lördag 23 december 2023

En välsignad jul i Herren!


Kära Vänner,

Ännu ett år har gått, och vi närmar oss avslutning på 2023 – ett år som historiskt sätt har visat sig varit något helt särskilt. Man får bara konkludera att det har varit ett profetiskt år och helt utan jämförelse. Hemsidan håller jullov och startar upp igen i början av januari. Det är verkligen en välsignelse att vara på en profetisk resa tillsammans, och om Herren dröjer, hoppas jag att vi kan fortsätta vår resa under 2024. Fortsätt gärna att lyfta både hemsidan och mig inför Herren. Be att Herren ger den kraft som behövs och att hemsidan får tjäna Herrens syfte efter hans vilja. 

En välsignad jul

Jag önskar var och en av er en välsignad jul i Herrens närhet, och Guds underbara välsignelse för det nya året. Julen handlar mer om något annat, om Guds övernaturliga nåd och frid. Han som är glädjen, friden och kraften personifierad, blev människa och tog sin boning ibland oss. Om du är Guds barn, har du fått del av den glädjen, nåden och friden i ditt liv. Herren har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser, och Herren kan inte älska eller välsigna dig, mer än han gör. Mitt i mörkret, så är han hos var och en av oss med sin frid. 

Himlen tog emot dig

För två tusen år sedan tog himlen emot dig. Du kom till den här världen i en tjänares gestalt, för att bli människan lik. Du hade lämnat den härlighet du hade hos din Fader, för att vandra mitt ibland oss, mitt ibland din skapelse. Du vandrade som en människa, och levde här på jorden under en människas villkor, men helt fläckfri och helt utan synd.

Du for sedan till det himmelska, och satte dig på din Faders högra sida.  Himlen blev din tron, och jorden din fotapall. Du fick tillbaka den härlighet som lämnade, och som du hade innan världen var till. Allt blev dig givet och underlagt, och Fadern gav dig nycklarna till döden och själva helvetet.

Världens ljus

Du är världens ljus som lyser och ger liv och hopp i en mörk tid. Du sträcker dig ut mot varje sargad och trasig själ, och för dem som bor i dödsskuggans land strålar ditt ljus fram. Du har kallat oss att leva, och vandra i ditt underbara ljus. Du önskar att vi ska klä oss i ljusets vapenrustning, och ta det ljuset till den här världen. För du är det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor. 

”Herre – låt dit ljus lysa genom våra liv, och låt oss lysa som stjärnor i den här världen. Låt ljusets frukter prägla våra liv, och låt den helige Ande lysa på varje område där det fortfarande är mörkt. I ditt ljus ser vi ljus, och där ser vi allt det som du har för oss, och för ditt folk”

Jag önskar er alla en fridfull och välsignad jul

Mikael

fredag 15 december 2023

Profetiska tider och ett profetiskt 2023

 


Upp 2:29 - Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! 

Sju gånger i Uppenbarelseboken så uppmanar Herren att ”höra vad Anden säger till församlingen”. Talet sju symboliserar och står för det fullkomliga och Herrens tilltal till Gus församling och våra liv är helt och hållet fullkomligt, och talar helt precist in i den tid vi lever i.  

När Herren manar sina barn att höra vad Anden säger till församlingen, så är det en generell inbjudan till Guds folk. Det är ett påbud och en kallelse, som gäller för alla generationer och för allt Guds folk. Det är möjligt att höra vad Guds egen Ande talar, just för den tid vi lever i, och precis in i vår situation. 

Vår utmaning är att lyssna in vår älskade Herres röst och urskilja den från den här världens oväsen. Han är den stilla susningen och den stilla rösten i vårt inre, som uppmuntrar, förmanar och pekar på den tid vi lever i 

Löften för ändetiden 

Jes 46: 9-11 – Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallarörnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. 

I dessa underbara verser proklamerar och förkunnar Herren sin trofasthet gentemot sitt ord. Han bevisar sin gudomlighet på det sätt han fullbordar det han tidigare har förkunnat och sagt. Långt i förvägen och långt innan profetiska löften får sitt uppfyllande har Herren förutsagt och tillrättalagt ändetidens utveckling. Det är tusentals år gamla profetior som Herren har vakat och lagt sin beskyddande hand över. För alla de löften som Herren har uttalat och allt det som ska ske i förbindelse med Herrens återkomst, kommer att ske och fullbordas på det sätt Herren har bestämt. Herren är Gud och det finns ingen över, under eller vid sidan av honom. Vi tjänar en Gud, som inte kan ljuga, för det strider mot hans natur att inte hålla sina löften (Titus 1:2). Herren är trofast mot sina barn, sina löften och sig själv.  

