onsdag 28 april 2021

Saliga är alla som väntar på honom!


 

Profeterna var inspirerade av Gud, drivna av hans Ande, till att profetera det som låg på Herrens hjärta och det han önskade de skulle tala. Herren förkunnar att han inte låter något ske, före det att han har talat om det för sina profeter (Amos 3:7).

Betyder det, att vi också kan förvänta att Guds folk ska ha en kännedom om själva tiden före Jesu återkomst, och att Herren kommer att viska i sina barns öron, när vi närmar oss tiden för vår förlossning?

Ökad förståelse för ändetiden

Dan12: 4 – Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. ”

Ett tidstecken i sig själv är att i den sista tiden ska ”kunskapen och förståelsen för ändetiden bli stor”. Det vill säga, att vår förståelse för ändetiden kommer att vara dold fram till den tid då Herren kommer att öppna upp för skriften och det profetiska skeendet. Vi börjar närma oss ändetiden med stor hast, men det är fortfarande en stor del av det profetiska ordet som väntar på ett uppfyllande.

Man menar att hela 27 % av Guds ord är profetia, och att ungefär hälften redan har fullbordats och andra väntar på sitt uppfyllande. Här delar jag några av dom profetior som bekräftar att vi lever i den sista tiden:

Profetior som pekar på den sista tiden


1. Evangeliet om riket ska predikas i hela värden till ett vittnesbörd för alla folkslag. (Matt 24:14)

2. Global kommunikation förutses (Upp 11:9-11)

3. Atomvapen är förutsagt (Sak 14:12)

4. Det ska vara ett globalt rop om fred (1 Thess 5:3)

5. Antikrist ska införa falsk fred för att fördärva många (Dan 8:23-25)

6. Antikrist ska ingå ett förbund med Israel som han först ingår och sedan bryter (Dan 9:27)

7. Damaskus kommer att bli förstört (Jes 17:1, Jer 49:23-27)

8. Kaotiskt väder är förutsagt(Luk 21:25-26)

9. Det kommer att bli en global regering (Upp 13:7-8)

10. Det faktum att jorden en gång upplevde syndafloden blir förnekat. (2 Pet 3:5-6)

11. Många krig kommer bryta ut (Mark 13:7-8)

12. Jorden blir fullt av våld (Luk 17:26)

13. Jesus förutsade att det ska komma fruktansvärda tecken (Luk 21:11)

14. Dödliga sjukdomar kommer att bli vanliga (Matt 24:7)

15. Den sista generationen kommer att vara mottaglig för ett märke på hand eller panna (Upp13:16)

16. Det kommer ett globalt ekonomiskt system (Upp 13:16-17)

17. En man kommer att kontrollera all bank och handel (Upp 13:17-18)

18. Hungersnöd kommer att bli vanlig (Luk 21:11/Upp 6:5-8)

19. Vi kommer se stora tecken på himlen (Luk 21:11)

20. Solen kommer att bränna människorna på jorden (Upp 16:8-9)

21. Nationen Israel kommer att födas på en dag (Jes 66:8)

22. Judarna kommer att församlas igen till Israel (Jes11:11, Hes 37:21-22)

23. Israel som en gång var en öken, ska blomstra i de sista dagarna, och exportera grödor till omkringliggande länder (Jes 27:6, 35:1-2)

24. Israel kommer att plantera vingårdar på landets berg (Joel 3:18, Amos 9:13,15)

25. Det hebreiska språket kommer att bli restituerat (Sef 3:9)

26. Jerusalem kommer att bli nedtrampat av hedningar till hedningarnas tidsålder är förbi. (Luk 21:24)

27. En värdsvid judeförföljelse förutses. (5 mos 28:37, Jer 29:18)

28. Alla omkringliggande nationer kommer att vända sig mot Israel (Ps 83:4-8, Sak 12:2)

29. Israel skulle bli delat/uppdelat (Joel 3:2, Dan 11:39)

30. Den östliga porten i Jerusalem kommer att vara stängd till Messias kommer tillbaka. (Hes 44:1-3)

31. Ett återuppfört tempel är förutsett (Dan 9:27, Mark 13:14, Upp 11:1-2)

32. Tempeloffer kommer att bli återinfört i Israel i de sista dagarna. (Dan 9:27, 12:11).

33. Ryssland (Magog) kommer att växa militärt och angripa Israel (Hes 38)

34. Turkiet (Meshech), Iran (Persien), Sudan (Kush) och Libyen (Put) kommer också att delta i attack på Israel. (Hes 38)

35. Floden Eufrat kommer att torka ut (Upp 16:12)

36. Asien (kungarna från Östen) kommer att kunna skicka en här på 200 milj. man. (Upp 9:14-16, 16:12)

37. En expansion i befolkningsantalet är förutsett (Upp 7:9,14)

38. Jordbävning kommer att drabba olika platser (Matt 24:7, Jes 24:19-20

39. Under och tecken som vilseför kommer att finnas i överflöd. (Matt 7:22-23, 24:24)

40. Människan kommer att älska sig själva (2 Tim 3:1-2)

41. Ungdomarna kommer att bli mer upproriska (2 Tim 3:2-3)

42. Människan blir mer materialistisk och njutningsälskande (2 Tim 3:1-5)

43. Jesus sa att hans barn kommer att bli hatade för Hans namn skull (Luk 21:17, Upp 6:9-11)

44. Världen rör sig mot en världsreligion (Upp 13:8,12 Upp 17)

45. Denna vildfarelses tid kommer att kännetecknas av stora tecken och under. (Matt 24:23-27)

46. Alla sanna kristna kommer plötsligt att försvinna, bortryckta av Gud till himlen. (1 Tess 4:15-17)

47. Förberedelse till ett globalt krig är förutsatt (Joel 3:9-14, Matt 24:22, Upp 16:14)

48. Det kommer att vara tecken i solen (Luk 21:25)

49. Många kommer att kalla sig själva Kristus (Matt 24:5)

50. Trotts många varningar och ändetidens profetior kommer många människor inte att vara på sin vakt när dessa händelser kulminerar. (Luk 21:34-36, 1 Tess 5:2-6)

51. Under vedermödan kommer många att vakna upp och omvända sig till Jesus och bli frälsta. (Upp 7:9-17, Dan 12:10)

52. Många från Egypten till Assyrien (Irak och mellanöstern) kommer att åkalla Herrens namn och bli frälsta. (Jes 19:16-25)

53. En del kommer att lämna sanningen för att de lyssnar till förförande andar och demoniska lärdomar. (1 Tim 4:1)

54. Människor kommer att förkasta den sunda läran och följa människors läror, som appellerar till sina egna lustar. (2Tim 4:3-4)

55. Många kommer att lämna de 10 budorden som den moraliska grundlagen. (Matt 24:12, Upp 9:12)

56. Avgudadyrkan kommer att bli större (2 Tim 3:2, Upp 16:9,11)

57. Sexuell omoral kommer att bli ohämmat (Jud 18, Upp 9:21)

58. Människor kommer att håna ändetidens tecken och säga: Dessa tecken har alltid varit där.
(2 Pet 3:3-4)

Förakt för bibliska profetior

2 Pet 3:3 - Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst?

Att studera tidens tecken var inte en möjlighet som Jesus bara gav till dem som var intresserade. När Jesus sa: "Var därför vaksamma" (Matt 24:42), var det en generell befallning som han gav till alla troende. Jesus bjuder oss att leva i en ständig förväntan av hans återkomst, samtidigt med att han önskar att vi ska vara vakna inför den tid vi lever i.

Många lever utan att veta om, eller ha någon förståelse för det profetiska ordet. Man överser och blir inte väckta över de kraftiga varningssignaler vi upplever i världen i dag. I stället visar många apati och förakt över för dem som pekar på Bibelns profetior och tidens tecken. Dessa människor blir faktiskt ett tidstecken i sig själva, då den sista tiden ska präglas av människor, som kommer att ifrågasätta Jesus och hans tillkommelse.

Före det att det sker

Joh 13:19 - Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.

Herren som är Alpha och Omega, begynnelsen och änden, är inte begränsad av tid och rum. En del av Guds karaktär, innebär hans unika förmåga att kunna se början till slutet på samma gång. Bara Herren, ensam i all sin makt, kan förutse både början och slutet, vet till 100 %, vad som skall ske framöver.

Den enda person som har bevisat sin gudomlighet genom att profetera framtidens händelser på förhand, är vår Herre Jesus.  Jesus tog upp GT:s princip i att profetera, och låta uppfyllelsen av hans ord bevisa hans trovärdighet. I flera tusen år har Herren säkrat och bevisat äktheten i det profetiska ordet, genom att låta hans ord få sin bokstavliga fullbordan. Han som själv är ordet (Joh 1:1-2) kommer att vaka över det, och se till att det kommer att gå i fullbordan, även det som gäller ändetidens slutskede. 

Tydliga löften för ändtiden

Jes 46: 9-11 – Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.

Bibeln förutsäger många saker som ska hända i tiden innan Jesus kommer tillbaka. Herren säger att det är dessa tecken som vill visa på att hans ankomst är nära. Han önskar och vill att det profetiska ordet ska lysa upp i våra liv. Dessa gudsgivna profetior blev skrivna för mellan 1900 och 3500 år sedan, men Guds är trofast mot sitt ord och håller sina löften genom alla tider!

Även om en del av dessa löften inte kommer att få sitt uppfyllande under vedermödan men först efter, så är vår tids generation den som kommer att få uppleva och se dessa löften gå i fullbordan.

 

Jesus kommer snart!


torsdag 22 april 2021

Pentagon utvecklar mikrochip til covid

 


Kära Syskon,

Det händer så mycket just nu, på en och samma gång, så varje nyhet jag delar är i princip ett inlägg i sig själv. Nedanför delar jag tre otroliga nyheter, som bara gör att min tro på ett närstående uppryckande stärks.

Jag hajjade till när jag lästa att Pentagon har tänkt sig att utveckla ett mikrochips, som är knyten till COVID-19. Det är första gången att jag ser en tydlig koppling mellan coronaviruset och vildjurets märke. Sedan varslar experter om en kommande ekonomisk krash här till sommar, samtidigt med att vi har tre väldigt spända politiska relationer just nu, som mycket väl kan utveckla sig till krig. Man gör klogt i att fortsätta att vända blicken uppåt och fortsätta tyda tidens tecken. Till dess att Herren kommer tillbaka, vill jag göra mitt bästa för att peka på händelser som har med ändetidens tecken att göra.

Pentagon utvecklar mikrochip til covid

Pentagon utvecklar ett mikrochip som känner av om du har covid. Det är en tekonologi som gör det möjligt att läsa av kemiska reaktioner i kroppen och kan därmed varna dig för en infektion innan man ens fått den. Som jag skrev tidigare, så är det första gången jag helt konkret ser en koppling mellan covid och vilddjurets märke. Samtidigt kan det här vara första steget till att mikrochippet blir en integrerad del av vaccinationspasset i framtiden.

Tre potentiella krig på en gång

Just nu upplever vi tre politiskt spända relationer, som alla kan leda till krig som involverar flera länder i världen. Vi har Ryssland-Ukraina krisen, där den militära mobilisering bara stiger. Ryssland har uppenbarligen flyttat messiler nära gränsen som kan användas tillsammans med kärnvapen.  

Relationen mellan Kina och Tawain blir också allt mer spänd, och Kina varnar USA för att blanda sig. Taiwan önskar att bli självständigt, men frågar man Kina så betyder ”självständighet” krig.

Israel anklagas av Iran för sabotage mot kärnvapenanläggningen i Natanz, som skulle utförts av en sprängladdning. Iran hotar med att hämnas och anklagas för att raketattack mot israeliskt lastfartyg.

Ekonimisk krash i Juni 2021

Harry Dent, amerikansk skribent för finansiella nyhetsbrev, varnar för att den ”största eknomiska krash” någonsin, ligger framför oss. I följe Harry kommer det här kommer att vara nästa stora ekonomiska kollaps. Orsaken är ännu en bubbla, superhöga värderingar, falska räntor och falska BNP. Den här bubblan har växt sedan 2008 men kommer att spricka. Harry varnar och skriver ”En enorm kollaps kommer och den blir ett helvete”.

Avslutning

Det känns som att man bara kan lägga ut och dela en nyhet, och så talar dom sitt eget tydliga språk. Vi får stå brevid och se på i djup förundran.

En förundran över hur snabbt det går, där tecknen blir allt tydligere och kommer i en allt tätare frekvens. Man behöver inte försvara eller förklara det som sker runt omkring – det är tydliga och odiskutabla tecken som pekar på uppryckandet av församlingen och Herrens komma.

”Låt mig vara redo att skåda ditt ansikte, låt mig vara redo att uppleva min kropps förvandling. Jag längtar, trängtar och sträcker mig efter din återkomst. Styrk oss, Herre, på den sista biten av resan, och låt din nåd, kärlek och kraft styrka mätta händer och svaga knän”

Maranatha

Mikael 

 

 

fredag 16 april 2021

Pingst/Shavuot och 6000 år från skapelsen - Den 17 maj

 


När man studerar tidens tecken, kommer det ibland datum som sticker fram på ett helt särskilt sätt. I det här inlägget vill jag dela ett just sådant. Det betyder inte att vi kan vara säkra på att Herren kommer tilbaka just då, men mer att det sker intressanta sammanträffanden, som kan peka på att Herrens återkomst inte alls är långt borta.

Högtiden Pingst (Shavuot)

2 Mos 19 – Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. 

Ni som har följt med här på hemsidan ett tag, vet, att även om jag tror att Herren kan komma tillbaka när som helst, så finns det högtider som på ett särskilt sätt pekar på hans komma. En av dem är pingsten. När Herren kallade Moses upp på berget Sanai för att få lagen, ser vi många skuggbilder som pekar och påminner om uppryckandet och vår kommande frälsning.

Under starkt basunljud steg Herren ner på berget, samtidigt med att han kallade Moses till att komma upp på berget, för att möta honom. Det är en fantastisk förebild på den dag, då Herren kommer att kalla oss upp till honom, som sker vid den sista basunens ljud.

Torah Calendar

Om man använder Torah Calendar, så kan man se att i år ligger pingsten den 17/18 maj. Det är den högtid som i Israel kallas ”Shavuot”. Om man är intresserad, har jag i förvägen skrivit ett längre inlägg om pingsten och uppryckandet, som kan läsas här.

Det som gör det här ekstra intressant i år är av flera orsaker:

Tre dagars varning

När Herren kallade upp Moses på berget, gav han folket en förvaning, där Herren skulle stiga ner på tredje dagen. Om man går tillbaka tre dagar från den 17 maj, hamnar vi på den 14 maj, som är samma datum då Israel blev en pånyttfödd nation, efter 2000 år i diasporan. Är den 14 maj en tredagars varning på en händelse som ska ske tre dagar senare under här under pingst?

6000 år från skapelsen

I följe Torah kalender så är den 17/18 maj dag nummer 2,459,353 på den julianska kalendern. Om man går tillbaka och ser dag nr 1 (skapelsens dag) på Torah kalender, är det dag nummer 267,854 på den julianska kalendern. I mellan dessa två datum, det vill säga, mellan själva skapelsen och pingsthögtiden 2021, är det exakt 2,191,499 dagar. Om man sedan tar detta tal och delar med 365,25 för att få fram antal år, så får man exakt på dagen 6000 år efter skapelsen. Ett helt otroligt sammanträffande! Som vi vet är det sjunde årtusendet en bild på det kommende tusenårsriket, och det åttonde på själva evigheten.

120 år jubileum

1 Mos 6:3 - Då sade HERREN: "Min Ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara hundratjugo år

Torah kalender argumenterar samtidig för, att vi just nu är inne i den avslutande 120 års cyklus. En del argumenterar för att i 1 Mos 6:3, när Herren förkunnar att människans tid ska vara 120 år, så är det samtidigt en tidsperiod eller en cyklus för mänskligheten.

I Biblen går det fullkomliga talet 7 igen många ställen. Det tar Herren sju dagar att skapa världen och i 3 Mos 25, ska israelsfolk markera vart sjunde år som ett sabbatsår, och då skal landet vila och ingen ska plantera någonting. I slutet av sju sabbatsår ska man sedan fira jubileumsåret, det 50 året. Så en jubileumsperiod är en 50-års period, baserad på 7 x 7 år som är 49, efterföljt av det 50 året, som då är ett jubileumsår.

Om mänsklighetens cyklus är 120 år som Herren förkunnade, och varje år representerar en 50 årig cyklus, då har vi 120 x 50, som är exakt 6000 år. Det stämmer med Herren räkenskap och tidsplan för människan - vår tid är totalt 7000 år på jorden. Först 6000 år och sedan 1000 år som är själva tusenårsriket. Den sjunde dagen, som är tusenårsriket, blir på samma sätt som för Herren, en vilodag för människan och för skapelsen.  

Total månförmörkelse


I maj sker också en intressant total månförmörkelse, som vi också upplevde i förbindelse med skapelsen.

I följe Torah kalender sker det en total månförmörkelse den 25 maj, den 13 i den judiska månaden efter Shavuot. Om man går tillbaka och ser på den veckan Herren skapade människan, var det enligt Tora kalender också en total månförmörkelse precis 13 dagar efter skapelsen (se bild). I Bibeln står talet 13 för uppror och laglöshet. Femte Mosebok kap 13 handlar exempelvis om falska profeter, och i Upp kap 13, blir Antikrist presenterad.

I följe judisk tradition, betyder en total månförmörkelse dåliga nyheter för judarna, och en solförmörkelse är dåliga nyheter för nationer och hedningarna. Det vill säga, att på samma sätt som vid skapelsen, sker nu, exakt 6000 år efter, en total månförmörkelse. Är det ett tecken på att den största falska profeten av dom alla är på väg fram på scenen, och att en domstid är på väg över det judiska folket?

Avslutning

Jag vill avsluta som jag började – ingen vet när Herren helt precis kommer tillbaka, men vi vet att vi lever i tiden omkring Herrens komma. När det sedan sker så många sammanträffanden som här, blir jag tvungen att dela det med er. Det är i förvägen en väldigt spännande vår och försommar med allt som sker, och det här gör det inte mindre. Jag ser fram till att se vad Herren har på sitt profetiska skema, och jag hoppas att uppryckandet är en av de händelser vi snart kommer att uppleva. Jag tror att Herren kommer mycket snart tillbaka för att hämta sitt folk.

Maranatha

Mikael

 

söndag 11 april 2021

Ryssland och Ukraina – Gnistan som kan tända Europa

 


När man läser och tar del av utvecklingen mellan Ryssland och Ukraina, är det svårt att inte tänka på Birger Claessons profetia om en kommande invasion av Sverig och den 90-åriga kvinnan i Valdres, som i 1968 berättade för Emanuel Minos om den syn hon fick om den yttersta tiden. I följe kvinnan skulle tredje världskriget, som skulle komma i förbindelse med Jesu återkomst, ”starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och den här världen kommer att vara lika oförberedda som den var den 9 april 1940”.

Stor militärövning

Allt sedan Ryssland anektering av Krim i 2014, har det varit spänningar mellan dessa två länder. Nu har konflikten fått ”nytt liv”, efter det att Ryssland har valt att hålla en stor militärövning och förstärka gränsen mot Ukraina med militär. Både EU och USA ger sitt fulla stöd till Ukraina som svarade igen, och meddelade att dom tänker hålla en militärövning tillsammans med fem andra Nato-länder.

Många experter är eniga i att ett ryskt angrepp på Baltikum skulle börja i Sverige, och kanske genom att placera ut luftvärnsrobotar på Gotland för att skära av Natostöd över Östersjön.

