lördag 25 mars 2023

Tidens tecken pekar framåt mot det som snart kommer ske!Normalt när jag skriver, brukar jag ta utgångspunkt i ett bestämt ämne, tidstecken eller något som fyller i tiden.

De senaste veckorna har varit annorlunda. Jag behöver knappast nämna jordbävningar, bankkollapser, naturkatastrofer eller ett tredje världskrig som är runt om hörnet. Tecknen är så överbevisande att de öppnar ögonen ”på de blinda” och de ”andligt döva” hör och förstår, att vi lever i apokalyptiska tider där allting skakar i sina grundvalar.

Historiskt sett har vi aldrig någonsin tidigare levt i en tid som liknar denna. Noas tid utspelar sig igen, och Herrens profetiska ord ”att som det var på Noas dagar” skiner som fackla på den profetiska himlen. Vi lever i Noas dagar, och vi befinner oss i slutet av denna tidsålder. Vi är på väg in i den avslutande 7-årsperioden, innan Herren sätter upp sitt rike på jorden.

Ett överbevisande budskap

Rom 13:11 - Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. 

De senaste dagarna har tidstecknen på något sett kommit lite i skymundan. Det är inte för att jag inte längre ser dem eller inte upplever dem bekräftande.

Den sista tiden har varit så överbevisande och Herren har gett mig så många personliga bekräftelser, att det inte längre är behov för fler tidstecken som bekräftar tiden. Det som har talat till mitt hjärta den senaste veckan, som till och med har fått tidstecken att blekna är den otroliga sanning att ”Jesus kommer tillbaka” och den korta tid som är kvar, är mindre än vi tror.

Uppryckandet av Guds församling är snart en realitet. Jesus hämtar sin väntande, vakande och längtande brud. En brud som älskar sin brudgum mer än något annat och som inte längre har något hopp i den här världen. Det som är kvar är bara en äkta, genuin längtan efter sin frälsares återkomst.

En människa utan Herren

1 Tess 5:2 - Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.

För den människa som inte har tagit emot Herren som sin personlige frälsare, är det här en väldigt allvarlig tid. Den människa som står utanför arken när syndafloden kommer släppas lös över jorden, kommer att uppleva ett sataniskt mörker, en smärta och en tid utan jämförelse. Vi måste förstå, att varje människa skulle helt enkelt gå under på grund av det våldsamma mörker som kommer svepa över jorden, om inte Herren i sin nåd förkortade denne tid.

En vredens tid, en tid av mörker och en tid där helvetets brännande vind kommer att blåsa över jorden. Den andemakt i avgrunden som kommer att besätta antikrist, kommer att släppas lös. Ett krig kommer att utspela sig i himlarymden, och dessa demoniska makter kommer att bli nedkastade på denna jord. De kommer att plåga människan och göra allt för att förgöra skapelsen.

Tänka att gå igenom vedermödans trängsler för att sedan dö och vakna upp på en plats i total avsaknad av Gud. En evig dom och en evighet utan Herren.

”Dyrbare Herre, fräls sargade och förlorade själar. Och i vedermödans tid, låt ett uppvaknande ske så en stor skörd blir bärgad för Guds rike och Herren”.

Vem kan känna nöden

Upp 22:12 - "Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. 

Vem kan känna nöden, och vem kan känna tidens allvar vi lever i? Vem har förståelse för att Jesus mycket snart kommer att hämta sin församling, och vem har hört Herrens uppmuntrande röst, där han säger – ”Jag kommer snart”. Jag har valt att inte dela tidstecken i detta inlägg, men den nöd och det budskap som Herren har lagt på mitt hjärta.

Det är tid att räta våra huvuden, kära Syskon. Jesus, vår Frälsare och Herre, kommer mycket snart tillbaka. Vår vandringstid är över och vi är hemma i vårt eviga hem.

Jesus kommer snart

Mikael

lördag 18 mars 2023

David Wilkersons profetia: Antikrist framträdande ur den ekonomiska förvirringen

 


”En världsvid ekonomisk förvirring ligger alldeles framför oss, det var vad jag tydligast såg. Många bedjande människor har upplevt samma sak. Dollarn och andra valutor kommer att möta svårigheter. Jag tror att vi kommer att få bevittna hur många av vårt lands största och populäraste företag går i konkurs. Och jag ser enorma problem uppstå för kreditföretagen.

(David Wilkerson – Synen)

Den näst största bankkollaps i USA:s historia

När Silicon Valley Bank kollapsade förra helgen, så var det den näst största i USA:s historia, och är därmed den största banken som gått i konkurs sedan finanskrisen 2008. Flera andra banker blöder och störtdyker och skapar stora orosmoln på den finansiella himlen.

Jag blev påmind av Davis Wilkersons profetior om just världsekonomin, som är hämtade från boken ”Synen” från 1974. En profetisk bok som är mer aktuell än någonsin. Från tilltal från Herren, så beskriver David Wilkerson den ekonomiska situation som kommer att infinna sig precis innan antikrist framträdande, och hur han kommer att träda fram ur den ekonomiska förvirringen som råder. Det är precis den situation vi upplever just nu. Rädsla, vånda och skräck inför det som ligger framför.

Här delar jag något av det som Herren gav David Wilkerson:

David Wilkersons profetia om världsekonomin

”Världsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa över världen på grund av de framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att ha tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjunktur kommer att skymmas av hotet om en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en förkrympt ekonomi.

”Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. Jag tror att vi får se ett återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma krediter”

Avslutningen

LUK 21: 25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.

Det är rädsla, fruktan och skräck som präglar ändetiden. Redan nu ser vi hur människan står rådlösa och är förlamade av rädsla inför det ska komma, och vi ser hur Herrens profetiska ord går i uppfyllande.

David Wilkersons profetiska ord talar rakt in i den tid vi lever i. Den tid av osäkerhet som David profeterade om, skulle ”fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande".

Det vi upplever nu kommer med andra ord inte att sluta. Världsekonomin är ett tidstecken i sig själv, för den vittnar om en kommande kollaps och en undergång av det nuvarande systemet.

Det vi ser och upplever nu är "början på slutet" för den här tidens världsordningen, som till sist kommer att leda till ett nytt antikristligt ekonomiskt system - vilddjurets märke. 

Jesus kommer snart! 

Mikael 


lördag 11 mars 2023

Daniel – räddad från vedermödans brinnande ugn

 


Historien om Daniel, och de tre männen i den brinnande ugnen, är en av de berättelser från GT som visar en tydlig bild på vedermödan och denna tidens avslutning.

Daniels bok är genomsyrad av eskatologi, drömmar, syner och det som har med ändetiden att göra. Till skillnad från uppenbarelseboken, som är en detaljerad beskrivning av vedermödan, sträcker sig Daniels bok över en mycket längre tidshorisont, både bakåt och framåt i tiden.

Daniel – en bild på församlingen

Daniel 2:48 - Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels provins och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. 49 På Daniels begäran utsåg kungen Shadrak, Meshak och Abed-Nego att förvalta Babels provins, medan Daniel själv stannade vid kungens hov.

Historien om Daniel och hans tre vänner, utspelar sig i början av den babyloniska fångenskapen, där alla fyra tjänar under den babyloniska kungen.

På samma sätt som Josef, blir Daniel upphöjd i en position, att endast konungen står över honom. I uppenbarelseboken, är församlingen också satt att tjäna som präster och konungar på den här jorden. Något som kommer att fullbordas i tusenårsriket. Så på det sättet, är Daniel en bild på församlingen.

Förebild på Antikrist

Daniel 3:6 - Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen

Kung Nebukadnessar, som är en tydlig förebild på Antikrist, hade satt upp en staty av guld på Duraslätten i Babylon. Bemärk att statyn är sextio alnar hög och sex alnar bred, som kan jämföras med Antikrist tal som är 666.

Nebukadnessar tvingar alla att falla ner och tillbe denna uppsatta staty, där konsekvensen för dem som inte lydde var att bli kastad i den brinnande ugnen. Den brinnande ugnen är en bild på Guds vrede och den stora nöden i vedermödan. 

Kastad i den brinnande ugnen

Mal 4: 1 – Se, dagen kommer, den brinner som en ugn.

Sadrak, Mesak och Abed-Nego, vägrade att böja knä för Nebukadnessars staty, och de blev kastade i den brinnande ugnen.

Kungen befallde att ugnen skulle göras sju gånger hetare än den någonsin hade varit tidigare, och det är en bild på fullkomlighetens tal. Herren sände sin ängel som beskyddade Sadrak, Mesak och Abed-Nego i den brinnande ugnen, och de kom ut utan någon som helst skada eller påverkan av elden. 

Var är Daniel

Men det man måste fråga sig i denna historia är vart Daniel är någonstans. Var han en av dem som böjde knä för statyn? Varför var han inte närvarade, och varför blev han inte också slängd i den brinnande ugnen?

Vi kan vara ganska säkra på att Daniel inte böjde knä för Nebukadnessars staty. Daniel var bara inte närvarande, där alla skulle tillbe statyn eller vid den brinnande ugnens lidande. Gud hade helt enkelt ”tagit bort honom”. 

Israel och församlingen

Beskrivningen som kungen fick av dessa män i den brinnande ugnen, var att det var tre judiska män (Dan 3:12). De tre judiska männen är med andra ord en bild på det utvalda Israel, och Daniel är en bild på församlingen.  

Daniel (församlingen), den högt älskade (Dan 10:11), är bevarad från tid och plats när det gäller den brinnande ugnen (vedermödan), medan hans tre vänner (Israels rest), blir bevarad mitt i och igenom trängseln.

Avslutning

Genom denna berättelse om Daniel, kan vi se ett mönster och en röd tråd. Vi ser symboliska händelser som avspeglar och pekar på den hushållning, församlingens tid, som vi lever i. Herren förhåller sig inte på samma sätt med församlingen, som han gör med Israel. Båda frälsningsgrupper har Herren en unik plan med, som han kommer att fullborda. Herren kommer att bevara församlingen från hela vedermödans tid. Och han kommer bevara Israels rest för Antikrist och genom vedermödans tid, som han sedan kommer att fullborda sina förbund och löften igenom.

Jesus kommer snart

Mikael


lördag 4 mars 2023

Den judiska månaden Nisan – miraklernas månad

 


I hela bibeln ser vi symboler och skuggbilder på den unika och underbara händelse som ligger framför Guds folk. Min tro är att nästa stora händelse på Herrens profetiska tidslinje, är uppryckandet av Guds församling.

Nu närmar vi oss den judiska månaden Nisan, som Herren bestämde skulle vara den första månaden på året (2 Mos 12:1-2). Månaden ligger nästan alltid i månaden mars/april, och det sker när vi upplever en nymåne efter vårdagjämningen. När vi sedan 15 dagar senare har fullmåne, så har vi påsk.

Det har visats sig att Herren har använt denna månad på ett helt särskilt sätt. Stora historiska händelser som kan vara allt från själva skapelsen, uttåget från Egypten och Jesu uppståndelse från de döda. Många av dessa händelser är samtidigt skuggbilder och symboler på vårt kommande hopp.

Jag har samlat några av dessa historiska händelser som tidigare har hänt i denna profetiska månad, som också kallas "den första månaden" eller "kornskörden".

Miraklernas månad

Det finns företalare som argumenterar för att det var den här månaden som Gud skapade världen och Adam, den första människan.

Noas ark stannade på Araratberget (1 Mos (8:4)

Den judiska traditionen säger att Abraham, Isak och Jakob föddes i denna månaden

Herren förde ut Israels barn ut ur Egyptens land (2 Mos 12:51)

Herren delade det röda havet för Israels barn (2 Mos 14:21). Traditionen säger att detta hände 7 dagar efter uttåget från Egypten.

Israels barn gick igenom Jordan och satte sina fötter för första gången i det förlovade landet (Jos 4:19)

Efter att ha ätit manna i öknen i 40 år, fick Israels barn för första gången äta av skörden i Kanaan, det förlovade landet (Jos 5:10)

Jesus dog och sedan uppstod från de döda, på den 17 dagen i månaden Nisan (Joh 20)

Avslutning

Samtidigt med att vi ser dessa underbara mirakler i en och samma månad, så är många av dem samtidigt symboler på uppryckandet och uppståndelsen från de döda.

Är det i samma månad som Herren på samma sätt som Israels barn, kommer att föra sitt folk igenom Jordan och in i det förlovade landet? Är det här, att vi för första gången får lov till att smaka på frukterna i vårt himmelska land? Är det här att vi på samma sätt som Herren, kommer att uppleva att gravar töms och de döda uppstår?

Om det skulle ske, så betyder det att Herren om 7 år kommer att skapa en ny värld, som han gjorde för 6000 år sedan. Vi får en ny jord där rättfärdighet bor.

Men samtidigt så är det förstlingsfrukten som skördas i den här månaden. På samma sätt som Jesus var Guds förstlingsfrukt i det att han var den första som uppstod, så är Herrens kropp också en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat (Jak 1:18)

Maranatha

Mikael