lördag 13 augusti 2022

Duvan och korpen i Noas ark – en bild på vedermödans tid

 


”När duvan är inne i arken under vedermödans tid, så kommer korpen eller ondskans andemakter att ha sin storhetstid under denna tidsperiod. De får bara lov, för att Herren har bestämt det, och för att det är ett syfte med deras närvaro på jorden. Guds domar ska gå ut och Antikrist ska träda fram på världsscenen.”

Duvan och den helige Ande

1 Mos 8:6 - Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken 7 och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka, tills vattnet hade torkat bort från jorden. 8 Sedan lät han en duva flyga ut för att få se om vattnet hade sjunkit undan från jordens yta. 9 Men duvan hittade ingen plats där hon kunde vila sin fot utan kom tillbaka till honom i arken, eftersom vatten täckte hela jorden. Då räckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken. 10 Sedan väntade han ytterligare sju dagar innan han lät duvan flyga ut ur arken än en gång. 11 Mot kvällen kom hon tillbaka till honom, och se, då hade hon ett friskt olivlöv i näbben. Noa förstod då att vattnet hade sjunkit undan från jorden. 12 Men han väntade ännu sju dagar innan han lät duvan flyga ut igen. Då kom hon inte mer tillbaka till honom.

Duvan, som Noa skickade ut från arken, när vattnet drog sig tillbaka efter syndafloden, kom tillbaka och var inne i arken i 7 dagar, innan Noa skickade ut den igen. På en given tidpunkt, kommer den helige Ande på samma sätt som duvan, att träda till sida, för att åka tillbaka till arken, tillbaka till himlen, där han blev utskickad ifrån för 2000 år sedan.

De 7 dagar som duvan var inne i arken, är en symbol på de 7 år som är den sista årsveckans längd, som också är den tid då den helige Ande träder till sida. Under den sista årsveckan, kommer den helige Ande att fortsätta att verka på jorden, men på samma sätt som i GT, med utgångspunkt från himlen.

När duvan flög ut efter 7 dagar, kom den tillbaka med ett friskt olivlöv i näbben. Olivlövet i duvans näbb är en symbol på att efter de 7 år, och efter den sista årsveckan, så kommer det messianska riket att upprättas på jorden.  

Korpen, en bild på onda andemakter

I Mos 8:6 – Efter fyrtio dagar öppnade Noa luckan som han hade gjort på arken och lät en korp flyga ut. Den flög fram och tillbaka, till dess vattnet hade torkat bort från jorden.

Innan Herren skickade ut duvan, så skickade han ut en korp ut över jorden. Korpen kom aldrig tillbaka. Den flög i stället ”fram och tillbaka” över jorden till dess att vattnet hade torkat bort.

Korpen är en oren fågel (3 Mos 11:15) och är synonymt med orena andar (Upp 18:2). När korpen flög ”fram och tillbaka”, så är det på samma sätt som Satan och de fallna änglarna, som också ”vandrar omkring” (Job 1:6–7). När Herren undervisar om liknelsen om såningsmannen (Matt 8:4), så är fåglarna också där en bild på Satan som kommer och stjäl och äter upp det utsådda ordet. I motsatts till duvan som är en bild på den helige Ande, så är korpen en bild på en oren eller ohelig ande.

När duvan kommer att vara inne i arken under vedermödans tid, så kommer korpen eller ondskans andemakter att ha sin storhetstid i denna tidsperiod. De får bara lov, för att Herren har bestämt det, och att det är ett syfte med deras närvaro på jorden. Guds domar ska gå ut och Antikrist ska träda fram på världsscenen.

En bild på ändetiden

Det finns också andra symboler med Noas ark, som både har med ändetiden men också vår vandring med Herren att göra. Duvan fann ingen vila på jorden, som är en bild på att den här världen inte är vårat hem, då vi bara är på genomresa. Den enda och äkta vilan, finns bara i arken, i Jesus Kristus, i vårt kommande och himmelska hem!

När Noa tog emot duvan som hade flugit ut över jorden, så är det en bild på Herren, som en dag kommer att ta emot oss vid själva uppryckandet. Vi kommer inte att bli uppryckta direkt till himlen, men Herren kommer i stället personligen ned, för att möta och hämta oss i skyn (1 Tess 4:16)

När duvan kom tillbaka med ett friskt olivblad, lät Noa duvan bli i arken i ytterligare 7 dagar, innan han lät duvan flyga ut igen (1 mos 8:12). Det här kan vara en symbol de 7 år, som judarna kommer att rena jorden från vapen i början av tusenårsriket efter vedermödans tid (Hes 39:11)

Som jag tidigare har skrivit, så är Israel en bild på olivträdet (Rom 11) och här är det en symbol på Israels upprättelse och frälsning efter vedermödans tid.

Avslutning

Matt 24:37 – Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer

Noa står som en stark förebild på ändetiden och Herrens återkomst. Som det var under Noas dagar, ska det vara i tiden innan Herren kommer tillbaka. Genom att jämföra tiden vid Noa, får vi en förståelse, att vi lever i den yttersta tiden och avslutningen av denna tidsålder. I berättelsen om Noa, ser vi starka symboler som både har med uppryckandet, vedermödan och upprättandet av det kommande Gudsriket att göra.

Den som håller tillbaka

2 Tess 2:6 - Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

När Paulus talar om ”han” och ”vad” som håller tillbaka, så är det den helige Ande i församlingen. Duvan, den helige Ande, kommer snart en dag att ”träda till sida”, tillbaka till det himmelska, in i arken.

Onda andemakter kommer att förlösas utöver jorden, till dess att duvan, den helige Ande, vänder tillbaka med ett olivblad i näbben, och vi får det messianska riket på jorden. Herren sätter sin tron i Jerusalem.

När den helige Ande åter tar bolig i det himmelska, så är hans Herrens barn och kropp med. Det är oss, Guds församling, som har den helige Ande som sigill och insegel i sina hjärtan. Det är något som är helt unikt för den här tidsåldern. Den helige Andes insegel i vår hjärtan är löftet och panten på vår kommande förlossning.

Den helige Ande är vår bäste vän, och han är med oss till dess att han tar med oss till himlen. In i arken, till vår älskade Herre och Frälsare. Borta och sparade från den kommande vreden och det mörker som övergår jorden.

Jesus kommer snart tillbaka

Mikael


lördag 6 augusti 2022

Utombiblisk profetia; När Amerika går i krig med Kina kommer ryssarna att slå till utan förvarning

 


När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i ungefär en halvtimme. Sedan fick jag se de sju änglarna som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.” (Upp (8:1)

Jag vet inte om det någonsin tidigare har varit tyst i himlen efter skapelsen? Men innan ängeln blåser i den första trumpeten, får vi ett tyst och heligt ögonblick i himlen. Det är som att hela himlen gör ett uppehåll för att förbereda sig för det som ska komma härefter. 

Även om det stormar omkring oss, och vi upplever allt annat än tystnad, så är det lite på det sättet jag har det. Vi upplever turbulenta tider, och vi ser konkreta tidstecken. Vi ser en demonisk ondska, som visar sig på det ena området efter det andra. Men ändå känns det som att det fortfarande hålls tillbaka. Fortfarande är det ändå ett ögonblick av stillhet och fortfarande är friden på jorden. På ett kort ögonblick så kommer allt att förändras. Stillheten kommer att utbytas med raseri, lugnet med ursinne och ostördheten ersätts av vrede. Skillnaden från nu, är att den vrede som den här världen kommer att smaka på är Herrens vrede. En vrede som är alltigenom helig och fullständig perfekt och rättfärdig.

Tidstecken

Vi närmar oss med stora steg ett tredje världskrig. Världen hotar varandra med kärnvapen och flera stora konflikter har potential till att starta ett storkrig. Iran hotar med kärnvapenattack om Israel eller USA anfaller Iran, och vi kommer allt närmare en kinesisk invasion av Taiwan. Ryssland uttalar sig om att USA är landets största hot. Brevid krig så ser vi  många andra överbevisande tecken som svält, sjukdomar, naturkatastrofer och ekonomi. Apkoppor är på väg att bli ett globalt permanent hot. Viruset finns nu i över 70 länder och inget ser ut till att det stoppar. Inflation och den ekonomiskt negativa spiralen, ser ut till att fortsätta att stiga.

Profetia om en kinesisk invasion av USA

Jag har tidigare delat utombibliska profetior om både en rysk, men också en kinesisk attack och invasion av Amerika. Men samtidigt med att konflikten mellan USA och Kina växer, så är det flera som delar nya och gamla vittnesbörd och visioner, som just vittnar om en kinesisk attack mot USA. På den här hemsidan delas flera av dessa vittnesbörd, men dessvärre på engelska.

Den första profetian som jag delar är från 1992:

”När jag bad i källaren i mitt hem, såg jag himlen över Amerika fyllas med MÅNGA svarta, smygande bombplan. Det fanns inga markeringar på något av planen. Sedan förändrades scenen, och jag såg kärnvapenexplosioner runt omkring mig! Sedan förändrades scenen IGEN, och jag såg de fruktansvärda efterdyningarna av kärnvapenförintelsen. Inte HELA men MYCKET av Amerika som vi känner det idag förstördes. Och IGEN, för fjärde gången, förändrades scenen, och jag såg mängder av orientaliska soldater marschera genom alla de områden i Amerika som inte hade blivit bombade. De hade fixerade bajonetter på sina gevär och förstörde ALLA OCH ALLT i deras väg. Sedan tog visionen slut.”

En annan profetia som talar om det samma, avslutar profetian med följande högaktuella ord:

“Then, the man spoke again, “When America goes to war with China, the Russians will strike without warning.”

”Sedan talade mannen igen, "När Amerika går i krig med Kina, kommer ryssarna att slå till utan förvarning."

För att dessa ord ska uppfyllas, måste USA hamna i en konflikt med både Ryssland och Kina på samma gång, och det är precis det vi upplever just nu.

Avslutning

Han älskar oss med en hopplös kärlek, och han söker varje brutet och uppgivet hjärta. Herren är vår vän i elden, vår styrka i stormen och vår källa i tider av torka. Han är allt vi behöver och är oss närmare än vårt eget hjärtslag. Maria, som är en bild på församlingen, önskade endast att sitta ner vid Jesu fötter. Hon vill vara nära Herren och låta honom tala in i hennes liv.

I takt med att vi närmar oss Jesu dyrbara återkomst och det ögonblick då vi skal lämna den här jorden, blir allt annat i den här världen och i det här livet, allt mer tomt och meningslöst. Det som på djupet ger mening är det att få lov till att sitta ner vid Jesu fötter, och få se honom, röra vid honom och höra honom tala. Där, nära Herrens hjärta, finns allt vi behöver, i det här livet och i det kommande.

Det ord jag väntar mer än något annat från Herrens läppar, är de välsignade ordet som säger ”Kom till mig. Kom hit upp, så vi kan vara tillsammans för evigt”. Jag kan märka det på hans hjärta och jag kan se kärleken och löftet lysa från Herrens ögon. Snart och vilket ögonblick som helst, så kommer jag fortsätta att sitta vid Herrens fötter, men då från mitt eviga hem i himlen. Det är där du kommer hitta mig, och då kommer jag inte bara att höra Herrens röst och känna få lov att känna hans närvaro, jag kommer att få se Herrens härlighet med mina egna ögon.

Jesus kommer snart!

söndag 31 juli 2022

Vi gör oss redo, då vi ser dagen närma sig med hast!

 


Månen, som representerar församlingen, gick sin altargång, i en rak bana förbi dessa planeter, på sin väg till att bli förenad med solen, brudgummen. Det var en symbol på ett kommande bröllop och förening mellan brud och brudgum”

Hemsidan är tillbaka efter en väldigt intressant sommar. Sedan vinter har tidstecken stått i kö, och Herren ger oss odiskutabla tecken som pekar på den tid vi lever i. Det är väldigt lätt att känna oro när man ser och upplever allt det som sker omkring oss, men jag upplever Herrens övernaturliga frid och ledning, på samma gång. Han kommer att ta hand om oss, och kommer att bevara oss, fram till den dag han hämtar oss hem. Men jag upplever ändå en överväldigande känsla, när vi ser att allt det som jag och många andra har varnat om under flera år, helt plötsligt sker och blir en realitet.

Här den 1 augusti har hemsidan ”Jesus kommer snart” 10 år jubileum, och det har varit en fantastisk resa. Det har utvecklat sig från att vara mer betoning på undervisning, till att skriva om dessa profetiska tidstecken som vi upplever i en allt närmare takt. Det vi har skrivit, varnat och blåst i basun över, sker nu med överbevisning och kraft på varje område runt om i hela världen. Dessa tidstecken är inte längre begränsat till ett enastående land, men det är globala händelser och utmaningar som människan står inför.

Vad kommer härnäst?

Det är flera som försöker att ge ett bud på hur resten av 2022 kommer att se ut och utveckla sig. Överskriften och det som går igen är ”krig”, ”pest” och ”svält”. Till allt det här kan man också tillägga ”hyperinflation”, ”energikris”, ”börsras”, ”extrem hetta” och svåra ”naturkatastrofer”. Det är tydliga födslovåndor som pekar på den födsel den här världen snart kommer att uppleva. Det som ska födas fram, är det kommande Gudsriket på jorden och Jesu återkomst till Israel. Det betyder 7 års svår smärta, innan barnet är fött fram.

Jag önskar att skriva med stora bokstäver att det vi ser just nu är KRAFTIGA och tydliga tidstecken som pekar på vedermödans tid och Jesu dyrbara återkomst.

Mäktiga tecken   

Ett av de största profetiska tecken i himlen under den här sommaren, var dessa planeter som stod på rad på ett helt otroligt sätt. Det var planeter i vårt solsystem som gick till sida för Konungen. Precis som när en kung träder in i ett rum eller reser sig från sin tron, så går gästerna till sida. Det är Herren som reser sig från sin tron för att hämta sitt folk. Månen, som representerar församlingen, gick en altargång, i en rak bana förbi dessa planeter, på sin väg till att bli förenad med solen, brudgummen. Det var en symbol på ett kommande bröllop och förening mellan brud och brudgum.  

Ryssland, Kina och Iran kommer att hålla militära övningar i Sydamerika här i augusti, och vi kan se att bland annat Kina stärker sitt grepp i Sydamerika nära USA:s gräns. Irans ledare har haft möte med Erdoğan, Turkiets president, tillsammans med Putin, och vi upplever att GOG samlas och gör sig klar för ändetidens krig. Iran har meddelat att dom har tekniken för att utveckla kärnvapen och Israel är väldigt nära en konfrontation och krig med just Iran. Netanyahu har uttalat att han vill gå in 100 % för Abraham Accord om han vinner valet här i höst. Det skulle betyda att vi då närmar vi oss ett uppfyllande av Dan 9:27.

Fyra allvarliga konflikter

Vi upplever med andra ord fyra allvarliga konflikter på en och samma gång, som kan utveckla sig till något väldigt farligt. Vi har situationen mellan Ryssland och NATO som bara eskalerar, och en direkt militär konfrontation blir mer sannolik. Sedan har vi situationen mellan Israel och Iran, där Iran har eller är väldigt nära att utveckla kärnvapen. Turkiet och Grekland är en gammal konflikt, som handlar om Medelhavsöarna i mellan dessa länder, som också rör på sig igen. Sedan har vi den situationen mellan Kina och USA, som handlar om en kommande kinesiskt anspråk på Taiwan.

Guds profetiska tidslinje

Innan vi får det efterlängtade Gudsriket här på jorden, så väntar den sista och 70:e årsveckan för Israel och det judiska folket. Den parantes på cirka 2000 år, som har varit församlingens hushållning, kommer snart att få sitt slut. Här i september/oktober, går vi in i den elfte årsveckan efter den judiska nationens födelse i 1948. Talet elva står för kaos och oordning. Efter det följer den tolfte årsveckan, som kan peka på att vara början på milleniet och tusenårsriket. Talet tolv står för ett ”perfekt styrelseskick”.

Som jag tror, ser och upplever Guds ord, så kommer vi att se följande ordning på Herrens profetiska tidschema:

Först och främst uppryckandet av Guds församling, vår kommande förlossning, där vi äntligen kommer hem till vårt himmelska hem. Sedan träder Antikrist fram och sluter förbundet med de många. GOG kriget kommer, som sedan kommer att efterföljas av ett tredje världskrig. Freden blir borttagen från jorden, och människan kommer att slakta varandra under vedermödans tid. Guds domar kommer att gå ut över jorden, och Herren kommer att döma människan genom sigill, basuner och vredesskålar. Efter 7 år sätter Herren sina fötter på Oljeberget, vinner seger över sina fienden och sätter sin tron i Jerusalem. Vi går sedan in i 1000-års riket, efterföljt av evigheten med Herren.

Ett personligt tilltal

När jag var ute och reste här i veckan, så vaknade jag klockan 02:26 på natten. Jag upplevde att jag dagen efter skulle se betydelsen av talet 226 i strongs. Talet har följande betydelse:

"When plowing a field with oxen, the plowman drives the oxen toward a distant mark in order to keep the furrow straight. A traveler arrives at his destination by following a mark. The traveling toward a mark, destination or person."


"När man plöjer en åker med oxar, driver plogmannen oxarna mot ett avlägset märke för att hålla fåran rak. En resenär anländer till sin destination genom att följa en markering. Resan mot ett märke, destination eller person."

Det här var en fantastisk personlig bekräftelse för mig. Alla dessa tecken, tilltal och händelser vi upplever, är alla milstolpar som visar att vi är på rätta väg mot Herrens tillkommelse. Ingen människa vet när Herren kommer tillbaka, inte heller jag, men jag vet att vi lever i tiden och att vi är mycket nära. Vi är dessa resenärer som anländer till sin destination (himlen) eller till en person (Jesus), och dessa tecken, märken och milstolpar bekräftar att vi är på rätta väg. Jesus kommer mycket snart tillbaka.

Vi ser dagen närma sig

Heb 10: 24 - Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. 25 Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Vad kan vi förvänta av hösten och resten av året? När Hebreerbrevets författare uttalar sig till församlingen, så omtalar han ”dagen” som man ser närmar sig. Det betyder att Guds församling har möjlighet för att ”se dagen närma sig”. Vi ser uppryckandets dag, och vi ser det mörker som är på väg ut över jorden. Vi ser vårt saliga hopp, men vi ser också Herrens domar, som redan nu visar sig som en prototyp för det som kommer. Vi ser dagen och vi gör oss redo. Vi gör oss redo att möta vår älskade brudgum och Herre.

Jag upplever att Herren säger:

”Lyft blicken till mig, jag kommer snart för att hämta min blodköpta skara. Var inte rädd, för jag är med dig alla dagar till tidens ände. Låt mig omsluta dig med min nåd, frid och villkorslösa kärlek. Mörker kommer över världen, men över mitt folk uppgår Herrens härlighet. Jag kommer för att förhärliga mig i mitt folk när jag kommer till dig. Mitt folk som jag har utvalt före den här jordens grundval blev lagt. Jag har känt och älskat dig före du blev till, och jag har fäst mitt namn vid dig. Jag har förberett rum för er, och om en kort liten tid kommer vi att vara tillsammans för alltid. Jag kommer snart!”

Herrens rika välsignelse

Mikael

lördag 25 juni 2022

En välsignad sommar I Herren – Jesus kommer!

 


”Det vi upplever just nu är bara en glimt och ett varsel av det kommande mörkret. Vi ser en föraning av det i horisonten, och jag vill gärna dela något av det, som vi kan se är på väg”

När forskarna i början av året satte ”domedagsklockan” till 100 sekunder i midnatt, så tror jag faktiskt att det var en underdrift. På bara ett halvt år har världen förts in i ett ännu farligare skeende, där alla varningssignaler blinkar och prognoser varnar för sammanbrott. Men när den här världen ropar ”100 sekunder kvar”, som är en varning för att vi närmar oss midnatt, så kan det se ut som att den kan vara mer profetisk än Guds församling många gånger är.

Detta inlägg är samtidigt delat på hemsidan ”Jesus kommer snart”

Hur är det med Guds basun

På Flammor, Holger Nilssons hemsida, delade en kvinna en dröm om ett kommande krig och en invasion av Sverige. Systern kommer sedan med följande uppmaning:

”Hemma, på kvällen, får jag veta att larmprovet hade skjutits upp en vecka med hänsyn till nationaldagen. Hur illa är det ställt med oss egentligen? Jag drar parallellen: Hur är det med Guds basun? Lyssnar vi när den ljuder till varning och bättring, när tiden är slagen? Eller håller vi för öronen för att vi har fullt upp med att njuta av världslig fröjd? Och än värre, vaggar vi in människor i en falsk trygghet, som att "Herren kommer inte så snart"? Jesus sade: "Men vaken alltjämt och bedjen, att I mån kunna undfly allt detta som skall komma och kunna bestå inför Människosonen". Luk 21:36”

Jag är enig med vår syster i Herren. Hur är det egentligen med Guds basun? Uppmuntrar och varnar vi för den tid som ligger framför? Herrens Ande talar och vädjar till sitt folk om den tid vi lever i, och den som har öron må höra vad Anden säger till församlingen.

Kan vi tyda tidens tecken

Luk 12:56 – Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?

Man kan leta förgäves efter ord i skriften som hävdar att den troende inte ska känna eller tyda den tid de lever i. I stället ser vi att Herren irättasätter dåtidens religiösa ledare som inte var vakna för Jesu messianska komma. De människor som kände till Guds löften, hade lyssnat till profeterna och skulle höra Guds röst, kände inte igen honom och kunde inte tyda den tid de levde i. Dom hade alla förutsättningar, men kände inte igen den utlovade Messias, när han väl stod framför dem. Dom förkastade Messias utan att veta, att Israels besökelses tid var just då. 

Den helige Ande önskar att vi ska känna tiden vi lever i och önskar att uppenbara den för oss, så vi kan se och förstå, att dessa tidstecken vi upplever, pekar på att vår förlossning står vid dörren.

Det tredje världskriget

Vi upplever ett krig i Europa som på inga sätt ser ut till att ta slut. Samtidigt som Europa förser Ukraina med fler vapen, så förstärks konflikten mellan Ryssland och USA/Nato. Hela världen lever i fruktan för att det kommer att utveckla sig till det krig vi upplever i Uppenbarelseboken, det tredje världskriget. En rysk general har här för nyligt uttalat sig om att Ryssland är i full gång med att förbereda ett stort krig, som också innebär Nato. 

Ryssland och Kina har flera gånger gett varandra och världen bekräftelser på deras vänskap och förbund. Inne i vedermödan, tror jag att vi kommer att få ett uppfyllande av många av de utombibliska profetior som talar om en rysk och kinesisk attack mot USA. USA:s storhetstid kommer att sluta, där krig och naturkatastrofer kommer att upplösa landet. En tid av dom kommer att gå ut över Amerika.

Israel och GOG kriget

Min personliga tro är att efter uppryckandet kommer nästa profetiska händelse att vara GOG/Magog kriget, där en allians av arabländer helt oväntat anfaller Israel. Irans kärnvapenhot mot Israel är större än någonsin. Ryssland har på det sista vänt sig mot Israel och kräver att Israel ska ge upp Golanhöjderna. Ryssland har samtidigt utfört en väpnad attack mot Israel, när Israel utförde ett militärt uppdrag i Syrien. Vi ser också tydliga tecken på att profetian om Damaskus närmar sig ett uppfyllande:

Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.

I den absolut sista tiden kommer det att utspela sig fruktansvärda händelser som kommer att skaka den här världen. En av dessa händelser och profetior berör staden Damaskus i Syrien. Damaskus har haft en stor roll och har varit vittne till cirka 5000 år av människans historia. Det var bland annat på vägen till Damaskus som Herren uppenbarade sig för Paulus, något som inte bara förvandlade Paulus liv, men som präglade hela kristendomens historia.  

Ännu en gång kommer Damaskus att spela en betydande roll, men denna gång i ändetiden. Det visar Herren, då han har en särskild profetia till både Damaskus och för det syriska folket. I Jesaja möter vi en profetia som hänvänder sig till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två millioner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Global hungersnöd

Vi upplever en matkollaps, på ett sätt vi aldrig tidigare har upplev förut och världen upplever en desperat brist på mat. Världens ledare varnar nu öppet för att en världsomspännande livsmedelskris är på väg! Den är orsakad av både krig och av klimatkrisen. Det här kommer som en ytterligare katastrof i en tid när klimatförändringar och covidpandemin lett till att läget var det värsta sedan andra världskriget. WFP – World Food Program, har precis utgett deras årliga ”Global Report on Food Crisis – 2022”. Den konkluderar att cirka 180 miljoner människor I 40 olika länder, är påverkade av matosäkerhet, som kan leda till undernäring, hunger och svält. Vi som känner det profetiska ordet, vet att det bara är början.  

Matpriser stiger våldsamt, och millioner av människor riskerar att dö av svält. Så det vi ser är en kombination av tomma mathyllor, en skyhög inflation och försyningskedjor som brister. Naturalnews upplyser samtidigt att hela världen i princip bara har 3 månaders förråd av mat, så i det tillfälle att produktionen upphör, så har mänskligheten i princip ingenting att äta efter 90 dagar.

En världsreligion


Vi har tidigare
uppmärksammat Påvens initiativ, som går ut på att samla alla världsreligioner under samma tak. Initiativet heter ”Abrahamic Family house”, som kommer att vara ett gemensamt huvudkvarter för de största världsreligionerna. Huvudkvarteret för detta interreligiösa initiativ kommer att ligga i Abu Dhabi i Mellanöstern, och ser ut att vara klart till invigning här i september i år. Påven som står bakom detta initiativ, visar tydligt att skökokyrkan intar sin plats i ögonblicket och förbereder sig för den avslutande tiden.

Det tredje templet

Genom flera år har vi upplevt hur Israel gör stora förberedelser för att bygga det tredje templet. Det betyder att det i princip är klart att byggas på väldigt kort tid när man först går i gång. Detta är alltså ett stort tecken på att vi närmar oss vedermödans tid med hast. 

En av de senaste nyheterna är att det går undan med att finna en tredje kviga, som kan användas till aska för att få den högsta av stadium av renlighet, så att judarna kan använda och ta sig in i det heliga templet. Om inget händer och allt går som det ska, har vi inom ett halvt år tre röda kvigor som är klara att användas i förbindelse med det kommande templet. Vill man läsa mer om Israels profetiska resa och tempelbygget, kan man ta del av det här.

En världsregering – NWO


Experter är ganska eniga i att det bara är en tidsfråga innan nästa virus hotar världen. Därför ska WHO försöka att framskaffa en nu
pandemikonvention, som ska motverka att en ny lokal smittspridning inte får globala konsekvenser. 25 av världens premiärministrar och presidenter har påkallat behovet för en internationell pandemireglering eller ”pandemic treaty” som det heter. Ett globalt samarbete för att bemöta globala utmaningar. Därför behöver man ett nytt globalt organ, som kan vara med till att straffa, tillrättavisa eller belöna nationella regeringar, i förhållande till om de överhåller dessa globala regler. 

Här i juni fortsätter man dialogen för att utveckla detta ”pandemifördrag”. Det här pandemifördrag betyder helt enkelt att världen ger WHO nycklarna till en global regering, som också kan innebära och inkludera en plan för obligatoriska, universella digitala pass och ID-System. Vi är på väg mot en global regering och vilddjurets märke!

En global världsvaluta och ett nytt ekonomiskt system

Pippa Malmgren, som är en globalist och elitist. Hennes far var rådgivare till Richard Nixon och hon har varit rådgivare till presidenter. I april höll världsregeringen toppmöte och Pippa gjorde ett uttalande som bekräftar det som många har rapporterat i lång tid – ett nytt globalt ekonomiskt system är på väg och ett kontantlöst samhälle är runt hörnet!

Pippa uttalar sig:

“We are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I’ll say this boldly, we are about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one; the new accounting is what we call blockchain… It means digital, it means having an almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what’s going on.”

Pippa säger att vi är på väg mot dramatiska ändringar i den ekonomiska system vi känner till, där vi är på väg att överge det traditionella systemet med pengar och redovisningar för att införa ett nytt. Det här är digitalt, som betyder att man kan ha kontroll över varje enskild transaktion som sker i ekonomin, som ger mycket större klarhet över vad som händer.

Det här är inget annat än första steget mot vilddjurets märke, som är uppkopplat till detta system, som gör att all kontroll och redovisning måste ske med hjälp av vilddjurets märke. Vi är med rasande fart på väg mot Uppenbarelseboken kap 13.

Pest och farsoter

Pest och virus kommer att vara en del av ändetiden, som kommer orsaka millioner av människors död. För ett tag sedan varnade Bill Gates om att världen inte har sett det värsta av covid, och att vi kan förvänta ännu mer dödliga och aggressiva varianter. Här är några nya och gamla varianter som världen måste förhålla sig till just nu: 1. Oförklarlig Hepatit mot barn. 2. Japansk encefalit 3. Ebola 4. Influensatyp H3N8 5. Mystiskt virus som slår ihjäl hästar i Colorado 6. Apkoppor sprider sig runt om i världen

Avslutning

Förra veckan delade en syster, under synonym ”S”, en stark profetisk dröm som hon delade med oss. Den vill jag gärna uppmärksamma och dela igen:

”I natt drömde jag en väldigt kort men stark dröm! En man i en kyrka/församling reste sig upp och sa: ”Så säger Herren Gud: Tiden är inne för min ankomst”. Så kom ett dån/skakning, och jag vet inte om jag vaknade just då eller, om jag fortfarande drömde, men det kändes såå verkligt för jag tänkte: oj, är det dags nu? Och så bara låg jag där och väntade på att min kropp skulle förvandlas. Men inget hände. /S”

Jag tror att det är precis det som Herren talar i den tid som är. Det är ett starkt, tydligt och klart budskap: ”Tiden är inne för min återkomst”! Det betyder att tiden är inne för brudgummens återkomst, och för ett uppfyllande av Joh 14, där Herren lovade att vända tillbaka för att ”hämta oss till sig, för att vi ska vara där han är”.

Vår älskade brudgum kommer och han kommer snart! 

Hemsidan håller uppehåll med inlägg, men inte för kommentarer och uppdateringar av händelser och tidstecken ute i världen. Om Herren dröjer kommer nästa inlägg i början av augusti. 

Jag önskar var och en välsignad sommar i hoppet av Herrens tillkommelse.

Mikael

lördag 18 juni 2022

Ryssland proklamerar att apokalypsens fyra ryttare är på väg

 


Kära Syskon,

Som jag har skrivit många gånger förut, så händer det väldigt mycket just nu på en och samma gång, och därför kommer det regelbundna uppdateringar i kommentatorsfältet. Men varje nyhet kunde i princip få sin egen plats med ett inlägg. Det är händelser som har stor betydelse för ändetidens utveckling, och är samtidigt starka tecken som pekar på Jesu återkomst. Här har jag tagit några av dessa nyheter, vi har upplevt de senaste dagarna, och samlat dem i ett och samma inlägg. Det är profetiska nyheter i en unik och profetisk tid!

Påven proklamerar att WW3 har börjat

Häromdagen proklamerade påven att det tredjevärldskriget redan har börjat! Precis samma budskap som Ryssland tidigare har deklarerat. Påven uttalar sig: ”För några år sedan slog det mig, att vi upplever tredje världskriget bit för bit. Här, och för mig i dag, har tredje världskriget redan utropats”.

Ryssland: Apokalypsens fyra ryttare är på väg

Kan det bli mer profetiskt än det här? Det är Rysslands tidigare president och premiärminister som uttalar sig och varnar västen för att apokalypsens fyra ryttare är på väg. Det vill säga, de fyra ryttare som kommer träda fram i början av vedermödan. Det har Dmitrij fullständigt rätt i. De fyra ryttarna är snart på väg, men samtidigt är min tro, att Ryssland kommer att vara en del av den röda hästen som orsakar det tredje världskriget.

Jesu återkomst samtidigt med ”Planet Alignment”

Här den 24 juni så kan vi uppleva en sällsynt händelse, då hela 7 planeter står i rad på himlavalvet. Men även månen står också i rät linje tillsammans med de andra. Jag hittade denna video (på engelska) där vi kan ta del av vittnesbörd från olika syskon, som har upplevt profetiska drömmar om att just precis vid uppryckandet, står planeter i rad. Det är ju ganska intressant med tanke på juni som både har en fullmåne på pingst den 15 och sedan planeter i rad den 24 juni.

Jag delar här några av dessa vittnesbörd:

”Det var 7 år sedan jag fick denna dröm. Det var en varm sommardag på stranden, och jag kommer inte ihåg vilka planeter det var tala om. Men planeter stod i rad. Himlen och en dörr öppnades upp och människor blev uppdragna mot himlen. Sedan föll stjärnor föll sedan mot jorden.”

Det var mörkt utanför och jag såg upp mot himlen. Jag såg planeter som stod i rad med varandra. Sedan såg jag utanför och jag såg dessa människor som kom upp från gravarna. Jorden sprack och människor kom upp ur dem. De såg inte döda ut, men var rena och fina. Det här var alltså de dödas uppståndelse, och det var massor av människor”

Kina är nära en invasion av Taiwan

Ni kommer säkert ihåg i förra inlägget, där jag delade vittnesbördet från en kvinna som för 7 år sedan fick en vision av Herren, att i förbindelse med Jesu återkomst, blir Taiwan invaderat av Kina. Hun fick orden: ”Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer”. Det upprepade sig tre gånger.

Häromdagen tog jag del av följande intressanta nyhet. Det är Kina som har utlöst ett dekret om ”en särskild militär operation” i Taiwan. Detta dekret skulle träda i kraft omedelbart. Om det stämmer så kan det vara en bekräftelse på, att vi närmar oss uppfyllandet av denna profetia. Vi närmar oss alltså både Jesu återkomst och en bekräftande invasion.

Avslutning

2 Pet 1:19 - Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Nästa vecka kommer att bli mitt sista inlägg, innan hemsidan håller semester här i juli. Men fortsätt gärna att dela det som Herren visar er och lägger på era hjärtan. Det profetiska ordet är en fackla på vår vandring, som lyser upp i det mörker vi upplever omkring oss. Dagen är på väg att gry, och Herren, den klarar morgonstjärnan, går snart upp i våra hjärtan. Jag hoppas och ber för att var och en känner sig styrkt i sin vandring med Herren. Det är en välsignelse att tjäna och vaka i den tid vi lever i, men vi behöver kraft för att kunna gör det som Herren ber oss om. Låt oss be och lyfta upp varandra i bön inför Herren. Det är bara i och genom Honom att vi vinner seger och kan fullborda vårt lopp.  

Herrens rika välsignelse

Mikael