fredag 30 januari 2015

Domedagsklockan är tre minuter i tolv


 

Domedagsklockan är en symbolisk klocka som i över 60 år har uppdaterats av orginisationen ”Bulletin of the Atomic Scientists”. Klockan symboliserar hur nära mänskligheten är ett kärnvapenkrig genom att ange hur många minuter till midnatt klockan står. Midnatt anger utbrottet av en fullskalig konflikt med kärnvapen som föjd.

Klockan startades under kalla krigetes tidigaste period och stod då på sju minuter till midnatt. Denna klocka har precis uppdaterats och flyttats fram två minuter, och står nu på 3 minuter i midnatt.

Kennette Benedict, director för Bulletin of the Atomic Scientists uttalar sig: Sannolikheten för global katastrof är mycket hög. Det handlar om slutet på den civilisation som vi känner till den.

Kennette påpekar att det är världens ledare som har misslyckats att agera med den hastighets som krävs, för att förhindra en potentiell katastrof.

Gorbatjov varnar för ett nytt kallt krig

Samtidigt höjs det varnande röster från omvärlden som ser den farliga utveckling världen är på väg emot. Bland andra varnar den sista Sovjetledaren Michail Gorbatjov för utvecklingen i Mellanöstern, och att spänningarna mellan USA och Ryssland till sist kan leda till ett nytt kallt krig.

Gorbatjov uttalar sig: Världen står på randen till nytt kallt krig. En del säger att det redan har börjat.

Kommer ISS att utföra kärnvapenterrorism i London?

Global terrorism är ett ständigt hot, där det finns en latent och ökad oro för islamisk terror runt om i världen genom sovande celler. Senaste nyheter är att IS har hittat och beslagtagit 40 kg uran, med syfte att utveckla kärnvapen. Samtidigt har IS genom sociala medier gett utryck för att det skulle få förödande effekt om kärnvapen skulle användas i London


Hur mycket rejält finns det i ISS hot, och hur mycket är uppreklamerad propaganda? Skulle IS senaste hotelser ha något som helst sanning i sig, står omvärlden inför ett mycket allvarligt hot.

Global upptrappning med känvapen

Vi upplever tecken  och en dramatisk utvecklingen i världen, som pekar på att vi allt mer närmar oss ändenstid och Jesu återkomst. Vi ser det tydligt i de många konflikter som pågår i stora delar av världen, som gör att hotbilden blir allt mer tydligt och verklig.

I September 2014 skrev jag ett inlägg som just talar om den upptrappning, och det hot vi i dag upplever för ett tredje världskrig och ett kommande storkrig i Europa


Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart tillbaka!

 

söndag 25 januari 2015

Världens topp ekonomer: Vi är på randen till ekonomisk kollaps


 
Flera av världens topp ekonomer pekar nu på att världen står på randen till en ekonomisk kollaps.
http://www.naturalnews.com/048322_financial_collapse_Federal_Reserve_global_economy.html

Det är en utveckling vi har sett accelerera med våldsam hastighet de senaste par åren, och vi kan konstatera att världsekonomins tillstånd är så dårlig att vi går mot en oundviklig samhällskollaps. Vårt finansiella system skakar, och snart återstår bara kaos, upplopp och uppror.
2008 och 2015

Det finns bara en gång tidigare där vi har sett samma hotande tecken i världsekonomin som vi gör just nu, och det var före finanskrisen i 2008. Samma tecken som visar sig just nu på aktiemarknaden, genom fallande oljepriser och i det generella tillståndet i världsekonomin är precis samma mönster som vi tidigare har sett och upplevt konsekvenserna av.
Grekland är återigen i fokus

Grekland är återigen i fokus, och enligt tyska regeringskällor är det så gott som omöjligt för Grekland att stanna kvar i eurozonen om inte den nya regeringen efter det kommande valet inte fortsätter med det sparprogram som landet nu genomför.
Grekland kan med andra ord vara på väg in i ett nytt ekonomiskt och politiskt kaos. Det påminner mig om David Wilkersons profetia som just omhandlar USA:s ekonomi, som enligt Wilkerson skulle börja med att ett land i Europa skulle gå i konkurs, som sedan får en dominoeffekt för hela världsekonomin. Om vi skulle se Grekland lämna Euron, och den grekiska staten ställer in sina betalningar skulle man bokstavligt talat gå i statsbankrutt.   

Wilkersons profetia om USA:s ekonomi
Enligt en profetia från David Wilkerson, kommer ett land i Europa, Nordafrika eller en Östnation att gå i konkurs och sedan ställa in betalningarna för sina internationella lån. Troligen kommer också Argentina eller Brasilien att gå i konkurs. Två veckor senare kommer även Mexico, som har enorma skulder till USA, att ställa in betalningarna. Följden blir att ekonomin i USA kommer att raseras och de får uppleva ett kaos i ett halvår, med följdverkningar i hela världen. Denna profetia kommer sannolikt att gå i uppfyllelse mycket snart.

I boken synen profeterar Wilkerson så här:
Det kommer utbryta ett kaos, en ekonomisk förvirring breder ut sig, som först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA, Kanada och alla andra nationer. Världens ekonomer kommer att stå rådvilla. Slut citat

Det är intressant att se att just de länder som är och har varit i fokus med hänsyn till ekonomi de senaste par åren är just USA, Europa och Japan.
Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart!

onsdag 21 januari 2015

Uppryckandet - Ett gästinlägg av Tage Bergman


 
Var varmt välkomna att ta del av Tage Bergmans senaste och mycket intressanta inlägg på sidan ”Jesus kommer snart”. Tage delar här frågeställningen om när uppryckelsen sker, och ger svaret genom att visa på det fantastiska bildspråk som bibeln ger i ämnet.

http://jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2015/01/uppryckandet-ett-gastinlagg-av-tage.html
 
Tage skriver: Israels firande av högtiderna visar oss profetiskt på den sista stora skördetiden vid tidens slut, vedermödan. Det förstår vi av Jesu liknelse om ogräset i åkern.

Tage för oss igenom GT principer om skördetiden som är direkt knutna till Herrens högtider, och visar att förstlingsfrukten skulle bäras fram i början av skördetiden till prästen. Församlingen är förstlingsfrukten som skärs av eller ”rycks upp”, för att sedan förvaras i speciella kamrar i direkt anslutning till templet.
Silvertrumpeterna

Tage delar också om silvertrumpeterna, som till skillnad från Basunhögtidens basun kan blåsa när som helst. Dessa trumpeter användes när Israels folk vandrade i öknen, och var ett tecken på när folket skulle församla sig eller bryta upp.
Tage skriver: Silvertrumpeterna (chatsotsĕrah) kan blåsas när som helst. De är inte de horn som Joel skriver om, de som blåses vid Hösthögtiden. Hösthögtidens horn (showphar) kommer från en bock och de används framför allt vid högtiderna.

Jesus kommer snart!

söndag 18 januari 2015

De 10 farligaste platserna för en kristen


 
 

Orginisationen ”Open doors” utger en lista varje år som visar de länder där motståndet mot evangeliet och förföljelsen av kristna är som störst.

Open doors berättar, att under de 24 år dom har arbetat med förföljda kristna runt om i världen, har vi i 2014 upplevt den absolut största förföljelse av kristna som världen inte sett make till sedan Sovjetunionens fall för tjugo år sedan. Man räknar med att cirka 100 millioner kristna är förföjda runt om i världen, och att det är en tendens som bara är stigande.

Nordkorea i topp

För trettonde året i rad är det Nordkorea som är det land i världen där förföljelsen av kristna är störst. Sedan följer länder som Somalia, Irak och Syrien.

Hela listan följer här:

1.   Nordkorea

2.   Somalia

3.   Irak

4.   Syrien

5.   Afghanistan

6.   Sudan

7.   Iran

8.   Pakistan

9.   Eritrea

10 Nigeria

Förföljelse och diskriminering i kristna länder

Även om förföjelsen är dominerad och störst i Afrika och muslimska länder, är det också en stigande tendens där vi även ser förföljelse i kristna länder. David Curry som är VD för Open doors säger:

”The 2015 World Watch List” visar att ett svindlande antal kristna blir offer för intolerans och våld på grund av sin tro, och tvingas till att vara mer anonyma med sin tro.”

Låt oss be för våra förförljda syskon runt om i världen!
Jesus kommer snart

 

torsdag 15 januari 2015

Syrien i profektiskt ljus
Jes 17:1 - Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det skall bli en ruinhög.


Konflikten i Syrien bröt ut den 15. Mars 2011 med demonstrationer i förbindelse med den ”arabiska våren”, och utvecklade sig senare till ett landstäckande uppror. Upprörarna kräver ett slut på den nästan 50 årliga ledelsen av Baáth-partiet och Syriens president Bashar al-Assad avgång. Den 15 juli 2012 blev det deklarerat att det nu är reguljärt borgarkrig i Syrien, och senare har situationen i landet bara eskalerat.

Efter 2011 har vi bara sett en upptrappning och en eskalering av Syrienkonflikten. Totalt har nästan 200 000 människor dött, och 3 millioner människor har flytt från landet. Bara i 2014 så var det hela 76 000 människor som fick sätta livet till i denna konflikt, och i brist på mat, vatten och mediciner är landet i en ren katastrofal humanitär situation.

Damaskus – ett av ändetidens tecken

I den absolut sista tiden kommer det att utspela sig fruktansvärda händelser som kommer att skaka den här världen. En av dessa händelser och profetior berör staden Damaskus i Syrien. Damaskus har haft en stor roll och har varit vittne till cirka 5000 år av människans historia. Det var bland annat på vägen till Damaskus som Herren uppenbarade sig för Paulus, något som inte bara förvandlade Paulus liv, men som präglade hela kristendommens historia.  

Ännu en gång kommer Damskus att spela en betydande roll, men denna gång i ändetiden. Det visar Herren, då han har en särskild profetia till både Damaskus och för det Syriska folket.

Damaskus ursprung

I Jesaja möter vi en profetia som hänvänder sig till Damaskus, som också är huvudstaden i Syrien. Damaskus är en av, eller kanske den äldsta staden i världen med sina två millioner invånare, och fortfarande har vi inte sett fullbordan av denna profetia som talar om Damaskus som ska upphöra att vara en stad.

Syriens har sitt ursprung från Sem som är fader till både Assur och Aram. Även om de två är bröder, så är de grundläggare för två helt olika nationer. Aram är förfader till det Syriska folket, och hans son Uz är i följe traditionen grundläggare av staden Damaskus. Assur är däremot är förfader till det Assyriska folket. Assyrien var en del av både Syrien, sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, men framför allt norra Irak. Assyriens dåvarande huvudstad – Nineve, låg i det nuvarande Mosul, i Irak.

Israel är slutmålet

Islamiska staten kontrollerar drygt en tredjedel av Syrien, och cirka en fjärdedel av Irak. Samtidigt har man också övertagit delar i Libanon. Det betyder att IS kommer allt närmare Israels gränser. IS har också gjort det klart att Jerusalem och Israel är deras slutmål.

Israeliskt anfall mot Damaskus

Vi vet ju inte vad det eller vilket land som kommer att föra an i denna profetia, men ett scenario kan vara att IS kommer att lyckas med att välta den Syriska regeringen, och överta Damaskus på sin väg mot Israel. Det kan betyda att IS kommer farligt nära Israel, då IS samtidigt redan är inne i Libanon, och Israel är tvungen till att slå tillbaka i ett tvåfronts krig.  

Det kan med andra ord vara så att det mycket väl är Israel som kommer att fullborda denna profetia om Damaskus förstörelse.

Syriens framtid

Jes 17:10 - Ty du hade glömt din frälsnings Gud, du kom inte ihåg din styrkas klippa

Även om Syrien i dag är övervägande muslimskt, och är ett land som har glömt sin frälsnings Gud, så har dom känt honom en gång men har sedan förkastat och förskjutit Herren. Samtidigt kan vi se löften i Jes 19:23 att i den messianska tidsåldern så kommer det att finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och att båda dessa länder kommer att tjäna HERREN tillsammans.

Jesus kommer snart

måndag 12 januari 2015

500 dagars varning innan klimatisk kaos


 
Var det ett rent tillfälle, eller var det möjligen en profetisk förutsägelse när Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius den 13 maj 2014 talade skarpa ord, och gav världen 500 dagars varning innan ett världsomfattande klimatisk kaos kommer inträffa?
http://m.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/french-foreign-minister-we-have-500-days-avoid-climate-chaos

Man måste fråga sig vilken typ av klimatisk katastrof utrikesministern talar om, och på vilket sätt han menar att det kommer att ha katastrofala konsekvenser för hela världen?
Det som gör det lite intressant är att om man räknar 500 dagar från den 13 maj 2014 och framåt, då hamnar man på den 24 september 2015 som alltså är mitt på dagen i den judiska högtiden Jom Kipur.

Jom Kipur
Rosh Hashana, är den av Herrens högtider som inleder botdagarna, som avslutas tio dagar senare med Jom Kipur eller försoningsdagen som den också kallas. Jom Kipur inleds på kvällen den 23 september, och avslutas just den 24 september. Denna högtid talar om försoning både mellan Gud och människor, och man vädjar till människor om bot, bättring och bönhörelse.

I vedermödans tid kommer syftet med Guds domar vara att få människornas uppmärksamhet, och få dem till att omvända sig och söka honom.
Guds domar genom naturkatastrofer

Vad är det egentligen för domar som kommer att gå ut i vedermödan, och på vilket sätt kommer Herrens att döma människorna på jorden, och få dem till att vända sig till honom?
En del av dessa domar som kommer at gå ut, kommer att vara övernaturliga naturkatastrofer som kommer ha fatala följder för både djur och människor.

Förutom krig, svält och sjukdomar, kommer den här världen kommer att få uppleva globala naturkatastrofer som jordbävningar, hagel och eld som är uppblandat med blod. En tredjedel av alla jordens träd och allt grönt kommer att brännas upp. Ett stort brinnande berg (meteor eller asteroid) kastas i havet, och en tredjedel av havet blev till blod, och en tredjedel av alla fartyg går under. En tredjedel av allt vatten blir förgiftat, luften blir förorenad, jordens läggs i mörker, och solen bränner människorna med eld. 
Människors hårda hjärtan

Upp 16: 8-9 - Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade att omvända sig och ge honom äran
Till och med i själva slutet av den stora nöden där världen har blivit utsatt och skakad genom sigill, basuner och vredesskålar, är vittnesbördet om människan att hon fortfarande inte vill omvända sig från sina onda vägar. Det här är prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta människorna på prov.

Jesus kommer snart

fredag 9 januari 2015

Antisemitism och judehat ökar i Europa


 
Matt 24: 9 - Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull.

Ett av ändetidens stora tidstecken är den stigande judeförföljelse och antisemitism vi upplever både i Sverige och i resten runt om i världen.

Jesus profeterade att de messianska judarna på ett helt särskilt sätt, kommer att uppleva förföljelse i ändens tid för namnet Jesu skull. När Antikrist ockuperar och intar Jerusalem i mitten av vedermödan, startar han samtidigt en massiv förföljelse av judarna, och vi kommer få det som Jeremia kallar Jakobs nöd.

Antisemitism i Sverige

Den Judiska församlingen har i lång tid höjt röster och varnat för att hotbilden mot judar i Sverige, har ökat markant den senaste tiden. Samtidigt är det pinsamt tyst från både ledare och svensk media, där både fördömmelse och avståndstagande mot detta människoförakt uteblir.

Protesterna mot Israel växer i Europa, men det gör också den direkta antisemitismen och protesterna mot det judiska folket. Runt om i Europa så flyr judiska familjer landet, och vi upplever en iskall vind av hat och rasism mot det judiska folket.

Till skillnad från Sverige så har andra länder varit ute och fördömt den stigande antisemitismen. I Frankrike bor cirka 500 000 judar, och är ett av de länder som också upplever stor judeförförljelse. Både Frankrikes präsident Francois Hollande och stadsminister Manuel Valls är eniga om att det är nödvändigt att bekämpa just antisemitismen, och att ”-kampen mot antisemitismen är en daglig kamp”.

Jakobs nöd

Jer 30:7 - Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Jakobs nöd pekar på den fruktansvärda nödtid som drabbar Israel genom Antikrists förföljelse av det judiska folket.

I Danielsboken kan vi läsa om denna nödtid som både innebär Antikrists tyrraniska regim i ändetiden, hans ockupation av Jerusalem, avskaffandet av det dagliga offret, förödelsens styggelse och hans krig mot de heliga. Både Jeremia, men också Daniel och Jesus själv beskriver denna nödtid för det judiska folket.

Judarna på västbredden

Matt 24:15-20  - När I nu fån se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats - den som läser detta, han give akt därpå - då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och den som är på taket må icke stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. Och ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden! Men bedjen att eder flykt icke må ske om vintern eller på sabbaten.

Det kommer fortfarande att finnas judar på vestbredden när vi når mittpunkten av den sista årsveckan, och dessa får en egen profetisk varning från Jesus. Det ser ut som att Antikrist på ett särskilt sätt kommer att sätta in en massiv front för att besegra och fördriva dessa judar som lever på ”ockuperad mark”.

En del av dessa judar kommer att vara messias troende, och kommer att vara en del av Israels rest, som Herren kommer att bevara genom vedermödans tid. Dessa flyr bort från Antikrist, och troligen bort till Jordanien i staden Petra där de kommer att få uppehälle och beskydd.

Upp 12: 1-6 – Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.

Kvinnan är en bild på både de messianska judarna på Jesu tid, och de messianska judarna under vedermödan som flyr undan Antikrist förföljelse. Under den stora nöden kommer förföljelsen av de troende judarna att bli så stor och våldsam att de kommer att bli tvungna till att fly bort från Jerusalem, och ut i bergsöknen.

En av mina minsta bröder

Matt 25: 31-46 – Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas alla folk, och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.

Domen framför tronen i Jerusalem är domen över hedna-nationerna. En av de kriterier som Herren avänder när Herren dömer folkslagen är hur och på vilket sätt den enskilde har förhållt sig till ”en av dessa mina minsta bröder”, som är judiska folket under vedermödans tid.

Önska Jerusalem frid

Psalm 122:6 – Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig

Hela Psalm 122 talar om staden, och därmed också landet som Herren på ett speciellt sätt har utvalt, och den välsignelse som följer dem som älskar och välsignar den.
 
När vi ber för Jerusalems frid, så ber vi samtidigt om Guds perfekta fullbordan både när det gäller Guds domslut och de profetior som ska ”garantera” Guds kommande frid för Jerusalem. När vi ber om frid över Jerusalem så är det önska om Guds vilja för judarna genom hela ändetidens skeende, tills de når Herrens fullkomliga vilja, och Herren kommer och upprättar ett jordiskt rike för Israel.
Jesus kommer snart!

 
 
 

måndag 5 januari 2015

Uppståndelse, världsvid kaos och Antikrists framträdande

 


1980 fick Ken Peters en dröm från Herren, som är en detaljerat beskrivning på själva avslutningen av församlingens tid på jorden, och början på vedermödans fruktansvärda tid.

När Ken fick denna dröm var han ännu inte frälst och hade väldigt lite indsigt i bibliska profetior.


Drömmen som Ken fick började med en mäktig trumpet ljud, som han beskriver som något som liknar den slags signalhorn som bilarna hade på 70-talet, bara mycket kraftigare och högre. Han kunde se hur gravarna bokstavligt talat öppnade sig, och hur människor uppstod i förnyade härlighets kroppar. Han beskriver kläderna som en slags kör klädnad som var ljusare än själva solen.

Så snart att denna uppståndelse hade hänt, så utbröt masshysteri och fullständig kaos överallt på jorden. Det var inget land som gick oberörd, och laglöshet och stark fruktan rådde och grep människorna. Alla frågade sig själva vart alla dessa människor hade tagit vägen.

Tv, telefon och internet stängs ner i 14 dagar

Efter denna händelse blir allt tv, telefon och internet nedstängt i 14 dagar. Efter dessa två veckor framträder en man på tv med ett helt nytt budskap. Han hade svaren på mänsklighetens alla problem, och kunde också förklara var alla människor är någonstans.

I följe Ken var detta den mest attraktiva och mest karismatiska människa han någonsin hade upplevt. Människor som Hitler kunde förföra en nation, men det var ingenting jämfört med denne man. Man kunde inte låta bli att bli dragen till hans budskap, och han förförde en hel värld. Han talade konstant om en New World Order, och global fred. I stället för medborgarskap i sitt eget land, var man nu en världsmedborgare i denna nya världsordning.

Ken möter också människor som inte har varit förberedda och haft sin relation rätt med Herren. Dessa människor hade blivit lämnade kvar.

Herrens dag

Ken såg uppståndelsen, och därmed också upryckelsen av de troende. Han såg en värld i fullständig kaos och han såg den panik som utbryter efter uppryckelsen.

Fruktan och hopplöshet blir en del av människan där Antikrist träder fram  mitt i detta kaos, som en övernaturligt karismatisk människa med lösningar och svar på alla världens akuta problem. Jesaja beskriver denne vredens och prövningens tid som går över jorden:

Jes 13: 6-11 - Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den. Därför sjunka alla händer ned, och alla människohjärtan förfäras. Man förskräckes, man gripes av ångest och kval, ja, våndas såsom en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andre; röda såsom eldslågor äro deras ansikten. Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo.torsdag 1 januari 2015

IS och de fyra änglarna vid floden Eufrat


 
Upp 9: 13-15 - Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna
När vi ser IS expandera i Mellanöstern, och ser på de landområden som IS har intagit och utropat som islamistiskt kalifat, är det inte mindre än en profetisk uppfyllelse av Guds ord och samtidigt en förberedelse för de domar och profetiska löften som kommer att gå ut och bli uppfyllda i vedermödans tid.

Fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eufrat. Floden Eufrat ligger precis i samma område där IS i dag har upprättat ett islamistiskt kalifat.  Dessa änglar kommer att förbli bundna fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun.
De fyra hornen

De fyra hornen ger en befallning till den sjätte ängeln att släppa lös de fyra änglarna som står bundna.
Talet fyra är världens eller skapelsens tal, och hornet är en symbol på kraft eller styrka. Det är en symbol på att hela skapelsen, det vill säga från alla värdens fyra hörn, blir upprätthållet genom Guds kraft, och att inga domslut sker utan eller genom Guds tillåtelse och vilja.    

Floden Eufrat
Dessa onda makter är bundna vid floden Eufrat som är cirka 2800 km lång, och skapas där två grenar rinner samman, nämligen Karasu och Murat (västra och östra Eufrat). Båda floderna har sitt ursprung i Turkiet och den flyter sedan både genom Syrien och Irak.

I Upp 16:12 finns samtidigt en profetia som talar om att denna flod kommer att torka ut i förbindelse med Harmagedon, som kommer att bereda väg för kungarna från Östern som då är på väg med en mäktig arme mot Jerusalem.
Änglarna släpps lösa

Upp 9:15 – Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året som rustade för att döda en tredjedel av människorna.

Upp 9: 17 - Och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, elden röken och svavel som kom ur deras mun, dödades tredjedelen av människorna.
Änglarna släpps lösa för en bestämd timme, dag, månad och år som betyder att allting sker i Guds tid och i rätt ordning för att fullborda det som Herren har bestämt ska ske.

När den sjätte ängeln släppar lös dessa änglar kommer det att resultera i globala krig som kommer få katastrofala följder för människorna på jorden.
När Johannes beskriver dessa krig som han ser, beskrivs och kännetecknas de med eld, rök och svavel och kan inte vara annat än globala kärnvapenkrig som här beskrivs. Resultatet är förödande och kommer att resultera i att en tredjedel av jordens alla människor kommer att dö. En värld som i förvägen har förlorat en fjärdedel genom de domslut som tidigare har gått ut. (Upp 6:8)

Uppfyllelse av Guds ord

När vi ser ett Islamistiskt kalifat och IS utbredelse i Irak och Syrien, så är det en profetisk uppfyllelse av Guds ord. Under vedermödans tid kommer dessa fyra andemakter att blir förlösta, och kommer att resultera i globala kärnvapenkrig med fatala följder för hela mänskligheten.

Jesus kommer snart