fredag 31 mars 2017

Ett uppryckande kring vår/sommar?


När vi ser ut över världen, så kan vi ta del av tydliga tecken som pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka. Ingen människa har exakt kännedom om tidspunkt för Herrens komma, men själva tiden omkring och säsongen ska vi känna igen.

På samma sätt som på hösten, när temperaturen börja falla och träden börjar tappa sina blad. Då vet vi, att sannorlikheten för att det snart kommer snö börjar närma sig. Vi vet inte vilken dag den första snön kommer, men när den kommer sker det inte som en överraskning för oss, då vi känner tiden och har sett tecknen på det som kommer.

Vi lever i en tid och i en säsong, där vi kan se att det är stor sannorlikhet att ”snön är på väg att falla”. Därför kommer uppryckandet av Guds församling inte som en överraskning för oss, då Herren genom lång tid har visat, vädjat och uppenbarat för oss, den tid vi lever igenom tidens tecken. Det är en dyrbar sanning som vi tror och vandrar i, att Herren när som helst kan komma tillbaka för att hämta sin vakande och väntande brud.

Uppryckande på våren/tidig sommar?

Förutom själva tiden omkring uppryckandet, finns det då andra bibelställen som talar om en bestämd tid där vi ska vara extra uppmärksamma på hans komma? Jag tror det. Jag vill dela några bibelställen med er och hänvisa till ett tidigare inlägg som jag har skrivit, som kan vara en häntydning till tidspunkt för uppryckandet av Guds församling, nämligen den tid vi lever i just nu, nämligen på våren eller tidig sommar.

Höga Visan

Höga Visan 2: 10-13 - Min vän börjar tala, han säger till mig: Stå upp, min älskade, du min sköna, och kom. 11 Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. 12 Blommorna visar sig på marken, sångens tid har kommit, och turturduvans röst hörs åter i vårt land. 13 Fikonträdets gröna frukter skiftar färg, vinstockarna står redan i blom, de sprider sin doft. Stå upp, min vän, min sköna, och kom!

Här kan vi se brudgummen som kommer till bruden, och säger till henne att ”stå upp, och komma till honom”. Det är en härlig parallell till Jesus som en dag, kommer att tala och kalla sin brud till sig, för att vi ska vara tillsammans med honom.

I Höga Visan kommer brudgummen i en tid när vintern är över, och blommorna visar sig på marken och fåglarna kan höras åter igen. Vi kan också se att fikonträdens frukter skiftar färg, och vinstockarna står i blom, något som ses samtidigt och börjar i april i Israel.  

Floden på Noas tid

Luk 17:26 - Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem all

Syndafloden på Noas tid är en bild på vedermödan som kommer över den här världen. Guds ord säger att Noas tid står som en förebild på ändetiden, och att på samma sätt som på Noas tid, kommer Jesus återkomst att vara.
Det var på sjuttonde dagen i andra månaden som djupets källor bröt fram, och himlens fönster öppnade sig (1 Mos 7:11). Andra månaden i Bibeln är den judiska månaden ”Siv”. Siv motsvarar vår april/maj månad.

Som på Lots tid

Luk 17: 28-30 - På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.

Lot och Guds dom över Sodom och Gomorra, är också en bild på församlingen, vedermödan och Jesu återkomst. Här kan vi se att i precis tiden före det att Herren dömde Sodom och kallade ut Lot, var en tid då människan köpte, sålde, planterade och byggde.

Självklart kan man plantera året runt, men den tid då man på ett särskilt sätt förbinder med att så och planta, är på våren omkring april/maj.

Högtiden Shavout/Pingsten

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om den judiska högtiden Shavout, eller Pingsten som vi kallar den. När jag började studera den här högtiden, så upptäckte jag hur otroligt många häntydningar det finns till församlingen, och uppryckandet. I år faller Shavout den 31 maj/1 juni.

Jag refererar från inlägget:

Pingsten, eller Shavuot, är högtiden utan datum. Det är där att judarna har en ceremoni som heter ”dekorera bruden”, där man festar dagen efter. Det är en tydlig och fantastisk association till Herren som hämtar sin brud och sedan håller bröllopfest.

Vi har Moses som på samma dag hörde basunens ljud, och sedan fick gå upp på berget för att möta Herren. Enok, som är en bild på församlingen, som både föddes och blev uppryckt på själva pingstdagen, som alltså är samma dag som församlingen föddes. Ruts bok, som är en bok om skörd och återlösning, som Pingsten och den 50 dagen handlar om. Kung David, som man också tror både föddes och dog på Shavuot.

Alltsammans, som kan vara tecken och häntydningar till uppryckandet av församlingen.

Avslutning

Uppryckandet av Guds brud är ”imminent”, och en händelse som vi alltid ska och leva i en förväntning till. När det är sagt, kan vi ändå se bibelord och högtider, som på ett särskilt sätt häntyder till att uppryckandet på våren/tidig sommar.

När vi lever i 2017, där vi ser det profetiska ordet bokstavligt talat uppfyllas inför våra ögon, finns det med andra ord all anledning till att vara vaken och leva i en förväntan och förberedelse till att brudgummen vänder åter. Vi är på väg mot en av historiens största händelser – nämligen uppryckandet av Guds församling.

Jesus Kommer Snart!söndag 26 mars 2017

Rabbi Ben Judahs 1200-tals profetia om år 2017


Det finns en väldigt intressant utombiblisk profetia, av Rabbi Judah ben Samuel från 1200-talet, som pekar och sträcker sig till den tid vi lever i dag. Profetian tar utgångspunkt i de 50 årsjubileum som Bibeln talar om, och har uppfyllts till punkt och pricka. Det sista delen av profetian berör år 2017, och väntar på sitt uppfyllande.

Jag hittade denna profetia på Holger Nilssons hemsida, där hela inlägget kan läsas på följande länk:


Rabbi Judah ben Samuel

Vi lever i en profetisk tid, det står klart för många. Att vår tid skulle finnas med i en profetia från 1200-talet ger en än starkare bekräftelse på hur speciell den tid är, som vi nu befinner oss i.

Rabbi Judah ben Samuel föddes 1140 och dog 1217. Strax före sin död 1217 så bar han fram ett budskap som nu efter alla dessa år, kan betraktas som synnerligen intressant. Han talade om olika jubileumsperioder som skall komma när det gäller staden Jerusalem.

Det femtionde jubelåret

För att vi skall förstå vad han menade med detta, skall vi påminnas oss om den förordning som Gud gav till Israel:

”Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt.” 3 Mos.25:10.

Vart femtionde år var alltså det som kallades jubelår. Utifrån detta talade Judah Ben Samuel om tidsperioder som skulle ha betydelse för Jerusalem.

Åtta jubileumsperioder

Den första perioden skulle omfatta åtta jubileumsperioder (8x50). Han sa att under denna tidsperiod skulle Jerusalem vara under de ottomanska turkarnas välde. Historien kan visa oss så här i efterhand att det blev exakt så. Det ottomanska riket behärskade Jerusalem under åren 1517-1917. 

Det kan också vara intressant att lägga märke till att denna tidsperiod började exakt 300 år efter Ben Samuels död 1217, alltså sex jubileumsperioder (6x50).
Den ottomanska eran, när turkarna behärskade Jerusalem, avbröts 1917 under det första världskriget då turkarna kapitulerade och den engelske generalen Allenby tågade in i Jerusalem.

Det nionde jubelåret

Ben Samuel talade om att efter dessa åtta jubileumsperioder skulle det följa en nionde. Då skulle Jerusalem betraktas som ett ”ingenmansland”. Med facit i hand kan vi konstatera att under perioden 1917 till 1948 så förvaltade England Jerusalem, då det landområde som man erövrade 1917, var ett brittiskt mandat. 

Under det krig som bröt ut 1948, erövrade Jordanien det gamla Jerusalem och ockuperade den bibliska delen av staden fram till det så kallade sexdagarskriget 1967.  Man kan alltså säga att under denna tidsperiod om femtio år, var Jerusalem som ett ”ingenmansland”. Under kriget 1967 intogs Jerusalem av Israel.

År 2017 – Det tionde jubelåret

Ben Samuel talade även om en tionde jubileumsperiod. Om den sa han att Jerusalem skulle behärskas av judarna och sedan skulle den Messianska tiden börja. Vi vet ju att judarna väntar på Messias, att Han skall komma och regera i Israel.  Vi ser också i profetiorna att det talas om att en sådan tid skall komma då Messias, Jesus Kristus, har återkommit och satt sig på tronen i Jerusalem.
Lägger man femtio år till 1967 kommer man till år 2017. 

Skulle det vara riktigt innebär det att de närmaste åren skall händelser av stor profetisk dimension bli verklighet, som exempelvis vedermödans händelser och Antikrists framträdande mm. Det innebär också att vi kan vänta Jesu andra tillkommelse inom en snar tid. 

Pröva profetiorna

Alla utombibliska profetior skall prövas, det är viktigt att vi betänker detta då vi granskar det som här har skrivits. Samtidigt kan vi inte heller förneka det intressanta med dessa femtioårsperioder, kopplade till Jerusalem. Även då vi går till det profetiska ordet ser vi hur Guds tideräkning är kopplade både till det judiska folket och staden Jerusalem, som kallas den heliga staden: ”Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad...” Dan. 9:27. 

Hur vi än ser på profetior överhuvudtaget så kan ingen förneka att judarna, efter en nästan 2000-årig förskingring, är tillbaka i Jerusalem. Detta är ingen tillfällighet, utan en uppfyllelse av det profetiska skeende som Bibeln talar om i samband med den yttersta tiden och att Jesus skall komma igen.

Slut på inlägget från Holger Nilssons hemsida…

Avslutning  

Det är en väldigt intressant profetia som Rabbi Judah ben Samuel fick framföra, som vi tidigare har sett uppfyllas genom åttahundra år.

I följe den så lever vi i det år, 2017, där den messianska tidsåldern snart börjar igen. Med utgångspunkt i Daniels 70 årsveckor kan vi se att efter den 69:e årsveckan stannade Guds profetiska klocka för en kort tid för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje.

Guds fokus flyttades från Israel till församlingen, hans kropp. Den parentesen har varat i cirka 2000 år nu, men utifrån tidens tecken och Guds ord kan vi se att den parantes, som också är församlingens tid på jorden snart är slut. Då är vi klara till att uppleva den 70:e och sista årsveckan för Israel som också är vedermödans tid.

Församlingens tid är snart slut

När Herren avslutar församlingens tidsålder, genom att hämta sitt folk till himlen, kommer den sista och sjuttionde årsveckan att börja, och Herren kommer att fortsätta sitt program med Israel.

Vi lever i avgörande tider, där ändetidens profetior uppfylls för våra ögon. Må vi vara vakna, bedjande och väntande på honom som ska komma. Jesus kommer mycket snart. Se till att du är redo att möta Herren på en brusten sky.


Jesus kommer snart!

onsdag 22 mars 2017

Nordkorea är klar för krig mot USA


Spänningarna mellan USA och Nordkorea tilltar, och Nordkorea hotar nu både Sydkorea och USA med kärnvapenattacker, och landets kärnvapen har satts i beredskap.

Det kan se ut som de flesta amerikanerna och resten av världen, inte inser att en militär konfrontation med Nordkorea, där kärnvapen kommer användas, är närmare nu än någonsin.

Nordkorea

Nordkorea ligger i östra Asien, på den norra halvan av Koreahalvön. Landet blev självständigt under andra världskriget i 1945, och består av cirka 24 miljoner människor. Nordkorea gränser till både Sydkorea, Kina och Ryssland, och leds av Kim Jong-un som framställs som en av världens farligaste män.

Organisationen Open doors, som är i tjänst för världens förföljda kristna, placerar landet som nr 1 i världen, där förföljelse av kristna är som allra störst.

Militära övningar och kärnvapen test

På trots av otaliga protester och påtryckningar från omvärlden, fortsätter Nordkorea att provskjuta robotar, missiler och genomföra kärnvapentest. Några av de senaste provskjutningarna var robotar och missiler som landade bara 30 mil utanför Japans kust.  

I den senaste stora militära övningen här i mars, övade Nordkorea en kommande missilatack mot amerikanska baser.

Profetiska tilltal

På flera medier, kan man ta del av vittnesbörd från syskon runt om i världen, som får profetiska tilltal om en kommande attack från just Nordkorea. Jag vill gärna dela några av dessa vittnesbörd som jag hittade på hemsidan ”tidens tecken”:

Nordkorea sänker stort krigsfartyg. Missil träffar strömförsörjningscentra. 
David Owuor profeterade år 2010 att krig kommer till Sydkorea. Denna profetia förmedlande han i ett möte i Bhusan, Sydkorea 2010-06-30: Han såg ett stort krigsfartyg/hangarfartyg ute till havs. I skyn såg han ett regn av missiler som träffade detta krigsfartyget. Han såg tornet på fartyget som tog eld och fartyget kantrade ner i djupet. 
I nästa dröm såg han en lastbil som bar på en ramp för missiler. Lastbilen avfyrade missilen mot ett strömförsörjningscenter som producerar elström. Anfallet medförde att panik utbröt bland befolkningen. Det blev blackouts överallt. Många försökte febrilt laga felen (Ifall det eventuellt är en EMP-explosion på hög höjd kan den släcka ner all strömförsörjning i ett stort område. 

Krig mot Sydkorea
I en annan dröm körde Owuor bil på en väg i Sydkorea och mötte många stridsvagnar. Han frågade Herren: "Varför är det så många militära tanks på vägen?" Herren svarade: "Därför att ett krig har brutit ut." De kristna och nationen behöver omvända sig så att detta inte händer. 
Staden Daegu totalförstörd
Profetisk dröm som en person hade år 2006. Han såg staden Daegu totalförstörd. Inte en byggnad stod kvar. Daegu ligger i södra Sydkorea och är landets fjärde största stad med 2,5 miljoner invånare och lika många i omgivningarna. 
Attack mot Hawaii
En profetisk dröm som Nathan Leal hade år 2011. Han såg en kärnvapenmissil komma västerifrån i riktning mot Honolulu och exploderade över Oahu, en av öarna på Hawaii. 1,1 miljoner dödades (Hawaii har 1,36 miljoner innevånare.) Han såg ytterligare en missil som slog ner i Spokane i delstaten Washington på västkusten. Ett orange-grått moln slog upp till 3-4 km höjd. Det är oklart vilken skada som åstadkoms. Det framgår inte från vilket land missilerna kom från, men Nordkorea får i dagsläget anses troligast.
Avslutning
Står världen inför ett kommande krig mellan USA och Nordkorea, och hur nära är vi en kärnvapenattack med förödande konsekvens för milliontals människor?
Vi är utan tvivel på väg mot den allra sista och avslutande tiden på den här jorden. Det finns en ”urgency” på Herrens hjärta, där han manar, vädjar och appellerar till oss, att få vår sak klar med Gud. I fem år har jag försökt att vara en av dem som ropar högt om Jesu snara återkomst, och varnat om det mörker som är på väg in över världen. Jag kan bara bevittna och bekräfta, att den tiden är närmare nu än någonsin. Mörkret kommer plötsligt, och helt utan förvarning för den här världen, där människan i ett ögonblicks sekund kommer att befinna sig i vedermödans tid och under dom.
Vi som känner tiden
Vi som känner tiden, kan den här tiden inte komma som en överraskning. Vi vet att det är mörka tider på väg, men vi vet också att det betyder att vårt saliga hopp står för dörren, och att Herren har vänt sina ögon mot sin brud.
Har du inte din sak klar med Jesus, och har du förlorat din renhet och din första kärlek, så skynda dig fram till nådens tron, för att få nåd och hjälp till rätt tid. Jesus, Guda sonen, är på väg för att hämta oss hem till sig. Han kommer i all sin makt och i all sin härlighet, för att hämta det som tillhör honom, och för att ta oss bort från en värld som är sparad för dom och mörker.
Jesus kommer snart!

Källa:


lördag 18 mars 2017

Duken i Jesu grav vittnar om Herrens återkomst


När Jesus uppstod for 2000 år sedan, gjorde Jesus något som många troende inte har haft kännedom eller en förståelse för. Det var en handling, som inte bara vittnar om Herrens uppståndelse, men något som på samma gång, är ett starkt vittnesbörd som pekar på Jesu dyrbara återkomst.

Den vikta duken i graven

Joh 20: 3-7 - Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. 4 Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 6 Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, 7 och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. 

Ordet är noga med att berätta, att när lärjungarna kom in i graven där Jesus hade legat, så var duken som hade täckt Jesu huvud hopvikt, och låg på ett ställe för sig själv. Men varför var det viktigt att Herren delade denna information i förbindelse med Jesu uppståndelse?

Den judiska traditionen

Där måste vi ha en förståelse för den judiska traditionen. En duk har med tjänarens uppgift att göra, gentemot sin herre. Det är en tradition, och något som har varit känt för judarna genom tusentals år.

När en tjänare dukade bordet för sin Herre, såg han till att stod perfekt, och var precis på det sätt såsom hans herre hade önskat det. När tjänarens herre åt sin måltid, gick tjänaren ut och rummet och väntade på att hans herre blev klar med att inta maten, så att han efteråt kunde duka av och plocka undan.  

Ett tecken

Traditionen säger, att när tjänarens herre var färdig med att äta, så tog han servetten och torkade sina fingrar, sin mun och sitt skägg. Han skrynklade servetten, och slängde den sedan på bordet.

När han slängde servetten på bordet, var det ett tecken på att han nu var klar med att äta, och att tjänaren kunde plocka undan efter honom. Men om tjänarens herre reste sig upp, utan att skrynkla ihop servetten, men lät den ligga hopvikt bredvid tallriken, så vågade inte tjänaren röra bordet, för då visste han att det betydde, att hans herre inte ännu var klar men snart kom tillbaka igen.

Han kommer tillbaka

Apg 1:9 - När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."

Jesus gav oss ett tecken vid hans uppståndelse. Duken i graven vittnade om att han ännu inte är färdig med sin uppgift, och det var fortfarande något som återstår.

När lärjungarna stod och skådade efter Herren, då han lämnade jorden och for till det himmelska för att sätta sig på Faderns högra sida, så var löftet att han på samma sätt som han togs upp till himlen, en dag kommer tillbaka. Vi bidar och väntar efter detta fantastiska och underbara löftes uppfyllande.


Jesus kommer snart!

tisdag 14 mars 2017

Jag kommer ner för att hämta dig


Den röst, som en gång talade ljus i mörkret och skapade liv i universum ut ur tomma intet, kommer en dag att ropa mitt namn. Samma röst, som för två tusen år sedan ropade på Lazarus att komma ut ur graven och tog honom tillbaka från döden, kommer en dag att kalla mig att komma ”Hit upp”. 

Det är samma röst, som en gång talade och befallde vågorna på Genesarets sjö att vara stilla, som mycket snart kommer att hälsa mig välkommen hem och tala tröstande och kärleksfulla ord i mitt öra.

Som stora vatten

Hans röst är som stora vatten, fylld med makt och aktoritet. Hans befallning fyller universum ändar, där skapelsen vittnar om hans makt. Samtidigt är hans röst fylld med kärlek och omsorg, och en tröst och balsam för min själ.

