söndag 25 februari 2018

Israel i profetiskt ljusVi lever i högprofetiska tider, där Israel och Mellanöstern sticker ut mest av allt. Israel är i min värld, både ett bevis på Guds existens, och på det profetiska ordets trovärdighet. När vi ser allt det som händer i dag, kan vi med Bibeln i hand se med våra egna ögon, hur det profetiska ordet uppfylls till punkt och pricka. Här är några av de händelser vi har sett här på det sista, med min kommentar efteråt. 

USA flyttar sin ambassad på Israels 70 års dag

Israels underrättningsminister Yisrael Katz, ska ha uttalat sig om, att USA kommer att flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, på Israels 70 års dag som nation, den 14 maj 2018. Katz tackar Donald Trump, och USA för att dom har valt att flytta ambassaden på just denna dag, och ser det som en obeskrivlig gåva. Tidigare har USA uttalat sig, att det inte kommer att ske före slutet av 2019. USA har inte bekräftat Katz uttalande.

Min kommentar: Oavsett när USA väljer att flytta sin ambassad, kommer det att skapa stora reaktioner i hela den arabiska världen. Vi har redan sett bland annat Turkiet, som har varit en av dom som har reagerat kraftigt, och har använt en aggressiv och hotande retorik överför USAs beslutning.

Israel och USA i massiv militär övning

Israeliska och amerikanske styrkor förbereder sig för en massiv militär övning,  där man simulerar missilattacker på Israel. Just en missil och raket attack, är absolut det största hotet mot Israel och det judiska folket.

Min kommentar: Israel lever i dag i år 5777, som betyder år av krig, och kan vara ett tecken på det som ligger framför. Varje attack och konfrontation med både Hizbollah och Hamas, kommer att avlösa varandra till dess att vi kommer att uppleva GOG/Magog kriget, som jag inte tror ligger långt fram i tiden. Länder och konstellationer som tar plats i dag, är en förberedelse för detta krig – och just där ser vi tydliga tecken på GOG/Magog kriget.  

Nu är tiden för fredag

Trump har precis proklamerat för Putin, att nu är tiden för fred mellan Israel och palestinierna. Trump har tidigare tänkt sig att presentera en fredsplan, även om palestinierna inte vill samarbeta. USA försäkrar samtidigt, att man vill säkra och tillgodose bägge sidor.  

Min kommentar: Det är egentligen inte uppryckandet av församlingen, men ”avtalet med de många” som Daniel kap 9 talar om, som kommer att utlösa vedermödan eller den 70:e årsveckan. I 2002 framlade Saudiarabien ett fredsförslag, som samtliga 22 stater i Arabförbundet, inklusive Palestina står bakom. Det kan vara detta avtal, som kommer att ligga till grund för det antikristliga förbund som är på väg. Ett förbund som Herren kallar ”Israels förbund med döden” (Jes 28:15)

150 000 raketer riktade mot Israel

Hizbollah, som indirekt stöds av Iran, är ett stigande hot mot Israel. Första gången sedan kriget i 2006, har nu Israel uttalat sig att man i en konfrontation med Hizbollah, överväger att återbesätta det sydliga Libanon – för att försvaga Hizbollah rent militärt. I dag råder Hizbollah över 40 000 soldater och cirka 150 000 missiler, som i princip kan träffa hela Israel.

Min kommentar: Iran (Persien) är en del av det kommande stora kriget mot Israel, och dom kommer att använda sin ”förlängda arm” för att träffa Israel så hårt som möjligt. Vi vet, att Herren är med Israel, och att GOG/Magog kriget, kommer att visa Israel på ett helt övernaturligt sätt, att han är med dom på samma sätt som fordons dagar.

Den sista tidens stridsplats

Min personliga tro, är att Mellanöstern innebär och har huvudrollen i de flesta händelser som har med ändetiden att göra.

Det är där att vi kommer att se de två profeter träda fram under vedermödans tid, det är i Mellanöstern att avtalet med Israel kommer att komma på plats, och det är här att Jesus har valt att sätta sina fötter på Oljeberget när han kommer tillbaka. Israel och Mellanöstern är den sista tidens stridsplats.

Antikrist träder fram

Upp 13: 1-2 - Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. 

Men det är också utifrån Mellanöstern, som jag tolkar Guds ord, när jag ser var Antikrist kommer att träda fram ifrån. Jag tror alltså inte att Antikrist kommer att vara amerikan, eller västeuropé men en muslim från arabvärlden.

När Uppenbarelseboken beskriver detta antikristliga rike, ser han en kropp som liknas vid en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Genom att studera dessa vilddjur och världsriken som både Johannes och Daniel beskriver, får vi en bild av Antikrist, hans rike, hans uppkomst och utbredelse i ändetiden. Daniel beskriver ingående dessa områden och ”riken”, där vi kan tolka och förstå i vilken del av världen att Antikrist ska komma ifrån. Några av dessa gemensamma länder är Turkiet, Syrien och Irak.  

Avslutning

1 Mos 15:7-12 – Och rovfåglarna slog sig ner på de döda kropparna, men Abram drev bort dem. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abram, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom.  

Mitt i det kaos som rasar i Mellanöstern, står Israel inför en alltmer utmanande verklighet.

I en dröm fick Abraham lov till att se Israels kommande vedermödor och förföljelser genom alla generationer, innan dess att det messianska riket äntligen blir upprättat vid Jesu återkomst. Rovfåglarna är en bild på Satans attacker på Israel genom alla tider, för att förhindra Guds löften, och förbundens uppfyllande. Det har alltid varit krig om landet Israel, och dess existens, och det kommer att fortsätt till den dag då Jesus sätter sina fötter på Oljeberget.

Jesus kommer snart!


Källa:onsdag 21 februari 2018

Är Billy Grahams död ett profetiskt tecken?


Världsevangelisten Billy Graham har precis avlidit 99 år gammal, och gått hem till Herren. I förbindelse med Billy Grahams död, finns en del utombibliska profetior som kan vara intressanta att nämna. En del av dem knyter nämligen Billys bortgång, till ett snarligt uppryckande och dom.  

Profetior knutna till Billys bortgång

Den första profetia blev delad av Maurice Sklar, den 1 december 2011:

“I am taking Billy Graham home to heaven soon. When you see this, know that 
My time of grace for the Gentile nations is coming to a close.

”Snart kommer jag att ta hem Billy Graham till himlen. När du ser detta, så vet du att min tid av nåd för hedna nationerna är på väg att ta slut”.

Den andra kom från TD Hale:

“Look to when I take my servant Billy Graham home.
When I do, it shall be a prophetic sign that the Age of grace will end soon after.”

“Titta efter när jag tar hem min tjänare Billy Graham. När det sker, ska det vara ett profetiskt tecken på att nådens tidsålder snart kommer att ta slut därefter”.

Den tredje är från Greg Herrin, 10 Juli 2009:

”Shortly after I call Billy Graham home, I will come for my people”.

“Kort tid efter att jag kallar Billy Graham hem, kommer jag efter mitt folk”.

Avslutning

Det här är utombibliska profetior som alla ska prövas. Men det är intressant att det finns profetior som är knutna till Billys hemgång till Herren. Profetior som alltså talar om både en kommande dom och ett snarligt uppryckande.

Jesus Kommer Snart!

Källa:
http://whistleblowerjeff.holyspiritwind.net/2018/02/21/2-words-about-billy-grahams-death/

http://www.fivedoves.com/letters/may2011/stevens512-3.htm

måndag 19 februari 2018

Herrens dag och en kommande tid av dom


När vi ser på församlingen, och särskilt på tiden för församlingens uppryckande, är det av stor betydning att vi känner till skillnaden på Herrens dag och Jesu Kristi dag. Vid första antagande, kan det se ut som att det är tala om samma dag, men faktum är att dessa ”två” dagar är av helt olika karaktär, och har helt olika innehåll för ändetiden.

Herrens dag

Sef 1: 14-16 – HERRENS stora dag är nära, ja, nära, och den kommer med hast. Hör, det är HERRENS dag! Då ropar hjältarna i ångest. En vredens dag är den dagen, en dag av ångest och nöd, en dag av ödeläggelse och förödelse, en dag av moln och dis, en dag då ljud av horn och härskri höjs mot de befästa murtornen

2 Tess 2:2 – När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa befattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Herrens dag handlar om den vredes och domstid som kommer att gå ut över jorden, i en tidsperiod som sträcker sig från uppryckandet och fram till tusenårsriket. Jesu Kristi dag är inte alls nämnd i GT, då den har med en av församlingens hemligheter att göra, nämligen sanningen om NT-församlingen och hennes uppryckande i härlighet.

Jesu Kristi dag

Fil 1:6 – Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Jesu Kristi dag är därför enbart en NT- uppenbarelse. Herrens dag är inte bara en GT uppenbarelse, men domens tid över folken är mer detaljerad i NT, och på ett särksikt sätt beskriven i Upp kap 6-19. ”Herrens dag” angår jorden och människorna på jorden, medan Jesu Kristi dag angår NT församlingens uppryckande och dennes framställning inför Fadern i det himmelska. Jesu Kristi dag är alltså en benämnelse på den dag, då Jesus ska komma på skyarna för att hämta sin fulltaliga församling till sig.

Flygkrasch i Iran

I nästan varje inlägg, så visar jag på händelser som pekar på att Herrens dag står för dörren. När församlingen är borttagen, så kommer det första sigillet att brytas, och Antikrist kommer att träda fram. Ibland sker händelser, som på ett indirekt och symboliskt sätt pekar på det samma, och den tid vi lever i.  

Ett passagerarplan med 66 ombord har nyligen dött i en flygkrasch i Iran, efter det att planet flög in i berget ”Dena” som ligger i bergskedjan Zagros. Det som gör det här intressant är, att som vi vet så finns det 66 böcker i bibeln, där den sista och 66 boken är uppenbarelseboken. Ordet ”Dena” är samma ord som det hebreiska namnet ”Dinah”, och har betydelsen ”dom” eller ”rättvisa”. Är det här ett otroligt sammanträffande, eller visar den här händelsen på Herrens dag, och en kommande domstid?

Avslutning

Upp 3:10 - Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov

Jesaja kap 26:19-21, talar om att ” HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning”. På samma sätt bekräftar Upp 3:10, att prövningens stund (vedermödan), som ska komma över hela världen, är till för att sätta dess invånare på prov. Både Jesaja och Uppenbarelseboken talar om att syftet med vedermödan, är till för att straffa och pröva och jordens invånare på grund av deras synder, genom någonting som heter Guds vrede.

Vreden är på väg in över den här världen, och ett mörker som ingen tidigare har sett maken till. Men samma vrede, och som båda dessa bibelverser vittnar om, är vi samtidigt räddade ifrån, genom att Herren kallar oss hem till sin Faders hus - hem till sina kamrar, till dess att vreden har gått förbi.

Jesus kommer snart!


tisdag 13 februari 2018

Tidstecken – Februari 2018


Här är ett axplock av det vi upplever i dag. Det är födslovåndor som växer till i kraft och styrka, där vi ser och upplever en värld som suckar och våndas. Vi närmar oss Jesu återkomst, och den tid av dom som kommer att gå ut över världen. Mitt i allt detta har vi vårt underbara hopp – Jesu dyrbara återkomst, vårt barnaskap och vår kropps förlossning.

Börsen föll 666 punkter

Fredag den 2 januari, föll Amerikanska Dow Jones med 666 punkter - ett fall som fick en rasande effekt på alla världens börser. Flera spekulerade och talade om biblisk apokalyps, och satte likhetstecken 666 med både Antikrist och en ekonomisk krasch. Nedgången ska vara den värsta veckan sedan 2009.

David Wilkerson profeterade om just liknande situationer som denna. David Wilkerson gav uttryck för, att när man som bäst förväntar att marknaden har stabiliserat sig, så kommer nästa skakning och gungning – och att denna osäkerhet skulle fortsätta till den dag, då vi ser ekonomin bryta ihop, och vi kommer få ett antikristligt ekonomiskt system, där vilddjurets märke blir gällande.

Kina flyttar 300 000 soldater

Regionen kring Nordkorea förbereder sig på krig. Kina flyttar ytterligare 300 000 soldater tätt på Nordkoreas gräns. Det ses som ett tecken på att Kina förväntar en militär konfrontation, som bland annat kan utlösa en stor flyktingvåg från Nordkorea. I början av februari varnade Trump Nordkorea igen, och proklamerade att det var tid till en regeringsförändring.

Israel förbereder sig för krig

Israels premiärminister är fast besluten på att Iran inte ska ha något militärt fotfäste i Syrien. Israel har precis utfört militära attacker mot förmodade iranska mål i Syrien, efter en påstådd kränkning av Israels luftrum. En räd som slutade med att ett israeliskt stridsplan störtade sedan syriskt luftvärn öppnat eld. Israel kom med starka varningar, och en talesperson för Israels försvarsmakt, säger att Iran och Syrien ”leker med elden”.

Rekord stora hagel i Argentina

Staden Cordoba i Argentina, har precis upplevt hagelstorm, med rekord stora hagen på upp till 23 cm. Ett tal som potentiellt är något av det största som vi någonsin har upplevt. Hagel, på samma sätt som jordbävningar, är förbundet med de domar som kommer att gå ut över världen i vedermödans tid. De tio plågorna som Herren skickade över Egypten, i förbindelse med Israels befrielse, är en förebild på ändetidens domar. Där drabbades Egypten bland annat av en kraftig hagelstorm som förstörde landet. I den sista årsveckan talar bibeln om att ”stora hagel, tunga som talenter”, kommer att falla ner från himlen. Det betyder, att det är hagel som väger cirka 26 kg.

Avslutning

Vi är på väg, och vi är på vandring – mot vårt himmelska hem och det himmelska Jerusalem. Jag vill dela texten från en underbar sång som har uppmuntrat och välsignat mig på ett särskilt sätt den sista tiden. ”Det går en väg mot framtiden – Pingst, Ida Möller:

Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid. Från lidande till evig frid. Det går ett folk oändligt stort. In i Guds stad, genom dess port. Dom fyller himlen med sin sång. Dom sjunger evigheten lång

Vi sjunger ära till Ditt namn
För frälsningen Du åt oss vann
Och hela himlen stämmer in
All makt och härlighet är Din

Det står ett lamm i folkets mitt. I stora skaran klädd i vitt. Dess blod har tvättat skaran ren. Och gett dom del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår. Och stilla torkar varje tå. Han mättar hunger, släcker törst. Visar den kärlek som är störst

Vi sjunger ära till Ditt namn
För frälsningen Du åt oss vann
Och hela himlen stämmer in
All makt och härlighet är Din
Och alla änglar faller ner
Förundras över vad dom ser
Och skaran växer som tillber
Och sången stiger mer och mer

Hela sången kan höras här:Jesus kommer snart!

Källa:

tisdag 6 februari 2018

Hamas hotar med krig mot Israel


Mitt i Mellanöstern, och mitt i det inferno av kaos, upplösning och sammanbrott som vi har upplevt de senaste åren, ligger landet Israel, som lever i ett ständigt hot från sina kringliggande grannländer och organisationer, som är fast beslutna på att utrota det judiska folket. Hamas har precis gått ut och uttalat sig, att dom endast är dagar från en konfrontation och krig med Israel.

En profetisk profetia 

Palm 83:1-9 – Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund med dig.

Psalm 83 är troligen skriven omkring slutet av kung Salomos regeringstid, runt 900 före Kristus. I den psalmen ser och upplever vi en konstellation mot Israel och det judiska folket, där just Israels grannländer vänder sig mot Israel för att utrota och tillintetgöra det judiska folket. Det vi ser och upplever i dag, har sedan 1948, varit en pågående fullbordan av denna profetia.

Till skillnad från Gog/Magog kriget som består av länder som ligger längre bort från Israel, ser vi här en attack mot Israel från länder och folkgrupper som ligger runt omkring Israel. Det er med andra ord Israels grannländer som går emot Israel för att föra krig och erövra landet och Jerusalem.

Israels grännländer

I denna psalm möter vi länder som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinenser och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizabolla och Libanon), Ammon (Palestinenser och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak). Bara de senaste åren har Palestinier skjutit tusentals raketer in över den Israeliska gränsen och Israel har haft konfrontationer med både Hizabolla och Hamas. Vi vet att Iran stöder och förser Hamas med vapen, och vi har upplevt raketer som når allt längre på Israelisk territorium. Det betyder, att om Hamas skulle starta krig med Israel, så kan vi förvänta ännu större vapen och raketer, än vid senaste kriget. 

Avslutning

Jesus kommer snart, och ett av ändetidens helt stora tidstecken är Israel, Jerusalem och det judiska folket. I den 70 årsveckan, kommer Herren att på ett helt särskilt sätt fortsätta sin profetiska tidslinje med Israel, för att förbereda dom för det messianska Guds riket här på jorden. Så när Jerusalem frågan, rykten om krig och en tvåstatslösning är på agendan, så är det helt enkelt en bekräftelse på den tid vi lever i och den tid som ligger framför. Det är en profetisk tid för Guds folk, en profetisk tid för den här världen, och en profetisk tid för Israel och det judiska folket.

Jesus kommer snart!

Källa: