onsdag 28 september 2016

De förlöstas sång


Upp 5: 9-10 – Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt köpt oss till Gud av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden.”

Det finns en sång som Herren har gett och lagt i ditt hjärta. En sång som ingen människa ännu har sjungit eller hört tonerna av. Den är född, och finns bevarad i den himmelska världen. Den väntar på oss, och är en himmelsk lovsång, som är given och dedikerad till Herrens utvalda och förlösta skara.  

Det är en sång som rör Guds hjärta, och som änglarna bara drömmer om att kunna ta och vara en del av. Men det är bara människor som är förlösta från detta jordeliv, som kan ta del av och sjunga den här sången. Människor som har blivit renade med Lammets dyrbara blod, själar som har tagit Jesu seger på korset och gjort den till sin. Sången är given till de människor som är kallade, förutbestämda och utvalda före jordens grundval blev lagd – människor som är frälsta av Guds nåd, och som har sina namn skrivna i livets dyrbara bok.

Framför tronen

Jag står framför Guds heliga tron. Jag är klädd i vita kläder, och står med segerkransen i min hand. Hela Kristi brudeskara, som består av alla pånyttfödda människor, har varit inför Kristi domstol och fått lön efter sina gärningar, och efter sin trofasthet mot Herren under sitt liv på jorden.

Allt det som inte var från Gud, och varje område där vi inte byggt våra liv på Herren är nu borta, uppbränt, och tillintetgjort. Det som är kvar är endast det som är rent, sant och det som har evighetsvärde. Våra korta liv på jorden är över, och vi har fullbordat våra lopp. Nu står Guds folk på tröskeln till evigheten tillsammans med änglarna, de heliga och Herren själv.

Herrens skönhet

Herrens ansikte skiner som solen, och hans röst är som stora vatten. När han talar lyssnar universum, och stjärnorna böjer sig efter hans ord. Hans röst är långt mycket mäktigare än det största vattenfall, men samtidigt mjukt som balsam för min själ.

Varje ord han talar penetrerar mitt hjärta, och genomströmmar mitt liv med fullkomlig kärlek, nåd och liv. För första gången upplever jag en gränslös och villkorslös kärlek, och jag känner jag mig fullkomligt accepterad, älskad och fullständigt fri. All annan skönhet jag tidigare har upplevt bleknar i jämförelse med Herrens och det jag ser.

Han gör allting nytt

Jesus stryker sina händer över mitt ansikte. När han gör det försvinner varje jordisk tanke, och varje smärtsamt minne som jag upplevt i min vandring på jorden. Kvar är endast en övernaturlig frid, glädje och en evig tacksamhet till Herren.

Änglarna blåser i sina trumpeter i ett stigande crescendo. De 24 äldste och de fyra väsen faller ner på sina knän, och lägger sina kronor på marken. Tillsammans med hela himlens härskara, stämmer de upp i ett enstämmigt lov till Herren.

De förlöstas lovsång

En ny lovsång börja ljuda i himlen. Den här gången är det de 24 äldste som sjunger för, och hela Guds församling tillber och sjunger med. Det är de återlöstas sång, som bara de som har upplevt korset och kraften i Jesus försoning i sina liv kan sjunga med på. (Upp 5:9)

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt oss av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och vi skall regera på jorden”

Lovsång i Herrens närhet

Dessa människor, som en dag kommer att sjunga denna lovsång inför Guds tron i Herrens närhet, är klädda i samma klädnad som Herren själv. Dom sitter själva med Herren på hans tron med segerkrans på sina huvuden. Herren har gjort dem till kungar och präster, och det löfte som Herren har gett dom är att dom som ska regera tillsammans med honom.

De 24 äldste identifierar sig själva med de troende och alla lösköpta människor som har blivit frälsta vid tron på Jesus Kristus på jorden. De sjunger en ny sång, som rättmätigt sjungs av dem som kan identifierar sig med sången. Det er dom som är förlösta med Jesu dyrbara blod, och som kommer från alla folkslag och stammar. De är kallade att vara präster åt Gud, och skal regera på jorden.

Avslutning

Det finns en sång som är förberedd för dig. En himmelsk sång, som Guds brudeskara kommer att sjunga inför Guds tron. Det är en sång som handlar om det verk Herren har gjort i våra liv, Herren storhet och hans villkorslösa kärlek.

Snart en dag, och inom en mycket kort tid, kommer vi att stå framför tronen i helighet, förundran och tacksamhet, och ge ära till honom som äran tillhör- Jesus Kristus, vår dyrbara Konung, Mästare, Herren och Gud.


Jesus Kommer Snart! 

lördag 24 september 2016

Rapporter från hela världen vittnar om vatten som blir till ”blod”Upp 16:1 – Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: »Gå åstad och gjuten ut Guds sju vredesskålar på jorden.»

Upp 16: 4 - Och den tredje göt ut sin skål i strömmarna och vattenkällorna. Då förvandlades dessa till blod.

En konsekvens av Guds vredesskålar som blir utgjutna i den sista delen av den stora nöden, är att vattnet på jorden kommer att bli odrickbart, då det kommer att förvandlas till blod.

I dag upplever vi en liten försmak på det som kommer att ske under vedermödans tid, då det kommer flera rapporter runt om i vår värld, som vittnar om sjöar eller floder som förvandlas till blod.

Floder blir blodröda

Det är bland annat nyheter från både Ryssland, Kina, Australien och Tona som vittnar om floder som utan förklaring förvandlas och blir blodröda.

I Kina till exempel, berättar man att vattnet var helt normal på morgonen, men sedan och i loppet av några minuter började vattnet att bli mörkare, för att till sist bli helt rött. Det är normalt en flod där man alltid har kunnat fånga fisk, och man ser ingen möjlighet för förorening då det inte finns några fabriker i närheten. Andra röster pekar på att detta måste vara en människas verk, och att det handlar om olaglig dumpning i vattnet.

Egyptens plågor

1 Mos 7:17 – Därför säger nu HERREN så: 'Härav skall du förnimma att jag är HERREN: se, med staven som jag håller i min hand vill jag slå på vattnet i Nilfloden, och då skall det förvandlas till blod. 

När Herren skulle få sitt folk ut ur Egypten, så sände Herren tio plågor eller hemsökelser som skulle tvinga Farao att släppa israelsfolk, och låta dem tåga ut ur Egypten.

Jämte plågor som hagelstorm, flugsvärmar, grodor och boskapspest förvandlades Nilens vatten till blod.

De två vittnena

Upp 11: 3 - Och jag skall låta mina två vittnen under ett tusen två hundra sextio dagar profetera, höljda i säcktyg.

Upp 11: 6 - De har makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller under den tid de profetera; de har också makt över vattnet, att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.

På samma sätt som plågorna i Egypten, har de två vittnena som Herren kommer att resa upp i början av den sista årsveckan för att profetera och vädja till omvändelse och bättring, manifestationer och plågor som kommer att bli förlösta, när människan inte önskar att lyssna eller ta till sig Herrens ord. 

En av dessa plågor som de två vittnena har makt att förlösa, är att förvandla vatten till blod.

Avslutning

Alla tidstecken som sker just nu, pekar och är en försmak av det som kommer i fulltalig skala under vedermödan. Det som sker nu på enskilda platser och i begränsad skala, kommer under vedermödan att vara globala och ha katastrofala konsekvenser.

När Jesus profeterade om tidstecken som skulle peka på Herrens tillkommelse, så är poängen att dessa sker samtidigt. Under historiens gång, har vi tidigare sett stora jordbävningar, vulkanutbrott, ekonomiska sammanbrott och moralisk upplösning. Men till skillnad från tidigare, ser vi i dag dessa tecken på en och samma gång runt om i vår värld. Samtidigt med stora naturkatastrofer upplever vi starka tidstecken i världsekonomin, virusutbrott, upprustning och rykten om krig, formandet av en världsreligion, och vi ser ett Mellanöstern som är i uppror och flammor.

Tidens tecken pekar starkare än någonsin på Jesu snara komma, och uppryckandet av Herrens brud.

Jesus kommer snart!


Källa:


tisdag 20 september 2016

Gästinlägg av Rune Johansson: Hösthögtiderna 2016 - en signal om finanskrasch?


Ta gärna del i det mycket intressanta gästinlägget på hemsidan "Jesus kommer snart" av Rune Johansson:

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2016/09/gastinlagg-av-rune-johansson.html

Där visar Rune, och ger en aktuell genomgång av världsekonomin, och på det sätt att vi kan förvänta att se profetiska tecken här under hösten. 

