lördag 29 september 2018

Avsluta och fullborda vårt loppHeb 12: 1-2 - När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

I vår vandring i vårt kristna liv, jämför och sammanliknar Herren vår vandring med trons lopp. Det är ett lopp som fick sin början, den dag du gav och överlät ditt hjärta till Herren. Målet för vår vandring är vårt himmelska hem, där den helige Ande ger oss kraft och nåd att uthålligt fortsätta, i allt det som Herren en gång födde och gav liv.

Misslyckanden hoverar

Även om jag vet, att min utgångspunkt för min resa och vandring är Guds underbara seger och nåd, och jag vet att Herren själv vill gå framför och förbereda en väg, så är det långt ifrån det jag alltid känner och upplever.
Sanningen är, att jag ofta kommer till korta i min egen kraft, och mitt kött står ständigt i vägen för att hindra mig att vandra i anden. Mina egna misslyckanden hoverar, och uppträder stolt och högfärdigt varje gång jag inte själv förmår eller sträcker till.

Uttömd på egen kraft

Jag ville önska, att den dag jag når själva slutet på mitt lopp, så kommer jag springandes över mållinjen i fullständig seger, med knuten näve och med ett högt segerrop från min mun. Men ofta känns det, som att den sanna bilden är en helt annan.

Att jag i stället kommer krypandes, med en matt hand som sträcker sig mot himlen, och med ett suckande ”tack och lov” från mina läppar. Uttömd på egen kraft, och avklädd på egen stolthet och beröm.

Lyfter dig varsamt upp

Men kanske är det på det sättet som Herren önskar oss – att det som håller oss uppe i vårt lopp, och det som gör, att vi på trots av omständigheter väljer att fortsätta, har allt, och bara med Herren att göra. Inte bara den sky av vittnen som omgiver oss, och motiverar oss till att fortsätta. Men det faktum, att Herren själv springer framför oss, så att våra ögon kan vila, och endast se på honom och den han är.

I normala tävlingar får man inte ta hjälp från andra, men här är det annorlunda. Här är det Herren som hjälper och upprätthåller oss, och om vi skulle snubbla på vägen, så lyfter han oss varsamt upp och manar oss att fortsätta gå. Den helige Ande fortsätter att fylla oss om han får lov, och ger oss kraft till att gå igenom varje omständighet som möter oss på vår väg.

Avslutning

Det känns, som att vi är väldigt nära avslutningen på vårt lopp. Den dagen då Herren hämtar oss hem, är din och min vandring slut i detta jordiska liv, och en vilodag väntar.

När man är inne på själva upploppet, så är det ofta där, att krafterna och motståndet ökar och man vill helst stanna, sluta och ge upp. Herrens uppmuntran är, att han vet hur du har det, och hur du känner dig. Han vet och känner alla omständigheter, och han vet när du ger upp i dig själv. Du är inte ensam på den sista sträckan. Gud den allsmäktige är med dig, och hans löfte till dig är, att till den dag du når själva mållinjen, så är han med dig med all sin kraft, all sin nåd, all sin kärlek, styrka och kraft. Bara för att du ska kunna fullborda ditt lopp.

Fil 1:6 - Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.

Jesus kommer snart!


måndag 24 september 2018

Abbas är 99 % enig i ett kommande fredsavtalHär på det sista, har jag i inlägget ”ett kommande fredsförslag” skrivit intressanta nyheter och uppdateringar, som just handlar om fredsprocessen och om det kommande fredsavtalet mellan Israel och arabvärlden. Men dom sista dagarna, och precis upp till fredskonferensen, har det kommit några nyheter som kräver extra uppmärksamhet och notiser.

Abbas är klar till förhandling

Enligt media, är Abbas nu klar till förhandling med Israel. Abbas uttalar sig: ”Vi är redo för förhandlingar med Israel – antingen offentligt eller bakom stängda dörrar”.

