onsdag 27 januari 2021

Tusenårsrikets sista och avgörande slag

 


UPP 20: 7-10 - Och när de tusen åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. 8 Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. 9 De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. 10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.

Vi hade sett det komma, och vi visste att det var på väg. På den normalt molnfria himlen hade små svarta moln bildats som bådade om andligt oväder.  Guds ord skulle uppfyllas, och vi skulle uppleva det slutliga upproret innan evighetens slutmål var nådd. Men ändå kunde man inte låta bli att vara förundrat över utvecklingen, och det som hände här i den avslutande delen av tusenårsriket.

I lite över 1000 år hade vår frälsare suttit på sin tron i det uppbyggda templet i Jerusalem. Där hade Herren skipat rätt och styrt folkslagen med sin järnspira. Änglarna hade farit upp och ner vid Herrens tron, och Guds härlighet hade bokstavligt talat tagit sin boning mitt ibland oss. Men samma människor som hade sett honom bryta himlens sky och en gång besegra Antikrist och hans härar, var nu samma människor som helt plötsligt hade vänt Herren ryggen. Det kändes i atmosfären att något inte var som det brukade vara, men vi visste. Det var en sista prövningens tid som nu gick ut över jorden, och de människor som gick in i sina naturliga kroppar eller hade blivit födda under detta Gudsrikes tid på jorden, skulle testas en sista gång. Samma ängel som hade fångat draken och låst inne honom i djupets avgrund, hade nu släppt honom fri. Det var en sorlig händelse, men den var nödvändig. Dessa människor som inte kände syndens konsekvens, eller aldrig hade fått lov att välja sida, var nu tvungen att ta ett val. Även genom deras själ skulle ett svärd gå.

Det var en ganska snabb mobilisering och allting gick överraskande fort. Satan visste att hans tid var snar och att han mycket snart var helt färdig med att plåga, slakta och förgöra människan och Herrens skapelse. Han och självaste döden skulle kastas i den brinnande eld-sjön, till evig tid och dom. Det värsta var, att han en sista gång skulle bli tvungen att böja knä inför Gudasonen och erkänna sitt nederlag. Hatet och tanken om det kommande nederlaget och domen, drev honom att handla snabbt. Ett sista försök att mobilisera en här för att förgöra Herren och överta Guds tron.

Jag såg det med mina egna ögon. Jag kunde se hur människor, som tidigare gick till Herrens hus i Jerusalem för att tillbe Konungarnas Konung, nu hade mörker och ondska i sina blickar. Dom sänkte blicken när man gick förbi och deras ansikten strålade inte längre av renhet och frimodighet. Dom var förförda av Satan med hans urgamla knep, att människan kan klara sig själv och mycket bättre utan Herrens hjälp. Det gavs ett löfte om, att utan Jesus och det heliga Jerusalem, så kunde människan själv inta den platsen och förverkliga deras ambitioner och drömmar. Dom kunde bli deras egen gud. Det var tid till att göra upp med detta enväldiga styre, där en person skulle bestämma vad som är rätt och vad som är fel, vad som är heligt och vad som är orent.

Det avgörande slaget

Jag hade njutit min himmelska kropp de sista 1000 åren, och hade obesvärat rört mig mellan det himmelska och det jordiska Jerusalem. Jag tjänade Herren med ett glatt och överlåtet hjärta, och tog ut på alla missioner och uppgifter Herren skickade mig. Jag hade haft förmånen att fira en underbar bröllopsfest i himlen, tillsammans med alla de uppståndna troende. Jag hade varit en del av den här som följde med Herren mot jorden, för att rädda den sista skaran mot Antikrist angrepp. Jorden var förstörd av vedermödans utgjutelse. Men ganska snabbt blev det bättra, och skapelsen fick den pånyttfödelse den så länge hade längtat efter. Det blev bokstavligt talat ett nytt Eden och ett paradis på jorden. Geografin, vetenskapen och historieböckerna skrevs om, så det nu var sanningen som undervisades i skolorna för de barn som växte upp. Döden blev sällsynt, och det var ingen längre som dog i en tidig ålder. Djuren och jorden grönskade och Herrens härlighet uppfyllde den.

Vi hade fått en förvarning från Herren att det hade lyckats Satan att mobilisera en här, som nu var på väg mot Jerusalem. Men det blev aldrig en riktig strid eller den konfrontation som fienden hade hoppats på. Det var en här som var samlad från hela jorden, och det lyckades att omringa Jerusalem. Men dom kom aldrig längre och det blev inte till mer. Herren Gud sände helig eld från himlen, och helt enkelt förtärde dessa människor som hade vågat gå emot Herren och hans heliga. Slaget var slut och det blev tyst. Ganska snart efter skulle dessa människor stå inför den vita tronen, för att få sin rättvisa dom.

Böcker öppnas

Sedan fick jag se något unikt och storslående. Vi var inte med från begynnelsen när Herren skapade himmel och jord, men den här gången fick vi lov till att vara med. Med egna ögon fick vi se på när jord och himmel fick fly från Herrens ansikte, och vi fick se den heliga staden komma ner från himlen som en smyckad brud för sin brudgum. När jag såg denna underbara syn, visste jag att det skulle vara vår kommande och eviga hem. Med det samma kunde jag känna att här hör jag till.

Jag såg en såg en stor tron ställas fram, och Skaparen satte sig på tronen för att hålla dom. Vi såg makter och myndigheter och alla människor som någonsin levt och funnits till, väcktes till liv. Böcker öppnades och människor blev nu dömda efter deras gärningar, allt efter vad som stod i böckerna. Det här var människor som var dömda till en evighet utan Gud och skulle få sitt rättmässiga straff. Vi såg eldsjön öppna upp sitt väldiga gap och tacksamt ta emot det som blev det givet. En tjock svart rök stod upp ifrån den, en rök som vittnade om Herrens rättfärdighet och helighet.

En ny tid

Nu började en ny tid. Vi kände inte så mycket till den, men i våra hjärtan visste vi att det skulle bli underbart. Det som låg framför oss var något som Herren hade förberett sedan urminnes tid, och var långt mer underbart och härligt än något vi kunnat be, tänka eller föreställa oss. Ondskans makt var bruten för evigt, och död, sjukdom och synd hade utspelat sin roll. Jag skyndade mig framåt. Jag kunde inte vänta längre, jag ville bara gå in.

 

Guds rika välsignelse

Mikael  

torsdag 21 januari 2021

Efter mörker kommer frälsning

 


Genom historien har Herren visat oss, att i tider när det är som mörkast, så är frälsningen på samma sätt, påtagligt nära.

När synden ropade inför Gud på Noas tid och Herren sände syndafloden, så var arken en symbol på en ny början och en ny tidsålder för människan. När Jesus hängde på korset och himlen bokstavligt talat blev svart, tolkade människan det som Faderns totala frånvaro. Det dom inte kunde veta, var att tre dagar senare uppstod Jesus i kraft och styrka, med dödsrikets nyckar i sin hand. När sedan lärjungarna kände sig ensamma och övergivna efter Kristi himmelfart, så föll och utgöts Guds Ande kort tid efter, och församlingen föddes. Efter mörker kommer alltid frälsning!

Det känns som att mörkret i den här världen är väldigt stor just nu, och många syskon runt om, upplever tider av kamp, frustration och ensamhet. Där tror jag att Herren vill uppmuntra oss, genom att visa oss, att den frälsning som Herren har lovat, uppryckandet av Jesu brud, känns väldigt nära. Då kommer detta mörker att förvandlas till ljus, och kaos kommer att utbytas med fullständig frid.

Vart är USA på väg

Joe Biden har precis blivit insatt som USA:s 46 president, och många frågar sig hur USA kommer att utvecklas och i vilken riktning landet kommer att gå.

I dag är USA världens förande land när det gäller politisk, militär och ekonomisk makt. Är det ett scenario som kommer att fortsätta, eller är stora förändringar på väg till USA som nation? Vi vet sedan länge, att det finns många profetior som pekar på att landet kommer att uppleva prövningar som stora och förödande jordbävningar, tsunamis på östkusten och militära attacker från länder i östra delen av Asien. USA som nation fanns ju inte riktigt när varken Daniels bok eller Uppenbarelseboken skrevs, så USA är med andra ord inte en del av det profetiska ordet. I stället ser vi på ett särskilt sätt hur länder i Mellanöstern som Israel, Turkiet, Irak, Egypten, Iran osv., har en framträdande plats.

En intressant detalj är att just precis på själva ”Inauguration Day” den 20 januari, det vill säga samma dag som Joe Biden insätts som president, flyger 6 asteroider förbi jorden, som ett varslande tecken på himlen. Hade det nu varit 7 asteroider, hade det stått för något gott, då talet 7 står för det fullkomliga. I stället är det 6, som är människans tal. Betydelsen av talet 666 är ju människans tal, det vill säga utan Gud, i ande, själ och kropp.

Källa: http://theeconomiccollapseblog.com/6-asteroids-will-make-close-approaches-to-earth-on-inauguration-day/

Den smala vägen

”Min vandring med dig går på den smala vägen. Den här vägen är oansenlig, obetydlig och utan den här världens prakt. På den vägen finns människor med olika bakgrunder och förutsättningar, men som alla har omfamnat Guds nåd, och gripit frälsningens hopp. Det är en vandring, som inte alltid är den lättaste och ibland går den genom dödsskuggans dal.

Ensamhet, synd, mörker och fruktan, försöker att ta modet från dom som vandrar på den vägen. Missmodiga tankar prövar att bita sig fast, att jag är övergiven, och står helt själv och överlämnad i stridens kamp.

På varje sida av den smala vägen är det bara mörker, som bara beskrivas som svart. Herren ber mig ömt om att bli mitt på vägen, och vara lyhörd för hans röst. Han ber mig om att inte lockas av från den väg som jag en gång har börjat på, och inte se mig tillbaka. Han har ju tagit min hand, och han upprätthåller mig. Han har lovat att hålla hårt fast i min hand, utan att släppa taget.

Varje steg jag tar närmare löfteslandet, och i varje situation jag befinner mig i, viskar Herren med sin milda och uppmuntrande röst: ”Jag är med dig”. ”Jag kommer aldrig att svika eller överge dig”. ”Lita helt och fullt på mig. ”Jag är med dig alla dagar intill tidensände”.

Jag kan inte alltid se vart vägen bär hen, men ljuset från himlen, Herrens röst och glansen från den gyllene staden, är där alltid för att leda mig. Hoppet om att vi snart är där, bär oss framåt, och ger oss mod på vår resa.

Men jag har blicken fäst på dig, och mot mitt eviga hem. Tanken om en evighet med dig, gör att denna tids lidande väger lätt. Jag är en främling i den här världen, på väg mot mitt hemland, det himmelska Jerusalem.”

Guds rika välsignelse


Mikael

 

måndag 18 januari 2021

Jesu återkomst före vedermödan

 


För mig finns inget tvivel, när det gäller tidpunkt för själva uppryckandet av Guds församling. Jesus kommer att upprycka sin församling, före vedermödan och den sista och 70:e årsveckan börjar. Här vill jag dela fem argument som jag tycker talar starkt för det.

1. Vedermödan är för Israel och judarna.

Dan 9:24 – Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den Allra heligaste.

Den 70:e och sista årsveckan har med Israel och det judiska folket att göra, och inte församlingen. I Dan 9:24 kan vi se, att alla 70 årsveckor har med det judiska folket och Jerusalem att göra.

Precis som de första 69 veckorna inte hade något med församlingen att göra, så har heller inte den sista årsveckan med församlingen att göra. Den sista årsveckan, som också är vedermödan som är beskrivet i Upp kap 6-19, har med Guds handlande med Israel och denna värden att göra – inte församlingen.

2. De 24 äldste är på plats innan första sigillet bryts

Vi får en bild i Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5, som visar oss situationen i himlen efter det att församlingen är uppryckt, men före det att den 70:e och sista årsveckan med alla dess domslut får sin början.

Församlingen blir inte nämnd efter kap 3, och efter församlingens tidsålder, som är representerad genom de 7 församlingarna i uppenbarelseboken. I stället möter vi denna skara runt om tronen, som är köpta från varje tungomål och stammar. De är köpta med Jesu blod, och ska vara kungar och präster på jorden. Ingen får kronor eller sitter på troner förens efter uppståndelsen, och därför måste det ha skett en uppståndelse före det att sigillen bryts och vedermödans domslut startar. Deras ord, funktion, kläder och attribut visar att denna skara inte kan vara annat än församlingen, Jesu förlösta församling, som är på plats innan det första sigillet bryts.

3. Vi är frälsta från den kommande vreden (Orge)

1 Tess 1:10 – Och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. 

Upp 6: 17 – Ty deras vredes (Orge) stora dag har kommit, och vem kan bestå.

Den sista årsveckan är med andra ord ramen och tiden då Guds vrede blir manifesterad och utgjuten över hela jorden, och den uppenbaras genom sigill, basuner och vredesdomar. Hela den sista årsveckan är ett utryck för Guds vrede, och inte enbart den sista delen av den. Det är denna tid som Herren har lovat att distansera församlingen ifrån så att vi inte drabbas eller träffas av dessa domar.

Det är alltså den tid då Guds vrede och straff blir utgjuten över den här jorden. Grundtext ordet för Guds vrede som vi läser om i 1 Tess 1:10 är samma ord som blir använt här, nämligen ordet Orge, och har på engelska betydelsen ”anger, wrath, passion och punishment. Första gången vi möter detta ord vrede (orge) i Uppenbarelseboken är vid sjätte sigillet. Verbet ”har kommit” är ett verb (aorist) som betyder och visar på något som redan har funnits till tidigare, men som nu konstateras finnas till vid sjätte sigillet. 

4. Apostasia tyder på avgång i stället för avfall

2 Tess 2: 3 - Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram

Det ord som i grekiskan blir översatt avfall, svek och uppror är ordet ”apostasia”. Substantivet ”apostasia” kommer från verbet ”afistämi” vars huvudbetydning är ”att flytta sig” eller ”att flytta något från ett ställe till ett annat”. Ordet används

Speciellt i förbindelse med at någon flyttar från ett ställe till ett annat, eller om man går bort eller skiljer sig från någon.

Vi hittar ordet apostasia endast två gånger i NT, där det andra finns i Apg 21:21 där det talas om att ”överge Mose”, eller avfalla från Mose. Medan substantivet apostasia är sällsynt i NT, förekommer verbet afistämi som ordet härleds av femton gånger. Endast i tre tillfällen syftar det på religiöst avfall från tron. (1 Tim.1, Heb 3:12 och 2 Tim 2:9). De första sju engelska översättningarna från 1394 – 1608, blev alla översatta med ordet ”departure”, (avgång) som syftar på uppryckelsen.

5. Vi är förstlingsfrukten i ändetidens skörd

Matt. 13:36-43 - Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar.

Jak 1: 18-19 - I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder.

När Jesus undervisar om ändetiden, och denna tidsålders slut så liknar och jämför han den med skördetiden som judarna så väl kände till. Skördetiden innehåller olika faser som vi kan jämföra och överföra till ändetiden och vedermödans tid. Herren är tydlig med att församlingen är förstlingsfrukten eller förstlingskärvan. Innan man använde eller tog något av skörden skulle förstlingskärvan först bäras in till prästen.

Bär fram förstlingsskörden till prästen

Det första som alltså händer innan man skördar något av den mogna skörden, är alltså att man bär fram förstlingsskörden till prästen, som är en bild på uppryckandet av församlingen som sker innan vedermödans början. När vedermödan börjar, är förstlingsfrukten framburna till Herren, och göms i hans kamrar till dess att vreden har gått förbi (Jes 26:19).

Om Jesu ord stämmer, att ändetiden är en skördetid, och vi är förstlingsfrukten, hur är det då möjligt att församlingen först skördas till sist, eller i slutet av vedermödan?

 

Jesus kommer snart!

måndag 11 januari 2021

Vi längtar efter Herrens ”Epiphany”

 


Med allt som händer i världen, så vågar jag ta och använda uttrycket ”ett profetiskt år” för 2021, som ser ut till att bli en fortsättning av det unika 2020, som precis har passerat.

Covid-19 får all uppmärksamhet, och hela världen ser med förväntan på eventuella frivilliga och tvångsregleringar som kan införas, för att få bukt viruset. Profetian om Messias återkomst är fortfande lika aktuell. I följe den skulle Messias komma i en tid då det hålls val i Israel, men ingen regering bildas. I slutet av mars ska Israel ut i det fjärde omvalet, på bara två år. Fortfarande ingen regering på plats med andra ord.

Är 2021 året då Herren kommer tillbaka? Vi får bida och se tiden an, men ett är säkert. Vi lever i säsongen och tidens tecken pekar på att vi är nära. Här delar jag några intressanta nyheter av det som händer i världen:

Abort – den främsta dödsorsaken

Under 2020 blev över 42 miljoner aborter utförda runt om i hela världen, vilket gjorde aborten till den främsta dödsorsaken. Jämförelsevis, så dog cirka 13 miljoner människor av överförbara sjukdomar. 8 miljoner människor gick bort på grund av cancer och 1,1 miljoner människor tog sina egna liv. Det betyder att med abort inräknat, dog cirka 100 miljoner människor av annat än ålderdom, och då är aborter cirka 40 % i den statistiken.

Källa: https://www.christianpost.com/news/m-babies-aborted-in-2020-surpassing-leading-causes-of-death.html

Jorden roterar snabbare – ett profetiskt uppfyllande?

Forskare har konstaterat, att jorden roterar snabbare än den har gjort de sista 50 åren. Det gör att man föreslår att lägga in en så kallad ”negativ språngsekund”, för att utjämna att jordens rotation inte är stabil eller går fortare. Det är första gången någonsin man i så fall skulle ta bort et sekund, då man tidigare har gjort hela 27 ”språngsekunder”, dvs. där man i stället lägger till tid.

I Matt 24:21-22 talar Jesus om att för de utvaldas skull kommer den tiden (vedermödans tid) att bli förkortad, för annars skulle ingen människa bli frälst. Det kan tolkas på två sätt – antingen kommer själva tidsperioden på vedermödans tid att bli kortare, eller så kommer själva dagarna att gå fortare och med andra ord bli kortare. Ser vi här en början av ett uppfyllande av denna profetia?

Källa: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9113999/Earth-spinning-faster-time-past-50-years.html

Rykten om krig

Både i Asien och i Mellanöstern stiger spänningarna och länder gör sig klara till eventuella konfrontationer. Kina har beordrat sin militär att vara redo i "heltidsberedskap”. Iran har meddelat att dom kommer att höja anrikningsnivån och förmågan att berika uran. För Israel är det en tydlig signal att Iran kommer att fortsätta sitt kärnvapenprogram. Netanyahu slår fast ”att Israel inte kommer att tillåta Iran att tillverka kärnvapen”.

Källa: https://www.the-sun.com/news/2083941/china-military-ready-war-brit-aircraft-carrier-south-sea/ https://newsfragrance.com/sweden/iran-fortsatter-att-berika-hogkvalitativt-uran-sydsvenskan/ https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/PM-Netanyahu-on-Iranian-decision-4-January-2021.aspx

Avslutning

2 Tim 4: 6-8 - Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. 7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst (Epiphany)

Häromdagen var det ”Epiphany”, eller trettondagen. Det var den dag dom tre vise männen såg och fick en uppenbarelse av Jesus som judarnas konung. Ordet ”Epiphany” (appearing/uppenbarelse/återkomst) används hela sex gånger i den grekiska grundtexten, och alltid i förbindelse med Jesu återkomst. 

Vi är hans folk, som längtar efter Herrens ”Epiphany”. På samma sätt som de tre vise männen, kommer vi snart en dag att få se och få uppleva Herren. Vi kommer inte att uppleva honom som judarnas konung, men som den levande Gudens Son, som kommer som vår frälsare och räddare undan vredesdomen. Vi kommer också uppleva honom som vår älskade brudgum, som kommer för att hämta sin trolovade, utvalda och älskade brud.

Jesus kommer snart!  

måndag 4 januari 2021

Hjärtat i den profetiska rösten


 

Vad betyder det i att leva i profetiska tider? Det betyder att vi lever i en förväntan, förhoppning och förmodan till att det år som ligger framför oss blir ett år ut över det vanliga, där tidstecken kommer att visa sig och profetiska löften kommer att få sitt uppfyllande.

Vi förväntar att se och uppleva tecken i himlen och på jorden, som kommer att utspela sig på det sociala, andliga och politiska området. Vi kommer att få se ett stigande avfall i vårt samhälle, där lagar och beslut blir tagna som är hämtade från ondskans djupa brunn. Vi kommer att märka vedermödans andedräkt, som kommer att andas på oss och ge en försmak av det mörker som är på väg in över vår värld.

Som motpol till den andliga orkan som är på väg in över vår värld, står Herren som den eviga klippan och den eviga frälsningen. Den himmelska dörren är fortfarande inte stängd, och Herren kommer att fortsätta att sträcka ut sina sargade händer, för att nå och erbjuda varje enskild människa frälsning, upprättelse och helande.

Det profetiska ordet i våra liv

Syftet med hela ändetidens profetiska utveckling, är Jesus Kristus och Guds frälsningsplan med människan. När Herren frälste oss, lovade han samtidigt att han en dag skulle hämta oss hem, för att vi skulle vara där han är. En evighet med Herren i det himmelska Jerusalem. Samtidigt så får den oss till att återupptäcka djupet av Herrens oändliga kärlek och omsorg för våra liv. Det profetiska ordet ger oss också uthållighet, för att vi i vår vandrings ska fortsätta göra Herrens vilja och få det han har lovat (Heb 10:35).

”Till en stad jag är på vandring, synden är utanför. Livets träd står där i blomning, där som rosor aldrig dör.”

Ett ljus i mörkret

Herren är tydlig med vad det profetiska ordet åstadkommer i våra liv - det bygger upp, förmanar och förtröstar. (I Kor 14:3). Det betyder att oavsett hur kaotisk den här världen ser ut och vilket tillstånd den befinner sig i, kommer det profetiska ordet att uppmuntra och ge tröst. Det kommer att vara ett ljus i mörkret, frälsningens ark i stormen och fyrtornet som lyser upp i den sena midnattsstimmen. Den här hemsidan önskar att vara en välsignelse och en tröst till matta händer och svaga knän, till dem som bidar efter Herrens kraft på vår resa till vårt himmelska hem.

Avslutning

Jes 6:2 – Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.

”Herre, vi vill överlåta och ge våra liv till dig på nytt i det nya år som ligger framför. Vi böjer våra knän inför din heliga tron, och vi ger dig våra hjärtan. Vår själ och våra liv ligger blottade inför ditt ansikte, och på ett särskilt sätt ber jag om att du vill hålla din hand över ditt folk det här året. Vår plats är under ditt beskydd och under dina vingar. Låt inte pilen som flyger om dagen eller pesten som går fram i mörkret, ha någon lycka. Bär mig på händerna, så att jag inte stöter min fot mot någon sten.

På samma sätt som dina heliga änglar – täck våra ansikten, så vi inte blir distraherade eller oroliga av vad som händer omkring oss. Täck våra fötter, så vi inte går denna världs syfte men vandrar på din väg. Tillåt dina andliga vingar, att ta oss till nya höjder i dig, och låt oss uppleva en förnyad dimension av din kraft, uppenbarelse och härlighet i våra liv. Vi frambär oss själva som ett heligt offer, så du kan komma med din kraft och din eld. Krön och mätta det här året med ditt goda – och låt det bli det här året då du vänder tillbaka för att hämta ditt folk”

Guds rika välsignelse


Mikael