måndag 29 oktober 2018

Gulfstaten Oman erkänner IsraelDet fortsätter att komma högintressanta nyheter som gäller Israel och det kommande fredsförbundet, och det ska självklart ha plats när det gäller tidstecken som pekar på Jesu återkomst.

Netanyahu på hemligt besök

Det var Israels premiärminister Netanyahu, som var på hemligt besök i gulfstaten Oman, för att styrka relationerna i arabvärlden. Det var Israels första besök i landet på 22 år, och var en positiv upplevelse. Omans utrikesminister uttalade sig att: ”Israel är en stat i regionen, och vi alla förstår detta”. Det var med andra ord ett erkännande av staten Israel och det judiska folkets existens.

Förbundet med de många

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Det vi hela tiden pekar tillbaka på, och förhåller oss till gentemot utvecklingen i Mellanöstern, är dels det kommande förbundet, men också Herrens eviga löften till Israel. Jag har tidigare skrivit ett längre inlägg om just detta förbund, som Bibeln kallar ”förbundet med döden”. Ta gärna del av det, om ni har tid och möjlighet:


Avslutning

När länder som arabstaten Oman erkänner Israel som en suverän stat, så är det ett stort tecken på att Israel håller på att stärka relationerna i regionen.

Utifrån det profetiska ordet, vet vi, att det kommer ett förbund utav detta, och att detta förbund kommer betyda två saker. Det ena är att vi närmar oss uppryckandet av församlingen, och det andra är Antikrists framträdande. Det är förbundet med de många, som kommer att ”trigga” själva vedermödan, och därmed inleds den sista årsveckan för Israel och den här världen.

Lyft blicken kära vänner, för vår förlossning och vårt kommande hopp närmar sig med hastig fart.

Jesus kommer snart!

Källa:torsdag 25 oktober 2018

Frankrikes president kommer att präsentera en fredsplan i november!På det sista har jag använt fliken "Israel i profetisk ljus", när det har hänt intressanta uppdatering som omhandlar Israel och den profetiska utveckling vi upplever i Mellanöstern. Men den här nyheten tycker jag kräver extra uppmärksamhet, då det berör det kommande fredsavtalet för Israel. 

Fredsplan i november

Det är Emanuel Macron, Frankrikes President, som har gått ut med det som tidningen Jerusalem Post kallar "Breaking news", där Macron utmanar Trumps fredsplan för Mellanöstern. Macron "hotar" med, att om inte Trump präsenterar en fredsplan inom dom närmaste par veckorna, alltså senast i mitten av november, så kommer Macron själv att präsentera en egen plan. Macron pressar alltså på, för att den kommande fredsplanen ska präsenteras och sättas i verk så snabbt som möjligt. 

Den fredsplan, som vi alltså kan förvänta bli präsenterad här i november, kan vara något som liknar det utspel som Trump kommer med, fast den i detaljen kan se lite annorlunda ut. 

Avslutning

Det rör på sig i Mellanöstern, och dessa tecken vi upplever, visar oss att den sista årsveckan och vedermödans tid står för dörren. Det är natuligtvis intressanta och profektiska tider, men samtidigt den kanske mest allvarliga tid människan någonsin har levt i. 

Vi befinner oss i den absoluta avslutningen av den här tidsåldern, där demoniska krafter förbereder sig på den mörkaste tid som den här världen har upplevt. Guds domar, kommer på samma sätt som syndaflolden, att träffa och beröra varje enskild människa och varja nation. Domshästar kommer att bli förlösta, och helvetet själv kommer att följa dess fotspår. Det kommer att resultera i en nöd, vars like den här världen aldrig någonsin tidigare har sett eller upplevt. Den här världens räddning, tillflykt och hopp, finns endast i vår frälsare Jesus Kristus. 

Jesus kommer mycket snart!

Källa: 

https://www.jpost.com/Breaking-News/If-Trump-delays-Macron-present-peace-plan-says-Exterior-Ministry-rep-570113

söndag 21 oktober 2018

Globalt antikristligt kontrollsystemI 2016, skrev jag en artikel om FN, som flera menar, kan vara den organisation som kommer ta över kontrollen för internet efter ICANN (en organisation som i dag har hand om internets dagliga drift). Här den 12 oktober i år, skrev jag samtidigt ett inlägg, om FEMA, som i den amerikanska presidentens namn, skickade en sms till alla amerikanska medborgare, för att öva ett militärt varningssystem som kommer att användas vid större katastrofer i USA.

Youtube gick ner i hela världen

Häromdagen var det youtube, som drabbades av stora störningar, som gjorde att videosajten gick ner i hela världen på en och samma gång. Det gjorde, att det startade omedelbara diskussioner, om denna ”krasch” var tillfällig, eller om det var ett planlagt försök, för att se om det var möjligt att ”störa” och manipulera sajten globalt, som berör i princip alla människor på hela jorden.

Ken Peters dröm

Jag vill igen påminna om den dröm som Ken Peters fick för över 30 år sedan av Herren, som är en detaljerad beskrivning av vedermödans tid, som både beskriver själva uppryckandet, Antikrist framträdande och den tid av kaos som följer i tiden därefter. Hela inlägget kan tas del av här:


Internet stängs ner

En sak som är intressant med den dröm som Ken Peters fick, och något som bekräftar det som vi upplever just nu, är att efter uppryckandet av församlingen, kommer internet att stängas ner över hela jorden i en period på 14 dagar. Ken Peter beskriver denna händelse så här:

”Under den tid av masshysteri och tumult som präglar samhället, sker en väldigt ovanlig händelse. All kommunikationsform som Tv, telefon, radio och internet stängs ner i en period av två veckor. Efter cirka två veckor så fungerade tv, radio och media igen, men på ett helt annat sätt än tidigare. Nyheterna på tv var präglade av att en ny världsregering snart skulle uppstå, och en man var utvald till att leda världen i denna turbulenta tid”

Avslutning

När man försöker att samla kontrollen av internet under FN, när USA president kommunicerar på en och samma gång till hele den amerikanske befolkningen, och när det lyckas, att stänga ner youtube för hela jordens befolkning på en och samma gång, så säger dig mig, att vi är på väg till att få ett globalt kommunikativt system, där vi kan påverka och nå i princip alla människor på jorden på en och samma gång. Internet och social media, kommer att bli ett redskap för Antikrist, för att manipulera och samla en chockad och turbulent värld.

Ken Peters såg detta i sin syn, och jag tror att det han såg är trovärdigt. Den tid Ken såg i sin syn är i princip nu, där tekniken är klar till att användas i en antikristlig tjänst. Internet och social media är ett tecken i sig själv, som pekar på Antikrist och vedermödans tid.

Jesus kommer snart!


Källa:


onsdag 17 oktober 2018

Kvinna dog och fick uppleva himlen och änglarInnan Stephen Hawking, en av världens mest kända forskare och vetenskapsman, dog för inte så länge sedan. Kom han med den beklagliga slutsatsen, att det inte finns någon Gud eller något liv efter döden. Oavsett vem man är, så är det en katastrof, när någon, och oavsett vem, går in i evigheten utan Herren.

Dårskap i Guds ögon

Sedan är det lika beklagligt, att Stephen samtidigt hade möjlighet, för att påverka millioner av människor av sin bedrägliga tes och lära. David, skriver i Psaltaren 14:1, att ”Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud”. Paulus fortsätter att skriva i 1 Kor 1:20, att ”Var är denna tidsålders klyftiga män? Har Gud inte gjort denna världens visdom till dårskap”. Det finns alltså ingen möjlighet, att genom mänsklig visdom, förstå Guds visdom – och därför lät Herren, genom ”dårskapens budskap”, frälsa dom som tror.

En kvinnas vittnesbörd

Det är inte bara skapelsen, universum och människan själv, som är klara bevis på Guds existens, men ibland kommer också personliga vittnesbörd från människor, där Herren tillåter att dessa att få lov till att se och uppleva lite mer av själva evigheten, och de himmelska dimensionerna.

Denna kvinna som hade en nära döden upplevelse, beskriver det, som att hon såg himlen, och upplevde en period eller plats där ”tiden slutade eller förlorade sin mening”. Hon upplevde genast, att hon ville stanna kvar på den här underbara platsen, men änglar berättade för henne, att det inte var hennes tid. Hon fick lov till att se in i ambulansen, där hennes mamma hade brutit ihop för hennes skull, innan hon kom tillbaka in i sin kropp.

Avslutning

Vi ska inte söka änglauppenbarelser, men ändå vet vi, att Herren använder änglar i sin tjänst för sina barn. Jag har aldrig själv haft änglabesök, men min mamma hade förmånen av att uppleva två heliga änglar, som kom in i sovrummet på samma gång, med ett budskap om något som skulle ske längre fram. Den upplevelsen gav henne kraft och möjlighet, för att förbereda sig på den händelse som faktiskt hände ett år senare.

Evigheten, änglar och den himmelska dimensionen är en verklighet! Egentligen står det väldigt lite i Bibeln, om vårt kommande hemland, och jag tror, att Herren har många överraskningar och obeskrivlig härlighet till sina barn. Det vi kan vara helt säkra på, är att man med mänskliga ord, inte har möjlighet för att beskriva och förklara det eviga livet med Herren och denna underbara plats. Är det fler än jag som längtar?

Jesus kommer snart!
Källa:fredag 12 oktober 2018

USA övar katastrofvarning till den amerikanska befolkningenTorsdag den 4 oktober, hände något unikt i USA. På en och samma gång, skickade Trump ett sms till alla mobiltelefoner i USA. Det gjordes med det ändamål, att testa ett militärt varningssystem, som gör det möjligt, att nå hela den amerikanske befolkningen, i tillfälle av en händelse av stor betydelse skulle inträffa. 

Kan man föreställa sig, att nästa gång den här kommunikationsformen kommer användas, är när millioner av amerikanska medborgare, på ett obegripligt och oförklarligt sätt, har försvunnit på en och samma gång. Den dagen Herren hämtar sin församling, kommer det orsaka en internationell katastrof, och då behöver myndigheterna ha möjligheten för att kommunicera och nå ut med information till hela landet.

Senare kommer säkert samma system att användas igen, när Antikrist träder fram på scenen och kräver vilddjurets märke på varje invånare, om man ska vara en del av det system som kommer att finnas.

Fema Camps och undantagstillstånd

Dom som skickade ut varningen, var egentligen FEMA, som är en myndighet i USA under inrikessäkerhetsdepartement som sätts in vid större katastrofer och/eller krig.

Det kan se ut som att USA:s regering redan är förberedda, och förväntar någon form av upplösning i samhället, om det sker genom en naturkatastrof, en ekonomisk krasch, eller genom en politisk händelse. I flera år har den amerikanska regeringen byggt så kallade ”Fema Camps”, som ligger runt om i hela USA, och är något som regeringen har haft svårt att hitta en förnuftig förklaring på.

Fångläger i hela USAFema Camps, ser ut som koncentrations eller ett fångläger, med baracker omgärdade med taggtråd. Dessa läger står tomma i dag, men är klara till att ta emot 100 000 tals upprorsmakare, och människor som inte kommer att följa systemet. Min tro är, att dessa Fema Camps kommer att bli använda under vedermödans tid, i förbindelse med vilddjurets märke, som då kommer att bli tvunget och obligatoriskt för alla amerikanska medborgare.

Jesus kommer snart!
Källa:

söndag 7 oktober 2018

Uppryckandet - vårt saliga hopp!”Uppryckandet är den förvandling som levande troende upplever när Herren återvänder för att hämta de troende till himlen. Vid detta tillfälle kommer människor att genomgå en förvandling utan att uppleva döden.”

Uppryckandet är inte det samma som uppståndelsen av de döda. Uppståndelsen omfattar de syskon som redan har avsomnat i tron på Kristus. Dessa kommer att uppstå, och ryckas bort samtidigt och tillsammans med de levande troende, för att möta Herren på skyn.

