onsdag 15 november 2017

Tusentals vetenskapsmän undertecknar ett ”varning till mänsklighetens brev”Församlingen är ett ljus, ett salt och Herrens talrör i den här världen. Vi är kallade till att profetera och varna för de tider som ligger framför, och att peka på det hopp som finns i Jesus  - Guds frälsande ark. Den profetiska rösten från Guds folk, borde ljuda och göra sig gällande i hela vårt samhälle och land. Men ibland talar den här världen högre, och har en bättre förståelse för den tid och det tillstånd vi lever i.

Ett varningsbrev till mänskligheten

Mer än 15 000 vetenskapsmän har undertecknat ett brev, som är skrivet till hela jordens mänsklighet, där det varnas för en kommande och imminent apokalyps.  Det är en dyster bild av jordens framtid som skissas upp, där det bland annat frågas om det är för sent att rädda och bevara miljön?

Budskapet kallas: ”Varning till hela mänskligheten” och ger en förödande bild på det öde som väntar vår planet. Från början var det ett budskap som kom ut redan i 1992. Nu är den uppdaterad, och den bild som målas upp är om möjligt ännu värre än tidigare. Det är bland annat jordens naturresurser som vi förbrukar allt snabbare takt, som är ett av det största hotet för mänskligheten. Men utöver det, så är det en mängd andra faktorer som miljöskador som beskrivs, katastrofala klimatförändringar, brist på färskt vatten, massiv utrotning av djur, där man exempelvis räknar med att hela två tredjedelar av djuren snart är borta från jorden.

Avslutning   

Den här världen slår alarm – man inser hur hopplös situation vi står inför, där man iakttar de katastrofala ändringar som vi upplever i dag. Människan är uppgiven och maktlös, där inga kraftansträngningar i världen kan ändra det faktum som nu utspelar sig inför våra ögon. Det är Guds domar som går ut i världen – avsaknaden av Gud och den ogudaktighet man väljer, gör att den här världen sörjer och allt som lever på jorden tynar bort, och djuren på marken, fiskarna i havet och fåglarna under himlen dör.  (Hos 4:1-2).

Herren slår alarm – där han varnar för en kort nådatid innan nådens dörr stängs. Vi upplever skakningar just nu, men dessa födslovåndor är ojämförbara med det som ligger framför oss. Herrens väntande brud tillsammans med hela skapelsen våndas och suckar, där vi längtar efter Jesu återkomst och uppenbarelse. Herren kommer för att förvandla våra förgängliga kroppar, och för att befria den här världen från det ok och slaveri som skapelsen lever under syndens förgängelse (Rom 8:22).

Jesus kommer snart!  Källa:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar