lördag 25 februari 2023

Det tredje världskriget – USA/Väst mot Ryssland/Kina

 


Scenen för de absolut sista och avslutande sju åren är satt. De apokalyptiska allianser som har profeterats om i åratal, har nu bildats. Vi har hastigt sett det ta form den sista månaden – USA och Väst på ena sidan mot Ryssland och Kina på andra. Kina har hittills haft en fasad, där man inte öppet vill välja sida. Men bakom scenen har Kina aldrig lämnat eller svikit Ryssland. Häromdagen kom följande nyhet att "Kina är redo att sluta sig till ryska trupper".

Kina och Rysslands vänskapsavtal

Dessa två länder har i förvägen en allians, där man I 2001 ingick det så kallade ”vänskapsavtalet”. Det betyder att parterna lovar att inte utöva våld eller hota varandra samt att inte rikta kärnvapen mot varandra. Närmandet började på allvar i 2014 då Ryssland började utsättas för sanktioner från västländerna. Men det är inte bara ekonomiskt samarbete mellan Kina och Ryssland, men också när det gäller utvecklingen av nya vapensystem. Putin och Xi Jingping är också eniga i att Ryssland och Kina ska motverka ”obalanser” i världen samt ”upprätta en ny världsordning”. Detta samarbete ”utan gränser” kan visa sig ha avgörande betydelse när det gäller ändetidens utveckling.

Kina är redo att sluta sig till ryska trupper

Häromdagen kom TASS, Rysslands informations- och telegrambyrå med något som kan vara en avgörande nyhet. Om det här stämmer, så pekar det på något som många har varnat om i lång tid. Wang Yi reste från Kina till Europa och avslutade sin resa i Moskva. Efter Wangs besök kom Tass med följande nyhet och uttalande:

"Kina är redo för att sluta sig till ryska trupper för att försvara nationella intressen. Vi är redo att gå samman med den ryska sidan, i enlighet med högnivåavtalen, för att beslutsamt stå upp för nationella intressen och dygder och främja ömsesidigt fördelaktigt samarbete på alla områden."

Skulle det här stämma, så är vi på väg till att se ett uppfyllande av utombibliska profetior. Vi kan inte längre vara i tvivel om hur långt vi är på Herrens profetiska tidslinje. Det tredje världskriget är på väg med stora steg och tidstecken ropar ut om Herrens komma. Tiden är kort och när som helst kommer Herren att hämta sin församling, för att rädda oss från den kommande vreden.
           

Jag har tidigare delat utombibliska profetior om både en rysk, men också en kinesisk attack och invasion av Amerika och Taiwan. Men jag vill gärna påminna och dela dem igen.

Profetia om en kinesisk invasion av USA

Samtidigt med att konflikten mellan USA och Kina växer, så är det flera som delar nya och gamla vittnesbörd och visioner, som just vittnar om en kinesisk/rysk attack mot USA. På den här hemsidan delas flera av dessa vittnesbörd, men dessvärre på engelska.

Den första profetian som jag delar är från 1992:

”När jag bad i källaren i mitt hem, såg jag himlen över Amerika fyllas med MÅNGA svarta, smygande bombplan. Det fanns inga markeringar på något av planen. Sedan förändrades scenen, och jag såg kärnvapenexplosioner runt omkring mig! Sedan förändrades scenen IGEN, och jag såg de fruktansvärda efterdyningarna av kärnvapenförintelsen. Inte HELA men MYCKET av Amerika som vi känner det idag förstördes. Och IGEN, för fjärde gången, förändrades scenen, och jag såg mängder av orientaliska soldater marschera genom alla de områden i Amerika som inte hade blivit bombade. De hade fixerade bajonetter på sina gevär och förstörde ALLA OCH ALLT i deras väg. Sedan tog visionen slut.”

En annan profetia som talar om det samma, avslutar profetian med följande högaktuella ord:

“Then, the man spoke again, “When America goes to war with China, the Russians will strike without warning.”

”Sedan talade mannen igen, "När Amerika går i krig med Kina, kommer ryssarna att slå till utan förvarning."

För att dessa ord ska uppfyllas, måste USA hamna i en konflikt med både Ryssland och Kina på samma gång, och det är precis det vi upplever just nu.

Profetia om kinesisk och rysk attack mot USA

Amos 3:7 – För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Henry Gruver, en Herrens tjänare, som gick hem till Herren i 2019, fick en vision av Herren i 1986. I den så ser han en gemensam rysk och kinesisk blixtattack mot USA, där kärnvapen blir använda. Man kan ta del av hela visionen här.

Henry fick bland annat se en invasion av Amerika, och dess totala förstörelse av ryssarna och kineserna. Han såg Ryssland kom från sjöss och från luften i norr, för att förstöra USA med nervgas och kärnvapen. Ryssarna kommer stjäla material och kommer sedan att förstöra USA efter ödeläggelsen. Dödssiffran kommer att nå 120 miljoner människor eller 60 % av befolkningen. I Astoria (nord västra USA) så han en kinesisk invasionsstyrka från sjöss som invaderade landet. När kineserna gick i land i Amerika, sköts och dödades omedelbart alla civila de såg. I synen svarade USA igen med gamla vintage-flygplan. Något som representerar Amerikas svaghet i deras nationella försvar.

Något intressant är att i synen var det Prins Charles som gav omvärlden nyheten om attacken på USA.

Profetia om uppryckandet när Kina invaderar

Vi har också tidigare delat profetior om uppryckandet som sker i samband med en kinesisk invasion av Taiwan:

Jag delar en video (desvärre på engelska), där en kvinna delar en vision som Herren gav henne i 2015. När hon fick visionen, visste hon inte ens vad Taiwan var och var tvungen att slå upp ordet. Kvinnan såg en tv-skärm med ordet "Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer". Denna vision upprepades tre gånger med samma budskap. "Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer". 

Herren talade och visade henne med andra ord, att samtidigt med uppryckandet, kommer Kina att invadera Taiwan. Det är alltså 7 år sedan denna syster fick denna vision. I dag är denna profetia högaktuell och väldigt intressant, då vi alltså upplever en eskalation av konflikten, där en kinesisk invasion ser ut till att vara närstående.

Avslutning

Det profetiska ordet ska prövas, men det är bekräftande när vi ser dessa tecken som faller samman på en och samma gång. För ett par år sedan var dessa profetior osannolika, men i dag är dessa fullt ut möjliga. Herren gör nämligen det otänkbara möjligt på väldigt kort tid, för att förbereda sina barn och varna den här världen för den tid som ligger framför. Den här världen befinner sig i ett tillstånd där Jesu återkomst inte alls kommer oväntat eller som en överraskning. 

Hör Herrens vädjande rop i denna sena tid - "Jag kommer mycket snart"

Tidens tecken pekar, ropar och lyser i mörkret och talar enhälligt om en enda sak – Jesu dyrbar återkomst.

Jesus kommer snart!

Mikael

lördag 18 februari 2023

Jakobs 7 barn med Lea – Messias och 1000-års riket

 


Jakob, vars namn Herren ändrade till Israel, fick i allt 7 barn med sin ena hustra Lea. Jakob är en förebild på Israel och de löften och välsignelser som Herren gav det judiska folket. Genom Jakobs barn med Lea, ser vi olika sidor av den utlovade Messias, Jesu första komma till Israel och sedan 1000-års riket. Herren bekräftar med andra ord sina planer med sitt egendomsfolk, genom betydelsen av deras namn. 

Ruben

1 Mos 29:32 - Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben, för hon sade: "HERREN har sett mitt lidande. Nu kommer min man att älska mig.”

Ruben var den förstfödde och namnet betyder ”se, en son”. Det här är en bild på Messias, som både var Gud och människa, som kom till världen som ett litet barn, för att frälsa både judar och hedningar. Fadern bekräftar detta och proklamerar att ”Du är min Son, jag har fött dig i dag (Psaltaren 2:7)

Simeon

1 Mos 29:33 - Och hon blev havande igen och födde en son. Då sade hon: "HERREN har hört att jag inte är älskad. Därför har han gett mig den också.” Och hon gav honom namnet Simeon

Efter Ruben föddes Simeon. Simeon brukar översättas med ”bönhörelse”. Den som hörde Messias budskap och kom till tro på honom, fick del av Guds rike.

I Psaltaren 81:9 uppmanas Israel att lyssna på Herren. ”Hör, mitt folk, jag vill varna dig! Israel, om du bara ville lyssna på mig!” I Uppenbarelseboken 3:20 så uppmanar Herren på samma sätt församlingen att höra Herrens röst. ”Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Levi

1 Mos 29.34 - Sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sade hon: ”Nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Jag har ju fött honom tre söner.” Därför fick han heta Levi

Jakobs tredje barn med Lea var sonen Levi. Det betyder ”fäst vid”, ”sammanbunden” eller ”tillgiven”. På engelska ”united” (förenad).  

Den som förenar sig med Messias blir frälst. ”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull”. I rikets tid så kommer Herren att samla och förena hela Israels hus. Varje enskild jude kommer att vända tillbaka till det utlovade landet. ”Han ska resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn

Juda

1 Mos 29:35 - Och hon blev havande igen och födde en son. Då sade hon: ”Nu vill jag tacka HERREN. Därför gav hon honom namnet Juda

Juda är den fjärde sonen som Jakob fick med Lea. Namnet Juda betyder ”prisad”, ”lovordad” eller ”hyllad”

Kung David och Jesus var avkomling till Juda. Både judar och hedningar ska prisa Jesus från Nasaret, som judarnas konung och världens frälsare. ” Herre, jordens alla kungar ska tacka dig när de hör din muns ord. (Psaltaren 138:4). ” Och de sade med stark röst: "Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången!" (Upp 5:12)

Isaskar

1 Mos 30: 18 - Då sade Lea: ”Gud har gett mig lön för att jag gav min slavinna åt min man.” Och hon gav honom namnet Isaskar.

Isaskar, som är den femte sonen med Lea, betyder ”det finns gottgörelse”, ”betald”.

Det här betyder att Jesus var den lön, gottgörelse eller betalning som Fadern måste ha för att försona världen med sig. När Herren försonade sig själv med människan på korset, så var det ett offer som gäller alla människor – jude som hedning. ”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:5)

Sebulon

1 Mos 30:20 - Då sade hon: ”Gud har gett mig en god gåva. Nu ska min man bo hos miG, eftersom jag har fött sex söner åt honom. "Och hon gav honom namnet Sebulon.

Sebulon var den sista sonen som Lea fick med Jakob, där namnet betyder bland annat ”bo” eller ”bostad”.

Det betyder att efter 6000 år kommer Messias tillbaka till sitt folk för att vara tillsammans med dem. Herren proklamerar att ”detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt (Hes 43:7). I Psaltaren 132:13 så ser vi Herren hjärta och längtan efter att bo hos sitt folk ”Ja, Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning: 14 "Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, hit längtar jag”.

Diana

1 Mos 30:21 - Därefter födde hon en dotter och gav henne namnet Dina.

Till sist fick Lea en dotter som fick namnet Dina. Dina betyder ”dom” eller ”rättvisa”.

I 1000-års riket så kommer Herren att både döma och styra över hela världen. Han kommer att sätta sin tron i Israel för att regera i kraft och rättfärdighet. Psaltaren 96:13 proklamerar ”han kommer för att döma jorden (Israel). Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.”

Israels Messias och världens frälsare

På ett fantastiskt sätt ser vi Herren som kom för att frälsa, bönhöra och förena världen med sig. Samma Gud kommer samtidigt att samla Israel, sätta sin tron i Jerusalem för att regera i all sin makt. Herren kommer äntligen att bo hos människorna.

Det här är en del av Herrens 7000-åriga plan med människan. Där det sista årtusendet är där Herren kommer att upprätta sitt rike på den här jorden. Men det är inte bara i Jakobs sju barn vi ser Guds plan, men också i den första versen i bibeln

Herrens 7000-åriga plan i den första versen i bibeln

1 Mos 1:1 – I begynnelsen skapade Gud himmel och jord

I den hebreiska grundtexten står det ”Bereshit barah elohim et hashamayim we-et haeretz”. Den första bokstaven i det hebreiska alfabetet är ”Alef”. Det står för Guds visdom, och bokstaven förekommer 6 gånger i denna första vers. Det är en symbol på de 6000 år som måste passera innan vilodagen, som är det sjunde årtusendet. Samtidigt så ser vi att den första versen består av 7 ord, som är en bild på de 7000 år som ingår i Herrens 7000-åriga plan med människan.

Det gick ca. 2000 år från skapelsen till Abraham och det gick cirka 2000 år från Abraham till Jesus. Det kommer att gå cirka 2000 år från Jesu första och andra komma. Det sista årtusendet är tusenårsriket.

Herrens bestämda tid

Gal 4:4-5 – Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5 för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. 

När Herren förkunnar att Gud sände sin son, när tiden var inne, så var det också det som hände, för Guds ord talar alltid sanning. När tiden var inne fullbordade Herren sitt ord genom att sända Jesus till den här världen.

På samma sätt så kommer Herren återigen att sända sin Son tillbaka till den här jorden, för att hämta sin blodköpta brud och församling. Vi närmar oss den bestämda tiden och Jesu dyrbara återkomst.

Maranatha

Mikael

lördag 11 februari 2023

Hela världen var uppe på defcon 2 – Den högsta militära beredskapsnivå innan krig

 


Kära Syskon,

Vi upplever avgörande händelser i världsutvecklingen just nu, och det handlar om USA, Nato, Ryssland och Kina. Precis efter det att USA sköt ner den kinesiska spionballongen, så steg USA:s militära beredskap till nivå 2. Det är det högsta sedan kubakrisen på 60-talet.

Men det är inte bara USA som var uppe på Defcon 2, men också Afrika, Mellanöstern, Europa, Sydamerika och Asien. Det är en hel värld som för ett par dagar sedan befann sig i högsta beredskap, och bara en nivå från öppet krig.

I fredstid, utan konflikter, ligger man på nivå 5 och i krigstid når man högsta nivå 1. Under kalla kriget låg man för det mesta på nivå 4, och det var först vid terrorattacken den 11 september, att Defcon för tredje gången i ordningen höjdes till nivå 3. "Defcon 2" har bara använts en gång tidigare i historien, och det var under Kubakrisen 1962. Nu har vi alltså en situation där USA och resten av världen har satt sitt beredskapsnivå till 2, som betyder att läget är väldigt allvarligt och att man som nation är förberedd på det värsta.  

Nivå 2 betyder att väpnade styrkor kan sättas in och användas på mindre än sex timmar, och är nästa steg mot ett kärnvapenkrig.

Nivå 1 betyder maximal beredskap och att man kan respondera omgående. Kärnvapenkrig är nära förestående eller har redan börjat. 

Kommentar: 

Jag blev uppmärksammad på att både Afrika, Mellanöstern och USA har flyttats till nivå 3 igen, efter att ha varit uppe på nivå 2 på en och samma gång. Det visar hur snabbt vi kan flytta oss till ett nivå, där vi ska vara förberedda på en konfrontation. 

Profetiors uppfyllande

Det är det obegripliga som sker och på under ett år, har världen flyttat sig i en position där det otänkbara håller på att ske. De flesta trodde att det här kriget skulle vara över på 14 dagar, eller att Ryssland för länge sedan var tvungen att ge upp. Det här kriget har utvecklat sig på ett sätt som ingen kunde förutse. En konflikt mellan två länder, som redan nu är en konflikt mellan Nato och Ryssland. Men det kommer inte att sluta där. Min överbevisning är att det här är ett steg och själva inledningen till några av det krig som har med ändetiden att göra.

Den vita hästen måste komma, och sedan måste den röda, svarta och gula hästen följa efter. Ändetiden började med Jesus (Heb 1:1) för 2000 år sedan, och vi närmar oss själva avslutningen på den. Herren förbereder en värld för den sista 7-årsperioden som kommer att bli ett kapitel för sig själv.

I över 10 år har jag varit en av dem som har ropat om Herrens immanenta och närstående komma, men nu är budskapet nära att vara för sent. Vi är ett kort ögonblick från uppryckandet av Jesu brud och början på den mörkaste tiden i människans historia.

Personligt vittnesbörd

Mitt i detta mörkret så är Herren med oss med sin underbara och villkorslösa kärlek. Ni som läser med i dessa inlägg vet att det inte bara är förkunnelse om Jesu komma som fyller i mitt hjärta, men också trösten och tacksamheten i Herrens underbara kärlek.

Men så har det inte alltid varit. Jag växte upp i ett hem med en ensamstående mamma, som kämpade med många saker i livet. Hon hade själv växt upp under trassliga förhållanden, och fick känna följderna av det resten av sitt liv. Men på trots av det, så mötte hon Herren, och hon gav mig det dyrbaraste hon hade, sin tro. Och för det är jag väldigt tacksam.

Men fast det var många män i mitt barndomshem, så växte jag upp utan min pappa och utan en fadersgestalt. När jag blev vuxen tjänade jag Herren, och han var min underbare Konung och Herre. Men jag hade sår i mitt liv, och hade svårt för att se Herren som inte bara min Konung, men också som en kärleksfull och fullkomlig Fader.

Aldrig den samma 

När jag var 30 år gjorde Herren ett mirakel i mitt liv. Han helade och upprättade mig, och jag upplevde en våg av övernaturlig kärlek från Herren. Jag fick lära känna Herren som en villkorslös älskade Fader, som inte bara regerar från sin tron, men som också sitter med utsträckta armar för att omfamna och omsluta sina barn med sin kärlek och kraft. Han är vår fullkomlige Abba!

Mitt liv blev aldrig den samma, och min relation till både Herren och människor ändrade sig. Herrens kärlek blev det viktigaste i mitt liv, och kärleken till människor likaså. Hur kan jag älska människor runt omkring mig och hur kan jag ge vidare den fullkomliga kärlek som jag själv har upplevt?

I dag är min önska att mitt i denna förkunnelse om Jesu återkomst, så önskar Herren samtidigt att ge oss tröst och frid i att Herrens kärlek och nåd är oss nog. Att Herren vill vara med oss med allt vad han har till den dag han kommer igen, till vårt sista andedrag och vår sista steg i detta jordeliv.

Jesus älskar oss mycket mer än vi kan föreställa oss.

Mikael

lördag 4 februari 2023

Tecken i himlen som pekar på ett snarligt uppryckande av församlingen

 


Psaltaren 19:2 – Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. 

Luk 21:25 - Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.

Ordet ”tecken” som Herren använder här, betyder ”ett tecken, givet speciellt för att bekräfta eller autentisera”. Herren ger oss alltså dessa tecken för att intyga och bekräfta den sista tidens profetiska uppfyllande.

Herren har bestämt att inte bara jorden, men också himlen ska förkunna Herrens gärningar och storhet och peka på viktiga händelser. Jesus förkunnar att ändetiden är knuten till tecken i solen, månen och stjärnorna. Därför måste vi också titta där, för att se vad Herren vill visa oss. Himlafästet är Herrens sätt att kommunicera med sina barn, för att visa och statsfästa viktiga händelser i historien.

Kometen E3 ZTF vittnar om Herrens återkomst

Vi har precis upplevt kometen E3 ZTF, som under en tid har varit synlig från jorden. Något som inte har hänt på över 15 år. Den var som närmast jorden den 1-2 februari. Kometens färd och bana vittnar helt konkret om ett närstående uppryckande, men också på vedermödans början.

Den 22 december 2022 blev kometen synlig i vårt solsystem. Den började i den lilla stjärnbilden Corona Borealis. Ordet ”Corona” betyder krona, och den här stjärnbilden är en bild på den ”krona” eller lön som Herren har med sig vid sin återkomst – ”Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar” (Upp 22:12)

Den 14 januari 2023 var kometen i stjärnbilden Boötes, och nära Arcturus, som är den ljusaste stjärnan i konstellationen. Den stjärnbilden betyder ”han som regerar kommer snart eller fort”. Den påminner oss om Herrens ord i det sista kapitlet i Uppenbarelseboken. ”Han som betygar detta säger: Ja, jag kommer snart.” (Upp 22:20)

Till sist var kometen förbi stjärnbilden Draken, som är en bild på Satan, den gamle ormen. I Uppenbarelseboken kap 12 blir det en strid i himlen, och Herrens änglar strider mot draken. Den store draken blir då nedkastad på jorden tillsammans med hans fallna änglar (Upp 12:9)

Här ser vi hur himlen och kometens färd vittnar om en underbar sanning. Herren kommer mycket snart och han har lön med till sitt folk. Men han kommer också för att strida och döma Satan, den gamle ormen.

Solens svarta fläckar vittnar om denna tidens slut

Här är ett annat otroligt tecken som på samma sätt vittnar om den tid vi lever i. Det är solen som just nu har en gigantisk solfläck eller åldersfläck som har den otroliga storleken på 4 gånger större än jorden. Det är den största solfläcken vi har upplevt i åratal, och den är så stor, att den nu är synlig för blotta ögat. Den har fått namnet AR3190.

Det som är intressant är att om man slår upp talat 319 i strongs, så betyder ordet ”final end” eller ”final period” i den hebreiska grundtexten. Det kan översättas med ”det sista slutet” eller ”den sista perioden”).

Kraftiga solutbrott

Upp 8:7 - Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp

Upp 16:8-9 - Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att det gav honom äran. 

Jag har tidigare delat inlägg om just solen och på det sätt vi ser ovanligt kraftiga utbrott för tiden. Dessa utbrott kommer i 7-års-cyklar, och skulle uppryckandet ske i år, så kan det se ut som att dessa solutbrott når sitt högsta, samtidigt med att den första basunen ljuder ungefär vid mitten av vedermödan.

Här ett klipp som visar ett förnyligt kolossalt solutbrott som är något av det största vi har upplevt i lång tid. Det är otroliga bilder som tydligt visar hur något lossnar från solen och kastas ut i rymden. Det ser ut som att dessa utbrott bara tar till i kraft och intensitet.  

Avslutning

Kan budskapet bli mer profetiskt och aktuellt än det här?

Tecken i solen som talar om att vi befinner oss i den absolut avslutande tiden och en komet som genom sitt namn och bana vittnar om det händelseförlopp som ligger framför oss. Min tro är att nästa stora händelse på Herrens profetiska tidslinje är uppryckandet av Guds församling.

Det betyder att denna nåden hushållning och parantes som påbörjades för 2000 år sedan, kommer snart att få sin avslutning. Vi får sedan den sista av de 70:e årsveckorna som Herren lovade Daniel, innan en ny tidsålder blir en verklighet. När den tidsåldern sedan avslutas så kommer evigheten att infinna sig, där Herren skapar en ny himmel och en ny jord. I tusenårsriket kommer Faderns tron att vara i himlen och Sonens på jorden. I evigheten kommer Herrens tron att vara bland sina barn i det eviga.

Men först kommer Herren att hämta, förlösa och rädda sin blodköpta brud och församling, från den vredens tid som kommer att bli utlöst här på jorden. Det är vårt hopp, glädje och underbara tröst i en mörk tid.

Jesus kommer mycket snart!

Mikael