söndag 31 juli 2022

Vi gör oss redo, då vi ser dagen närma sig med hast!

 


Månen, som representerar församlingen, gick sin altargång, i en rak bana förbi dessa planeter, på sin väg till att bli förenad med solen, brudgummen. Det var en symbol på ett kommande bröllop och förening mellan brud och brudgum”

Hemsidan är tillbaka efter en väldigt intressant sommar. Sedan vinter har tidstecken stått i kö, och Herren ger oss odiskutabla tecken som pekar på den tid vi lever i. Det är väldigt lätt att känna oro när man ser och upplever allt det som sker omkring oss, men jag upplever Herrens övernaturliga frid och ledning, på samma gång. Han kommer att ta hand om oss, och kommer att bevara oss, fram till den dag han hämtar oss hem. Men jag upplever ändå en överväldigande känsla, när vi ser att allt det som jag och många andra har varnat om under flera år, helt plötsligt sker och blir en realitet.

Här den 1 augusti har hemsidan ”Jesus kommer snart” 10 år jubileum, och det har varit en fantastisk resa. Det har utvecklat sig från att vara mer betoning på undervisning, till att skriva om dessa profetiska tidstecken som vi upplever i en allt närmare takt. Det vi har skrivit, varnat och blåst i basun över, sker nu med överbevisning och kraft på varje område runt om i hela världen. Dessa tidstecken är inte längre begränsat till ett enastående land, men det är globala händelser och utmaningar som människan står inför.

Vad kommer härnäst?

Det är flera som försöker att ge ett bud på hur resten av 2022 kommer att se ut och utveckla sig. Överskriften och det som går igen är ”krig”, ”pest” och ”svält”. Till allt det här kan man också tillägga ”hyperinflation”, ”energikris”, ”börsras”, ”extrem hetta” och svåra ”naturkatastrofer”. Det är tydliga födslovåndor som pekar på den födsel den här världen snart kommer att uppleva. Det som ska födas fram, är det kommande Gudsriket på jorden och Jesu återkomst till Israel. Det betyder 7 års svår smärta, innan barnet är fött fram.

Jag önskar att skriva med stora bokstäver att det vi ser just nu är KRAFTIGA och tydliga tidstecken som pekar på vedermödans tid och Jesu dyrbara återkomst.

Mäktiga tecken   

Ett av de största profetiska tecken i himlen under den här sommaren, var dessa planeter som stod på rad på ett helt otroligt sätt. Det var planeter i vårt solsystem som gick till sida för Konungen. Precis som när en kung träder in i ett rum eller reser sig från sin tron, så går gästerna till sida. Det är Herren som reser sig från sin tron för att hämta sitt folk. Månen, som representerar församlingen, gick en altargång, i en rak bana förbi dessa planeter, på sin väg till att bli förenad med solen, brudgummen. Det var en symbol på ett kommande bröllop och förening mellan brud och brudgum.  

Ryssland, Kina och Iran kommer att hålla militära övningar i Sydamerika här i augusti, och vi kan se att bland annat Kina stärker sitt grepp i Sydamerika nära USA:s gräns. Irans ledare har haft möte med Erdoğan, Turkiets president, tillsammans med Putin, och vi upplever att GOG samlas och gör sig klar för ändetidens krig. Iran har meddelat att dom har tekniken för att utveckla kärnvapen och Israel är väldigt nära en konfrontation och krig med just Iran. Netanyahu har uttalat att han vill gå in 100 % för Abraham Accord om han vinner valet här i höst. Det skulle betyda att vi då närmar vi oss ett uppfyllande av Dan 9:27.

Fyra allvarliga konflikter

Vi upplever med andra ord fyra allvarliga konflikter på en och samma gång, som kan utveckla sig till något väldigt farligt. Vi har situationen mellan Ryssland och NATO som bara eskalerar, och en direkt militär konfrontation blir mer sannolik. Sedan har vi situationen mellan Israel och Iran, där Iran har eller är väldigt nära att utveckla kärnvapen. Turkiet och Grekland är en gammal konflikt, som handlar om Medelhavsöarna i mellan dessa länder, som också rör på sig igen. Sedan har vi den situationen mellan Kina och USA, som handlar om en kommande kinesiskt anspråk på Taiwan.

Guds profetiska tidslinje

Innan vi får det efterlängtade Gudsriket här på jorden, så väntar den sista och 70:e årsveckan för Israel och det judiska folket. Den parantes på cirka 2000 år, som har varit församlingens hushållning, kommer snart att få sitt slut. Här i september/oktober, går vi in i den elfte årsveckan efter den judiska nationens födelse i 1948. Talet elva står för kaos och oordning. Efter det följer den tolfte årsveckan, som kan peka på att vara början på milleniet och tusenårsriket. Talet tolv står för ett ”perfekt styrelseskick”.

Som jag tror, ser och upplever Guds ord, så kommer vi att se följande ordning på Herrens profetiska tidschema:

Först och främst uppryckandet av Guds församling, vår kommande förlossning, där vi äntligen kommer hem till vårt himmelska hem. Sedan träder Antikrist fram och sluter förbundet med de många. GOG kriget kommer, som sedan kommer att efterföljas av ett tredje världskrig. Freden blir borttagen från jorden, och människan kommer att slakta varandra under vedermödans tid. Guds domar kommer att gå ut över jorden, och Herren kommer att döma människan genom sigill, basuner och vredesskålar. Efter 7 år sätter Herren sina fötter på Oljeberget, vinner seger över sina fienden och sätter sin tron i Jerusalem. Vi går sedan in i 1000-års riket, efterföljt av evigheten med Herren.

Ett personligt tilltal

När jag var ute och reste här i veckan, så vaknade jag klockan 02:26 på natten. Jag upplevde att jag dagen efter skulle se betydelsen av talet 226 i strongs. Talet har följande betydelse:

"When plowing a field with oxen, the plowman drives the oxen toward a distant mark in order to keep the furrow straight. A traveler arrives at his destination by following a mark. The traveling toward a mark, destination or person."


"När man plöjer en åker med oxar, driver plogmannen oxarna mot ett avlägset märke för att hålla fåran rak. En resenär anländer till sin destination genom att följa en markering. Resan mot ett märke, destination eller person."

Det här var en fantastisk personlig bekräftelse för mig. Alla dessa tecken, tilltal och händelser vi upplever, är alla milstolpar som visar att vi är på rätta väg mot Herrens tillkommelse. Ingen människa vet när Herren kommer tillbaka, inte heller jag, men jag vet att vi lever i tiden och att vi är mycket nära. Vi är dessa resenärer som anländer till sin destination (himlen) eller till en person (Jesus), och dessa tecken, märken och milstolpar bekräftar att vi är på rätta väg. Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Vi ser dagen närma sig

Heb 10: 24 - Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. 25 Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Vad kan vi förvänta av hösten och resten av året? När Hebreerbrevets författare uttalar sig till församlingen, så omtalar han ”dagen” som man ser närmar sig. Det betyder att Guds församling har möjlighet för att ”se dagen närma sig”. Vi ser uppryckandets dag, och vi ser det mörker som är på väg ut över jorden. Vi ser vårt saliga hopp, men vi ser också Herrens domar, som redan nu visar sig som en prototyp för det som kommer. Vi ser dagen och vi gör oss redo. Vi gör oss redo att möta vår älskade brudgum och Herre.

Jag upplever att Herren säger:

”Lyft blicken till mig, jag kommer snart för att hämta min blodköpta skara. Var inte rädd, för jag är med dig alla dagar till tidens ände. Låt mig omsluta dig med min nåd, frid och villkorslösa kärlek. Mörker kommer över världen, men över mitt folk uppgår Herrens härlighet. Jag kommer för att förhärliga mig i mitt folk när jag kommer till dig. Mitt folk som jag har utvalt före den här jordens grundval blev lagt. Jag har känt och älskat dig före du blev till, och jag har fäst mitt namn vid dig. Jag har förberett rum för er, och om en kort liten tid kommer vi att vara tillsammans för alltid. Jag kommer snart!”

Herrens rika välsignelse

Mikael