onsdag 25 november 2020

Tvångssystem och Globala pandemier

 


När jag skriver om tidstecken, så är dom allesamman på något sätt otroliga, föroroligande och ofta skrämmande. Den nyhet som jag delar här, är både skrämmande och en otrolig bekräftelse på det som tidigare har skrivit och delat, om just COVID-19. Nyheten visar att det kommande tvångssystem som jag menar är förbundet med Corona, och som till att börja med kommer att vara frivilligt men som till sist utvecklar sig till ett tvångsscenario, är alldeles nära. Vilddjurets märke handlar nämligen om att man som person kommer bli uteslutet och exkluderad från vissa saker, om man inte bär märket på sin panna eller hand.

Quantas inför tvångsreglering

Det är Quantas Airways, Australiens största flygbolag som inför tvångsreglering för kommande passagerare. Flygbolaget kommer att kräva att resenärer på internationella flygningar har fått Corona-vaccinet, när en vaccination är klar. Flygbolaget uttalar sig:

-”Vi får se vad som händer med COVID-19 på marknaden, för att se om vi om vi behöver det på hemmaplan, men för människor som besöker eller reser ut ur landet, ser vi det som en nödvändighet”

Det här är bara början, och det tilltag som Quantas gör är bara ett utav många kommande tilltag. Under det nästa halvåret, kommer vi att få se många andra företag och länder som följer efter, som på samma sätt kommer göra liknande tvångsreglering. Som jag ser det, så kommer dessa ingrepp att påverka flera områden, så vi snart inte längre kan resa, handla mat eller till och med får lov till att behålla våra jobb, om vi inte har tagit detta vaccin.

Inte tvång, men en exkludering från samhället!

Någon som känner igen detta från det vi läser om i Uppenbarelseboken? Ändetiden och vedermödan är på väg med stormsteg!

FN varnar för globala pandemier i 2021

Rom 8:22 – Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Det är FN som kommer med mycket dystra prognoser för 2021. FN varnar för att 2021 kommer bli ett ”mycket dåligt år” där vi kommer uppleva ”hungersnöd av bibliska proportioner”. FN uttalar sig om att vi har sett hur COVID-19 har härjat under 2020, men att denna hungersnöd kommer att förvärras av just denna pandemin. En FN-tjänsteman skriver:

”-Om du tyckte att 2020 har varit ett tufft år, kommer saker och ting att bli bättre innan det blir ännu värre”

Avslutning

Jag undrar hur mycket värre kan saker och ting bli, innan vi når vedermödans tid? Vi upplever en generation och en skapelse som ropar ut i vånda på förlösning och upprättelse från Herren. Vi ser hur det scenario vi upplever i vedermödans tid, utvecklar sig med väldig fart. Det går undan, och det kan verka som att Herren har skruvat upp för tempot i ändetidens utveckling. Det är vissa saker som ska vara på plats innan uppryckandet sker. Den här världen ska vara klar till vilddjurets märke och till Antikrist framträdande - den här världens räddare och messias.

Just nu förbereder Herren sina två profeter, som snart kommer att predika och varna Israel på Jerusalems gator. När först uppryckandet har skett, kommer dessa två profeter som uppenbarelseboken talar om, träda fram ganska snabbt. Dom kommer att vara ett motstycke till Antikrist, där dom redan från början kommer att varna för vilddjurets märke, och för konsekvensen om man tar det. Dom kommer att tala till Israel och vädja om att inte välja Antikrist, men att vända sig mot deras rätta Messias och frälsare – vår Herre och konung, som mycket snart kommer att hämta och förlösa sin väntande skara.

Jesus kommer mycket snart!

 

Källa:

https://www.the-sun.com/lifestyle/travel/1845598/qantas-airline-vaccine/

https://www.express.co.uk/news/science/1361243/un-coronavirus-latest-global-famine-world-food-program-evg

 

tisdag 17 november 2020

Räddade från tid och rum

 


Syftet med den här hemsidan är först och främst att peka på tidstecken som visar att vi lever i tiden, då Herren kommer för att hämta sin församling. Jag tror att många kan vara överens om, att dessa tecken vi upplever är överväldigande! Samtidigt så är det också ett försvar för pre-trib läran – det vill säga att Jesus kommer att hämta sin församling innan den sista årsveckan, eller vedermödans tid. Särskilt på hemsidan Jesus kommer Snart har jag skrivit en del artiklar, som just tar upp detta ämne.

En frälsningsavgörande fråga?

Är frågan om tidpunkt för uppryckandet egentligen viktig? För det är ju för det första ingen frälsningsavgörande fråga, så det betyder att i själva ögonblicket vi blir uppryckta, kommer det att finnas syskon i skaran som både tror på ett uppryckande före, under och efter vedermödans tid. Ingen skillnad där alltså. Det som kanske mer gör sig gällande, är just vår syn på ändetiden - vad det kräver och förväntas av församlingen, och det fokus och hopp det skapar för den enskilde troende i vår vandring.  

Väntar vi på Antikrist eller Herrens återkomst? Är nästa steg i ändetidens utveckling ett uppryckande, eller en tid då Guds församling ska genomleva och prövas i den värst tänkliga tid i människans historia? Kommer Herren att spara sina ambassadörer och sin utvalda och älskade brud, eller ska denna frälsningsskara utlämnas till denna vredes tid, då Herren ska döma nationerna?

Vårt fokus och vår förväntning inför den tid som kommer, påverkar naturligtvis vår förberedelse och det vi sätter vår lit till. Här efter jul, om Herren dröjer och vi får leva, kommer jag i början av 2021 att samla och redigera alla längre inlägg jag har skrivit om ämnet, till en enkel helhet man kan ta del av. Jag hoppas att det kommer att bli till välsignelse

Israel, världen och församlingen

I Kor 10:32 – Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling.

På samma sätt som Paulus här skiljer mellan Israel, världen och församlingen, så måste vi också göra det när det gäller Jesu återkomst och ändetidens utveckling. Herren har bestämt och utvalt Israel till en uppgift, och församlingen till en annan. Ibland blir vi förvirrade av Jesu undervisning till de messianska judarna, när han till exempel undervisar om denna tids slut i Matteus kap 24. När vi sätter församlingen på Israels plats och tar dessa löften, varningar och förmaningar och tillämpar dem på församlingen, blir det fel. Så därför skiljer vi på när Herren talar till Israel, världen och Guds församling.

Hedningarna och församlingen

Jes 60:3 - Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Att folkslagen skulle bli frälsta, som konsekvens av det Messianska rikets upprättelse, var ingen hemlighet i GT. Men att Herren hade förberett en särskild hushållning för hedningarna, genom att sända den helige Ande till jorden för att utvälja ett himmelskt folk vid Guds nåds evangelium som är församlingen, var en hemlighet på Jesu tid. I och med att församlingen inte var uppenbarad ännu, är församlingen heller inte nämnd i GT, och också väldigt begränsat i Jesu undervisning.

Efe 3: 3–6 - Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet

Det var med andra ord inte Jesu uppgift att förmedla denna fantastiska hemlighet, att vi hedningar har blivit medarvingar till Guds löften. Det var blev först förmedlat genom aposteln Paulus, som fick det i uppgift genom en uppenbarelse och av Herren. Församlingens hemligheter blev med andra ord förmedlat av Paulus.

Den helige Ande och församlingen är oskiljaktiga i denne hushållning. Den helige Ande har tagit permanent plats i de troende, i församlingens hjärta och är panten på vårt arv intill uppryckandets dag. I församlingens tid så är vi den helige Andes tempel, det enda tempel som Gud känner på jorden i dag. Att den helige Ande har tagit sin boning här på jorden, är egentligen det enda som är till hinder för att Antikrist kan stå fram.

Församlingen Filadelfia

Församlingen Filadelfia, som jämte Laodikea, representerar en av de två ändetidsförsamlingar som får löfte om att bli bevarad från den prövningens stund, som skall komma över hela världen. Detta löfte är ett av de starkaste löften om att församlingen ska uppryckas förde den sista årsveckan.

Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig, och rädda dig ur prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

Det grekiska ordet för bevara är det grekiska ordet (TEREO). Verbet är använt två gånger i den här versen. Första gången blir det översatt bevara, men andra gången rädda dig ur i den svenska översättningen. I KJV är båda orden översatta med ordet ”keep thee from” (bevara från) vilket ger en helt annan betydning:

10Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. (King James Version)

Thayer hävdar att när detta ord används med det grekiska ordet ”en” betyder det att ”stå fast i en sak”, men när det används med ”ek” betyder det precis som King James har översatt ”bevarad från”. Samma sätt har ”ek” använts när det har översatts i 1 Tess 1:10 -..som har frälst oss från den kommande vreden. Ville Johannes visa att det var ”i prövningens stund” hade han skrivit: ”en te hora”. I stället väljer Johannes att skriva ”ek tes horas” som just betyder ”från prövningens stund”

Avslutning

Upp 3:10 - prövningens stund som skall komma över hela värden och sätta dess invånare på prov.

De flesta människor är eniga i att ”prövningens stund” är ett uttryck för Guds vrede som ska komma över jorden. Frågan är om denna prövning är till för att pröva och rena Guds församling? Om syftet skulle vara för att helga Guds församling, blir det helt plötsligt en fråga om Guds rättfärdighet, gärningslära och vår egen förtjänst för att få del av vår frälsning. Guds ord säger att vi redan är fördolda med Herren i Kristus, och att vi har redan blivit helgade och förklarade rättfärdiga på grund av Jesu försonade verk.

I uppenbarelseboken 3:10 ger Herren själv svaret, att syftet med denna prövning inte har med hans brud att göra, men för att pröva invånarna på jorden. Det är invånare och människor som har gjort jorden till sitt permanenta hem, och gjort den till något varigt och konstant. Guds församling har inte något tillhörs förhållande till den här jorden. Den sanna kyrkan består av gäster och främlingar, som söker det som är därovan och har deras medborgarskap i himlen. (I Pet 2:11, Kol 3:12, Efe 2:19, Joh 14:2)

 

Guds rika välsignelse

Mikael

 

torsdag 12 november 2020

Kommer Trump att bli sittandes som president?

 


På samma sätt som att en del kristna har varit ute och profeterat att Trump skulle vinna valet, träder en del judiska rabbiner fram och gör det samma. Det är Isser Zalman, en judisk rabbin som uttalar sig om att Trump kommer att bli sittandes som president, och att något kommer hända intill dess att Biden är officiellt godkänd, av bland andra USA:s senat och Representanthuset. Den finns en färdplan som gör att Biden ska vara klar till installationen den 20 januari 2021. Isser menar alltså att något kommer hända, så att Trump får möjlighet att fortsätta som president i USA, och därmed kan fortsätta stå upp och strida för Israel och för det slutliga kungadömet, som Daniels bok beskriver.

Min tanke är att vi kommer att få se Biden som president i januari, om inte något helt oväntat skulle ske. I den amerikanska pastorn Danas Coverstones dröm, såg han ett USA i inferno, utan ledarskap från varken Trump eller andra. Detta scenario är bara möjligt, om en stor händelse som exempelvis uppryckandet skulle ske. Skulle församlingen bli hämtad innan januari 2021, kunde Trump få lov till att fortsätta sitta som president, då vi upplever en extraordinär situation. Ett annat scenario är att en världsregering tar över omedelbart, och då skulle varken Trump eller Biden behövas vid makten och liknar det scenario som Dana har talat om.

IS slaktar kristna i Mocambique

Fil 1:29 - Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull

 Mocambique är ett av världens fattigaste länder, och är en av de platser där vi upplever förföljelse för namnet Jesus. Terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrikas söder om Sahara. Många länder klarar inte att skydda sina gränser och de här islamistiska grupperna ger sig på just kristna. Fanatiska islamister har precis halshuggit 50 män och pojkar på en fotbollsplan, för att därefter kidnappa kvinnorna. Dom brände ner husen och gick efter befolkningen som flydde ut i skogen. Det är så makabert att det till och med är svårt att skriva om. Man kan läsa inlägget i sin helhet, med hänvisning i källförteckning.

 Massiv förföljelse av kristna

 Vi upplever en massiv förföljelse av kristna, där många kristna betalar ett högt pris för evangeliets skull. På flera ställen i världen försöker muslimer och extrema religiösa grupper att helt enkelt utrota kristna, där kyrkor bränns, och hus och affärsverksamhet förstörs. Kristna blir fångade och hålls som gisslan, och blir samtidigt tvingade att ge upp deras tro. Cirka 75% av alla religiösa grupper som är förföljda runt om i världen är kristna, som resulterar i att tusentals varje år dödas och förföljs för namnet Jesu skull. Ondskan och motståndet mot Jesus kommer aldrig att bli mindre, men tvärtemot är förföljelsen mot Guds församling, ett tidstecken som vittnar om denna tids slut.

 Avslutning

 Vi har cirka 7 veckor tillbaka av 2020, och när man ser tillbaka på året som har gått, har det varit ett år utan jämförelse. Corona har fört många saker med sig, men sak lyser klarare än någonsin – det som sker är en förberedelse till vedermödan, till vilddjurets märke, en global ekonomi och en religion. Det var Covid-19 som för allvar satte allt i gång, och när den här världen först träder in i den avslutande årsveckan, så kommer allt ske, bara i en större skala, där lagar är förbundet med tvång, som är förbundet med döden.

 I vår vandring på väg till vårt hemland, styrker Herren och hjälper oss på vår resa till vårt himmelska hem. När Herren sa att han ville vara med oss alla dagar intill tidens ände, så var det inte bara ett löfte om en ”klapp på axeln”, men ett löfte om att Herren själv vill vara med oss med all sin kraft, all sin nåd, kärlek och välsignelse. Det som var obetydligt, föraktat och dåraktigt för den här världen, har Herren utvalt, där han själv har blivit vår rättfärdighet, helgelse och återlösning. Därför kan vi hämta nåd och bli starka i Herrens väldiga kraft – för frälsningen, kraften och styrkan i vår vandring, kommer enbart från och genom honom.

 

Herrens välsignelse i väntan på Herrens komma!

 

Mikael

 

Källa:

https://www.israel365news.com/160613/rabbi-trump-will-remain-in-power-to-fight-as-final-kingdom-described-by-daniel/?fbclid=IwAR0DY2wYoI7oE4bHyiCLi0hlSMBP2PGCE83iOI6dc7xx2jGhY8TIz2deNuU

https://www.the-sun.com/news/1773886/isis-behead-men-mozambique-kidnapping-woman/

 

 

torsdag 5 november 2020

Vårt hopp i en ödesdiger tid!

 


Vi står mitt i det amerikanska valet, och alla frågar sig hur framtiden kommer att se ut för både USA och resten av världen? Det är ingen hemlighet att vi lever i en betydelsefull och ödesdiger tid. Allt som sker, sker med ett ändamål, och är en del av Herrens plan för ändetidens utveckling. Församlingen, Herrens väntande brud, som är en del av den här världen, men inte av den, står bejakande och ser hur tidens tecken utspelar sig. Jag ser mig själv utifrån – för jag vet, att jag är en gäst och en främling i den här världen. Jag är skapad för en evighet tillsammans med Herren, och jag vet, att jag mycket snart kommer att vara tillsammans med Herren, för evigt. Det är mitt hopp, min förtröstan och tillförsikt.

Samtidigt är det en vädjan, att få sitt liv rätt med Herren. Om man inte är avgjord, eller inte har sin sak eller relation rätt med Herren – så är det hög tid till att springa till Jesus, in hans öppna, väntande och kärleksfulla famn.

Den avfälliges bön

Psaltaren 31:23 - Jag sade i min ångest: "Jag är bortdriven från dina ögon." Men du hörde mina böners ljud, när jag ropade till dig.

”Jag har vandrat på min egen väg, långt bort från ditt ansikte. Jag har gått bort från den nåd som en gång räddade mig och som drog mig bort från mörkrets välde. Den samma röst som en gång kallade mig och var så tydlig i mitt liv, har nu långsamt försvunnit och blivit allt mer dunkel och fjärran. Det ord som tidigare ledde mina steg, och den kärlek som brann så starkt i mitt hjärta, har bleknat och suddats ut. 

Jag tänkte inte längre på din godhet, och på den trofasthet du har visat mig. Ditt namn var inte längre på mina läppar, och mitt hjärta var långt ifrån ditt. Den samma synd som tidigare hade förfört och våldfört mitt liv, knackade nu på min dörr. Den ville in och bli en del av mitt liv igen. Den här världen visade upp sitt förföriska yttre, och fångade min blick och min uppmärksamhet. Min passion, åtrå och längtan blev bit för bit en del av den.

Mina knän är svaga, och mitt huvud är böjt i förkrosselse över mitt hjärtas tillstånd. Mina händer sträcker sig ut i hopp om att du åter vill ta min hand. Min röst ropar sig hes i förtvivlan, när jag ber om din närhet, som jag saknar. –”Låt mig få komma tillbaka, och låt mig få bli din igen!”

 Herrens hand på min axel

Psaltaren 34:18 - Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har ett bedrövat hjärta.

Jag kände din hand på min axel, och jag kände igen den hand som tidigare legat så tung på mitt liv. Den hand som ledde mig genom dödsskuggans dal, och bevarade mig från stupens väldiga brant. Den samma hand låg nu på min axel, och en villkorslös kärlek strömmade genom mitt liv.

Jag upplevde en kärlek som är helt oförklarlig, och som inte kan beskrivas med ord. Det var en kärlek jag aldrig tidigare hade mött i den här världen, som läkte och helade mina djupaste sår. Det var en kärlek som var tålig och mild, och som gavs helt utan krav eller begärde något igen. När människor hade dömt mig, eller den här världen hade förkastat mig, så mötte jag en kärlek som fördrar, tror och hoppas allting. En kärlek som visade sig vara en person – Jesus själv.

Den förlorade sonen

Jag kände igen rösten som talade till mig. Det var en röst liksom väldiga vatten, och samtidigt var det balsam för min själ. Orden som kom ut hans mun var ord av liv och ord av hopp. Han viskade i mitt öra att han aldrig hade övergivit eller lämnat mig.

Han hade aldrig övergivit mig eller varit fjärran ifrån mig. Han hade väntat på mig, stått där trofast i all sin nåd och i all sin kärlek. Han fördömde mig aldrig, men stod där med en öppen famn och med en villkorslös kärlek. Han väntade på att få springa mig i möte. Han väntade på att få lägga armarna om min hals, och han väntade på att få säga –”Välkommen hem min dyrbara son”.

Ett specifikt budskap från Herren

Jag upplever att Herren har ett specifikt budskap i dag, till både sin församling, till den här världen men också till den skara av människor som en gång har vandrat tillsammans med Herren. Människor som av olika orsaker någon gång kom bort i från Herrens väg.

Det är en tid då han kallar oss tillbaka till honom. En tid då han sträcker sig ut efter våra hjärtan och önskar att göra det till sitt. Han älskar oss med en obeskrivlig och villkorslös kärlek. Om du kommit bort från Herren, och ditt hjärta inte längre tillhör honom så kallar han på dig att komma tillbaka. Han vill rena, upprätta och hela dina sår.

Vägen tillbaka är kort

Jak 4:8 – Närma er Gud, så skall han närma sig er.

Vägen tillbaka till Herren är inte lång. Även om du har gått tusen steg bort, är han ändå bara ett steg tillbaka. Han står bredvid dig och väntar på att du sträcker dig ut efter honom i tro. Löftet är att den som drar när till honom, kommer Herren att dra när till sig. 


Herrens rika välsignelse

Mikael