lördag 24 september 2016

Rapporter från hela världen vittnar om vatten som blir till ”blod”Upp 16:1 – Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: »Gå åstad och gjuten ut Guds sju vredesskålar på jorden.»

Upp 16: 4 - Och den tredje göt ut sin skål i strömmarna och vattenkällorna. Då förvandlades dessa till blod.

En konsekvens av Guds vredesskålar som blir utgjutna i den sista delen av den stora nöden, är att vattnet på jorden kommer att bli odrickbart, då det kommer att förvandlas till blod.

I dag upplever vi en liten försmak på det som kommer att ske under vedermödans tid, då det kommer flera rapporter runt om i vår värld, som vittnar om sjöar eller floder som förvandlas till blod.

Floder blir blodröda

Det är bland annat nyheter från både Ryssland, Kina, Australien och Tona som vittnar om floder som utan förklaring förvandlas och blir blodröda.

I Kina till exempel, berättar man att vattnet var helt normal på morgonen, men sedan och i loppet av några minuter började vattnet att bli mörkare, för att till sist bli helt rött. Det är normalt en flod där man alltid har kunnat fånga fisk, och man ser ingen möjlighet för förorening då det inte finns några fabriker i närheten. Andra röster pekar på att detta måste vara en människas verk, och att det handlar om olaglig dumpning i vattnet.

Egyptens plågor

1 Mos 7:17 – Därför säger nu HERREN så: 'Härav skall du förnimma att jag är HERREN: se, med staven som jag håller i min hand vill jag slå på vattnet i Nilfloden, och då skall det förvandlas till blod. 

När Herren skulle få sitt folk ut ur Egypten, så sände Herren tio plågor eller hemsökelser som skulle tvinga Farao att släppa israelsfolk, och låta dem tåga ut ur Egypten.

Jämte plågor som hagelstorm, flugsvärmar, grodor och boskapspest förvandlades Nilens vatten till blod.

De två vittnena

Upp 11: 3 - Och jag skall låta mina två vittnen under ett tusen två hundra sextio dagar profetera, höljda i säcktyg.

Upp 11: 6 - De har makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller under den tid de profetera; de har också makt över vattnet, att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.

På samma sätt som plågorna i Egypten, har de två vittnena som Herren kommer att resa upp i början av den sista årsveckan för att profetera och vädja till omvändelse och bättring, manifestationer och plågor som kommer att bli förlösta, när människan inte önskar att lyssna eller ta till sig Herrens ord. 

En av dessa plågor som de två vittnena har makt att förlösa, är att förvandla vatten till blod.

Avslutning

Alla tidstecken som sker just nu, pekar och är en försmak av det som kommer i fulltalig skala under vedermödan. Det som sker nu på enskilda platser och i begränsad skala, kommer under vedermödan att vara globala och ha katastrofala konsekvenser.

När Jesus profeterade om tidstecken som skulle peka på Herrens tillkommelse, så är poängen att dessa sker samtidigt. Under historiens gång, har vi tidigare sett stora jordbävningar, vulkanutbrott, ekonomiska sammanbrott och moralisk upplösning. Men till skillnad från tidigare, ser vi i dag dessa tecken på en och samma gång runt om i vår värld. Samtidigt med stora naturkatastrofer upplever vi starka tidstecken i världsekonomin, virusutbrott, upprustning och rykten om krig, formandet av en världsreligion, och vi ser ett Mellanöstern som är i uppror och flammor.

Tidens tecken pekar starkare än någonsin på Jesu snara komma, och uppryckandet av Herrens brud.

Jesus kommer snart!


Källa:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar