fredag 15 december 2017

En upptakt till GOG/Magog kriget


När Trump för en vecka sedan proklamerade att Jerusalem är Israels huvudstad, och att USA ville flytta sin ambassad till dit, fick det ett oerhört genljud i den muslimska världen. Inte minst Turkiet, med president Erdogan i täten, var snabba att fördöma USA och sedan att samla den muslimska världen mot Israel. Det här är något som liknar en upptakt till GOG/Magog kriget, som just kommer att bestå av en koalition av muslimska länder.

50 muslimska länder står tillsammans

Ett par dagar efter Trumps uttalande, samlades en koalition på cirka 50 muslimska länder i Istanbul, där ledarna avslog Trumps ”oansvarliga och olagliga deklaration av Jerusalem som Israels huvudstad, och för att proklamera östra Jerusalem som Palestinas kommande huvudstad. Erdogan uttalade sig, att ”Israel belönas för alla sina terroristhandlingar, och Irans president påpekade, att USA ”bara försöker säkra sionistiska intressen. Erdogan avslutade med att säga, att Israel är ett ockupationsland, och en terrorstat.

Turkiet hotar Israel

Det finns en ”profetia” i den muslimska världen, som kallas en ”träd historia”. Det var den profetias som Erdogan refererade till när han uttalade sig om dem (judarna) som tros sig äga Jerusalem, kommer i morgon inte kunna ”gömmas sig bakom ett träd”. Det uttalandet är en bekräftelse på en profetia att alla judar en dag kommer att förstöras. Det är med andra ord ett förhöjt hot om att döda varje jude med en chockerande referens till denna profetia.

GOG/Magog kriget

Hes 38:3 – Så säger HERREN, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.

Det är viktigt att påminna oss om denna profetia i Hes , som är direkt knutet till ett kommande muslimskt anfall mot landet Israel. Efter senaste tidens utveckling, så känns det som att denna profetia har kommit en bit närmare.

Turkiet är ett av de länder, som tillsammans med bland annat Iran kommer att anfalla och attackera Israel. Ett krig, där Herren på ett övernaturligt sätt, kommer att visa att han strider för Israel, och är med sitt egendomsfolk. Motivet för detta anfall, kan till dels vara Israel naturrikedomar, den antisemitiska anden som blir allt mer tydlig, men också Jerusalem frågan kan vara en av de orsaker som får GOG till att resa på sig.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer snart!


Källa:


lördag 9 december 2017

Israel – det största tidstecknet


Om jag skulle markera och framhäva ett enda tidstecken, som utan tvivel pekar på den tid vi lever i och Jesu dyrbara återkomst, så har det med Israel, Jerusalem och det judiska folket att göra. Det är Guds egendomsfolk, och ”Herrens stad” som är i fokus i ändetiden. Det är inte bara Herren, men också fienden och den här världen, som allt mer kommer att se och vända sig mot Mellanöstern och mot det lilla men betydningsfulla landet Israel.

Döda ben får liv

Hes 37: 4-6 - Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv. Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN

Hesekiel kapitel 37 beskriver både Israels ”återfödsel” och deras kommande frälsning. Herren befaller Hesekiel att profetera över några döda och förtorkade ben, och i 1948 blev denna profetia delvist uppfylld. När Hesekiel ser de döda benen, som helt plötsligt får liv och får skinn och ben, ser han inte bara Israels födelse, men också deras kommande frälsning i slutet av vedermödan och det messianska riket (1000 års riket), där Herren kommer att fullborda alla sina förbund och löften för det judiska folket.

Det messianska riket i Matt 24

Matt 24:32-34 – Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladet spricker ut, vet ni att sommaren (1000 års riket) är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer.

Israel är fikonträdets tecken. Många tidstecken i dag pekar på att vi är på väg mot den här tidens avslutning, och Jesu återkomst. Men det absolut största tidstecknet på den tid vi lever i, är upprättandet av staten Israel den 14 Maj 1948. Efter nästan 2000 års förskingring och förtryck, så upplevde Israel en nationell återfödsel som en suverän stat. Den generation som upplevde Israels ”återfödsel” i 1948, kommer också att få uppleva dessa ändetidsprofetior som vi ser i Matt 24. Vi är med andra ord ändetidens generation!

FN delar Jerusalem

Torsdag den 30 november röstade FN:s generalförsamling igenom ett förslag som stöder ett motståndstagande gentemot Israel och Jerusalem. Det var en del av den anti-israeliska resolution som stämdes igenom samma dag. Det var hela 151 länder som stämde för, 6 var emot denna beslutning och 9 länder valde att inte rösta. Det var med andra ord en överväldigande majoritet som önskar att kapa Israels band till Jerusalem.

I resolutionen anges ”att alla handlingar som Israel, ockupationsmakten har vidtagit för att införa sina lagar, jurisdiktion och administration på den heliga staden i Jerusalem är olagliga och därför ogiltiga och inte har någon giltighet alls."

Jerusalem – en stötesten

Sak 12:2-3 – Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

I början av året skrev jag ett inlägg, om Trumps planer på att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem:


Det ser ut som att Trump menar allvar, och kommer att göra slag av saken. Nästan precis på dagen, 50 år efter att Israel intog Jerusalem, så uttalar Trump sig, att dom håller fast vid sin beslutning att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och flyttar den amerikanska ambassaden. Det har väckt stora reaktioner i den muslimska världen, och just Jerusalem kommer att visa sig att bli det som Sakarja beskriver som ”berusningens kalk” för alla folk runt omkring.

Avslutning

Psalm 56: 9 – Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål, de står ju i din bok.

Psalm 56 hör till den grupp ”klagosånger”, där Israels nöd, vedermödor och Israels behov för Guds frälsning är genomgående.
Det är i denna psalm att vi ser att Herren räknar Davids suckar, och samlar hans tårar i sin skål. Det blir ofta tolkat så, att när skålen eller bägaren är helt fylld upp så kommer Messias till frälsning för sitt folk. 

Herren uppmanar oss att ”Be för Jerusalems frid”. Det betyder, att vi ber för Israel, det judiska folket, och att Herren ska fortsätta att skydda och hjälpa sitt folk. När världen fortsätter att vända sig mot Israel, så fortsätter vi att välsigna det judiska folket.

Mina tankar: Jag tror inte att det var en tillfällighet när Trump gick ut med nyheten om att flytta ambassaden. Jag tror, att det kan vara en händelse som för allvar sätter gång i uppfyllandet av profetian i Sakarja, krig och oroligheter i Mellanöstern, Gog/Magog kriget, och till sist ett kommande fredsförbund med Israel som Antikrist står bakom.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!Källa:


fredag 1 december 2017

Varning för stora jordbävningar i 2018


Matt 24:6-7 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 

I Matt 24: 4-14, gör Jesus gör en ”checklista” för de ändetidstecken vi ska titta och vara uppmärksamma på. Där nämner Jesus bland annat; krig och rykten om krig, hungersnöd och epidemier och jordbävningar. På flera ställen i Bibeln, att just jordbävningar är en av de saker som Herren använder i förbindelse med sina domslut. Det är också ett kännetecken, som ska visa på den tid vi lever i, och ska därför vittna om Herrens återkomst. I uppenbarelseboken ser vi flera stora jordbävningar, som både hör ihop med domslut och Jesu återkomst.

Just nu varnar amerikanska geofysiker, för att det kommande året 2018 kan vara året för ”monster quakes”, det vill säga väldigt stora jordbävningar.

700 jordbävningar på 30 dagar

USA:s västkust skakar just nu av hög seismisk aktivitet, och har upplevt nästan 700 jordbävningar på bara 30 dagar. Det har gjort att fruktan för att det här kan vara förstadiet till en mycket större jordbävning som kan vara på väg.

Forskare har tidigare varnat för, att en större jordbävning kan drabba Kalifornien när som helst, och hota hela San Francisco området. De senaste fem stora jordbävningar har inträffat med 140 års mellanrum. Nu har det gått 149 år sedan den sista 1868.

Mega Quakes i 2018

Det är geologen Roger Bilham som varnar för att året 2018 kan vara ett år då världen kommer att uppleva svåra jordbävningar. Det är svårt att inte tolka dessa uttalande som ett tidstecken, när man samtidigt ser vad som händer runt om i världen.

Roger uttalar sig att orsaken är en förändring i jordens rotation, som kan sätta igång seismisk aktivitet. Normalt upplever jorden cirka 15 stora skalv om året, men i perioder där jordens rotation er påverkad, har det varit mellan 25-30 intensiva jordbävningar.

Avslutning

Upp 6: 12-16 - Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas

I åratal har forskare varnat för fler jordbävningar i framtiden på grund av klimatförändringar. Det är stora jordbävningar – eller ”megaskalv” som varnas för på flera platser runt om i världen.

I uppenbarelseboken ser vi ordet jordbävning hela sju gånger. Den första stora jordbävningen sker när vi når till det sjätte sigillet, som är i den första delen av vedermödan. Det är en massiv världsvid jordbävning, som helt tydligt visar att Guds vredes dag har kommit. Flera profeter i GT har också profeterat om en kommande jordbävning, där sol och måne förmörkas och mister sitt sken, på samma sätt som denna. 

Joel 2:10 - Inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken

Jes 13:10 - Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Ty himlens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk, och månens ljus lyser inte

Tidens tecken pekar och ropar ut om Herrens snara återkomst – har du din sak klar med Herren?

Jesus kommer snart!
Källa:torsdag 23 november 2017

En öppen dörr väntar på oss!


      ”Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga” (Upp 3:8)

Filadelfia församlingen är en bild på Herrens väntande brud, som får löfte om att bli bevarad från vedermödans tid. Den öppna dörr som Herren hade ställt framför dem, kan också jämföras med den öppna dörr som Johannes får se i himlen, då han som en prototyp på församlingen, blir uppryckt till Guds tron, när han hör Guds röst som kallar honom att ”komma hit upp” (Upp 4)

Filadelfia och Laodicea

Dom två sista församlingarna som Johannes sänder brev till i uppenbarelseboken, är församlingen Filadelfia och Laodicea. Min förståelse är, att dessa 7 brev som Johannes skickar till dessa församlingar i mindre Asien, både innehåller ett specifikt tilltal och ord till var och en av dem, men också är en profetisk och historisk tidslinje för församlingen, som sträcker sig allt ifrån dess födelse på pingstdagen och fram till Jesu synliga återkomst.

Filadelfia är alltså den vakande och väntande församlingen, som blir bortryckt före vedermödan, och Laodicea är en bild på den avfälliga församlingen, som blir utspydda, kvar lämnade, och kommer att vara en del av det religiösa skökosystem som kommer att finnas till.

En öppen dörr

”Jag hörde en mäktig dånande röst, och den överdövade allting annat. Allt runt omkring mig tystnade, och fick lov till att ge plats och uppmärksamheten vidare till denna röst. När jag hörde rösten, så kände jag igen den med det samma. Det var samma röst som en gång hade kallat mig, och vädjat till mitt hjärta att överlåta mitt liv till honom. Det var samma röst som många gånger sedan, hade talat ömt och uppmuntrande till mitt hjärta i min vandring med honom. Rösten var den samma, men tonläget var ett annat. Nu talade han med auktoritet, och det var en mäktig befallning som gick ut. Det var som ett dånande vatten, ett åskväder och en stormvind på samma gång. Rösten krävde, och lät befallningen ljuda genom universums galaxer. Ingen skulle missta sig, eller ha fel om dess betydning eller innebörd. Budskapet var tydlig och klart – och det var rättat till en person och ett folk.-”Kom hit upp mitt folk”!

Så snart jag hörde denna basun och befallning ljuda, stannade världen och allt såg ut att gå i stå. Samtidigt med att jag lyftes från marken, började min kropp snabbt att förändras. Det var som ett ljus som sköts ner från himlen som träffade min kropp, som gjorde att detta ljus och en härlighet omslöt mig och blev en del av mig. Jag blev uppslukat av liv, och det livet gjorde slut på allt som hade med död och svaghet att göra. Jag fortsatte uppåt medans Guds kärlek, liv och härlighet fyllde mig och förvandlade varje del av min kropp. Det var en reningsprocess där inte bara kroppen förvandlades, men hela mitt sinne och varelse fick nytt och evigt liv.

Jag visste från första ögonblicket, att det här var stunden som jag hade väntat på. Den befallningen som ljöd i hela andevärlden gällde mig, och stunden vi hade väntat på i så lång tid hade kommit. Jag visste med säkerhet, att den rösten som precis hade kallat mig att komma till honom, var min underbare frälsare och Gud, och att jag nu skulle få se honom för första gången i mitt liv.
När jag mötte min frälsare i himlarymden tillsammans med millioner av andra själar, såg jag för första gången hans härlighet. Jag stod framför honom som var nåden, sanningen och kärleken personifierad. Ögonblicket var obeskrivligt, ojämförbart och något som inte kan beskrivas med mänskliga ord.

Bakom min frälsare, såg jag något som var ett uttryck för Herrens löften, och den evighet som väntade oss. Det var en stor kraftig dörr som stod öppen och på vid gavel, så att vi kunde träda in. Genom dörren kunde jag se Guds härlighet, tusentals av änglar och kände en ljuvlighet strömmade ut genom denna mäktiga dörr. Jag fick en längtan att träda in – att gå igenom denna dörr och ta del av dess härlighet. Jag visste att den var skapad för mig, och att jag hade en hel evighet att utforska denna underbara plats. Jag var där nu, och jag tog mitt första steg för att gå in..

Avslutning

En broder i Herren skickade ett uppmuntrande vittnesbörd till mig för ett par dagar sedan. Han berättade, att han i en ”dröm hade sett himlen som var helmulen, och mitt på den öppnade sig ett runt fönster eller hål som hade vita kanter i öppningen hela vägen till andra sidan. Längre in var det alldeles ljusblå himmel och mycket små molntussar. Allt såg ljust och fint ut där inne - det kändes fint och inbjudande”.

Herren har öppnat himlens dörr, för att göra plats och ta emot sin brud och sitt folk. Snart en dag, kommer vi att få lov till att uppleva just det, att Herren kommer att kalla oss hem och förvandlar våra jordiska kroppar. Tillsammans kommer vi att tåga igenom himlens portar, för att uppleva dess härlighet.

Har du din sak klar med Gud, och har du bett honom om att förlåta din synd? Vet du med säkerhet att du är hans barn, och att ditt namn är skrivet i Livets bok? Om du inte har din relation klar med Herren, kan du överlåta och ge honom ditt hjärta, för första gången eller på nytt igen. Han älskar dig, och väntar på att du skal komma och överlåta ditt liv till honom. Vänta inte, för tiden är snar och han kommer mycket snart tillbaka.

Guds rika välsignelse


Mikael 

onsdag 15 november 2017

Tusentals vetenskapsmän undertecknar ett ”varning till mänsklighetens brev”Församlingen är ett ljus, ett salt och Herrens talrör i den här världen. Vi är kallade till att profetera och varna för de tider som ligger framför, och att peka på det hopp som finns i Jesus  - Guds frälsande ark. Den profetiska rösten från Guds folk, borde ljuda och göra sig gällande i hela vårt samhälle och land. Men ibland talar den här världen högre, och har en bättre förståelse för den tid och det tillstånd vi lever i.

Ett varningsbrev till mänskligheten

Mer än 15 000 vetenskapsmän har undertecknat ett brev, som är skrivet till hela jordens mänsklighet, där det varnas för en kommande och imminent apokalyps.  Det är en dyster bild av jordens framtid som skissas upp, där det bland annat frågas om det är för sent att rädda och bevara miljön?

Budskapet kallas: ”Varning till hela mänskligheten” och ger en förödande bild på det öde som väntar vår planet. Från början var det ett budskap som kom ut redan i 1992. Nu är den uppdaterad, och den bild som målas upp är om möjligt ännu värre än tidigare. Det är bland annat jordens naturresurser som vi förbrukar allt snabbare takt, som är ett av det största hotet för mänskligheten. Men utöver det, så är det en mängd andra faktorer som miljöskador som beskrivs, katastrofala klimatförändringar, brist på färskt vatten, massiv utrotning av djur, där man exempelvis räknar med att hela två tredjedelar av djuren snart är borta från jorden.

Avslutning   

Den här världen slår alarm – man inser hur hopplös situation vi står inför, där man iakttar de katastrofala ändringar som vi upplever i dag. Människan är uppgiven och maktlös, där inga kraftansträngningar i världen kan ändra det faktum som nu utspelar sig inför våra ögon. Det är Guds domar som går ut i världen – avsaknaden av Gud och den ogudaktighet man väljer, gör att den här världen sörjer och allt som lever på jorden tynar bort, och djuren på marken, fiskarna i havet och fåglarna under himlen dör.  (Hos 4:1-2).

Herren slår alarm – där han varnar för en kort nådatid innan nådens dörr stängs. Vi upplever skakningar just nu, men dessa födslovåndor är ojämförbara med det som ligger framför oss. Herrens väntande brud tillsammans med hela skapelsen våndas och suckar, där vi längtar efter Jesu återkomst och uppenbarelse. Herren kommer för att förvandla våra förgängliga kroppar, och för att befria den här världen från det ok och slaveri som skapelsen lever under syndens förgängelse (Rom 8:22).

Jesus kommer snart!  Källa:


torsdag 9 november 2017

Tecken i himlen och på jorden: Betlehemsstjärnan på himlen i novemberKära vänner,

Här delar jag en kort översikt, med senaste händelser i världen. Oroligheter som bara tycks eskalera, och som pekar på en värld som bokstavligt talat skakar i sina grundvalar.

Om vi tror på att Herren använder tal och särskilda tidsperioder, så är november en högaktuell månad, som kanske kräver extra uppmärksamhet. Den 11-12 november kommer bland annat ”Betlehemsstjärnan” att visa sig på himlen. Det är bara andra gången, att vi ser den på himlen sedan Jesu födelse. För 2000 år sedan pekade denna stjärna på Jesu födelse – pekar den denna gång på Jesu återkomst?

Krig är närstående

Nordkorea är nu närmast helt omgivet av en mur av amerikanska krigsfartyg, bombflygplan, missiler och cirka 80 000 soldater. Trump är just nu på resa genom Asien, och besöker några av de länder som stöder USA mot den Nordkoreas diktator. En situation som blir allt mer krisartad.

Saudiarabien i krig med Iran?

Michael Snyder har skrivit en intressant artikel, där han ställer frågan, om det är ett stort krig på väg i Mellanöstern mellan Saudiarabien och Iran? Dessa två länder representerar två motsättningar i den muslimska världen, där Saudiarabien står för sunni och Iran för shiamuslimer.

Dessa länder är alltså varandras huvudfiender, och stödjer ofta var sin sida i olika konflikter i Mellanöstern. Saudiarabien har precis skjutit ner en missil, som blev skickat från Yemen, från en organisation som Iran indirekt stödjer. Mellanöstern är en kruttunna som potentiellt kan utlösa ett tredje världskrig.

Australien upplever våldsamt oväder

I dag upplever vi gigantiska avvikelser, från det vi normalt kallar ”vanligt väder”. Delar av Australien upplevde häromdagen både snö, stormar och jättestora hagel, där flera människor efterföljande behövde vård. Vissa beskriver hagel stormen, som den värsta i över 30 år.

November 2017

Vi vet att det finns viktiga tal och perioder av år i bibeln, som är symboler för det som Herren är och ger uttryck för. Herren kommunicerar genom tal, och visar på sin fullkomlighet och precision i det han gör. Vi ser bland annat tal som 7, 40, 70 och 120 som viktiga tal i förbindelse med år och tidsperioder. Här i november, är det flera datum som ”tillfälligtvis” händer på nästan en och samma gång, som kanske gör att vi borde vara extra uppmärksamma i denna sena tid.

Den 11-12 november möter Venus planeten Jupiter på himlen, i det man kallar en ”konjunktion”. Många menar att det var just denna planetkonjunktion mellan Venus och Jupiter, som var ”Betlehemsstjärnan” som pekade på Messias födelse. Denna konjunktion, har bara hänt en gång sedan i historien, och var alltså något helt unikt. Den händer precis 50 dagar efter den 23 september, där vi upplevde tecknet i himlen som Upp kap 12 talar om.

Andra intressanta datum här i november, visar att det är exakt 70 år sedan Jerusalem blev Israels huvudstad. Om vi gör 70 år om till dagar, blir det 25 550 dagar och vi hamnar exakt på den 11 november.  Det är samtidigt precis 777 dagar efter den tetrad av blodröda månar som avslutades i på hösten 2015. Sedan har vi den mycket intressanta utombibliska profetian av Rabbi Ben Judah från 1200 talet, som pekar på att Herren att fortsätta sitt profetiska program med Israel här i 2017.

Vi lever i mycket intressanta tider, där tecken i himlen och på jorden pekar på Jesu dyrbara återkomst

Mikael


Källa:

fredag 27 oktober 2017

Skynda in i arken - syndafloden kommer!


Tidens tecken pekar på Herrens återkomst, men också på början av själva slutet på ändetiden. Människor frågar sig själva vad som egentligen händer i dag, och vad det är som gör att världen upplever kaos och upplösning på en och samma gång. Det är en lavin som har utlösts, och som inte kan hejdas. Vi upplever en global skakning, där ingen människa eller ogudaktigt system kommer lämnas oberört. Här är bara några få exempel på något av det vi upplever i dag:

Upptrappning till krig

Om läget har varit hårt tidigare mellan USA och Nordkoreas, så verkar det som att spänningen nu ökar dag för dag och timme för timme. USA har de senaste dagarna fortsatt en massiv militär upptrappning utanför Nordkorea, och alarmberedskapen är nu på högsta nivå. USAs kärnvapen är nu på en 24 timmars ”alert”, som inte tidigare har hänt sedan kalla kriget slutade i 1991, som visar att USA är redo till att slå till om behovet finns.

Virusutbrott (Digerdöden)

74 personer är redan döda i pestutbrott i Madagaskar. Det är världshälsoorganisationen WHO, som varnar för den här epidemien, som sprider sig och slår ihjäl människor. 124 personer har redan dött i den farliga sjukdomen, och WHO varnar för ”hög” risk för att sjukdomen sprider sig. Hela nio länder runt om Madagaskar har blivit bett om att förbereda sig på virusutbrottet.

Förföljelse av kristna

Var femte minut, eller cirka 100 000 om året, dödas en kristen och får lov till att ge sitt liv för sin tro och namnet Jesu skull. Nigeria är ett land där det är stark förföljelse, där många människor blir martyrer i tron på Herren. För ett par dagar sedan massakrerades 48 kristna, då islamister bröt in i hem och förstörde kyrkor. Vittnet berättade om att människor bokstavligt talat var tvungna att fly för sina liv.

Israel är beredd att slå till mot Iran

Israel är villig till att vidta militära åtgärder, för att se till att Iran aldrig förvärvar kärnvapen. Israel uttalar sig, att ”om inte Trump inte hjälper till att stoppa Iran, kommer Israel att agera militärt av sig själv”. Iran kommer att vara en nagel i ögat på Israel, intill den dag, att dom kommer att vara en del av den koalition av länder som kommer att anfalla Israel i GOG/Magog kriget. Vi är på väg mot ett uppfyllande av Hes 48.

Världsekonomin

Experter varnar nu för att värsta börskraschen någonsin kommer. För 30 år sedan, upplevde världen ”svarta måndagen”, där världens börser föll dramatiskt. Bara på en dag, föll Dow Jones mer än 22 %. Det var det näst största fallet sedan 1914. Analytiker pekar på, att den ekonomiska situationen i dag, ser likt ut som just före 1987:s ”black Monday”. Kraschen då, började i Hong Kong, och spred sig senare till Europa och USA. Vid tredje sigillet, och ganska tidligt inne i vedermödan, pekar bibeln på en ekonomisk krasch och hyperinflation.

Avslutning

Tiden är här, och vi närmar oss med hastiga steg vedermödans tid, och den 70:e och sista årsveckan. Guds alarmklocka ringer, och de senaste åren har vi upplevt Herrens nöd och brådskande budskap till sitt folk och till den här världen.

Regnet har börjat falla, och jordens källor har redan börjat öppna sig. Plötsligt och utan förvarning, kommer vattenmassorna att snabbt täcka den här jorden, och ingen människa kommer att gå fri. Tiden är så kort innan dess att nådens dörr stängs, så vi blir tvungna att skynda oss, och gå in i arken och utan att se oss tillbaka. Vi skyndar oss in i Herrens frälsande ark, och in i Herrens kamrar, för att vara där en stund till dess att vreden har gått förbi.


Jesus kommer snart!
Källa:
torsdag 19 oktober 2017

Det himmelska gästabudet


Joh 16:16 - En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig

För två tusen år sedan tog himlen emot dig. Du kom till den här världen, i en tjänares gestalt för att bli människan lik. Du hade lämnat den härlighet du hade hos din Fader, och du vandrade mitt ibland oss, mitt ibland din skapelse. Du for sedan till det himmelska, och satte dig på din Faders högra sida.  Himlen blev din tron, och jorden din fotapall. Du fick tillbaka den härlighet som lämnade, och som du hade innan världen var till.

Du som ser över tid och rum, ser och känner mig lika innerligt som då du fäste stjärnorna på himlafästet. Du är mig lika när just nu, som när du bar min synd i din kropp och ropade ut mitt namn på korsets trä. Det finns ingen skillnad eller avvikelse i din kärlek, som är lika stark, levande och verksam i mitt liv, som den dag jag kommer att stå framför dig, och se dig ansikte till ansikte.

Det himmelska bröllopsbordet

Du har förberett en bröllopsfest, och du har ett bröllopsbord som står dukat och klart. På en bestämd plats, finns en tom stol med mitt namn på, som är reserverad och sparad till mig. Där kommer jag en dag att sätta mig ner, och känna djup tacksamhet över att just jag fick nåd att vara med. Jag kommer att titta ut över detta sällskap, och kommer att se millioner av andra själar som sitter med vid samma bord. Det är gäster, som på samma sätt som jag har tackat ja till denna inbjudan. Det är människor, som har varit på vandring mot detta bröllop i väldigt lång tid, men som äntligen har kommit hem och nått sitt mål.

Det är du som är festens mittpunkt, och även om samtalen går vitt och brett och vi talar tillsammans och ger vårt vittnesbörd – så går blickarna ständigt tillbaka på dig. Vi kan helt enkelt inte låta bli. Vi är dragna och betagna av dig i all din härlighet, och vi är fullständigt förtappade och förlorade i din kärlek. Även om vi är millioner och åter millioner till denna himmelska fest, så vet vi, att du känner oss var och en på ett särskilt sätt, och du talar precist och direkt till var och ens hjärta.

Det är en högtidsstund och en festlighet som är utan jämförelse. Flera ligger på sina knän i helig vördnad och tillber, medans andra jublar i upprymdhet över Guds godhet och nåd. Vi når et crescendo, där inte bara gästerna, men också änglarna, djuren, träden och hela den himmelska skaran ger dig tillbedjan och ära, på en och samma gång. Det är en tillbedjan och en lovsång som stiger i klarhet, och som aldrig tycks ta något slut.

Jag är med till den himmelska festen, och jag är tacksam. Tacksam över Guds nåd, och för att Herren för många år sedan skrev mitt namn in i Livets bok med sitt eget dyrbara blod, och förseglade den med sitt eget sigill. Jag är tacksam för att jag är hans och han är min. Tacksam, för att jag äntligen sitter till bords i mitt himmelska hem.

Avslutning

Jesus kommer snart – men är du klar till det himmelska bröllopet? Är ditt namn skrivet livets bok, och har du din sak klar med Gud? Han känner dig, söker dig och klappar på ditt hjärtas dörr. Om du viskar hans namn, så kommer han att höra din bön och vara hos dig. Om du suckar efter hans frälsning, kommer han att röra, förvandla ditt liv, och aldrig låta dig bli den samma igen.Mikael 

tisdag 10 oktober 2017

1000 års riket är en bröllopsfest för IsraelApg 3: 19-21 - Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av nytt liv (1000 års riket) kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun.

När Petrus vittnar om Herren i Salomons pelarhall, så påminner han judarna om Guds löften för det judiska folket. Petrus uppmanar folket till omvändelse, så att Messias kan komma och upprätta 1000 års riket, som Herren har lovat Israel genom sina profeter.

Genom många liknelser visar Jesus att vi lever i tiden då Herren kommer att upprätta och frälsa det judiska folket, och att det kommande riket liknas vid en bröllopsfest där Israel kommer att blir återförenad med Herren igen.

Den tredje dagen

Den tredje dagen står omtalat på flera ställen Bibeln, och är en bild på 1000 års riket.

Joh 2:1-11 – På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen

Jesus var på resa till bröllopet, som är en förebild på det messianska riket eller 1000 års riket, som Jesus kommer till på den tredje dagen. Dom två första dagarna är inte nämnda, och är en bild på de två tusen år som judarna har levt i förnedring, och ute i diasporan bland hedningarna.

Hos 6:1-2 – Kom, låt oss vända om till Herren . Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar (2000 år) på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen (i 1000 års riket) skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.

Löftet till Israels folk, var att Herren ska frälsa det judiska folket 2000 år efter det han har rivit dem (Jerusalems förstörelse, och judarna fördrivs över hela världen). På tredje dagen, i 1000 års riket, kommer Herren att upprätta och fullborda sina löften och förbund med det judiska folket.

Liknelsen om kungasonens bröllop

Matt 22:1-14 – ”Himmelriket (1000 års riket) är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Min måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sin åker, en annan till sina affärer.


Det här är en liknelse som kallas kungasonens bröllop. Kungen är Gud, och sonen var Jesus. Tjänarna i texten är profeterna och apostlarna, och bröllopet är en bild på himlens rike (1000 års riket), där bruden i detta bröllop är de messianska judarna.

Den första inbjudan gällde fram till Jesu försoning på Golgata. Judarna hade fått en inbjudan till detta bröllop i lång tid i förvägen. Det var ett bröllop som skulle hållas i förbindelse med Messias komma till det judiska folket. Då judarna inte vill ta i mot den första inbjudan vid Jesu första komma, så sände kungen ut andra tjänare, som igen bjöd in judarna till bröllopet. Tjänarna sa att oxen och gödboskapen var slaktat, och att allt var klart till att bröllopet kunde hållas. Men inte heller den här gången ville de inbjudna komma, och några av de inbjudna slog också ihjäl kungens tjänare. (v,4-6) Då blev kungen (Gud) blir vred och skickar ut sina soldater, och lät mörda och bränna deras stad (Jerusalems förstöring i år 70). 


Riket för Israel


I dag är allt klart för Israels frälsning och förlösning. Israel är Guds frånskilda hustru som han åter igen vil äkta. Israel gick bort från Gud, men kommer tillbaka. Hon fick skilsmässa på grund av otukt, men Herren gifter sig med Israel, sin hustru från GT igen, där bröllopsfesten föregår i 1000 års riket. 


När hedningarna i fullt antal har kommit in, så kommer den tredje inbjudan till judarna till detta bröllop, för att få del i riket för Israel. Den här gången kommer Israel att ta i mot denna inbjudan, genom en kvarleva och en rest för Israel. Till skillnad från den första inbjudan,  så var allt redan klart till att bröllopet kunde hållas vid den andra inbjudan. Efter Jesu försoning på korset så är allt klart så att detta kan ske, och vi kan invänta Jesu återkomst och upprättelsen av det messianska riket. Herren är klar med ett nytt förbund med Israel, där han vill ge dem ett nytt hjärta och en ny ande i deras bröst. 

Jesus kommer snart!