Birger Claessons profetia

När man tar del av Birgers profetia, börjar  anfallet med att inta städer i norra delen av Sverige som Umeå och Östersund. I följe profetian blir hela Umeå jämnad med marken, och Östersund så godt som. Även Göteborg blir jämnad med marken, och den svenska militären kommer inte hålla stånd i de yttre bevakningarna i skärgården. I allt är det fem platser i Sverige som får ett gemensamt anfall på samma gång – Umeå, Göterbörg, Malmö, Stockholm och Västervik. I avslutningen i Birgers profetia, ser han mörkret falla över hela landet, men ut ur mörkret en stor skara vitklädda gestalter som rycks upp mot himlen. Mitt i detta mörker sker uppryckandet, och Guds församling blir tagna hem till det himmelska.

Avslutning

Vilket land är det som Birger får se i sin syn som kommer att invadera Sverige från norr? Och vad är det för en händelse som kvinnan i Valdres får se, som kommer att orsaka det tredje världskrigets början? Alla profetiska budskap ska prövas, och så även dessa. Men vi måste förstå att vi lever i allvarens tid – en tid där Herren både sänder väckelsens eld och frälser människosjälar, men också en tid där domsprofetior står för dörren. Ljus kommer utbytas med mörker, och dag kommer utbytas med natt. Hopp kommer att utbytas med vånda, och välsignelse kommer att utbytas med dom. För det är ingridienserna i ändetiden – både smärta och förlösning. Vi, Guds folk, är på väg mot förlösning. Vår smärta är snart över, och vår jordiska, dödliga kropp, blir överklädd med den himmelska.

Jesus kommer snart!

 

måndag 5 april 2021

UFO, Global Vaccination och Iran

 


Bara överskriften ”UFO, Global vaccination och Iran” visar att vi har med nyheter som har med ändetiden att göra. Det kan vara nyheter som är av global karaktär, men det kan också peka på ett bestämt krig eller ett andligt bedrag, som kommer att vara en del av den förförelse som går ut över jorden efter uppryckandet. Grundet till att vi upplever dessa nyheter just nu är ganska enkel – dom pekar på Jesu dyrbara återkomst och uppryckandet av Guds församling och vedermödans början:

2021 bliver UFO:s år

En återkommande fråga är just varför det är så stor fokus på UFO just nu, och om det har det någon förbindelse med det bedrag som världen kommer att uppleva efter uppryckandet? Det är inget tvivel om att bland annat UFO och utomjordingar kommer att få skulden för att miljoner av människor helt plötsligt är borta. 

En av Trumps sista beslutningar som president var just den, att en stor rapport om ”alien-fenomen” skulle släppas. Den rapporten kommer här under 2021, och media över hela världen pratar därför om att det här är UFO:s år. Det är ett otroligt sammanträffande, att i en tid då vi upplever att uppryckandet av församlingen närmar sig, ökar samtidigt vittnesbörd i media om människors möten med UFO:s och oförklarliga fenomen på himlen, och tidigare hemliga dokument blir släppta.

Barn ska vaccineras

Tanken om en global vaccination låter egentligen inte trolig, men det ser ut som att det är det som är på väg att bli verklighet. Nästa steg är att vaccinera barn under 12 år, en grupp som inte vaccineras i dag. Men det ser ut att bli en möjlighet redan till höst. Argumentet för att vaccinera barn är att dom utgör en stor del av befolkningen, och att det därför är svårt att uppnå en global flockimmunitet om inte barn också är vaccinerade. 

Vilddjurets märke kommer fungera på samma sätt – om vildjuretsmärke ska bli ett fungerande globalt system, måste alla människor och oavsett ålder, ta emot märket för att bli en del av detta. Även om de minsta barnen kommer att försvinna i uppryckandet, så är ideloligien den samma. En global agenda – gällande för alla åldersgrupper.

Kina och Iran

Vi har upplevt intressanta nyheter här på det sista om Kina och Iran som har skrivit under ett samarbetsavtal om fördjupad ekonomiskt samarbete de närmaste 25 åren. Med Kina i ryggen kommer Iran att känna sig ännu tryggare i sin position, och står redan starkt i sitt samarbete med GOG (Ryssland/Turkiet). Iran kommer dermed att bli ännu mer frimodig att trotsa USA, fullföra sitt kärnvapen program med möjlighet för att starta krig med Israel.

Avslutning

I skrivandes stund sker det intressanta saker när det gäller Ryssland och Ukraina. Spänningarna mellan länderna tilltar och en rysk gränsmobilisering oroar omvärlden. Om det utvecklar sig så tänker jag kommer att skriva om det i nästa inlägg.

Vi går en väldigt intressant tid i mötes. Här i vår och försommaren inträffar intressanta högtider som påsk, Kristi himmelfart och Pingst – högtider som innehållar många skuggbilder och är en förebild på vårt kommande uppryckade.

Jesu uppståndelse är min uppståndelse

Fil 3:20 – Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsaren. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.  

Uppståndelsen från de döda är de frälstas stora hopp. Det fanns inget hopp om evigt liv eller frälsning, om det inte vore för Jesus uppståndelse från de döda. Uppståndelsen är själva hörnstenen och fundamentet i vår tro, och utan den är både vår tro och predikan meningslös. (1 Kor 15:14)

 Jesus är själva förstlingen av uppståndelsen, som betyder att hans uppståndelse blev min uppståndelse. När han uppstod från de döda så gav det mig hopp, att jag och en dag på samma sätt kommer uppstå och förvandlas, och för alltid ska vara med Herren.

 Ett himmelskt folk

Efe 2:6 - Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus

Församlingen har aldrig som sådan blivit lovade ett jordiskt rike, men vi har vårt medborgarskap i himlen och har det nya Jerusalem som mål. Vi är ett himmelskt folk, utvalda före det att den här världens grund blev lagd. Redan nu är vi sittandes med Kristus i den himmelska världen, och är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. I himlen finns vår lön, vår skatt och vårt arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Där finns också vår eviga boning bevarad, som Herren kommer ikläda oss med vid sin återkomst, som är vårt barnaskap och vår kropps förlossning.   

 Döden berövas sin makt

 Döden kan ta våra kroppar till graven, men den har ingen verklig makt över oss. För flera tusen år sedan gav Herren oss hopp, när han profeterade till oss genom Hosea:

Hos 13:14 - Från dödsrikets våld skall jag friköpa dem, från döden skall jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din ödeläggelse? Ånger är fördold för mina ögon.

På korset besegrade Jesus döden, och tog nycklarna till dödsriket. Men det betyder inte att döden inte finns eller inte existerar. På samma sätt som med Satan, kommer döden stegvis att mista sitt inflytande, för att till sist besegras och mista all sin makt:

1. Jesus övervann döden på korset där han klädde av, och triumferade över väldena och makterna och förevisat dem offentligt. Kol 2:15

2. Vid uppryckelsen av församlingen, ”då detta dödliga kläs i odödlighet”, kommer ”döden att bli uppslukad och segern vunnen” (1 Kor 15:54)

3. Efter 1000 årsriket kommer döden att kastas i eldsjön (Upp 20:13), och Jesus överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Som den siste berövas döden all sin makt. (1 Kor 15:24-27)

 Skapad för ett evigt liv i himlen

1 Kor 15: 51-52 - Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförganglighet, och då skola vi bliva förvandlade. 

 Snart en dag, och vid den sista basunens ljud, kommer jag att förvandlas. Jag kommer att bli överklädd med en ny härlighetskropp, skapad för ett evigt liv i himlen. Denna förgängliga kropp jag har, kommer att uppstå i härlighet och kraft, och kommer att bli lik den min frälsare har.

Här på jorden dör jag som en jordisk människa, men jag har hopp om att en dag uppstå som en himmelsk. Jag dör ofullkomlig, men kommer att uppstå som fullkomlig. Vi dör med sjukdom, synd och nöd, men vi kommer att uppstå till ett evigt liv utan tårar, frestelser och död. Det är mitt dyrbara hopp, min glädje och min tröst. Min dyrbare frälsare kommer snart, och han kommer att förvandla oss, och vi kommer att bära den himmelska människans bild.

Maranatha!