fredag 30 januari 2015

Domedagsklockan är tre minuter i tolv


 

Domedagsklockan är en symbolisk klocka som i över 60 år har uppdaterats av orginisationen ”Bulletin of the Atomic Scientists”. Klockan symboliserar hur nära mänskligheten är ett kärnvapenkrig genom att ange hur många minuter till midnatt klockan står. Midnatt anger utbrottet av en fullskalig konflikt med kärnvapen som föjd.

Klockan startades under kalla krigetes tidigaste period och stod då på sju minuter till midnatt. Denna klocka har precis uppdaterats och flyttats fram två minuter, och står nu på 3 minuter i midnatt.

Kennette Benedict, director för Bulletin of the Atomic Scientists uttalar sig: Sannolikheten för global katastrof är mycket hög. Det handlar om slutet på den civilisation som vi känner till den.

Kennette påpekar att det är världens ledare som har misslyckats att agera med den hastighets som krävs, för att förhindra en potentiell katastrof.

Gorbatjov varnar för ett nytt kallt krig

Samtidigt höjs det varnande röster från omvärlden som ser den farliga utveckling världen är på väg emot. Bland andra varnar den sista Sovjetledaren Michail Gorbatjov för utvecklingen i Mellanöstern, och att spänningarna mellan USA och Ryssland till sist kan leda till ett nytt kallt krig.

Gorbatjov uttalar sig: Världen står på randen till nytt kallt krig. En del säger att det redan har börjat.

Kommer ISS att utföra kärnvapenterrorism i London?

Global terrorism är ett ständigt hot, där det finns en latent och ökad oro för islamisk terror runt om i världen genom sovande celler. Senaste nyheter är att IS har hittat och beslagtagit 40 kg uran, med syfte att utveckla kärnvapen. Samtidigt har IS genom sociala medier gett utryck för att det skulle få förödande effekt om kärnvapen skulle användas i London


Hur mycket rejält finns det i ISS hot, och hur mycket är uppreklamerad propaganda? Skulle IS senaste hotelser ha något som helst sanning i sig, står omvärlden inför ett mycket allvarligt hot.

Global upptrappning med känvapen

Vi upplever tecken  och en dramatisk utvecklingen i världen, som pekar på att vi allt mer närmar oss ändenstid och Jesu återkomst. Vi ser det tydligt i de många konflikter som pågår i stora delar av världen, som gör att hotbilden blir allt mer tydligt och verklig.

I September 2014 skrev jag ett inlägg som just talar om den upptrappning, och det hot vi i dag upplever för ett tredje världskrig och ett kommande storkrig i Europa


Tidens tecken pekar på att Jesus kommer mycket snart tillbaka!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar