fredag 25 mars 2022

Står vi inför en närstående iransk attack mot Israel

 


När överskriften antyder att Iran hotar Israel, så är det egentligen inget nytt i just det. I lång tid har Iran varit Israels fiende nummer ett, men till skillnad från tidigare är att efter kriget i Ukraina, har Iran blivit modigare och medvetet sökt en konfrontation med Israel. Man kan fråga sig om det är något Iran gör för att de känner sig säkra på Rysslands eller andra allierades stöd? Och ger det nuvarande dagsläget en möjlighet för Iran att konfrontera Israel i en direkt militär attack?

Iran bygger nya underjordiska kärnkraftsanläggningar

Jag har tidigare delat nyheten från tidningen ”The Jerusalem Post”, som ifrågasätter varför ingen reagerar på att Iran ska gräva nya kärnkraftsanläggningar? Dessa skulle i så fall byggas djupt under ett massivt berg, som gör att det skulle vara extremt svårt för IDF (Israels försvarsmakt) att bomba. När Iran bygger bombsäkra kärnkraftsanläggningar under jorden, kan det betyda att Iran helt ostört kan öka antalet av avancerade centrifuger från ett par hundra till flera tusentals, för att producera kärnvapen.

Enligt nya uppgifter har Iran nu tillräckligt mycket med uran för att bygga två kärnvapenbomber på bara fyra veckor! Uppgifterna avslöjar också att det iranska kärnvapenprogrammet är mer avancerat än vad som tidigare rapporterats. Israel ger uttryck för att ”vi har ett enormt problem”.

 

Iran bombar amerikanskt konsulat

Iran hävdade för nyligen, att de har skickat missiler och bombat ett amerikanskt konsultat i Irak, som uppenbart också var ett israeliskt underrättelsehögkvarter för Mossad. Skulle Iran välja attackerar Israel på något sätt, skulle det medverka till att Israel blir tvungna att svara igen. Det skulle i sin tur betyda, att Ryssland, som försvarar Iran, på samma sätt vänder sig mot Israel i en militär konfrontation.

 

Den oheliga alliansen

Amerikanska experter går samtidigt ut och varnar för att ”den oheliga alliansen” som är Iran, Nordkorea och Kina, utnyttjar och drar fördel av situationen. Medans världen tittar åt ett annat håll, så är Iran i full gång med att utveckla kärnvapen. Nordkorea utvecklar i snabb takt större och mycket kraftigare missiler än man tidigare har haft, och Kina fortsätter att närma sig en militär konfrontation med Taiwan.

 

En kommande katastrof

Jer 49: 34–36 - Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Juda kung Sidkias regering. Han sade: Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit de fördrivna från Elam inte ska komma.

I Jeremia kap 49 profeterar Herren om Elam, som är det nuvarande Iran. I sin bok, ”Nuclear Showdown in Iran, The Ancient Prophecy of Elam”, sammanfattar Bill Salus följande när det gäller Jeremia kap 49:

 

”Jeremia 49:34–36 förutsäger en kommande katastrof till den västra centrala delen av Iran, där Elams forntida territorium fanns. Omfattningen av denna tragedi kommer att skapa en massiv världsomspännande spridning av den drabbade befolkningen. Det kan visa sig vara en humanitär kris av episka proportioner.”

 

Avslutning


På en tidpunkt kommer Herren att bryta Irans inflytande, men till dess kommer de aktivt att försöka utrota det judiska folket och ha en central roll i ändetidens skeende. Jesu ord i Luk 21 om tecknen på hans återkomst, kan inte bli mer påtagligt än det är i dag. Herren profeterade att ”folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Den här världen kommer uppleva stora jordbävningar och svält och pest (virus), på den ena platsen efter den andra. Det kommer uppleva skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. Vi kommer samtidigt höra rykten och bekymringar om (världs)krig.”

 

Herrens uppmaning till sina barn, när vi upplever dessa tecken är att ”räta på er och lyft era huvuden”. Mitt huvud är lyft, och jag väntar! Mina ögon är rättade uppåt och jag spanar. Jag ser efter tecken i himlen, om det är något som antyder, att molnen är på väg att skingras för att ge plats till konungarnas konung. Jag ser efter mörker som ska täcka solen, och efter blod som ska omsluta månen. Dessa två som enstämmigt vittnar om Herrens fruktansvärda och avgörande dag. Dessa begivenheter som snart kommer bli en verkligen. Det första är vår underbara och saliga uppryckande, vårt slutliga församlande till Herren. Det andra är det obeskrivliga mörker, en satanisk närvaro och en värld i avsaknad av Herrens frid. Det som återstår är en oerhörd och ofattbar dom.

 

Jesus kommer snart!

 

fredag 18 mars 2022

Profetia: Kina och Ryssland i gemensam blixtattack mot USA

 


Många undrar sig hur Kina står och förhåller sig till Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt pekar utombibliska profetior på, att just Kina kan vara med Ryssland vid ett blixtkrig mot USA.

Kina och Rysslands vänskapsavtal

I 2001 ingick Kina och Ryssland det så kallade ”vänskapsavtalet”. Det betyder att parterna lovar att inte utöva våld eller hota varandra samt att inte rikta kärnvapen mot varandra. Närmandet började på allvar i 2014 då Ryssland började utsättas för sanktioner från västländerna. Men det är inte bara ekonomiskt samarbete mellan Kina och Ryssland, men också när det gäller utvecklingen av nya vapensystem. Putin och Xi Jingping är också eniga i att Ryssland och Kina ska motverka ”obalanser” i världen samt ”upprätta en ny världsordning”. Kina och Ryssland har också haft militära samövningar. I 2017 deltog bland annat kinesiska stridsfartyg för första gången i en samövning i Östersjön med den ryska flottan. Under OS i Peking här i år, möttes dessa två ledare för att förnya och proklamera ”deras samarbete utan gränser”.

Detta samarbete ”utan gränser” kan visa sig ha avgörande betydelse när det gäller ändetidens utveckling.

Kungarna från Öst

Upp 9:13-16 – Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: »Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.» Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de voro så många

Upp 16:12 - Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

När vi i dag upplever ökade spänningar mellan Kina och USA, så är det vi upplever ett förstadium till uppfyllande av bibliska profetior.

Östfolkets ursprung

Jes 49:12 – Se, där komma de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väster, somliga ock från sinéernas land.

I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk arme på 200 miljoner man kommer resa sig. En arme som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel.

Uppenbarelseboken refererar till denna arme som ”Kungarna från öst”. Den grekiska grundtexten av denna benämning, kan också översättas till ”soluppgångens söner”.

Floden Eufrat var det naturliga skiljet för Israel när man talade om folket eller riket i öst. Som troende vi vet vi, att varje människa har sitt ursprung och sitt komma från Sem, Ham eller Japeth. Men varifrån har det orientaliska folket sin avstamning?

Genesis 10:17 nämner en grupp som kallas Sinéerna eller Siniter, som härstammade från Ham genom Kanaan. Jesaja 49:12 talar om Sinim, eller sinéernas land (samma hebreiska rot), ett folk som enligt Strongs överensstämmelse var bebodda i änden av den dåvarande kända världen. (Strongs kommentar på Sinim tyder på att det förmodligen hänvisar till kinesiska.) Det är den hänvisning vi har att gå efter, till dess att Uppenbarelseboken nämner dessa kungar i öst och deras profetiska roll i ändetiden.

Asiens Harmagedon arme

Shangai Cooperation är en militär allians som blev grundlagd 1996 av Kina, Ryssland och Kasakhstan. De två sista länderna som blev medlemmar är Pakistan och Indien som båda är kärnvapenländer.

Utan att jag har kunnat bekräfta uppgiften, så finns dom som påstår, att SCO har en arme på sammanlagt 200 miljoner soldater. Det kan i så fall vara den arme som bibeln omtalar som kungarna i öst.

När texten nämner denna arme, så är det kungar i flertal. Jag har svårt att tro, att det endast kommer vara Kina som kommer att stapla denna arme på benen, men att det i stället kommer att vara en bred koalition av asiatiska och muslimska länder, öst för Israel, som drar mot det judiska folket.

Globala kärnvapenkrig

På sin väg mot Israel, kommer denna jätte arme att orsaka död för en tredjedel av jordens befolkning.

När Johannes beskriver dessa krig som han ser, beskrivs och kännetecknas de med eld, rök och svavel och kan inte vara annat än globala kärnvapenkrig som här beskrivs. Resultatet är förödande och kommer att resultera i att en tredjedel av jordens alla människor kommer att dö. En värld som i förvägen har förlorat en fjärdedel genom de domslut som tidigare har gått ut. (Upp 6:8)

Profetia om kinesisk och rysk attack mot USA

Amos 3:7 – För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Henry Gruver, en Herrens tjänare, som gick hem till Herren i 2019, fick en vision av Herren i 1986. I den så ser han en gemensam rysk och kinesisk blixtattack mot USA, där kärnvapen blir använda. Man kan ta del av hela visionen här.

