onsdag 30 juli 2014

Vedermödans profetia


 
1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Jag vill särkilt uppmärksamma denna profetia som i mina ögon är en av de mest intressanta när det gäller ändetiden, då den bokstavligt talat uppfylls inför våra ögon i dag. Då den här profetian är direkt knuten till vedermödans tid (Herrens dag), ger den oss ett tydligt signal om hur nära vi är när det gäller uppryckelsen av församlingen och vedermödans start.

I dag finns det ett tydligt rop efter fred, och speciellt när det gäller situationen i mellanöstern. I flera år har USA, tillsammans med Ryssland, EU och FN jobbat och förhandlat för ett fredsavdrag mellan Israel och de övriga arabländerna. Många menar att nyckeln till hela världsfreden är situationen i mellanöstern.

Fred och trygghet

Herrens dag är en definition av den domstid som ska överfara hela jorden som bland annat innebär vedermödans tid och Jesu synliga återkomst. Ett av de helt stora tecken på att denna domstid är väldigt nära, är när folk (eller de) säger ”Fred och trygghet”. Texten kan tolkas på olika sätt: Antingen att det precis innan vedermödan kommer en tid av fred och trygghet i värden, eller att det just är fred och trygghet som politiker och människor frågar efter. Jag tror inte att det är någon som inte har hört Obama eller Hillary Clinton närmast i munnen på varandra repetera orden fred och trygghet (peace and security) de sista åren. Kvartetten har ropat ut ”peace and security” i många år nu för det verkar som att fred i mellanöstern skulle närmast vara nyckeln till hela världsfreden. Paulus beskrivning av den politiska situation som ska råda i avslutningen av denna tidsålder är inte mindra än mitt i prick.

Jag tror inte att det är tillfälligheter när vi hör dess ord om och om igen. Det är en profetisk uppfyllelse av den tid vi lever i, och en av de absolut sista profetior som är knutna till vedermödans start. Det grekiska ordet för fred som används här är: éiréne och betyder helt enkelt det motsatta av krig. Det grekiska ordet för trygghet är ásphalleia och understryker och bekräftar fredens trovärdighet. Ordet för plötsligt är áifnidios och står för det akuta och oväntade, precis som en kvinna som plötsligt får smärtor i förbindelse med födsel.

Jesus kommer snart!