söndag 27 september 2020

Vi ser din återkomst i fjärran och vi längtar

 


När Jesus kom till jorden för 2000 år sedan, så var det inte något som Herren gjorde i skymundan. Herren hade proklamerat och utbasunerat Messias ankomst på många olika sätt. Han hade uppenbarat sin ankomst genom ängeln Gabriel till Maria. Samma ängel hade också besökt Johannes döparens mamma, Elisabeth, som också fick ett vittnesbörd genom den helige Ande, att Marias barn var Guds son. Det är också en ängel som uppenbarar sig för Josef i en dröm, och vittnade om att barnet är den som ska frälsa sitt folk från dess synder. Dom vise männen kunde tyda himlens stjärnor, som vittnade om att en konung hade blivit född. Änglar bekräftade samtidigt för hedarna på marken, och förkunnade Messias födelse.

Men det var två vittnesbörd från både gamla och nya testamentet, som på ett särskilt sätt vittnade om Jesu ankomst:

Abraham såg dagen

Joh 8:56 - Jesus sade: "Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig."

Abraham såg Jesu ankomst i fjärran. Han såg hur den kommande Messias en dag skulle frälsa miljoner av människor, över hela världen. På samma sätt som Abraham såg Jesu dag, hans fullkomliga försoningsverk och frälsning, ser vi den kommande dagen. Vi ser hur vår Herre, en dag och på en given tidpunkt, kommer att frälsa och förlösa miljoner av dyrköpta själar, när han kommer tillbaka efter sitt folk.  

Herrens löfte till Simeon

Luk 2: 25 – 26 - I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde

Simeon hade på samma sätt blivit lovad av Herren, att han inte skulle dö förrän han hade sett frälsaren. Herren hade lett honom in i templet, precis i den stunden då Jesus bars in. Direkt fick Simeon ett tilltal från den helige Ande, att det barn han höll i sina armar, var den utlovade Messias. Det var inte människor som uppenbarade detta för Simeon, men ett övernaturligt tilltal från Herren. Nu kunde Simeon gå hem i frid, för han hade sett Guds utlovade frälsning.

Avslutning

På samma sätt vittnar Herren om Jesu snara ankomst i dag. Herren uppenbarar det genom syner, drömmar och visioner, och han uppenbarar det genom övernaturliga tecken i himlen och på jorden. Himlens stjärnor är ”Guds klocka”, och på samma sätt som för 2000 år sedan, pekar dom i dag på både uppryckandet och Jesu återkomst. Vi ser kraftiga tecken på jorden, med övernaturliga scenarier som inte var möjligt för bara 5–10 år sedan. Det gör att vi som Abraham ser dagen, och att vi på samma sätt som Simeon vet, med full förtröstan, att den generation vi tillhör, inte kommer att utdö innan dess att Herren sätter sina fötter på Oljeberget. Vi är den generation som kommer att uppleva ändetidens löften bli uppfyllda!

Jag ser din dag

”Herre, vi ser din dag och hur den nalkas med hast. Vi ser din återkomst i fjärran, och våra hjärtan jublar och fylls med tacksägelse. Bär oss igenom denna mörka tid, och för oss tryggt hela vägen hem. Jag ser mig själv gå på gator av guld, och jag ser mig själv falla ner inför ditt heliga ansikte. Jag ser mig själv sitta vid ett underbart dukat bord, omsluten av övernaturlig glädje och salighet. Jag ser mig själv, helt befriad och frälst från denna världs tyngd och plåga – på en plats där inget ont kan nå mig mer. Jag ser mig själv omgiven av nära och kära, som jag inte har sett i mycket lång tid. Jag ser en plats där Guds härlighet bor, och allt som finns där ger ära till himlens Gud. Jag ser dagen och jag fröjdar mig – jag ser din återkomst och jag längtar.”

Jesus kommer snart!

söndag 20 september 2020

Herren kallar hem sina ambassadörer

 


Kära Syskon,

Vi lever i födslovåndornas tid. Vi har upplevt att ändetidens sammandragningar blir allt kraftigare i både längd och styrka. Profetiska ord står i kö för att bli uppfyllda, men det är ändå vissa som sticker ut på ett särskilt sätt. Jag har skrivit en del om det så kallade ”Abraham-avtalet”, här på det sista. Men det är just därför att det är ett väldigt stort tecken, som pekar på en snarlig början av vedermödans tid. Abraham-avtalet är knuten till 1 Thess 5:1, som jag brukar jag kalla ”vedermödans profetia”. Sedan har vi kanske sett de första uppfyllanden på Dana Coverstones omtalade profetia, om det som Herren har visat honom ska ske här  under höst.

Abraham-avtalet

1 Thess 5:1 – Om tider eller stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva att mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Den 13 augusti undertecknade Förenade Arabemiraten och Israel ett avtal, som har blivit känt som ”Abraham-avtalet”. Det var USA som mäklade i detta avtal, och därför antyder man att dessa tre representerar Abrahams tre religioner – kristendomen, islam och judendomen. När den emiratiska kronprinsen beskriver detta förbund, så talar han om det som ”ett steg mot skapandet av en ny strategi för Mellanöstern för att utvidga det diplomatiska, handels- och säkerhetssamarbetet”. Vi kommer uppleva fler länder som sluter sig till detta avtal, och det kommer till sist att kulminera i ett brett avtal med arabvärlden. Flera länder ger till känna att dom är intresserade i att tillsluta sig detta avtal med Israel.

Ur profetiskt perspektiv är detta jättestort! Vi ser hur förbundet i Daniels bok uppfylls inför våra ögon – som är ett uppfyllande av ”vedermödans profetia” i 1 Thess 5:1. Det är i mina ögon är en av de mest intressanta när det gäller ändetiden, då den här profetian är direkt knuten till vedermödans tid (Herrens dag). Samtidigt ger den oss en tydlig signal om hur nära vi är när det gäller uppryckandet av församlingen och just vedermödans start. Det grekiska ordet för fred som används här är: éiréne och betyder helt enkelt det motsatta av krig. Det grekiska ordet för trygghet är ásphalleia och understryker och bekräftar fredens trovärdighet. Ordet för plötsligt är áifnidios och står för det akuta och oväntade, precis som en kvinna som plötsligt får smärtor i förbindelse med födsel.

 

Källa: https://dailytimes.com.pk/657026/the-abraham-accord/

 

Är det här början på uppfyllandet av Dana Coverstones profetia?

 

Jag har tidigare delat Dana Coverstones profetia som talar om en väldigt turbulent höst. Dana såg september, oktober och november där kalendern exploderade när han nådde fram till november. Han såg en värld i kaos, med inflation, kyrkor nedbrända och ryska och kinesiska soldater på amerikanskt territorium. Han såg människor som slogs och beväpnade protester.

FBI har precis gått ut och varnat om ökade oroligheter och massdemonstrationer dom närmaste månaderna, i förbindelse med det kommande valet i USA. Det är en varning om ”valrelaterade hot – och potentiellt våldsamma attacker”. Är det här en början på en fullbordan på Dana Coverstones profetia, där han bland annat varnade om beväpnade protester? Om man inte har tagit del av profetian kan man göra det här: https://denytterstatiden.blogspot.com/2020/08/dana-coverstones-profetia-om-hosten-2020.html

Källa:

http://endoftheamericandream.com/archives/chicago-portland-baltimore-the-things-we-have-been-warned-about-are-now-starting-to-happen-everywhere

 

Avslutning

1 Mos 18:23-25 - Och Abraham gick närmare och sade: "Vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de femtio rättfärdigas skull som finns där? Det vare dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som med den ogudaktige. Det vare dig fjärran! Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt?" 

 

Viktigast av allt när det kommer till ändetiden och Jesu komma, är vetskapen om att Herren har allt under kontroll och hela utvecklingen i sin hand. Det första han gör innan domarna utgjuts över jorden, är att evakuera och rädda hans dyrbara och älskade brud. Det första ett land gör innan man inleder ett krig med ett annat land, är att hemkalla sina ambassadörer till en säker plats i sitt eget hemland. När som helst och på en given tidpunkt, kommer Herren att kalla hem sina ambassadörer på den här jorden – efter det kan Herren döma och gå till rätta med människan och med nationerna.

 

Herren tar bort Lot från staden

 

Abraham påminde Herren i sin argumentation om Sodom och Gomorra, att det strider mot hans natur att förgöra de rättfärdiga tillsammans med de ogudaktiga. Genom att ge oss exemplet med Lot, undervisar Petrus oss, för att visa att Lot inte var ett tillfälligt exempel men en generell princip från Guds sida, att Herren alltid ”frälser de gudfruktiga ur frestelsen”.Det sätt som Herren frälste Lot från den dom som skulle gå ut över staden, var att flytta honom fysiskt från Sodom. Herren kunde inte helt enkelt inte döma staden och göra något, så länge att Lot var fysiskt i staden. Lot är en bild på församlingen, som blir tagen från tid och plats, innan dess att Guds domar går ut. Det ligger med andra ord i Herrens natur att inte döma de rättfärdiga tillsammans med det orättfärdiga.

 

Jesus kommer mycket snart!

söndag 13 september 2020

Basunhögtiden/Rosh Hashanah – en högtid som pekar på uppryckandet!Jag skriver oftast mina inlägg själv, men ibland hittar man texter som förklarar så bra, att man faktiskt bara kan hänvisa till dem. Jag vill gärna dela ett sådant inlägg, skrivet av Lars Enarson. Normalt, så brukar jag peka på Pingst eller Shavout, som den högtid som står starkast som förebild på uppryckandet. Men nu närmar vi oss Basunhögtiden, som faller omkring den 18–20 september i år. Även den högtiden är en skuggbild och har fantastiska referenser på själva uppryckandet. Så om Herren fullbordar sin återkomst genom högtider, så gör vi även klokt i att även titta närmare på denna. Här delar jag Lars Enarsons tankar om just Basunhögtiden:
Basunhögtiden
”De fyra första av de årliga högtiderna på HERRENS kalender, de som kallas för vårhögtiderna, är alla kopplade till varandra och fullbordades av Jesus när han kom första gången. Dessa högtider har därför, med vissa förändringar, upptagits av kyrkan i form av den kristna påsken och pingsten.
De fyra återstående högtiderna, kallas för hösthögtiderna och inträffar alla i tät följd i den sjunde månaden på Bibelns kalender. De kommer att fullbordas i samband med Jesus återkomst. Eftersom kyrkan mer eller mindre har pensionerat Mose har detta lett till en närmast total okunskap bland kristna om dessa högtider och dess betydelser. Det säger sig självt att detta har bidragit till mycket av profetisk blindhet. Vi har gått miste om en av de viktigaste källorna som Gud har givit oss angående Messias återkomst.
Den första av hösthögtiderna heter basunhögtiden. Vi läser om denna högtid: "HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN." (3 Mos. 23:23-25)

Basunhögtiden firas som en vilodag, en Sabbat, då man blåser i shofar. Varför det? Paulus förklarar i Kolosserbrevet 2:16-17 att Herrens högtider är "en skugga av det kommande." Att man blåser i shofar under Basunhögtiden betyder att det är en skugga som pekar fram emot den basun som ska ljuda vid Messias återkomst,

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess. 4:16-18)

Inom kyrkan finns som sagt i prinicip ingen tradition angående basunhögtiden. När man däremot studerar vad de judiska rabbinerna lär om Basunhögtiden, så förbluffas man dock över hur exakt det överensstämmer med vad Apostlarna skriver om Jeshuas återkomst i det nya förbundets skrifter. Det är nästan ofattbart hur väl det stämmer. Bibeln är i sanning EN bok med ETT budskap från pärm till pärm. Här är några saker som rabbinerna lär ut om Basunhögtiden.
1.   Basunhögtiden kallas först och främst för Yom Teruah, vilket kan översättas med "Den uppväckande trumpetstötens dag". Paulus förklarar " Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå." Denna högtid pekar fram emot den första uppståndelsen vid Messias ankomst. Vilken basunstötens dag det kommer att bli!

2.   För det andra kallas Basunhögtiden för Yom HaKeseh, "Den dolda dagen." Anledningen till detta är att den är den enda högtid som firas på den första dagen i en månad. Bibliska månader börjar alltid vid nymåne. I forna tider fanns det väktare som spanade mot himmelen efter den första skymten av nymånen. Man var inte säker på när det skulle inträffa. Jeshua sade om den dag då Han skulle komma, "Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern… Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer." (Matt 24:36,42) Detta är i princip samma sak som att säga att han kommer på basunhögtiden, den enda högtid som man inte vet i förväg vilken dag den inträffar.

3.   För det tredje kallas Basunhögtiden för den Sista Basunen. Paulus skriver i 1:a Korinterbrevet 15:51-52, "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Högtiden kallas för den sista basunen, eller den sista shofaren, av två skäl. För det första på grund av att shofaren blåses i synagogorna varje morgon under den sjätte månaden för att väcka upp folk och göra dem förberedda inför den sista stora shofaren som blåses under Basunhögtiden. Man blåser sedan inte mer i shofar igen förrän på Försoningsdagen.

För det andra lär rabbinerna att det bara finns två tillfällen i Skriften när Herren själv blåser i shofar. Första gången var på Sinai under Shavuot då Toran gavs. Den andra och sista gången blir när Messias kommer enligt Sakarja 9:14-15, "Ja, HERREN skall uppenbara sig över dem och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, HERREN skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram.
HERREN Sebaot skall beskydda dem"

4.   För det fjärde kallas Basunhögtiden för Messias bröllop. Det är slutfasen i bröllopsceremonin som kallas "Lakach" och infaller när Brudgummen tar oss till sin sida, för att vi ska få vara med honom för alltid. Vi vet att detta också är i linje med Nya Förbundets skrivna ord. "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." (Joh. 14:3) Alla hösthögtiderna är förknippade med Herrens återkomst. Med början vid Lövhyddohögtiden kommer vi att fira Lammets bröllopsmåltid i tusen år i Jerusalem.

5.   För det femte kallas Basunhögtiden för Yom HaDin, "Domens dag." Paulus säger i Apostlagärningarna 17:31, "Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det." Vidare förklarar han i 2:a Tess 1:5-8, "Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jeshua kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jeshuas evangelium."

De domar som kommer att utgjutas över jorden, när Jeshua kommer tillbaka, ska inte förväxlas med den stora vedermödan, som är Satans vrede mot Guds folk. Om vi har det rätt ställt med Gud kommer vi definitivt att komma undan Hans vrede, men vi har aldrig fått löfte om att komma undan förföljelse och vedermöda från djävulen. Gud har gett oss vad vi behöver för att vi ska kunna gå stärkta genom detta och bli övervinnare. Många förväxlar Guds vrede med Satans vrede, men det ska vi inte göra.

6.   För det sjätte kallas Basunhögtiden för Yom HaZikaron, "Åminnelsens dag." Vi behöver kontinuerligt påminna oss om den fantastiska dag då Messias kommer tillbaka. Paulus skrev "Trösta därför varandra med dessa ord." Vi behöver komma ihåg "det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jeshua Messias skall träda fram i härlighet." (Tit 2:13) och glädjas i detta hopp. Det blir en dag olik alla andra dagar, Sak 14:6-7. Petrus skrev, "Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom." (2 Pet. 3:14)

7.   För det sjunde kallas Basunhögtiden för Rosh Hashanah som betyder "årets huvud" eller "årets begynnelse." Även om det bibliska nyåret infaller på våren och motsvaras av uttåget ur Egypten och vår nya födelse, så förknippas också Basunhögtiden med en ny begynnelse och firas därför idag som det judiska nyåret. Traditionellt var det då som Adam skapades, och enligt många bibliska tecken är det också då som den siste Adam, Yesuha, föddes, se vår artikel "När föddes Messias?" på www.thewatchman.org  

En ny begynnelse
Framförallt kommer det förvisso att bli en helt ny begynnelse när Messias återvänder under denna högtid. Så Basunhögtiden är en dag av ny begynnelse och förnyelse. Den utgör inledningen till de avslutande tio dagarna av omvändelse, som leder fram till Försoningsdagen.
Vi behöver ta till oss de bibliska lärdomar som Gud har givit oss genom sina högtider. På grund av mycken felaktig undervisning om uppryckandet, vilket har förorsakat mer fruktan än tro, och en osund flykt- och nederlagsmentalitet i stället för segervisshet, är många kristna idag inte särskilt intresserade av att höra om Herrens återkomst. Det är dags att återupprätta det bibliska hoppet.
Slutet på frälsningshistorien är att "jorden skall vara full av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet." (Jes. 11:9) Antikrist kommer inte att vinna, utan det blir Messias som gör det. Bibeln slutar inte i himmelen. Uppenbarelseboken slutar med att himmelen kommer ned till jorden! "Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. … Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den." (Upp. 21:2-3,24)

Ängeln Gabriel sa till Mirjam (Maria): "Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." (Luk. 1:32-33) David hade ingen tron i himlen. Den fanns i Jerusalem. Det är till Jerusalem som Jeshua återvänder. Han säger i Matt. 19:28, "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar." Det står i Uppenbarelseboken 11:15: "Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: 'Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter.'"
Vilket fantastiskt hopp vi har!
Avslutning
Basunhögtiden närmar sig, och det är en högtid som både pekar på bröllop och välsignelse, men också om domstider som kommer att få sin början vid den sista basunens ljud. Högtiden står också för en ny början – som pekar på en ny början för Guds folk. Vi som bidar efter Herrens återkomst, väntar på denna nya dag, där allt blir nytt, där ingenting någonsin blir det samma igen. Kanske blir det här i september, att vi får nåd och lov till att höra ”den sista basunens ljud”, som betyder att vi har nått vårt mål – vår jordiska kropps förvandling.

Jesus kommer snart!söndag 6 september 2020

Profetiska nyheter – September 2020
Guds frid kära syskon.

Här delar jag två väldigt spännande nyheter, som ganska tydligt visar hur nära vi är helt avgörande och stora profetiska händelserna i världen.

Har Herren vår uppmärksamhet och är vi vakna inför den absolut avgörande tid vi lever i? Jag vet inte när Herren väljer att rycka sin församling till sig, men jag vet att tiden är mycket kort. Herren varnar församlingen i Sardes, att om dom inte är vakna, kommer Herren som en tjuv, och dom skulle då inte veta vilken stund Herren kom över dom (Upp 3:3). Det betyder samtidigt, att Herren önskar att vi ska känna till stunden och veta om tiden vi lever i. Han önskar vakenhet och hjärtan som bidar efter hans återkomst. Tiden är allvarlig och mycket kort.

100 % logiskt och möjligt

Arabvärlden sträcker sig från Atlanten i väster till Indiska oceanen i öster. Många av länderna igår i det så kallade ”Arabförbundet”, som bildades 1945. I detta förbund räknar man normalt med cirka 22 medlemsstater – länder som exempelvis Jemen, Irak, Egypten och Sudan. Alla länder är samtidigt medlemmar i islamiska konferensorganisationen.

Kushner, Trumps svärson, som har haft en betydande roll i fredsförhandlingarna i Mellanöstern, uttalar sig om att ”det är 100 % möjligt och logiskt för alla 22 arabstater att erkänna Israel”. När världen inklusive arabförbundet börjar ge uttryck för att vi är nära ett erkännande av Israel, så betyder det samtidigt att vi också är på väg mot ett snarligt uppfyllande av Daniels bok kap 9, som talar om Israels kommande förbund ”med de många”. Det kommer ett förbund mellan Israel och arabvärlden, och Arabförbundet kan mycket väl vara den organisation som skriver under på avtalet, som är utformat och gjort av Antikrist.

Källa:


Profetia om ett tredjevärldskrig/GOG/Magog i 2020


En av 1900 talets mest inflytelserika rabbiner, Yisrael Meir (HaKohen) kom med en profetia under hans sista dagar, om ett stort kommande krig som berör vår tid. Han talar om ett tredje krig, som skulle bli större än något annat som tidigare har varit – och det skulle komma 75 år efter slutet av det andra världskriget. Det ska noteras att Yisrael Meir föddes 1838, och upplevde första världskriget, men dog i september 1933, sex år före andra världskrigets start.
Han profeterade:

”25 år efter slutet av det sista kriget (första världskriget), kommer ett nytt krig att bryta ut som får det första till att likna en lek”.

Sanningen var dock att det gick 21 år mellan det första och det andra världskriget. Sedan fortsätter han:

”75 år efter det andra kriget, kommer det sista och det största kriget som får det andra kriget till att verka ännu mindre”

Det var den 14 augusti 1945 att man undertecknade ett vapenstillestånd, men det var först två veckor senare, den 2 september 1945, att Japan övergav sig. Det betyder att om denna profetia är korrekt, så kan vi förvänta ett tredjevärldskrig redan här i höst.

Källa:


Avslutning

Dom profetiska nyheterna står i kö, och det är väl ändå inte så konstigt? På samma sätt var det när Jesus kom till jorden för 2000 år sedan. Det fanns en förväntan efter Messias, och alla tecken i himmel och jord, pekade på hans tid hade kommit. Det samma upplever vi i dag. Det har gått 2000 år sedan att Messias, vår frälsare gick på jorden, och det löfte han gav det judiska folket, var att ”efter två dagar (två tusen år) gör han oss (judarna) levande igen, på tredje dagen, (i starten av det messianska riket) låter han oss uppstå” – Hos 6:2.  Det betyder att vi lever i den tid, där vi kan förvänta att Herren vänder åter. På samma sätt som för 2000 år sedan, vittnar och pekar tecken i himlen och på jorden om hans återkomst. Först kommer han till sin kropp, Guds levande församling, och efterföljande till Israel, det judiska folket, för att upprätta det messianska riket på jorden.


Jesus kommer mycket snart!