Skakningar under Herrens hösthögtider

Rune konkluderar att vi tidigare har sett skakningar just under hösten vid Hösthögtiderna. Rune skriver:

"Av Herrens sju högtider är det endast Hösthögtiderna som ännu inte till fullo fått sin profetiska uppfyllelse. De tre Hösthögtiderna består av Basunklangensdag, Försoningensdagen samt Lövhyddohögtiden och pekar mot Jesu återkomst, Israels och världens slutfrälsning samt tusenårsriket inrättande. (3 Mos 23:23-44)

Under perioderna för flera av de senaste årens Hösthögtider har vi kunnat iakttaga hur skakningar skett på flera områden, inte minst ur ekonomiskt perspektiv med turbulenta börser och finanskriser, men även på det seismiska området med kraftiga jordskalv som följd. 

Hela perioden för Hösthögtiderna äger rum under en treveckorscykel och årets Hösthögtid inleds vid solnedgången den 2 oktober och avslutas kvällen den 23 oktober men som i förlängningen fortsätter med den Åttonde dagen. 

Vad talar för ekonomiska skakningar under årets Högtid?

På frågan, vad som talar för en ekonomisk skakning under årets Högtid skriver Rune:

Vad talar då för att årets Högtider kommer att leda fram till globala ekonomiska skakningar, hörde vi inte samma varningar vid föregående års Hösthögtider och avslutningen av den sjuåriga Shemitahperioden? Varnade inte både profana och kristna källor för att en ekonomisk kollaps stod för dörren?

Jo visst var det så och allmänt syntes inga påtagliga tecken på att så skulle ha skett. Studerar vi närmare vad som ägde rum under den aktuella perioden blir dock bilden något reviderad. 

Nedan finner vi några få av en mängd exempel på vad som skedde med de globala ekonomierna under de tre sista månaderna av Shemitahåret från slutet av juni till slutet av september. 

  • Londonbörsen tappade 14 procent av sitt värde. 
  • Parisbörsen förlorade 12 procent av sina tillgångar. 
  • Frankfurtbörsen föll 17 procent. 
  • Shanghaibörsen som hanterar aktiehandlen i Kina, världens största ekonomi, tappade 40 procent av sitt värde. 
  • De globala containerfrakterna minskade med inte mindre än 50 procent. 

Även om vissa index sedan återhämtat tappen så har den globala ekonomin fortsatt att befinna sig i brygga och riskerar inom kort att hamna i ryggläge. Med andra ord innebar hösten 2015 ytterligare förskalv till det kommande huvudskalvet. 

Avslutning

Tillståndet i världsekonomin är ett ändetidstecken som pekar på profetiska uppfyllanden och Jesu dyrbara återkomst. Vi behöver röster som Rune, som kan lyfta upp och peka på det sanna tillståndet, och visa på dessa skakningar som ligger framför oss. 

Jesus kommer snart!

fredag 16 september 2016

Våra kommande härlighetskroppar1 Kor 15:42 – Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.

förbindelse med Jesu återkomst blir varje pånyttfödd människa överklädd med en ny härlighetskropp, som är skapat för ett evigt liv i himlen.

I 1 Kor 15:35-50 visar Paulus oss att vår kommande härlighetskropp är av ett helt annat slags, och har en helt annan glans än den jordiska. Vår himmelska kropp är oförgänglig och kommer att uppstå i härlighet och kraft, och den kommer att likna den kropp Jesus har.  

Syndens konsekvens

Genom Adam fick vi våra jordiska kroppar. På samma sätt som att Adam var jordisk är resten av människorna också det. Av jord är vi komna och av jord ska vi åter bli.  

Adam hade ingen härlighetskropp, men hade en naturlig kropp som var anpassad till ett fullkomligt och harmoniskt liv här på jorden. Före syndafallet hade människan evigt liv och en odödlig kropp, och hon var skapat till att leva ett liv i nära gemenskap med Herren. Människan blev till en ”levande varelse” som hade liv i sig själv, och hade inte människan syndat hade hon heller inte åldrats och dött.

Vi var skapade i fullkomlig avbild av Gud själv, men på grund av synden är det fullkomliga blivit förgängligt, och härligheten byttes mot vanära. 

Varför vi ska ha nya kroppar

Varför kommer Jesus att ge oss nya kroppar? Dessa jordiska kroppar kan inte existera på andra platser än på jorden. Vår gamla kropp är anpassad den här världen, men vårt kommande mål är vår Faders hus och det himmelska Jerusalem. 

Våra kroppar är tyngda av syndens konsekvens, så därför ger han oss nya kroppar utan synd. Vår nuvarande kropp är tyngd av syndens och dödens lag, men vår nya härlighets kropp kan aldrig mer dö, och kommer på samma sätt som Adam att ha liv i sig själv. På samma sätt som att Adam skapades för ett liv här på jorden, kommer Herren att ge oss kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen, och anpassad den eviga och andliga världen.

Ett frö som sås

1 Kor 15: 36 – Du förståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag.

Paulus beskriver nödvändigheten för ett frö att läggas i jorden och dör. Om det inte dör har det heller inte möjlighet för att uppstå som något helt nytt och oförgängligt.

Vi kan inte se hur en växt eller grönsak ska bli genom att titta på dess frö. Man blir därför tvungen att planta fröet för att vänta och se hur den ser ut tills den växer upp ur jorden. Även om det frö som är planterat är helt olik det som kommer upp ur jorden, så kan bonden känna igen den växt eller planta som kommer upp utifrån det slags av frö han har sått.

Av ett helt nytt slag

1 Kor 15: 48 - Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska

På samma sätt måste vår gamla jordiska kropp dö och begravas, för att en dag kunna uppstå till något nytt av ett helt nytt slags än det som blev sått. Vi dör som en jordisk människa, men uppstår som en himmelsk. Vi dör ofullkomliga men uppstår fullkomliga. Vi dör med sjukdom, synd och nöd, men vi uppstår till ett evigt liv utan tårar, frestelser och död.   

I stället för kroppar som bryts ner och dör, kommer vi att ha eviga kroppar som aldrig kommer att brytas ner eller åldras. Vi kommer aldrig mer kunna känna smärta, frustration eller svek. Satan kommer inte längre ha möjlighet för att fresta eller förföra, och synden har definitivt mist sin makt över oss. Vi kommer att leva i fullständig harmoni med varandra och med Herren.

Lika Jesu härlighetskropp

1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

1 Kor 15: 49 - Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild 

Många frågar sig hur den härlighetskropp som Herren en dag kommer att ge oss blir. Paulus visar oss i v.49 att på samma sätt som att vi i dag liknar och bär den jordiska människans bild (Adam), så kommer vi att likna och bära den himmelska människans bild (Jesus).  

Den härlighetskropp som Herren kommer att ge oss kommer alltså att bli lik den uppståndelsekropp som Jesus fick efter sin uppståndelse.  

Efter uppståndelsen

Luk 24:39 – Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har

Till skillnad från en ande som inte har någon kropp, kan vi se att Jesu härlighetskropp är en verklig kropp av kött och ben. Samtidigt kan vi se att det finns ett samband mellan Jesus jordiska och hans uppståndelses kropp.

Efter uppståndelsen kunde Jesus vara osynlig, visa sig och försvinna som han önskade. Han var inte längre begränsad av den här fysiska världen och kunde gå genom dörrar och väggar. Jesus åt mat tillsammans med lärljungarna och förflyttades sig som han önskade från den ena platsen till den andra. 

Den nya kroppen är en himmelsk kropp, och skapad för himmelens härlighet. Den är levandegjord och upprätthålls av Andens eviga livskraft. Den kan existera både i den andliga, och i den fysiska världen samtidigt.

Olika härlighets glans

2 Mos 34:29 - När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN.

Våra härlighetskroppar kommer att ha sin helt egen glans, som är genomstrålad av Herrens härlighet. På samma sätt som att Mose ansikte strålade av Herrens härlighet när han kom ner från berget Sinai, så kommer våra härlighetskroppar att återspegla Herrens härlighet. 

Matt 13: 43 - Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Dan 12: 3 - De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Det kommer att vara skillnad på den glans eller härligheten som Herren ger oss, och som kommer att vara en del av vår belöning som vi får inför Kristi domstol. Dem som har vunnit många själar för Herren kommer att skina starkare, som stjärnorna på himlen.

”Det är dessa kroppar Herren kommer att ge oss. Förhärligade och fullkomliga kroppar av kött och blod, som är skapade för ett evigt liv i det himmelska med Herren. 


Vi kommer då att återspeglar Herrens härlighet och skina som stjärnor på himlen. Vi är inte längre beroende av fysiska begränsningar i den här världen, men kan förflytta oss från det himmelska Jerusalem och ner till jorden där vi ska regera med Herren.

Jesus kommer snart!

måndag 12 september 2016

Vedermödans början med ”förbundet med de många” står för dörrenIsraels ambassadör i Ryssland – Zvi Heifetz uttalar sig:

”Vi undertecknade ett fredsfördrag med Egypten och Jordanien. Vi är redo att underteckna fredsfördrag med alla våra grannar, inklusive närmaste (granne) till oss – Palestina. Vi har ingen anledning att undvika att underteckna det internationella avtalet med Saudiarabien och andra stater. Vi skulle vara glada för det.”

Vedermödans början

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Även om jag tror på ett uppryckande innan den sista årsveckan eller vedermödans början, så är det egentligen inte att det är borttagandet av Herrens brud som ”triggar” eller får vedermödan att börja. Bibeln är tydlig med, att det som kommer att vara startskottet för den sista årsveckan, är det profetiska ordets fullbordan av ”förbundet med de många”.

När Antikrist sluter ett förbund med Israel och dess arabiska grannländer, så har vi början på den sista årsveckan, och den allra sista och avslutande delen innan Jesu synliga återkomst.

Den Saudiska fredsplanen

Det avtal som Israels ambassadör hänvisar till, är den Saudiska fredsplanen som blev framlagt i 2002. Det är ett förslag som samtliga 22 stater i Arabförbundet, inklusive Palestina står bakom.

Förslaget går ut på att Israel ska acceptera en palestinsk stat inom de gränser som rådde före 1967 års krig, att östra Jerusalem ska vara den nya huvudstad, samt en rättvis och rättfärdig lösning för de palestinska flyktingarna uppnås.

En tvåstatslösning i november 2016

I december 2015, röstade en majoritet av generalförsamlingen i FN igenom ett resolutionsförslag till förmån för Palestina, där en av punkterna omhandlade själva Jerusalem. Hela 144 röstade för och endast 6 var emot. Det handlar alltså om både en tvåstatslösning och en delning av Guds egen stad Jerusalem.

Ett fredsaval och en två-stats lösning i november 2016?

Det höjs röster för att FN kommer att pressa på för en delning och en tvåstatslösning redan här i november 2016. Det skulle i så fall vara en diplomatisk tsunami, och en nyhet som skulle få allra största uppmärksamhet i all världens nyhetsprogram och i dagstidningar.

Om Israel kommer att ge efter för påtryckningar, och vi skulle få uppleva att FN får igenom en tvåstatslösning, skulle det i så fall betyda att vi har ett förbund mellan Israel och dess grannländer på plats. Det kommer att vara en fullordan av profetian i Daniel kap 9 – och inledningen på den sista årsveckan med Antikrist framträdan och Guds domsslut.

Avslutning

Vi är snubblande nära den här tidens avslutning, och Jesu dyrbara komma för sitt folk. Vi är med stora steg på väg mot en tid av mörker och domsslut som den här världen tidigare aldrig har upplevt. Gud ropar, kallar och manar sitt folk att göra sig beredd för sin återkomst.

Guds Ande vittnar och talar om en kort tid, innan Jesus kommer tillbaka för att hämta sitt folk. Herren har upprepande gånger talat och varnat om sin snara återkomst. Vi är på väg mot en av historiens största händelser – uppryckandet av Guds eget folk och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

Källa:


torsdag 8 september 2016

Vittnar blodmåne över Manhattan om en kommande dom?Den 24 augusti, var världen vittne till denna mäktiga syn i New York i USA. Det var en blodmåne som var synlig över Manhattan, och över One World Trade Center. Det här var samma dag som världen upplevde en förödande jordbävning i Italien som krävde cirka 250 människoliv, och ytterligare ett jordskalv i Burma som mätte hela 6.8 på richterskalan.

I dag upplever vi konkreta skakningar över hela vår värld, som vittnar om att vi utan tvivel, är på väg mot en tid där människan kommer att prövas och dömas. Är denna blodmåne ett varslande tecken om den domstid som är på väg in över värld, och kommer vi se ytterligare fruktansvärda skakningar inom en kort framtid?

Bankerna ropar om hjälp

Det är centralbankerna, som har ansvar för den största delen av världsekonomin som slår alarm. Under en tre-dagars konferens är det framlagt en gemensam vädjan för hjälp från respektive regeringar.

Det är den negativa ekonomiska spiralen, som på trots av värdens ansträngelser närmast verkar omöjlig att komma ut ur, som gör att centralbanken ber om hjälp. Bankerna förbereder sig på det värsta i den sista delen av året, där dom varnar för en ekonomisk nukleär vinter, och en EU-apokalyps. Bankerna säger samtidigt att dom är ”förberedda på allting”.  

Venezuela som förbild

Vi upplever en fruktansvärd situation i Venezuela just nu, där landet närmar sig bankrutt och ekonomisk kaos. Mathyllorna är tomma, som tvingar civilbefolkningen i ett desperat letande efter mat för att överleva, där landet upplever plundring av mattransporter och inbrott. Samtidigt kommer rapporter om undernäring, och om en kollaps även inom sjukvården.

Jag tror att det vi upplever i just Venezuela, är en förebild på det politiska och ekonomiska kaos som är på väg in över vår värld. Ett ekonomiskt kaos, som kommer att tvinga människan till bestialiska och desperata handlingar för att överleva, samtidigt så kommer det att öppna upp för ett nytt kontrollsystem.  

Tyskland ber befolkningen förbereda sig på katastrof

Tyskland är ett av de länder som tar steget fullt ut, och börjar nu öppet varna och förbereda befolkningen inför en kommande katastrof. Tyskland har lagt in förslag att ”tyskarna ska börja bunkra dricksvatten och livsmedel, för den händelse att landet skulle hamna i krig eller drabbas av en svår katastrof”

I följe förslaget, ska befolkningen på lämpligt vis uppmuntras att ha två liter vatten per person och dag i icke hälsovådlig kvalitet hemma, till dess att staten vidtagit åtgärder”

Avslutning

1 Tess 5: 1 – Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;

Den här världen förbereder sig på det värst tänkliga. Naturkatastrofer, rykten om krig, och en allt mer ostabil världsekonomi, gör att banker och regeringar tar de nödvändiga steg för att förbereda sig på tider av kaos.

Herrens dag, som är en tid av dom, kommer som en tjuv om natten för den här världen. Paulus beskriver den här tiden som undergång, där smärtan kommer lika plötsligt som en kvinna som ska föda. Det är en tid av vrede, där Herren kommer att döma den här världen genom sigill, basuner och vredesskålar.

Jesus kommer mycket snart!

Källa:


söndag 4 september 2016

Slukhål, och stora sjöar som försvinnerdag upplever vi många naturfenomen, och naturkatastrofer som pekar på den tid vi lever i och Jesu närstående återkomst. I dag upplever vi bland annat i stigande grad hur stora sjöar torkar ut och försvinner, och onaturliga slukhål över hela vår jord.

Onaturliga slukhål

De senste åren har vi fått ta del rapporter av dessa slukhål  som händer över hela vår jord, där jorden bokstavligt talat öppnar sig under oss och slukar både hus, bilar och människor.

Slukhål är ett vardagsord för hål som plötsligt öppnar sig i marken, som kan bli helt upp till 100 meter breda. Hålen kan både vara orsakade av naturen själv, eller på grund av påverkan genom människors byggnationer och aktiviteter. Andra teorier går på att det är klimatpåverkan som får jorden att explodera.

Sjöarna försvinner


Något är helt fel med våra stora sjöar runt om i världen, dom bokstavligt talat försvinner. Vattnet runt om i världen försvinner snabbare än någonsin, och sakta med säkert så håller en del av dem på att försvinna, och andra är helt borta. Det är ännu en symptom som visar att vår natur inte har det bra, och  ett tidstecken som pekar på Jesu dyrbara återkomst.  

Några exempel på stora sjöar som håller på, eller helt har försvunnit runt om i vår värld är bland annat Owens Lake i USA, Aralsjön i Kasakhstan, Döda havet i Mellanöstern, Faguibinesjön i Mali, Assalsjön i Djibouti, Tschadsjön i Cad/Niger/Nigeria, Urmiasjön i Iran, Pooyangsjön i China, Chapala sjön i Mexico.

Stora konsekvenser

Aralsjön var till exempel världens fjärde största, men har sedan 1960 talet minskat med 90 %. Sjön har påverkats av att det kommer mindre snö i bergen och därmed mindre smältvatten som fyller på snön. Tchadsjön i Afrika risikerar att vara helt borta år 2029, något som har stora konsekvenser för både människor och djur.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!

Källa: