måndag 30 november 2015

Vedermödans skördetid


Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.

När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid.

Den sista skörden

Upp 14: 14-16 – Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. På sitt huvud hade han en krona av guld, och i sin hand en skarp skära. Och en annan ängel kom ut från templet och ropade med stark röst till honom som satt på molnet: "Räck ut din skära och skörda, för skördetiden har kommit och jordens skörd är mogen." Han som satt på molnet lät då sin skära gå över jorden, och jorden skördades.
 
Ände- och skördetiden avslutas med den stora skörden, då Herren skär över jorden och jorden skördas. Det är en beskrivning av troende judar och hedningar som församlas inför Jesu tron i Jerusalem.

Det här är den sista insamlingen som sker innan vi går in i tusenårsriket.

Förstlingskärvan

3 Mos 23:10 - När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen.

3 Mos 23:14 - Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud.

Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen.

Tage Bergman skriver följande om denna förstlingsfrukt:

”Förstlingskärven är en bild på oss som förstfödda och friköpta, den är även en bild på uppryckandet. Vi rycks upp, och möter Jesus i skyn, och han för oss till sig i sin Faders hus [kammare] där han har berett rum åt oss (Joh. 14:2). Där är vi tills vreden [vedermödan] har gått över jorden. Det här är det första som händer i skördetiden [vedermödan], innan något annat skördas. Vedermödan kan inte börja innan det här har ägt rum.

Uppryckande före vedermödan

Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckelsen av församlingen som sker innan vedermödans början.

När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).

Dröm om skördetiden

Min lillebror Marcus Valfridsson hade för ett tag sedan två drömmar som jag har fått lov att dela, som bland annat talar om denna skördetid som ligger framför:

”Jag drömde att jag såg ryggen av en mäktig ängel. Jag frågade vad som hände? Han svarade att skördetiden är här. Sedan fick jag se ändetiden utspela sig som på en stor widescreens tv. Då kom Antikrist fram, och sedan vedermödan.

I en annan dröm var jag ute och gick. Sedan såg jag en massa människor på ett moln, och helt plötsligt var jag på ingång till himlen, men då vaknade jag.”

Ängeln som uppenbarade sig i Finland

Ett annat starkt vittnesbörd som vittnar om sädesfälten som vitnar till skörd är vittnesbördet om Marita Mäntyniemi som är på väg in sin bil mellan Virrat och Alavus i Finland. En ängel uppenbarar sig för henne och flera andra personer. På ängelns högra vinge står följande text: ”Sädesfälten vitnar”.


Jesus kommer Snart!


fredag 27 november 2015

Forskare slår alarm om ny resistent bakterieForskare slår alarm efter att ha hittat en ny oövervinnerlig bakterie i Kina, och varnar för att läget är riktigt allvarligt och kan ha stora konsekvenser för hela mänskligheten.

I dag är vi beroende av att kunna behandla infektioner och sjukdomar med antibiotika, som gör att människan kan dö av sjukdomar som vi i dag inte klassar som dödlig. Redan nu avlider cirka 25 000 personer i Europa varje år av att antibiotikan inte rår på sjukdomar och infektioner. 

Genet mcr-1

Det är ett särskilt gen i dessa bakterier med namnet mcr-1, som gör dem motståndsduktiga mot antibiotika. Forskare har upptäckt att dessa baktierier både finns hos människor och djur i södra Kina. Otto Cars, professor och grundare av React uttalar sig: -Det är ett mardrömsscenario. Det är riktigt, riktigt allvarligt. 

Att resistensen kommer att spridas från Kina råder det inget tvivel om, enligt Otto Cars. Det kan samtidigt vara något som dessutom kan gå snabbt. 

Den gulbleka hästen

Upp 6:7-8 - När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsens röst säga: "Kom! Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet föjde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. 

När Lammet bryter det fjärde sigillet, ropar och kallar det fjärde väsendet fram en gulblek häst, och den fjärde person som rider hästen är döden själv. 

Uppenbarelseboken visar oss att i den yttersta tiden kommer det finnas sjukdomar som människan inte kommer att rå på. Det kommer att vara en del av de straffdomar som Herren sänder genom sigill, basuner och vredesskålar över den här jorden. När det fjärde sigillet är över har det resulterat i att en fjärdedel av jordens befolkning har dött genom krig, hungersnöd och pest. 

Tidens tecken pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka. 

Källa:

söndag 22 november 2015

Världens ljus som lyser i mörkret


Ondskans växande spiral

Vi upplever i dag en muslims invasion i Europa, som bara ser ut till att tillta och accelerera med våldsam kraft. Något som vi har svårt att se den slutliga konsekvensen av.

Den grekiska försvarsministern Panos Kammenos var ute och varnade för att tillsammans med dessa tusentals flyktingar som flytt Mellanösterns fruktansvärda omständigheter, finns också ”extrema elementer”.

Översvämma Europa med Terrorister

I början på året var IS ute och hotade med att ”översvämma” Europa med tusentals terrorister, något som har blivit bekräftat av avhoppare från IS.
Planen var att gömma terrorister bland dessa hundratatusentals flyktingar som lätt skulle komma i land i det kaos som råder i det yttre Europa. 

Medelhavet har som Gaddafi uttryckte sig för en del år sedan ” blivit ett hav av kaos”. Det betyder att tillsammans med dessa rejäla flyktingar som just nu flyr krig, kaos och fattigdom, finns samtidigt människor med onda planer, och som har en helt annan agenda.

Ny våg av terrorism

Det finns direktiv och en klar agenda inom IS om att agera i Europa. IS har sovande celler i Europa som bara väntar på klartecken och order. Det kommer från vittnesbörd från avhoppare inom organisationen, som vittnar om varnande röster för att väcka dessa ”vulkaner” i väst.

Efter det sista dådet i Paris som kostade över 120 människor livet och där mer än 300 blev sårade, uttalade IS att detta var ”First of the storm”. Det betyder at vi står inför en ny tid med ännu större intensitet av terrorhandlingar runt om i Europa och världen.

Förberedelse inför det som ska komma

Det vi ser ta form, är inget annat än en bekräftelse på det som bibeln varnar för, och det vi ser ska komma i ändetiden.

Vid det andra sigillet, och omedelbart efter Antikrists framträdan kommer ryttaren på den röda hästen att bli förlöst. Det kommer att förlösa en våg av global terrorism, inbördeskrig och konflikter som kommer att resultera i många människors död. Jag är helt överbevisad om att extramistiska muslimska grupper är en del av detta. Det kan dessvärre också vara på det sättet, att det i framtiden kan komma andra och ännu mer extrema grupper än IS och det vi ser i dag.

USA är hotade

Skillnaden på IS tidigare terrordåd var att det hade politiska mål, men där vi nu och efter attacken i Paris, ser hur IS hotar och vänder sig mot civila mål oskyldiga människor.

IS har redan tidigare varit ute och hotat London med nya bombdåd, men också USA är mer hotat än någonsin. Åtta Syrier har precis tagits tillfånga vid den Mexikanska gränsen, med mål mot Texas. Det är bara en tidsfråga innan IS får terrorister över gränsen med mål att sprida död och våld. IS har precis gett ut en video där de hotar Washington, med samma attacker som vi precis har upplevt i Frankrike.

Hopp mitt i mörkret

Mitt i detta kompakta mörker så blåser en vind av hopp. Samma villkorslösa kärlek som blev utgjuten på korset, rör i dag vid tusentals av människors hjärtan.

Några av de största väckelser i dag sker i den muslimska världen, som är ett motdrag från Herren där vi ser detta mörker och ondska dra fram. Tusentals muslimer över hela Mellanöstern får uppleva Jesus på ett radikalt sätt, där Jesus uppenbarar sig för människor genom syner, drömmar och visioner. På de hårdaste och mörkaste platserna skiner världens ljus klarare än någonsin, och Herren står med utsträckta och sårmärkta händer, klar till att möta människor med sin frälsande nåd.

Jesu seger skakar andevärlden lika mycket i dag som för 2000 år sedan. Korsets kraft kommer att segra till slut, och Jesu som är ändetidens huvudperson kommer att lägga allt under sina fötter.
Be för att Herren ska fortsätta frälsa och förvandla dyrbara muslimer i denna sena tid.


Jesus kommer snart!

onsdag 18 november 2015

Stigande stöd från amerikanska kristna som stödjer homosexualitetNär Obama insattes som president, gjorde han något som tidigare presidenter inte tidigare har gjort. Han stödjer samkönade äktenskaper.
Det här är en hållning som inte bara har påverkat stora delar av befolkningen i USA, men också inom den kristna kyrkan. Nya undersökningar visar att även inom de kristna leden har det skett ett stort steg mot vänster, där man öppnar upp för accept av homosexualitet.

Flertal i USA för stöd för homoseksualitet
http://www.christianpost.com/news/most-christians-in-america-now-support-homosexuality-149078/

En omfattande studie som släppts av Pew Research Center, som analyserar olika frågor kring amerikanernas förhållande till tro, har precis präsenterat tal som visar att amerikanska kristna i allt högra grad stöder och accepterar homosexualitet.
Över 50 procent av katoliker, protestanter, ortodoxa kristna har svarat att homosexualitet ska accepteras av samhället. Av dessa tal representerar evangelikanska protestanter för hela 36 procent. Dessa tal är en stigning med cirka 10 procent i förhållande till 2007.

Homosexualitet i svensk lagstiftning

Homosexualitet blev legalt i Sverige i 1944, även om man helt fram till 1979 klassificerade homosexualitet som en form av psykisk störning. Sedan slutet av 1980-talet har svenska homosexuella gradvis fått allt större rättigheter. Registrerat partnerskap kom i 1995, rätten till samkönad adoption i 2003, och rätten att ingå samkönat äktenskap i 2009. 

Den 1 november 2009 blev det möjligt för homosexuella att få en kyrklig vigsel, och därmed få ”Guds välsignelse” över deras äktenskap. Ingen enskild präst har skyldighet att viga homosexuella par, men det krävs beslut i respektive kyrka eller samfund.
Synden ropar inför Herren

1 Mos 4:10 – Då sade han: ”Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken!

Redan från den första början av skapelsens stund, har synden stigit upp inför Herren. Efter det att Kabel hade dödat sin bror Abel, så ropade Abels blod inför Herren. Efter det så har syndafallets konsekvens fortsatt, och vi upplever i dag kulminationen av detta.

Vi lever i en värld som är på väg mot upplösning. Människan har utmanat och flyttat allt vad som finns av gränser och normer för vad som är tillåtet. Vi har förkastat det vi förr ansåg för heligt och normalt, och har i stället ersatt det med våra egna lustar och ambitioner. Det onda och fördärvade släkte vi ser på Noas och Lots tid är också kännetecknet för den generation som lever i dag. 
Profetia om avfall

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget, och tiden som skulle föregå innan detta. Predikanten Emanuel Minos mötte denna kvinna, och fick förmedla det budskap som Herren hade lagt på hennes hjärta. 

Här är ett utdrag från profetian, som väldigt tydligt och precist visar på tiden innan Jesu återkomst. En tid som beskriver ett samhälle i moralisk upplösning, perverterad synd, och ett avfall inom kristenheten:

"Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar. 
Tidens tecken och denna världs förfall visar på att Jesus kommer mycket snart!

lördag 14 november 2015

Ny Israelisk attack nära Damaskus
Situationen i Mellanöstern försätter att utveckla sig, där det profetiska ordet bokstavligt talat går i uppfyllelse inför våra ögon.

Jag har tidigare skrivit om Israel som närmar sig Damaskus, och som kan vara en del av den profetiska uppfyllelse vi kommer att se utifrån profetian i Jes 17, som talar om Damaskus totala förstörelse. Jag vill i den förbindelse uppmärksamma denna artikel i Jerusalem Post, som visar att Israel ännu en gång har attackerat och haft flygräder inne i Syrien, och nu nära Damaskus flygplats.

Israelisk attack

Det har varit flera attackar från Israels mot mål i Syrien. Cirka två veckor efter Israels sista attack, så utförde Israel ytterligare en attack. Den här gången med israeliska stridsflyg som attackerade en militär konvoj i Syrien nära flygplatsen i Damaskus.

Det är samtidigt den andra attacken sedan Ryssland inledde sin militära operation i området.


Jesus kommer snart!

torsdag 12 november 2015

Nasa varnar för pol-skifte med katastrofala följderNasa varnar för ett närstående pol-skifte, som kan ha katastrofala följder för mänskligheten på jorden. Enligt Nasa kan ett pol-skifte betyda att jordens magnetfält som hindrar solens farliga strålar att tränga igenom, skulle neutraliseras i mycket lång tid.

Ett skäl att man tror att ett pol-skifte är på gång, där nord blir till syd och syd blir till nord, är att jordens magnetfält visar vissa tecken på försvagning. De senaste 150 åren har fälten försvagats med ungefär 10-15 procent.

Hotande soltstormar

Jordens magnetfält skyddar oss bland annat från solstormar, och vår atmosfär från att ”blåsa bort”. Något som är tydligt för planeten Mars och dens atmosfär.

En solstorm är ett kraftigt utbrott från solen som just kan störa jordens magnetfält. Dessa störningar är stört i närheten av polerna, men kan också ge utslag som kan orsaka kollaps av elnät, radiokommunikation och strömavbrott. Något som alltså kan få stora konsekvenser för människorna och vårt samhälle.

Södra Sverige upplevde det samma här i november månad, då en solstorm orsakade kraftiga störningar i flygledningens radarsystem. Amerikanska myndigheter är igång just nu med en krigs och nödplan, för att ha en beredskapsplan inför det som kallas ”katstrofala solstormar”. Det är med andra ord något som forskarna ser och förväntar som ett stigande hot framåt.

Den fjärde vredesskålen
Upp 16: 8-9 - Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran

I vedermödans tid töms den fjärde vredesskålen ut över jorden. Den töms ut över solen, som i sin tur påverkar människorna på jorden. Solen blir glödhet och får på något sätt förmåga att bränna människorna med eld och hetta.
Det kan tyda på att vi kanske får uppleva ett pol-skifte, eller något som gör att solens magnet fält försvagas, och att solen blir en plåga för människorna på jorden.

Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart tillbaka!

fredag 6 november 2015

Herren säger: Jag kommer snart!


Den profetiska klockan ringer, och den är en del av det budskap som Anden i dag talar till sin församling.

När kyrkorna byggdes i sin tid, skulle just klockorna ha och vara en viktig funktion. Klockarna hjälpte människorna att hålla tiderna under dagen, den ringde för glädje och sorg, men den ringde också för att varna i krigstider och vid brand.

Den profetiska klockan

Herrens profetiska klocka ringer i dag, för att varna för den tid av vånda som ligger framför och för det kompakta mörker som är på väg in och över vår värld. Det är ett mörker som vi redan har sett ta form, och som håller på att utveckla sig till en orkan och ett andligt stormoväder.

Men Herrens klocka ringer också för att visa på den tid av glädje och förlossning som ligger framför Guds folk. Vi väntar på att Herren ska resa sig upp från sin himmelska tron, och vända blicken mot sitt folk. På klartecken från Fadern, kommer Herren att stiga ner från himlen, och rycka sin blodköpta skara till sig. 

Uppryckande och vedermöda

I inlägget ”2015 – Uppryckelsen och vedermödada, ställde jag frågan om just 2015 var året då vi kommer att få uppleva den enastående händelsen att Herren väljer att stiga ner från himlen, och kalla sitt folk hem till sig?

Det här året har varit enastående när vi talar om profetiska tidstecken, och jag tror att vi lever i den absolut avslutande tiden, där Herrens profetiska klocka snart slår tolv. Yttre tecken, och det inre vittnesbördet från den helige Ande talar om en kort tid innan Jesus kommer tillbaka.

1 Thess 5:2 - Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 

Ingen människa känner till den exakta tidspunkten då Jesus kommer tillbaka för att hämta sitt folk. Men samtidigt säger Paulus, att för oss som är troende ska den sista tiden inte komma som en överraskning eller som en tjuv om natten. 

Den vakande och väntande bruden ska alltså ha en förståelse och känna till tiden omkring Jesu återkomst och Herrens dag, som är den domstid som kommer över världen som avslutas med Jesu synliga återkomst.

Personligt vittnesbörd

För ett tag sedan fick jag en hälsning från Hillevi Sandberg, en syster i Herren från Ydre, där hon delade ett underbart vittnesbörd om hur Herren helt konkret talade till henne om sin tillkommelse:
”Den 19 september 2013 vaknade jag till orden: Tiden är inne för Lammets bröllop och Hans brud har gjort sig redo! En ljuvlighet fyllde hela min varelse. Strax tonade ljuvligheten bort. Jag såg en äng men inga människor och jag ställde frågan: Är verkligen Hans brud redo?

Ja, det har nu gått två år, men det betyder att vi är ännu närmre. Jag var så tagen, så jag lovade Herren, att om jag levde till söndagen skulle jag nämna det när jag predikade. Har nämnt det på samtliga ställen där jag varit, men känner att jag gärna berättar detta för dig också!”

Tack Hillevi för att du delar detta trosstyrkande vittnesbörd om Herrens snara återkomst med oss.

Jesu sista ord

Upp 22:20 – Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!

Jesu allra sista ord till sitt folk, hittar vi i kapitel 22 i uppenbarelseboken. Hela kapitlet är genomsyrat av Herrens återkomst, och hela tre gånger proklamerar Herren och bekräftar sitt löfte om att han snart kommer tillbaka. Bruden gensvarar på detta löfte, och säger ”Kom”.
”Kom snart tillbaka, så vi kan se dig som du är i all din härlighet. Kom snart tillbaka så vi kan vara tillsammans för evigt. Kom snart tillbaka till din vakande och väntande brud. Kom, Herre Jesus!
Herren önskar att vi ska leva i en ständig förväntan på sin återkomst, och att den dagen när då han väljer att kalla sitt folk hem till sig. Jag vill avsluta med att upprepa Herrens dyrbara ord som han gav till vår syster Hillevi:
”Tiden är inne för Lammets bröllop och Hans brud har gjort sig redo!
Jesus kommer snart!

söndag 1 november 2015

Lugnet före stormen - Av Rune JohanssonTa gärna del av detta mycket intressanta inlägg av Rune, som normalt skriver på Ohlins hemsida. Han delar tankar om det som sker på det ekonomiska området just nu, och kommenterar den ”uteblivna krasch” som många förväntade skulle ske här under hösten. Rune skriver:

”Under september eller inledningen av oktober skulle allt ske, räntorna skulle stiga, börserna skulle krascha och en allmän ekonomisk turbulens skulle inledas. Många varnade för detta, allt ifrån professionella ekonomer till kristna väktare. Med facit i hand kan vi alla konstatera att inget av detta skedde. Undantaget var ett markant fall på främst den kinesiska börsen, vilken sedan återhämtat mycket av tappet.”

Lugnet för stormen

Efter det så genomgår Rune den globala ekonomin, där han presenterar fakta och visar på världsekonomins egentliga tillstånd. Den ger en skrämmande bild, som talar sitt tydliga språk, där allt talar för att det vi upplever nu är ”lugnet före stormen”. Rune skriver:

”Tyvärr kommer inte denna bedrägliga period av lugn att vara någon längre tid och många känner säker innerst inne att världen befinner sig på kollisionskurs med den riktning som skall generera sunda och hållbara finansiella system”

Jesus kommer snart