mellan 38 och 42 veckor, och är samma tid som kvinnan är gravid i Upp kap 12. Planeten Jupiter kommer i tiden runt 2016/2017 att cirkla runt i ring, och kommer att vara ”inne i kvinnan” i cirka 9 månader och 20 dagar, eller 41 veckor, innan dess att ”kungen blir född” och Jupiter kommer ut kvinnan igen. 

Det här är alltså jungfrun som föder konungen. En symbol på Herren som bildligt talat ”föds” en andra gång, och som pekar på Herrens andra tillkommelse och konungens återkomst.    

Kronologisk ordning med inlagda paranteser

När vi försöker att placera detta tecken i vedermödan, kan vi tolka det på två olika sätt. För det första kan det vara ett tecken som pekar och placerar år 2017 till att vara mitten av själva vedermödan. Kaptitel 12 i uppenbarelseboken, innehåller händelser som utspelar sig efter 3,5 år inne i vedermödan, och precis innan den sista och avslutande delen med början av Jakobs nöd. Det skulle i så fall betyda, att vi faktiskt redan nu skulle vara ett par år inne i den sista årsveckan.

Den andra tolkningen är, att detta tecken är en av flera paranteser i uppenbarelseboken, som tidsmässigt ska placera detta tecken ett annat ställe. Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk ordning, med undantag av olika parenteser. Det betyder att händelsen antingen utspelar sig före eller efter det att vi läser om det, och ska därför tidsmässigt placeras ett annat ställe. Vi kan före exempel läsa om Harmageddon i Upp kapitel 16, fast vi vet att den händelsen egentligen äger rum i Kap 19 vid Jesu synliga återkomst.

Händelser som bekräftar vedermödan

Min personliga tro är, att vi på trots av kraftiga födslovåndor, och en värld i kaos och med väldigt tydliga tidstecken, att vi ännu inte är inne i den sista årsveckan.

Några av det tecken som kommer att bekräfta vedermödan eller den sista årsveckans början, är bland annat uppryckandet av församlingen, laglöshetens människa som öppet träder fram (Antikrist), ett kommande förbund mellan Israel och arabvärlden, de två vittnen som träder fram i Jerusalem och börjar profetera, de 144 000 judarna utväljs och börja missionera. Sedan, och innan vi når mitten av vedermödan kommer dessutom sigillen att brytas, som innebär både krig och död för en tredjedel av alla jordens människor.

Det är bland annat därför jag tror att denna händelse är en parantes, som därför ska placeras i början av vedermödans start.

Avslutning

Om detta tecken som kommer på himlen hösten 2017 är ett ändetids tecken, och om det är knutet till vedermödans tid, så betyder det att vi är mycket närmare denna tidens avslutning än vi tror. I så fall är vi odiskutabelt på väg mot uppryckandet av Herrens församling, och början på den doms tid där Herren ska förlösa sin vrede genom sigill, basuner och vredesskålar. Vad betyder det för dig och mig, och vilken skillnad gör det i vår vandring med Herren?

Herren söker våra hjärtan i dag, och önskar att vi ska ”få ordning på vårt hus”. Vi måste se till att våra hjärtan är nära Herrens, och att det inte finns något som är till hinder i vår relation till Jesus.

1 Joh 2:28 - Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse. 

Titus 2: 11-13  - Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi vänta på vårt saliga hopps fullordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse - 

Johannes och Titus uppmanar oss, att låta Jesu återkomst vara det som manar och får oss till att leva ett helgat och överlåtet liv för honom. Så när Herren vänder åter, kommer han för att hämta en ren, helgad och överlåten brud som lever i förväntan till hans återkomst.


Jesus kommer snart!

12 kommentarer:

 1. Mycket intressant detta, Mikael!
  Tack, Kram & Blessings!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Marguerite,

   Ja, det är verkligen en både intressant och unik händelse som kommer att visa sig på himlen i 2017. Det är faktiskt bara denna gång på 7000 år, så det är enastående. Men det visar att vi är och lever i den tid som är den absolut avslutande och sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.

   Min förväntning till Jesu komma, blir större dag för dag, och jag tror och hoppas att jag snart kommer att få se min frälsare sådan som han är i all sin makt och härlighet.

   Herrens rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 2. Som jag ser det är inte himlafenomenen ur profetisk synvinkel avslutade i och med Högtidstetraden 2014-15. Den astronomiska händelse som du här beskriver är ur profetiskt perspektiv ett mycket intressant observandum men liksom med övriga aktuella profetiska tecken på himlavalvet så är det svårt att tidsmässigt exakt placera de kommande skeenden som dessa himlafenomen signalerar.
  Under de kommande åren har vi ju sedan inte minst tre månförmörkelser som brukar benämnas Krabbförmörkelserna där den mittersta daterad 27 juli 2018 är av högsta intresse då den innebär en så kallad Bull´s-eye förmörkelse och där hela förmörkelsen blir synlig över Jerusalem i samband med Shabbat Nachamu. Det finns en rad intressanta signaler som hör samman med denna förmörkelse.
  Förövrigt är vi ju inne i en extremt skakig tid som kontinuerligt ser ut att eskalera, inte minst på ekonomisidan. Det ständiga diskussionsämnet är räntehöjningar eller inte. En räntehöjning ser i dagsläget helt otänkbart ut då detta skulle radera stora delar av aktiemarknaderna och samtidigt sätta en mängd statsbudgetar på pottkanten.
  Det andra alternativet är att inte höja räntorna vilket kommer att knäcka bankerna (Deutsche Bank har redan flaggat för att man inte kommer att klara ett scenario med fortsatta negativa räntor) Samtidigt kommer detta att leda till ”bank runs” när människor inte vill betala för att hysa sina pengar på ett bankkonto.
  Sammanfattningsvis, världen har ekonomiskt målat in sig i ett hörn där det saknas alternativ för att ta sig ur utan att samtidigt rasera hela det ekonomiska systemet.

  Mvh Rune

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Rune,

   Stort tack för dina väldigt vigtiga tankar som du delar här. Väldigt intressant med tanke på den så kallade Bulls-eye förmörkelsen som kommer sommaren 2018.

   Världsekonomin är ju ett helt kapitel för sig själv. Det är intressant hur centralbankerna bokstavligt talat ropar om hjälp från respektive regeringar i ögonblicket. Deutche Bank som du själv nämnde, är ju en av de banker som har skakat ganska rejält här på det senaste. Den har precis som du säger "målat in sig i ett hörn", och det ser väldigt svårt ut.

   Tidens tecken pekar verkligen på denna tidens avslutning och Jesu dyrbara komma

   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 3. Om vi börjar med Harold Camping 2011, sen var det (som en parentes) Maya 2012, sen John Hagees Blood Moon 2014/15 (den var bra den) sen var det Martin Armstrong And Alex Jones ekonomiska krasch hösten 2015 och senast var det den 1 augusti 2017 och sen blir det solförmörkelse i USA augusti 21. Sen blir det jupiter i jungfrun 23 september 2017. Alltid något stort på gång inom den närmsta framtiden men aldrig sker det något utom en sak - vi hålls i rädsla. Det är RÄDSLAN som är syftet med alla profetsior!!! Inget kommer att inträffa den 23 september i år, inte heller "Bulls eye" 2018 eller 2019 eller 2059 eller 2198!! Så här har det varit sedan tidernas begynnelse. Religiösa och paranoida gubbar som sitter och tänker ut jordens undergång med jämna mellanrum för att vi ska vara rädda varje år och när de har fel tror vi att det är nästa profetia som är den riktiga. Och nästa och nästa och nästa...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, och välkommen hit.

   När det gäller det profetiska ordet, och dess uppfyllelse, så är det på det sättet, att vissa profetior redan har fått sitt uppfyllande. Om vi tar Israels nationella födelse i 1948, så är det ett av de viktigaste tidstecken, så Jesus ska komma tillbaka till Israel när judarna har fått sitt land.

   Andra tecken pekar på den tid som ligger framför, alltså vedermödans tid, och när den inträffar är det ju ingen som vet. Vi kan bara se att vi är i tiden runt omkring, och att vi lever i den säsong, där tecken pekar på att Jesus snart kommer tillbaka, och att vedermödans tid står för dörren. När Jesus la på mitt hjärta att starta den här bloggen, så var det för att dels varna för den tid som ligger framför, och till dels att uppmuntra Herrens brud, att göra sig klar, lyfta sitt huvud och vänta på den kommande brudgummen. Talen om tidens tecken och Jesu snara återkomst, är alltså ingenting som ska föda rädsla i Guds barn, vi tillhör ju inte mörkret, och Herren har lovat att frälsa oss från den kommande vreden. Tidens tecken är däremot en tröst för oss som tillhör Jesus, och gör att vi bara ännu mer kan förvänta och glädja oss till att den dagen kommer.

   Oavsett om vi vill det eller inte - vi är den generation som kommer att se löftena uppfyllda, och en av historiens största händelser - uppryckandet av Guds församling. Därefter, kommer en tid av mörker över den här jorden, där många av de "skräck profetior" som vi har tagit del av, kommer att uppfyllas.

