torsdag 27 juni 2019

En god och välsignad sommar!Det är tid att hålla semester, och även när det gäller skrivandet på ”den yttersta tiden”. Det betyder inte, at jag slutar att vaka och vänta, men mer att det inte kommer fler planlagda inlägg här i juli månad.

Det har varit en fantastisk utveckling det senaste halvåret, och det är två saker som är särskilt framträdande. Dels det kommande avtalet som Kushner och USA-administrationen är igång med att presentera, och sedan den oroliga situationen i Mellanöstern, där vi bland annat upplever en väldigt spänd situation mellan USA, Israel och Iran. Skulle vi på något sätt uppleva en extraordinär utveckling här under sommaren, så kommer jag naturligtvis att göra mitt bästa för att skriva och uppdatera om jag får möjlighet för det.

I Herrens närhet

I mina sommarinlägg kommer det ofta en uppmaning att använda tiden på att söka och dra när till Herren på ett särskilt sätt här i semestertiden. Extra tid är ofta dyrbart, och tänk att få lov till att ge Herren en del av den.

Herren älskar och önskar verkligen att hans barn är i hans närhet. Både för att han önskar att välsigna och ge oss det vi behöver, men också bara för att få lov till att vara tillsammans med oss. Herrens tankar för oss är hopp och en frid som övergår allt mänskligt förstånd. Fördömelsen och alla anklagelser är utbytta mot fullständig accept och Herrens villkorslösa kärlek och nåd.

Du sjunger över mig

Psaltaren 42: 9 - Om dagen sänder HERREN sin nåd och om natten är hans sång hos mig, en lovsång till mitt livs Gud.

När solen går ner och ljuset mister sin kraft. När skymningen sakta faller, och månen intar sin plats. När dagens händelser och oväsen ger vika, och stillheten infinner sig. När jag lägger ner mitt huvud för att få ro och vila, då hör jag en avlägsen röst som stilla kallar mitt namn. Rösten bryter tystnaden, och fyller min själ och mitt hjärta med sång. Det är en sång som sjungs, av ett annat slag, en evighetens och kärlekens fullkomliga sång. Om natten är den hos mig, och den tystnar först, när dagens ljus bryter fram. Du sjunger de ömmaste och vackraste ord jag någonsin har hört. Ord som når dit ingen annan människa når eller känner till. Det ger trygghet och ro i mörkret, och jag vet att du är mig när.

”-Sluta aldrig sjunga för mig, Herre. Sluta aldrig att hålla mig i din famn, och tala ömma ord i mitt liv. Sluta aldrig att sjunga om himlen och den himmelska staden, om mitt kommande hopp och din villkorslösa kärlek till mig. Sluta aldrig att sjunga om din nåd och din frälsande kraft – och på det sätt att du längtar, älskar och väntar på att förenas med mig.”

Med önska om en välsignad sommar i Herrens närhet!

Mikael

fredag 21 juni 2019

Iran och det profetiska ordets uppfyllandeJag blev påmind av ett inlägg jag själv har skrivit tillbaka i 2015, men som känns väldigt angeläget, med hänsyn till den spända situation vi har just nu, mellan Israel, USA och Iran. Det som också gör det intressant är, att det finns profetior som är knutna om just ett krig mellan Israel, USA och Iran. Jag delar inlägget här nere i oredigerat tillstånd, som ni är välkomna att ta del av.

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka, och ändetidens!

Iran upprustar

Iran gör sig bemärkt på flera fronter just nu, och det är inget tvivel om att vi är på väg mot det profetiska ordets uppfyllelse när det gäller Iran och deras roll i ändetiden. 

Vi har i de senaste åren sett Iran upprusta för fullt, där dom avhåller enorma militärövningar tillsammans med Kina och Ryssland. Samtidigt så fortsätter man att hota Israel, och vägrar erkänna det judiska folket och en judisk stat. Iran kämpar också med omvärlden för att få igenom ett avtal, så att man i hemlighet kan fortsätta att utveckla kärnvapen. Man är samtidigt indirekt i krig mot Saudiarabien då man stödjer Houthirebellarna i Jemen, något som liknar en konfrontation och ett uppgörande mellan shia- och sunnimuslimer om makten i Mellanöstern.

Iran ser också sig själva som en viktig och central del i ändetidens profetior, där Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei varnar för att en ny världsordning är på väg, och att Iran kommer ha en stor roll i att utforma denna nya världsordning.
Irans kärnkraftsprogram

Irans kärnkraftsprogram började redan på 1950-talet med hjälp från USA, och i 1967 stod det första forskningscentret för kärnkraft färdigt i Teheran. I 2011 stod Irans första kärnkraftverk färdigt med stor hjälp från ryska myndigheten.
I 2011 rapporterade det atomenergiorganet IAEA – en rapport som bevisade att Iran faktiskt hade bedrivit forskning och experiment i syfte att utveckla kärnvapen. Något som Iran genom alla år har förnekat.

Förhandlingar om Irans kärnprogram
Just nu pågår förhandlingar om Irans kärnprogram där länder som USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland också deltar. Det slutliga avtalet ska vara klart senast den 30 juni 2015.

Samtidigt med att omvärldens reaktioner på ramöverkommelsen är övervägande positiva, har Netanyahu ett flertal gånger gett uttryck för att Irans kärnkraftsprogram är hot mot hela Israels existens, och till och med ett större hot än Islamiska staten.
Hotar omvärlden med krig


Enligt uppgifter från den arabiska underrättelsetjänsten, så förbereder sig Iran för krig och militära åtgärder, i händelse av att förhandlingarna skulle bryta ihop senast den 30 juni.

Wall Street Journal var tidigare ute och rapporterade att även USA förbereder sig militärt med avancerade ”bunker buster” bomber, som har möjlighet för att penetrera tunga befästningar såsom underjordiska anläggningar.  Ett anfall av USA eller Israel skulle omedelbart föra till att Iran skulle stänga Hormuzsundet.
Hormuzsundet

Hormuzsundet är ett sund mellan Musandamhalvön på Arabiskahalvöns nordkust och Iran.
Sundet är enormt strategiskt, eftersom den som kontrollerar sundet därmed kontrollerar större delen av oljeflödet från Mellanöstern. Dagligen skeppas mellan 20-40 % av världens olja genom sundet främst från Saudiarabien, Irak, Iran och Kuwait. Iran har flera gånger hotat att stänga av Hormuzsundet om Iran attackeras av Israel. Skulle Iran stänga sundet skulle det vara en direkt krigsförklaring mot stora delar av världen, och skulle få fatala följder för världens oljelevering och den redan i förvägen skröpliga världsekonomin. 

Persien och Elam

Hesekiel och Jeremia var samtida, och profeterade under det babyloniska riket runt 600 år före Kristus.
Namnet Iran togs i bruk och har använts sedan 1935, men innan dess var landet känt för västvärlden som Persien. I forna tider var Iran uppdelat i två territorier, Persien och Elam. När Hesekiel profeterade över Iran använder han namnet Persien, som vi bland annat känner från Gog/Magog kriget i Hes 38, medans Jeremia använde Elam när han profeterar över dagens Iran.

Jeremias profetia
I Jer 49:35 framför Jeremia en stark profetia där han förutser nio profetiska händelser som berör Iran (Elam).

1. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.
2. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam,
3.och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.
4. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv,
5. och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HERREN.
6. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.
7. Och jag skall sätta upp min tron i Elam
8. Och förgöra där både konung och furstar, säger HERREN.
9. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.
Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låter fyra vindar komma mot landet (Herrens domar).
Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.
Profetia om ett krig mellan Israel och Iran

 På Christer Åbergs hemsida APG29, hittade jag denna profetia från 2011, som just omhandlar ett krig mellan Israel och Iran:
Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen. Han berättar:
Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidpunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

Augusto Maqyengo är från Angola eller Kongo, men bor i Tunisien och missionerar bland muslimer enligt uppgifter på Internet.

Irans kommande attack
HES 38-39

I följe det profetiska ordet, så vet vi att Iran är ett av de länder som en dag kommer att attackera Israel. Det kommer med andra ord en dag, då Iran som nation kommer att göra allvar av sina år långa hot mot det judiska folket. Iran och tillsammans med många andra nationer, kommer att dra upp mot Israel, mot det obefästa landet för att plundra och röva och angripa dem som bor i trygghet.
Det är Herrens själv som just nu förbereder Iran, och har satt en krok i dennes käft. Tillsammans med många andra nationer kommer dessa att bli dragna av Herren för att dra upp mot Jerusalem. Orsaken till att Herren gör detta, är att Herren ska visa omvärlden och nationerna sin storhet och helighet, och att hans namn ska bli känt. Nationerna ska inse att han är Herren, Israels Gud.

Jesus kommer snart!

söndag 16 juni 2019

Hur länge, Herre?
Upp 6:9-10 -  När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och för vittnesbördet som de hade. 10 De ropade med stark röst: "Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?" 

I Uppenbarelseboken kap 6, så upplever vi martyerna från den førsta delen av vedermödan, som ropar ut och kräver hämd från Herren på grund av det blod som har utgjutits. Det visar bland annat att, församlingen är en annan frälsningsgrupp än martyrerna i den sista årsveckan. Församlingen ropar inte om hämd, men att Herren i stället ska ”välsigna dem som förföljer oss”.

Hur länge, Herre

Men det vi har gemensamt med dessa martyerer, är just det rop som kommer ut från deras läppar. ”Hur länge, Herre”, är just den fråga som både martyrerna under vedermödan ställer, men också den bön och fråga som ligger på församlingens hjärta. Hur länge dröjer det Herre, till dess att du vänder åter, och hämtar din väntande brud? Tecknen är där, och allt i tiden pekar och tyder på din historiska ingripande!

Uppryckandet är ”imminent”

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

En av den allra viktigaste delen när vi pratar om uppryckandet, är att den är ”Imminent”, som betyder att den är närstående och något som man kan förvänta kan ske när som helst. Betydelsen av det engelska ordet ”imminent” är ”the quality or condition of being about to occur” – En händelse eller ett tillstånd som är på väg att inträffa. Så när vi talar om Herrens ”imminenta” eller närstående återkomst i förbindelse med ändetidsprofetior, så betyder det helt enkelt att Jesu återkomst till församlingen kan se när som helst, utan några som helst förutgående tecken. Ordet ”vänta” i denna bibelvers är översatt från ordet ”anamenein”, som betyder att ”vänta på att någon ska ankomma”. Det visar på den ”aktiva” attityd och roll den person har som väntar.

Uppryckelsen – en teckenlös händelse

Det ända sättet att uppryckandet av församlingen kan vara ”imminent” och teckenlös, är att den måste ske före vedermödan eller den sista årsveckan. Det finns med andra ord inga profetiska tecken som ska föregå uppryckandet, eller något som församlingen ska vara uppmärksam på ska ske innan det att denna händelse kan äga rum. Om församlingen skulle vänta på vissa tecken, så skulle det inte finnas eller vara behov av att ”ständigt vänta på Herrens återkomst”.

Jesu synliga återkomst

Till skillnad från uppryckandet är Jesu synliga återkomst är inte ”imminent”, då det måste ske vissa tecken eller händelser före det att Jesus kan sätta sina fötter på Oljeberget. För det första måste Israel vara tillbaka i sitt land. Antikrist måste ha trätt fram, och vi måste uppleva förödelsens styggelse och vilddjurets märke. De två profeter måste också träda fram och profetera under 3,5 år, och Guds domslut och vrede måste utgjutas över den här jorden. Till sist måste varje nation vända sig mot Israel, och vi kommer att få det som bibeln kallar Harmagedon. 

Ständig förväntan

Heb 10: 37 – Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja.

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Guds ord uppmanar oss genomgående att ha en ständig förväntan på Jesu återkomst, som alltså är en genuin händelse utan några som helst förutgående tecken. När vi talar tolkar den tid vi som vi lever i, och tror att vi är den generation som kommer att uppleva att Herrens kommer tillbaka, är det för att vi jämför profetiska tecken med vedermödans tid. På grund av tidens tecken kan vi se att Herrens dag närmar sig, och att födslovåndorna tilltar. Det är med andra ord inre och yttre tecken som pekar på att den 70:e och den sista årsveckan närmar sig, och därmed också uppryckelsen av församlingen.

Jesus kommer snart!

tisdag 11 juni 2019

Israel - Fikonträdet, törnbusken, myrtenträdet och olivträdet!Fikonträdets tecken

Dom flesta av oss vet, att Israel är fikonträdet som Jesus talar om i Matt kap 24. Israel, fikonträdet, skulle vara ett tecken på Herrens återkomst, som talar till den generation som upplever Israels nationala födelse. Denna generation skulle inte förgå, men få lov till att uppleva ändetidens profetior uppfyllas. Men det är inte bara fikonträdet som Herren använder som bild på Israel, men också törnbusken, myrtenträden och oljeträdet.  

Törnbusken

2 mos 3:2 - En dag när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem bortom öknen i närheten av Horeb[a], Guds berg. Då visade sig Herrens ängel för honom i en brinnande törnbuske.

När Herren mötte Moses i öknen, och uppenbarade sig själv i en brinnande buske, var det en bild på Israels förnedring och det motstånd som nationen skulle möta genom generationer. Men på trots av förfärlig förföljelse genom tiden, så brinner inte nationen upp eller upphör att existera, för Herren är i, och står bakom det lilla men utvalda landet Israel.

Myrtenträden

Sak 1: 8-11 - Jag hade en syn om natten, och se, en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. 9 Jag frågade: ”Min herre, vilka är dessa?” Ängeln som talade med mig sade: ”Jag ska visa dig vilka de är.” 10 Mannen som stod bland myrtenträden svarade: ”Det är dessa som Herren har sänt ut till att fara omkring på jorden.” 11 Och de svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden: ”Vi har farit omkring på jorden, och se, hela jorden är lugn och stilla.”

Myrtenträd är inte ett rätt stort träd, men det är väldigt fint att se på. På samma sätt är det med Israel och judarna. I världens ögon det ett litet och oanständigt folk, men i Guds ögon, är de hans ögonsten och utvalda egendomsfolk som Herren har stora planer med. Mannen som red på en röd häst, var Herrens ängel som står mitt i dalsänkan, i Israel.

Olivträdet

Rom 11:23 - Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. 24 För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?

Olivträdet är en bild på Israel, men också deras kommande frälsning i slutet av vedermödan. Rötterna leder tillbaka till Abraham Isak och Jakob, de äkta grenarna är det folk som genom sin naturliga härkomst är Abrahams säd. Trädet har även inympade grenar. I det här fallet så har man ympat in grenar från ett vilt olivträd, det vill säga frälsta hedningar. 

Avslutning

Israel är ett av de största tidstecken, där Herren på ett helt konkret sätt, bevisar sin trofasthet mot sina löften och det profetiska ordet. Alla dessa träd och buskar, visar genomgående, att Herren är mitt i och på ett helt särskilt sätt har utvalt och bevarat det judiska folket, med ett helt bestämt syftemål. Herren kommer en dag att frälsa och fullborda varje löfte till punkt och pricka, till välsignelse för hela den här världen.


Jesus kommer snart!

torsdag 6 juni 2019

Ändetidens eld och vatten!Det som gör det profetiska ordet intressant, är just det, att många av dem är knutna till ändetiden och Jesu dyrbara återkomst. Det profetiska ordet blir med andra ord en vägvisare, och något som uppenbarar och tolkar tiden vi lever i. Har Herren uttalat sig om något, så vakar han över sitt ord, och ser till att det går i uppfyllelse. Herren bevisar därmed sin makt och suveränitet, genom att uppfylla det profetiska ordet.

USA – ”Vi vet att UFO är en verklighet”


Det är Christopher Mellon, som har arbetat för DIA – en amerikansk federal myndighet och sorterar under försvarsdepartementet, som uttalar sig kring UFO. Christopher uttalar sig: ”Vi vet att UFO är en verklighet, det är inte längre en utestående fråga”. Han fortsätter att dela, om varför detta är så bekymmersamt, och vad som gör frågan så känslig.
Jag undrar om just UFO, som är andlig och demonisk verksamhet, är en del av ändetidens bedrag och något som kommer att göra sitt intrång i vedermödans tid?

En ring av jordbävningar


Den 26 maj drabbades Peru av en jordbävning, med en magnitud på hela 8,0. Det var den största jordbävningen som har inträffat här i 2019. Samtidigt med jordbävningen i Peru, upplevdes en svärm av jordskalv på andra platser, där bland annat Kalifornien i USA drabbades av hela 80 jordskalv på ett dygn.

Övernaturligt räddad från IS


En irakisk man upplevde ett gripande mirakel, där Herren på ett helt övernaturligt sätt räddade honom från att bli ihjälslagen av ISIS soldater. Hela två gånger hade han radikala drömmar från Jesus som talade till honom. När ISIS upptäckte att mannen var frälst, försökte dom att slå ihjäl honom genom att stena honom och sedan bränna upp honom. Mannen vittnar om händelsen; ”Dom dränkte mig med 20 liter olja. Dom satte eld på mig, men jag kunde inte brinna”. På ett övernaturligt sätt beskyddade den helige Ande mannan från att bli ihjälslagen.

Avslutning

Jes 43:2 - Om du går genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd, lågan ska inte bränna dig.

Jag upplevde en tsunami, och vattnet omslöt mig på alla sidor. Vågorna var så höga, att jag inte kunde se över eller förbi dem. Jag var helt säker på att drunkna i vattenmassorna. Men jag upptäckte att jag inte var ensam – du var där och höll tillbaka vattnet så det inte skulle dränka mig.

Jag tittade mig omkring, och kunde bara se eld. Det var en domseld, och det kändes som om all världens mörker hade omslutit just mig. Denna eld, var ut på att förtära, förstöra och bränna mig. Hettan var outhållig, och röken kvävde mina lungor. Det fanns ingenstans jag kunde undslippa eller någonstans jag kunde fly. Men jag upptäckte att jag inte var ensam i elden – du var där, och stod bredvid mig för att beskydda mig från lågornas hetta, så jag inte skulle bli svedd eller bli bränd.

”Herren är med dig i den tid vi lever i, och kommer att fullborda det verk han har påbörjat”

Jesus kommer snart!Källa:


söndag 2 juni 2019

Pekar A.A. Allans profetia från 1954 på en snarlig dom över USA?


"Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar era ynglingar ska se syner."

Ett tydligt tecken på att vi närmar oss just denna tidens avslutning, är uppfyllandet av Joels profetia, som talar om att Guds folk på ett helt särskilt sätt kommer att bli välsignade med profetior, drömmar och syner. Det är med andra ord inte bara något som ska uppbygga och uppmuntra, men det är något som Herren ger oss – som på ett särskilt sätt ska vara ett tecken på att vi befinner oss i denna tidens avslutning.        

Profetia av A.A. Allen

Jag hittade en fantastisk profetia på hemsidan apg29, som jag gärna vill dela här. Jag länkar till hemsidan, där den kan läsas i sin helhet. Det var i 1954, att A.A. Allen, en amerikansk evangelist, fick en syn som handlade om Amerikas förstörelse. Är det här en profetia som visar på en snarlig förstörelse av USA?

Synen

A.A. Allen såg sig själv ståendes på Empire State Building, där han kunde se Frihetsstatyn, och porten till en ny värld. Han såg hela den nordamerikanska kontinenten, utbredd framför honom som en stor karta. Sedan såg han en jättelik hand nedsträckt från himmelen. Den gigantiska handen var utsträckt mot Frihetsstatyn. På ett ögonblick var hennes glimmande fackla tagen från hennes hand, och i den var istället en bägare placerad som en symbol på dom. Handen tvingade Frihetsstatyn till att dricka varje droppe från bägaren, och han visste att detta var en symbol på krig, död och förstörelse.

Han såg sedan ett skalettformat moln, som böjde sig över Förenta Staterna, med intresse att förstöra storstäderna. Han såg städer som New York, New Orleans och Los Angeles täckta av rök från skelettets näsborre.
Till ser A.A. Allan Frihetsstatyn i dödsångest och i stora smärtor, för att till sist ligga stilla som död. Det resulterar i millioner av människor som faller om på gaterna, och han hör deras skrik på barmhärtighet och hjälp.

Tystnad och jubel

Sedan så tystnar dela hela, men något som A.A. Allan beskriver som en ”dödens tystnad”. Men ett annat ljud når då hans öron som han beskriver på följande sätt:

”Sedan var rösten tyst. Jorden var också tyst, med en dödens tystnad. Och då kom till mina öron ett annat ljud — ett ljud av avlägset sjungande. Det var den ljuvligaste musik jag någonsin hade hört. Där var jublande glada rop, och ljud av glada skratt. Genast visste jag det var fröjden bland Guds heliga. Högt uppe i himmelen, ovan rök och giftiga gaser, ovan ljud av strid, såg jag ett väldigt berg. Det verkade att vara en fast klippa, och jag visste genast att detta var Herrens berg. Ljud av musik och fröjd kom från en klyfta, högt uppe på sidan av berget. 

Det var Guds heliga som fröjdade sig. Det var Guds eget folk som sjöng och dansande och ropade av glädje, i säkerhet för all ondska på jorden. För de var gömda i säkerhet i Klippans klyfta. Där i klyftan var de inneslutna och skyddade av en stor hand, Guds egen hand som skyddade dem tills stormen hade passerat”.

"Du skall inte behöva frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus." Psalm 91:5-6. 

Jesus kommer snart!


Källa:
https://www.apg29.nu/aa-allen-min-syn-om-forstorelsen-av-amerika-7786