söndag 29 augusti 2021

Är Telibans erövring av Afganistan ett messianskt tecken?

 


I dessa tider, och särkilt när det sker något häpnasväckande i området runt omkring Mellanöstern, så kan man inte låta bli att fråga sig om dessa händelser är betydningsfulla och är ett led i den profetiska utveckling vi upplever just nu? De senesta dagarna har vi sett och upplevt att ett helt land blir omkulltvält, och på bara några få dagar har taliban tagit makten i Afganistan. Landet Afganistan ligger egentligen i Centralasien, men räknas ibland till Mellanöstern.

Synonymen ”Israelvänlig”, skickade ett länk och gjorde mig uppmärksam på ett intressant inlägg från ”Israel365news”. Där ställer man frågan om ”talibans erövring av Afganistan är ett Messianskt tecken”, det vill säga ett tecken som pekar på Jesu återkomst? Inlägget, som kan vara knuten till taliban, tar utgångspunkt i en 1500-årig profetia, som beskriver hur Israels tio förlorade stammar en dag kommer att stå upp och hjälpa Israel i ändens tid.

Israels tolv stammar

Upp 7:4 - Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, etthundrafyrtiofyra tusen från Israels alla stammar

Saul grundade Israel, som utifrån Abrahams tolv söner bestod av tolv stammar. Senare blev Israel uppdelat med Juda och Simoen i norr med ett eget kungarike, Juda. Resten av Israel och de övriga tio stammarna försvann när riket intogs av assyriska styrkor i år 722 f.Kr. Israels tolv stammar försvann därmed ur historien.

Det som är intressant här, är att i början av vedermödans tid och precis innan att ”jordens fyra vindar” (Guds domar) kommer blåsa över jorden (Upp 7:1), så kommer Herren att utvälja och märka 144 000 utvalda judar. Dessa judar är israeler från alla israels tolv stammar. Det betyder att Herren igen kommer att upprätta och återetablera stammarna och dess funktion redan i vedermödan, men sedan och framför allt i det kommande Gudsriket på jorden.

Talibaner – en av Israels förlorade stammar?

Enligt traditionen blev israels tio förlorade stammar fördrivna av kungen i Assyrien, bortom Sambation eller Sabbatsfloden, som den också kallas. Det är en mytomspunden flod som enligt traditionen inte flyter på sabbaten, men vilar på samma sätt som judarna. Det har funnits olika tolkningar på vart denna flod har legat, tolkningar som går på både Syrien eller Judea.

Afganistan består av olika folkgruppen, men den största är ”pashtuner”, också kallde pathaner, och utgör cirka 40-45 procent av befolkningen. Pathaner tror själva att dom är en kvarleva från Saul, som senare konventerade till islam. Dom kallar sig själva ”Bani-Israel”, på samma sätt som det hebreiska ”B´nai Israel”, vilket betyder ”Israels barn”. En företrädare för ”The Association  of the Bani Israel of Afghanistn”, uttalar sig om att ”pathanerna har ett starkt utvecklat stamsystem och är noggranna med släktförskning”. Det argumenteras samtidigt för att det finns en stark muntlig tradition att man härstammar från Israels förlorade stammar.

Något som bekräfter detta är att man känner igen många seder och traditioner hos pathanerna som inte härstammar från islam, men som man i stället känner igen från judendommen. Som muslim håller man sabbaten på fredagen, men ändå tänder många pathaner ljus på fredagkvällen, på samma sätt som judarna gör när de firar sabbaten. Man omskär också spädbarn på den ottonde dagen efter födslen, och man känner igen vissa bröllopstraditioner från den judiska traditionen. På samma sätt som judarna äter man heller inte kräftdjur, något som är ganska ovanligt bland muslimer och man blander heller inte mjölk och kött. Vanligtvis blir man heller inte gift med andra muslimer eller med någon utanför deras stam, vilket skulle göra att deras gener har bevarats med då en judisk koppling.  

1500-årig gammal profetia

Den här profetian, som ges av rabbiner Berger, beskriver de ”förlorade stammarna” som återvänder för att rädda Jerusalem, precis i rätta tid, vid Messias återkomst. Profetian säger bland annat:

”De förlorade stammarna kommer att komma bortom ”Sabbat eller Sambatyonfloden”, och dessa kommer att vara dedikerade när det gäller Torah och renlighetsregler.” Här noteras det att talibanerna är särskilt trogna, även om de utöver en strikt form for islam. I följe profetian kommer det att ge dem en onaturlig styrka, som de kommer att använda för att hjälpa Israel i det sista kriget. Det sista kriget kommer att bli onaturligt snabbt, och vara bortom männsklig kontroll. Samtidigt varnar rabbinern för att ”dörrarna till Israel kommer stängas, efter att de tio stammarna kommer tillbaka”. 

Avslutning

Jes 11:12 - Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.

Herren skingrade Israels tolv stammar på grund av upproriskhet och orättfärdighet. Samtidigt har Herren givit tydliga löften att han är både den som förskingrar och insamlar. Hesekiel profeterar att ”Herren ska samla Israels hus från de folk där de är kringspridda (Hes 28:25), och proklamerar mot länderna i norr och säger: ”Ge hit!” – det vill säga, ge tillbaka dom förlorade stammarna ute i diasporan.

När Herren kommer tillbaka och sätter sina fötter på Oljeberget, kommer han att återsamla hans utvalda från de fyra vädersträcken (Jes 11:12). När tusenårsriket börjar, kommer varje enskild jude att vara tillbaka i Israel för att tjäna Herren och vara till välsignelse för folkslagen.

Det är spännande tider vi lever i och det profetiska ordet fullbordas inför våra ögon. Vi rättar våra ögon mot himlen och väntar på vår dyrbare Frälsare och Israels Messias och Konung.

Jesus kommer snart!

 

 

 

söndag 22 augusti 2021

2021 år från Adam till dess att Abraham drar ut mot löfteslandet

 


Guds frid kära syskon,

Det här inlägget är ett uttryck för den himmelska nåd Herren har gett oss i frälsningen, men innehåller också en intressant uträkning som sträcker sig från Adam till Abraham, som kan peka på att det här året, 2021, är något helt särskilt.

Två konto til förfogande

Om man jämför vår frälsning med en juridisk kontrakt och konto, kan man säga att den dagen vi blev frälsta, öppnade Herren ett himmelskt konto till vårt förfogande. Det konto vi tidigare hade var full av egoism, synd och onda gärningar. Resultat var att ”vi var döda genom våra synder och överträdelser”. Men nu har Herren gjort (aorist) oss levande med Kristus” (Kol 2:13-15). När Herren säger att han redan har gjort det, så pekar ordet på ett återblick och något som redan har hänt. Den händelsen utspelade sig på Golgata, och det var då Herren naglade fast synden vid korset. Det var all världens synd som både har gjorts och kommer göras i framtiden.

Brevid detta fördärvets-konto, finns redan ett ”nåds och frälsningskonto” till förforgande. Sedan korset är det redan fyllt upp och står klar til att användas. Den dagen vi sätter vår tro till Herren, blir dessa andliga välsignelser ersatt av den gamla och överför till vårt liv. Det som Herren sätter in på detta konto, är med utgångspunkt i Jesu seger på korset. Det är både vår rättfärdiggörelse, nådegåvorna och härliggörelsen. Därmed fick vi ett uppfyllande av 2 Kor 2:13-15, som säger att ”Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud

2021 år från Adam till Abraham

Heb 11:8-10 - I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv, och han gav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. 9 I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte, 10 för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud.

Något intressant jag hittade, som också talar för att det år vi lever i kan visa sig vara ekstra intressant är nedstående:

Abraham var 75 år när han kallades och drog ut mot löfteslandet, till staden med de fasta grundvalarna. Något intressant är att om man räknar åren från Adam till Abraham, med utgångspunkt i den ålder de första 19 generationerna hade när dom fick sin förstfödda son, så får man det precisa talet 2021. Det vill säga det året vi lever i nu.

Adam var 130 år när Set föddes, Set var 105 år när Enos föddes, Enos var 90 år när Kenan föddes, Kenan var 70 när Mahalalel föddes, Mahalelel var 65 år när Jered föddes, Jered var 162 år när Hanok föddes, Hanok var 65 år när Metusela föddes, Metusela var 187 år när Lemek föddes, Lemek var 182 år när Noa föddes. Noa var 500 år när Selem föddes, Sem var 100 år när Arpaksad föddes, Arpaksad var 35 år när Sela föddes, Sela var 30 år när Eber föddes, Eber var 34 år när Peleg föddes, Peleg var 30 år när Regu föddes, Regu var 32 år när Serug föddes, Serug var 30 år när Nahor föddes, Nahor var 29 år när Tera föddes, Tera var 70 år när Abraham föddes och Abraham var 75 år när han drog ut mot löfteslandet.

Det här är ju ganska intressant med tanke på att vi lever i just 2021, som man får när man räknar från Adam till dess att Abrham drog ut. Om det stämmer med att 2021 är året då vi får lov till att ”dra ut” till vårt himmelska löftesland får vi se, men en ganska spännande kalkulation.

Avslutning

Var uppmuntrade i att vi lever i tiden för Herrens komma. Var uppmuntrade i att det är Guds nåd som genomsyrar, bär och är själva fundamentet i våra liv. Var uppmuntrade i att Herren mycket snart kommer tillbaka, för att vi ska vara tillsammans med honom för evigt.

”Du ropade mitt namn och kallade mig för många år sedan. Jag vände mig om och försökte fly från ditt ansikte. Men du grep in och drog mig oförtjänt upp ur fördärvets grop. Du ser evigheten i mig, och tar det som inget är i den här världen och gör det till något dyrbart. Jag har en skatt i lerkärl, men du ger aldrig upp och du fortsätter att hålla mitt hjärta. Korset och såren på din kropp, vittnar om din överväldigande nåd och kärlek som du har gett mig”.

Jesus kommer snart!

söndag 15 augusti 2021

En extrem tid i exceptionella omständigheter

 


Kära Vänner,

”Avslutningsvis har jag känt på ett konstigt sätt senaste kvartalet, som att det ligger nått i luften, som ett andligt tryck, att nånting stort är nära, lugnet före stormen. Svårt att förklara.(citat från Sparven - kommentar från sista inlägg)

När man tittar ut över världen, så har man upplevelsen av att man hoppas på, att man någon gång och inom en snar framtid, ska kunna gå tillbaka till det som kan beskrivas som en ”normal och stabil vardag”. Men verkligheten är desvärre en helt annan!

Stigande vaccinationskrav

På trots av vaccinationer og restriktioner, så fortsätter corona-viruset att utveckla sig och presentera sig i nya varianter. Flera stora företag som Facebook och Google inför tvångsvaccination för sina ansatta. USA, Frankrike, Australien, Storbrittanien, Grekland och Italien är exempel på länder där covid-19 vaccin nu krävs för att få jobba inom vård och omsorg. Andra länder välger att gå längre. I exempelvis Fiji och Saudiarabien gäller vaccinationskravet för alla som helt enkelt vill ha en arbetsplats att gå till.

Israel och Iran

FN:s säkerhetsråd har sedan 2006 antagit ett antal resolutioner för att få Iran till att sluta anrika uran för spridning av kärnmaterial. I 2015 enades Iran och EU om en gemensam övergripande handlingsplan. På trots av det, så är vi närmare ett krig mellan Israel/USA och Iran än någonsin. Israel har starka mistankar om att Iran är väldigt nära att utveckla kärnvapen och är övertygade om att de måste slå till nu. På trots av förhandlingar under många år, så är vi nära ett nytt krig i Mellanöstern.

Torka och bränder

Första gången vi upplevde ordet ”sustainability” (hållbarhet och resursanvändning) var i 1987 i den berömda Brundtland Report, som flera länder från FN hade utarbetat. Det är sedan utvecklat FN:s ”Agenda 2030” som innehåller globala mål för att skydda planeten och dess naturresurser. Vi återanvänder som aldrig förr och det sociala ansvaret stiger hos många företag. Men på trots av det, så har vi en planet som aldrig har varit varmare eller mått dåligare. Det har registrerats ett flertal värmerekord de senaste åren, och torka och eldsvådor har blivit vardag. Vi kommer fortfarande i håg de våldsamma skogsbränderna i Australien i 2020, som blev klassad som ett ”katastrofalt hot”. Just nu är det Grekland som brinner, och det är inte mindre än 80 bränder på en gång. Tidningarna beskriver situationen i Grekland som ”apokalyptiska bränder”. Samtidigt upplever Californien i USA en historisk torka just nu. En torka som kommer att påverka hela USA matindustri, då Californien leverer en stor del av den amerikanska maten.

Den här världen går mot sitt slut

1 Kor 7:29 - Men det säger jag, bröder: Tiden är kort. Nu måste även de som har hustru leva som om de inte hade det, 30 och de som gråter som om de inte grät, de som är glada som om de inte var det, de som köper något som om de inte fick behålla det, 31 och de som brukar den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergångoch jag vill att ni ska vara fria från bekymmer.

När jag påstår att den här världen går mot sitt slut, så är det inte jag som säger det, men Herrens eget ord. Herren varnar för att ”Tiden är kort, och den här världens ordning går mot sitt slut”.

Redan i 2018, där en samlad redogörelse av livet på jorden blev presenterad, varnade en rad av världens ledande forskare och slog alarm. En rapport som beskrev människan och vilda djurs livsvillkor i dag och i framtiden. Konklusionen blev, att framtidiga generationer kommer att uppleva stora utmaningar med basala livsvillkår som mat, rent vatten och ett stabilt klimat, om det inte sker drastiska förändringar. Det har blivit framlagt en ny rapport som släpptes i går, som inte pekar på några förbättringar. Den visar bland annat att grönlandsisen smälter fortare än vi kunde ana, på grund av den globala uppvärmningsnivån. Det inkluderar också förändringar i nederbördsmönstren, förandringar i havet och stigande vatten i kustområden. Rapporten skriver att den återspeglar ”extraordinära ansträngningar under exceptionella omständigheter”.

Avslutning

I starten citerar jag ett inlägg från Sparven, där han skriver följande: -Avslutningsvis har jag känt på ett konstigt sätt senaste kvartalet, som att det ligger nått i luften, som ett andligt tryck, att nånting stort är nära, lugnet före stormen. Svårt att förklara.

Det beskriver den situation vi lever i väldigt bra. Vi är så nära tidens avslutning, där födslovåndor snart kommer att ersättas med Guds domar genom sigill, basuner och vredesdomar. Den andliga klockan står på ett minut i tolv, och det vi upplever just nu är precis ”lugnet före stormen”. På himlen kan vi se mörka tjocka moln ta form, som drar upp till ett och ett andligt oväder. Men mitt i denna mörka himmel, kan vi ana en strimma ljus på himlen. De mörka tjocka molnen måste ge vika för ljuset som är på väg – det eviga underbara ljuset, som har evigt liv med till sina barn. Herren kommer för att ta med oss till sitt rike av ljus, där det inte finns plats för mörker eller ondska.

Jesus kommer snart!

söndag 8 augusti 2021

Vi lever i tiden för uppryckandet!

 


När man tittar ut över bloggvärlden, så får det här året väldigt mycket uppmärksamhet. Men det kanske inte är så konstigt med tanke på allt vad som pågår just nu. Men Guds folk ska också ha en kännedom om själva tiden runt omkring Herrens komma, och förväntningarna stärks, då vi upplever flera saker som peker på Jesu snara återkomst. 

När vi ser på det sätt som Herren tidigare har verkat på genom historien, ser det ut som att Herren inte gör någonting slumpmässigt, men att allt som sker, sker på själva dagen, i rätt bestämd ordning och på rätt sätt. Bara en allvetande Gud kunde till exempel förutse och arrangera ett exakt uppfyllande av profetian i Daniels i 9:25, då Jesus precis på dagen red in i Jerusalem, på Palmsöndagen den 6 april 32.e.Kr. Det var ett påbud som kom genom Artaxerxes, att Jerusalem skulle byggas upp. Exakt på dagen avslutades och fullbordade Herren den 69:e vecken, då han red in i Jerusalem.

Den 80 åriga profetian

Psaltaren 90:10 - Vårt liv varar sjuttio år, eller åttio om krafterna räcker.

Jag nämner ibland tal som verkar ha betydning för Herren, där vi ser genomgående mönster som Herren arbetar med och utifrån. Jag har tidigare pekat på tal som eksempelvis 7, 40 och 120. Men också talet 80 verkar vara viktigt för Herren, och kan vara en indikation på det sätt Herren arbetar, men som också kan peka på år 2021 som något helt särskilt.

Vi vet redan att en biblisk generation varar mellan 70 och 80 år (Ps 90:10)

Men talet 80 går igenom på flera andra ställen i bibeln – Moses var exempelvis 80 år när han blev skickad till Egypten för att profetera mot Farao och befria israel barn. Josef regerade i Egypten i 80 år, innan han dog när han var 110 år. Den judiska traditionen säger samtidigt, att Boas var 80 år när han som en förebild på Kristus, tog sig en hednisk brud, för att därefter leva i ytterligare 40 år till han var 120 år. Det betöd att en hednisk kvinna fick del i det messianska hoppet! Jesus blev på samma sätt skickad till den här världen, för att gifta sig med en hednisk brud i det 80 jubileet (!) (80x50=4000 år). Dom tre kungarna Saul, David och Salomon regerade i 40 år var, så dom tillsammans hade ett styre på exakt 120 år. Vi ser därmed att talen 40, 80 och 120 är något som är genomgående för Herren.

Adam och löfteslandet

Adam föddes i det 1 jubileet och Noa sändes i det 8 jubileet, där talet 8 står för en ny början. Det var i det 9 jubileet att syndafloden kom, då talet 9 står för dom och vedermöda. Från Adam till Moses är det 49 jubileer, och precis i det 9 året (står för dom) i det 49 jubileet, är där att Herren säger att det ska vara ytterligare 40 år innan judarna kan komma ind i löfteslandet. Det betyder att från det tidspunkt att Adam förvisas ut ur Eden, och till dess att Israel kommer tillbaka till löfteslandet, går det exakt på dagen 50 jubileer (50x50=2500 år)! Herren är helt fantastisk i sin precision!

Josef – en bild på uppryckande och vedermöda?

Som jag skriv tidigare, så var Josef prins i Egypten i hela 80 år, innan han dog då han var 110 år. Men en intressant detalj är, att Josef stod inför Farao som 30-årig, då han profeterade om 7 feta och 7 magra år (dom/vedermöda) som väntade. Josef var med andra ord 37 år när dom feta åren var över och de magra åren skulle börja. Från Josefs ålder på 37 år, regerar han i ytterligare 73 år innan han dör. Det betyder att i det år då vedermödan började i Egypten (de magra åren), var det 73 år kvar av hans regeringstid.

Israel som nation i dag är just precis 73 år (!) (2021-1948). Det betyder att om Guds församling upprycks i 2021, så kommer Herren tillbaka till Israel, till sin brud, exakt 7 år senare, för att äkta henne i det precis 80 året. Men det betyder också, att precis som Egypten, står Israel innan dess inför 7 magra år och vedermöda.

Avslutning

Det här var ett lite annorlunda inlägg, men bara för att visa på Herrens perfektion i allt var han gör. Han skapade allt perfekt. Hans kärlek till oss är perfekt, och den plan som är lagd sedan urminnes tider är också fullständigt fullkomlig och perfekt. Inget Herren gör är tillfälligt. Men det som gör det svårt för oss, Herrens barn, är att se den röda tråden och se på det sätt arbetar och utför sitt verk.

Men vi lever i tiden! Tidens tecken pekar på det, tecken i himlen pekar på det och Guds kalender pekar på det. Det ger mig hopp och tro att vi lever i den tid då Herren mycket snart kommer att hämta sitt folk.

Han längtar efter sin hedniska brud, och han längtar efter att hans kropp ska samlas och förenas. Vi är ett med Herren och är en del av hans kropp. Vilken hemlighet och vilken underbar nåd. Var uppmuntrade i att vi lever i tiden, och att vi mycket snart kommer att få vara hos Herren.

Guds rika välsignelse

Mikael

måndag 2 augusti 2021

Guds nåd som genomsyrar våra liv!


Vi befinner oss i en förberedelsetid, en födslovåndornas tid och den föregående tid innan dom riktiga sammandragningarna börjar och barnet ska pressas ut.”

Guds frid kära Syskon,

Semestern är över och hemsidan är tillbaka igen. Jag har sett fram till att dela något av det som har hänt under sommaren, och tecken som vittnar om vårt kommande hopp.

Under sommaren har man lite mer tid till att stilla sig, och använda tid på andra intressanta saker som Herren delar. För egen del har Galaterbrevet blivit levande den här sommaren, och långsamt har jag läst och studerat detta dyrbara brev från Paulus. Församlingen i Galatien hade svårt att förstå det nya budskapet som Paulus kallade ”mitt evangelium”. Det var en ny tankegång och uppenbarelse som Paulus presenterade, det att vi är frälsta av nåd, utan några som helst tillagda gärningar (Efe 2:8-9), och att vi juridiskt sett, är fullständigt rättfärdiggjorda och heliga i Krisus. Nya skapelser i Herren, där han har blivit VÅR rättfärdighet, helgelse och återlösning (1 Kor 1:30). När Paulus kom med denne uppenbarelse från Herren, så var det med andra ord revolutionerande. Grundlaget för vår rättfärdiggörelse var inte längre grundad på tro och gärningar, men enbart på tro alena.