Det är en nyhet som vi har hört tidigare, så det är inget nytt i det, men Abbas är pressad från Arabvärlden på ett sätt som aldrig tidigare, där bland annat Saudiarabien är ett av de länder som pressar på, för att Abbas ska vara mer medgörlig. Uttalandet kommer samtidigt efter ett möte med Emmanuel Macron, Frankrikes president, som allt mer kommer med i förhandlingarna. Andra röster i den arabiska världen, säger samtidigt, att Abbas är nu 99 % enig med Israel, när det kommer till det avtal som ska framläggas.

Avslutning

Det börjar verkligen att dra ihop sig, och just denna fredskonferens är högaktuell. Kommer vi att få se ett avtal på plats, och på vilket sätt kommer det att se ut? Kommer det att vara ett 7 årigt avtal som ska känneteckna ”förbundet med de många”, och är det vi ser början på den absoluta avslutningen innan Jesus kommer tillbaka?

Vi lever i profetiska tider, och dom närmaste dagarna kanske vi kommer att bli lite klokare på, hur nära vi egentligen är. Jag kommer naturligtvis att skriva och uppdatera så snart vi vet mera.

Jesus kommer snart!


Källa:


torsdag 20 september 2018

Jesu återkomst före vedermödanFör mig finns inget tvivel, när det gäller tidspunkt för själva uppryckandet av Guds församling. Jesus kommer att upprycka sin församling, före det att den sista och 70:e årsveckan börjar. Här vill jag dela fem argument som jag tycker talar starkt för det.

1. Vedermödan är för Israel och judarna.


Dan 9:24 – Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allra heligaste.


Den 70:e och sista årsveckan har med Israel och det judiska folket att göra, och inte församlingen. I Dan 9:24 kan vi se, att alla 70 årsveckor har med det judiska folket och Jerusalem att göra.


Precis som de första 69 veckorna inte hade något med församlingen att göra, så har heller inte den sista årsveckan med församlingen att göra. Den sista årsveckan, som också är vedermödan som är beskrivet i Upp kap 6-19, har med Guds handlande med Israel och denna värden att göra – inte församlingen.


2. De 24 äldste är på plats innan första sigillet bryts


Vi får en bild i Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5, som visar oss situationen i himlen efter det att församlingen är uppryckt, men före det att den 70:e och sista årsveckan med alla dess domslut får sin början.

Församlingen blir inte nämnd efter kap 3, och efter församlingens tidsålder, som är representerad genom de 7 församlingarna i uppenbarelseboken. I stället möter vi denna skara runt om tronen, som är köpta från varje tungomål och stammar. De är köpta med Jesu blod, och ska vara kungar och präster på jorden. Ingen får kronor eller sitter på troner förens efter uppståndelsen, och därför måste det ha skett en uppståndelse före det att sigillen bryts och vedermödans domslut startar. Deras ord, funktion, kläder och attribut visar att denna skara inte kan vara annat än församlingen, Jesu förslösta församling, som är på plats innan det första sigillet bryts.


3. Vi är frälsta från den kommande vreden (Orge)


1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 


Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.


Den sista årsveckan är med andra ord ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Hela den sista årsveckan är ett utryck för Guds vrede, och inte enbart den sista delen av den. Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån så att vi inte drabbas eller träffas av dessa domar.


Det är alltså den tid då Guds vrede och straff blir utgjuten över den här jorden. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet Orge, och har på engelska betydelsen ”anger, wrath, passion och punishment. Första gånge vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. 


4. Apostasia tyder på avgång i stället för avfall


2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram


Det ord som i grekiskan blir översatt avfall, svek och uppror är ordet ”apostasia”. Substantivet ”apostasia” kommer från verbet ”afistämi” vars huvudbetydning är ”att flytta sig” eller ”att flytta något från ett ställe till ett annat”. Ordet används
Speciellt i förbindelse med at någon flyttar från ett ställe till ett annat, eller om man går bort eller skiljer sig från någon.

Vi hittar ordet apostasia endast två gånger i NT, där det andra finns i Apg 21:21 där det talas om att ”överge Mose”, eller avfalla från Mose. Medan substantivet apostasia är sällsynt i NT, förekommer verbet afistämi som ordet härleds av femton gånger. Endast i tre tillfällen syftar det på religiöst avfall från tron. (1 Tim.1, Heb 3:12 och 2 Tim 2:9). De första sju engelska översättningarna från 1394 – 1608, blev alla översatta med ordet ”departure”, (avgång) som syftar på uppryckelsen.


5. Vi är förstlingsfrukten i ändetidens skörd


Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.


Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.


När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid. Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen.


Bär fram förstlingsskörden till prästen


Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckandet av församlingen som sker innan vedermödans början. När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).


Om Jesu ord stämmer, att ändetiden är en skördetid, och vi är förstlingsfrukten, hur är det då möjligt att församlingen först skördas till sist, eller i slutet av vedermödan?


Jesus kommer snart!

lördag 15 september 2018

Dödliga stormar och vilddjurets märke


Är det bara min förståelse och på det sätt jag upplever det, men känns det inte som att vi är på kanten och väldigt nära Jesu underbara och dyrbara återkomst? Är det inte på det sättet, att dessa tecken vi ser i dag, inte bara är vanliga och tillfälliga händelser, men på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett och upplevt? Är sanningen inte den, att tusentals syskon på en och samma gång, upplever tilltal från Herren genom syner, drömmar och visioner – där det genomgående budskapet är, att brudgummen vänder åter och är på väg efter sin brud?

I det här inlägget vill jag peka på två händelser som sticker ut just nu – dels alla dessa orkaner som drar över vår värld, och sedan röster i USA, som precis har gått ut och varnat om något som kommer att bli tvång under vedermödan – nämligen det, att alla amerikanska medborgare ska chippas.

Dödliga stormar

Satellitbilden visar hela nio potentiella dödliga stormar som härjar runt om i världen just nu. Det är bland annat orkanen ”Florens” som är på väg mot USA, men också andra orkaner som Olivia, Isaak, Helene och Typhoon Mangkut. Experter uttalar sig om, att det är väldigt ovanligt att det finns aktiva stormar i både Atlanten och Stilla havet samtidig. Flera av dessa orkaner har möjlighet för att bli kolossalt stora, med stora konsekvenser och följder för både människor, städer och hela länder.

Vilddjurets märke

Röster i USA har precis varit ut och varnat befolkningen om, att dom kan förvänta att dom kommer att bli ”chippade”. Tidigare har det varit konspirationsteorier, och långt ifrån något som alla trodde skulle bli en verklighet. Det blir i ögonblicket presenterat som ”trendigt”, och något som kommer att ”göra ditt liv lättare”. I utlandet har Sverige redan fått uppmärksamhet som ett föregångsland, där det omtalas att cirka 3000 människor redan har fått ett elektroniskt chip insatt i handen eller pannan.

Noelle Chesley, en amerikansk professor, vänder sig till den amerikanska befolkningen, och uttalar sig om att ”du kommer att bli chippad, det är bara en fråga om tid”. Människans gränser när det gäller teknologi, har flyttat sig väldigt snabbt bara på ett par år, och vi upplevt en långsam tillvänjning till det system som vi vet kommer under vedermödans tid. 

Avslutning

Budskapet om Jesu återkomst ljuder klart, och det är ett vädjande rop som går ut i den sena midnattstimmen. Vi har upplevt hur den här världen, gradvist har gått från aftonskymning till natt, och vi har sett hur tillstånd och händelser har utvecklats till globala, massiva odiskutabla tidstecken.

”Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen”. – Heb 3:7


Jesus kommer snart!
Källa:
måndag 10 september 2018

Jag sträcker ut tomma händer.”Jag kallade, och du svarade mig. Jag ropade, och du kom till min räddning. Där jag såg mörker, såg du ljus. Där jag upplevde misslyckande, såg du hopp. När jag kände förtvivlan, förkastelse och förakt, erbjöd du fullständig accept och villkorslös kärlek.

När jag sträckte ut tomma händer, fyllde du dom med allt ditt goda och lät det flöda över. När jag vände mig om i skam, bort från ditt ansikte, så talade du ömt till mitt hjärta. Du sa att allt var förlåtet, och att du gör allt nytt. När jag föll ned på mina knän, för att gömma mig för din helighet, lyfte du mig och tog mig upp i din famn. Du talade ömma ord, fyllda av liv, kärlek och hopp. Du talade tröstande ord, och du lovade, att jag aldrig någonsin mer behövde vara rädd.

När tankar når mig, att jag aldrig kommer lyckas, är du där, och talar tro in i mitt hjärta. Du påminner mig om, vem jag är i dig, och vad du har gjort för mig. Du säger att jag är stark, när jag känner mig svag. Du säger att jag är älskad, när jag känner mig förkastad. Du säger att jag är din, när jag känner mig förtappad, vilse och bortkommen. Och när jag vandrar i dödsskuggans dal, omgiven av mörker, ångest och fruktan, så skickar du en här för att hitta och rädda mig.

För det är sådan som du är – fullkomlig i alla dina vägar, i allt vad du gör. Men vad har jag gjort för att förtjäna din godhet och nåd? Vem är jag, att jag förtjänar en kärlek som den här? Aldrig någonsin kan aldrig uppväga, utjämna eller på något sätt betala tillbaka, det fullkomliga pris och den kärlek du har visat mig. Du är den fullkomlige, kärleksfulla Fadern, som älskar oss på ett sätt som ingen annan kan älska oss. Vi är centrum för din kärlek, och du ger oss en frid, som övergår allt annat i den här världen. För evigt dina, omslutna, fasta och bevarade i dig."

Kom snart Herre, dyrbare Jesus!
torsdag 6 september 2018

Patriarkernas liv pekar på Jesu återkomst och ändens tidIbland kan man hitta häntydningar i Gamla Testamentet, som genom bilder och symboler, pekar på Herrens syfte med människan och hans folk.  

Dom 12 patriarkerna är ett bra exempel på det. Innebörden av dessa tolv namn, händelserna, längden och summan av deras liv, pekar framåt mot de första 6000 år av människans historia, men också på ändens tid och det kommande Guds riket på jorden. Det visar Herrens genuina och helt i detaljen fantastiska plan – där ingenting är lämnat åt slumpen, men ett bevis på att Herren har allt under kontroll och i sin mäktiga hand.

Adam

Adam betyder ”människa, den strålande, den som är lik Gud”, och var den första generation av människan. Adam blev nästan 1000 år gammal, som visar att en dag för Herren är 1000 år. Det blev början på Guds tidsschema, där människans historia är uppdelad i 7000 år. De första 6000 åren är människans tid, och de sista 1000 åren är människosonens tid.

Set

Set betyder ”den som är satt i stället för en annan”, ”rotskott”, ”telning”. Set är en förebild på de människor som fick en ny början efter syndafloden. Set levde i 912 år, och representerar det nästa årtusende av människans historia.

Enos

Enos – betyder ”den som lider eller den som är sårad”. Enos tillhörde den 3 generation av människor, och är en förbild Guds uttagande av Abraham och det judiska folket som Herrens egendomsfolk. 

Kenan

Kenan – betyder ”ett förärv, att vinna egendom med makt”. Enos var den 4 generationen, och är en förebild på judarnas intagande av Kanan. På samma sätt som Josua, var Israel tvungna att ”vinna landet, Kanan, med makt”.

Mahalalel

Mahalalel – betyder ”Guds framvisning”, eller ”Guds pris”. Han är en förbild på den 5 generation av människor, och en förbild på Jesu första komma. Mahalalels namn och generation har samma betydning som det Jesus gjorde då han kom, då han ”steg fram” till människan i det femte årtusendet.

Jared

Jared – betyder ”Nedstigningen eller nedgång”. Han tillhörde människans 6 generation, och är en förebild på Jesu återkomst. Jared blev 962 år, och namnet vittnar om Jesu nedgång eller nedstigning, efter 6000 år av människans historia. Vi lever just nu i avslutningen av dessa 6000 år av människans historia.

Enok

Enok – betyder ”Invigd, upplärd eller tränad. Det finns två olika tolkningar angående Enok. Dels att han representerar församlingen som blir uppryckt eller borttagen före syndafloden, eller de messianska judarna, som blir bevarade genom vedermödans tid.

Metusalah

Metusalah – betyder ”Frigiven från döden, och mannen med pilen”. Han är en förebild på Jesus som skal komma tillbaka efter vedermödan, för att bekämpa och övervinna sina fienden. Då kommer han att övervinna dem med sitt blotta ord.

Lamek

Lamek – betyder ”den starke”, ”den mäktige”, ”den oövervinnelige”. Lamek är en förbild på Jesu återkomst för Israel och för världen. Jesus kommer att övervinna och besegra Antikrist vid sin återkomst. Samtidigt är längden på Lameks liv 777 år, som representerar det fullkomliga och perfekta.

Noha

Noha – betyder ”vila”. På samma sätt som Noah blev bevarad och räddad genom syndafloden, kommer också de messianska judarna att bli det. Efter verdermödan, kommer Israel att komma in i sin ”vila”, som också är 1000 års riket eller det messianska riket. Det var åtta personer i arken, och talet åtta betyder ”en ny början”. 1000 års riket är en ny början och en ny tid för människan, där Messias kommer att regera och sätta sin tron i Israel.  

Sem

Sem – betyder ”Namnet”, eller ”den som är firad”. Som namnet säger, så är det en bild på Messias, Konungarnas Konung som blir firad, hyllad och insatt som ”konung i riket för Israel”.

Arpaksad

Arpaksad (en av Sems söner) – betyder ”styrka eller fästning”. Han är också en förbild på Jesus som konung i 1000 års riket.

Avslutning

Vi lever i slutet av människans 6000 år långa historia. Herrens tidräkning visar, att vi närmar oss den sjunde dagen, och det sjunde årtusendet, som också är den vila som både Guds folk och själva skapelsen suckar och längtar efter. Efter dessa sjutusen år, väntar den eviga vilan i det himmelska Jerusalem.

”Det är den tid då ”Guds boning kommer att stå bland människor. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta”. – Upp 21:3

Jesus kommer snart!


lördag 1 september 2018

Kommer USA att attackera Damaskus?Rykten om krig

Rykten om krig, där nationer hotar eller känner sig hotade, avlöser varandra i media och nyheter. Även om konflikter är ett globalt problem, är det ändå flera av dessa som skulle ha större konsekvens för mänskligheten, om ett rejält krig skulle bryta ut. Några av dessa konflikter är bland annat Nordkorea/USA och USA-Saudi/Iran.

Det som gör det intressant är, att flera av dessa stora konflikter ligger i Mellanöstern och Asien, som båda har en särskild plats i ändetidens utveckling. Det är områden, som uppenbarelseboken pekar på som en plats av krig, mörker, där millioner av människor kommer at få ge sina liv i vedermödans domar.  

Syrien

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

Globalis, ett digitalt uppslagsverk, beskriver de största pågående konflikter i världen just nu, samt konflikter där FN är inne med sina fredsstyrkor. Den ena av de 27 konflikter som Globalis beskriver, är konflikten i Syrien. Det som gör den väldigt intressant, är att den är knuten till flera profetiska uppfyllanden. Den profetia som jag bland annat återkommer till ganska ofta, är profetian om Damaskus förstörelse i Jesaja 17.

Konflikten i Syrien, är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assads Baaths´regim, och flera oppositionsgrupper. Några av de länder som är indirekt involverade är Ryssland och Iran som stödjer Assad-regimen, och på andra sidan USA och dess allierade som Frankrike, Turkiet och Saudiarabien.

Fruktan för en amerikansk attack

Nu stiger fruktan för att oroligheterna tar ytterligare fart, då Ryssland hävdar att USA förbereder en attack mot den syriska myndigheten och just Damaskus, som svar på den påstådda kemiska attacken.

Vad skulle det betyda för den fortsatta utvecklingen i Mellanöstern? Det skulle naturligtvis vara ännu en droppe i den allt mer fyllda bägaren i detta spända område. Samtidigt skulle det vara ännu ett steg i profetiors uppfyllande, där Damaskus kommer att vara en skådeplats och slagfält i ändetiden. Det är verkligen dramatiska tider av profetiska dimensioner – där allt har ett klart syfte – att peka på Jesu dyrbara återkomst.

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen skall ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas." 1 Kor 15:51

Jesus kommer snart!


Källa: