måndag 27 augusti 2018

Massiva, kraftfulla och omfattande tidstecken!Kina över militär attack mot USA

Kina har precis övat militärt anfall mot USA och dess allierade, som har väckt stora reaktioner från USA. Kina svarar tillbaka, att USA överdriver ”det så kallade militära hotet från Kina”. Kina påpekar, att syftet är till försvar, och inte attack.

En ring av jordbävningar

Vi har precis upplevt flera stora jordbävningar, där den ena var den största vi har upplevt under 2018. Det var ett gigantiskt jordskalv på hela 8,2, nära Fiji och Tonga. Om inte skalvets centrum legat så djupt, så hade det kunnat resultera i katastrofala skador.

Färska tal visar att antalet av jordbävningar runt om på jorden, har ökat med mer än 50 % än normalt. Många frågar sig om de 11 000 jordbävningar vi har upplevt sedan här i juli, är ett tecken på att större jordbävningar är på väg?

Massdöd av djur

Här under sommaren har hela 179 sälar rapporterats utanför Scarboroughs kust i England. Det är NOAA, ett amerikanskt vetenskapligt organ, som rapporterar dessa uppgifter. Talet är tre gånger så högt som under en normal augusti månad, och man vet inte vad det är som orsaker denna massdöd av sälar. Samtidigt har över 100 utrotningshotade havssköldpaddor hittats döda på olika platser i södra Mexiko. Havssköldpaddan är världens största sköldpadda, är den tionde av världens mest utrotningshotade djur.

Värsta översvämningar i 100 år

I Indien så upplever man just nu, den värsta översvämning på 100 år. Det har resulterat i över 300 människors död, och tiotusentals hem är drabbade. Myndigheterna uttalar sig, att ”vi bevittnar något som aldrig förr har hänt i Kerales historia. 

Avslutning

När man skriver och delar nyheter om händelser som sker runt om i världen, så är det ändå bara axplock och utvalda nyheter, som egentligen är långt ifrån fyllestgörande i förhållande till det vi upplever i dag. Tidstecknen är massiva, kraftfulla och så omfattande, att människan bokstavligt talat ”står rådlösa vid havets och vågornas dån”. När människan ”grips av ångest”, så är det en stark känsla av oro, hopplöshet och fruktan som präglar och fasthåller människan i ett grepp. Det är en konsekvens, som kommer av insikten, när människan förstår att hon är fångad i ett mörker, där det inte längre finns någon lösning eller väg ut ur stormen.  

Vi väntar på Jesus, frälsningens ark. I Jesus kan vi vara trygga i vår frälsning och väl vetande, att Herren har ”frälst oss från den kommande vredesdomen”. I frälsningen finns inte bara löfte om barnaskap och evigt liv, men också ett starkt löfte, om att varje barn, och alla dem som tillhör honom – är frälsta, räddade och bevarade från vredesdomen och vedermödans tid.


Jesus kommer snart!

Källa:

onsdag 22 augusti 2018

Snart ska vi se honom sådan som han är!
“Like a bride waiting for her groom. We'll be a Church ready for You. Every heart longing for our King. We sing "even so come". Lord Jesus, come. Even so come. Lord Jesus, come” (Chris Tomlin – Even so Come)
En oförlöst uppenbarelse
1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan som han är.
Genom Jesu offer på korset, har vi fått del av alla Guds underbara löften, och vi har fått del av Herrens villkorslösa kärlek. Det betyder, att han inte kan ge eller älska oss mer än det han gör just nu. Guds nåd och kärlek är konstant, utan uppehåll, där varje sekund i våra liv, är en sekund av Guds kärlek.
Men det finns löften som vi har fått del av, som ännu inte är uppenbarade och förlösta i våra liv. Dessa löften, har med evigheten och vårt saliga hopp att göra. Ett av dom allra mäktigaste, och som jag gläder mig allra mest till – är vetskapen om, att jag en dag ska se min frälsare ”sådan som han är”. För det är ju på det sättet, att vi älskar och följer en som vi aldrig har sett, och våra hjärtan suckar efter ett land vi bara har hört om.
Guds tron och Jesu härlighet
Johannes fick nåden, att både få se Guds tron, och Jesus I all sin härlighet. Det finns ingenting i dessa beskrivelser och symboler som Johannes använder, som inte har en bestämd mening för att ge mening till det som Johannes ser och upplever. Det är underbara förtolkningar som ska ge uttryck för den himmelska härligheten och Jesu underbara skönhet.
Upp 1:12 – Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna 
Johannes såg Jesus stå mitt ibland ljusstakarna av guld. Det här är en bild på Jesus som vår överstepräst i himlen, och som står mitt ibland den kristna församlingen. Fast församlingen inte är uppryckt till Herren på den tidpunkten, så ser Johannes församlingen där. Det betyder att vi som troende har en full garanti för att vi ska hem till himlen en dag. När huvudet för kroppen, som är Jesus själv, är i himlen, så kommer också resten av hans kropp att vara säker på att komma dit. Efe 2:4-6 talar om att vi redan nu sitter med Kristus i det himmelska!
v.13 – en som liknade en människoson
När Johannes såg Jesus såg han ut som en människa. Jesus antog en människas gestalt, då han kom till jorden, och blev till det yttre en människa (Fil 2:6) Jesus var Herren Gud som blev kött bodde ibland oss. Han levde som en människa, på en människas premisser. Han bar människans synd och mörker fast han själv var syndfri. När han var uppstånden och satte sig på Faderns högra sida, så fick han den härlighet tillbaka som han har haft hos Fadern av evighet. Den är den förhärligade Jesus som Johannes ser.

v.13 – klädd i en fotsid klädnad. (gr. Poderes
Det hebreiska ord som är översatt Poderes på grekiska är ordet ”efod”. Det är samma ord som används på översteprästens dräkt i GT. Jesus uppfyllde det profetiska orden angående Messias, genom att både vara konung och överstepräst. Denna dräkt är inte bara översteprästens dräkt, det är också konungens dräkt. Jesus förenar med andra ord dessa två ämbeten - han är både överstepräst och konung i en och samma person. 

v.13 – och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.
Den dräkt som Jesus bär var samtidigt omgjordad med ett bälte av guld. Det var precis likadant med översteprästens dräkt i GT. Skillnaden på dessa två bälten är att översteprästens bälte var gjort av guldtrådar, medan Jesu bälte är av massivt guld. Guld är en symbol på den fulla frälsningen och Guds rättfärdighet. Jesus har ett högre prästämbete, och förmedlar ett bättre förbund som övergår det gamla, då det nya är stadfäst med bättre löften (Heb 8:6)

v.14 – Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö
Den vita färgen på Jesu hår, är en symbol för hans helighet, hans rättfärdighet och hans fulla visdom. I Dan 7:9 blir Fadern, den Gamle av dagar, också beskriven med hår som var som ren ull. När Jesus är uppe på förklaringsberget tillsammans med några av lärjungarna, blir Jesus också förvandlad inför dem med ett ansikte som solen, och skinande vita kläder.                

v.14 – och hans ögon var som eldslågor.
Det är en bild på att Jesus är den som både dömer och ser allting samtidigt. Ingenting är fördolt, men allt är uppenbarat för honom. Han är den som ser vårt hjärtas uppsåt och tankar. Hans genomborrande blick ser alla förhållande, och ser våra motiv för alla våra handlingar. Fadern har överlåtit hela domen till Sonen (Joh 5:22). 
Att Fadern har överlåtit hela domen till Sonen är på grund av att a) Jesus är själv människa, och vet vad det vill säga att vara människa (Joh 5:27) b) Jesus kan döma människan då han själv är syndfri och ren i både tankar, gärningar och ord. Han blev prövad i allt men dock utan synd (Heb 4:15) Vid Kristi domstol ska Herren pröva våra liv inför honom. Allt som inte är byggt på honom kommer att brännas upp, och det som är kvar är det som är byggt på honom själv. 

v.15 – Hans fötter liknade glänsande malm som glöder i smältugnen
Vi kan inte se vilket ämne Jesu fötter är gjort av, men bara att det liknar glänsande malm. Men det kan vara närliggande att tro att det är koppar. Koppar är en symbol för Guds dom som vi kan se på flera ställen i bibeln. Offeraltaret i tabernaklet var också gjort av koppar. Brännoffret var en bild på Jesu kors, och med andra ord en bild på den Dom som blev lagd på Jesus för att människan skulle gå fri. Det var en kopparorm som israeliterna skulle se på i öknen, om dom hade blivit bitna av de ormar som Herren hade skickat in i lägret. Den som såg på kopparormen blev räddad. Ormen som bet är en bild på syndens gift, och kopparormen en bild på Jesu försoning. Jesus tog Guds Dom på sig, för att människan inte skulle behöva dö av syndens gift. 

v.15 – och hans röst lät som dånet av väldiga vatten.
Jesu röst är så fantastisk och stark att den inte kan överdövas av någon annan röst. När Herren talar och lyfter sin röst måste alla lyssna.

Psaltaren 29:3 – HERRENS röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar, HERREN, över de stora vattnen. HERRENS röst är mäktig. HERRENS röst är majestätisk.

v.16 – I sin högra hand hade han sju stjärnor och ur hans mun utgick ett tveeggat svärd.
Det tveeggade svärdet är en bild på Guds allmakts ord. Herren skapade världen vid sitt ord, och han kommer också att döma Antikrist och denna världen med sitt ord. Efter 1000 års riket, kommer han med sitt ord att skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdigheten bor. Guds ord är skapande och har liv i sig själv. I Jes 49:2, blir Messias beskriven med en mun lik ett skarpt svärd. 

v.16 – och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.
Gud är ljus och inget mörker finns i honom, och i hans ljus ser vi ljus. (Ps 36:10) Jesus är det stora ljuset som skulle komma till en mörk värld. Jesus blir beskriven som det stora ljuset både i GT och i NT. I NT så har ljuset tagit på sig en mänsklig skickelse genom Jesus.
Jesus är den klara morgonstjärnan, som nu är hos sin Fader i himlen, som också är ljus. Vi kan inte komma dit ännu, men en dag kommer han för att hämta oss till sig för att vi ska vara där han är.  Vi som tror på Jesus blir kallade ljusets barn, och ljus i världen. Vi som en gång var i mörker, är nu ljus i Herren, och blir uppmanade att vandra som ljusets barn.

v.18 – Jag är den förste och den siste
Att Jesus ger utryck för att han är den förste och den siste är en tydlig identifikation med Fadern, som på samma sätt, är den förste och den siste. Han och Fadern är ett, och en och den samma. Det är den treeninge Guden som uppenbarar sig för Johannes. I Upp 1:8 blir Gud uppenbarad som Alfa och Omega (A och O). Dessa två bokstäver är den första och den sista, precis som Jesus uppenbarar sig själv med.
v.18 – och den levande. Jag var död, och se jag lever i evigheternas evigheter
Döden kunde inte hålla kvar Jesus. Han var helig och fullständig fläckfri.  Jesus dog en ställföreträdande död, och då han hade betalat priset för våra synder, hade döden ingen makt över Jesus. Han dog i kroppen, men blev levandegjord genom Anden. (1 Pet 3:18) Han hade löftet av Fadern att han kunde ge sitt liv av fri vilja för att ta det tillbaka igen. (Joh 10:17-18) Efter att han hade gett sitt liv på korset gick han ner i dödsriket och predikade för andarna som var där. Han predikade om sin fullkomliga seger på korset och om frälsningens väg genom tron på honom.   

v.18 – och har nycklarna till döden och helvetet.
Jesus tog nycklarna till döden och helvetet! Det betyder att Satan är besegrad, och att han inte längre härskar i dödsriket. Jesus har kontroll även där. Vid sin himmelfärd tog Jesus de frälsta med sig från dödsriket och förde dem till himlen. (Efe 4:8) Vid sin återkomst ska Satan bindas för 1000 år, och bevaras i Avgrunden (Upp 20:2) Jesus har nu all makt, både i himmel och på jorden.

Avslutning
Precis som Johannes så kommer jag en dag att få skåda den upphöjde och förhärligade Jesus. Jag vet att jag snart en dag, kommer att få se in i ögonen på honom som uttömde sig själv för min skull på korset, med en evig och fullkomlig kärlek. Jag vet att jag mycket snart, kommer att få se in i de mest kärleksfulla ögon som finns. Jag kommer att falla ner inför hans fötter och tillbe honom för den han är. Omfamna honom, och hoppas på att han aldrig vill släppa mig igen. Min första, min största och min eviga kärlek. Han som är min tro, min kraft, min styrka och mitt hopp - min seger, mitt liv och mitt allt.

fredag 17 augusti 2018

Nytt - 26/9-18 - Uppdatering på "ett kommande fredsförslag" i MellanösternHär i juni skrev jag ett inlägg, om möjligheten för att Trump skulle presentera ett kommande fredsavtal mellan Israel och arabländerna under månaden. Vi såg efterföljande, att det inte kom någon form för fredsförslag som förväntat under sommaren. Här är en uppföljning, och en kommentar på vad som händer just nu i hela den processen.

Senaste uppdatering:


Nytt 26/9-2018

Så kom en respons från Trump med hänsyn till ett kommande fredsavtalet. Trump möttes här på onsdagen, med bland andra Netanyahu i FNs säkerhetsråd. Trump ger uttryck för, att en tvåstats lösning är en dröm, som han önskar ska bli verklighet innan hans första ämbetsperiod slutar. Trump hade ingen detaljerad plan att visa fram, men gav uttryck för att man ska kunna presentera en fredsplan inom 2-4 månader. Som svar på frågan, varför inget konkret har hänt ännu, så skriver jag följande till en broder:

Och vad är det egentligen som gör, att inte avtalet blir presenterat eller underskrivet om alla är så nära varandra?

Ja, svaret måste ju vara precis som du säger, att vi vet att det kommer att ske, men det är Herren och inte människan, som styr ändetidens utveckling. Så när tiden är rätt, så kommer det som det profetiska ordet talar om att gå i fullbordan. Tills dess får vi bara betrakta, vänta och se på vilket sätt att utvecklingen sker. 


Källa: https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Trump-backs-two-state-solution-I-think-thats-what-works-best-568062

Nytt 25/9-2018 - 

Världens ögon var rättade mot Trump, när han höll sitt efterlängtade tal i FN:s generalförsamling. Talet innehöll inga framläggningar av något fredsavtal som kanske var förväntat. I stället handlade Trumps tal om Iran, Nordkorea och USA situation generellt. Så hur ska vi tolka det här? Vi vet att det pågår förhandlnigar, men den här konferensen var inte den platform där avtalet skulle presenteras. Kanske kommer det något i förlängelse av konferensen, men vi får se hur det utvecklar sig. Nytt 24/9-2018 - 

Det börjar verkligen att dra ihop sig nu, när det gäller ett fredsavtal mellan Israel och arabvärlden. Abbas, som har varit en stor motståndare, har precis uttalat sig på en gemensam presskonferens i Paris, att "Vi är redo för förhandlingar med Israel - antingen offentligt eller bakom stängda dörrar". Abbas ger också utryck för att han är 99 % enig med Israel med hänsyn till avtalet. Vi kommer med spänning att följa vad som händer här dom nästa dagarna under fredskonferensen. 

Link: https://www.middleeastmonitor.com/20180922-abbas-palestine-ready-to-enter-peace-talks-with-israel/
https://www.jpost.com/Middle-East/VOICES-FROM-THE-ARAB-PRESS-Mahmoud-Abbass-99-percent-agreement-567440Nytt 17/9 - Trump har precis varit ute och uttalat sig om, att vi nu befinner oss i avslutningen och förlanseringen av det kommande fredsavtalet som USA mycket snart kommer att presentera. Trump uttalar sig att ”den sista delen skal helt på plats, även om det kan hända mycket snabbt”. Det är Trumps svärson Jared Kushner, som arbetar på att få den ekonomiska delen på plats. Det som gör det väldigt spännande för oss som följer utvecklingen, är naturligtvis om det blir ett 7 årigt avtal som kommer bli presenterat, och naturligtvis vad avtalet kommer innehålla.

Källa:
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Trump-peace-plan-in-pre-launch-phase-completing-economic-package-567261


Nytt 8/9 -  Trump hotar och lägger press på Abbas just nu, att om dom inte går med på ett fredsavtal med Israel, så är det slut med nödhjälp till det palestinska folket. Det betyder att USA gör allt vad dom kan för att pressa Abbas till en situation, där dom inte kan annat än att gå med på ett fredsavtal. 

Källa: Trump pressar Abbas

29/8-2018 - Netanyahu säger, att vägen till fred med Palestina, är knuten till ett förbund med arabländerna. Netanyahu uttalar sig: Jag tror att om vi uppnår fred med större delen av arabländerna, kommer det att hjälpa oss att få fred med Palestina. Netanyahu vet inte hur rätt han har. Han talar om förbundet med de många, som kommer att bana vägen för tillfällig fred i Mellanöstern. Den som kommer att få detta avtal och förbund på plats är Antikrist. 

27/8-2018: Senaste meddelande från Vita Huset är, att Trump kommer att presentera en fredsplan den 25 september under själva fredskonferesen.  
Källa _ https://unitycoalitionforisrael.org/?p=15707992


Fredskonferens på Yom Kippur

Den 18 september så håller FNs säkerhetsråd sin årliga fredskonferens. Det här året hålls konferensen den 18 september, som är precis på den judiska högtiden Yom Kippur. På programmet är både situationen i Mellanöstern, och frågor som berör Palestina frågan och en tvåstatslösning.

Kushner och ett kommande fredsavtal

När den amerikanska ambassaden hade invigning i Jerusalem, så gav Jared Kushner, Trumps judiska svärson, signaler om att en fredsplan kunde bli framlagt, just omkring den 18 september i år. USA har tidigare proklamerat att just är Kushner, som mycket snart kommer att presentera en fredsplan för Mellanöstern, med eller utan Abbas. I juni månad uttalade Kushner att ”we are almost done”.

Avslutning

Jag är helt övertygad, om att det kommande ”förbundet med de många” är ett väldigt stort tidstecken, som helt konkret är knytet till den sista årsveckan. Men samtidigt är jag lika övertygad om, att även om ett fredsförslag blir framlagt, så kommer det först att träda i kraft, efter uppryckandet och församlingen är borta från jorden. Det kommer att vara Antikrist som kommer att skriva under detta avtal, och det är Antikrist som skapar en tillfällig fred mellan Israel och arabländerna. 

Det drar ihops sig och tiden är knapp. Endast Herren vet precis hur lång tid vi har tillbaka, men det känns som att vi lever på lånad tid, där pusselbitar och viktiga förberedelser faller på plats.  

Jesus kommer snart!

söndag 12 augusti 2018

En föraning till vedermödan


När vi talar om födslovåndor, är det egentligen en förberedelse och en varsel till det som uppenbarelseboken förutser. Det vi upplever är alltså en föraning till en ekonomisk krasch, en föraning till vilddjurets märke, en föraning till globala krig och epidemier och en föraning till Antikrist framträdelse.

Vedermödan är en helt särskild och bestämd tid. En tid som kommer att vara utanför allt annat som den här jorden tidigare har upplevt. Det är en tid av dom, en tid av mörker, och framför allt en tid när Herren går till rätta med nationerna och utgjuter sina vredesdomar över den här jorden.

Ekonomisk krasch

Warren Buffet, en av världens mest kända investerarare och affärsman, uttalar sig om, att aktierna är mer övervärderade just nu än dom någonsin varit tidigare i amerikansk historia. Det kan betyda att en börskrasch skulle ge absolut mening i förhållande till det ekonomiska tillståndet.

Ny planet

En massiv glödande planet har precis upptäckts i universum. Det som överraskade forskarna, är både storleken på den, men också att denna ”planet-massa” inte kretsar kring en stjärna som det normalt gör. Den har samtidigt ett magnetfält som är hela 200 gånger starkare än Jupiter, och den är nästan 13 gånger så stor.  

Ebola utbrott

Kongo har precis upplevt ett nytt utbrott av den fruktade virussjukdomen Ebola. Hittills har minst ett trettiotal människor avlidit. WHO gör allt vad dom kan för att få tag på vaccin till landet.

Israel hotar Iran

Spänningarna mellan Israel och Iran fortsätter, och Netanyahu hotar Iran med ”hela Israels militära styrka”. Hotet från Israel kommer efter det att Iranstödda styrkor har angripit ett Saudiarabiskt oljefartyg, och Iran har hotat stänga av den viktiga och strategiska Hormuzsundet, där olja transporteras till tredjeländer som USA.

Israel i konfrontation med Hamas


Omkring 150 raketer har precis affyrats mot Israel från Gazaremsan. Minst elva personer har skadats, varav en allvarligt. Hamas har tagit på sig ansvaret för raketattackarna, och det kan verka som ett krig eller en större konfrontation är på väg mellan Israel och Hamas. 

Värmeböljor, tornados och jordbävningar

Michael Snyder skriver en intressant artikel, där han ställer frågan, varifrån kommer alla dessa värmeböljor, tornador, gigantiska dammstormar och jordbävningar vi upplever?

Michael skriver: ”Det sker stora förändringar med vår planet, och experterna ropar på svar. Något dramatiskt håller på att hända på jorden och vi har nått ett slags ”tipp-punkt”. Den här veckan har till exempel regeringen i Nordkorea kallat den rekordhöga temperaturen i landet för ”en oöverträffad naturkatastrof”.

Avslutning

”Herre, i denna sena tid: Om mitt hjärta har svalnat - låt din heliga flamma vidröra och låt det brinna på nytt. Om min längtan efter till tillkommelse har blivit mindre, låt min trängtan efter din tillkommelse vara som trädet som sträcker sina rötter mot vattenbäckar i torra tider. Om mina ögon inte längre är fästa på dig – upplys mina ögon på nytt, och låt mig förstå djupet, höjden och bredden av din gränslösa, ojämförbara nåd och eviga kärlek. Om min mun inte längre ger dig lov och pris – öppna min mun och fyll den på nytt. Låt min bägare flöda över med allt ditt goda, och låta det strömma på nytt i öknen”

Jesus kommer snart!Källa:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/earth-changes-accelerate-what-is-causing-these-record-heatwaves-massive-firenadoes-giant-dust-storms-and-large-earthquakes

tisdag 7 augusti 2018

Fem uppfyllda profetior som pekar på Jesu komma


När det gäller ändetiden, så lyser det profetiska ordet klart på den profetiska himlen. När vi ser dessa profetiors uppfyllande, gör det att vi kan känna och förstå tiden, och veta att vi lever i den tid där vi kan förvänta Jesu återkomst och början på Jakobs nöd. 

Här delar jag fem uppfyllda profetior, som är knutna till Israel och det judiska folket. Dessa är samtidigt bekräftelser och underbara vittnesbörd, som pekar på Jesu återkomst. 
  
1.                        Fikonträdets tecken

Matt 24: 32-34 - Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 

Det är svår att säga ändtidstecken, utan att nämna ett av dom allra största och viktigaste. Efter nästan 2000 år i diasporan, så upplever vi Israels nationella födelse i 1948. Jesus nämner, att när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, så vet vi, att sommaren (1000 års riket) är nära. Ett annat viktigt löfte jämte detta är, att den generation som ser Israel födas som nation, kommer också att se ändetidens löften uppfyllas.

2.       Det hebreiska språket kommer bli restituerat

Sefanja 3:9 – Då ska jag ge folken renade läppar, och de ska alla åkalla Herrens namn och tjäna honom tillsammans.

När judarna skingrades från sitt land år 70 e.Kr, så slutade det judiska folket att tala det hebreiska språket. De judar som bosatte sig i Europa, utvecklade ett nytt språk – Yiddisch, en kombination av tyska och hebreiska. De judar som utvandrade till Medelhavsområdet skapade ett språk kallat Ladino – en kombination av hebreiska och spanska. Men i 1948 fick denna profetia ett uppfyllande, då Israel igen började att tala hebreiska, det ”rena språket”.  3.                        Israel, som en gång var en öken, exporterar grödor

Jes 27:6 – I kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De ska fylla hela världen med frukt.

När Mark Twain reste till Israel i 1867, beskriver han landet som ett glest befolkat land, med cirka 24 000 judar. Mark fortsätter att beskriva landet som ”ett ödelagt land, en tyst och sorglig bygd. Det finns en ödslighet som inte ens med fantasiens hjälp kan smyckas med livets och verksamhetens prakt. Knappt ett träd eller en buske syntes till någonstans”. I dag är bilden en helt annan. Israel har cirka 9 miljoner medborgare, och är ett frodigt land. Israel har gått från obeboeliga träsk till ekologiskt jordbruk som blomstrar. Israel är till exempel en av de största exportörer av blommor till andra länder.

4.                        Alla omkringliggande nationer vänder sig mot Israel

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

I dag ser vi ett uppfyllande av den profetiska psalmen 83. Det är en profetia som fick sin början i 1948, där vi ser hur just Israels grannländer vänder sig mot Israel för at utrota och tillintetgöra det judiska folket. Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem. 

5.                        Den östliga porten i Jerusalem

Hes 44: 2-3 - Herren sade till mig: ”Denna port ska förbli stängd och inte mer öppnas, och ingen ska gå in genom den, för Herren, Israels Gud, har gått in genom den. Därför ska den vara stängd. Men fursten, eftersom han är furste, ska få sitta där och äta sitt bröd inför Herrens ansikte. Han ska då gå in genom portens förhus, och samma väg ska han gå ut igen. 

Herren gav ett löfte till Hesekiel, att den östra porten kommer att förbli stängd till dess att Messias kommer tillbaka. Den östra porten, som ligger mellan Oljeberget och tempelplatsen, är fortfarande stängd och igenmurad, och utan möjlighet för att bli använd. Så kommer den förbli att vara, till den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget, då han rider in igenom porten och sätter sig på sin tron i Jerusalem.

Avslutning

Tidenstecken och det profetiska ordet pekar på vår Herre och frälsares dyrbara återkomst. Herren är trofast i allt vad han gör, och han är trofast på varje område i våra liv. Men lika trofast som Herren är i sin kärlek till oss, är han gentemot det profetiska ordet. Det gör, att vi kan vara helt säkra på att det kommer att uppfyllas till punkt och pricka och precis på det sätt som Herren har bestämt. 

Herren kommer tillbaka till sin brud och församling, och han kommer tillbaka till Israel - till sitt eviga och utvalda egendomsfolk.

Jesus kommer snart!

torsdag 2 augusti 2018

Tecken i himlen och på jordenI skrivande stund, har vi augusti 2018 och hemsidan är tillbaka från sommaruppehåll. 

Jag känner en tacksamhet som aldrig förr. En evig tacksamhet till korsets frälsande kraft, där min förståelse för det Jesus gjorde för oss i sin kärlek på korset, blir allt större. Men också en tacksamhet över att tillhöra den väntande brudeskara som väntar, vakar och pekar på Jesu snara komma. I vår vandring med Herren verkar Guds nåd i våra liv, där vår inre pånyttfödda människa förnyas dag för dag. Det gör att omständigheter och detta livets utmaningar, väger lätt i jämförelse med vår kommande härlighet.

Frälst och bevarad av nåd

Rom 1:7 – Ni Guds älskade, hans kallade och heliga.

Det här är en fantastisk beskrivning på det sett som Herren ser och upplever dig på! När Paulus använder denna beskrivning på församlingen i Rom, är det inte för att det är en syndfri församling utan fel och brister. Det är helt enkelt ett konstaterande, och ett resultat av Jesu dyrbara blod och nåd i våra liv.  När han ser på dig, ser han inte dina fel, misstag eller den synd du har i ditt liv. Du är inte längre en syndare frälst av nåd, men i stället en person som är rättfärdig, älskad, kallad och helig. Det är inte alltid vår egen upplevelse, och vi ser förtvivlat på egna fel och misstag. Men när Jesus bar våra synder på korset, var det inte bara gårdagens fel och synder han bar, men också dom för i dag, och dom vi kommer att begå i morgon.

Min upplevelse är, att det egentligen inte är synden i våra liv som är det största problemet, men det faktum, att vi inte kan, eller har svårt att se oss själva i det ljus som Herren ser oss på, och att vi har svårt för att tro och acceptera frälsningens konsekvens och realitet i våra liv.  

Blodmåne och månförmörkelse

Joel 2:31 - Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande.

Under sommaren har vi också upplevt många tecken som pekar på Jesu dyrbara komma. Till exempel kunde man se och uppleva en blodmåne och århundradets längsta totala månförmörkelse den 27 juli. Det som gör denna händelse helt unik, är att den var synlig i Jerusalem. Blodmånen och månförmörkelsen visade sig i Jerusalem, i samma år som nationen Israel fyller 70 år, och i samma år som Jerusalem har blivit proklamerad som Israels eviga huvudstad.

Det många frågar sig är, om denna blodmåne är just den som Joel talar om i kap 2, där en blodmåne kommer att vara ett tecken på att Herrens dag, som är vedermödans tid, är nära.

Apokalypsen börjar med ”skönt sommarväder”

Överskriften är tagen från en artikel i Aftonbladet, den 12 juli 2018. I inlägget lyfter journalisten fram, det som han beskriver som ”aggressiva väderfenomen” runt i världen.

Vi upplever värmerekord runt om i värden, skyfall i Japan, stormar i Indien och rekordjordskred på Island. Till sist varnar skribenten, att om utvecklingen fortsätter, så är den torka vi nu ser, bara en fingervisning om hur somrar framöver kommer att se ut.

Jordens resurser är slut om 80 år

Varje år så har man någonting som kallas ”earth overshot day”. Det är den dag på året, då jordens befolkning faktiskt har använt de resurser som vi egentligen skulle ha använt och fördelat på ett helt år.

I år, är den dagen den 1 augusti, och är en dag tidigare än förra året, som var den 2 augusti. Forskare varnar för, att om vi fortsätter att använda jordens resurser i samma fart som vi gör just nu, så kommer ekosystemen att kollapsa och jorden har en fortsatt leve tid på cirka 80 år.

När Jesus en dag upprättar sitt rike på jorden, och vi går in i den messianska tidsåldern. Så är det just en förnyad jord vi kommer uppleva, där ekosystemen, luften och hela naturen kommer att få helt andra betingelser än i dag. Därför suckar och ropar hela skapelsen efter Kristi uppenbarelse.

Avslutning

Jag önskar var och en Guds rika välsignelse, med hopp om att Guds kärlek ska bli uppenbarat på ett särskilt sätt på varje område i våra liv.

Vi har precis avslutat det första halvåret av 2018, och vi kan bara se på med förundrar över världens utveckling och tidens tecken som utspelar sig som ett skådespel inför våra ögon. Vad kommer resten av sommaren att bjuda på, och om Herren dröjer? Vilka profetiska händelser kommer att markera och peka på denna tidens avslutning? Jag vill göra mitt bästa, för att både peka på denna tidens tecken, men också ge en förståelse för den längtan och kärlek Herren har till sin brud – hans älskade, kallade och heliga.

Guds rika välsignelse