Henry fick bland annat se en invasion av Amerika, och dess totala förstörelse av ryssarna och kineserna. Han såg Ryssland kom från sjöss och från luften i norr, för att förstöra USA med nervgas och kärnvapen. Ryssarna kommer stjäla material och kommer sedan att förstöra USA efter ödeläggelsen. Dödssiffran kommer att nå 120 miljoner människor eller 60 % av befolkningen. I Astoria (nord västra USA) så han en kinesisk invasionsstyrka från sjöss som invaderade landet. När kineserna gick i land i Amerika, sköts och dödades omedelbart alla civila de såg. I synen svarade USA igen med gamla vintage-flygplan. Något som representerar Amerikas svaghet i deras nationella försvar.

Något intressant är att i synen var det Prins Charles som gav omvärlden nyheten om attacken på USA. I dag är han 73 år gammal och är fortfarande i liv och aktiv.

Jesus kommer snart!

fredag 11 mars 2022

Pekar uppryckandet på 2022 – Del 3 – Sista varningen innan vedermödan

 


Det här är del 3 i den serie av inlägg, som pekar på att 2022 kan visa sig att vara något helt särskilt. Det är väldigt många saker som sammanfaller, som gör det mycket intressant.

Den 70:e och sista årsveckan

Vi lever i ett Shmita-år som avslutas här i höst, där vi sedan går in i en ny årsvecka, som mycket väl kan vara vedermödan och den sista av Daniels 70 årsveckor. Om sju år, efter den sista årsveckan, har vi nått 6000 år efter människans skapelse, som i så fall skulle betyda att vi är klara till att gå in i det sjunde årtusende, som är det messianska riket. I följa Torah calendar, så är det samtidigt ett jubelår som inträffar vart 50:e år. Detta jubelår skulle i så fall bekräfta tusenårsrikets början år 2029. 

Men genom historien har vi också sett hur himlen vittnar om viktiga profetiska händelser, på samma sätt som den gjorde vid Jesu födsel och vid Herrens död och uppståndelse. Vi ser samma scenario här i juni, då himlakonstellationerna vittnar om liknande profetiska händelser.

Vedermödans tecken

Men vi har ett ytterligare och väldigt intressant tecken som visar sig på himlen den 16. Maj 2022. Vi kommer att uppleva en blodmåne, som också är en supermåne och en total månförmörkelse. Den är synlig i USA, Sydamerika, Europa, Afrika och delar av Asien. Månens placering på himlen kan peka på att det här kan vara en sista varning från Herren, som pekar på vedermödans början här i höst.

Den elfte och tolfte Shmita-veckan


Jag tror att Shmita år och sjuårscyklar, på ett särskilt sätt är förbundet med Israel. Om man tar antal årsveckor (Shmita-veckor) efter det att Israel blev en nation i 1948, så betyder det att just nu är vi inne i avslutningen av den tionde Shmitaveckan. Talet 10 står på samma sätt som talet sju, för något som är fullkomligt och perfekt. Nästa årsvecka som börjar här i höst, är i så fall den elfte Shmita-veckan efter Israels födelse. Talet elva står för "dom", "kaos" och "oordning", som är en perfekt beskrivning av vedermödan. År 2029 går vi sedan in i den tolfte årsveckan, som då skulle vara tusenårsrikets början. Även det här är intressant, då talet tolv betyder "auktoritet" och ett "perfekt styrelsessätt". 

Är det här en tillfällighet, eller något som pekar på att det kommer till att ske något fullkomligt under just den här Shmita-veckan, och att den nästa representerat en tid av domslut och kaos?

Antikrists framträdande

Om man tar datumet den 15/6/2022 och lägger ihop dessa, så får man talen 6+6+6, som är en bild på Satan och vilddjurets tal.

Något annat intressant är att vi har haft många sol och månförmörkelser de senaste åren, och särskilt efter den Tetrad av blodmånar vi upplevde 2014/2015. Man placeringen på himlen av de sju sista, vittnar och pekar framåt mot Antikrists framträdande här i höst.

Den 26 december 2019, vid den första av de sista sju mån- och solförmörkelser, befann sig solen i stjärnbilden Skytten, som här är en bild på antikrist, ryttaren på den vita hästen. Vid två av de nästa sex förmörkelser befann sig månen precis framför hornen på konstellationen Oxen, som representerar Kristus som dömer. De tre andra förmörkelser befann sig i stjärnbilden Skorpionen, som är en bild på Satan och antikrist. Den sista blodmånen, som infinner sig här den 16 maj 2022, kommer då att vara i konstellationen Vågen, som också är en bild på dom. Det vill säga att alla av de senaste sju mån- och solförmörkelser, vittnar genom deras placering på himlen om kommande domslut och Antikrists framträdande.

200 månaders överblick

Den här bilden är väldigt fascinerande och visar på Herrens totala kontroll, precision och makt i allt det som sker. Bilden visar på den blodmåne vi kommer till att uppleva den 16 maj. Men samtidigt visar den på alla blodmånar, mån- och solförmörkelser som vi har haft, och kommer att uppleva 100 månader fram och tillbaka i tiden.

Som ni kan se på bilden, visar den på ett otroligt sätt att händelsen här i maj, står som som en slags mittpunkt i den här perioden, då vi ser en exakt samma uppställning på himlen, både fram och tillbaka i tiden! Blodmånen i maj står alltså för något helt unikt och kan vittna om en helt unik händelse i den tid vi lever i.

Bethlehems stjärnan - en sju års varning

För sju år sedan, i juni 2015, upplevdve vi en konjuktion mellan planeten Jupiter och Venus. Det här fick väldigt stor uppmärksamhet, då det var många som argumenterade för att det här var självaste Betlehems stjärnan” som visade sig på himlen för första gången på 2000 år. Det vi kan fråga oss är om det vi upplevde i 2015 var en sju års varning för det här året? Om den första Betlehemsstjärnan vittnade om Jesu första komma, vittnar så den andra om Jesu återkomst? 

Avslutning

Jag vet inte om det kommer en del 4, men jag tycker att dessa tre samt inlägget om de 153 fiskarna, alltmer pekar på en unik händelse. Sannolikheten för att allt detta bara skulle vara tillfälligheter, verkar som jag ser det, mindre troligt.

Ingen människa kan med 100 % säkerhet veta att uppryckandet sker här till sommar. Men som jag inledde med att säga, så sticker både året och det här datumet ut på ett helt unikt sätt. Det gör att vi på ett särskilt sätt kan förvänta att uppryckandet sker någon gång under det här året, och sedan vedermödans början här på hösten 2022. Då vi kan inleda den sista årsveckan för Israel, innan dess att Herren sätter sina fötter på Oljeberget i 2029.

Vi lyfter våra huvuden i förväntan till Herren återkomst. ”I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas”.

Herren rika välsignelse

Mikael

fredag 4 mars 2022

Himlavalvet bekräftar konflikten mellan Ryssland och Europa

 


Jag blev uppmärksammad på denna otroliga bekräftelse på det som sker just nu i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Även om jag vet att Herren bekräftar det han gör genom tecken i himlen och på jorden, blir man ibland förundrad på det sätt som Herren sätter fram.

Himlavalvet vittnar – Ryssland jagar Europa

Just nu befinner sig två asteroider i stjärnkonstellationen Jungfrun. Den ena är asteroiden ”Russia” och den andra är ”Europe”. Dessa två asteroider följs åt just nu, och det är asteroiden ”Russia” som följer efter ”Europé”. Det kommer de att fortsätta att göra, innan de skiljs och åker vart sitt håll här i juni månad. Själva tidshorisonten är också intressant, då vi vet att det händer spännande saker här i juni.

Det här är alltså en jättebekräftelse på det som händer just nu, där vi ser exakt samma händelse utspela sig på jorden samtidigt på himlavalvet. Det kan betyda, att det vi upplever just nu, har väldigt stor betydelse för hela ändetidens utveckling. 

Det är något som inte stämmer

I mitt förra inlägg skrev och delade broder Björn Ekholm några tankar med hänsyn till den nuvarande kristen mellan EU och Ryssland. Jag vill gärna dela Björns tankar med er här:

”Tack Mikael för dina fina ord om mitt inlägg. Dock kan jag inte låta bli att känna att det är något som inte stämmer i allt detta. Det gnager i mig. För det första gör Putin denna invasion som hela världen varit beredda på ett bra tag. Bara det är konstigt ur perspektivet att Putin är fd KGB-agent. Att göra precis det alla förväntar sig. För det andra är priset för detta? Vad vinner Putin på detta gentemot kostnaden? Låt säga att han tar hela Ukraina och inför ett ryskt styrelseskick. Han har då vunnit det landets markyta och säkerställer att den markytan inte ansluter sig till NATO. Men sen då? Hela västvärlden bojkottar Ryssland som svar ekonomiskt. Man måste ha i åtanke att invadera ett land idag är betydligt värre ekonomiskt än det var förr pga. den globala ekonomin vi har idag. Sen kostar det enorma summor att hålla det nya territoriet också. Visst, jag har hört rykten om att Kina kommer backa upp Ryssland ekonomiskt om sanktionerna slår hårt. Men trots det har jag svårt att se hur Ryssland ska överleva ekonomiskt. I media talas det om att Putin vill återupprätta ett Sovjetunionen igen. Det är enligt mig helt enkelt omöjligt både ekonomiskt och när det gäller folkviljan. De fristående nationerna vill inte vara en del av en sådan union en gång till. Det skulle alltså utbryta totalt kaos, både ekonomiskt och med folkliga uppror om Putin försökte sig på något sådant. Därtill skall läggas att Putin börjar bli en gammal man. Han skulle knappast ha den fysiska eller psykiska orken att återupprätta ett Sovjetunionen igen med allt arbete det innebär. Men som sagt, det största hindret är ekonomiskt. Här tar det stopp för mig. Jag känner att detta mycket väl kan vara starten på det tredje världskriget men inte enligt den utveckling som det nu pratas om. Putin kan omöjligt invadera Ukraina och sedan nästa land och sedan nästa bara sådär. Det fungerar inte.

Massivt blixtanfall

Enda möjligheten han har som jag ser det är ett massivt blixtanfall från ubåtar utanför den amerikanska kusten där han bombar amerikanska städer och orsakar sådan chockverkan både i USA och NATO att dom blir handlingsförlamade. Jag reagerar också på tidpunkten (inte för själva världskriget utan för Putins del). Varför invadera ett grannland just nu? Och till det priset?

Genom påverkan från mörkrets furste

När jag såg Putins tal till nationen fick jag känslan av att det var "regisserat". När jag hörde honom tala och såg honom i ögonen så såg jag en gammal och ganska trött man som suttit på sin post lite för länge. Jag fick känslan av att någon högre bestämt talet åt Putin. Det som nu sker i Ukraina är helt enkelt för ologiskt om man ser det ur rent militärstrategiskt och ekonomiskt perspektiv. Så min gissning är att antingen Ryssland eller Kina genomför en blixtattack någon annanstans snart när nu allt fokus är på Ukraina. Genom påverkan från mörkrets furste som ännu inte visat sig. 

(slut på inlägg)

David Wilkerson bekräftar

Ett annat syskon delade tankar från David Wilkersons bok ”Stöt i basunen” från 1987. Jag delar en del av texten som på ett skrämmande sätt bekräftar Björns tanker och beskrivningar vart dagens situation är på väg:

”Missgärningarnas bägare är full i Amerika, björnen är beredd och färdig att slå till det är nu bara en tidsfråga innan det kommer att ske. De dödliga missilerna kommer från nordpolen. Fruktan och någon sorts övernaturlig impuls kommer att få fienden att slå till. ”Då nu förhärjarna kommer över det norrifrån, säger Herren.” (Jer. 51:48) Fienden själv kommer att frukta den förintelse och ödeläggelse den har släppt lös över jorden.”

Avslutning 

Natos chef delade för ett par dagar sedan tankar om att det Putin gör just nu, inte kommer att avslutas med Ukraina. Det finns många obesvarade frågor som också ställs i det här inlägget. Hur kommer en allt mer pressad Putin att reagera? Kommer vi att få uppleva ett blixtkrig genom Ryssland, Kina eller bägge två? Är det här de inledande händelserna som kommer att utveckla sig till ett kommande tredje världskrig? Det känns mer och mer att det är på det sättet, och som vi vet så pekar många andra tecken på att det här året är något helt särskilt. Det som ger hopp, är att vi i så fall är mycket nära vårt himmelska hopp och Jesu dyrbara återkomst. Herren vill ge oss frid i den tid som är, och vill att vi ska vara trygga i honom. Han är med oss och kommer snart att låta oss få se hans heliga underbara ansikte, för att aldrig någonsin skiljas åt igen.

Maranatha – du vår Herre kom!

Mikael