fredag 23 december 2022

En välsignad jul i Herrens närhet

 

Kära Vänner,

Ännu ett år har gått, och vi närmar oss avslutning på 2022 – ett år som historiskt sätt har visat sig varit något helt särskilt. Man får bara konkludera att det har varit ett profetiskt år och helt utan jämförelse. Hemsidan håller jullov och startar upp igen i början av januari. Det är verkligen en välsignelse att vara på en profetisk resa tillsammans, och om Herren dröjer, hoppas jag att vi kan fortsätta vår resa under 2023. Fortsätt gärna att lyfta både hemsidan och mig inför Herren. Be att Herren ger den kraft som behövs och att hemsidan får tjäna Herrens syfte efter hans vilja. 

En välsignad jul

Jag önskar var och en av er en välsignad jul i Herrens närhet, och Guds underbara välsignelse för det nya året. Julen handlar mer om något annat, om Guds övernaturliga nåd och frid. Han som är glädjen, friden och kraften personifierad, blev människa och tog sin boning ibland oss. Om du är Guds barn, har du fått del av den glädjen, nåden och friden i ditt liv. Herren har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser, och Herren kan inte älska eller välsigna dig, mer än han gör. Mitt i mörkret, så är han hos var och en av oss med sin frid. 

Himlen tog emot dig

För två tusen år sedan tog himlen emot dig. Du kom till den här världen i en tjänares gestalt, för att bli människan lik. Du hade lämnat den härlighet du hade hos din Fader, för att vandra mitt ibland oss, mitt ibland din skapelse. Du vandrade som en människa, och levde här på jorden under en människas villkor, men helt fläckfri och helt utan synd.

Du for sedan till det himmelska, och satte dig på din Faders högra sida.  Himlen blev din tron, och jorden din fotapall. Du fick tillbaka den härlighet som lämnade, och som du hade innan världen var till. Allt blev dig givet och underlagt, och Fadern gav dig nycklarna till döden och själva helvetet.

Världens ljus

Du är världens ljus som lyser och ger liv och hopp i en mörk tid. Du sträcker dig ut mot varje sargad och trasig själ, och för dem som bor i dödsskuggans land strålar ditt ljus fram. Du har kallat oss att leva, och vandra i ditt underbara ljus. Du önskar att vi ska klä oss i ljusets vapenrustning, och ta det ljuset till den här världen. För du är det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor. 

”Herre – låt dit ljus lysa genom våra liv, och låt oss lysa som stjärnor i den här världen. Låt ljusets frukter prägla våra liv, och låt den helige Ande lysa på varje område där det fortfarande är mörkt. I ditt ljus ser vi ljus, och där ser vi allt det som du har för oss, och för ditt folk”

Jag önskar er alla en fridfull och välsignad jul

Mikael

fredag 16 december 2022

Varning Varning Varning – En störtflod är på väg!

 


Daniel 9:26 – Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten

När Daniel beskriver ändetiden, så beskriver han den som en störtflod, som drar med sig krig och förödelse.

Det är en störtflod på väg in i den här världen. En störtflod och tsunami kommer på ett sätt som den här världen inte tidigare har upplevt eller känner till. Den kommer plötsligt och utan förvarning! Den kommer svepa in med kraft och fullständigt förändra den värld vi känner till. Den för med sig krig och förödelse, katastrof och fördärv. Varje område i vårt samhälle kommer att bli påverkat av denna störtflod och orent vatten kommer att besudla och förgifta en hel värld. Det politiska, ekonomiska, sociala och religiösa området är på väg att förändras.

Som på Noas tid

Matt 24:37 - Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 

Det här är en av de tydligaste profetior som beskriver livet på jorden INNAN floden kom och dömde människan. Herren profeterar och säger att precis på det sätt som tiden var under Noas dagar, kommer vi att se det igen före Jesu återkomst.

Vi lever i ändens tid, där vi kan se att synd och ondska är den samma som på Noas tid. Precis som då, lever människan utan förståelse för den dom som är på väg. Man lever precis som man brukar göra, och man fortsätter att förneka Herren eller ta emot Guds nåd. Människan går mot sin undergång, utan att veta att en syndaflod är på väg in i den här världen. Herrens profetiska ord om Noas dagar kommer att få sitt uppfyllande.

Kan vi höra varningen

När störtfloden har brutit ner, kommer en annan människa, syndens människa, att bygga upp. Det som kommer att födas och växa fram är en ny världsordning, ett antikristligt och gudlöst system och en satanisk agenda som fundament. När Herren kallar sina barn in i arken, är det samtidigt början för denna syndaflod att skölja in över världen. Resultatet blir en nöd och ett lidande som den här världen aldrig tidigare har sett maken till.

Kan vi höra varningen som går ut i denna sena tid? ”Floden kommer! Skynda er in i frälsningens ark”.

Den profetiska klockan

Jag blev påmind av den armbandsklocka som jag fick tanken att jag skulle uppmärksamma. Klockan hade stannat och datumet stod på 22 (uppryckandet) och visarna stod på 2.26 (ett tecken i strongs).

Det var väldigt talande och beskriver på ett bra sätt det vi har upplevt under året 2022. Otaliga milstolpar, överväldigande tecken och otroliga vägvisare som samstämmigt pekar uppåt på vår Frälsares återkomst.

Vi ser början på det tredje världskriget, en värld på randen till ekonomisk krasch, det religiösa Babylon och en one world religion som tar form, globala sjukdomar, början till vilddjurets märke och otroliga naturkatastrofer. När vi tror att det inte kan bli värre, så ser vi ändå hur dessa stiger i både frekvens och storlek. Det normala kommer aldrig tillbaka igen, men Jesus gör! Dessa tidstecken kommer bara att intensifieras till dess att Herrens stänger arkens dörr bakom oss, och det inte längre finns någon återvändo.  

Tystnaden och avsaknaden av talet om Herrens återkomst och ett varnade rop för det som ligger framför är smärtsam och är ett tidstecken i sig själv.

Avslutning

1 Tess 5:1 - När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3. När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbar undergången dem plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. 4. Men ni, bröder, lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och vara nyktra. 

Paulus bekräfter och kommer med dessa varnande och avklarande ord. Undergången och ändetidens störtflod kommer lika plötsligt som på Noas tid. I en tid där man ropar på fred och trygghet kommer denna katastrof utan förvarning. Ingen känner dagen för Herrens komma och därför blir uppmaningen från Herren att "vara vakna och nyktra". Att vara vaken och vaka efter tidens tecken är medlet och vägen till att ha en förståelse och att känna tiden vi lever i, så att vi inte faller i en andlig sömn. 

Aldrig någonsin har vi haft en tid som denna, där vi mer än någonsin har ett behov för att vara uppmärksamma på det som händer runt omkring oss. Herren talar genom dem och vittnar om sin snara återkomst. Just för att ingen känner dagen, måste Guds församling vara vakna och bedjande i förväntan till Herrens återkomst. 

Jag vill avsluta med ett uppmuntrande ord om Herrens underbara kärlek

Älska Herren av hela ditt hjärta

5 Mos 6:4 - Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. 5 Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. 7 Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. 9 Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Vårt största mål och syfte i vår vandring med Herren är den att älska Honom av hela våra hjärtan och av hela vår själ och kraft. Kärleken till Jesus ska vara vår motivation, fundament och själva drivkraften till allt som har med vårt kristna liv att göra.

Vi måste binda dessa ord som ett tecken på vår hand och göra dem till en viktig påminnelse på vår panna. En påminnelse om att Herrens kärlek måste vara vårt rättesnöre och en ledfyr, som genomsyrar varje handling och varje tanke i våra liv. När jag räcker ut min hand, måste det vara i kärlek, och när jag höjer min röst för att yttra ett ord, måste det vara i och genom Herrens kärlek.

Jag räknar allt som en förlust i frånvaron av den och utan den blir det bara tomma ord utan innehåll, som en ljudande malm eller en klingande cymbal. Jag förstår, att utan den är jag ingenting och utan den är mig intet till gagn. Jag vill skriva den på dörrposterna i mitt hus och låta proklamationen lysa på mina portar.

Jag vill be Herren om att den kärlek han har utgjutit i mitt hjärta, må bli ännu mer tydlig och påtaglig. Att den må flöda över sina breddar och den får vara ett ljus i mörkret och ett hopp i hopplösheten. Den kärleken är personifierad och den har ett namn – Jesus Kristus!

Jesus kommer snart!

lördag 10 december 2022

Hör, ni himlar! Lyssna, du jord, för Herren talar - Jag kommer snart!

 


Det är en tid där Herren tömmer jorden och ödelägger den, och den kommer till sist att lämnas fullständig utblottad och utplundrad. En förbannelse kommer att förtära den, och man kommer se den vissna och tyna bort. Man kommer att sörja över att den jord som en gång var, är nu borta (Jesaja 24)

Ett högprofetiskt 2022

Vi närmar oss slutet på detta otroliga och högprofetiska 2022. I nästa vecka, och om Herren dröjer, så försöker jag uppsummera något av det som vi har upplevt under det här året. Vem hade kunnat ana eller förutse den otroliga och ofattbara utveckling vi har tagit del av. Orden i Jesaja kap 1 lyser starkt på den profetiska himlen, där Herren förkunnar: ”Hör, ni himlar! Lyssna, du jord, för Herren talar!”

En utblottad och utplundrad värld

Herren talar om en kort tid, och han tröstar oss med sin snara återkomst. Han varnar och förkunnar, att den tid vi känner går mot sitt slut. Herren kommer själv att stänga arkens dörr bakom oss, och han kommer att föra in oss i sina kamrar, så vi kan vara gömda och trygga, till dess att vreden har gått förbi.

För det är både en himmelsk härlighet på väg, men också en vredes tid, som den här världen aldrig tidigare sett maken till.

Det är en tid där Herren tömmer jorden och ödelägger den, och den kommer till sist att lämnas fullständig utblottad och utplundrad. En förbannelse kommer att förtära den, och man kommer se den vissna och tyna bort. Man kommer att sörja över att den jord som en gång var, är nu borta (Jesaja 24)

Födslotecken

När vi pratar om födslovåndor, så måste vi samtidigt tala om ”födslotecken”. Tecken som pekar på den smärtans tid som ligger framför, till dess att barnet har blivit förlöst. För oss handlar denna förlösning om vårt barnaskap och vår uppryckande till Herren. För det messianska judarna i vedermödan handlar det om det kommande gudsriket på jorden.

Med smärta skulle kvinnan föda sina barn, var löftet från Herren. Det är bokstavligt talat det vi upplever just nu. Kraftiga födslovåndor som bara talar och pekar på en enda sak – en födsel som är igång och det är ett barn på väg.  

Nato är ett allvarligt hot mot Ryssland

Det är Rysslands utrikesminister, Sergej Lavrov, som uttalar sig om att ”Nato är ett allvarligt hot mot Ryssland”, och att ”västvärlden riskerar en direkt sammandrabbning mellan kärnvapenmakter med katastrofala konsekvenser”. Lavrov säger samtidigt att ”utan direkta samtal mellan världens två största kärnvapenmakter skulle risken för global säkerhet bara växa”.

Attack mot en rysk flygbas med kärnvapen

Vi upplevde en attack mot en rysk flygbas med kärnvapen. En flygbas som ligger ganska långt inne i Ryssland. Det är med andra ord ganska allvarligt och något som Ryssland reagerar kraftigt över.

Nato är på väg in i kriget

Hundratals stridsvagnar är på väg från USA till Rumänien och Polen, där allt påminner om förberedelser inför ett storkrig. Det är bland annat 700 stridsvagnar och ett ospecificerat antal amerikanska enheter i Rumänien.

Min kommentar:

Det existerar ingen förhandling mellan Nato och Ryssland och situationen blir bara värre dag för dag, timme för timme. Flera börjar nu spekulera i när, och inte om, en direkt konfrontation mellan Ryssland och Nato kommer ske. Det ser ut som att det inte längre finns någon återvändo, och att varken Nato eller Ryssland kommer ge sig. Vi är med stora steg på väg mot ett tredje världskrig, där atomvapen kommer användas. Profetior kommer att uppfyllas!

Prövningens stund

Upp 3:10 – Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare.

Att prövningens stund är ett utryck för Guds vrede och det som ska komma över världen, är de flesta eniga om. Men varför kommer denna prövning? Är det för att pröva och rena församlingen? Herren ger själv svaret, att den kommer ”för att sätta dess invånare över hela värden på prov”. Detta riktar sig till människor som är kvar på jorden efter uppryckandet, och som har anslutit sig till Antikrist.

Ordet ”dess invånare” (katoikeo), som är använt här är ett starkt ord. Ordet handlar om något varigt och konstant. Det betyder att domen gäller dem som har gjort jorden till deras riktiga hem, och identifierar sig med jordens handel och religion. De har gjort jorden till sitt permanenta hem, vilket omöjligt kan referera till församlingen.

Den sanna kyrkan består av främlingar och gäster på denna jord. (1 Pet 2:11), människor som söker det som är därovan (Kol 3:1-2), och som har deras medborgarskap och hem i himlen (Efe 2:19) (Joh 14:2).

Jesus kommer snart!

lördag 3 december 2022

De fyra apokalyptiska hästarna är klara till att träda fram

 


Upp 5: 1-5 - Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill.

Snart en dag, och på en given signal kommer Herren att resa sig upp och gå fram till Fadern, för att ta bokrullen ur hans högra hand. På denna bokrulle är hela ändetidens scenario och allt det som är bestämt ska ske nedskrivet. Den är samtidigt förseglad med sju sigill.

När Herren i tur och ordning bryter dessa sju sigill, kommer det att vara början och startskottet på vedermödan och den sista årsveckan. Den tiden sträcker sig helt fram till Harmagedon, där Jesus själv griper in, och avslutar den stora nöden genom att sätta sina fötter på Oljeberget och besegra sina fiender

Men redan nu ser vi nyheter som bekräftar att vi mycket snart kommer att se de fyra apokalyptiska hästarna träda fram och kommer orsaka kaos, krig, sjukdomar och en fruktansvärd nöd. Här visar jag fyra nyheter som pekar på att den vita, röda, svarta och gula hästen är klara till att rida som en stormvind över jorden

Vi behöver en enda världsordning

UPP 1:2 - Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra.

Emmanuel Macron var talare på Apec – Asia Pacific Economic Cooperation, där han mitt i handelskonflikten mellan USA och Kina uppmanade till ”en enda global ordning”. Presidenten beskriver den nuvarande världsordning som en djungel, och framställer USA och Kina som ”två stora elefanter som blir mer och mer nervösa”. Han uppmanade till samarbete mellan ”många andra djur” och krävde en enda världsordning.

Min kommentar:

I 2017 skrev ett media att ”Macron är det största hoppet om en ny världsordning”. Även om jag personligen inte tror att han är antikrist, så kommer han med all säkerhet att vara en av dem som kommer att tillsluta sig och stödja denna nya världsordning, med en global ledare i spetsen.  

Den vita hästen är på väg

Det tredje världskriget

UPP 6:4 - En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.

Ryska och kinesiska stridsflyg kränker Sydkoreas luftförsvarszon. Ukraina anklagar Ryssland för att mobilisera 5 millioner soldater som ska användas för att vinna kriget. Vilka länder förväntas stödja Ryssland i konflikten som bara tilltar och på vilket sätt kommer denna från början lilla konflikt att utveckla sig till det tredje världskriget. Kina närmar sig en invasion av Taiwan och flera syskon vittnar om Herren som genom syner och drömmar talar om ett uppryckande i förbindelse med den. Jag läste en kommentar på en youtube kanal där personen vittnade om denna syn:

”Gud gav mig en vision för ungefär ett år sedan som visade mig att Kina attackerade Taiwan på min tv. Kommentatorn säger högt:

"Och USA har blandat sig!" Det hände på min tv på natten. Sedan hoppar visionen till vad jag tror är nästa morgon, jag går ut i mitt garage, öppnar min garagedörr, kliver ut på min uppfart, tittar upp och till höger mot himlen långt borta och ser ett mindre starkt vitt ljus blir större och större och större tills jag känner hur min kropp börjar kollapsa.” (han ser uppryckandet)

Den röda hästen är på väg

Världshistoriens största bubbla

UPP 1:5 - När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand. 

Författaren Robert Kiyosaki som har skrivit boken ”Rik pappa, fattig pappa – vägen till ekonomisk frihet uttalar sig om världsekonomin och säger ”Ekonomin är den största bubbla i världshistorien, Gud förbarme dig över oss alla”

Uttalandet kom eftersom många ekonomer förutspår en lågkonjunktur 2023 för den amerikanska ekonomin efter en serie räntehöjningar av Federal Reserve för att bekämpa inflationen.

Min kommentar: Ekonomer står på rad där man förutser och kommer med dystra prognoser. Precis som den vita och röda hästen står klar, gör den svarta hästen på samma sätt. Vi kan se hyperinflation och en ekonomisk krasch i horisonten.

Den svarta hästen är på väg

En ny och värre Covid-våg

UPP 1:8 - Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Labbstudier visar nu att nästa covid-virus kan vara farligare, än det vi tidigare har upplevt. Något som skapar stor oro. Det är bland annat dessa dystra prognoser som G20 länderna precis har diskuterat vid senaste möte.

För 14 år sedan möttes G20-länderna för första gången med syfte att tackla globala utmaningar. G20 skulle vara det främsta forumet för ett globalt ekonomiskt samarbete. Nu har länderna mötts igen på grund av ”oöverträffade multidimensionella kriser” Där nämns bland annat Covid-19, klimatförändringar, ökad fattigdom som allt samman har orsakat ekonomisk nedgång. En av punkterna i den långa rapporten omfattar ”digitala och pålitliga hälsonätverk och digitala covid-certifikat. Det står följande:

”Vi stöder fortsatt internationell dialog och samarbete kring etableringen av pålitliga globala digitala hälsonätverk som en del av ansträngningarna att stärka förebyggande och svar på framtida pandemier, som bör dra nytta av och bygga vidare på framgången med befintliga standarder och digitala covid-19-certifikat.”

Min kommentar: ”Covid-vågen” efterföljt av ett kontroll-samhälle är inte över. Den gulbleka hästen kommer att föra med sig nya virusarter och den här världen har bestämt sig för att tvinga människan till globala digitala åtgärder, för att få kontroll och säkerhet.

Den gulbleka hästen är på väg

Avslutning

I förra inlägget delade syster TZ en uppmuntrande syn hon fick av Herren. Hon såg en dukat och klart bröllopsbord, som var så långt att det inte fanns något slut.  

Vilken underbar och välsignad hälsning! Det är dit vi är på väg och det är vid denna himmelska fest vi mycket snart kommer träffas för att hålla en himmelsk bröllopsfest och för att fira att brud och brudgum äntligen förenas. Festen kommer att hållas i en underbar härlighet och Jesus själv är huvudpersonen. Detta bröllopsbord är dukat och klart och färdigt för de himmelska gästerna. Vid detta mäktiga bröllopbord finns en särskild plats som är reserverad för just dig och mig. En plats som Herren beslutade och utvalde att vi skulle ha, innan dess att jorden skapades och blev till.  

Vi är på väg till den himmelskas bröllopsfesten och Herrens utvalda brud har gjort sig redo.

Maranatha

Mikael  

 

 

lördag 26 november 2022

Tecken i himlen och profetiska vägmärken - Jesus Kommer!

 


Hur ska man med ord kunna beskriva den tid vi lever i? Det vi ser beskriver vi som ”tecken i himlen och profetiska vägmärken”. Vi upplever födslovåndor och genuina händelser, som överbevisar oss om, att vi befinner oss i denna tidens avslutning. Vi försöker sätta ord på denna kontrast av färger som Herren målar ändetidens tavla med. Det är stora penseldrag med markanta linjer, men när vi kommer längre fram och närmar oss tavlan, upptäcker vi att den är full med viktiga och avgörande detaljer. Vi ser att allt som händer har ett syfte och är en del av Herrens stora plan.

Profetiska tecken på himlen

I en kommentar i förra inlägget delade jag följande (det är redigerat)

”Vi upplever överbevisande tecken på den profetiska himlen. Här under året har vi sett tecken i himlen, som både kan peka på uppryckandet men också vedermödans tid. Vi upplevde blodmånen här i maj, som jag har skrivit om i tidigare inlägg. En blodmåne som ser ut som en sista varning innan vedermödans tid. Sedan hade vi denna "Planet Parade" här under sommaren, där planeterna gick till sida för Koungen och månen (församlingen) gick altargång upp mot solen (brudgummen). Det var också tecken i himlen här under pingst i juni, som vittnade om uppryckandet av församlingen.

När vi ser tecken i himlen så kan vi se att vissa av dessa tecken ofta sker samtidigt med stora händelser i världen, exempelvis vid Jesu födsel och när Herren gav sitt liv på korset. Sedan har vi sett tecken i himlen som har pekat på händelser som har hänt tidigare eller senare. I 2017 såg vi exempelvis det tecken i himlen som Uppenbarelseboken kap 12 vittnar om. Vi har också tidigare i historien sett tetraeder med blodröda månar, vid och omkring viktiga händelser för Israel.

George, från youtube kanalen "return of the King" som på ett särskilt sätt studerar tecken i himlen, pekar på den 24 november här under veckan som ett datum där vi ser hur himlen vittnar på ett särskilt sätt om vedermödans början. Videon kan ses härNär inte vedermödan började här den 24 november, ser det ut som att detta är ännu ett vägmärke och en milstolpe som pekar på Jesu komma och vedermödans början.

Eufrat torkar ut

Jer 50: 38 - Torka ska drabba dess vatten, de ska torka ut, för det är ett gudabildernas land, med sina skrämmande avgudar uppför de sig som galna.

Det fortsätter att komma nyheter som Eufrat som torkar ut. Eufrat som tidigare var känd som ”den bördiga halvmånen”, har nu en stor del av den livsmedelskris som sker, när de viktiga vattenkällorna försvinner. 

Rapporter från Irak vittnar om att hela 40 % av landets yta nu är öken. Det här är ett land som en gång låg vid gränsen av Edens lustgård och var ett av de mest bördiga och produktiva i regionen. Det här har varit en långsam process under cirka 35 år, och nu har vi en flod som helt enkelt torkar ut. Det som Jeremia profeterade har uppfyllts där ”torka ska drabba dess vatten, de ska torka ut”. 

Vi ser profetiska förberedelser för slaget vid Harmagedon, för att skapa en väg för kungarna från östern som då är på väg mot Israel.   

Nord Korea kan nå USA med missiler

Nord Korea har nu så kraftiga missiler att man nu kan nå helt till USA. Det är naturligtvis ett hot för både USA och hela västvärlden.

Vita huset vill blockera solen

Vita huset medger nu att vi kan behöva blockera solen för att stoppa klimatförändringarna. Tidigare har man bara gett människan skulden för dessa klimatförändringar, men medger nu att man bli tvungen till att göra något åt solen som då också har en del av det. Vi har tidigare skrivit om det här på sidan, hur precis solen och dess utbrott blir allt kraftigare, där det ser ut till att nå sitt fulla mått i mitten av vedermödan.

Herden samlar sina får

I en landsby i Kina där en bonde har 34 olika grupper av får. Men en fålla uppför sig annorlunda. I över 12 dagar har dessa får på ett lustigt sätt gått runt i ring. För mig var detta ett profetiskt tecken som pekar på att ”Herden håller på att samla sina får”. När sedan dessa får går medsols, alltså med klockan, så kan det vara ett tecken på att tiden snart är slut!

Avslutning

När min fru och jag reste bort förra helgen, så bodde vi på rum 713. Talet 713 i strongs betyder färgen ”lila”. Färgen symboliserar ”förberedelser” och syns därför under advent i väntan på julen. Ordet advent är latin för ”ankomst” som här syftar på Jesu födelse men också Herrens andra komma. För mig var det en viktig påminnelse, att vi lever i en tid av förberedelse, där bruden väntar och gör sig klar för brudgummens ankomst.

En välsignad första söndag i advent, i förväntan till Jesu ankomst. Herren kommer mycket snart tillbaka

Maranatha

Mikael

 

 

söndag 20 november 2022

Harmagedon - striden på Guds, den Allmäktiges stora dag

 


Mellanöstern drar världens uppmärksamhet till sig. Det är ett landområde som ofta är och har varit präglat av krig och upplösning, där vi har sett ett kompakt mörker svepa in i land efter land.

Jag påminns av Jerry Goldens profetiska dröm som jag tycker är en skrämmande beskrivning av det vi upplever just nu. Han såg en orkan svepa över världen, där orkanens öga var över Mellanöstern. Man kan ta del av hela profetian här:

Jerry Goldens profetiska dröm

Judeförföljelse och antisemitism

Samtidigt ser vi hur antisemitismen ökar runt om i världen. Ett av ändetidens stora tidstecken, är den stigande judeförföljelse och antisemitism vi upplever, både i Sverige och i resten runt om i världen. 

Jesus profeterade, att de messianska judarna på ett helt särskilt sätt kommer att uppleva förföljelse i ändens tid för namnet Jesu skull. När Antikrist ockuperar och intar Jerusalem i mitten av vedermödan, startar han samtidigt en massiv förföljelse av judarna, och vi kommer få det som Jeremia kallar Jakobs nöd. 

Jerusalem – en berusningens kalk

Sak 12:2-3 – Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Det profetiska ordet är tydligt med att landet Israel, och staden Jerusalem kommer att vara mittpunkt för den kommande utvecklingen i världen. Många menar att nyckeln till hela världsfreden är situationen i Mellanöstern, där en delning av landet Israel och Jerusalem frågan, kommer att vara det som till sist drar länderna mot Israel och det judiska folket.

Det är alltså ingen tillfällighet när vi ser dessa oroligheter, och den turbulenta utvecklingen i Mellanöstern. Det är en del av uppfyllandet av ändetidens profetior, som utöver Jesu dyrbare återkomst, också innehåller striden vid Harmagedon. Då kommer vi att få se ett uppfyllande av Sakarias profetia, som talar om att varje nation till sist kommer att vända sig mot Israel och det judiska folket. Vi är med andra ord med stora steg på väg mot Harmagedon.

Harmagedon

Striden vid Harmagedon är beskrivet i Dan 11:40-45, Joel 3: 9-17, Sak 14: 1-3 och Upp 16: 14-16.  

Denna strid kommer att vara helt utan jämförelse och sidostycke. Det kommer att bli historiens största slag som kommer att utspela sig i de absolut sista dagarna av vedermödan, då världens ledare och nationer kommer att vara församlade för att strida på Guds, den Allmäktiges stora dag på en plats kallad Harmagedon.

Megiddos berg

Upp 16:16 - Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Ordet Harmagedon finns bara omtalat en gång i bibeln, och det är i Uppenbarelseboken kapitel 16:16. Harmagedon är det hebreiska ordet för Har-Magdon, och har betydelsen ”Megiddos berg”.

Staden Megiddo, var en forntida stad i sydvästra delen av Jezreeslätten i nuvarande norra Israel. Den låg nära Karmelberget, och var under antiken en befäst stad. Staden hade stor betydelse genom sitt läge vid karanvanvägen från Egypten till Damaskus. Därifrån behärskade man den omgivande slätten, och staden var ett viktigt strategiskt fäste under lång tid. Här i Megiddos närhet, utkämpades och avgjordes flera av israeliternas och andra betydelsefulla och avgörande strider.

Historiens mest ödesdigra slag

Det var här som Deborah, som var domare i Israel, vann en avgörande seger över Sisera som hade 900 vagnar av järn (Dom 4:13). Det var också här att Josia, som var kung i Juda blev slagen av farao Neko (2 kon 23:29-30). Andra kända härförare som Nebukadnessar, Xerxes, Alexander den Store, Antiochos Epifanes m fl. har också kämpat stora slag på den platsen.

Vid Jesu återkomst kommer ett nytt, och då historiens mest ödesdigra slag att avgöras här på samma plats.     

Josafat – en förebild på Harmagedon

Under Josafats regeringstid, och då han var kung i Juda, var Israel i en omöjlig situation. Landet var omringat av fienden, som var fast beslutna att besegra och driva bort Israels folk från landet. Josafat gick då i förbön för landet, och ropade på Herrens hjälp, frälsning och ingripande:

”De kommer för att driva bort oss från din besittning, som du har get oss till arvedel. Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra, utan till dig är våra ögon vända” (2 Krön 20:11)

Striden är Herrens

2 Krön 20:15 – Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds

Guds Ande kom över Sakarjas son Jahasiel, och han profeterade över Israels folk att de inte skulle vara rädda. Striden var Herrens och de skulle endast träda fram och stå stilla, och de skulle då få se Herrens frälsning.

Josafat ställde upp sångare som skulle gå framför den beväpnade hären, som prisade Herren och tackade honom för hans eviga nåd.

Fienden förgör varandra

När sångarna tillbad Herren lät Herren ett angrepp kommer bakifrån på fienden som blev slagna. Fienden vände sig mot varandra, och på det sättet förgjorde de varandra.

När Israels barn vände sig mot fiendeskaran, låg de döda kropparna fallna på marken. Bytet var så stort, att det tog Israels barn hela tre dagar att samla ihop det.

Herren bevisar sin härlighet

Sak 14:13 – Det skall ske på den dagen att Herren skall sända
stor förvirring bland dem. De skall bära hand på varandra, och den enes hand skall lyftas mot den andres. 

På samma sätt, kommer Herren återigen att bevisa sin härlighet när alla nationer går mot Israel och det judiska folket. Israel kommer ännu en gång att vara i en omöjlig situation, där Herren kommer att bevisa sin härlighet och sin trofasthet mot sitt egendomsfolk.

Det är Herren som kommer att strida för sitt folk, och med sitt blotta ord kommer fienden att bli besegrade. Herren kommer samtidigt att sända förvirring bland dessa arméer som vill förgöra det judiska folket, där de i stället kommer att vända sig mot varandra. Samtidigt ser vi också fruktansvärda plågor som kommer att bli förlösta, och träffa dem som har vänt sig mot Jerusalem. Nederlaget kommer att bli totalt och förödande.

En ouppfylld profetia

Sak 14: 2-4 - Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 

En del påstår att den här bibelversen redan är uppfylld och pekar på Jerusalems förstörelse år 70 e. Kr, men det är svårt då de flesta av judarna blev ihjälslagna eller fördrivna från Jerusalem. Det var inte heller alla nationer, men endast romarna som vände sig mot Jerusalem.

Sakarias vittnar i stället om ett globalt samlande av världens nationer, som kommer att anfalla och sedan delvist inta Jerusalem. Det är just då att Konungarnas konung vänder tillbaka för att besegra fienden, Antikrist och den falske profeten. Den jordbävning som är beskrivet i Sakarja, är samtidigt den samma som är omtalad i Upp 16:18.

Striden på Guds, den Allmäktiges stora dag

Upp 16:13 – Och jag såg att det ur drakens mun och ur vilddjurets mun och ur den falske profetens mun kom tre orena andar som liknade paddor. De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – "Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam." – Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

I förbindelse med den sjätte vredesskålen som blir tömd över jorden, kommer demonisk aktivitet att bli förlöst över jorden. Dessa orena andar blir förlösta genom antikrist och den falske profeten.

Deras uppdrag är förleda och bedra jordens ledare och presidenter till att vända sig mot Kristus, Jerusalem och landet Israel. 

Jesus kommer snart


 

lördag 12 november 2022

Den röda hästen tar bort freden från jorden

 


Upp 6:3-4 - Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga: "Kom!" 4 En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och han fick ett stort svärd.

När vi upplever så tydliga och överbevisande tecken som pekar på att vi står på kanten av ett tredje världskrig och dyrbara Jesu återkomst, så betyder det samtidigt, att vi kort efter uppryckandet kommer att se ryttaren på den röda hästen träda fram på världsscenen.

Det är efter antikrists framträdande att Herren bryter det andra sigillet och den andra varelsen kallar fram ryttaren på den eldröda hästen. Denne ryttare har fått makt och mandat till att ta bort själva freden på jorden.

Globala konflikter

I dag upplever vi många konflikter runt om i världen, och FN har i dag 16 insatser på fyra olika kontinenter. Men till skillnad från i dag där konflikter sker på enskilda platser i världen, kommer konsekvensen av den röda ryttaren vara globala konflikter runt om i världen.

I bibeln symboliserar den röda färgen krig och blod som tyder på att den här ryttaren kommer att tillföra våldsamma krig på jorden. Ryttaren på den röda hästen har fått auktoritet till att ta bort freden och kommer att få människorna till att slakta varandra. Den engelska översättningen (NLT) säger: “And there was war and slaughter everywhere”, som tyder på att det resulterar i omedelbara globala konflikter. När freden blir borttagen från jorden, kommer det resultera i att människan kommer slakta varandra. Krig, våld och terror blir med andra ord det normala.

Ett stort svärd

Denne ryttare gavs ett stort svärd som talar om effekten och kraften i detta vapen. Ur historiskt perspektiv så var detta svärd ett tvåhändigt svärd som kraftfulla krigare använde för att plöja sig igenom fiendes linjer, för att göra plats till den övriga styrkan. På samma sätt kommer Antikrist att använda övernaturliga vapen för att genomföra sin vilja på jorden. Denne kommer att ta bort freden från ”jorden”. Men ordet ”jorden” kan lika gärna betyda ”landet” dvs. landet Israel. Därför finns det tolkningar som menar att ett av de krig som kommer att utspela sig här är Gog/Magog kriget där bland annat Ryssland, Iran och andra länder angriper Israel.

Början på slutet

Matt 24:6 - Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Ryktet, hotet och förberedelsen för ett tredje världskrig har aldrig varit så påtagligt som det är just nu. Lika oförberedda som vi var för andra världskriget kommer vi att vara det inför nästa och kommande storkrig. Det kommer att bli ett krig med förödande effekt för många av de stora nationerna. Här delar jag några av de nyheter som har nått oss de senaste dagarna. Det går fort nu och Jesu återkomst är mycket nära

Alarmerande varningar till militären

Den amerikanska militären har precis skickat 32 (!) alarmerande meddelande (emergency action messages), som en nödåtgärd till amerikanska styrkor världen över. Vanligtvis är dessa meddelande på noll, och när det händer något häpnadsväckande kan det vara högst tre i allt. Här i veckan skickades över 30 av dessa hastande meddelande till den amerikanska militären, ut över världen.

Min kommentar: Det här kan vara en övning där man testar systemen, men det kan också tyda på att något allvarligt förväntas hända.

The Big One Is Coming – Den stora är på väg

Det är marinamiral Charles Richard, befälhavare för U.S.A. Strategic Command som varnar för at ”The Big One Is Coming” och att denna kris vi befinner oss i just nu, bara är uppvärmningen. Charles förutser att det inte kommer att ta särskild lång tid innan vi kommer att testas på ett sätt som vi inte har testats på i lång tid.

Min kommentar: Amiralen har rätt. Den tid som ligger framför är en prövningens stund som kommer över hela jorden. Den innebär sigill, basuner och vredesskålar.

Kina förbereder sig för krig

Kinas president Xi Jinping har precis meddelat att Kina kommer att "förbereda sig för krig", något som borde bekymra de flesta. Det är ingen hemlighet att det är Taiwan Kina syftar på, och i det ögonblick då Kina invaderar Taiwan, är Kina och USA i krig med varandra. USA kommer då att vara i krig med både Ryssland och Kina på en och samma gång.

Presidenten uttalar sig om att ” Kina kommer att fokusera på att förbereda sig för krig då landets säkerhet blir allt mer instabil och osäker. Peking kommer nu omfattande att stärka sin militära träning och förbereda alla för krig”

Min kommentar: Kina säger nu öppet att man som land förbereder sig för krig, då man vet att en invasion kommer att utlösa en konflikt med väst. Det profetiska ordet är på väg att få sitt uppfyllande där allt tyder på att Kina kommer att invadera Taiwan.

Ryssland hotar med att utplåna hela USA

Med hjälp av 4 stycket ”Satan 2 missiler” så hotar Ryssland att utplåna hela USA. Med 2 missiler så skulle hela USA:s östkust bli förstört, men efter 4 missiler så är ingenting kvar. Det svampmoln som skulle bildas skulle bli synlig helt så långt som till Mexiko. Bara en av den slags missiler kan utplåna ett område så stort som hela Storbritannien. Var och en av Sarmat-missilens 15 kärnstridsspetsar är över 100 gånger starkare än den kärnvapenbomb som släpptes över Hiroshima under andra världskriget.

Min kommentar: Vem hade kunnat förutse den situation vi befinner oss i innan den 24 februari 2022. I dag har vi en situation som är långt värre än Kuba-krisen på 60-talet. Skillnaden är de globala konsekvenser som ett krig kommer att orsaka. Det är tala om helt andra vapen än dem som kunde användas för 60 år sedan. I dag finns förödande bomber som i princip kan förstöra ett helt land. Det är obeskrivligt och man börjar nu bättre förstå dessa otroliga konsekvenser som människan kommer att uppleva i vedermödan. Det är en tid som kommer att präglas av tunga och mycket förödande krig. Dessa krig kommer bland annat att startas av GOG och Antikrist.

Avslutning

Hotbilden är större än någonsin. Med raketfart här den här världen flyttat sig till ett läge där alla alarmklockor ringer. När USA skickar så många varningar på en gång, så är det för att läget är allvarligt. Allt är klar för ändetidens krig och den röda hästen att träda fram på världsscenen.

Jag önskar att ropa från mina lungors fulla kraft att ”Jesus kommer”. Herren kommer snart och med hast, och vi lever i den tid där varje dag är högaktuell. Profetior uppfylls inför våra ögon och vi befinner oss i en position som precis är den som Herren säger att födslovåndornas tid ska vara. Kan vi höra ropet och kan vi höra Guds Andes förmanande röst? Tiden är nu och tiden är snart. Jesus kommer för att hämta sin blodköpta skara och han kommer för att döma den här världen.

Den profetiska klockan

Jag har en klocka av trä, som jag aldrig använder eller tittar på. Häromdagen fick jag tanken att jag skulle se om den fortfarande fungerade. Både datum och tiden hade stannat. Datumet stod på den 22 och tiden var 2.26. Talet 22 står för uppryckandet och talet 226 i strongs betyder "ett tecken". Det talade till mitt hjärta och var en påminnelse om det som snart kommer ske. Vi ser tydliga tecken, vägvisare och milstolpar som bekräftar Jesu snara återkomst. Den händelsen är imminent och den profetiska klockan visar att vi lever i tiden. 

Vår bästa tid är nu. Snart så sitter jag vid ett dukat festbord och möter nära och kära som jag inte har sett i mycket lång tid. Jag kommer för första gången att sätta min fot i mitt nya hem, som Herren har förberett. Jag kommer att bli omsluten av den himmelska härligheten och jag kommer äntligen att få se ansiktet på honom som gav sitt liv för mig. Min älskade Frälsare och Herre, som utvalde och kallade mig till ett evigt liv tillsammans med honom.

Jag är klar till att bryta upp och jag är klar till att komma hem. Jag är restrött där trötta händer och matta knän längtar efter den eviga vilan hemma hos Herren.

Jesus kommer mycket snart!

Mikael