söndag 28 februari 2021

En röst som ropar i öknen!”I GT var det en vanlig sed att man tog bort stenarna från vägen, så det blev lätt och överkomligt för konungen att komma fram. När Johannes vände sig till Israels folk, så var det en besökelsestid för folket - en nådatid för omvändelse och välsignelse.”

Rykten om krig

Det har varit två nyheter på det senaste som har fångat min uppmärksamhet. Den första handlar om den spända relationen mellan Kina och Indien - de två länder i världen med störst befolkningsmängd.

I 1962 upplevde vi det kinesiska-indiska kriget, där länderna stred om gränsen. När Indien gjorde kärnvapenprovsprängningar på 1990-talet, så upprustade man med Kina i tankarna. Kina har gjort anspråk på landområden i nordöstra Indien, och konflikten mellan dessa länder har aldrig lösts.

I 2020 hade länderna konfrontationer vid gränsen, med det dödligaste på 45 år. Här efteråt har det visats sig, att under den konfrontation vi upplevde förra året, var dessa länder nära ett fulltaligt krig. Det är två länder, som båda är rustade till tänderna och kärnvapenmakter.

Ändetidens pest och virusutbrott

I förra inlägget undrade jag mig över den gula hästen i uppenbarelseboken, som är orsak till att en fjärdedel av människan på jorden dör, bland annat genom pest eller virusutbrott. Vi har sett hur snabbt Covid-19 har möjlighet för att sprida sig, och vi förstår hur stor skada den kan orsaka om det skulle vara av mer aggressiv art. När jag läste denne artikel så gav det mig en större förståelse för, att det scenario vi läser om i uppenbarelseboken, varken är omöjligt eller långt borta.  

Det är forskare som varnar för ett nytt upptäckt virus, också kallat ”Nipahvirus”, som kan vara nästa pandemi och ”The Big One”. När man läser om den låter den ganska allvarlig. Viruset är 75 gånger mer dödlig än Covid-19 och medverkar till att hjärnan svullnar upp. Utbrott i södra och sydöstra Asien visar att viruset är extremt dödligt, med en dödlighet på mellan 40 och 75 procent. Det finns ännu inget vaccin mot detta virus.

Avslutning

Johannes betyder ”Gud har förbarmat sig” eller ”Gud är nådig”. Johannes var omtalad i det profetiska ordet som den som skulle gå framför Herren, för att ”bana en väg för Herren och göra stigarna raka” (Matt 3:3).

I GT var det en vanlig sed att man tog bort stenarna från vägen, så det blev lätt och överkomligt för konungen att komma fram. När Johannes vände sig till Israels folk, så var det en besökelsestid för folket - en nådatid för omvändelse och välsignelse. Johannes banade vägen för Messias genom att ta bort dom andliga stenarna i Israel, så när Messias kom, var folket klara till att ta emot honom och hans rike. Jesaja ger en bild av det här och proklamerar, att ”varje dal ska höjas och varje berg ska sänkas, ojämn mark ska jämnas och kuperat land bli slät mark” (Jes 40:4) 

Johannes var en profetisk röst, och hans tjänst var tätt knuten till Messias framträdande. Han blev kallad ”glädjens budbärarinna”, och skulle peka på Herren och säga ”Se, er Gud!”, till folket (Jes 40:9).

En nådatid

I dag upplever vi ännu en nåda och besökelsestid, för den här världen. På samma sätt som när Jesus skulle träda fram för första gången på jorden, så upplever vi en nåd och besökelsestid, här vid hans andra återkomst.

Ett särskilt kall går ut i denna tid, och Herren gör oss uppmärksamma på att ta emot detta nådens förlösande evangelium, så länge det är tid kvar. Det är samtidigt en uppmaning till att göra oss klara till Herrens snara återkomst, då Herren återigen kommer att ”träda fram”. Församlingens är glädjens budbärarinna, den profetiska rösten, och vi uppmanar folket att ”Se och försonas med Herren", som står med utsträckta händer, för att frälsa, befria och hela, varje sargande och törstande själ.

 

Jesus kommer snart!

 

söndag 21 februari 2021

Vi är maranatafolket som ropar –”Kom”

 


Sverige arbetar på samma sätt som omvärlden på högtryck för att inför ett vaccin- och coronapass. Enligt samma föreskrift som vilddjurets märke, kommer det att finnas restriktioner för dem som inte vill eller kan framvisa ett vaccinationsintyg. Utan det, kommer det inte att vara möjligt att utföra vissa aktiviteter som restaurangbesök, konserter, idrottsevenemang och utlandsresor. Nästa steg kan vara samma krav på arbetsplatser och matbutiker. Det är här är helt enkelt en kuslig generalrepetition inför det som kommer att bli verklighet inom en snar framtid. Just nu vänjer man människan till att acceptera ett globalt och erkänt redskap, som ska skapa säkerhet, trygghet, struktur och ordning i samhället. Lagar ändras och tillpassas, och man går till och med så långt, att vissa länder planerar att registrera dem som inte väljer att bli vaccinerade.

Nästa steg som jag ser det, kommer ett scenario som inte känns långt borta. Ett system som är kopplat till en global agenda. Längst fram kommer det att stå två personer med uppgift att implementera detta sataniska system för hela världen – vilddjurets märke, antikrist och den falske profeten. Priset blir högt, för här kommer man att få betala med sitt liv om man inte accepterar och tar emot.

USA:s kongress vill veta besked om UFO

Det är USA:s Congress som går ut och ställer krav om upplysningar angående UFO-aktivitet. USA:s efterrättningstjänst har ett halvt år att informera och berätta om UFO hotar USA:s nationella säkerhet. Man ser med andra ord ett möjligt hot från dessa konkreta händelser som har ägt rum under senaste åren. 

UFO kan vara en del av ändetidens stora bedrag. Jag tror inte att det är en tillfällighet att dessa UFO eller onda andar, får allt mer uppmärksamhet i media. Jag tror att under vedermödans tid, kommer hela den andliga dimensionen och därmed också onda andemakter, vara långt mer påtaglig än den är i dag. Sedan slutet av 40-talet har vi haft ett stigande intresse av UFO, som också har präglat och påverkat tv och filmindustrin.

De fallna änglarna får sin dom

Jes 24: 21-22 – På den dagen (vid Jesu återkomst) skall HERREN straffa höjdens här (fallna änglar) uppe i höjden (himlarymden) och jordens kungar nere på jorden. De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid (1000 år efter Jesu återkomst) når straffet dem.  

Samtidigt med alla de orättfärdiga människor som levt genom alla tidsåldrar, kommer de fallna änglarna också att få sin dom efter 1000 års rikets slut. Vid sin synliga återkomst till den här jorden, kommer Herren att besegra Satan och hans demoner. Tillsammans med Satan kommer dom att låsas inne i avgrunden, för att hållas fångna där till slutet av 1000 års riket. Därefter blir Satan och hans medhjälpare utsläppta för en kort tid innan de blir dömda av Herren, och förvisade till den plats som är skapad för dem. UFO är fallna änglar och andemakter som bedrar människorna i den yttersta tiden.

Avslutning

På 70-talet sjöng Maranatarörelsen en vers – ”Maranatafolket lyckliga är vi, hånade dock saliga, för Gud har satt oss fri”.

Vi är vår tids maranatafolk, och vi är den generation som ropar –”Kom”. Sjuka och suckande, längtande efter vår frälsare och vårt himmelska hem. Vi har brutit och sagt farväl till den här världen, på pilgrimsresa och på väg. Vi kan aldrig vända tillbaka dit vi kom ifrån, och vi kan aldrig bli dom samma igen. Efter vårt möte med honom, som såg oss när ingen annan såg oss, älskade oss när ingen annan älskade oss, och rörde vid oss när ingen annan ville kännas vid oss, så finns det ingen återvändo eller annat alternativ.

Jesus klev in i våra liv, förvandlade oss in ifrån och ut, med en kärlek så helig och ren. Är det möjligt att bli sjuk av kärlek, och kan ens hjärta ta skada när man älskar någon så högt, att man helst vill bryta upp för att vara tillsammans med honom. Allt annat mister sin betydning och all personlig vinning faller till marken som torra, döda löv. Allt vad som heter egen förtjänst, upphöjande eller beröm i den här världen, är helt obetydligt och utan relevans. Det enda som betyder något är Honom, hans kärlek, hans nåd och hans förbarmande.

Jag vill krypa tätt intill honom och förbli där. Jag vill fortsätta att vara nära honom, för jag är rädd för att förlora rösten i mitt liv – den kärleksfulla, stilla rösten som uppmuntrar, styrker och fortsätter att älska mig helt betingelseslöst. Jag gör mitt bästa för att vara närvarande bland människor, på jobbet och där jag befinner mig i min vardag, men tankarna, blicken och hoppet kretsar ständigt runt honom, hans löften och vårt kommande hopp.

Maranataropet har blivit så starkt i mitt hjärta. Genom året har det vuxit till i kraft, och i takt med att meningslösheten i den här världen har stigit, har ropet på samma gång tilltagit i ett stigande crescendo.

Du utsåg mig från tidernas begynnelse, du danade mig i min moders liv, du kallade mig och älskade mig långt innan jag blev till. Utvald, helig och älskad, ständigt med din hand på mitt liv. Din starka, mäktiga rättfärdiga hand – alltid där för att leda mig, bevara mig och klar till att torka varje tår på min kind.

Jag är trängd men inte utan en utväg, jag är rådvill men inte rådlös, jag är förföljd men aldrig övergiven, nedslagen men inte utslagen (2 Kor 4:8)

Maranatha

 

Mikael

 

Källa:

https://www.military.com/daily-news/2021/01/04/pentagon-has-6-months-disclose-what-it-knows-about-ufos.html

 

söndag 14 februari 2021

Människosonens tecken ska synas på himlen

 


Gud gav uppenbarelsen om ändetiden till sin Son, så den ägs och tillhör honom. Sonen förmedlade sin uppenbarelse genom att sända en ängel till Johannes, för att vittna om det som Herren har bestämt. När vi ser efter tecken som pekar på Jesu återkomst, gör vi det genom att akta på det profetiska ordet, som är historia som är nedskriven före det att det sker, för att vi ska tro på det, både före och efter det att det får sin fullbordan.

Iran är nära att utveckla kärnvapen

USA:s utrikesminister, Anthony Blinken, uttalar sig om att Iran är bara veckor från tillräckligt mycket uranmaterial för att utveckla kärnvapen. Det skulle vara ett resultat om Iran fortsätter att höja begränsningarna av sin uranproduktion. Det var den 2 januari i år att Iran meddelade att man återupptog produktionen av uran till 20 %, som är långt över gränsen på 3,67 % som var avtalen 2015. Anthony Blinken uttalar sig om att ”USA måste omedelbart agera för att stoppa Irans kärnvapen”.

Frågan är vem som kommer att handla och agera först? Kommer vi uppleva en amerikansk attack, eller kommer Israel i förköpet? Eller blir det Iran som kommer agera då dom känner sig hotade, där ingen ska förstöra deras mål om kärnvapen?     

Nya epidemier hotar

Corona är långt ifrån över, men redan nu, så höjs bekymrade röster över nya och mer förfärliga virus som uppstår på flera platser. Bland annat i Tanzania sprids nu ett virus som är väldigt aggressivt.  En sjukdom som bland annat får patienter till att kräkas blod och dör inom några timmar. I Kongo har man upptäckt nya fall av den smittsamma blödarsjukdomen Ebola.

När jag tidigare har tagit del av uppenbarelseboken i kap 6, där den gula hästen är orsak till att en fjärdedel av jorden dör (cirka 2 miljarder), genom krig, svält och pest (virus), har jag ofta tänkt över vilket typ av virus som kan varat med till att orsaka så stor skada? I dag är det inte ett overkligt scenario. Om man tar utgångspunkt i Corona och ser hur snabbt ett virus kan spridas globalt, förstår man hur stor skada ett mer aggressivt virus skulle orsaka.

Ryssland, Kina och Iran

På samma sätt som i december 2019, kommer Ryssland, Kina och Iran inledde i fredags en stor gemensam flottövning i Indiska oceanen. Övningen sker nära Persiska viken, där det har varit spänningar mellan USA och Saudiarabien på ena sidan och Iran på andra. Det är den första militära marinövningen med dessa tre länder någonsin.

Alla dessa tre länder har på något sätt spänningar med USA, Israel och västvärlden att göra. Att dessa tre länder håller ihop kan bli avgörande i ett kommande världskrig. Jesus sa att det skulle bli rykten om krig. Dessa rykten kommer inom tid att bli utbytt mot ett verkligt scenario där vi kommer att uppleva förödande krig runt om på jorden.

Avslutning

Matt 24: 30-31 - Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 

När Jesus kommer synligt tillbaka till jorden, så kommer himlen att vittna om denna händelse, och ”människosonens tecken” kommer att bli synas på himlen – ett tecken som vi inte helt precis vet hur det kommer att se ut? Den 11 februari var himlens stjärnor placerade på det sättet, att dom bildade ett kors på himlavalvet. Det leder tankarna till just människosonens tecken, där jag funderar på om vi på samma sätt kommer att uppleva ett himmelskt tecken i himlen, som vittnar om själva uppryckandet av Herrens barn?

Låt oss lyfta våra huvuden, för vi är nära Jesu återkomst och vi är på väg att vinna det som är målet för vår tro, våra själars frälsning!

Jesus kommer snart!

 

 

 

Källa:

https://www.thesun.co.uk/news/13981708/tanzania-vomit-blood-mystery-illness/

https://www.africanews.com/2021/02/08/congo-faces-new-ebola-outbreak-months-after-overcoming-one/

https://www.arabnews.com/node/1795291/middle-east

 

 

 

söndag 7 februari 2021

Dom över Sverige, Rysk invasion och Uppryckandet – Del 2

 


Kära Vänner,

I 2014 hittade jag en väldigt intressant artikel på Christer Åbergs hemsida, och skrev sedan ett inlägg utifrån det:

http://denytterstatiden.blogspot.com/2014/10/dom-over-sverige-rysk-invasion-och.html

Överskriften var ”Dom över Sverige, Rysk invasion och Uppryckandet”. Inlägget tar utgångspunkt i Birger Cleassons profetia från 1950 som handlar om en kommande invasion av Sverige. I slutet av den ryska invasionen blir det helt svart över hela landet, och Birger hör en röst ropa: - ”Mörker faller över hela världen”. Efter det ser han en ljusstrimma ovanför allt mörker, och ur mörkret ser han en stor skara vitklädda gestalter rycks upp mot ljusstrimman.

Birger ser med andra ord uppryckandet som sker i förbindelse med denna oväntade attack och invasion från rysk sida.  

Svenska regeringen varnar

Grunden till att jag blev påmind om denna profetia var dels genom en syster som delade ett personligt vittnesbörd i ett tidigare inlägg, dels svenska regeringen som ännu en gång går ut och varnar för ett potentiellt krigs scenario mot just Ryssland. Det är Peter Hultqvist, den svenska försvarsministern, som varnar och beskriver en framtidsbild som inte ligger långt borta från Birgers profetia:

Han beskriver hur ett anfall skulle "föregå mot nyckelpersoner i Sverige och attacker som slår ut viktiga civila och militära anläggningar”. Peter fortsätter med att säga att ”vi inte ska bli rädda eller uppjagade, men det är ett sätt att beskriva vad det i realiteten handlar om”.

Birger Cleassons profetia talar om ett plötsligt anfall och ett oförberett Sverige. Vi vet att Ryssland kan agera plötsligt, och vi vet att Sverige är ganska oförberett för en sådan attack och skulle ha svårt att stå emot Rysslands enorma vapenmakt.

Källa: https://www.dn.se/sverige/sa-kan-ett-krig-mot-sverige-borja/


En varnande basun

Erica en syster delade följande upplevelse och vittnesbörd, som kan vara en varning inför den tid som ligger framför oss. Erica skriver:

”Basunstötar i natt mellan 02.50-03.00. Det höll på ovanligt länge så jag trodde ett uppryckande var på gång, men inget hände. Frågade Herren och det var som Han sa "en varning". Varning för vad? Lät olycksbådande alltihop. Vad som än händer har vi vår trygghet i Jesus! Tänkte bara dela med mig för har grunnat hela morgonen på vad som kan vara på gång. Guds frid och välsignelse till er alla!

Avslutning

Som jag tidigare har skrivit som svar till Erica, kan dessa varnande basunljud både vara en varsling och ett förebådande om vårt kommande uppryckande och hemfärd, men det kan också vara en varningssignal från Herren som pekar på att ett mörker kan vara på väg in över vårt land. Är denna varning knuten till just Birger Cleassons profetia, och kommer vi att få uppleva denna förfärliga händelse som till sist avslutas med uppryckandet och Jesu dyrbara återkomst? Tiden får utvisa, men vi lever i profetiska tider där Guds tilltal och profetiska ord ska prövas, men som också snart kan få sitt uppfyllande.

 

Jesus kommer snart!

tisdag 2 februari 2021

Nytt inlägg på ”Jesus kommer snart” - Tusenårsriket och det kommande Gudsriket på jorden.

 


Det är inte så ofta jag får möjlighet att skriva ett lite längre inlägg på hemsidan ”Jesus kommer snart”. Men ganska länge har jag haft en önska om att skriva ett inlägg gentemot tusenårsriket, eller det messianska riket som det också kallas.

Det är många frågor som reser sig om denna särskilda tidsperiod här på jorden. Vad är egentligen tusenårsriket, och vad är syftet med det? På vilket sätt är denna tidsålder knutet till församlingen, och har vi en uppgift där? Vilka frälsningsgrupper kommer att vara representerade och på vilket sätt kommer människan på nytt uppfylla jorden?

Om ni har tid och lust, är ni välkomna till att läsa och ta del av inlägget här:

http://jesus-kommer-snart.blogspot.com/2021/02/tusenarsriket-det-messianska-gudsriket.html

Guds rika välsignelse

Mikael