fredag 27 oktober 2023

De arabiska länders flaggor runt Israel pekar på de fyra apokalyptiska hästarna

 


Jag tog del av en intressant video på engelska från en bror som på ett fascinerande sätt kopplar samman färgerna i arabiska flaggor med de fyra första apokalyptiska hästarna i Uppenbarelseboken.

Här ser vi på ett otroligt sätt att alla de arabiska länder som omger Israel har någon eller alla av färgerna vit, svart, röd och grön i sina flaggor. Detta gäller länder som Iran, Irak, Syrien, Sudan och Jemen.

De fyra första sigillen

Det som är intressant här är att dessa färger är precis samma som ryttarna på de fyra första sigillen har i Uppenbarelseboken kapitel 6 - den vita hästen (Antikrist), den röda hästen (krig), den svarta hästen (ekonomisk krasch) och den gula (gröna) hästen - pest, sjukdom och vilda djur.

(Det grekiska ordet för den fjärde hästens färg är "gr. chloros." Ordet används genomgående i Bibeln för grönska och det gröna gräset, se Uppenbarelseboken 8:7; 9:4; Mark 6:39. Ordet användes även bland grekerna om den gulgröna färgen på en sjuk persons hud).

Således är de färger som används i arabiska flaggor desamma som de som används i de första sigillen som talar om Antikrist och de första domarna i ändetiden. Precis som allt började i Mellanöstern kommer även allt att avslutas där. Jag är övertygad om att Antikrist ursprung är från Mellanöstern och flera av de stora konflikterna i ändetiden kommer att utspela sig där. Men det är också dit Herren en dag kommer att återvända för att sätta sina fötter på Oljeberget och upprätta sin tron i Jerusalem.

Ett av de länder som allt mer får uppmärksamhet och hotar Israel med krig, och som även är nära att utveckla kärnvapen, är Iran. Enligt det profetiska ordet kommer Iran en dag att attackera Israel

Profetia om ett krig mellan Israel och Iran

På Christer Åbergs hemsida APG29 hittade jag denna profetia från 2011 som handlar om ett krig mellan Israel och Iran. Augusto Maqyengo fick en drömsyn om en israelisk attack mot Iran med bistånd av USA:s flygvapen.

Han berättar:

”Idag den 25:e december 2011, efter att vi (han och hans fru) hade hade haft en bönestund vid midnatt blev jag visad en direkt kärnvapenattack mot Iran. I synen blev jag tagen till Iran i luften och på avstånd kunde jag se israeliska krigsplan som flög mycket högt i det iranska luftrummet och bombarderade den iranska flygradarn. När den iranska radarn blev förstörd, hamnade den iranska armén i panik och försökte att förstå vad som hade hänt medan de amerikanska och israeliska krigsplanen omedelbart bombarderade Irans nukleära faciliteter och jag såg eldknallar och enorm rök stiga upp från scenerna. Iranierna försökte att svara med mycket små kanoner men det var för sent, därför att de israeliska och amerikanska planen hade redan orsakat allvarlig skada och förödelse på deras ställningar. Jag var förvånad och började säga: Iranierna skröt över att ha missiler, hur kunde det ske att de inte kunde svara på attacken? Sedan såg jag nukleär strålning sprida sig i den iranska luften genom stoft och rök. Attacken mot Iran var så snabb att den tog iranierna med förvåning och de var oförmögna att göra någonting, sedan så var inom få sekunder den israeliska arméns plan och den amerikanska backupstyrkan borta och återvände lugnt till sina positioner utan någon motattack från Iran. Vid denna tidpunkt vaknade jag upp och berättade för min fru vad jag hade sett.

Persien och Elam

Hesekiel och Jeremia var samtida och profeterade under det babyloniska riket cirka 600 år före Kristus. Namnet Iran antogs och användes från 1935, men innan dess var landet känt för västvärlden som Persien. I forna tider var Iran uppdelat i två territorier, Persien och Elam. När Hesekiel profeterade över Iran använde han namnet Persien, som vi känner från till exempel Gog/Magog-kriget i Hesekiel 38, medan Jeremia använde Elam när han profeterade över det som nu är dagens Iran.

Jeremias profetia

I Jer 49:35 framför Jeremia en stark profetia där han förutser nio profetiska händelser som berör Iran (Elam).

1. Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder Elams båge, deras yppersta makt.

2. Och från himmelens fyra ändar skall jag låta fyra vindar komma mot Elam,

3.och skall förströ dess folk åt alla dessa väderstreck; och intet folk skall finnas, dit icke de fördrivna ifrån Elam skola komma.

4. Och jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som stå efter deras liv,

5. och jag skall låta olycka komma över dem, min vredes glöd, säger HERREN.

6. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess att jag har gjort ände på dem.

7. Och jag skall sätta upp min tron i Elam

8. Och förgöra där både konung och furstar, säger HERREN.

9. Men i kommande dagar skall jag åter upprätta Elam, säger HERREN.

Det kommer med andra ord en dag där Herrens kommer att bryta Irans makt (båge), och låter fyra vindar komma mot landet (Herrens domar).

Är det här ett ord, där en del av profetian kan ha sin uppfyllelse i Irans kärnkraftsprogram, och i en kommande attack och en militär konfrontation från USA eller Israel? Tiden får visa om den här profetian står till sin uppfyllelse.

Jag är redo att byta mitt liv som främling och gäst till ett medborgarskap i himlen

”Jag står här med ett brustet hjärta och lyfter mina händer mot den Helige och den Allsmäktige. Jag står här och väntar på din uppenbarelse och din ankomst. Tiden är så mörk, men du känns så nära. Har du lämnat din himmelska tron och står du just nu och tittar ut över jorden för att om ett kort ögonblick kalla mig hem? Gör du dig redo att blåsa i den himmelska basunen för att utropa och proklamera att du kommer att hämta din brud, och ingen kan göra något åt det eller hindra dig?

När du så önskar, Herre, är jag redo. Jag är redo att lämna det som tillhör den här världen. Jag är redo att byta mitt liv som främling och gäst till medborgarskap där jag hör hemma. Jag är skapad för att vara tillsammans med dig. Kärleken mellan Kristus och församlingen är historiens största kärlekshistoria. Det finns ingen större kärlek än den mellan Jesus och hans brud – evig, oförändlig och starkare än döden. Den tror, hoppas och känner allt. Det var samma kärlek som spikade dig på korset. Det var samma kärlek som såg, utvalda och skrev mitt namn i Livets bok före världens grund blev lagd. Så helig och så dyrbar.

Jag lägger allt för dig, min älskade. Jag lägger mitt liv, mina drömmar och ambitioner inför dina fötter som ett heligt och dyrbart offer. Snart är vi tillsammans, och mycket snart är separationsperioden över. Med evig kärlek har du älskat mig, och den kärleken kommer snart att bli uppenbar. I kärlek har du förberett ett evigt hem för mig, en himmelsk stad som strålar av din härlighet, ett evigt liv tillsammans med dig.

Ska vi gå en promenad tillsammans när vi ses? Vill du berätta om livets hemligheter och förklara allt som jag själv inte har kunnat se? Vill du visa mig runt i det himmelska och visa mig de mest fantastiska platser? Jag har längtat efter dig så länge, och jag längtar efter att spendera tid tillsammans med dig. Jag längtar efter att känna ditt hjärta, höra din röst och se in i dina kärleksfulla ögon. Jag älskar dig, min helige Herre och Gud. Kom snart, Herre."

Mikael

 

fredag 20 oktober 2023

Profetiska tider: Jorden (Israel) blir mer och mer fördärvad och full av våld (hā·mās)

 När vi talar om krig i ändetiden nämns ofta GOG-Magog-kriget i Hesekiel 38-39 eller förstörelsen av Damaskus enligt Jesaja 17. GOG-kriget innefattar en bred allians av länder och tros troligen vara ledd av Ryssland. En dag kommer dessa länder att angripa Israel, och tecken tyder på att vi kan se början av detta.

Det finns dock också en mindre känd profetia i Psalm 83 som blir allt viktigare. I den ser vi olika arabiska grupper som attackerar och försöker skada Israel. Skillnaden mellan dessa två krig är att länderna som anfaller Israel i GOG-Magog-kriget kan vara mer avlägsna och längre från Israel. När det gäller Psalm 83-kriget, handlar det om länder och grupper som omger Israel direkt.

Uppfyllandets början i 1948

Här ser vi länder och grupper som Edoms tält och Ismaeliterna (Palestinier och södra Jordanien), Moab (Palistinenser och Centrala Jordan) Hagariterna (Syrien) Gabal och Tyrus (Hizbollah och Libanon), Ammon (Palestinier och Norra Jordanien) Amalek (araber från Sinai området) Filisteerna (Hamas från Gaza stripan) Assur (Syrien och Norra Irak).

Kriget i Psalm 83 är en profetia som många menar började uppfyllas 1948 när Israel återvann sitt land, men som ännu inte har fullbordats. När vi betraktar dagens situation och hur länder och grupper som omger och vänder sig mot Israel, blir det allt mer tydligt att denna profetia kan vara på väg att uppfyllas.

Asafs syn om ett framtida krig

Psaltaren 83:2-6 – Gud var inte tyst, var inte stilla och stum, Gud! 3 Se, dina fiender larmar och de som hatar dig höjer sina huvuden. 4 De smider listiga planer mot ditt folk, de rådslår mot dem du beskyddar, 5 de säger: "Kom, vi utrotar dem som folk så att ingen mer minns Israels namn!" 6 Enigt rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: - "Herre, var inte tyst; lyssna till oss, stå inte likgiltig. Se hur våra fiender hotar oss."

Psalm 83 handlar om mer än bara en bön om hämnd på Israels fiender. Den visar att en grupp på tio nationer en dag vill förstöra det utvalda folket och ta över det utlovade landet. När vi ser vad dessa länder säger, så handlar det inte bara om Palestinas rätt att existera, utan även om försök att utrota det judiska folket och ta bort namnet Israel från kartan.

Trots att psalmen handlar om krig, skrevs den för över 3 000 år sedan av Asaf, som var ledare för tillbedjan vid Kung Davids tid, under en period av fred och välstånd. Kung David hade besegrat Israels fiender och landet kunde växa fritt eftersom stora makter som Egypten och Assyrien var på tillbakagång. Asaf såg med andra ord en framtidig händelse som inte hörde till Kung Davids tid.

En allians mot Israels Gud

Psaltaren 83:6 Enigt rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig

Dessa tio nationer och grupper ingår inte bara ett förbund mot Israel som nation, utan även mot Israels Gud. Denna koalition vill inte bara förstöra Israel som en nation, de vill även utplåna minnet av Israels namn och därmed bryta Abrahams förbund som bland annat betyder det utlovade landet.

Israel är full av våld

1 Mos 6:11 - Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. (hā·mās)

Det som är intressant i samband med det som pågår i Israel just nu är att när Herren beskrev tillståndet på jorden under Noas tid, står det att "jorden var fördärvad inför Gud och full av våld." Ordet "våld" på hebreiska i grundtexten är "Ha-mas." Det liknar mycket ordet "Hamas," som är en islamistisk motståndsrörelse i Gaza.

När vi ser på de attacker som Hamas utför i Israel, så bekräftar detta ordets innebörd och det otroliga och extrema våldet som riktas mot den judiska befolkningen. Israel blir bokstavligt talat angripet, invaderat och drabbat av detta våld.

Samtidigt är det en bekräftelse på att vi lever i de sista dagarna. Precis som det var på Noas tid, kommer det att vara på tiden före Jesu återkomst. På samma sätt som då, fyller Hamas jorden (vilket också kan syfta på landet Israel) med ondska.

Islamvärlden samlar sig

Redan 2018 fanns det röster i Turkiet som uppmanade den islamiska världen att bilda en gemensam islamisk armé för att attackera Israel. Turkiet har ofta uttryckt att de betraktar Israel som en "terrorstat" och har lovat göra allt i sin makt för att motverka erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad. Om detta skulle bli verklighet skulle det innebära att en armé, nästan lika stor som Israels befolkning, samlades.

Irans utrikesminister varnar nu Israel att de kan drabbas av "en kraftig jordbävning" om Israel inte väljer att avsluta sina attacker mot Gaza. Han varnar även för att kriget kan sprida sig till andra delar av Mellanöstern om den av Iran stödda och finansierade militantgruppen Hezbollah ansluter sig till striden.

Avslutning

Vi lever i tiden då profetier uppfylls! Dessa profetier berör inte bara den här världen utan också Israel och Guds församling. Gud har en plan och kommer att agera både gentemot Israel och församlingen, men på olika sätt. Församlingens tid och den period på 2000 år här på jorden är snart över. Sedan inleds en avgörande profetisk tid för Israel, och vi ser redan nu förberedelser för detta. Det innebär en blandning av väckelse, uppvaknande, krig och kraftig förföljelse.

Antikrist ande har alltid förföljt och försökt utrota det judiska folket. Sedan den dagen då Herren gav sitt löfte till Abraham har det judiska folket varit hotat. Som tidigare nämnts är det Guds trofasthet mot sina löften som utgör skillnaden för Israel och det judiska folket. Det är inte på grund av Israels egen trofasthet som Herren skyddar Israel, utan på grund av hans löften. Israel är utsett att vara Guds utvalda folk framför andra nationer på jorden, bärare av Herrens förbund och löften, och genom det judiska folket kommer frälsningen.

Jesus kommer snart

Mikael

 

fredag 13 oktober 2023

Vi är mycket nära en av historiens största händelser - Uppryckandet av Guds församling!

Överskriften är ingen överdrift. Vi står på kanten till vedermödan men också till en av historiens största händelser. I rätt tid kommer Herren att förändra tidens gång och göra något som aldrig tidigare har hänt. Miljoner människor över hela världen kommer samtidigt och ögonblickligt att försvinna från den här jorden. Den Helige Anden kommer att träda åt sidan och ge plats åt avgrundens mörker, vilket betyder Antikrists framträdande och vedermödans dom. 

En chockerad värld 


Denna händelse kommer att lämna världen i ett chocktillstånd. Var har alla människor tagit vägen? Varför sker alla dessa katastrofer, krig och övernaturliga händelser samtidigt? Vem har lösningen, och vem kan skapa ro under den mest kaotiska tiden någonsin på jorden? 


Ganska snabbt efter denna händelse kommer två vittnen att träda fram. De kommer att varna, profetera och peka på Herrens återkomst sju år senare. En grupp judar (de 144 000) kommer att träda fram och evangelisera samt predika evangeliet om Guds rike över hela jorden. Ljuset mot mörkret kommer att bli mycket mer påtagligt och tydligt, med demonisk aktivitet och Guds uppenbarade kraft. När vi lever i födslovåndornas tid innebär det att vi ser en försmak av dessa domar som en dag kommer att utgå över världen: 


Jakobs nöd närmar sig


Jer 31:3 - Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig


Som jag har skrivit tidigare så tror jag inte att allt detta sker av en tillfällighet. Det är en del av ändetidens skeende och något som vi vet måste komma. Det som sker nu är att vi är på väg mot vedermödan men också det som kallas "Jakobs nöd".


Det är dessvärre på det sättet att innan dess att Herren upprättar sitt rike för Israel och sätter sin tron i Jerusalem, så kommer det en tid av nöd för Israel och det judiska folket. Det betyder att det finns flera krig som ligger framför som har med det judiska folket att göra: GOG-kriget, Psaltaren 83, Syrien och Damaskus kriget, Antikrists utrotningskrig m.m.


Det som gör skillnaden för Israel och det judiska folket är Guds trofasthet mot sina löften. Det är inte på grund av Israels trofasthet som Herren bevarar Israel, men för att han har bestämt det. Israel skulle vara Guds egendomsfolk framför andra folk på jorden, bärare av Herrens förbund och löften, och genom det judiska folket skulle frälsningen komma.


Det vi ser nu är en förberedelse för Jakobs nöd, men så länge som församlingen är kvar på jorden så ber och stöder vi det judiska folket. Men det känns som att den tiden är mycket kort.


UFO i Maryland  


Berättelser om UFO fortsätter att göra rubriker över hela världen, något jag inte tror är en tillfällighet. Just nu vittnar många människor i Maryland om att de har sett UFO:n och rapporterat om det, samtidigt som USA:s kongress och NASA försöker att öppna upp omkring det. Personligen tror jag att det är en del av det bedrägeri som kommer att spridas i världen efter uppryckandet. Kommer UFO (fallna änglar) att bli syndabocken när miljontals människor plötsligt försvinner från jorden? 


Världsekonomin 


Nu varnas det för att aktiemarknaden kan vara mycket instabil under oktober månad. Det råder ingen lugn på världsekonomin, och bakom varje stabil period väntar flera skakningar.  

Det är en del av det vi kan förvänta oss på vägen mot en ekonomisk krasch och sammanbrottet av det nuvarande ekonomiska systemet. Det gamla måste försvinna och gå under för att något nytt ska kunna ta dess plats. Det som väntar är ett globalt ekonomiskt system som är kopplat till vilddjurets märke 


Ryssland varnar England med 3 världskrig 


Vladimir Putins närmaste allierade hotar med att utlösa tredje världskriget mot Väst om Storbritannien skickar trupper till ukrainsk mark. 


Tidigare ryske presidenten Dmitry Medvedev sa på söndagen att brittiska soldater som tränar ukrainska soldater skulle vara legitima mål för ryska styrkor och skulle "skoningslöst förstöras". Uttalandet kom efter att Storbritanniens försvarsminister Grant Shapps sagt att han överväger att skicka brittiska trupper för att utbilda ukrainska soldater. Medvedev säger att de blir en laglig måltavla för våra väpnade styrkor.  


Vi kan bara konstatera att den världsutveckling vi har sett de senaste åren inte kommer att avta, utan bara kommer att växa i styrka och kraft. Födelsevåndorna måste vara närvarande för att barnet ska komma till världen. Vi lever i födelsevåndornas tid!  

 

Avslutning  

 

Joh 10:28-29 – Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka (Harpazo) dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka (Harpazo) dem ur min Faders hand.  


Det här är ett fantastiskt bibelställe som visar på Herdens hjärta för sina får. Han känner oss, vi lyssnar på hans röst och följer honom. Det löfte han ger oss är att ingen ska kunna "rycka" oss ur hans hand. Det innebär att det som Fadern har gett Sonen kan ingen någonsin stjäla från honom. Det ger oss trygghet i frälsningen och en visshet om att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus. Varken Satan eller omständigheter kan med andra ord rycka oss bort eller skilja oss från kärleken i Herren. 


Det är Herren själv som kommer att rycka (Harpazo) sina barn i ett givet ögonblick. Herren har gett oss evigt liv med ett löfte om att aldrig gå förlorade. Vi har ett evigt hopp och ett förutbestämt arv i himlen. Jag blir tacksam och kan inte med mänskliga ord uttrycka min kärlek och tacksamhet till Herren - för allt vad han är och allt vad han har gjort. 


Må jag snart bli förenad med min bästa vän, min älskade Herre och Gud. 


Mikael