torsdag 31 augusti 2017

På samma sätt vi såg honom stiga upp till himlen


Apg 1: 9 - 11 - 9 När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."

När lärjungarna såg Jesus lyftas upp mot himlen, för att sedan försvinna i skyarna, så var änglarnas löfte till lärjungarna, att Herren en dag ska komma tillbaka på samma sätt som dom såg honom stiga upp till himlen.
Man kan säga att Jesu sista dagar på jorden, är en förebild på Herrens handlande med församlingen, där församlingen på samma sätt, kommer att vara osynliga för den här världen under den sista årsveckan.

Vem såg Kristi himmelfart

Sista gången att vår Herre visade sig för den här världen, var när vår frälsare hängde på korset, och utgöt sitt blod för en hel mänsklighet. Den här världen, såg en kropp som vred sig i smärta, och som led under tyngden av att bli till förbannelse, då han bar all världens synd. Man såg honom bli nedtagen från korset, för att sedan bli lagd i en grav. När stenen förseglade ingången till graven, var det sista gången att den här världen såg vår Herre Jesus.

Nästa gång den här världen kommer att få se vår frälsare, är när han kommer på himmelens skyar för att döma den här jorden, och trampa Guds den Allsmäktiges vredes vinpress. Första gången kom han som den ödmjuke tjänaren för att ge sitt liv till lösen för många. Men nästa gång kommer han som Lejonet av Juda, som kommer för att besegra och döma sina fiender med sitt blotta ord.

Efter uppståndelsen

Luk 1:3 - Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. 

Efter uppståndelsen var det alltså bara Herren lärjungar och hans närmaste, som såg och var tillsammans med vår Herre. Han uppstod, och visade sig sedan för sina egna, där han styrkte, tröstade och undervisade dem i 40 dagar om Guds rike efter sin uppståndelse.

Dessa människor var vittne till den uppståndne frälsaren, och fick sedan nåden att få lov till att se vår frälsare lyftas upp inför deras ögon, för att sedan förvinna i himlens skyar.

På samma sätt

UPP 13: 5-6 - Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen 

När Herren vid uppryckandet avslutar församlingens tidsålder genom att upprycka sin församling, kommer vi att vara ”dolda” för den här världen under den sista årsveckan eller vedermödans tid. Herren har då fullbordat sitt löfte, om att hämta sitt folk hem till sig för att vi ska ”vara där han är” (Joh 14: 1-3).

Antikrist kommer att håna denna skara som är på plats i det himmelska, och kommer att uttala hädiska ord mot Herren och hans boning, ”dem som bor i himlen”. Guds boning är församlingen, som alltså är uppryckta och på plats när Antikrist sprider hat mot Guds folk.

Den judiska traditionen

Den judiska bröllopstraditionen bekräftar och vittnar om gamla seder, där bruden var dold för bröllopsgästerna under en vecka. Brudgummen hade hämtat sin brud, och tog bruden med in i bröllopskammaren under 7 dagar, där bruden hela tiden var dold för gästerna.

På samma sätt kommer bruden att vara dold för den här världen under en period på 7 år efter hennes ankomst till himlen. Samtidigt med att vedermödan utspelar sig på jorden kommer församlingen att vara dold för dem som lever på jorden.

När Herren uppenbaras

Kol 3:4 - När Kristus träder fram, han som är vårt liv , då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Vid avslutningen av de 7 dagarna, så kommer brudgummen att ta ut sin brud från brudkammaren och visa fram henne, nu utan slöja så alla kan se vem hans brud är. Kristus kommer på samma sätt vid slutet av vedermödan att visa fram sin brud vid hans synliga återkomst, så att alla kan se vem hans brud är. (Kol 3:4, Judas 14)

När Herren vänder åter, som ryttaren på den vita hästen, så följs han av himmelens härskaror, där vi har förvandlade härlighets kroppar, klädda i våra himmelska kläder. Församlingen, Jesu brud, har varit dold för den här världen, men det är då att bruden uppenbaras, och vi träder fram i härlighet tillsammans med Kristus.

Avslutning

Vi lever i en tid, där vi kan förvänta att brudgummen vänder åter för att hämta sin brud. En brud, som kommer att var dold för den här världen, men som till sist, kommer att uppenbaras vid Jesu återkomst. Vi, Herrens brud, längtar efter den dag som snart ska komma, och vi bidar efter att förenas med vår älskade Herre. Tidens tecken pekar, ropar och ger oss en överbevisning om att tiden är sen, och att vår Herre står för dörren.

Jesus kommer snart!


onsdag 23 augusti 2017

Guds eviga löften till Israel


Upp 4: 1-3  - Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sade: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." 2 Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. 3 Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol , och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd.

När Johannes i sin syn ser Guds tron i det himmelska, liknar han Herren vid en ädelsten som jaspis och karneol. Hur kommer det sig, att det just är dessa stenar som Johannes ser, och vilken betydelse har dom? Det kommer visa sig, att dessa stenar representerar Guds förbund med Israel, som bekräftar att den 70:e och den sista årsveckan, på ett helt särskilt sätt har med Israel och det judiska folket att göra.

Israels och Guds förbund

Dan 9:24 - Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste.

Israels och Guds förbund till det judiska folket, är den centrala delen för den sista årsveckan före Jesu synliga återkomst till Israel. Sjuttio veckor skulle vara den profetiska tidsperiod som var förelagd Israel, där Herren gav sex profetiska löften till Daniel, som både har med deras kommande frälsning, Messias och det kommande templet att göra.

Ädelstenar i bröstskölden

1 Mos 28: 17-21 - Du skall förse den med infattade stenar, ordnade i fyra rader: i första raden en karneol, en topas och en smaragd, 18 i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon, 19 i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist 20 och i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld. 21 Stenarna skall vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten skall bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.  

Hur kommer det sig, att Herren uppenbarar sig just på det här sättet, genom två ädelstenen jaspis och karneol? Dom två grekiska orden för dessa ädelstenar är ”iaspidi”, och ”sardiö”, och är samma ord som används i den hebreiska översättningen i GT, för att beskriva stenen i bröstskölden på en överstepräst. Prästen skulle ha särskilda kläder på sig, men också en bröstsköld med tolv ädelstenar på. På stenarna var Israels tolv stammar ingraverat, en stam för varje ädelsten. 

De tolv ädelstenarna

Stenen på bröstskölden satt i fyra rader, med tre stenar i varje rad. Den första stenen i raden är karneol, och jaspis är den sista stenen i den sista raden i bröstskölden. Karneol representerar Rubens stam, som är den förstfödde, och jaspis representerar Benjamin stam, som är den yngste av Abrahams söner.

Dessa två stenar kan alltså vara en symbol på Herrens förbund och plan med Israel och det judiska folket, där stenen representerar alla Israels tolv stammar. Regnbågen runt om Guds tron, bekräftelse samtidigt Herrens trofasthet och kring sina eviga löften för det judiska folket.  

Avslutning         

Uppenbarelseboken är en detaljerad beskrivelse av den sista årsveckan, och Herrens handlade med Israel som avslutas med Jesu återkomst till Israel och upprättandet av Gudsriket på jorden. Vedermödan, eller den sista årsveckan, handlar till stor del om det judiska folket som ska förberedas inför det messianska riket, och kommer att få välja mellan Kristus och den falske messias Antikrist. Israel kommer till att börja med sluta förbund med Antikrist, men det är ett förbund som kommer brytas efter 3.5 år. I slutet av vedermödan kommer Israels rest, att ropa på Jesus deras Messias, som kommer att frälsa det judiska folket.


Jesus kommer snart!

torsdag 17 augusti 2017

Mikrochip Party i USA - Början på vilddjurets märke?


Här i början av augusti, höll ett tekniskt företag i River Falls i USA ett ”Chip party”, där cirka 50 anställda gick med på att få ett mikrochip implantat i handen. Efteråt fick dom anställda en t-shirt där det stod: ”I got chipped”.  

Mikrochippet har samma storlek som ett riskorn, som gör att man kan utföra olika uppgifter som att öppna säkerhets dörrar, styra sin mobiltelefon och avläsa interna data system. Steget är med andra ord inte långt till att detta chip kan lagra och överföra personlig information och användas som betalningsmedel.

Vad är vilddjurets märke

Upp 13:16 - Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal

Det finns flera teorier och tolkningar om vilddjurets märke, och vad det kommer att bestå av. Dom som ser Antikrist utifrån ett muslimskt perspektiv, där syndens människa kommer att vara den messias som Islam väntar på, är det inte hur själva märket som är det viktiga, men den tillhörighet som märket ger.

Då blir man tvungen att markera sin tillhörighet genom en armbindel, ett pannband, en klackring osv. När ingen kan köpa eller sälja, betyder det att ingen kan handla med varor utan att svära trohet till Allah inom hans kontrollerade område. Ungefär på samma sätt som IS har gjort det i Mellanöstern.

RFID implantat i handen

Andra ser vilddjurets märke som et inopererat RFID implantat i handen. Det var bland annat det här märket som Kenn Peters såg i sin profetiska syn, när han fick uppleva uppryckandet, antikrist och ändetiden utspela sig.

Kenn såg hur et RFID blev implanterat i handen eller pannan i vedermödans tid, och hur människor blev förföljda som inte tog detta märke som Antikrist och den nya världsregeringen hade infört.

Avslutning

Det är ingen hemlighet att Antikrist och vilddjurets rike kommer att representera och införa ett kontroll samhälle, där en form av märke kommer att visa människans accept och tillhörighet till Antikrist och hans regi. Detta märke kommer att vara nära förbundet med något så centralt som vår handel, som gör att man varken kan köpa eller sälja om man inte bär detta märke.

Samtidigt är detta märke mer än bara en ny handelsform. Detta märke kommer att vara så tätt förbundet med Antikrist och det han står för, att det inte kommer att ges eller finnas några andra alternativ eller valmöjligheter än att ta emot detta märke. Den som inte tar emot hans märke eller tillber Antikrists bild, kommer att bli förföljd och ihjälslagen.

Tidens tecken pekar på att Jesus står vid dörren, och att Herrens ankomst är nära!

Hälsningar

Mikael


Källa:

fredag 11 augusti 2017

För att ni ska vara där jag är


Den yttersta tiden är tillbaka igen, efter ett långt sommaruppehåll. Jag hoppas att var och en har haft en skön och välsignad sommar i Herrens närhet.

Det är en välsignelse att leva i den tid vi gör, där vi bokstavligt talat ser profetiska löften som får sin fullbordan. Tecken, som samtidigt visar på den tid som ligger framför oss. Här under sommaren har Herren fortsatt att visa mig, att vi lever i den tid där vi kan förvänta Herrens tillkommelse, och tecken som pekar på Herrens underbara återkomst. 

Därför är tidens tecken och det som vi upplever i världen, en tröst som bekräftar att vi mycket snart kommer att få vara med vår frälsare i vår eviga och himmelska boning. Herrens löfte är, att ”vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom”.

För att vara tillsammans med oss

Joh 14: 3 - Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.

En av den viktigaste orsaken till Herrens återkomst, och varför han kommer för att hämta oss, är helt enkelt för att han vill att ”vi ska vara där han är”. Just nu är brud och brudgum åtskilda, men på Faderns befallning, kommer Jesus att komma tillbaka för att hämta sin väntande brud.

Herren älskar oss, och vi är ständigt i hans tankar. Före själva skapelsen, och före det att jordens grundval blev lagd, har den dagen då vi ska förenas varit på hans hjärta. Herren skapade oss, dog och uppstod, för att vi ska vara med honom för evigt.

Älska Herren Gud av hela ditt hjärta

Matt 22:36-39 – ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 37 Han svarade: " Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv 

Personligen har förståelsen för Herrens eviga kärlek till sin brud, blivit levande på nytt för mig den här sommaren. Herren själv proklamerade till Fariseerna, att det första och det viktigaste budet, och det som skulle prägla våra liv allra mest, är det att ”älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd”.

Det betyder att vår primära kallelse och det viktigaste i våra liv, är att älska Herren av hela våra hjärtan, men också de människor vi möter på vår väg. Vi älskar Herren, för att han har älskat oss först. Det är ett gensvar på den kärlek som Gud har visat oss, genom Jesu försonade död på korset.

Som Gud älskar Gud

Joh 15: 9 - Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

I Joh 15 kommer Herren med en av de allra mäktigaste proklamationer – en så dyrbar sanning, att om vi tar emot den i tro, kommer den att förvandla våra liv för alltid – nämligen det, att på samma sätt som Fadern älskar Sonen, älskar Herren oss. Det betyder att Faderns relation till Sonen, är en bild och en symbol på den kärlek som Herren har till oss.

Faderns kärlek till Sonen är villkorslös, oföränderlig, för evigt den samma, konstant och utan att avbrytas. Den är från evighet till evighet, och är obeskrivlig i sin natur och helt utan jämförelse. Det är precis den samma kärlek, och på det sätt som Herren känner för var och en av oss.

En sanning som förvandlar våra liv.

Det är något som Herren önskar ska leva i oss, och ska vara en realitet i våra liv. Han vill att vi leva i denna sanning, vandra i den, be och meditera över den. Herren vill att vi ska ha en större förståelse av den, och att det ska vara fundamentet i vårt liv, och att vi ska se våra liv i ljuset av denna sanning.

När vi ser och för en förståelse för den intensiva eviga kärlek som Herren har till sina barn, kommer det att ta bort missmod, depression, och det som tynger, och kommer att ge glädje, trygghet och Herrens övernaturliga frid. För vi vet, att ingenting i den här världen, kan någonsin skilja oss från den.

Mitt arbeta är klar

Något som jag har upplevt i mitt hjärta den senaste tiden, och som den här sommaren ytterligare har bekräftat, är att min uppgift och mitt arbete när det gäller att skriva inlägg om tidens tecken och Jesu återkomst är klart.

I 2012 upplevde jag Herrens tilltal, att börja skriva om Jesu återkomst och tidens tecken. Syftet med de tre hemsidor jag driver, har varit att dels varna för den tid av mörker som ligger framför, som också är vedermödans tid. Men också det, att uppmuntra och mana Herrens brud att göra sig redo för att möta brudgummen. Hemsidan skulle med andra ord, både vara en varnande röst och en tröst till Herrens folk. Det budskapet Herren la på mitt hjärta har jag gett vidare, och jag har en upplevelse av att vi är så långt framme i tidens slutskede, att min uppgift är klar och slutförd.

Det betyder inte, att jag kommer att sluta skriva inlägg, men att det kanske inte blir med samma intensitet som tidigare. Jag kommer att skriva när jag upplever att det händer något viktigt eller om Herren lägger något på mitt hjärta. Jag har själv upplevt en tid av förberedelse, där Herren har pekat på områden i mitt liv, och att han i högre grad vill att också jag ska göra mig klar och på ett särskilt sätt söka Herrens hjärta och ansikte. Jag tror uppriktigt att vi är där nu, och att vi lever i den tid där ändetiden, och den absolut sista avslutningen kommer att gå i gång och få sin fullbordan. Jag är också helt överbevisad om att nästa stora händelse på Guds profetiska schema, är uppryckandet av Guds församling.

Avslutning

Herren kommer för att hämta oss till sig, för att han helt enkelt vill att vi ska vara där han är! Det är den villkorslösa kärleken från brudgummen till sin brud. Den kärleken driver oss, förvandlar oss och är fundamentet i våra liv. Det ligger i Herrens personlighet, att han inte kan älska på ett annat sätt än helhjärtat. 

Från evighet till evighet har Gud älskat Gud, och med samma intensitet älskar Herren oss. Han vill att vi ska förbli i den, uppleva mer av den och se oss själva i ljuset av det sätt han ser oss. Redan nu sitter du i det himmelska med Herren, vid hans sida och nära hans hjärta. Det är en kärlek som sträcker sig långt längre än våra misstag och svagheter. 

Våra hjärtan sträcker sig mot honom som ska komma, och mitt i en tid i mörker, där helvetet gör sig klar till att besätta syndens människa, så rättar vi blicken mot vår frälsare. Vi, tillsammans med Guds Ande, ropar kom och vi längtar, väntar på att den dag som snart kommer.

Guds rika välsignelse till var och en

Varma hälsningar

Mikael