Ett profetiskt 2023 

När vi ser tillbaka på det år som har varit, så lyser det profetiska som bloss på en mörk himmel. De senaste åren har tidstecken eskalerat och vi har sedan 2020 upplevt Covid-19 med globala nedstängningar och sedan tvångsvaccination vissa ställen i världen. Sedan kom kriget till Europa och Ryssland gjorde det minst möjligt tänkliga; starta krig med Ukraina och indirekt med Nato. Här i 2023 har vi sedan sett en våldsam utveckling i Mellanöstern där Hamas efter en blodig attack i Israel utlöste ett krig mellan dessa två. 

Ändetidens krig 

Ändetidens krig som exempelvis ”Damaskus förstörelse”, Psaltaren 83 och GOG-kriget kommer allt närmare och vi bokstavligt talat ser hur allianser bildas på ett sätt som vore omöjligt om inte Herren förkunnade detta för länge sedan.  

Särskilt det profetiska tecknet ”rykten om krig” har gjort sig gällande och det ser ut som att både konflikter tilltar över hela världen, men också en värld som gör sig klar för krig. Det är som att alla vet att nästa krig kommer att göra långt mer ont än de tidigare världskrig vi har upplevt. Det blir hotat med bomber som i princip kan förstöra stora städer och länder.  

Extremt väder 

Det extrema vädret fortsätter och nya värmerekord sätts. Våldsamma översvämningar, vulkanutbrott och stormar. Jorden verkar skaka på ett sätt vi inte tidigare har upplevt. Forskarna undersöker till och med hur vi kan sätta saker upp i rymden som kan skydda oss från den brännande solen och solstormar.  

Världsekonomin 

Ekonomin fortsätter att skaka och 2023 har inte varit något undantag. David Wilkersons profetia om att världsekonomin kommer fortsätta att skaka till dess att Antikrist träder fram, ser ut att stämma. Vi balanserar på kanten till sammanbrott och det finns en väntan på att Guds församling ska bärgas så Antikrist, vilddjurets märke och rike kan ta form. Det är inte bara Guds folk som väntar på församlingens bortryckande. Det gör fiendes också. Satan vet att hans tid är kort och i den korta perioden på 7 år kommer fienden att göra sitt bästa för att störta Gud och skapa ett bestående sataniskt rike, där Satan själv kommer att regera genom Antikrist. Vilddjurets märke, ett totalt kontrollsamhälle och en gemensam global ekonomi är på väg. Redan i dag har tusentals människor ett inopererat chip som man kan använda i förbindelse med handel och identifikation. Det här kommer snart att bli en global ordning.  

Tecken i himlen  

På samma sätt som vi ser överbevisande tecken på jorden, har vi sett det samma i himlen här under 2023. Men det är också något som måste ske. Jesus själv profeterade att i förbindelse med hans komma, så kommer vi att se tecken i solen och månen. Jesu ord går i uppfyllande på ett otroligt sätt. Vi har tidigare sett många tecken utspela sig i himlen, men 2023 har varit helt unikt. Tecken i himlen och på jorden visar att Jesus kommer mycket snart tillbaka.  

Avslutning  

Hur ska man med få ord kunna beskriva det vi upplever och ser runt omkring oss? Vi står som Moses på berget och kan se in det kommande himmelska landet. Vi ser något av den härlighet som ligger framför oss och vår underbara evighet med Herren. Orden “Vad inget öga sett och inget öra hört och vad inget människohjärta kunnat föreställa sig. Allt har Gud förberett åt dem som älskar honom”, är det löfte som Herren lovar sina barn. Vi vet inte till fullo men snart kommer tro att bli förvandlat till åskådning. Vi kommer och får lov till att se Herren med våra egna ögon.  

Men vi kan också se in det som är på väg in över vår värld. Vi kan se den orkan som river upp jorden och skapar kaos på sin väg. Orkanen har ett sataniskt ansikte, och det visar oss att den tid som kommer är utan jämförelse och utan like. I kölvattnet på de apokalyptiska hästar som kommer att rida ut kommer själva helvetet att följa deras spår. Vilken förfärlig tid som drar över jorden! Må vi bejaka Herrens inbjudan att träda in i den frälsande arken.  

Jesus, vår frälsare och Herre, kommer mycket snart tillbaka  

Mikael  

 

fredag 8 december 2023

Muslim förutser GOG-kriget där Ryssland kommer att attackera Israel.

 

Daniel 1:2 – Daniels sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet.

Daniels bok och Uppenbarelseboken går hand i hand. Medan Daniels bok sträcker sig över en längre period är Uppenbarelseboken en detaljerad beskrivning av den sista årsveckan och vedermödans tid. Båda böckerna behandlar emellertid ändetiden, Jesu återkomst och den kommande domen.

De sex första kapitlen i Daniels bok är en mer historisk beskrivning, medan de sex sista är profetiska. I Daniels bok, kapitel 7, det första profetiska kapitlet, berättar Daniel och beskriver det han "såg" och det Herren visade honom.

Himlens fyra vindar

I den första synen Daniel fick såg han himlens fyra vindar storma fram mot det stora havet. Talet 4 representerar världen och vindarna symboliserar domslut och något ondskefullt. Havet används som en bild för folkmassorna.

Det är en profetisk beskrivning av hela ändetidens utveckling och det vi upplever just nu. Hela världen kommer att drabbas av Guds vrede genom domslut som kommer att utgå över jorden. Om vi betraktar situationen genom Herrens och de profetiska glasögonen kan vi på samma sätt som Daniel se den profetiska tiden som vi befinner oss i och som ligger framför oss.

Vi ser dessa domslut som är på väg att svepa över vårt land och vår värld. De änglar som för närvarande håller tillbaka dessa domslut snart kommer att släppa dem fritt. Det är profetiska tider för Guds församling, Israel och hela världen.

Muslim förutser GOG-kriget

Inte bara vakna kristna, utan även från den muslimska världen, upplever många att GOG-kriget kan vara nära förestående. Den före detta stora muftin i Egypten, shejken Dr. Ali Gomaa, lade upp en video på sin YouTube-kanal den 11 november 2023 där han beskrev vad han trodde skulle hända i Mellanöstern inom en snar framtid. Där gjorde han ett ovanligt uttalande:

”Kriget i Israel kommer att starta - Gog och Magog mellan Ryssland och USA och Jesus kommer att vinna kriget för islam. Låt oss föreställa oss ett politiskt scenario där Israel förstörs. Vad kommer att hända? Amerika kommer omedelbart att ingripa, fortsatte shejken. Tänk inte att när vi kastar Israel i havet kommer det att vara slutet på den här historien. Amerika kommer omedelbart att ingripa. Om Israel är avslutat och Amerika ingriper, vad kommer att hända? Ryssland kommer omedelbart att ingripa. Vem är dessa ryssar? De är Gog och Magog, välkända stammar i Armenien. Det är allt känt i böckerna.”

Min kommentar:

Här är en muslim som talar om GOG-kriget och hävdar att GOG representerar Ryssland. Enligt honom kommer Jesus att vinna kriget för islam. Den muslimska Mahdi, som anses vara islams messias, liknar påfallande den Bibeln beskriver som Antikrist. Enligt islamisk profetia kommer Mahdi att ingå ett 7-årigt förbund med Israel för att sedan försöka utrota det judiska folket.

Ingvar Harknäs om GOG

Ingvar Harknäs skriver också om GOG i sin bok ”världens sista dagar”. Där skriver Ingvar om den syn han fick från Herren när det gäller Ryssland och GOG. Ingvar såg Rysslands karta och såg bland annat gränsen till Kazakstan. Där ser han en soldat som var klädd i den ryska vinteruniformen (det sker alltså på vintern) och den karaktäristiska ryska vintermössan. Han skriver senare om denne ryske soldat:

”Denna man som jag ser gå över Rysslands karta mot Moskva kommer sannolikt att likställas med vad profeten Hesekiel kallar Gog och Uppenbarelseboken, mannen på den röda hästen”                                                                            

Avslutning

Daniel 7:15 - Jag, Daniel, blev oroad i min ande, och synen jag hade haft skrämde mig.

Daniel 7:27 - Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden ska tjäna och lyda det.

När Daniel får dessa syner och ord från Herren blir han oroad i sin ande, och det han såg skrämde honom. Senare i samma kapitel avslutar Herren med att beskriva slutet på dessa ändetidens händelser och beskriver den tid då Guds rike på jorden ska upprättas.

På samma sätt som Daniel kan de tider vi lever i verka skrämmande och hotande. När allt skakar kan man, som Daniel, bli oroad och skrämd. De tecken vi upplever är många gånger överväldigande och kraftiga. De är tydliga i sitt språk och lämnar ingen oberörd, inklusive mig själv.

Men Herren uppmuntrar oss på samma sätt som Daniel och visar oss slutet innan vi har sett början. Han som segrade på korset har redan vunnit seger över ondskans härskarmakter, och Jesus kommer snart att hämta sitt folk till det himmelska. Herren gav löften till Daniel om det kommande Gudsriket. Till Guds församling ger Herren löfte om frälsning från den kommande vreden, där Herren kommer att ta sin församling till sig.

Herrens återkomst och vår kommande frälsning är vårt hopp i en mörk tid.

Jesus kommer snart.

 

fredag 1 december 2023

Gör er redo - nådens dörr stängs!

 


Psalm 27: 5- Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan.

”Jag vill gå genom dödsskuggans dal för dig, min brud. Jag vill bryta igenom helvetets portar och vandra genom ondskans slagfält för dig, mitt folk. Det finns inget mörker och ingen plats dit jag inte vill gå för din skull. Jag har förberett en plats åt dig i min Faders hus. Väntetiden är snart över – Jag kommer för att hämta dig hem till mig, min brud, för att ta dig bort från denna värld till en plats där du kan känna dig trygg, så att vi kan vara tillsammans för evigt."

Vi är den generation

Vi lever i en mycket allvarlig tid. Under flera år har Herren talat och pekat på den period som ligger framför oss. Guds Ande har talar och profeterar genom tidens tecken till sin församling, och Herren har varnat för det mörker som är på väg att svepa in över vår värld. Det har varit en eskalering och en tydlig förberedelse inför den allra sista och avslutande perioden i denna tidsålder, kallad vedermödans tid. Vi tillhör den generationen och det folk som kommer att bevittna uppfyllelsen av ändetidens löften. Vi är den utvalda generationen som kommer att få uppleva det ögonblick då Herren hämtar och rycker sin brud till sig

En väntande brud

Samtidigt som detta mörker breder ut sig har Herren förberett sin brud. Han har väckt våra hjärtan och förberett sitt folk. Trots avfall och förlorad första kärlek finns det ett folk som väntar och en brud som längtar.

En brud som inte har kompromissat med världen och som har bevarat sin oskuld. I en värld fylld av omoral och eskalerande synd har hon bevarat sin renhet, sin oskuld och sitt oskuldsfulla hjärta. Hennes åtrå, begär och enda längtan är att vara värdig sin brudgum. Hon lever för att möta honom, och hon gör sig redo.

Jag kommer och hämtar dig

Tecknen i världen är uppenbara. Vi närmar oss en punkt där återvändo inte längre är möjlig. Vi lever i födslovåndornas tid, och smärtan över tillståndet i denna värld ökar, samtidigt som mörkret blir allt mer tätnande. Trots allt detta talar och tröstar Herren oss och försäkrar oss om att han snart kommer att hämta oss hem.

Precis som Lot och hans familj blev borttagna från Sodom innan Guds domar föll, kommer Herren att flytta sitt folk bort från denna värld, som kommer att utsättas för Guds domslut. På samma sätt som Noa och hans familj lyftes upp över vattnet för att undkomma syndafloden, kommer Herrens församling att lyftas upp för att möta Herren innan domen når denna värld.

Herrens älskade brud

Varför skulle Herren tillåta sin älskade och utvalda brud att genomgå den domstid som vedermödan innebär, där han både dömer och rättar till världen? Varför skulle Herren låta sin älskade och trofasta brud prövas tillsammans med den orättfärdige, och varför skulle hon straffas när jorden döms för sina synder? Vilken brudgum skulle vilja överge sin brud i ödemarken eller i ett levande helvete, exponerad och omgiven av ondskans faror? 

Han skulle aldrig vilja överge henne eller lämna henne ensam, och han skulle göra allt för att rädda henne. Han skulle gå genom dödsskuggans dalar och helvetets platser för hennes skull, och han skulle hämta henne för att föra henne till en plats där hon kunde vara trygg.

Nådens dörr stängs

Jag är övertygad i min tro och fullständigt övertygad om att vi snart står inför en av tidernas största och mäktigaste händelser. Herren själv kommer att stiga ner från skyn för att rycka upp och hämta sin församling och brud till sig, så att vi kan vara tillsammans med honom för evigt. Generationer före oss har längtat och suktat efter att få uppleva den dagen, men vi är det släkte som kommer att få nåden att se och uppleva Guds ord uppfyllas.

Samtidigt närmar sig tiden sitt slut, och vi befinner oss vid en punkt där det inte längre finns någon återvändo. Vi närmar oss ögonblicket då Herren själv, likt när nådens dörr på Noas ark stängdes, kommer att försegla denna period. Herren har uppmanat världen att omvända sig och kallat syndare. Dörren står på glänt och är på väg att stängas helt, och snart kommer den vara helt stängd. Herrens ord om att gripa tag i frälsningens dag och inte förkasta Herrens inbjudan är mer relevant i dag än någonsin

Heb 3:7: Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen.

2 Kor 6:2 – Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Jesus kommer snart 

Mikael