onsdag 6 juni 2018

Vem kommer med i uppryckandet?På samma sätt som när vi talar om olika tidpunkt för uppryckandet, så finns det också olika syn på själva deltagande i uppryckandet. Där finns det olika syn på vem som egentligen får följa med när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Det finns två olika tolkningar, där vi skiljer på delvis (partiell) och en fulltalig bortryckande.

Uttrycket ”partiell uppryckande”, betyder att det inte är hela Kristi kropp som blir uppryckt, men endast de människor som har nått ett vist andligt stadium eller en viss andlig mognad. De människor som inte har nått detta andliga stadium blir alltså kvarlämnade vid själva uppryckandet, och blir tvungna att genomgå vedermödan. Uttrycket ”fulltalig uppryckande” betyder att ALLA troende som är en del av Kristi kropp, oavsett andlig mognad, får lov till att vara en del av skaran som blir uppryckta på förlossningens dag. 

Paulus ger svaret

1 Tess 4: 16 – 17 - Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren

Paulus ger själv svaret på vem som får lov till att följa med i uppryckandet när Jesus kommer tillbaka, nämligen ALLA som är döda eller levande i Kristus.
Det betyder, att Jesus kommer samla och rycka alla till sig som är en del av hans kropp, oavsett kyrkotillhörighet och andligt mognadsstadium. 

Om du är en äkta pånyttfödd kristen och har tagit emot Jesus som din personlige frälsare, om du har blivit renad i Jesus dyrbara blod och har fått förlåtelse från din synd, så har du löfte om att du är Guds barn och är en del av Kristi kropp. Då har du också tagit emot den helige Ande som samtidigt är en pant på vårt arv, med löfte om att vi en dag ska få möta Jesus på en brusten sky. 

Utvalda innan jordens grund blev lagd

Efe 1:4 – liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
1 Pet 1:20 – Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa tider uppenbarats för er skull.

Precis som Jesus, så är vi utvalda i honom redan innan världens grund blev lagd. Paulus talar om att vi redan före skapelsen var utvalda i honom. Herren såg utöver tiden, utvalde dig och skrev ditt namn in i Livets bok. 

Rom 8:29-30 – Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Om du är frälst, så visste Gud om det före han skapade jorden. Före det att han gav Adam sitt första andedrag, så tittade Herren ut över det stora tidsrummet, och såg det ögonblick där du tog din självständiga beslutning att följa och tjäna honom. (har känt) Och det var där han gjorde en ”plats reservation” för dig i hans rike, och han lovade att aldrig ta bort ditt namn ut ur livets bok. (har förutbestämt.) När tiden var inne talade han till ditt hjärta, väl vetande att du ville ge respons (han kallade). När du gjorde det, så renade han dig från alla dina synder, och alla dem som du kommer att göra från det tidpunkt och fram (förklarat rättfärdig). Och snart en dag, kommer han att ge dig en ny evig kropp och en plats i närheten av Honom i hans rike (förhärligat). 

Frälsning utan gärningar

Frälsningen är en Guds gåva från Herren. En gåva som är fullständigt oförtjänt och helt utan egen förtjänst (Efe 2:8). Om frälsningen endast är av nåd, så är alla egna gärningar utelämnade, för annars var frälsningen inte av nåd.

Det betyder, att vårt liv och position i Herren fast. Vi har redan dött och uppstått med Kristus på korset, och vi sitter redan i det himmelska med Herren (Kol 3:1). Vi är rättfärdiggjorda, utvalda och heliga (Rom 3:28). Vi har samtidigt fått det löfte från Herren, att ingenting i den här världen kan skilja oss från denna kärlek i Kristus (Rom 8:39).

Avslutning

I Kor 1: 30 – Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

Jag upplever en del otrygghet, när det gäller vissheten om att få följa med när Jesus kommer tillbaka. Många syskon upplever fruktan och tvivlar på sin egen frälsning, där man förtvivlat tittar på sin egen svaghet och brister, i stället för det verk som Herren har gjort i våra liv.

Före världens grundval blev lagd, såg och utvalde Herren dig (Efe 1:4). Han älskade dig då du fortfarande var död i dina synder och överträdelser (Efe 2:5). Före det att församlingen var född, bar han varje synd som funnits eller kommer att finnas, och spikade fast det skuldebrev som anklagade dig på korset (Kol 2:14). Det gör att han genom ett enda syndoffer, ser på dig som fullständigt rättfärdig och fullkomlig inför Gud (2kor 5:21, Heb 10:14). Vi har blivit satta med Jesus i den himmelska världen, i Kristus Jesus (Efe2:6), och han har förberett ett rum åt oss, för att vi ska vara där han är (Joh 14:2). Snart en dag kommer Herren att kalla alla dem till sig som är i Kristus Jesus.

Guds rika välsignelse
Mikael

7 kommentarer:

 1. Tack Mikael ! När jag läser detta inlägg ,fylls jag av förväntan och frid ,att få möta Jesus!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid broder,
   Frälsningen är så fantastisk och den ger som du säger frid, hopp och en fast visshet om att vi snart en dag ska få lov att möta vår Herre och frälsare.

   Guds rika välsignelse och en skön sommar till dig och familjen.

   Hälsningar
   Mikael

   Radera
 2. ..har varit så förvissad och trygg i orden ovanför, ända tills jag hörde att det finns en annan tolkning på de bibel verserna.....att uppryckningen inte stämmer alls ....hoppas på svar. Gud välsigne dig Mikael Walfridsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid och stort tack för di hälsning. Det gör mig verkligen ont när jag hör vittnesbörd som ditt - att det finns så kallad undervisning, som tar bort hoppet från människor när det gäller deltagande och själva uppryckandet i sig själv. Mitt råd är att vända örat bort från det som skapar oro och förvirring på detta område. Herren vill att du ska vara trygg i frälsningen, och i hoppet i hans återkomst. Vår helgelse och relation med Herren är en livslång vandring, och något vi själva kan påverka. Men tron är en gåva från Herren, och när det gäller Jesu verk och frälsning i oss är den fast. Du ÄR en ny skapelse, och det kan det inte ändras på.

   Guds rika välsignelse
   Mikael

   Radera
  2. Stort tack för svaret Mikael, det är gott att höra!!

   Radera
 3. ...detta med uppryckande kan inte skrivas tydligare än det skrivs på ... i 2 kor 5:17

  SvaraRadera
  Svar
  1. Amen! Det är så sant. Alla dem som är nya skapelser är frälsta och tillhör honom. Våra egna gärningar är fullständigt utelämnade, och kan inte göra till eller från gentemot frälsningen.

   Hälsningar Mikael

   Radera