Brevet är genomsyrat av Guds underbara nåd, och bara i detta brev är ordet nåd använt hela sju gånger. Talet sju, står som vi vet, för det som är ”perfekt och fullkomligt”.

Judaism i församlingen

I Gal 2: 14 går Paulus öppet tillrätta med Petrus, då han hade försökt att ”bygga upp” den skiljemur som Herren hade tagit bort mellan judar och hedningar. Petrus blev med andra ord beskyld av Paulus för att ”judaisera” den kristina församlingen. Men det är inte bara Petrus som försöker att judaisera församlingen i vår tid. Att judaisera Guds församling betyder helt enkelt att man tar ”rikets förkunnelse”, där tro och gärningar går hand i hand, och försöka överföra det på församlingens hemligheter, det ”Paulinska budskapet”, där det inte alls finns plats för egna gärningar.

”Nåden”, som är det första som Herren ger oss, är grunden och själva fundamentet för allt i vår vandring och i vårt kristna liv – både för själva rättfärdiggörelsen, vår vandring med Herren, heliggörelsen och härliggörelsen.

Vilken befrielse att vi varken kan göra till eller från. Vi kan därför med frimodighet och förväntan se fram till uppryckandet, och vi kan vara helt trygga i att frälsningen i Herren är fast förankrad, där inte ens våra egna fel och mistag kan ta oss ut ur eller bort från Herrens kärlek. Vi har inte blivit satta i den himmelska världen, tillsammans med Krisus, för att sedan bli borttagna igen. Herren som såg ut över tid och rum, och redan för länge sedan skrev våra namn i Livets bok, önskar att vi ska vara trygga i hans kärlek, i vår frälsning och i vårt kommande hopp. Må våra liv, den här hemsidan och vår vandring i Herren, vara genomsyrade av hans kärlek, nåd och kraft.

Tidstecken

När vi ser tillbaka på sommaren och dom sista månaderna, så har det varit flera stora händelser som har stuckit fram. Jag vill bara kort nämna några få exempel:

Tvångsvaccinering

Vi har upplevt att Frankrike inför obligatorisk vaccinering mot covid-19 för vårdpersonal. Frågan väcktes i Frankrike sedan nära halva befolkningen ställt sig skepsis till vaccinering. Det är inte bara Frankrike med även andra länder diskutterar och överväger tvångsvaccinering, både i och utanför Europa.  

Historiska översvämningar

Det har varit historiska översvämningar i Europa! Det är västra delarna i Europa som skakts av översvämingar i Tyskland, Nederländerna och Belgien, och sedan blixtskador i Schweiz. I Schweiz registrerades bland andat över 25 000 blixtar under bara några timmar.

Stigande inflation

I USA har oron för inflation ökat efter att komsumentpriserna fortsätter att stiga. Redan i april steg den amerikanska inflationen mer än det har gjort i de senaste tolv år. Det här har varit den högsta nivån sedan 2008.

Avslutning

Många trodde och hade hoppats på att 2021 blev ett mer normalt år än det turbulenta 2020. Nu har vi nått halvvägs in i det nya året och det är ingenting som tydet på att så blir fallet. Den känsla man står tillbaka med, är att det vi upplever just nu är bara ”toppet på isberget”. Det är en förberedelsetid, en födslovåndornas tid och den föregående tid innan dom riktiga sammandragningarna börjar, och barnet ska pressas ut.

Jag hoppas att ni vill fortsätta resan tillsammans med mig, på vår gemensamma vandring till vårt himmelska hem. Jag har saknat att läsa och ta del av era tankar i kommentatorfältet, så jag har valt att öppna upp för den möjligheten igen, så man kan dela tankar och iaktagelser. Men desvärra blir det på det sättet att den stänger igen, om jag upplever en negativ dialog. Min uppmaning är att låta Gud nåd och kärlek vara utgångspunktet, även när vi skriver till varandra. 

Herrens rika välsignelse.

Jesus kommer snart!