fredag 17 augusti 2018

Uppdatering på "ett kommande fredsförslag" i MellanösternHär i juni skrev jag ett inlägg, om möjligheten för att Trump skulle presentera ett kommande fredsavtal mellan Israel och arabländerna under månaden. Vi såg efterföljande, att det inte kom någon form för fredsförslag som förväntat under sommaren. Här är en uppföljning, och en kommentar på vad som händer just nu i hela den processen.

Fredskonferens på Yom Kippur

Den 18 september så håller FNs säkerhetsråd sin årliga fredskonferens. Det här året hålls konferensen den 18 september, som är precis på den judiska högtiden Yom Kippur. På programmet är både situationen i Mellanöstern, och frågor som berör Palestina frågan och en tvåstatslösning.

Kushner och ett kommande fredsavtal

När den amerikanska ambassaden hade invigning i Jerusalem, så gav Jared Kushner, Trumps judiska svärson, signaler om att en fredsplan kunde bli framlagt, just omkring den 18 september i år. USA har tidigare proklamerat att just är Kushner, som mycket snart kommer att presentera en fredsplan för Mellanöstern, med eller utan Abbas. I juni månad uttalade Kushner att ”we are almost done”.

Avslutning

Jag är helt övertygad, om att det kommande ”förbundet med de många” är ett väldigt stort tidstecken, som helt konkret är knytet till den sista årsveckan. Men samtidigt är jag lika övertygad om, att även om ett fredsförslag blir framlagt, så kommer det först att träda i kraft, efter uppryckandet och församlingen är borta från jorden. Det kommer att vara Antikrist som kommer att skriva under detta avtal, och det är Antikrist som skapar en tillfällig fred mellan Israel och arabländerna. 

Det drar ihops sig och tiden är knapp. Endast Herren vet precis hur lång tid vi har tillbaka, men det känns som att vi lever på lånad tid, där pusselbitar och viktiga förberedelser faller på plats.  

Jesus kommer snart!