fredag 14 december 2018

Kan vi tyda tidens tecken?Matt 16: 3 - ”Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda.”

Genom att studera tidens tecken, kan vi bli vissa om, att vi lever i tidens avslutning. Det var Jesus själv, som bad oss om att vara uppmärksamma på det som händer runt omkring oss, så vi har möjlighet att tyda och få en förståelse av den tid vi lever i. Som jag har skrivit tidigare, så vet ingen människa helt precist när Herren väljer att komma tillbaka, men Herren vill att Guds folk ska känna tiden runtomkring.  

Vad är det då för tecken som är avgörande för att vi ska veta och känna den tid vi lever i? Svaret är, när det sker profetiska tecken som både uppfylls här och nu, men som också kan vara en föraning till det som kommer att uppfyllas under eller efter vedermödans tid, så vet vi att tiden är när.  

Tidens fastsätts

Matt 24: 32-34 - Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.

Bara ett par exempel på profetior som kan fastställa och ge en indikation på den tid vi lever i, är först och främst den generation som såg Israel, fikonträdet, spricka ut. Löftet är, att den generation som såg Israel pånyttfödas, inte kommer utdö, men får lov till att se ändetidens profetiska löften uppfyllas. Det är i år 70 år sedan Israel blev en nation, och om en generation är mellan 70 och 80 år, så betyder det, att vi lever i tiden.

Upp 13:16 – Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Uppenbarelseboken talar om vilddjurets märke, där alla människor kommer att tvingas märkas för att kunna handla. I dag har nästan 5000 svenskar redan fått ett chipimplantat i handen, och vi är med stora steg på väg mot det system vi vet kommer finnas till i vedermödans tid.

Joel 2:28 - Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar, och era unga ska se syner.

I dag upplever tusentals människor syner, drömmar och visioner som vittnar om Herrens återkomst. Joel profeterade, att i den sista tiden skulle den generation som lever, vara genomsyrad av tilltal från himmelens Gud, där Herrens vittnesbörd genom Guds barn skulle vara ett tecken.  

Men vi kan också ta ett axplock av det som händer i dag, för att peka på vår frälsare och Herres dyrbara återkomst:

Historiens näst största Ebola utbrott

Vi upplever just nu ett utbrott i Kongo, som är det näst största i historien, där över 400 tillfällen har rapporterats. Det största utbrottet skedde i Västafrika i 2014, där över 11 000 människor dog.  


Rykten om krig

Rykten och rädslan för en konfrontation mellan USA och Iran stiger.  Det är USA som ger uttryck för, att dom misstänker Iran för att planlägga ett ”massivt regionalt krig” i Mellanöstern. 


Extremt väder

Det extrema och kaotiska väder som vi upplever runt om i världen, ser bara ut att fortsätta. Just nu är det Asien som upplever extrem kyla, där bland annat Kina har upplevt köldrekord här i december månad.


Ekonomisk krasch

Det är IMF, eller internationella valutafonden, som nu varnar för att det är mörka moln på den ekonomiska himlen. Organisationen uttalar sig, att världen inte är förberedd på ytterligare en kris, och att vi borde vara bekymrade över amerikanska centralbankens möjlighet för att handla och ta åtgärdande vid en ny kris.  


Avslutning

Ser vi tidens avslutning och dessas profetiska händelser som en kommande katastrof för Guds folk, eller är vår utgångspunkt att Herren kommer att frälsa sitt folk från den kommande vredesdomen? Identifierar vi oss med jordens kungar och befälhavare i upp kap 6, som kommer att gömma sig i hålor och bland bergens klippor när Guds domar drar över jorden, eller är vi trygga vid, att Guds folk kommer att vara undangömda och bevarade i tryggt förvar när det sker? Förbereder vi oss på förföljelse och slaveri under Antikrist regim, eller är vi säkra i vår tro, på att vi tillhör skaran i himlen han kommer att häda och förbanna? Det är avgörande, om vi ser den tid som ligger framför som en prövningens tid för Guds folk, eller om det är tecken på att vårt saliga hopp är när. Jag hoppas och ber, att var och en av er, känner glädje, trygghet och välsignelse i vårt dyrbara hopp, väl vetande att Herren är på väg för att frälsa oss, just från den kommande vreden.

Jesus kommer snart!

lördag 8 december 2018

70 nationer är inbjudna till invigelse av altaret till det tredje templetJag har tidigare skrivit om de förberedelser som vi ser i dag, när det gäller uppförandet av det tredje templet i Jerusalem. Det är intressant, då vi kan se att ett kommande tempel, både är knutet till vedermödan och tusenårsriket. Så när det arbetas på högtryck för uppförandet av ett nytt och tredje tempel, så är det profetiskt högintressant, då det pekar på den sista och sjuttionde årsveckan. Jag har bland annat skrivit i förbindelse med dessa förberedelser, om den röd kviga som man nu har hittat, som Israel behöver för att kunna tjäna i templet.

Nationerna är inbjudna

Den senaste nyheten som kommer från Israel, handlar om att Sanhedrin, det som i Bibeln beskriv som ”Stora rådet”, har inbjudit 70 nationer, för att deltaga i invigningen av själva altaren som nu är klart för det tredje templet.
Det sker i förbindelse med den judiska högtiden Hanukkah, som pågår just nu i Israel. Där kommer Sanhedring, att framlägga en deklaration som kommer att läsas högt i slutet av högtiden. Deklarationen är avsett som en inbjudan till nationerna, för att få del av den välsignelse som följer med.

Altaren

Altaret består för närvarande av lösa stenblock, som är lätta att transportera. Stenarna är gjorda av luftbeton, och är kvadratisk 3 meter på varje sida, och 1,5 meter högt. Den judiska prästen, som kallas ”Kohanim”, och nedstammar från Aarons släkttavla, kommer att leda ceremonin. Man är osäker på, om det kommer att föregå ett ritual där man faktiskt slaktar ett lamm, eller om man tar med kött, som redan är förberett. Prästerna uttalar sig, att då ”Hanukkah handlar om att få ljus i mörkret, så är judarnas uppgift att göra detta för världen.

Avslutning

Efter korset stannade Guds profetiska klocka för Israel, och vi fick en paus eller en parantes i Israels profetiska tidslinje. Guds fokus flyttades från Israel till församlingen, som var en hemlighet från Guds hjärta och något som inte tidigare var känd i GT. Den parentesen har varat i cirka 2000 år nu, men utifrån tidens tecken och Guds ord kan vi se att den parantes, som också är församlingens tid på jorden snart är slut. Då är vi klara till att uppleva den 70:e och sista årsveckan för Israel som också är vedermödans tid.  Därför är det av stor profetisk betydelse när man talar om att uppföra ett tredje tempel i Jerusalem, då ett av den 70:e årsveckans kännetecken kommer att vara ett återuppbyggt judiskt tempel.

Jesus kommer snart!

måndag 3 december 2018

Den sista generationens vittnesbörd


Jag satt och tittade tillbaka på året som gick, och såg på några av dessa otroliga händelser vi har upplevt i 2018. Ett år som på ett helt särskilt sätt har varit en manifestation, och ett uttryck för den profetiska tid vi lever i. Det verkar som att vart enda tecken har varit en enda stor varningssignal - en signal som man omöjligt kan stänga av eller distansera sig ifrån. Orsaken är helt enkelt den, att vi är den sista generationen och ändetidens församling. Vi är vittnen och iakttagare till avslutningen på denna tidens avslutning.

Vi är generationen

Vi är absolut och utan tvivel, den generation som kommer att uppleva uppryckandet, och se Jesu dyrbara återkomst. Vi är den utvalda skara, som kommer att få se Gudsriket, millenniet, bli fysiskt upprättat, med Jesus sittandes på sin rättmässiga tron i Jerusalem. Vi är just dem, som kommer få nåden, att få se det absolut sista slaget vi avslutningen av denna tidsperiod, där Satan för evig tid kommer att kastas i den brinnande eldsjön. Vi är dessa saliga vittnen, som kommer att få se hur Herren kommer att skapa nya himlar och en ny jord, och vi kommer att få se det himmelska Jerusalem, vårt eviga hem, sänka sig från himlen och Guds tron kommer för evigt att vara ibland Herrens folk.

Tecken som inte kan betvivlas

I början av året skrev jag att ”vi är där nu”, och att vi ”upplever tecken i himlen och på jorden som inte kan betvivlas eller ifrågasättas”. Där vi ser dessa tecken på område efter område, och profetiska löften får sitt uppfyllande. Världen har varnat för tider av katastrofer i ganska lång tid nu. Här i 2017, skrev tusentals vetenskapsmän ett undertecknat ”varningsbrev” till mänskligheten, där det varnades för en kommande och imminent apokalyps. Det vi upplever genom jordbävningar, våldsamma klimatförändringar och vulkanutbrott vittnar om att detta varningsbrev är på allvar.

Jorden ringde som en klocka


Vi har precis upplevt ett ovanligt fenomen, som experterna inte kan hitta en förklaring på. Tidingen ”National Geographic” uttryckte sig om händelsen och skrev att ”man tror inte, att man någonsin har sett något liknande”.
Det var den 11 november var det något som hände djupt nere i Indiska Oceanen. Seismiska sensorer registrerade ovanliga skakningar som experterna inte kan förklara. Dom beskriver det, som att jorden ”ringde som en klocka”. Vi har tidigare upplevt dessa oförklarliga basunljud runt om i världen. Här är det alltså i havets djup, att jorden upplevs som en ringande (varnings) klocka.  

Källa:
https://tribunist.com/news/nobody-understands-why-the-earth-just-rang-like-a-bell/

Avslutning

Upp 3:11 – Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.

Om och om igen, så fortsätter Herren att uppmuntra och bekräfta detta underbara och profetiska ord, som vittnar om att Herren mycket snart kommer tillbaka. Hur många fler tidstecken behöver vi, och hur många profetiska tilltal ska det till för att vi ska förstå allvarsamheten och betydelsen av den tid vi lever i?

I den korta tid som är kvar så låt oss hålla fast! Låt oss hålla fast, och fortsätta att låta Herrens nåd och gränslösa kärlek vara fundamentet i våra liv. Låt oss hålla fast, och värna om Herrens närhet och prioritera vår relation med honom. Låt oss hålla fast, och beskydda våra hjärtan för synd och denna tidens omsorg. Låt oss hålla fast, och fortsätta att lyssna efter Herrens röst, den stilla susningen i våra liv. Låt oss hålla fast i vår underbara frälsare och Herre, för han kommer mycket snart.

Guds rika välsignelse