fredag 19 april 2024

Mellanöstern är i brand!

 


Utvecklingen i Mellanöstern fortsätter där vi närmar oss en situation som utan tvivel kan leda till det tredje världskriget. Precis som Corona förändrade världen för ett par år sedan har Hamas attack mot Israel den 7 oktober på liknande sätt gjort det. Situationen i Mellanöstern var redan spänd i förväg, men vi har ändå sett en drastisk utveckling där kriget har eskalerat, och vi står nu inför något som kan leda till något långt mycket värre. 

Tidigare var frågan inte om men när Iran skulle utföra en hämndattack mot Israel. I lördags utförde Iran en historisk attack mot Israel, där Iran avfyrade runt 300 drönare och robotar mot Israel. Som ett mirakel så lyckades det Israel att stoppa 99 % av dessa att slå ned i Israel. 
 
Hela världens ögon riktas mot Mellanöstern och det lilla landet Israel. Mellanöstern är i brand, och det vi ser just nu är en försmak av de apokalyptiska krig som ligger framför oss. GOG/Magog förbereder sig och Satan gör allt för att utplåna det judiska folket och förhindra och förstöra Guds planer.
 
underjordiska kärnkraftsanläggningar

Jag har tidigare delat nyheten från tidningen ”The Jerusalem Post”, som ifrågasätter varför ingen reagerar på att Iran ska gräva nya kärnkraftsanläggningar? Dessa skulle i så fall byggas djupt under ett massivt berg, vilket gör att det skulle vara extremt svårt för IDF (Israels försvarsmakt) att bomba. När Iran bygger bombsäkra kärnkraftsanläggningar under jorden, kan det betyda att Iran helt ostört kan öka antalet avancerade centrifuger från ett par hundra till flera tusentals, för att producera kärnvapen. Vi vet sedan tidigare att Iran är mycket nära att lyckas med sitt kärnvapenprogram och möjlighet för att utveckla kärnvapen.
 
Jeremias profetia

Jer 49: 34–36 - Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Juda kung Sidkias regering. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit de fördrivna från Elam inte ska komma.
 
I Jeremia kapitel 49 profeterar Herren om Elam, som är det nuvarande Iran. Här verkar det som att Jeremia förutsäger en kommande katastrof i den västra centrala delen av Iran, där Elams forntida territorium fanns. Jeremia framför en stark profetia där det förutses nio profetiska händelser som berör Iran (Elam):
 
1. Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt båge, deras främsta makt

2. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn.
himlens fyra hörn.

3.Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit de fördrivna från Elam inte ska komma.

4. Jag ska göra elamiterna förfärade för sina fiender och dem som vill ta deras liv.

5. Jag ska låta olycka drabba dem, min brinnande vrede, säger Herren.

6. Jag ska sända svärdet efter dem tills jag har gjort slut på dem.

7. Jag ska sätta upp min tron i Elam

8. och utrota både kung och furstar där, säger Herren.

9. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams
fångenskap, säger HERREN. 
 
Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låta fyra vindar komma mot landet (Herrens domar). Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

Israel är klara att slå tillbaka

l början på veckan kom beskedet från Israels krigskabinett att man är klar till att slå tillbaka till Iran. Iran svarade direkt tillbaka att "man är redo att använda vapen som inte tidigare använts i konflikten" Om det här stämmer så kommer Israel att svara igen som betyder att vi är på väg mot ett fullskaligt krig mellan Israel och Iran.

Det som också är intressant är att artiklen nämner att man vill se en koordinerad attack mot Iran tillsammans med USA. Precis som den utombiblska profetia nämner, som tidigare delats här i forumet. USA och Israel i en gemensam attack mot Iran.

Avslutning

Israel förbereder sig för att angripa och med det kan det betyda att vi med stora steg är på väg mot ändetidens krig och särkilt dem som har med Israel att göra. Vi lever i avslutningen av den här tidsåldern och tecknen pekar åt ett håll - Jesu dyrbara återkomst och vedermödans början.

Kan vi höra det himmelska ropet - Gör er redo för Jesus kommer mycket snart!

Maranatha
Mikael