Herrens mun talar ord som min själ längtar efter att höra, och han talar direkt till mitt hjärta och helt utan förbehåll. Han känner mitt hjärta, och mitt innersta är blottat, avklätt och naket inför honom. Han tar mitt hjärta, beskyddar det, och håller det i sin hand.

Han sjunger för mig

Sef 3:17-18 - "Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! Herren, din Gud bor i dag, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel." 

Engelsk översättning: (NLT): For the LORD your God is living among you. He is a mighty savior. He will take delight in you with gladness. With his love, he will calm all your fears. He will rejoice over you with joyful songs.”

Han tar mig i sin famn, lyfter mig upp och håller mitt tätt intill hans hjärta. Han har väntat på att jag ska komma, och han gläds över stunden att få vara tillsammans med mig, bara han och jag. Han sjunger en sång över mitt liv. Det är en kärlekssång, från djup till djup, som rör och förvandlar mitt innersta.

Han sjunger om hans unika och villkorslösa kärlek för mig, och på det sett som hans ögon ser mig i all min ofullkomlighet. Han sjunger om den nåd han har gett mig, och på det sätt han älskar och är med mig. Orden han ger mig helar, upprätter och ger hopp, och det finns inte längre plats för fruktan eller oro i mitt liv, ingen rädsla för morgondagen och för det som ligger framför.

Jag kommer för att hämta dig

”Jag kommer för att hämta dig hem till mig, för att du ska vara där jag är. Du är köpt med mitt blod, och du tillhör mig. Du är min och jag är din. Du är skapat för mig, till mig, och för att vi ska ha gemenskap och vandra tillsammans i all evighet.

Låt blicken, din uppmärksamhet och ditt hjärta vara fäst på mig i den korta tid som är kvar. Låt inte den här världen stjäla din uppmärksamhet, och låt inget stjäla den första kärleken till mig. Med evig kärlek har jag älskat dig, och jag har fäst mitt namn vid dig. Du är kallad, utvald och förutbestämd till en evighet tillsammans med mig. Jag har en härlighet i beredskap för dig, långt större än du kan be eller tänka, och något som ingen människa tidigare någonsin har sett eller hört. En kort tid så kommer jag. Jag kommer ner för att hämta dig.”


Jesus kommer snart!

fredag 10 mars 2017

Jesus står vid dörren och det är snart tid till avgång


Den senaste tiden har jag mottagit flera vittnesbörd, som på olika sätt uttrycker samma sak. Genom drömmar eller visioner, får syskon budskap om flygplan, tåg eller skepp som står klara till avgång, och som när som helst kommer åka mot sin destination. 

Jag har samlat några av dessa vittensbörd i ett inlägg, för att dela något av det som Herren ger till dyrbara syskon i dag. Det är vittnesbörd, som är ett tecken på att Herren står vid dörren, och en uppmaning till Guds församling att vara redo och klara till avgång.

Tid att checka ut

Detta vittnesbörd kom nyligen från en syster i Herren:

”Jag har vid tidigare enstaka tillfällen upplevt Guds ledning, varningar, i drömmar. I går natt och denna natt har jag drömt samma dröm. Bägge nätter vaknade jag efter drömmen, somnade om och drömde samma sak igen. Jag nämnde drömmen för min man efter den första natten. Vi sa "Konstigt, vad handlade det där om". Nu, efter i natt och samma dröm sa jag till min man: "Kan det handla om att Jesus snart kommer tillbaka?".

Drömmen var: Jag och min familj är på resa på ett lägenhetshotell och får veta att vi måste checka ut. Jag blir stressad och måste packa men har svårt att hinna med. Jag packar saker, men går också omkring och måste prata om saker, så packandet går långsamt. Känslan i drömmen är tidspress och skuld för att vi glömt bort tiden vi skulle checka ut. Jag har haft underbara drömmar om Jesu återkomst när jag var ung, i samband med mitt dop för 30 år sedan. Denna dröm vet jag inte uttalat om den handlar om Jesu återkomst. Men jag tror det. En påminnelse.

En färja som ligger klar till avgång

Jag fick tillsänt ett personligt vittnesbörd från en broder, som delade en dröm han hade. Han skrev:

”I går natt fick jag en upplevelse: Vi hade varit på en resa och skulle åka hem igen. Vi kände av att det var bråttom. Vi måste packa det nödvändigaste för att båten skulle mycket snart komma. Jag fick se en grön färja, och vi hann bara plocka ihop lite saker i en necessär, tandborste, tandkräm och tvål samt någon salva, sedan fick vi skynda oss ned till färjan för den hade redan signalerat för avgång så det var hög tid. Resten av sakerna vi hade, hann vi ej få med oss. Vi hann precis på båten. Sedan när jag vaknade tittade på klockan hade den slagit 23:59”.

Skeppet står klar till avfärd

En syster i Herren har delat detta underbara och stärkande vittnesbörd:

”En stor vit båt med en rund kaptenshytt ovanpå är på väg till kaj. Kaptenen i stilig mörkblå klädsel ser glad ut när han lägger till. Vid kaj står en stor grupp människor, vitklädda och glatt förväntansfulla. En liten flicka i vit klänning och vitt hårband blåser såpbubblor. De har väntat och är helt redo att stiga på båten. Många viftar farväl med vita näsdukar efter avgång. Kaptenen tutar och vänder och styr båten mot soluppgången. Alla sjunger och det är stor glädje.
Jag ser nu att Jesus står vid rodret och plötsligt lyfter båten och är ett stort vitt flygplan som går uppåt, uppåt. En vit duva med en grön olivkvist i munnen flyger framför nosen på flygplanet. När vi är framme ser jag att det var en väldig hand, Guds hand som burit oss upp till sig. Handen sätter ner oss försiktigt och Jesus säger att Han skall föra oss inför tronen och Fadern.

Det är massor av vitklädda framför tronen och många änglar som svävar ovanför. En del spelar på blåsinstrument och några blåser i horn. Ett stort brus, som av vatten går ut från ljuset på tronen. Gud säger ' kom hit mina barn, välkomna hem. Allt det gamla är förbi, allting är nytt. Ni skall få nya namn, och jag skall ta upp er i min famn var och en och torka era tårar, ingen sorg skall finnas mer. Jag skall lösa er från jordens band och plåga. Ni skall få se mig som jag är och bli mig lika. Alla vitklädda låg på sina ansikten när de hörde Gud tala. Efter synen hörde jag ' detta skall ske i dessa dagar. Mina löften står fast. Se till att ni kommer med. Gör er redo! Lämna allt för mig'”

På startrampen och på väg att lätta

För ett par år sedan, hade jag själv en dröm som jag gärna vill dela med er. Jag upplevde i min dröm att jag körde i min bil, när vägen helt plötsligt förändrades. Den blev helt plötsligt till en jättebred väg med lysande lampor på bägge sidor.

Till min stora förvåning upptäckte jag att det var en flygplats, och vi körde nu på startrampen, där flygplanen åker innan de lättar. Det var inget gemensamt flygplan vi satt i, men det var i stället massa små bilar som körde på startrampen tillsammans med hög hastighet. Det var precis i det ögonblick, före det att man på samma sätt som flygplan lättar och flyger upp i luften. Därefter slutade drömmen och jag vaknade.

Avslutning

På samma sätt som Herren talar genom tydliga tecken, genom det som vi kan se runt om i världen, talar han på samma sätt genom syner, drömmar, och visioner om hans snara återkomst.  

Jag upplever det som att vi som Guds folk är mycket nära uppryckelsen och Jesu återkomst. Vi kör alla i var sin bil, men vi är på väg mot samma mål. Vi är bildligt talat inne på själva startbanan nu, och vi har börjat sätta upp hastigheten för att göra oss klara till att lätta. Vi väntar på det slutgiltiga ögonblicket då Herren kommer att rycka oss upp för att möta oss på himlens skyar. Den helige Ande vittnar och talar om en kort tid innan Jesus kommer tillbaka.


Jesus kommer snart!