fredag 16 september 2016

Våra kommande härlighetskroppar1 Kor 15:42 – Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft.

förbindelse med Jesu återkomst blir varje pånyttfödd människa överklädd med en ny härlighetskropp, som är skapat för ett evigt liv i himlen.

I 1 Kor 15:35-50 visar Paulus oss att vår kommande härlighetskropp är av ett helt annat slags, och har en helt annan glans än den jordiska. Vår himmelska kropp är oförgänglig och kommer att uppstå i härlighet och kraft, och den kommer att likna den kropp Jesus har.  

Syndens konsekvens

Genom Adam fick vi våra jordiska kroppar. På samma sätt som att Adam var jordisk är resten av människorna också det. Av jord är vi komna och av jord ska vi åter bli.  

Adam hade ingen härlighetskropp, men hade en naturlig kropp som var anpassad till ett fullkomligt och harmoniskt liv här på jorden. Före syndafallet hade människan evigt liv och en odödlig kropp, och hon var skapat till att leva ett liv i nära gemenskap med Herren. Människan blev till en ”levande varelse” som hade liv i sig själv, och hade inte människan syndat hade hon heller inte åldrats och dött.

Vi var skapade i fullkomlig avbild av Gud själv, men på grund av synden är det fullkomliga blivit förgängligt, och härligheten byttes mot vanära. 

Varför vi ska ha nya kroppar

Varför kommer Jesus att ge oss nya kroppar? Dessa jordiska kroppar kan inte existera på andra platser än på jorden. Vår gamla kropp är anpassad den här världen, men vårt kommande mål är vår Faders hus och det himmelska Jerusalem. 

Våra kroppar är tyngda av syndens konsekvens, så därför ger han oss nya kroppar utan synd. Vår nuvarande kropp är tyngd av syndens och dödens lag, men vår nya härlighets kropp kan aldrig mer dö, och kommer på samma sätt som Adam att ha liv i sig själv. På samma sätt som att Adam skapades för ett liv här på jorden, kommer Herren att ge oss kroppar som är skapade för ett evigt liv i himlen, och anpassad den eviga och andliga världen.

Ett frö som sås

1 Kor 15: 36 – Du förståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag.

Paulus beskriver nödvändigheten för ett frö att läggas i jorden och dör. Om det inte dör har det heller inte möjlighet för att uppstå som något helt nytt och oförgängligt.

Vi kan inte se hur en växt eller grönsak ska bli genom att titta på dess frö. Man blir därför tvungen att planta fröet för att vänta och se hur den ser ut tills den växer upp ur jorden. Även om det frö som är planterat är helt olik det som kommer upp ur jorden, så kan bonden känna igen den växt eller planta som kommer upp utifrån det slags av frö han har sått.

Av ett helt nytt slag

1 Kor 15: 48 - Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska

På samma sätt måste vår gamla jordiska kropp dö och begravas, för att en dag kunna uppstå till något nytt av ett helt nytt slags än det som blev sått. Vi dör som en jordisk människa, men uppstår som en himmelsk. Vi dör ofullkomliga men uppstår fullkomliga. Vi dör med sjukdom, synd och nöd, men vi uppstår till ett evigt liv utan tårar, frestelser och död.   

I stället för kroppar som bryts ner och dör, kommer vi att ha eviga kroppar som aldrig kommer att brytas ner eller åldras. Vi kommer aldrig mer kunna känna smärta, frustration eller svek. Satan kommer inte längre ha möjlighet för att fresta eller förföra, och synden har definitivt mist sin makt över oss. Vi kommer att leva i fullständig harmoni med varandra och med Herren.

Lika Jesu härlighetskropp

1 Joh 3:2 – Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

1 Kor 15: 49 - Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild 

Många frågar sig hur den härlighetskropp som Herren en dag kommer att ge oss blir. Paulus visar oss i v.49 att på samma sätt som att vi i dag liknar och bär den jordiska människans bild (Adam), så kommer vi att likna och bära den himmelska människans bild (Jesus).  

Den härlighetskropp som Herren kommer att ge oss kommer alltså att bli lik den uppståndelsekropp som Jesus fick efter sin uppståndelse.  

Efter uppståndelsen

Luk 24:39 – Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har

Till skillnad från en ande som inte har någon kropp, kan vi se att Jesu härlighetskropp är en verklig kropp av kött och ben. Samtidigt kan vi se att det finns ett samband mellan Jesus jordiska och hans uppståndelses kropp.

Efter uppståndelsen kunde Jesus vara osynlig, visa sig och försvinna som han önskade. Han var inte längre begränsad av den här fysiska världen och kunde gå genom dörrar och väggar. Jesus åt mat tillsammans med lärljungarna och förflyttades sig som han önskade från den ena platsen till den andra. 

Den nya kroppen är en himmelsk kropp, och skapad för himmelens härlighet. Den är levandegjord och upprätthålls av Andens eviga livskraft. Den kan existera både i den andliga, och i den fysiska världen samtidigt.

Olika härlighets glans

2 Mos 34:29 - När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN.

Våra härlighetskroppar kommer att ha sin helt egen glans, som är genomstrålad av Herrens härlighet. På samma sätt som att Mose ansikte strålade av Herrens härlighet när han kom ner från berget Sinai, så kommer våra härlighetskroppar att återspegla Herrens härlighet. 

Matt 13: 43 - Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

Dan 12: 3 - De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Det kommer att vara skillnad på den glans eller härligheten som Herren ger oss, och som kommer att vara en del av vår belöning som vi får inför Kristi domstol. Dem som har vunnit många själar för Herren kommer att skina starkare, som stjärnorna på himlen.

”Det är dessa kroppar Herren kommer att ge oss. Förhärligade och fullkomliga kroppar av kött och blod, som är skapade för ett evigt liv i det himmelska med Herren. 


Vi kommer då att återspeglar Herrens härlighet och skina som stjärnor på himlen. Vi är inte längre beroende av fysiska begränsningar i den här världen, men kan förflytta oss från det himmelska Jerusalem och ner till jorden där vi ska regera med Herren.

Jesus kommer snart!

2 kommentarer:

 1. Mycket tänkvärda ord från Bibeln, De behövs i dessa hårda tider. Känns tryggt att läsa att det finns en härlig framtid att se fram emot.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Guds frid och tack för din hälsning,

   Guds ord säger att Herrens tillkommelse ska vara en tröst i vår vandring och i våra liv. Vi har en underbar framtid tillsammans med Herren och alla de heliga. Vi lever i hoppet av Herrens tillkommelse, och att vi mycket snart ska vara tillsammans med Herren för alltid.

   Må Herren välsigne, och omsluta dig i din vandring på väg mot det himmelska Jerusalam,

   Maranata,

   Hälsningar

   Mikael

   Radera