fredag 15 juni 2018

En välsignad sommar till alla läsareVarje år brukar jag skriva en sommarhälsning för att dela några tankar om den tid vi lever i, och samtidigt önska alla läsare en skön och välsignad sommar.
Sommaren ger mig en möjlighet för att hålla en paus från skrivandet, och få lite extra tid med både familjen och Herren. Om Herren dröjer, så är jag tillbaka igen omkring början av augusti. 

Jag har sagt det förut men säger det igen - det är en nåd att få leva i den tid vi lever Vi är den utvalda generation som kommer att få uppleva Jesu dyrbara återkomst, och är dom som kommer att få se ändetidens profetiska löften uppfyllas.

År 2018

Det ger mig samtidigt en möjlighet för att reflektera, och se tillbaka på det vi har upplevt under det första halvåret i 2018.

I början av året så skrev jag ett inlägg som heter – ”födslovåndorna tilltar”. Jag tycker att det var en överskrift, som på ett bra sätt beskriver den profetiska utveckling som vi upplever just nu. En vanlig förlossning börjar vanligtvis med värkar, där dom kan vara lite oregelbundna i början, men efter hand kommer de tätare och blir kraftigare. Dom täta och kraftiga värkarna, vittnar om att ett barn är på väg. Det är en födsel som kommer att förändra den här världen för alltid, på både gott och ont. För denna födsel vittnar inte bara om vedermöda, en tid av kompakt mörker och Guds domslut, men också om vårt saliga hopp och brudgummen som vänder åter efter sin brud.

En rysk invasion

När vi ser tillbaka på det första halvåret så har den minst sagt varit mer än händelserik. Vi har upplevt det tilltagande ryska hotet, som har varit mer påtagligt än någonsin. Konsekvensen av Rysslands aggression, har gjort att svenska myndigheter nu har gått ut för att varna och förbereda människor, om ett ryskt anfall skulle ske.

Många frågar sig om detta är en bekräftelse på de otaliga profetior som finns om en kommande rysk invasion av Sverige?

Domedagsklockan visar ”två minuter” kvar till jordens undergång

Världen har aldrig varit så nära att gå under, hävdar forskare bakom ”domedagsklockan”. När vi tittar med profetiska ögon på tidstecken, och jämför med den sista och avslutande tiden, så bekräftar ibland den här världen, att så också är tillfället. Sedan 1947, har en rad olika forskare presenterat domedagsklockan, som är en symbol på, hur långt vi har kvar till jordens undergång.

I år har klockan flyttats fram en halv minut, som betyder att klockan nu står på två minuter i midnatt. Bara en gång tidigare, har forskarna hävdat att världen har varit så nära undergång, och det var i 1953, då spänningarna var som störst mellan USA och Sovjetunionen.

Israel i krig


Vi lever i högprofetiska tider, där Israel och Mellanöstern sticker ut mest av allt. Israel är i min värld, både ett bevis på Guds existens, och på det profetiska ordets trovärdighet. När vi ser allt det som händer i dag, kan vi med Bibeln i hand se med våra egna ögon, hur det profetiska ordet uppfylls till punkt och pricka.

På en och samma gång, vänder länder och organisationer sig mot Israel och hotar det judiska folket. Iran och Israel är på kollisionskurs, och media uttalar sig om att ”Israel stampar på Iran, och det kan medföra ett av de värsta krig som Mellanöstern någonsin har sett”.

Islamisk koalition

Samtidigt så ser vi kommande konfrontationer med organisationer som Hamas och Hizbolla, som uttalar sig, att dom endast är ”dagar” från en konfrontation och krig med Israel. Hizbollah, som indirekt stöds av Iran, har cirka 150 000 raketer riktade mot Israel. För första gången sedan kriget i 2006, har nu Israel uttalat sig att man i en konfrontation med Hizbollah, överväger att återbesätta det sydliga Libanon – för att försvaga Hizbollah rent militärt. I dag råder Hizbollah över 40 000 soldater och cirka 150 000 missiler, som i princip kan träffa hela Israel.

Samtidigt upplever vi turkiska röster som ropar efter en islamisk koalition, och lovar att göra allt vad som står i deras makt, för att kämpa emot ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. GOG/Magog kriget kommer plötsligt och utan förvarning. Det vi upplever nu, är en förberedelse och själva början på den. 

Vilddjurets märke


Jag tror att det var många som var överraskade när media skickade ut denna nyhet i Sverige. Redan nu fungerar vilddjurets märke, där flera tusentals svenskar har frivilligt tagit emot detta chip i handen.

Media hävdar att svenskar som bär michrochip i handen har tredubblats. Redan nu har cirka 3500 svenskar ett chip i handen, som är placerat mellan tummen och pekfingret. Man måste konstatera, att vi upplever en långsam och gradvis tillvänning till ett antikristligt system. När den falske profeten och Antikrist inför detta sataniska system, kommer flertalet att ta emot, acceptera och se vilddjurets märke som en nödvändighet i en redan omskakad och kaotisk värld.

Billy Grahams död

Var Billy Grahams död knuten till profetior om Jesu återkomst? 
Världsevangelisten Billy Graham har precis avlidit 99 år gammal, och gått hem till Herren. I förbindelse med Billy Grahams död, finns en del utombibliska profetior som kan vara intressanta att nämna. En del av dem knyter nämligen Billys bortgång, till ett snarligt uppryckande och dom.  

Samtliga dessa är utombibliska profetior, som alla ska prövas. Men det är intressant att det finns profetior som är knutna till Billys hemgång till Herren. Profetior som alltså talar om både en kommande dom och ett snarligt uppryckande.

En ring av vulkanutbrott

Joels bok visar oss, att i de sista dagarna kommer vi att få se ”tecken i himlen och på jorden” som inkluderar blod, eld och rökpelare. Vulkaner kan alltså på samma sätt som jordbävningar vara ett tidstecken som ska komma i förbindelse med Herrens dag.

Just nu, är det inte mindre än 34 vulkaner som har utbrott i olika delar av världen. På det sista har vi upplevt en ring av vulkanutbrott som har fascinerat och undrat forskarna. Vi har upplevt massiva vulkanutbrott på Hawaii, men också stora utbrott i Guatemala som har kostat ett hundratal människoliv och stor förödelse på närliggande byar. Samtidigt ser det ser ut som att flera andra stora vulkaner håller på att vakna till liv.

Ny ekonomisk storm

Är en ny ekonomisk storm på väg? En ekonomisk krasch som kan vara början på den svarta hästen i Uppenbarelseboken kap 6?

Det är bland annat finansmannen George Soros som varnar för att en ny global finanskris står för dörren. Enligt Soros har allt som kunde gått fel, gott fel. En annan finansman, Jim Rogers, uttalar sig också att vi är på väg mot ”den största kraschen i vår livstid”. Det är svarta moln på den ekonomiska himlen, och bibliska profetior vittnar om en upplösning av det system som vi känner till i dag.

Herren känner dig

Jesus lovade aldrig att stormen aldrig skulle blåsa. Han lovade aldrig att vi skulle gå igenom livet utan motstånd och förföljelse, och han lovade aldrig att fienden inte skulle pröva, fresta och förleda oss.

Men det han lovade var, att mitt i allt detta, och mitt igenom förföljelse, hungersnöd och fara. I de tider när ångesten, nöden och omständigheter är som störst, skulle hans villkorslösa kärlek aldrig någonsin lämna, överge eller skilja oss från Jesus. 

Varken död eller liv

Rom 8: 38-39 - Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 

Romarbrevet 8 proklamerar en av de mest dyrbara sanningar som vi som troende kan ta till oss. Den sanningen att till och med döden, någon andemakt från avgrunden eller livet själv, aldrig någonsin kan skilja eller komma i mellan Guds obeskrivliga kärlek till oss.

Herrens kärlek är oförändrad, hans löften är klippan vi står på, och hans mäktiga hand är den som upprätthåller och leder oss på sin väg.

Avslutning

Kära syskon - tiden börjar dra ihop sig och Herrens ögon är vända mot sitt folk, sin församling och sin utvalda brud. I rätt tid, och i ett utvalt ögonblick, kommer Herren att rycka upp och hämta oss hem till sitt himmelska hem. Jesus kommer mycket snart för att hämta sin blodköpta församling – alla förlossade, dem som ropar och längtar efter hans tillkommelse. Jag önskar var och en välsignad sommar i Herrens närhet.

Jesus kommer snart!


onsdag 6 juni 2018

Vem kommer med i uppryckandet?På samma sätt som när vi talar om olika tidpunkt för uppryckandet, så finns det också olika syn på själva deltagande i uppryckandet. Där finns det olika syn på vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det finns två olika tolkningar, där vi skiljer på delvis (partiell) och en fulltalig bortryckande.

Uttrycket ”partiell uppryckande”, betyder att det inte är hela Kristi kropp som blir uppryckt, men endast de människor som har nått ett vist andligt stadium eller en viss andlig mognad. De människor som inte har nått detta andliga stadium blir alltså kvarlämnade vid själva uppryckandet, och blir tvungna att genomgå vedermödan. Uttrycket ”fulltalig uppryckande” betyder att ALLA troende som är en del av Kristi kropp, oavsett andlig mognad, får lov till att vara en del av skaran som blir uppryckta på förlossningens dag. 

Paulus ger svaret

1 Tess 4: 16 – 17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren

Paulus ger själv svaret på vem som får lov till att följa med i uppryckandet när Jesus kommer tillbaka, nämligen ALLA som är döda eller levande i Kristus.
Det betyder, att Jesus kommer samla och rycka alla till sig som är en del av hans kropp, oavsett kyrkotillhörighet och andligt mognadsstadium. 

Om du är en äkta pånyttfödd kristen och har tagit emot Jesus som din personlige frälsare, om du har blivit renad i Jesus dyrbara blod och har fått förlåtelse från din synd, så har du löfte om att du är Guds barn och är en del av Kristi kropp. Då har du också tagit emot den helige Ande som samtidigt är en pant på vårt arv, med löfte om att vi en dag ska få möta Jesus på en brusten sky. 

Utvalda innan jordens grund blev lagd

Efe 1:4 – liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
1 Pet 1:20 – Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa tider uppenbarats för er skull.

Precis som Jesus, så är vi utvalda i honom redan innan världens grund blev lagd. Paulus talar om att vi redan före skapelsen var utvalda i honom. Herren såg utöver tiden, utvalde dig och skrev ditt namn in i Livets bok. 

Rom 8:29-30 – Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Om du är frälst, så visste Gud om det före han skapade jorden. Före det att han gav Adam sitt första andedrag, så tittade Herren ut över det stora tidsrummet, och såg det ögonblick där du tog din självständiga beslutning att följa och tjäna honom. (har känt) Och det var där han gjorde en ”plats reservation” för dig i hans rike, och han lovade att aldrig ta bort ditt namn ut ur livets bok. (har förutbestämt.) När tiden var inne talade han till ditt hjärta, väl vetande att du ville ge respons (han kallade). När du gjorde det, så renade han dig från alla dina synder, och alla dem som du kommer att göra från det tidpunkt och fram (förklarat rättfärdig). Och snart en dag, kommer han att ge dig en ny evig kropp och en plats i närheten av Honom i hans rike (förhärligat). 

Frälsning utan gärningar

Frälsningen är en Guds gåva från Herren. En gåva som är fullständigt oförtjänt och helt utan egen förtjänst (Efe 2:8). Om frälsningen endast är av nåd, så är alla egna gärningar utelämnade, för annars var frälsningen inte av nåd.

Det betyder, att vårt liv och position i Herren fast. Vi har redan dött och uppstått med Kristus på korset, och vi sitter redan i det himmelska med Herren (Kol 3:1). Vi är rättfärdiggjorda, utvalda och heliga (Rom 3:28). Vi har samtidigt fått det löfte från Herren, att ingenting i den här världen kan skilja oss från denna kärlek i Kristus (Rom 8:39).

Avslutning

I Kor 1: 30 – Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

Jag upplever en del otrygghet, när det gäller vissheten om att få följa med när Jesus kommer tillbaka. Många syskon upplever fruktan och tvivlar på sin egen frälsning, där man förtvivlat tittar på sin egen svaghet och brister, i stället för det verk som Herren har gjort i våra liv.

Före världens grundval blev lagd, såg och utvalde Herren dig (Efe 1:4). Han älskade dig då du fortfarande var död i dina synder och överträdelser (Efe 2:5). Före det att församlingen var född, bar han varje synd som funnits eller kommer att finnas, och spikade fast det skuldebrev som anklagade dig på korset (Kol 2:14). Det gör att han genom ett enda syndoffer, ser på dig som fullständigt rättfärdig och fullkomlig inför Gud (2kor 5:21, Heb 10:14). Vi har blivit satta med Jesus i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Efe2:6), och han har förberett ett rum åt oss, för att vi ska vara där han är (Joh 14:2). Snart en dag kommer Herren att kalla alla dem till sig som är i Kristus Jesus.

Guds rika välsignelse
Mikael

lördag 2 juni 2018

Trump presenterar fredsplan i juni månadEtt av de allra största tidstecken, är det kommande fredsavtalet som Daniels bok talar om i kap 9. Det är förberedelser till just detta förbund, som visar hur nära vi är den sista årsveckan och vedermödans tid.
För en vecka sedan kom USA med en utmälning, att redan här i juni månad, och efter det att muslimernas Ramadan är slut, skulle Trump lägga fram ett fredsförslag för fred mellan arabländerna och Israel.

Ny förhandlare för Palestina?

Mahmoud Abbas, Palestinas ledare, som verkligen har varit emot varje tilltag till förhandling, och heller inte godkänner USA:s roll som medlare i förhandlingar med Israel, har haft problem med hälsan här på det sista. Den 83 årige ledaren, har varit inlagd på sjukhus i flera omgångar på grund av svikande hälsa. Frågan är om Abbas kommer att fortsätta sitt jobb, eller om vi kommer att se en ny ledare som kommer att förhanda med USA och Israel?

Den Saudiska fredsplanen

Jag har tidigare skrivit om den Saudiska fredsplanen, som Saudiarabien framlade i 2002. Det är ett initiativ som samtliga 22 stater i Arabförbundet stödjer, inklusive Palestina.

Förslaget går ut på att Israel ska acceptera en palestinsk stat inom de gränser som rådde före 1967 års krig, att östra Jerusalem ska vara den nya statens huvudstad, samt en rättvis och rättfärdig lösning för de palestinska flyktningarna uppnås. Kung Salman, som blev ny kung i Saudiarabien i början av 2015, uttalar sig: ”Det är dags för Israel att acceptera det (förbundet) också. Det finns inget alternativ fredsplan”.

Avslutning

Dan 9: 27 - Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och mato0ffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."

Det blir intressant om den fredsplan som Trump kommer att presentera här i juni, kommer att likna den som Saudiarabien tidigare har presenterat. Allting kretsar mer och mer kring Mellanöstern, och det lilla men betydelsefulla landet Israel.

Det är precis här, att det profetiska ”förbundet med de många” kommer att ingås, och det är i detta område, att Antikrist kommer att ha sitt ursprung. Det är här de två vittnena kommer att träda fram i början av vedermödans tid, och det är här att de 144 000 utvalda judarna kommer att utgå ifrån. Men framför allt, så är det precis här, att Konungarnas Konung kommer att komma tillbaka. Han kommer för att sätta sina fötter på Oljeberget, och kommer ridandes in genom den Östra porten, för att sätta sin tron i Jerusalem.

Jesus kommer snart!Källa: