måndag 19 juni 2017

Sommarhälsning 2017


Hemsidan ”Jesus kommer snart”, och ”Den yttersta tiden” håller sommarlov, och är tillbaka igen i mitten av augusti. 

Det som är talande för mig, är på det sätt att vi ser det profetiska ordet bokstavlig talat uppfyllas inför våra ögon. Yttre tecken, och det inre vittnesbördet pekar på att Jesus mycket snart kommer tillbaka. Vi går samtidigt mot en mycket spännande sommar och höst, om det är på det sättet att Herren dröjer. 

Klockan närmar sig tolv

Herren står bokstavligt talat vid dörren, och vi lever i den sista minuten innan dess att klockan slår tolv. Vi talar om de absolut sista sekunderna på den profetiska klockan, och den slutliga nedräkningen som närmar sig den punkt då tiden är helt slut.

Nådens dörr är på väg att stängas, och Guds domar och vrede kommer obarmhärtigt att utgjutas över varje nation. Ingen kommer att slippa undan från den här tiden, men varje land och varje människa kommer att bli berörd, och kommer att ha en förståelse av, att deras liv och den här jorden aldrig någonsin blir den samma igen. Sataniska makter kommer att förlösas, och avgrundens änglar kommer att vandra omkring på den här jorden. I deras fotspår följer krig, död och förtvivelse.   

Det ögonblick som förvandlar allt

1 Kor 15:51 - Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.

På ett helt personligt sätt visade Herren mig att han står vid dörren, och att vi lever i det ögonblick som kommer att förvandla allt.  Jag vaknade av att någon knackade på vår dörr mitt i natten, men det var ingen utanför. Klockan stod på 00:22, där tvåtalet är en symbol på själva förenandet mellan man och kvinna, Kristus och församlingen.

Paulus talar om att just detta ögonblick, då Herren väljer att hämta sitt folk, är det ögonblick som kommer att förvandla allt. I det ena stunden är vi igång med våra vardagliga göromål i vårt liv här på jorden, och i det nästa kommer en basun att ljuda. När Herren blåser i sin basun, kommer det inte finnas något tvivel, att det är stunden då Herren har stigit ner från himlen för att rycka sin brud till sig. Det är just då, i detta genuina och enastående ögonblick, att vi kommer att förvandlas. Det är då, att döden, varje sjukdom, all ångest, all fruktan och varje omständighet måste släppa sitt grepp. Våra kroppar kommer att förvandlas, och i den nya kroppen finns ingen plats för annat än Guds kärlek, evigt liv och fullkomlig frid och glädje.

Avslutning

Jag har upplevt Herrens tilltal om att nu är tiden då han kommer tillbaka. Om detta ”nu” betyder dagar, veckor eller månader, så är min personliga tro att vi är där vi kommer att se ändetidens absolut sista tid utspela sig inför våra ögon. Konungarnas konung är på väg, och han kommer för att hämta och bli förenad med sitt folk.

Jag önskar var och en av er en välsignad sommar i Herrens närhet. Samtidigt som att vi upplever att vedermödans tid närmar sig, så förbereder Herren sin utvalda brud för att möta honom på en skyn. Låt ditt huvud vara rättad mot himlen, och låt dina tankar och din blick vara fäst på Jesus. Herren förbereder våra hjärtan, och han önskar att vi ska vandra i renhet, helgelse och vara ledda av Guds nåd. Vi få dra när Herren i den tid som är, och låt Guds nåd verka i våra liv. Han står där, ständigt trofast, med en villkorslös kärlek som ingen eller någonting kan skilja oss ifrån. Han längtar mycket mer efter dig, än du någonsin kan längta efter honom. Han väntar på oss, att vi ska söka honom och dra när till Herrens hjärta.

Herrens rika välsignelse i hoppet om Herrens tillkommelse

Mikael


lördag 10 juni 2017

USA trappar upp försvaret mot Nordkorea


Tidigare har Nordkorea hotat USA med fullskaligt krig, om det skulle vara på det sättet att USA skulle angripa. Det är inte bara en situation som påverkar dessa två länder, men också stora nationer som Kina och Ryssland är igång med att mobilisera. Kina har redan skickat 150 000 soldater till gränsen mot Nordkorea och även Ryssland skickar nu soldater och militärutrustning till sin gräns mot landet. Alla vet att situationen är mycket ömtålig, och att det kunde få stora konsekvenser om det utbröt krig.

USA trappar upp

USA trappar upp, och skickar ännu mer militär till den koreanska halvön. Det är tala om en hel flotta med både skepp, flyg och tung militärutrustning. Bara ett amerikanskt hangarfartyg, har mer eldkraft än de flesta länders samlade försvarsmakt. Det är första gången sedan andra världskriget, att USA har så massiva styrkor samlade i det västliga Stilla havet.

Profetiskt ord

En syster i Herren fick ett ord från Herren, där han talade till henne om att församlingen inte skulle uppleva det här kriget bryta ut, men att det först var något som skulle ske efter själva uppryckandet. Hela vittnesbördet finns i källhänvisningen. Allt ska prövas, och så får vi se hur det profetiska ordet kommer att uppfyllas.

Avslutning

Heb 12:2 – Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare

Om ditt huvud är vänt mot omständigheter eller den här världen, så är det hög tid till att räta på det, och låta din uppmärksamhet vändas mot brudgummen som är på väg. Om dina ögon är vända mot det här livets goda och den här världens lockande glans, så är det tid att fästa ögonen på Jesus och fokusera på trons hövding och fullkomnare. Om dina öron lyssnar till fiendens skarpa tunga, eller människors bedrägliga ord, så är det tid till att stilla dig inför Herren, lyssna in den stilla susningen och låta honom få tala till dig.

Om du låter din kraft och eld komma från andra saker än Herren, så är det tid till att avsäga dig främmande eld, resa upp bönens altare i ditt liv och framlägga ditt liv som ett levande och välbehagligt offer inför Herren. Han vill då låta sin heliga och renande eld falla på ditt liv. En eld som förvandlar och som sätter dig i brand för hans rike, och för förlorade människor i den här världen.

Om dina fötter har vandrat den här världens ärende, och fört dig på vägar där du inte hör hemma, så är det tid att låta Herren leda dina fotsteg, och be om Herrens fullkomliga vilja för ditt liv. Om ditt hjärta har varit kallt, eller fyllt med oförlåtenhet, besvikelse och bitterhet, så ta ditt hjärta, lyft det fram inför Herren och låt honom förvandla, rena och upprätta dig på nytt.

”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän mot honom”. -2 Krön 16:9

Jesus kommer snart!

Källa:


onsdag 7 juni 2017

Ändetidens omöjliga löftenMarkus 13:30-35 – Himmel och Jord ska förgå, men mina ord ska inte gå förtapt.

Vi kan inte vara helt säkra på vilket sätt att ändetiden scenario kommer att utforma sig, men det vi kan vara helt säkra på är att varje ord, löfte och profetia kommer att få sin fullkomliga uppfyllelse. Herren kommer att fullborda varje enskilt löfte som har med hans återkomst att göra.

Allt tjänar Guds syfte

Varje domsslut, ond andemakt och Antikrist själv, tjänar Guds syften i den sista tiden för att fullborda hans ord. Det betyder att Herren är huvudarkitekten och har full kontroll över ändtidens utveckling. Han tillåter inget annat att ske än det som han har tänkt och plantlagt ska ske i rätt ordning, i rätt tid och på rätt sätt.

Det är därför att vilddjuret fortfarande är inlåst i Abyssus, och Antikrist hålls tillbaka så han först kan träda fram när hans tid har kommit. Det är också därför att de fyra vindarna fortfarande är bundna vid floden och håller Guds domslut tillbaka, och att de två vittnen ännu inte trätt fram.

Ändtidens omöjliga löften

I dag ser vi dessa 2000 år gamla löften på väg att gå i fullbordan. Dessa löften som för få år sedan var omöjliga i det naturliga, är helt plötsligt gripbara och fullt ut realistiska. Det som förut såg helt omöjligt ut, är nu en verklighet som är på väg att uppfyllas inför våra ögon. Det betyder samtidigt att vissa löften måste och kommer att uppfyllas innan Jesus kommer tillbaka och sätta sina fötter på Oljeberget.

Vem kunde tro att det skulle komma en dag då det var fullt ut möjligt att digitalt registrera varje handel som det är i dag? Vem hade trott att det var möjligt att få ihop en arme på 200 miljoner soldater, och vem kunde tro att ett land kunde födas på en enda dag efter 2000 år i diasporan? Vem hade kunnat ana att kärnvapen en dag skulle bli möjligt, och att vi skulle få se en ”pånyttfödelse” av det gamla romerska imperiet. Vem hade kunnat förutse global kommunikation och ekonomi, ett globalt rop om fred, och en kommande världsregering?

”Ändetidens löften får bokstavligt talat sin uppfyllelse i dag inför våra ögon. Genom att Herren fullborda dessa löften bevisar han att han har allt, och hela ändetidens utveckling i sin hand”

Ta gärna del av följande inlägg om just det profetiska ordet för den yttersta tiden:

Jesus kommer snart!

fredag 2 juni 2017

Ett kärleksbrev från Herren til sin brud


Du betyder allt för mig. Redan i skapelsens ögonblick kände jag dig. Jag såg dig födas, och jag såg dig växa upp. Redan innan jag fäste stjärnorna på himlens fäste, såg jag dig ta beslutningen om att lära känna och följa mig i resten av ditt liv. Då jublade jag, och jag fröjdade mig över dig i mitt hjärta. Sedan den dag du blev född, har jag varit din fullkomlige Fader, som har sett dig, vakat över dig, och varit med dig varje steg du har tagit och kommer att ta. Du betyder allt för mig.

Jag är den som omsluter dig, och håller dig i min allsmäktiga hand. När du känner det som att allt brister, och varje omständighet går emot dig, så är jag där. Jag känner varje detalj i ditt liv, och jag känner varje suckan, varje frustration och varje område där fienden och omständigheter har stulit och förstört. Tvivla inte på att jag är med dig. Jag är där, med all min kraft, med all min kärlek och all min välsignelse. Hur skulle jag kunna överge någon som jag har älskat sedan tidernas morgon, och hur skulle jag kunna lämna någon, som jag har givit mitt eget liv för? Jag hoppas att du vet och förstår, at du betyder allt för mig.

Hur ska jag kunna beskriva min kärlek för dig, så att du förstår den? Och hur ska jag kunna ge dig en förståelse för, hur mycket jag längtar efter att ha dig i min närhet? I två tusen år har jag längtat efter att vara tillsammans med min brud och min älskade. Gör dig klar min älskade, för jag har vänt blicken mot dig. Mycket snart kommer jag att vända åter för att ta dig dit jag är. Jag har en underbar plats i beredskap åt dig, som är utöver allt det du kan föreställa dig. Jag har en härlighetsklädnad åt dig som jag ska klä din kropp med, och en krona som jag snart kommer att sätta på ditt huvud. Jag har bara det bästa för dig, för du betyder allt för mig.

Var inte rädd mitt barn, och håll dig nära mig i den korta tid som är kvar. Jag vet att jorden skakar, och jag vet att det är mörka moln på himmelen. Allt börjar dra ihop sig just nu, och hela skapelsen lider och suckar efter min uppenbarelse. Allt har sin tid, och den tid som ligger framför är bestämd och måste komma. Men i allt detta kommer jag att se till dig, och ha min hand över dig. Det finns inget viktigare än vår relation, och det vi har tillsammans. Låt inte något ta bort, eller komma i mellan den kärlek och den nära relation vi har. Låt inte den här världen locka eller dra dig bort från din första och uppriktiga kärlek till mig. Jag vill ha dig helt för mig själv, och jag gör anspråk på hela ditt hjärta, på samma sätt som att jag har gett dig mitt. Jag älskar dig, väntar på dig, och vill bara ha dig. Du betyder allt för mig.

Jag kommer snart!