Uppryckandet är en världsvid händelse som kommer att ske för levande människor, som tror och bekänt Jesus som Herre i sina liv.

Förvandlade evighets kroppar

1 John 3:2 - Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

I ett ögonblicks sekund, kommer troende från hela världen uppleva det att bli uppryckta och möta Herren på himmelens sky.  

Vi har ännu inte den fulla uppenbarelse på vilket sätt det kommer att bli, men vi har löfte om att vi en dag kommer vi att bli lika Jesus, och vi får kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen tillsammans med Herren. 

Han kommer i luften

Joh 14: 2-3 - I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att  ni ska vara där jag är.  

Vid själva uppryckandet kommer Herren inte helt tillbaka till jorden, men Herren kommer att lämna sin tron i himlen, för att hämta och möta denna skara i rymden, mellan himmel och jord.

När han kommer tillbaka, så är det för att hämta sitt folk till den plats som han lovade att ta oss till, då han lämnade jorden för två tusen år sedan. 

Begreppet uppryckandet

1 Tess 4:16-17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp (harpazo) bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Begreppet ”uppryckandet” kommer från den här bibelversen, som blir översatt från det grekiska ordet ”harpazo” till att ”ryckas upp”. Detta ord ”harpazo” finns bara nämt 13 gånger i NT, och är bara använt i 1 Tess 4 i förbindelse med uppryckandet av församlingen.

Harpazo” (har-pad-zo) är grekiska och betyder ”föra bort”, ta eller greppa hastigt. Harpazo blev till det Latinska ordet ”raptus”, som i sin tur blev till det Engelska ordet ”rapture”. I Sverige har vi översatt begreppet ”the rapture” med uppryckandet eller uppryckelsen.

Uppryckandet i GT och NT

Vi möter både ordet ”harpazo” på flera ställen i NT, och liknande händelser i GT, där människor har blivit bortryckta, och är förbilder på själva uppryckandet av församlingen.  

I sammanhang med både Paulus, Kristi himmelfart, Johannes döparen och evangelisten Filippus, används samma ord för att beskriva det bortryckande som dessa personer kan relatera till. Paulus blev till exempel, uppryckt (harpazo) ända till tredje himlen.

Den som älskar Herrens tillkommelse

2 Tim 4:8 - Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

I en tid där även kristna människor förnekar, eller inte ens har kännedom om vårt saliga hopp, ligger det på Guds hjärta att hans folk känner till och har detta hopp levande i sina hjärtan.

Genom historien har människor gett sina liv för detta hopp, och det har både varit en tröst och styrka för troende i deras vandring. När Herren en dag vänder tillbaka, har han en särskilt krans till dem som älskar Jesu tillkommelse.

Avslutning

Titus 2:13 - medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

Bevara hoppet, och låt inte fienden, människor, eller omständigheter stjäla glädjen eller förväntningen i Herrens återkomst.

Når vi ser tidens tecken, och när vi ser hur vi närmar oss och lever i den tid där vi kan förvänta att Jesus vänder åter, så låt kärleken, förväntan och våra hjärtans längtan vara större än någonsin. Vi väntar på honom som ska komma, och vi väntar på honom som är vårt saliga hopp i en mörk tid.

Jesus kommer snart!


onsdag 3 oktober 2018

Israel i profetiskt ljusStora delar av de bibliska profetiorna har sitt ursprung i huvudfåran av den judiska historien. En stor del av Guds plan och det profetiska ordet har med Israel och det judiska folket att göra, som både innebär deras kallelse, deras tillfälliga förstockelse och deras kommande upprättelse. Den här fliken kommer att uppdateras jämnligt, allt eftersom det kommer intressanta och profetiska nyheter som har med Israel, Jerusalem och det judiska folket att göra.

Saudiarabien och Israel förbereder "århundradets avtal"

Kungariket Saudiarabien signalerar att det kan träffa ett aldrig tidigare skådat fredsavtal med Israel, ett land som fortfarande är känt i vissa saudiska böcker som den "sionistiska fienden".

Regionen vimlar av slagord för det nya avtalet, men ingenting fångar vad som pågår så väl som "århundradets afta." Tanken är att alla arabiska nationer äntligen ska bli allierade med Israel, vilket bringar fred i den tidigare tumultartade regionen.

Vi är med stora steg på väg mot "avtalet med de många" Dan 9:27


Ryssland till Israel: -"Golanhöjderna tillhör inte er"

VDet är Ryssland som helt plötsligt vänder sig mot Israel och använder samma retorik som man gör mot Ukraina. Ryssland uttalar sig om att Golanhöjderna inte tillhör Israel. Ryssland erkänner inte Israels besittning över området, och menar att det tillhör Syrien. I dag finns FN:s fredsbevarande styrkor på plats. Men tillbaka i 2019 erkände Donald Trump området som israelisk mark. 


Hisorisk fredsplan mellan Israel och Förenade arabemiraten


Världen över talar media om en historisk fredsplan, när Israel och Förenade aramemiraten skrev under ett fredsavtal. Det här har inte hänt sedan 1994, så Israel underskrev ett liknande avtal med Jordanien. För mig är det bara en bekräftelse på, att arabvärlden är snart redo för ett fredsavtal med Israel. Det är det som Daniels bok kallar "förbundet med de många". Det är det som kommer att vara startskottet till den sista årsveckan, och vedermödans tid. 

Källa:Historisk-fredsplan-mellan-israel-och-uae


Israel är redo för krig mot LibanonIsrael har precis meddelat, att dom är redo för krig mot Libanon. Det här skulle då vara det trejde kriget mellan dom två länderna, och många undrar hur starka Hizbollah är för en ytterligare konfrontation mot Israel. 

Källa: Israel är redo för krig mot Libanon


Första delen i Trumps fredsavtal presenteras den 25 juni


Det ser ut som att Kushner och Trumps fredsförslag, blir delvist fremlagt i etapper. Den första delen, som innebär den ekonomiska delen, kommer att presenteras här den 25 juni i Bahrain. Det gör man för att visa vilka ekonomiska möjligheter det finns för hela regionen, om man skulle välga att acceptera och välga detta avtal som USA står bakom. 

Källa:

Första steget i århundradets avtal

Över 400 raketer har avfyrats in i Israel


Mer än 400 rakter har avfyrats mot Israel från Gazaremsan. Be för beskydd och Herrens hand över det judiska folket. Källa:
https://www.expressen.se/nyheter/flera-doda-i-raketattacker-vid-gaza/


26 Mars 2019 - Saudi-Arabien erbjuder Abbas 10 miljarder dollar för att acceptera fredsavtal
Saudi-Arabien är ett av de länder som pressar på, för att Trumps fredsplan ska genomföras och bli en realitet. Saudi-Arabien erbjuder Abbas både en stor ekonomisk fördel av att acceptera det kommande avtalet, men också inrättandet av en palistinsk ambassad i östra Jerusalem. Fler och fler av de arabiska länderna pressar nu på, för att få ett avtal igenom, för att säkra freden i Mellanöstern.  

Källa:
Saudi-Arabien erbjuder Abbas 10 miljar dollar


April 2019 - USA har valt att flytta datumet för fredsplanen till mitten av juniÄnnu en gång har USA valt att flytta datumet för den fredsplan som USA har lovat i lång tid. Det är Kushner som har gått ut och uttalat sig om att Trumps fredsplan blir flyttat till efter den muslimska högtiden ramadan, som föregår mellan den 4 maj till den 5 juni. Så det ser ut som att nästa dato för lanseringen är i mitten av juni. 

Trumps fredsplan flyttas till mitten av juni


26 Mars 2019 - Rumänien flyttar ambassad till JerusalemRumänien är nästa land, och därmed det första i Europa, som väljer att flytta sin ambassad till Jerusalem. Rumäniens ledare uttalar sig, att Israel har "rätt att etablera huvudstad". Flytten räknas med att komma här i 2019. 

Källa: Rumänien flyttar ambassad till Jerusalem

22 Mars 2019 - Donald Trump - Erkänn Golanhöjderna som Israels mark


USA:s president, Donald Trump har precis twittrat på media, där han erkänner Israels suveränitet över Golanhöjderna. Golanhöjderna ligger i sydväst i Syrien, och gränsar till norra Israel. Området erövrades av Israel under sexsdagarskriget i 1967, och varken FN eller något annat land har tidigare erkänt annekteringen. När Trump vill erkänna detta område till Israel, är det med det argument, att regionen är viktig för Israel ur säkerhetsperspektiv och regionens stabilitet. Trump uttalar sig:


”Efter 52 år är det dags för USA att fullt ut erkänna Israels suveränitet över Golanhöjderna”.  

13 februari 2019 - Fredsplanen är klar!

Trump administrationen har precis meddelat, at "århundradets avtal" är klart. Det slutliga utkastet är nästan 200 sidor långt, och färre en fem personer har tillgång till dokumentet. Det ser ut som att planen inte kommer att presenteras före valet i Israel den 9 april. USA uttalar sig, att dom inte kommer att göra något som kommer att hota Israels säkerhet. Om fredsavtalet blir presenterat här om några månader, så betyder det, att vi är så nära denna tidens avslutning och Jesu dyrbara återkomst. 

Källa:
Trumps fredsplan är klarTrumps fredsplan kan dela Jerusalem

Trumps kommande fredsplan, kan innehålla ett förslag, där man delar Jerusalem i två. Trumps fredsplan som har blivit utskjutet, på grund av det kommande valet i Israel, men förväntas att bli presenterat den 9 april 2019. I följe tv-kanal ”Channel news 13”, kommer fredsplanen att innebära att Jerusalem kommer att delas mellan Israel och det kommande Palestina, och en Palestinsk stat på 85-90 % av västbanken. 

Källa: Jerusalem Post

2 januari - Val i Israel den 9 april 2019

Det ser ut som att Israel har satt ett datum för det kommande valet. Den 9 april kommer judarna att gå till val, och med tanke på den tid vi lever i, och allt det som sker, så är det naturligtvis väldigt intressant om det blir Netanyahu som får lov till att fortsätta i nästa valperiod. 

Källa: Israel går till val 


6 december

Det Israel varnar nu för, att Libanon, som gränsar norr om Israel, håller på att bli en bas för Iran för att få en möjlighet för att attackera Israel. 

Källa: Libanon förvandlas till en bas för att attackera Israel

14 november - Över 500 raketer över Israel

Det var över 500 raketer som skjöts in över Israel på en och samma dag. När alarmen går, har en familj cirka 15 sekunder till att ta skydd där dom är. Omvärldsens reaktion är som förväntat - det är Israels fel, och deras rätt till att försvara sig, är närmast icke existerande. 


13 November - Raketregn från Hamas in över Israel

Stridigheterna har tagit till på allvar, då Israel upplevde en raketstorm från Gaza. Över 200 raketer har skjutits från det palistinska området under måndagen. Israel svarade igen, med omfattande flyganfall. Om vi på väg i ett nytt reguljärt krig mellan Israel och Hamas får tiden visa. 

2 november - Brasilien flyttar ambassad till Jerusalem

Jair Bolsonaro, är nyvald president i Brasilien, och har i förbindelse med sin insättelse meddelat, att Brasilien är nästa land som flyttar sin ambassad till Jersusalem. Bolsonaro uttalar sig att "Israel är en suverän stat och det ska vi respektera". Landet blir det största landet efter USA, att genomföra flytten. 

Källa:

Brasilien flyttar ambassad till Jerusalem

29 oktober - Gulfstaten Oman erkänner Israel 


Det var Israels premiärminister Netanyahu, som var på hemligt besök i gulfstaten Oman, för att styrka relationerna i arabvärlden. Det var Israels första besök i landet på 22 år, och var en positiv upplevelse. Omans utrikesminister uttalade sig att: ”Israel är en stat i regionen, och vi alla förstår detta”. Det var med andra ord ett erkännande av staten Israel och det judiska folkets existens.

När länder som arabstaten Oman erkänner Israel som en suverän stat, så är det ett stort tecken på att Israel håller på att stärka relationerna i regionen.
Utifrån det profetiska ordet, vet vi, att det kommer ett förbund utav detta, och att detta förbund kommer betyda två saker. Det ena är att vi närmar oss uppryckandet av församlingen, och det andra är Antikrists framträdande. Det är förbundet med de många, som kommer att ”trigga” själva vedermödan, och därmed inleds den sista årsveckan för Israel och den här världen. 

24 oktober - Macron vill präsentera fredsplan här i novemberEmanuel Macron, Frankrikes President, har gått ut med det som "Jerusalem Post" kallar "Breaking news", där Macron utmanar Trumps fredsplan för Mellanöstern. Macron "hotar" med, att om inte Israel präsentera en fredsplan inom dom närmaste par veckorna, alltså i mitten av november, så kommer Macron att präsentera sin egen plan. Macron pressar alltså på, för att den kommande fredsplanen ska präsenteras och sättas i verk. Den fredsplan, som vi alltså kan förvänta bli präsenterad här i november, kan vara något som liknar det utspel som Trump kommer med, fast den i detaljen kan se lite annorlunda ut. Det rör verkligen på sig i Mellanöstern, som just är det stora tecknet på Jesu dyrbara återkomst. 

Källa: https://www.jpost.com/Breaking-News/If-Trump-delays-Macron-present-peace-plan-says-Exterior-Ministry-rep-570113

23 oktober - Spänningarna mot Hamas tilltarFör att stoppe våldet och oron, så har Israel upprustat sin militära styrka vid Gazaremsan. IDF har placerat omkring 60 tanks som är klara att agera om ytterligare attacker skulle komma. Spänningarna tilltar med andra ord mellan Israel och Hamas - och kan föra till ett nytt Gazakrig. 

12 oktober – Netanyahu förbereder Israel för krig mot Hamas

Netanyahu gick ut med kraftiga varningar till den palistinska myndigheten, och hotade med en fullskalig militär operation mot Hamas, om inte det blir gjort något för att slå ner på oroligheterna vid Gazaremsan. Som vi vet, styrs Gazaremsan idag formellt av den Palestinska myndigheten, men i realiteten av Hamas. Till skillnad från tidigare demonstrationer, har det nu också börjat kastas med granater. Netanyahu slår fast, att det inte bara är ett tomma hot. 

9 oktober – Iran vågar att hota Israel militärt


Spänningarna mellan Iran och Israel tilltar, och den här gången, är det en högtstående general, som hotar Israel och det judiska folket. Generalens hot är, att det snart inte kommer finnas annan möjlighet för judarna, än att fly ut i havet. Generalen menar samtidigt, att terrorgruppen Hizbollah, är tillräckligt starka, att besegra Israel. Uttalandet väcker rädsla, att vi står inför en stor militär konflikt mellan Israel och Iran. 

Frågan är, om vi kommer att få se ett reguljärt krig mellan dessa länder, innan GOG/Magog kriget utspelar sig. Utan att veta helt bestämt, så är min personliga tro, att vi inte kommer att se eller uppleva det. Jag tror, att nästa stora krig i Mellanöstern, är just GOG kriget, som Iran kommer att vara en del av. 

Källa: https://www.express.co.uk/news/world/1028235/World-War-3-Iran-destroy-Israel-Hezbollah-Revolutionary-Guards-Syria

3 oktober – Palestina, Egypten och Jordanien samarbetar

Trump har precis deklarerat, att en fredsplan ska bli presenterad inom 2-4 månader. I mellantiden så kan vi se, hur Abbas, Egypten och Jordanien samarbetar, för att lösa den ekonomiska krisen i Gazaremsan, och för att kväva spänningarna längs gränsen. Nästa steg – regional fred med Israel!

Källa:

https://www.timesofisrael.com/pm-hails-warming-ties-with-arab-states-egypt-efforts-to-quell-gaza-tensions/