   Guds rika välsignelse

   Mikael

   Radera
 4. Hej Mikael!

  Först vill jag önska dig Guds rika välsignelse med denna blogg!

  Nu i dessa tider är bloggen viktigare än någonsin, då världshändelser avlöser varandra i ett allt snabbare tempo.
  Totala solförmörkelsen, mycket speciell, har ju varit tvärs genom hela USA och har setts av miljoner människor. Får se nu vad som händer. Solförmörkelser har inga välsignelser av rabbinerna, pga människans synd, eftersom den är ett dåligt omen i den judiska tron.

  Nästa fenomen är då 23 september som inträffar just på Rosh Hashana som vi snart
  närmar oss, stjärnbilden Jungfrun, med planetkonjunktionen, solen vid handen och månen vid fötterna. Detta har man t o m skrivit om i tidskriften "Populär Astronomi" där man hänvisat till Uppenbarelseboken! Här är adressen till deras hemsida: http://www.popularastronomi.se.

  Jag har pratat med andra kristna om detta, men dom bara avfärdar det som spekulationer! Det verkar som om i vår tid, ju närmare Jesu tillkommelse man är, desto mer tystnar talet om Hans återkomst.
  Jesus säger "Var skall jag finna någon tro på jorden när jag kommer"?

  yvonne

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid Yvonne.

   Tack för din hälsningoch det du delar med dig. Underbart att märka att du är vaken, och har en förståelse för allt det som händer just nu.

   Ja, det är väldigt spännande tider, där tecken i himlen och på jorden inträffar på en och samma gång och närmast avlöser varandra. Vi är vittnen till detta och kan se dem uppfyllas. Samtidigt kan vi höra Herrens vädjande röst om att tiden snart är slut, och det är hög tid att göra sig klar. Vi är så nära nu, och det gäller att fortsätta utan att ge upp, och fortsätta att vara nära Herren och låta honom vara Herre i allt.

   Jag önskar dig Guds rika välsignelse i hoppet om Herrens tillkommelse
   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 5. När jag läste ett inlägg från Anonym (4/8 00.59) där denne bl a skriver "Så här har det varit sedan tidernas begynnelse. Religiösa och paranoida gubbar som sitter och tänker ut jordens undergång med jämna mellanrum för att vi ska vara rädda varje år och när de har fel tror vi att det är nästa profetia som är den riktiga. Och nästa och nästa och nästa..." så låter det nästan som ett direkt eko ur vad Petrus skriver i sitt andra brev (notera speciellt v 4):

  "Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2 så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar.

  3 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början."

  5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.

  8 Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till .

  11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
" (2 Pet 3:1-13)

  Jag vet inte om den 23/9 verkligen innebär ett uppfyllande av Upp 12, men det är sannerligen intressant. I alla stycken så är det för mig helt uppenbart att vi lever i dom allra yttersta dagarna innan Jesu återkomst!

  "Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem: "Judiska män och Jerusalems alla invånare! Detta ska ni veta, lyssna till mina ord: 15 Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timmen på morgonen! 16 Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel:
 17 Och det ska ske i de sista dagarna,
 säger Gud,
 att jag utgjuter av min Ande
 över allt kött.
 Era söner och era döttrar ska profetera,
 era unga ska se syner
 och era gamla ska ha drömmar. 
 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor
 ska jag i de dagarna
 utgjuta av min Ande,
 och de ska profetera.
 19 Och jag ska göra under uppe på himlen
 och tecken nere på jorden,
 blod, eld och moln av rök.
 20 Solen ska vändas i mörker
 och månen i blod
 innan Herrens dag kommer,
 den stora och strålande.
 21 Och det ska ske att var och en
 som åkallar Herrens namn
 ska bli frälst.
" (Apg 2:13-21)

  "När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" 38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. 39 Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar."
 (Apg 2:37-38)

  SvaraRadera
 6. Amen!!!!!!!!!!!!!
  Gud välsigna er alla som väntar efter Herrens ankoms(UPPRYCKELSEN).
  Guds fred till er alla

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack käre vän!

   Jag delar din hängivenhet och ditt brinnande hjärta efter Herren. Må Herren fortsatt också välsigna dig i din väntan på Herren.

   Maranatha
   Hälsningar

   Mikael

   Radera
 7. Det är ju dock intressant att man skriver om solen vid stjärnbilder. Om solen ska synas så måste det ju vara på dagtid och då syns ju inte stjärnbilder. Det kanske inte jag kallar för "stort" tecken.

  SvaraRadera