måndag 12 september 2016

Vedermödans början med ”förbundet med de många” står för dörrenIsraels ambassadör i Ryssland – Zvi Heifetz uttalar sig:

”Vi undertecknade ett fredsfördrag med Egypten och Jordanien. Vi är redo att underteckna fredsfördrag med alla våra grannar, inklusive närmaste (granne) till oss – Palestina. Vi har ingen anledning att undvika att underteckna det internationella avtalet med Saudiarabien och andra stater. Vi skulle vara glada för det.”

Vedermödans början

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Även om jag tror på ett uppryckande innan den sista årsveckan eller vedermödans början, så är det egentligen inte att det är borttagandet av Herrens brud som ”triggar” eller får vedermödan att börja. Bibeln är tydlig med, att det som kommer att vara startskottet för den sista årsveckan, är det profetiska ordets fullbordan av ”förbundet med de många”.

När Antikrist sluter ett förbund med Israel och dess arabiska grannländer, så har vi början på den sista årsveckan, och den allra sista och avslutande delen innan Jesu synliga återkomst.

Den Saudiska fredsplanen

Det avtal som Israels ambassadör hänvisar till, är den Saudiska fredsplanen som blev framlagt i 2002. Det är ett förslag som samtliga 22 stater i Arabförbundet, inklusive Palestina står bakom.

Förslaget går ut på att Israel ska acceptera en palestinsk stat inom de gränser som rådde före 1967 års krig, att östra Jerusalem ska vara den nya huvudstad, samt en rättvis och rättfärdig lösning för de palestinska flyktingarna uppnås.

En tvåstatslösning i november 2016

I december 2015, röstade en majoritet av generalförsamlingen i FN igenom ett resolutionsförslag till förmån för Palestina, där en av punkterna omhandlade själva Jerusalem. Hela 144 röstade för och endast 6 var emot. Det handlar alltså om både en tvåstatslösning och en delning av Guds egen stad Jerusalem.

Ett fredsaval och en två-stats lösning i november 2016?

Det höjs röster för att FN kommer att pressa på för en delning och en tvåstatslösning redan här i november 2016. Det skulle i så fall vara en diplomatisk tsunami, och en nyhet som skulle få allra största uppmärksamhet i all världens nyhetsprogram och i dagstidningar.

Om Israel kommer att ge efter för påtryckningar, och vi skulle få uppleva att FN får igenom en tvåstatslösning, skulle det i så fall betyda att vi har ett förbund mellan Israel och dess grannländer på plats. Det kommer att vara en fullordan av profetian i Daniel kap 9 – och inledningen på den sista årsveckan med Antikrist framträdan och Guds domsslut.

Avslutning

Vi är snubblande nära den här tidens avslutning, och Jesu dyrbara komma för sitt folk. Vi är med stora steg på väg mot en tid av mörker och domsslut som den här världen tidigare aldrig har upplevt. Gud ropar, kallar och manar sitt folk att göra sig beredd för sin återkomst.

Guds Ande vittnar och talar om en kort tid, innan Jesus kommer tillbaka för att hämta sitt folk. Herren har upprepande gånger talat och varnat om sin snara återkomst. Vi är på väg mot en av historiens största händelser – uppryckandet av Guds eget folk och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!

Källa:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar